Sunteți pe pagina 1din 2

Spe procedur civil

ntre societatea A i societatea D a fost ncheiat n anul 2012 un contract de locaiune a unui
imobil situat n Cluj-Napoca str! "roilor nr! #0 jud! Cluj obli$aia locatarului const%nd at%t n
p&strarea destinaiei imobilului nchiriat respecti' (cofet&rie) c%t i n plata unei sume de *000
"uro+lun& repre,ent%nd chirie datorat& pentru utili,area spaiului! Contractul a fost ncheiat
pentru o perioad& de un an calendaristic cu posibilitatea de a fi prelun$it!
Dat fiind faptul c& locatarul nu i-a ndeplinit obli$aia de plat& a chiriei aferent& primei luni
societatea A a notificat locatarei c& nele$e s& re,ilie,e contractul astfel cum pre'&d clau,ele
contractuale! -rmare acestei notific&ri locatoarea a introdus o cerere de chemare n judecat&
nre$istrat& pe rolul .ribunalului Comercial Cluj solicit%nd instanei re,ilierea contractului de
locaiune i obli$area la plata desp&$ubirilor datorate inclusi' a chiriei aferente primei luni!
Anterior primului termen de judecat& reclamantului i s-a pus n 'edere necesitatea 'alori,&rii
cererii de chemare n judecat& c%t pri'ete petitul doi al aciunii i obli$aia de a achita o ta/& de
timbru aferent& acestei 'alori,&ri dar i o ta/& stabilit& de c&tre instan& la 'aloarea
contractului respecti' chiria nsumat& pentru cele 12 luni calendaristice!
0a primul termen de judecat& p%r%ta a depus nt%mpinare prin care in'oca e/cepia
necompetenei materiale mai precis faptul c& instana sesi,at& nu este competent& a judeca
cererea ntruc%t din punct de 'edere 'aloric aceast& competen& re'ine 1udec&toriei Cluj-
Napoca! C%t pri'ete preteniile reclamantei aceasta arat& c& s-a aflat n imposibilitatea de a
utili,a imobilul ntruc%t a fost formulat& de c&tre 2 i C o cerere de re'endicare a acestuia
pun%ndu-i-se n 'edere c& 'a fi obli$at& s& le achite toate daunele pricinuite pentru lipsa de
folosin&!
Ca r&spuns reclamanta a ar&tat c& instana n'estit& este competent& cau,a a'%nd ca obiect
re,ilierea contractului de locaiune fiind nee'aluabil& n bani astfel nc%t materia comercial&
impune soluionarea acesteia de c&tre .ribunalul 3peciali,at! n e$al& m&sur& consider& c& dat
fiind caracterul de cerere principal& a petitului de re,iliere acesta imprim& i competena
material& a ntre$ului liti$iu celelalte cereri nefiind dec%t accesorii! 4ai mult arat& c& nu este
obli$at& s& achite ta/& de timbru dec%t la 'aloarea indicat& ca fiind cea a pa$ubelor pricinuite
inclu,%ndu-se aici numai chiria pentru luna n care imobilul a fost utili,at de c&tre p%r%t&!
0a al doilea termen de judecat& reclamanta a formulat i o cerere de recu,are ar&t%nd c&
judec&torul n'estit cu soluionarea cau,ei s-a antepronunat la primul termen de judecat& i
mai mult acesta a fost arbitru numit n alte dou& cau,e purtate ntre aceleai p&ri anterior
intr&rii n ma$istratur&!
Cerine:
a5 Ca a'ocat al p%r%tului care ar fi strate$ia pe care ai recomanda-o dat& fiind situaia
e/pus& n spe&6 7ormulai n acest sens note scrise sau orice alt& cerere ar a'ea la
dispo,iie p%r%tul moti'at&!
b5 Anali,ai problemele de procedur& re,ultate din spea de mai sus i formulai o opinie
le$al& asupra acestora!
c5 Care este ordinea de soluionare a incidentelor procedurale6