Sunteți pe pagina 1din 24

MUTATIILE SI

MUTATIILE SI
PROCESUL
PROCESUL
REPARATOR AL
REPARATOR AL
ADN
ADN
Asist Asist. Univ. Dr. . Univ. Dr. Florina Florina Raicu Raicu
Copyright Florina Raicu 2009
UMF Carol Davila
Facultatea de Medicina Generala
Catedra de Genetica
Mutatii. Generalitati.
Mutatii. Generalitati.
MUTATII PATOLOGICE MUTATII PATOLOGICE
o o mutatii aparute la nivelul ADN nuclear mutatii aparute la nivelul ADN nuclear
o o Genomice: Genomice: altereaza numarul de cromozomi altereaza numarul de cromozomi
din celula (anuploidii, poliploidii) din celula (anuploidii, poliploidii)
o o Cromozomale: Cromozomale: altereaza structura altereaza structura
individuala a cromozomilor individuala a cromozomilor
o o Genice: Genice: altereaza structura genelor altereaza structura genelor
o o mutatii aparute la nivelul ADN mitocondrial mutatii aparute la nivelul ADN mitocondrial
POLIMORFISME ADN POLIMORFISME ADN
Repetitii in tandem Repetitii in tandem
o o SNPs SNPs
o o VNTR: microsateliti (STR) si minisateliti VNTR: microsateliti (STR) si minisateliti
Repetitii inalt repetitive dispersate Repetitii inalt repetitive dispersate
o o Repetitii SINE si LINE Repetitii SINE si LINE
o o Elemente genetice mobile Elemente genetice mobile - -retrotranspozoni retrotranspozoni
VARIANTE
VARIANTE
ALE
ALE
SECVENTEI
SECVENTEI
ADN
ADN
Hemofilia A
Diabet tip I
MUTATIILE
MUTATIILE
Definitie Definitie: :
Mutatia Mutatia reprezinta reprezinta o o alterare alterare sau sau modificare modificare aparuta aparuta la la nivelul nivelul materialului materialului genetic. genetic.
Mutatia Mutatia apare apare in: in:
celulele celulele liniei liniei germinale germinale - - se se poate poate transmite transmite ereditar ereditar
celulele celulele somatice somatice - - nu nu transmite transmite ereditar ereditar. .
Mutatiile Mutatiile apar apar in: in:
regiuni regiuni codificatoare codificatoare ale ale genelor genelor
regiuni regiuni necodificatoare necodificatoare: : regiuni regiuni reglatorii reglatorii si si situsuri situsuri de splicing de splicing conservate conservate
Efecte Efecte ale ale mutatiilor mutatiilor la la nivel nivel
proteic proteic: :
o o Sinonime Sinonime ( (silentioase silentioase / / neutre neutre): ):
nu nu produc produc alterari alterari
o o Non Non- -sinonime sinonime: :
Efectele Efectele mutatiilor mutatiilor asupra asupra
structurii structurii ADN ADN : :
o o Substitutii Substitutii
o o Deletii Deletii
o o Insertii Insertii
expansiuni expansiuni de de
triplete triplete
duplicatii duplicatii
tranzitii tranzitii
transversii transversii
missense missense
non non- -sense sense
frameshift frameshift
TIPURI DE MUTATII
TIPURI DE MUTATII
Substitutii
Substitutii
:
:
tranzitii tranzitii
transversii transversii
Mutatia missense
ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi
Secventa de aminoacizi incorecta care poate produce o
proteina nefunctionala
Amino acid Inlocuirea unei singure
nucleotide
Baze
azotate
Missense
Missense
Mutatia nonsense
ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi
Codonul STOP care poate produce o proteina
truncata
Amino acid
Inlocuirea unei singure
nucleotide
Baze
azotate
Nonsens
Nonsens
Mutatia frameshift
ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi
Modificarea cadrului de citire cu o singura baza azotata poate
produce o secventa anormala de aminoacizi
Amino acid
Baze
azotate
Frameshift
Frameshift
Deletii
Deletii
Mutatia cauzata de o deletie
ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi
Secventa de aminoacizi incorecta care poate produce o
proteina nefunctionala
Amino acid
Deletia unei singure nucleotide
Baze
azotate
Insertii
Insertii
Mutatia cauzata de insertie
ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi
Secventa de aminoacizi incorecta care poate produce o
proteina nefunctionala
Amino acid
Insertia unei singure
nucleotide
Baze
azotate
Mutatia cauzata de expansiunea de triplete MUTATIA DINAMICA
ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi
Secventa de aminoacizi incorect extinsa
introduce in proteina glutamina
Amino acid Trinucleotide repetate
(CAG)
Baze
azotate
Mutatia
Mutatia
dinamica
dinamica
Slippage ADN
Slippage ADN
polimeraza
polimeraza
Replicare normala
Alunecare spre inapoi
cauzeaza insertie
Alunecare spre inainte
cauzeaza deletie
Duplicatia
Duplicatia
Cromozom
Un fragment
din ADN este
duplicat
Boala Charcot
Marie Tooth
CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT
CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT
MUTAGEN
MUTAGEN
FACTORI EXOGENI FACTORI EXOGENI
Radiatii Radiatii ionizante ionizante
Raze UV Raze UV
Agenti Agenti chimici chimici
Agenti Agenti alkilanti alkilanti
Agenti Agenti intercalanti intercalanti
SPECTRUL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE SPECTRUL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE
Creste Creste lungimea lungimea de de unda unda Scade Scade lungimea lungimea de de unda unda
lungimea lungimea de de unda unda
neionizanta neionizanta
ionizanta ionizanta
Frecventa
extrem de
scazuta
Radio
microunde
infrarosu ultraviolet Raze gamma
Raze X
Surse
TIPUL DE
RADIATIE
FACTORI ENDOGENI
FACTORI ENDOGENI

Depurinarea
Depurinarea

Deaminarea
Deaminarea

Erori
Erori
in
in
replicarea
replicarea
ADN
ADN

Erori
Erori
in
in
recombinarea
recombinarea
ADN
ADN

Esecul
Esecul
procesului
procesului
reparator
reparator
CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT
CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT
MUTAGEN
MUTAGEN
Raspunsul
Raspunsul
celulelor
celulelor
la
la
alterarea
alterarea
ADN
ADN
1.
1.
Repararea
Repararea
ADN
ADN
2.
2.
Controlul
Controlul
ciclului
ciclului
celular
celular
3.
3.
Apoptoza
Apoptoza
4.
4.
Tolerarea
Tolerarea
leziunilor
leziunilor
Repararea erorilor de imperechere Repararea erorilor de imperechere
(Mismatch) (Mismatch)
Repararea directa Repararea directa
Repararea prin excizia bazelor azotate Repararea prin excizia bazelor azotate
(BER) (BER)
Repararea prin excizia nucleotidelor Repararea prin excizia nucleotidelor
(NER) (NER)
Repararea post replicatorie (prin Repararea post replicatorie (prin
recombinare) recombinare)
Ataxia telangiectazia
Anemia Fanconi
PROCES REPARATOR ADN
PROCES REPARATOR ADN
Inainte Dupa
Foton UV
I. SISTEMUL DE REPARARE AL ERORILOR DE IMPERECHERE I. SISTEMUL DE REPARARE AL ERORILOR DE IMPERECHERE
(Mismatch Repair System) (Mismatch Repair System)
Sistemul Sistemul de la de la
organismul organismul model model
Escherichia coli Escherichia coli
Cancer de colon
Mutatii in genele omoloage
MSH si MLH
DIMERUL DE TIMINA
Radiatie UV
Inel ciclobutanic
II. REPARARE DIRECTA II. REPARARE DIRECTA
Fotoreactivarea Fotoreactivarea ADN ADN fotoliaza fotoliaza
Indepartarea Indepartarea gruparilor gruparilor metil metil din G din G - - enzima enzima MTMG MTMG
III. REPARARE PRIN III. REPARARE PRIN
EXCIZIA BAZELOR (BER) EXCIZIA BAZELOR (BER)
Sunt Sunt excizate excizate
bazele bazele modificate modificate
chimic chimic
IV. REPARARE PRIN IV. REPARARE PRIN
EXCIZIA NUCLEOTIDELOR EXCIZIA NUCLEOTIDELOR
Xeroderma
pigmentosum
Sistemul Sistemul de la de la organismul organismul model model
Escherichia coli Escherichia coli
implica implica doar doar 4 4 proteine proteine
La La om om exista exista 25 de 25 de proteine proteine din din
care 7 care 7 - -
XPA, XPB, XPCXPG XPA, XPB, XPCXPG - -
responsabile responsabile de de Xeroderma Xeroderma
pigmentosum pigmentosum
. . . . . . . .Exista Exista si si
Reparare Reparare cuplata cuplata cu cu
transcriptia transcriptia
V. REPARAREA V. REPARAREA
RUPTURILOR RUPTURILOR
BICATENARE BICATENARE
Double strand break Double strand break
(DSB) (DSB)
Repararea Repararea prin prin
recombinare recombinare
omoloaga omoloaga se se
bazeaza bazeaza pe pe
informatia informatia aflata aflata pe pe
cromozomul cromozomul omolog omolog
Repararea Repararea prin prin
rupere rupere realipire realipire
(Non (Non- -homologous End homologous End
Joining) Joining)
Sinteza Sinteza
transleziunilor transleziunilor
Avem o alela mutanta si o alela normala:
Avem o alela mutanta si o alela normala:
de ce se manifesta/ de ce nu se manifesta alela
de ce se manifesta/ de ce nu se manifesta alela
mutanta?
mutanta?
Patologie moleculara
Patologie moleculara
-
-
mecanisme
mecanisme
LOSS LOSS OF OF FUNCTION FUNCTION produsul genic prezinta produsul genic prezinta
o functie redusa sau absenta o functie redusa sau absenta
GAIN GAIN OF OF FUNCTION FUNCTION produsul are un efect pozitiv anormal produsul are un efect pozitiv anormal
Cel Cel mai mai important aspect al important aspect al mutatiilor mutatiilor este este legat legat de de efectul efectul lor lor asupra asupra
organismului organismului : :
LOSS LOSS OF OF FUNCTION FUNCTION (LOF) (LOF)
Caracterizeaza Caracterizeaza fenotipul recesiv fenotipul recesiv
Haploinsuficienta Haploinsuficienta
Mutatia reduce la jumatate cantitatea de produs normal al copiei Mutatia reduce la jumatate cantitatea de produs normal al copiei
de alele iar acesta cantitate nu este suficienta pentru de alele iar acesta cantitate nu este suficienta pentru
functionalitatea normala functionalitatea normala
Efect dominant negativ Efect dominant negativ
Alela mutata produce o proteina ce interfera cu actiunea celei Alela mutata produce o proteina ce interfera cu actiunea celei
normale normale
GAIN GAIN OF OF FUNCTION (GOF) FUNCTION (GOF)
Caracterizeaza Caracterizeaza fenotipul dominant fenotipul dominant
Mutatia prin castig de functie conduce la formarea unei noi prot Mutatia prin castig de functie conduce la formarea unei noi proteine cu eine cu
functie patologica functie patologica
Boala Hungtington
NOMENCLATURA UTILIZATA IN DESCRIEREA EFECTULUI UNEI NOMENCLATURA UTILIZATA IN DESCRIEREA EFECTULUI UNEI
GENE GENE: :
alela alela nula nula / / amorfa amorfa - - alela alela mutanta mutanta nu nu produce produce niciun niciun produs produs; ;
hipomorfa hipomorfa alela alela produce o produce o cantitate cantitate redusa redusa din din produsul produsul genic genic sau sau
are o are o activitate activitate redusa redusa; ;
hipermorfa hipermorfa - - alela alela produce o produce o cantitate cantitate crescuta crescuta din din produsul produsul genic genic
sau sau are o are o activitate activitate crescuta crescuta; ;
neomorfa neomorfa - - alela alela are o are o noua noua activitate activitate; ;
antimorfa antimorfa - - alela alela a a carei carei activitate activitate antagonizeaza antagonizeaza cu cu produsul produsul
normal al normal al alelei alelei normale normale; ;