Sunteți pe pagina 1din 17

1

ANEXA 14

CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I PACHETULUI DE SERVICII
MEDICALE DE BAZ ACORDATE N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
MEDICIN DENTAR

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ PENTRU MEDICINA DENTAR

COD ACTE TERAPEUTICE Tarif
lei
Suma decontat de CAS
Copii
0-18
ani
Peste
18 ani
Beneficiari
ai legilor
speciale
1

1. *) Consultaie - include modelul de studiu, controlul oncologic i
igienizare
133 100% 60% 100%
*) Se acord o singur consultaie la un interval de 12 luni pentru
un asigurat

2. Tratamentul cariei simple 94 100% 60% 100%
3. Tratamentul afeciunilor pulpare cu anestezie prin infiltraie 97 100% 60% 100%
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 39 100% 100% 100%
5. Tratamentul gangrenei pulpare 109 100% 60% 100%
6. Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie prin
infiltraie
109 100% 100% 100%
7. Tratamentul afeciunilor parodoniului cu anestezie prin infiltraie 94 100% 100% 100%
8. Extracia la dinii temporari cu anestezie prin infiltraie 20 100% 100%
9. Extracia la dinii permaneni cu anestezie prin infiltraie 70 100% 60% 100%
10.**) Chiuretaj alveolar i tratamentul hemoragiei 86 100% 100% 100%
**) n situaia n care se efectueaz n aceeai edin n care a fost
extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurri de
sntate

11. Decapuonarea la copii 47 100%
12 Reducerea luxaiei articulaiei temporo-mandibular 62 100% 100% 100%
13.***) Proteza acrilic mobilizabil pe arcad 780 60% 100%
***) Se acord o dat la 10 ani
14.****) Reparaie/rebazare protez 78 100% 100%
****) Se acord o dat pe an
15. Element acrilic copii pana la 18 ani 78 100%
16. Element metalo-acrilic copii pana la 18 ani 117 100%
17. Reconstituire coroan radicular copii pana la 18 ani 78 100%
18.*****) Decondiionarea tulburrilor funcionale prin aparate ortodontice,
inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/ gutiere + brbi
i capelin
546 100%
19. Tratamentul angrenajului invers prin exerciii cu spatula/edin 20 100%
20.*****) Aparate i dispozitive utilizate n tratamentul malformaiilor
congenitale
780 100%
21. lefuirea n scop ortodontic/dinte 20 100%
22.*****) Reparaie aparat ortodontic 390 100% 100%
1)


1) Se deconteaz pentru tinerii de la 18 ani pn la vrsta de 26 de
ani, dac sunt elevi, inclusiv absolvenii de liceu, pn la nceperea
anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studeni i
dac nu realizeaz venituri din munc

23. Menintoare de spaiu mobile 468 100%
*****) Se acord numai de medicii de specialitate n ortodonie i
ortopedie dento-facial.

24******) Sigilare/dinte 78 100%
******) o procedur decontat la 2 ani

2
1. Serviciile de medicin dentar prevzute n pachetul de servicii de baz pot fi efectuate de oricare
dintre medicii dentiti, cu excepia celor de la punctele 18, 20 i 22.
2. Serviciile de medicin dentar de urgen sunt prevzute la punctele: 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 i 22.
3. Dentitii acord numai serviciile prevzute la punctele 1, 2, 4 i 24.
4. Formula dentar :
Dini permaneni:
11 incisiv medial dreapta sus
12 incisiv lateral dreapta sus
13 canin dreapta sus
14 primul premolar dreapta sus
15 al doilea premolar dreapta sus
16 primul molar dreapta sus
17 al doilea molar dreapta sus
18 al treilea molar dreapta sus
21 incisiv medial stnga sus
22 incisiv lateral stnga sus
23 canin stnga sus
24 primul premolar stnga sus
25 al doilea premolar stnga sus
26 primul molar stnga sus
27 al doilea molar stnga sus
28 al treilea molar stnga sus
31 incisiv medial stnga jos
32 incisiv lateral stnga jos
33 canin stnga jos
34 primul premolar stnga jos
35 al doilea premolar stnga jos
36 primul molar stnga jos
37 al doilea molar stnga jos
38 al treilea molar stnga jos
41 incisiv medial dreapta jos
42 incisiv lateral dreapta jos
43 canin dreapta jos
44 primul premolar dreapta jos
45 al doilea premolar dreapta jos
46 primul molar dreapta jos
47 al doilea molar dreapta jos
48 al treilea molar dreapta jos
Dini temporari
51 - incisiv medial dreapta sus
52 - incisiv lateral dreapta sus
53 - canin dreapta sus
54 - molar dreapta sus
55 - molar dreapta sus
61 - incisiv medial stnga sus
62 - incisiv lateral stnga sus
63 - canin stnga sus
64 - molar stnga sus
65 - molar stnga sus
71 - incisiv medial stnga jos
72 - incisiv lateral stnga jos
73 - canin stnga jos
3
74 - molar stnga jos
75 - molar stnga jos
81 - incisiv medial dreapta jos
82 - incisiv lateral dreapta jos
83 - canin dreapta jos
84 - molar dreapta jos
85 - molar dreapta jos
5. n cazul dinilor supranumerari se indic codul dintelui cu specificaia "supranumerar".
Dat fiind incidena dinilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dini
supranumerari/CNP/cod unic de asigurare.
6. Medicii de medicin dentar pot efectua radiografii dentare (retroalveolar i panoramic)
cuprinse n anexa 17 la ordin ca o consecin a actului medical propriu, pentru asiguraii pentru care
este necesar a se efectua aceste investigaii n vederea stabilirii diagnosticului, sau pe baz de bilet de
trimitere de la un alt medic de medicin dentar, dac au autorizaiile necesare efecturii acestor
servicii i dotrile necesare; decontarea acestor servicii se realizeaz din fondul aferent investigaiilor
medicale paraclinice n limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa 20 la ordin.
Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicin dentar ncheie cu casele de
asigurri de sntate acte adiionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicin
dentar.
7. Serviciile prevzute la codurile 1, 2, 3, 5, 8, 9 i 13 se acord astfel:
- pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistrailor care au fost
nlturai din justiie pentru considerente politice n perioada anilor 1945 - 1989, cu modificrile
ulterioare, procentul de 100% se deconteaz dac serviciile au fost acordate n uniti sanitare de stat,
n caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.
- pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale
invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, procentul de
100% se deconteaz dac serviciile au fost acordate n uniti medicale civile de stat sau militare, n
caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.
- pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunotinei fa de eroii-martiri i lupttorii care au
contribuit la victoria Revoluiei romne din decembrie 1989, precum i fa de persoanele care i-au
jertfit viaa sau au avut de suferit n urma revoltei muncitoreti anticomuniste de la Braov din
noiembrie 1987, cu modificrile i completrile ulterioare, procentul de 100% se deconteaz dac
serviciile au fost acordate n uniti medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului
Sntii, Ministerului Aprrii Naionale i Ministerului Administraiei i Internelor, n caz contrar
procentul decontat de CAS este de 60%.

B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTAR

1. Serviciile din pachetul minimal sunt servicii de urgen prevzute la punctul 2 de la lit. A.
2. Serviciile de medicin dentar prevzute n pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de
oricare dintre medicii dentiti, cu excepia celor de la punctul 22.
3. Dentitii acord numai serviciul prevzut la punctul 4.
4. Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen organizat
conform legii.
5. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suport integral costurile pentru investigaiile
paraclinice recomandate radiografii dentare i tratamentul prescris.


4
C. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC EUROPEAN/ CONFEDERAIEI
ELVEIENE, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII DIN
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC EUROPEAN/
CONFEDERAIEI ELVEIENE, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE EMISE N BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN I AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA
SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU
CARE ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU
PROTOCOALE INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII

1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/ Confederaiei
Elveiene, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate de medicin dentar, de serviciile medicale de
medicin dentar prevzute la lit. B din prezenta anex, devenite necesare pe timpul ederii temporare
n Romnia.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/ Confederaiei
Elveiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr.
883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate social, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate de medicin dentar, de serviciile
medicale de medicin dentar prevzute la lit. A din prezenta anex.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia dup caz, de serviciile medicale de
medicin dentar prevzute la lit. A din prezenta anex, sau de serviciile medicale de medicin dentar
prevzute la lit. B din prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale.

1
ANEXA 15
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicin dentar


ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea
medicin dentar se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat n lei.
ART. 2 Lista serviciilor medicale de medicin dentar preventive i a tratamentelor de medicin
dentar, tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicin dentar, i condiiile acordrii acestora
sunt prevzute n anexa nr. 14 la ordin.
ART. 3 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicin
dentar se au n vedere:
a) suma alocat fiecrei case de asigurri de sntate pentru servicii de medicin dentar;
b) numrul de medici de medicin dentar i dentiti care intr n relaii contractuale cu casa de
asigurri de sntate;
c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilit ca raport ntre lit. a) i lit. b) se
majoreaz cu 20%, iar pentru medicul care nu a obinut un grad profesional aceast sum se
diminueaz cu 20%;
d) pentru medicii din mediul rural suma stabilit conform lit. c), se majoreaz cu 50%;
e) suma orientativ/medic specialist/lun la nivel naional este de 2.000 lei/lun.
Suma contractat se defalcheaz pe trimestre i luni.
(2) Lunar casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale de medicin
dentar serviciile medicale de medicin dentar furnizate n limita valorii trimestriale de contract.
(3) n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale de medicin dentar se nregistreaz la
sfritul unui trimestru sume neconsumate, fa de suma trimestrial prevzut n contract, casele de
asigurri de sntate vor diminua, printr-un act adiional la contract, valoarea trimestrial
contractat iniial aferent trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.
Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiional la furnizorii de servicii
medicale de medicin dentar care n trimestrul respectiv i-au epuizat valoarea de contract.
Suma din actul adiional se utilizeaz pentru decontarea serviciilor medicale de medicin dentar
acordate de la data semnrii actului adiional.
(4) Pentru ncadrarea n suma defalcat trimestrial cabinetele de medicin dentar pot ntocmi
liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicin dentar, dac este cazul.
(5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2014 cu destinaia servicii medicale dentare se
contracteaz de casele de asigurri de sntate prin ncheiere de contracte, respectiv acte adiionale
la contractele iniiale i vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate
asigurailor de la data semnrii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiional la
contractul iniial se stabilete avndu-se n vedere criteriile de contractare.
ART. 4 n tarifele tratamentelor protetice sunt incluse i cheltuielile aferente activitilor de
tehnic dentar. Plata acestora se face de ctre reprezentantul legal al cabinetului de medicin
dentar direct ctre laboratorul de tehnic dentar autorizat conform legii.
ART. 5 Casele de asigurri de sntate in evidena serviciilor de medicin dentar pe fiecare
asigurat i pe fiecare cod din formula dentar prevzut n anexa nr. 14 la ordin.
ART. 6 Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale, de medicin dentar, factureaz
caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune la casa de asigurri de sntate pn la termenul
prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar,
conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de
asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme.
Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
ART. 7 Contravaloarea serviciilor medicale de medicin dentar care nu se regsesc n anexa nr.
14 la ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la cabinetul
2
medical, pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare, cu
indicarea serviciului prestat. n aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de
trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de
casele de asigurri de sntate.
ART. 8 n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei
Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai
numai medici i/sau dentiti, precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile
legale n vigoare. Medicii sau dentitii angajai n cabinete medicale individuale nu raporteaz
activitate medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre reprezentantul legal; medicii
de specialitate din specialitatea de medicin dentar pot prescrie medicamente cu sau fr
contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, utiliznd formularul de
prescripie medical electronic/formularul de prescripie medical cu regim special unic pe ar
pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, dup caz, semntura
electronic proprie pentru prescrierea electronic de medicamente. ntreaga activitate a cabinetului
se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu
casa de asigurri de sntate.
ART. 9 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat,
contractele/actele adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul
legal al unitii sanitare n structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 10 Casele de asigurri de sntate i direciile de sntate public au obligaia de a organiza
trimestrial sau ori de cte ori este nevoie ntlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistena medical
ambulatorie de specialitate, precum i respectarea prevederilor actelor normative n vigoare.
Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative i vor stabili mpreun cu
medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate msurile ce se impun pentru mbuntirea
activitii. Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea nerespectrii
hotrrilor luate cu acest prilej.

1
ANEXA 16
- model -
CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de medicin dentar n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitatea medicin dentar

I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate .............................., cu sediul n municipiul/oraul .......................,
str. .................... nr. ...., judeul/sectorul .................., telefon/fax ..............., reprezentat prin
preedinte - director general ..........................................,
i
- cabinetul medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i
funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
- cabinetul individual ........................., reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular
......................................................;
- cabinetul asociat sau grupat ........................., reprezentat prin medicul dentist delegat
.....................................................;
- societatea civil medical ..............................., reprezentat prin administrator
................................................................;
- unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii
societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, .......................,
reprezentat prin ..........................................................;
- unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reele
sanitare proprii, .........................., reprezentat prin ...........................................................;
- ambulatoriul de specialitate i ambulatoriul integrat din structura spitalului .................., inclusiv
al spitalului din reeaua ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice,
siguranei naionale i autoritii judectoreti, reprezentat prin ..............., n calitate de reprezentant
legal al unitii sanitare din care face parte;
- Centrul de diagnostic i tratament, centru medical i unitatea medical cu personalitate juridic
........................, cu sediul n municipiul/oraul ..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et.
...., ap. ...., judeul/sectorul ..............., telefon .............. fax .........................., e-mail
.............................., reprezentat prin ......................................
- Centrul de sntate multifuncional .................................., avnd sediul n municipiul/oraul
..........................................., str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ........, judeul/sectorul
.........................., telefon fix/mobil .............., adresa de e-mail .........................., fax
............................, reprezentat prin ..........................................................
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor de medicin dentar n
asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicin dentar, conform
Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului
de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015 i Ordinului ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea
medicin dentar acord asigurailor serviciile de medicin dentar cuprinse n pachetul de servicii
de baz i n pachetul minimal de servicii de medicin dentar, prevzute n anexa nr. 14 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014, n
urmtoarele specialiti
a) ......................................................................
2
b) ......................................................................
c) ......................................................................
.........................................................................
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicin dentar din ambulatoriul de specialitate
pentru specialitatea medicin dentar se face de ctre urmtorii medici dentiti/dentiti:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
.........................................................................
.........................................................................
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2014.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr.400/2014.
V. Obligaiile prilor
ART. 6 n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicin dentar, casele de
asigurri de sntate au urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicin dentar autorizai i
evaluai i s fac publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii
contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a
acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv punctajele aferente
tuturor criteriilor pe baza crora s-a stabilit valoareade contract, i s actualizeze permanent aceast
list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii
acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, la termenele prevzute n
contract, pe baza facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n
format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea
serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .............. pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014, n limita valorii de contract;
pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea n vederea decontrii se face
numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale de medicin dentar cu privire la condiiile de
contractare a serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate,
precum i la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte
normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii
de servicii medicale cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile,
nelegerile, conveniile sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin
publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G.
nr.400/2014 furnizorii de servicii medicale de medicin dentar cu privire la condiiile de acordare a
serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin
intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de
servicii medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de
maximum o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n cazul n care controlul este efectuat de
ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind
msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de
Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de sntate;
3
f) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicin dentar sumele
reprezentnd contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale,
medicamente cu i fr contribuie personal i materiale sanitare acordate de ali furnizori aflai n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor de trimitere i/sau
prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile
pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere,
prescriptiilor medicale. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
g) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
h) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; sa comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizarilor trimestriale motivarea sumelor decontate ; n situaia n care se constat ulterior c
refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
i) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar cu care se afl n
relaie contractual numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual
cu casa de asigurri de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicin dentar i contravaloarea
investigaiilor medicale paraclinice (radiografie dentara retroalveolara si radiografie panoramica),
numai dac medicii au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical
corespunztoare pentru realizarea acestora, n condiiile prevzute n anexa 15 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014;
k) s contracteze servicii medicale de medicin dentar, respectiv s deconteze serviciile
medicale de medicin dentar efectuate, raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale
pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical, n condiiile stabilite prin anexa 15 la
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G.
nr.400/2014.
ART. 7 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale
de medicin dentar au urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicin dentar furnizate, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale
asiguratului referitoare la actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure
securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de
documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform H.G. nr.400/2014 i
ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G.
nr.400/2014, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional
de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i
documentele justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical de medicin dentar, potrivit formularelor de raportare stabilite
conform reglementrilor legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea se face numai n format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul
4
de asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai
pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure
utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii,
de la data la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz
pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate i/sau tratate n ambulatoriu.
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014, program asumat prin contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare
de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o
consecin a actului medical propriu numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului
cu casa de asigurri de sntate; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n
vigoare, i s prescrie medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii,
corespunztoare denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd
n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i
le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic
de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea serviciilor medicale de medicin dentar asigurailor fr nicio
discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
o) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail,
pagin web;
p) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr.400/2014 i n Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014;
q) s solicite documentele justificative care atest calitatea de asigurat, documente stabilite n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, n condiiile prevzute n H.G. nr.400/2014 i n
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G.
nr.400/2014; pn la data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate,
documentele justificative care atest calitatea de asigurat se solicit, numai dac, urmare a
interogrii aplicaiei instalat pe site ul Casei Naionale de Asigurri de Sntate la adresa
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online persoana respectiv apare ca neasigurat sau nu
se regsete n baza de date. n cazul n care persoana apare ca asigurat furnizorii de servicii
medicale au obligaia de a lista i arhiva rezultatul interogrii;
r) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
5
s) s asigure acordarea asistenei medicale de medicin dentar necesar titularilor cardului
european de asigurri sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/ Confederaiei Elveiene, n perioada de valabilitate a
cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din
alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu
prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
t) s asigure acordarea serviciilor medicale de medicin dentar prevzute n pachetul de servicii
medicale;
) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate
- bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru
investigaiile paraclinice i de la data la care se implementeaz formularele electronice menionate
anterior, precum i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform
prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate
recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i
fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor
formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din Fond;
u) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
v) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor;
w) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
x) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetul de servicii
pentru care nu este prevzut o reglementare n acest sens;
y) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicin dentar programabile,
dac este cazul;
z) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate
acest document titularilor acestuia n vederea acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale
acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele
de asigurri de sntate;
aa) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice
de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr.
455/2001 privind semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de
medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa 36 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014.
ab) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line
pn n ultima zi a lunii n care s-a fcut prescrierea off-line sau cel trziu pn la data prevzut n
contractul/convenia de furnizare de servicii medicale pentru raportarea lunar a activitii realizate;
ac) s introduc n sistemul informatic, n situaia n care nu a fost ndeplinit obligaia de la lit.
ab), toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line pn cel trziu n ultima zi a fiecrui
trimestru n care s-a fcut prescrierea off-line;
6
ad) s comunice casei de asigurri de sntate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se
va face n ziua n care se nregistreaz aceast situaie.

VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitatea de plat n asistena medical dentar din ambulatoriu este tarif pe serviciu
de medicin dentar exprimat n lei.
ART. 9 Decontarea serviciilor de medicin dentar se face pe baza tarifelor acestora i n
condiiile prevzute n anexa 14 respectiv n anexa 15 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ....... /2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G. nr.400/2014 i n limita sumei contractate i defalcate
trimestrial i lunar/cabinet/medic, stabilit conform art. 3 din anexa la ordinul menionat mai sus.
Suma anual contractat este de ................... lei,
din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................... lei
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
ART. 10 (1) Decontarea serviciilor de medicin dentar se face lunar, n maximum 20 de zile
calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, la data de ............, pe baza facturii i a documentelor
justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate pn la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
La finele fiecrui trimestru suma contractat se regularizeaz conform art. 3 alin. (3) din anexa
nr. 15 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2014 a H.G.
nr.400/2014.
(2) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic dentist din
componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic dentist
Nume: ................... Prenume: .......................................
Grad profesional: ........................................................
Specialitatea: ...........................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Cod numeric personal: ....................................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
b) Medic dentist
7
Nume: ................... Prenume: .......................................
Grad profesional: ........................................................
Specialitatea: ...........................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Cod numeric personal: ....................................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
c) .......................................................................
..........................................................................
------------
*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului, se va completa cu programul de
lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum i cu datele aferente tuturor medicilor de
specialitate care i desfoar activitatea n sistem integrat.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11 Serviciile de medicin dentar furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte
criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 12 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauze speciale
ART. 13 (1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile
calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ
eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv Municipiul Bucureti, prin care s se
certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore
i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute
mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele
provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie
rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a ncheiat
contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului
ART. 15 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract, se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor de medicin dentar
aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de medicin dentar
aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. a) c), e) h), j)
t), u), w), y) precum i prescrieri de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri de investigaii paraclinice (radiografii
dentare) care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul
sntii, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor de medicin dentar,
aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
8
(3) n cazul n care, n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de
asigurri de sntate, serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au
fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu 10% contravaloarea
serviciilor de medicin dentar, aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit.
ac) se reine o sum egal cu contravaloarea sumei suportat din fond aferent prescripiilor
medicale electronice off-line neintroduse n sistemul informatic, prescrise i eliberate n cadrul
trimestrului.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art.
7 lit. ac) se constat de casele de asigurri de sntate trimestrial i cumulat de la nceputul anului
pn la sfritul trimestrului respectiv prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, a componentei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. n
situaia n care suma prevzut la alin. (4) depete prima plat, recuperarea sumei se realizeaz
prin plat direct sau executare silit, n condiiile legii.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct
pe fiecare medic/furnizor, dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicina dentara se reziliaz de plin drept printr-o
notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la
data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii de medicin dentar nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30
de zile calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea valabilitii
acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative privind
activitile realizate conform prezentului contract, n vederea decontrii de ctre casa de asigurri de
sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative
privind sumele decontate din fond, precum i documentele medicale i administrative existente la
nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
g) la a doua constatare n urma controlului efectuat a faptului c serviciile raportate conform
contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate (cu excepia situaiilor n care vina
este exclusiv a medicului/medicilor, caz n care contractul se modific prin excluderea
acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7 lit. x);
i) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri
de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor
9
medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv
ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru
timp de 3 zile consecutive;
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 15 alin. (1) i (2) precum i
la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 15 alin. (3).
ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicin dentar nceteaz la data la
care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale de medicin dentar i nceteaz activitatea n raza
administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului
legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. 18 lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun
alt contract a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai
puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n
contractele ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (2), (3)
i (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, dup
caz.
ART. 18 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele prevzute la art. 58 alin. (1) lit. a) - c) din anexa 2 la H.G. nr.400/2014 i nerespectarea
10
obligaiei prevzute la art. 7 lit. v), cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse
pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o perioad de maximum 30 de zile
calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurari de sanatate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dupa caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori,
pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a
contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor dentiti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a
medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a
cabinetelor medicale, precum i pentru unitile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic i
tratament, centrele medicale, centrele de sntate multifuncionale aflate n relaii contractuale cu
casele de asigurri de sntate suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n
contract cu casa de asigurri de sntate i care se afl n aceast situaie.
ART. 19 Situaiile prevzute la art. 16 i la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constat de
ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului
sau la sesizarea oricrei persoane interesate.
Situaiile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de sntate
cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 20 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri
contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 21 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe
durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale, dup caz, n limita fondurilor aprobate asistenei medicale ambulatorii de specialitate
pentru specialitatea medicin dentar, avndu-se n vedere condiiile de contractare a sumelor
iniiale.
ART. 22 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit
printr-o alt clauz care s corespund ct mai cu putin spiritului contractului.
ART. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa
oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de
modificare cu cel puin .... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 24 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi
supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
11
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de
ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicin dentar n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate a fost ncheiat azi, ............, n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte
unul pentru fiecare parte contractant.

CASA DE ASIGURRI DE SNTATE FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICIN DENTAR
Preedinte - director general, Reprezentant legal,
.............................. .........................................
Director executiv al Direciei
Economice,
..............................

Director executiv al Direciei
Relaii Contractuale,
..............................
Vizat
Juridic, contencios

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - pentru radiografia dentar retroalveolar i
panoramic efectuate de medicii de medicin dentar

Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.