Sunteți pe pagina 1din 19

http://sorinborodi.

ro
Not:rezultatele sunt actualizate dup publicare variantelor definitive n 19 februarie 2007;corecturile apar co rou

Rezultatele variantelor propuse pentru Teste Naionale 2007


Varianta 1
1
444

Rezolvare complet aici

2
a

3
1

4
32

13.a)411,141,114,122,212,221 ;b)

5
10

6
2

7
36

8
2 3

9
B

10
D

12
A

1
2

14.a)Se rezolv sistemul 2a+b=6,3a+b=8.a=2,b=2;b)Folosind teorema catetei n MNP;MO=


15.a)OM (ABA);b)45 ;c)Fie AE DM ;tg(<AA'E)=

Varianta 2

11
A

ON OP

;c=4

10
10

Rezolvare complet aici

1
2
3
78
14
5 2
13. a) 3i 12 ;b)25%
14. c) 2 i 1

4
5
1,5,7,35 120

6
60

7
8 3

8
112

9
B

10
B

11
C

12
D

21
8 6
;d)Fie DE DC;DE==
7
3

15. b) BC=24,AB=8 ;c)tg(<ACB)=

******************************************************************************************

Varianta 3 Rezolvare complet aici


1
81

3
11

4
3

4
23

5
144

6
24

7
100

8
72

9
C

10
C

11
B

12
B

13. a)42 ;b)40


14. a) x=0 ;b)

1
1
i 2 c)>0;m (; ) {0}
2
4

15. b)AB=12 i se aplic reciproca teoremei lui Pitagora n SAC.;c) 72 2 cm;d) 15 3 cm.
******************************************************************************************

Varianta 4

Rezolvare complet aici

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
230
10
90
110
8
18
81
C
B
C
13. a)Se rezolv sistemul x+y=28,2x+3y=76; 8 cu 2 camere,20 cu 3 camere ;b)40 %
14. b)Un triunghi cu aria 10;c) (235)+(245)++(21025)=2(3+4+..+102)5100=10.000
15. b)AC BM,AC DM AC (MBD);c)

12
A

a2 2
a 6
cm ;d)
cm.
6
4

******************************************************************************************

Varianta 5
1
30

2
26
5

Rezolvare complet aici

3
3

4
2

5
10

6
48

7
125

8
48

9
C

10
C

11
B

12
A

13. a)Andrei 8 ani,Vlad 13 ani;b)Peste 2 ani


14. a)Se rezolv sistemul a+b=4,2a+b=5;a=3,b=1;b)
15. b) 96 cm;c)sin(<AVB)=

4
1
;c)Se rezolv ecuaia f(m)=m3 m {1, }
6
3

24
16
;d)
25
3

http://sorinborodi.ro

Varianta 6
1
19

2
a

Rezolvare complet aici

3
30

4
2

5
4 3

6
8

7
14

8
15

9
C

10
B

11
B

12
A

13. a)240 km ;b)1960 milioane euro


14. a) A(3,4) ;b)a=2,b=0;c)Se poate folosi aria BOC=6;distana cerut este

6 5
5

15. b)288 cm ;c)MO este linie mijlocie n SPC; d)Proiecia pe (SPC) a SAC este SOC (SO (PAC); 60

Varianta 7
1
37

2
3002

Rezolvare complet aici

3
36

4
11
16

5
12

6
18 3

7
6

8
120

9
A

10
C

11
D

12
A

13. a)A= ( 2.10 n ) 2 ;b) n=0


14. a) f(1)=1,m=1 ;c)
15. c)

8 3

2 10
3

;d)Fie M simetricul lui B fa de AC;unghiul cerut este <MCB;sin(<MCB)=

Varianta 8

2 30
13

Rezolvare complet aici

1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
3
12
150
19
8
2
60
C
13 a) x=4 ;b)Se rezolv ecuaia de la punctul a ;4 camioane i 12 microbuze.

10
B

14. a) x=2,y=3 este soluie a ecuaiei;b)Dreapta soluiilor ecuaiei y=2x+3 c)Sistem; (

11
C

12
A

2 13
,
)
3
3

15. b) DC BC i ADBC;c)AA= 5 6 ,aria lateral= 100 6 cm;d)Mijloacele lui MP i NQ sunt la 4 cm de


centrul ptratului ABCD,deci coincid;MP i NQ sunt concurente,deci coplanare.

Varianta 9 Rezolvare complet aici


1
2
3
4
5
6
7
a
2
[0;3]
150
48
13. a)1200 lei ;b)960 lei
14. b)Trapez;aria=5 ;c)f(3)=0,deci produsul este 0
15. b)240 cm ;c)63cm ;d)

Varianta 10
1
7

2
5502

7
13

8
5

9
C

10
D

11
B

12
A

7
60

8
60

9
B

10
D

11
D

12
B

4 5
3

Rezolvare complet aici

3
8

4
40

5
2

6
20

13
;b)28 bile
37
1
14. b)
;c)a {0,1,2,5}
2

13. a)

15. b) 144+144 2 cm ;c)AF=CE,deci BD taie EF n mijloc,,deci diagonalele sunt perpendiculare i se


njumtesc ;d) m(<FDC)=6730.

http://sorinborodi.ro

Varianta 11
1
49

2
2x

3
7
6

4
56

13.a)[9,18,27]+3=57 ;b)111,165,219

5
60

6
30

7
9 3

8
5

9
D

10
C

11
B

12
B

14.a)Se rezolv sistemul a+b=5,2a+b=1;a=2,b=3 ;b)Un segment;c)x=f(x),x=2x3;este punctul (3,3)


15. b) 4800 cm;c)20 cm;d) QA=

Varianta 12

20
cm.(soluia complet la http://sorinborodi.roSoluti_var_11_pr_15d.doc)
3

Rezolvare complet aici

1
2
3
4
5
6
7
8
9 3
77
4
a
2
16
10
4
13. a) 5 lei ;b)8,5 lei
14. c) F(a) este produs de dou numere naturale consecutive,deci este par.
15. b) DOB are m(<O)=90;c)

9
D

10
C

11
C

12
B

8
3
cm;d)Fie Q mijlocul lui AC;QOAB;cos(<QOD)=
3
6

******************************************************************************************

Varianta 13
1
29

3
3

21
24

5
74

2
3

6
28

7
63

8
94

9
B

10
D

11
D

12
C

8
16

9
B

10
C

11
D

12
A

10
D

11
D

12
C

13. a) 7,32 ;b)nota 6


14. a) a+b+4a+b=2a+b+3a+b ;c)f(2m+1)=m+1;m {1,3}.
15. b)

74 3

cm;c)

Varianta 14

12
256 3
cm;d)
cm.
7
3

Rezolvare complet aici

1
2
3
4
5
56
20004 6
2
10
13. a) 200 lei;b)32 %
14. b) nu exist;c) ;x {1,3,4,2,6}.
15. b) 18 3 cm;c)ACAO={E};AE= 2

Varianta 15

6
8

3 ,EO=

7
180

,AO= 3 2 ;d) 72 cm.

Rezolvare complet aici

1
2
3
4
144
24
9
2
13. a) 11 microscoape;b) 21 elevi

5
3000

6
26

7
100

8
500

9
A

600
;c) a {2,3,2}.
101
21
3
15. c)
cm;d)
cm
2
2

14. b)

http://sorinborodi.ro

Varianta 16
1
235

2
{3,7}

3
2
5

4
340

5
32

13. a) [15,30,45]+13=103;b)5080
12 13
13
2 2
15. b) 288 2 ;c)
;d)
3

14. a) 4;c)

cm.

6
60

7
5 2

8
200

9
D

10
B

11
A

12
B

Varianta 17
1
2
3
4
310
50
1
3
13. a) 16,25,36,49,64,81;b) ab =29
14. a) f(x)=2x ;b)

;c)M(

3 5

5
15

6
60

7
96

8
84

9
B

10
C

11
D

12
C

5
32

6
12

7
288

8
70

9
D

10
C

11
B

12
C

9
D

10
A

11
C

12
B

9
C

10
A

11
A

12
D

5
,5)
2

6
3 2
;d)
cm.
3
2

15. b) 144 2 ;c)

Varianta 18
1
12

2
15

3
162

4
1
6

13. a) 8;b) 1
14. a) S={2,0};b) x {2,1,0,1,2};c) (2,3);(2,2); (2,1); (0,1); (0,0); (0,1)
15. b) 384 cm;c)

12 2
;d)OH=3 cm.
17

Varianta 19
1
20

2
x

{4}

4
1500

5
2

6
6

7
15

8
10

13. a) a=50,b=106;b)72,4
14. b) N ;c)x=0
15. b)

36 3

cm;c)Reciproca teoremei lui Pitagora n VBD;d)

2 2
3

Varianta 20
1
5

2
1,80

3
6 2

13. a) 34 persoane;b)

4
6

5
500

6
3
3

7
3

8
36

13
100

14. a) S={1,3};b)Raportul este egal cu n+1


15. b)36+163 cm;c)

24
;d)2,5 cm.
25

******************************************************************************************
http://sorinborodi.ro

Varianta 21
1
17

Rezolvare complet aici

2
4

3
11
29

4
5

5
18

6
144

7
6

6
11

7
27

8
200

16
3

9
B

10
B

11
C

12
B

9
A

10
C

11
B

12
C

13.a)34,40 lei;b)26,40 lei


14.a) S={

1 1
,
3 3

15.b) ACAC,ADBC; c)45;d)

8 3
cm.
3

Varianta 22
1
207

{1,0}

3
2
3

4
0

5
43

13.a) 7 ani;b) n urm cu 2 ani


14.b) 1;c) E(a)=(a+3)+1
15.b) 8+ 16

2 85
cm.
5

cm;c) 45;d)

******************************************************************************************

Varianta 23
1
2
3583000 6

3
50

1
2

6
42

8 3

7
3

8
600

9
B

10
D

11
C

12
B

13.a) 150;b) 20 %
14.b) a {2,0,1}
15.c) 252 2 cm;d)Dac O este centrul lui ABCD,unghiul cerut este OCB;sin(<OCB)=

6
.
3

******************************************************************************************

Varianta 24
1
7

2
998

3
600

{3}

5
6

6
24

7
6

8
126

9
C

10
B

11
D

12
A

13.a) 8 puncte;b) 7 probleme


14.b) x {5,4,1,1} ;c) a {5,4,1}
15.b) 18+ 18 2 cm;c) 936 3 cm;d) 60.
******************************************************************************************

Varianta 25
1
4

2
b

3
15

4
3
5

5
48

6
12

7
150

8
8

9
C

10
D

11
C

12
B

13.a) 25 %;b) a=4,b=1


14.b) x {0,2,3} ;c)a=1,b=1
15.b) 60;c) 9000 3 cm;d) 180.
******************************************************************************************
http://sorinborodi.ro

Varianta 26
1
13

2
10

3
1
3

4
6

5
9

13.a) 100a+10b+c=a+10b+100c,deci a=c;b)

6
24

7
8

8
100

9
C

10
B

11
C

12
A

8
60

9
A

10
D

11
B

12
B

1
9

14.c) E(1,3)
15.b) u=

360 R
256 5
18 5
,deci G=12 cm;c)
cm;d)
cm.
G
3
5

Varianta 27
1
42

2
7
8

3
30

4
1
3

5
88

6
32

7
42

13.a) 21 + 2 2 ++ 2 50 =S i se nmulesc ambii membri cu 2;b) Dup 10 zile


14.a) 3a+b+7a+b=2(5a+b) b) f(x)=( 3 2)x+ 3 ;c) x [1, )

15.b) Dac M este mijlocul lui [BC],BC (VAM);c) 18 2 cm;d)

2 6
cm.
3

******************************************************************************************

Varianta 28
1
2
3
13
3
21
13.a) 3 copii;b) 65 lei
14.a) a=

4
1101

5
63

6
9

7
5

8
3

9
D

10
D

11
C

12
A

1
5
,b=1 b) S=430;c) x [ , )
2
2

15.c) MC (ABB) i MC (MCB) ;d)

6 5
cm.
5

******************************************************************************************

Varianta 29
1
8

2
259

{3}

4
a

5
3000

6
40

7
200

8
24

9
A

10
C

11
D

12
D

13.a) 48 i 75;b) 60
14.a) 1;b) (3n+1) c) Pentru x=3,y=
15.c) 45;d)

1
,deci E are valoarea minim 3
3

5( 3 1)
cm (soluia complet la
2

http://sorinborodi.roSolutie_var29_pr15d.doc )

******************************************************************************************

Varianta 30
1
0,25

2
9

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(
327
169
6
32
C
B
B
D
6 3
,2]
13.a) peste 20 de zile;b)peste 4 zile
14.a) a=3,b=1 b)f(x)=2;graficul este o paralel la axa Ox prin punctul (0,2) c) x=f(x),deci punctul (2,2)
15.c)160 cm;d) SO=

16 3
cm.
13

http://sorinborodi.ro

Varianta 31
1
2
3
18
a
3
13.a) 1200 km;b) 156 km
14.a) n=1;b) m=

4
17

5
12

6
16

7
45

8
64 3

9
D

10
D

11
C

12
B

11
B

12
C

1
;c) S={3;9}
2

15.b)OO este linie mijlocie n BAC OOAC,dar BB AC;c) 21 cm ;d)

4 3
7

Varianta 32
1
2
3
2
13.a) 80 ;b)94

3
12

14.a) a {4,5} ;c) M(

4
16
1 5
, )
2 2

15.c) (1300+ 500 2 ) cm ,d) V=

5
90

6
12

7
100 3

8
216

19
dm 19,8 litri,deci nu ncap.
3

9
C

10
D

Varianta 33
1
7

2
3

3
4

5
40

4
7

6
48

7
3

8
36 3

9
C

10
D

11
C

12
D

7
40

8
144

9
A

10
C

11
C

12
B

7
24

8
12

9
B

10
A

11
D

12
D

13.a) 15 bnci;b) 21 elevi


14.b) 5 ;c) a {1,02}
15.b) 144 cm;c) 14+ 8 2 cm;d)

2 2
7

Varianta 34
1
12

2
0,1

3
22

4
204

5
180

12 2

1
1
13.a) 0,(3)=
,0,1(6)=
;b) a=6,b=3,c=6
3
6

14.b) m=12;c) 4
15.b) 32 3 cm;c) 6 cm;d)

2 26

cm.

Varianta 35
1
8

2
8

3
6

5
28

{2}

6
5 2

13.a) 200 lei;b) 230 lei


14.a) f(1)=2;b) x (;1] ;c) a=
15.c) 72+ 144 2 cm;d)

1
2
,b=
3
3

cm.

http://sorinborodi.ro

Varianta 36
1
2
3
4
5
6
7
8
16,5
4
2
28
360
28
25
5
13.a) 195 kg;b) Cel mult 15 kg
14.b) 49;c) a=0 sau a=1
15.b) (108+ 72 3 ) cm;c) 30;d) V 0,67 litri<0,5 litri,deci ncape.

9
D

10
B

11
C

12
B

Varianta 37
1
2
3
11
A
(3,7)
13.a) 48;b) 50 %
14.b) 60;c) f(x)=

4
14

5
36

6
24

7
96

8
150

9
C

10
D

11
B

12
D

5
150

7
64

8
200

9
C

10
D

11
C

12
A

12
x+12
5

15.b) 3360 cm;c) 6 41 cm;d) 45.

Varianta 38
1
18

2
20

3
72

13.a) 6 buchete;b)
1
4

4
7

1
2

14.b) x (; ] \{1} ;c) a=0

9 3

15.b) AM=MN=9 cm;c) 144 2 cm;d)

6
3

Varianta 39
1
2
3
4
4
9876
2
9
13.a) 275 lei;b) 20 %
14.b) 39/18;c) a {1,2}
15.b) 864 cm;c) 30;d) 3 cm.

(3, )

6
5

12 3

8
63

9
D

10
A

11
C

12
D

8
216

9
B

10
C

11
C

12
A

Varianta 40
1
37

2
8

3
1

4
2

13.a) 29;b) n {1,3}


14.a) a=

5
14

3 2

4
,b=18;b) a {1,2,4};c) 24
3

15.c) 18 2 cm;d)

3 7
14

http://sorinborodi.ro

Varianta 41
1
16
13.a)

2
21
8

3
20

4
280

3 2 4,2 i N 4,1;b)

14.a) S={

5
90

6
5

7
30

8
75

9
D

10
B

11
C

12
C

17

3
1
,1}; b) x= ;c) x [0, )
2
2

15.b)36 cm;c) Dac M este mijlocul lui [BC],BC (VAM) BC VA;d) PO=3

cm.

Varianta 42
1
5
13.a)

2
10

3
3

4
a

5
0,2

6
60

7
50

8
6 3

9
C

10
B

11
D

12
D

7
160

8
15

9
D

10
D

11
B

12
B

1
;b) 5 bile
3
3
2

14.b) a=2,b=3;c) x [4, ]


15.c) 40 22 cm;d) OP BB BP=

12 26
cm.
13

Varianta 43
1
9
13.a)

2
1,2,4,8

3
4

4
b

1
;b) a=6,b=12,c=30,d=6,k=2
5

5
30

6
15

14.b) a=

1
;c) s=2007
2

15.c) 72 cm;d) AA (ABC),deci DN AA.Fie Q mijlocul lui [BC].Se arat c DN AQ.

Varianta 44
1

2
1

3
3

4
5

23
13.a) 250 lei;b) 1 %

5
50

6
12

7
600

8
36

9
C

10
B

11
A

12
C

6
22

7
288

9
C

10
D

11
B

12
C

14.b) x=14,y=4;c) x [1, )


2
8 5
;d)
cm.
2
5

15.c) tg(<DDB)=

Varianta 45
1
333

Rezolvare complet aici

2
13

3
3

4
0

9
4

2 3

13.a) 11 lei;b) 21 %
14.b) 15;c) m=3
15.b) T 3 ;c)

24 10

4 2

cm;d)

http://sorinborodi.ro

Varianta 46
1
2
3
4
5
6
11
170
9
3
45
18
13.a) 45 lei,60 lei,25 lei;b) 30 lei,45 lei,10 lei.
14.b) 15;c) E(x)+16=(x+2)
15.c)

243 3

cm;d)

7
240

8
400

9
C

10
C

11
D

12
B

3 3
cm.
2

Varianta 47
1
55

2
a

3
40

{9,8}

5
4

6
3

7
36

8
600

9
B

10
D

11
B

12
C

5
4 2

6
24

7
90

8
288

9
D

10
B

11
A

12
A

10

11

12

13.a) La ora 10:45;b) 11 ore


14.b) x=2;c) 2 5
15.c)

156
55
;d)
cm.
5
8

Varianta 48
1
9

2
1,62

3
1
3

13.a) Cu 5 tone;b) 245 t,180 t,175 t.


14.b) a=3;c) x=6
15.c) 24+ 8 15 cm ;d) 1 cm.

Varianta 49
1

63

24

16

5
6

16

36

150

13.a) A este o sum de 2008 numere impare;b) u(A)=u(1+3+7+9)+ u(1+3+7+9)+ +u(1+3+7+9)=0


14.b) E(
15.c)

1
)=7;c) a {7,1}
2

1024 5
4 5
cm;d)
3
9

Varianta 50
1
2
3
4
5
0,8,16, 28
18
18
200
13.a) 65 pagini;b) 25,50,100,200 pagini
14.a) Ambii membr sunt egali cu x+x6 ;c)

6
2

7
294

8
27

9
D

10
D

11
A

12
C

1
4

448 3
15.b) 96 cm;c)
cm;d) 16 2 cm.
3

http://sorinborodi.ro

Varianta 51

Rezolvare complet aici

1
2
3
5
756
10
13.a) 13 copii;b) 63 mere
14.b) 16;c) f(x)=

4
0

5
5

6
5 3

7
60

8
5

9
C

10
B

11
C

12
D

6
9

7
12

8
972

9
C

10
D

11
B

12
C

4
x+4
3

15.b) 400 cm;c) 6 cm;d)

194
12

Varianta 52
1
1

2
0,6

3
7

4
6

{5}

13.a) 37 i 11;b) (6 ,42 ) i (18,30)


14.b) N=2007;c) M este intersecia graficului funciei f i axa Oy;M(0,1)
15.c) 27 cm;d)

4
5

Varianta 53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
14
a
10
2000
100
3
75
D
C
B
B
13.a) 5x=3y;b) x=30,y=50
2
2
14.a) 0;b) N=x(x1) 0 ;c) n 4 2n 3 2n 2 2n 1 = ( n 1)( n 1) ;dup simplificare,raportul este n1
15.b) 864+ 288

cm;c)

6 3

cm;d)

2 6
5

Varianta 54
1
18

2
4

3
7

4
10.000

5
21

6
5

7
125

8
24

9
A

10
D

11
D

12
B

13.a) 50 %;b) a=32,b=16


14.a) 5;c) C(4,0)
15.b) Dac AB=a,AM=VM=

512
a 5
16 5
;c)
cm;d)
cm.
3
2
5

Varianta 55
1
29

3
0,75

5
8

4
160

5
53

6
5

7
30

8
16 3

9
B

10
D

11
D

12
C

13.a) 7,20;b) Un 9 i un 10 sau doi de 10


14.a) 47;b) 1098;c) Graficul este format din trei puncte: (0,1);(1,0);(2,3)
15.b) 576 11 cm;c)

12 55
cm;d)
5

55
.
11

http://sorinborodi.ro

Varianta 56 Barem de corectare aici


1
2
3
4
5
6
18
2,5
2000
120
13.a) 40 %;b) 20
14.a) 0;c) 1
15.c)

16 3

cm;d)

6
180

7
48

8
3

9
C

10
B

11
D

12
A

6
48

7
25

8
125

9
A

10
A

11
B

12
D

12 13
cm.
13

Varianta 57
1
10

3
b

2
3

(,5) 6

13.a) 280 elevi;b) 154 elevi


14.a) (n1)(5n+2) ;c) Se arat c dac 8n+3 i 5n+2 au un divizor comun,acesta este obligatoriu 1
15.b)

54 3

cm;c) ABDEDE,AB=DE ABDE paralelogram AEBD;d)

Varianta 58
1
1

2
a

3
cm.
2

Rezolvare complet aici

3
582

4
7
2

5
20

6
16

7
48

8
576

9
A

10
D

11
B

12
B

9
D

10
B

11
C

12
D

13.a) 111 ;b) 111,124,137,,982,995.Sunt 69 de numere.


14.b) S={1,1};c) S=

51
8

15.c) 79 cm;d) 288.

Varianta 59
1
2
120
9
13.a) 10;b) 56

Rezolvare complet aici

3
4

4
15

5
96

6
24

7
64

36 3

5
9
,y=
2
2
512 3

14.c) x=
15.b)

cm;c) 96 cm;d)

8 5

cm.

Varianta 60
1
30

2
12

3
140

5
90

1
3

6
36

7
140

8
4

9
B

10
C

11
A

12
C

13.a) 80 %;b) a=60,b=75,c=105


14.a)

1
x 1

15.b) NRQ este echilateral ;c)

cm;d) 60.

5 3

http://sorinborodi.ro

Varianta 61
1
20

2
6

3
125

4
2
3

5
999

6
16 3

7
125

8
48

9
C

10
A

11
B

12
D

5
1000

6
15

7
44

8
20

9
C

10
B

11
A

12
B

13.a) 600;b) 750 ml


14.b) (3,1);c)

9
2

15.c) 80+ 48

cm; d)

Varianta 62
1
36

14.a)

Rezolvare complet aici

2
29

13.a) 48;b)
6
3

3
1,50

4
21

1
8

Z i

(2

15.b) 252 cm;c)

Varianta 63
1
20

8 42
cm.
7

2
a

3 ) (2

)=1 Z ;b) 2;c) B={1},deoarece

36
nu convine.
6

21 2
cm;d) 90.
11
Rezolvare complet aici

3
1002

4
3
10

13.a) 0;b) 23
14.a) 21+32=8;c) x=5,y=3 ; 15.c)

5
5

432 3

6
160

7
256
3

8
6

9
A

10
B

11
C

12
D

8
260

9
D

10
C

11
A

12
B

cm;d) 10 cm.

Varianta 64
1
261

2
11

1
13.a)
;b) 7
10

3
78

4
37

5
9 2

6
42

7
9

14.a) S={3,2}

3( x 3) 2
i x( x 1)( x 2) 3,fiind produs de trei numere naturale
x( x 1)( x 3)( x 2)

;b) E ( x )

consecutive;c) Numerele naturale impare,cu excepia lui 3.


15.b) DD MD,MD BD;c)

20 3
cm;d) DDO~DBD (caz 2 de asemnare),deci
3

m(<DDO)=m(<DBD)

Varianta 65
1
3

2
a

3
1
2

4
3

5
144

6
5

7
60

8
16

9
D

10
A

11
C

12
D

13.a) 2 metri;b) 150 %


1

14.a) 0;b) S={ 2 ,4} ;c) x {1,2}


15.b) 1296 cm;c)

18 34

cm;d)

36 34
cm.
17

http://sorinborodi.ro

Varianta 66
1
16
13.a)

2
3

3
23

4
28

xyz yzx zxy 111( x y z ) ;

5
110

6
12

7
15

8
108

9
D

10
C

11
B

12
A

11
C

12
B

b) x y z nu poate fi egal cu 0 sau cu 111

2
14.a) S={ 3 ,1};b) x=1;c) E ( x) (2 x 1) 4 ,deci valoarea minim este 4

15.b)

3 6

cm;c) MBN NCP PDQ QAM i m(<QMA)+m(<BMN)=90;d)

27
5

Varianta 67
1
2
3
25
30
1
13.a) 180;b) 174
1

4
16

5
30

6
180

7
288

8
84

9
C

10
B

14.a) S={ 2 ,1};b) m= 4 ;c) Pentru orice m real nenul,ecuaia are i soluia 1
15.b) ABN DAM i m(<DMA)+m(<BAN)=90;c) 96 cm;d) AMD are aria

4 6 9,7 cm.

Varianta 68
1
1

2
40

3
4

4
3
5

5
6

6
20

7
288

8
10 3

9
A

10
D

11
B

12
C

13.a) 13;b) 21
14.c) a=2
15.c) 24 3 cm;d) MD AB,deoarece DM este linie mijlocie n AOC,O fiind centrul ABC.

Varianta 69
1
10

2
2

Rezolvare complet aici

3
9

4
6

5
23

6
10

7
36

8
9 3

9
C

10
A

11
B

12
B

13.a) 11 ani i 9 luni;b) 3 elevi


14.a) 1;b) x ( ,1] ;c) a=b=1
15.b) 18 2 cm;c) 3 cm;d) 45.

Varianta 70
1
2
3
4
43
4
74
50
13.a) 5;b) 9
14.a) S={6,2};b) E(a)=a(a9)
15.c)

48 3

6
16

7
5

8
64

9
A

10
B

11
D

12
B

5
80

6
12

7
120

8
25

9
A

10
C

11
A

12
D

5
40

6
25 3

7
12

8
288

9
D

10
C

11
A

12
A

5
6

6
32

7
36

8
108

9
B

10
C

11
D

12
C

6
6

7
8000

8
256

9
B

10
C

11
C

12
B

3 10
10

cm;d)

Varianta 71
1
24

5
7

Rezolvare complet aici

2
25

3
3

4
4
3

13.a) 20;b) 10
14.a) 8;b) 4113=0;c) y [3;1]
15.c) 144 cm;d)

Varianta 72

4 5
cm.
5

Rezolvare complet aici

1
2
3
198
4
3
13.a) 52 i 39;b) 75 %
14.a) a=2,b=3;c)
15.c)

405 3

Varianta 73
1
43

2
1275

4
48

3 10
2

cm;d)

cm.

72 3

Rezolvare complet aici

4
40

{0}

13.a) 93;b) 62 i 15
5 1

14.a) N=6;b) S={ 2 , 3 };c) x ( 1; )


15.c)

56 3
cm;d) 3 cm
3

Varianta 74
1
4

2
10
13

3
3

4
260

5
75

13.a) 25 rafturi;b) 1260 cri


14.b) 4;c) S={6,0}
15.b) 100

cm;c)

4 5

cm;d)

2 30
15

Varianta 75
1
2

Rezolvare complet aici

3
3

1
10

13.a) 21;b) 25

5
40

6
26

7
6

8
258

9
C

10
A

11
D

12
B

a {2,3,5,6}

14.b) x (4; ) ;c)


15.b) 42 cm;c)

4
2

24
;d) 24 cm.
25

http://sorinborodi.ro

Varianta 76
1
2
4
b
13.a) Da;b) 11
14.b) (

3
144

4
9

5
6

6
22

7
12

8
144

9
B

10
A

11
C

12
D

6
12

7
288

8
96

9
A

10
B

11
C

12
D

6
30

7
60

8
175

9
D

10
B

11
D

12
A

7
100

8
64

9
B

10
D

11
D

12
C

11
B

12
D

1
1
,2);c) f( )=2 pentru orice m real
2
2

15.b) 90;c) OO (ABC),OM (ABC);d)

3 3

cm.

Varianta 77
1
2
3
4
5
47
25
50
20
70
13.b) a=7,b=8,c=9,deci n=11124=2664
14.a) x=5;b) p=(y+2)+1;c) 3
25
304
15.b) 36 cm;c)
cm;d)
cm.
6

27

Varianta 78
1
2
3
4
5
99
104
20
8
18
13.a) 14;b) 16
14.a) 3;b) 2;c) xy= 2 ;numrul este 1
3

Varianta 79

Rezolvare complet aici

1
2
6
50
13.a) 38;b) 112
14.a)

cm;b) 60;d)

5 3
cm.
2

15.b) 150+ 50

3
9

4
5

5
48

6 2

a {1, 12 };c) N=(n+2)

15.b) 18 2 cm;c)

72 3

cm;d) BD AC,BD DO,O fiind centrul ptratului ABCD.

Varianta 80
1
11

2
12

4
5
3

2
5

5
26

6
16

7
4

8
3

9
D

10
C

13.a) n a doua zi;b) 3600 lei


14.a) P;c)

x {0,1,2,3}

15.b) MN=

2
1
BC,BM=CN= BC;c) 324+ 162 3 cm;d) 30.
3
3

http://sorinborodi.ro

Varianta 81
1
32

2
505

3
b

{2}

5
60

6
60

7
24

8
56

9
C

10
D

11
B

12
D

11
B

12
C

13.a) 40 %;b) a=4,b=6,c=10


14.a) 7;c) n 2 =n
5760
15.c) 96 cm;d)
cm.
121

Varianta 82
1
148

2
y

3
0

5
6
7
8
60
288
{1,2,3,4} 1 sau 720
17
13.a) 30a5c=47b 5b b=5;b) ab =85, bc =51 i ab =95, bc =57
14.a) (x+2)(x+4)=x+6x+8;b) Graficele sunt drepte paralele;c) 2

9
D

15.b) Fie E mijlocul lui BC;din DEO;c) AO=DO= 2 2 cm,AD=4 cm;d)

10
C

15
4

Varianta 83
1
2
3
4
17
8
5
2
13.a) 99(ab)(a+b);b) 86
14.a) 1;b) 70 2 <99;c) 39202

5
74

6
14

15.b) 6 2 cm;c) AO (BMO) i AO (AMO);d)

7
36

8
125

9
B

10
A

11
D

12
D

8
4

9
B

10
C

11
B

12
D

10
A

11
C

12
B

2 2
3

Varianta 84
1
14

2
4

3
5

{3}

5
300

6
7

7
45

13.a) 6;b) 12
14.a) S={1, 5};b) m=1;c) m (2;)
15.b) Punctele A.B,C mpart cercul n trei arce congruente;c) 108

cm;d) 45

Varianta 85
1
2
3
4
405
8
12
2
13.a) 15 numere;b) 50 i 206
14.a) 2 ;b) 4+ 2 2 ;c) 1

5
40

6
4

7
25

8
36

9
A

15.c)

63 3
cm;d)
2

39
.
6

http://sorinborodi.ro

Varianta 86
1
91

2
5

3
4

5
56

1
2

6
20

13.a) 180 lei;b) 18 lei


14.a) E(3)=0;b) E ( x)
15.c)

504 26

( x 2)( x 2 3)
x2 3

;c)
( x 2)( x 2)
x2

cm;d)

12 91
cm.
7

7
100 3

8
200

9
C

10
A

11
B

12
D

8
27 3

9
C

10
D

11
D

12
A

8
1210

9
D

10
B

11
D

12
C

a {1,3}

Varianta 87
1
105

2
18

(;1] 336
1,2
32
150
1
3
13.a) 60 termeni;b) S<60
<
44 2
9
14.b)
;c) 2
4
416
15.c)
cm;d) Unghilul are msura 72 5 <161.
3

Varianta 88
1
2
3
4
6
14
84
1400
13.a) a+c=1;b) b=1 ;
14.a) f(x)=x+4;b) 2 ;c) (2,2)
15.c) 1125 cm;d) 12.000 cm.

5
1

6
10 2

7
144

5
125

6
360

7
2

8
400

9
D

10
B

11
B

12
C

5
81

6
6

7
4

8
28

9
A

10
B

11
D

12
D

Varianta 89
1
175

2
9753

3
245

13.a) 14;b) 19
14.a) m=5;c) 12+ 2
15.b) 2250 cm;c)

{5}

26

5
;d) BM=10 cm.
5

Varianta 90
1
8

2
a

13.a) 61;b)

3
15

4
18

3
40

14.a) {1,0,1,3} ;b) Graficul este format din 4 puncte;c) 5


15.b) 180

cm;c)

37

cm;d)

5 3
6

http://sorinborodi.ro

Varianta 91
1
2
3
2
4235
a
13.b) 6,86
14.b) f(x)=2x+4;c) 8
15.b) 2 41 cm;c)

4
1

5
102

6
75

7
30

8
4 3

9
D

10
B

11
A

12
C

11
B

12
A

12 82
12 2
cm;d)
41
17

Varianta 92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24 3
10
11
3
6
3
972
40
C
C
13.b) 2C
14.a) S={5,7};b) n=6 sau n=8;c) n poate avea doar forma 3k+2 E(3k+2)=9(k-1)(k+1)
15.b) 72 3 cm;c) DEAB i AB (ABC);d) 60.

Varianta 93
1
16

2
120

4
0

1
4

5
3

13.a) 1000 lei;b) 19 %


14.a) x=1;c) 918
15.b) 144 2 cm;c) 45;d) G este la

6
25 3

7
12

8
64

9
C

10
C

11
A

12
D

9
D

10
B

11
B

12
D

cm de toate feele piramidei.

Varianta 94
1
14

2
5

3
21

5
60

2
6

6
5

7
600

8
8

13.a) 5n+2 poate avea ultima cifr 2 sau 7,deci nu este ptrat perfect;b) 5n+7 i 3n+4 au c.m.m.d.c.egal cu1
14.a)

4
2 7 6
<
< ;b) a=m,b=n,ab= 2 2 ,(ab)=8;c) 0
5
5
5

15.b) 162

cm;c) 6

cm;d) 1944 cm.

Varianta 95
1
2
3
4
30
5
45
9
13.a) S=373(a+b+c);b) 333
14.a)

f ( 2 1)

f ( 2 ) ;c)

5
100

6
50

a=1

15.b) VA=CV=AC=12 cm;c) 72

cm;d) 2 cm.

7
36

8
36

9
D

10
C

11
B

12
D

http://sorinborodi.ro

Varianta 96
1
143

2
3

3
4,5

4
0

5
0

6
36

7
10

8
70

9
D

10
C

11
A

12
C

13.a) A={4,5,6,7,8,9};b)
{63,64,65}
14.a) 3;c) Triunghiurile determinate de grafice cu axele sunt congruente,deci cele dou distane sunt egale
15.c) 36 3 cm;d) Fie M mijlocul lui BC;AMAP,CMPB (CAM)(ABP) AC(ABP)

Varianta 97
1
31

3
5

11
13

4
2
5

5
71

6
8

7
128

8
12

9
C

10
C

11
B

12
B

6
120

7
7

8
30

9
B

10
D

11
B

12
A

6
16

7
36

8
18

9
C

10
B

11
D

12
A

8
3

9
D

10
A

11
D

12
B

13.a) 904,8 lei;417,6 lei;765,6 lei;b) 20 %


14.b) (1,1);c) a=1
15.c) 8 cm;d) 2 2 cm.

Varianta 98
1
2
3
4
5
9
10
2
230
7
13.a) 34;b) (7,28);(28,7);(14,21);(21,14)
14.a) Se simplific cu x+2;b)
15.c)

a {2,0,2,4}

5 7
cm;d) 60.
2

Varianta 99
1
32

2
2,3

3
25

4
3
10

5
7

13.a) 200;b) 51
14.a) (

1 9
1
, );c)
2 2
4

15.b) ALcil=Asfera=144 cm;c) Vcil>Vsfera;d) (180+ 36 2 ) cm.

Varianta 100
1
2

2
3
2

3
3

4
3
5

5
60

6
140

13.a) (10x+4);b) Se rezolv ecuaia (a+9)(10b)=90


2

7
66
ab

{11,64,95}

14.a) m=2;b) S={1, 3 };c) y {1, 3 }


15.b) 120 cm;c) 100 cm;d) Drumul cel mai scurt are lungimea 144 25 2

La adresa http://sorinborodi.ro gsii rezultatele variantelor 1-100,plus alte teste

19,7 cm.