Sunteți pe pagina 1din 3

ACCESUL UNEI BAZE DE DATE

FOLOSIND TEHNOLOGIA ASP


TEMA PROIECTULUI
Enunul temei: Accesul unei baze de date folosind tehnologia ASP
Faza de execuie proiect studiu cu realizare practic

C!ninutul "#!iectului
a)Piese scrise: Foaie de capt,Tema proiectului, Sinteza proiectului,Curriculum
Vitae,
Memoriu tehnic, Breiar de calcul, !ezultate e"perimentale,Concluzii,
Bibliografie, Ane"e#
b)Piese desenate: $rganigramele programelor, Capturi ale aplica%iei
Tema "#!iectului Accesul unei baze de date folosind tehnologia
ASP
Cu$inte c%eie ASP, $&BC, M'C!$S$FT ACC(SS, S)*, +AVA,
S(!V(!, VBSC!'PT, +SC!'PT#
De&c#ie#ea &intetic' a "#!iectului
,n scopul eiden%ierii metodei de acces la o baz de date folosind tehnologia ASP
-Acti$e Se#$e# Pa(e& ) implementat de firma Microsoft. s/a ales pentru e"emplificare o
aplica%ie care reprezint pagina 0(B a unei firme irtuale 1Raidomi2 al crei obiect de
actiitate 3l constituie comercializarea componentelor de calculatoare#
4 S/a 3ncercat realizarea unei interac%iuni 3ntre utilizatorul client 5i ofertant6 conturi
pentru clien%i, oferte personalizate, asisten% tehnic# 7out%i 3n domeniu6 posibilitatea
cumprrii pe componente sau 3n sistem, a testrii sistemului pe 8 domenii (programare,
multimedia i jocuri) 3naintea deciziei achizi%ionrii acestuia#, a notificrii rapide prin email
eentual SMS 3n momentul prelurii unei comenzi ferme# Sistemul de eiden% al clien%ilor
este asemntor conturilor email: login, acces date, modificare date 5i logout# Ca e"emplu de
e"tindere a aplica%iei, s/au introdus conturi tip patron sau contabil cu drepturi speciale6
izualizare profit curent, stoc e"istent, modificare stoc sau sume inestite de clien%i#
Aanta9ele aplica%iei6 concepte online purchase, contabilitate primar, informa%ii
tehnice# &ezaanta9e6 securitate medie, programare obiectual minor, numr limitat de
utilizatori#
FI*A P+OIECTULUI DE DIPLO,-
Enuntul temei Accesul unei baze de date folosind tehnologia ASP#
,n scopul eiden%ierii metodei de acces la o baz de date folosind tehnologia ASP
-Acti$e Se#$e# Pa(e& ) implementat de firma Microsoft. s/a ales pentru e"emplificare o
aplica%ie care reprezint pagina 0(B a unei firme irtuale 1Raidomi2 al crei obiect de
actiitate 3l constituie comercializarea componentelor de calculatoare#
S/a 3ncercat realizarea unei interac%iuni 3ntre utilizatorul client 5i ofertant6 conturi
pentru clien%i, oferte personalizate, asisten% tehnic# 7out%i 3n domeniu6 posibilitatea
cumprrii pe componente sau 3n sistem, a testrii sistemului pe 8 domenii (programare,
multimedia i jocuri) 3naintea deciziei achizi%ionrii acestuia#, a notificrii rapide prin email
eentual SMS 3n momentul prelurii unei comenzi ferme# Sistemul de eiden% al clien%ilor
este asemntor conturilor email: login, acces date, modificare date 5i logout# Ca e"emplu de
e"tindere a aplica%iei, s/au introdus conturi tip patron sau contabil cu drepturi speciale6
izualizare profit curent, stoc e"istent, modificare stoc sau sume inestite de clien%i#
Aanta9ele aplica%iei6 concepte online purchase, contabilitate primar, informa%ii
tehnice# &ezaanta9e6 securitate medie, programare obiectual minor, numr limitat de
utilizatori#
ABST+ACT
T%eme !. t%e "#!/ect &ata Base Access :sing ASP Technolog;#
'n order to sho< a method of database access using ASP technolog; -Acti$e Se#$e#
Pa(e& = deeloped b; Microsoft. there has been chosen an application representing a <eb site
of the irtual firm 1Raidomi2, <hose ob9ect of actiit; is selling computer components#
There has been attempted an interaction bet<een the user and the dealer6 accounts for
customers, personalized offers, technical assistance# 7oelties in this field are6 the alternatie
of purchasing an entire computer s;stem or 9ust a fe< components, the possibilit; of testing
the s;stem for 8 purposes -programming, multimedia, games. before ordering it, the
possibilit; of notif;ing the dealer of an order b; means of email or een SMS#(idence of the
clients is created and maintained similar to that of email accounts6 login, data access and
change, logout# As an e"ample of further deelopment of the application there hae been
introduced different profiles for chief or accountant <ith special rights6isualization of up/to/
date profits, components in store, changing in store and of the mone; spent b; the customers#
Adantages of the applications6 online purchase concepts, primar; boo>>eeping,
technical informations# &isadantages6 medium securit;, minor ob9ectual programming,
limited number of customers#