Sunteți pe pagina 1din 2

CORPUL EXPERILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAI

BIROU EXPERT CONTABIL


SUCIU DORIN CTLIN
510170 - Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35, jud. Alba, Romnia
Cod de nre!istrare "is#al$ %C.I.&.'( 27627940, Autoriza)ia A00077/26.01.2010
CALCULUL CONCEDIULUI MEDICAL 2011
EXEMPLU
S presupunem c avem un salariat n concediu medical (boala obisnuita).
pentru a putea beneficia de concediu medical (CM) salariatul trebuie s fi lucrat
cel putin o luna ntreag n ultimile 12 luni, acest stagiu de 1 luna n ultimile 12
luni nu se aplica pt urgene
baa de calcul a indemniatiei pt. concediu se calculeaa pe ultimile ! luni,
respectiv se aduna veniturile obtinute "# $i concediile medicale CM $i se mparte
la totalul ilelor lucrate % CM $i se nmule$te cu procentul aferent (&'( pt.
concediu de boala obi$nuita)
S presupunem ca un salariat a obinut n ultimile ! luni un venit brut de '))) lei
corespuntor unui nr de ile lucrate 1)). Media ilnic este '))) * 1)) + ') lei.
,ndemniatia de CM pt boala obi$nuita este media ilnic - procentul ce
corespunde tipului de boala, n caul nostru boala obi$nuit (&'(), deci.
') - &'( + /&,' lei * i de boala
0vem urmatoarele date.
salariu de incadrare . 1))) lei
ile lucratoare n luna n care se face calculul. 22
ile efectiv lucrate. 11
ile concediu medical. 2, din care ilele lucratoare din primele ' ile
calendaristice se vor suporta din fondul de salarii FS iar restul ilelor lucratoare
din CCI, n caul nostru avem. ' ile CM suportate din 3S $i / ile suportate din
CC,
CALCULUL CONTRIBUIILOR SOCIALE ANGAJAT
"enitul #rut VB + Salariu realiat % CM suportat din 3S % CM suportat din CC,
Salariu realiat + SR + 1))) * ile lucratoare luna 4 nr. 5ile efectiv lucrate +
+ 1)))*22411 + !/! lei
"# + 1)))*22411 % '4/&.' % /4/&.' + !/! % 122 % 11/ + 6/&
1. C.0.S. 0nga7at + S8 % (salariul mediu pe economie 2)22 * nr ile lucratoare luna 4
nr. 5ile concediu medical 4 /'() - 1),'( +
+ (!/! % 2)22*22424/'() 4 1),'( + (!/! % 2'&) 4 1),'( + 61 lei
www.becs.ro dorin@becs.ro, e_declaraii@!a"oo.co# $%&' ( )*))++
*
#aa de calcul C0S este plafonat la ma-im ' salarii medii pe economie, deci
ma-im ' 4 2)22 lei
*. S9M0: 0nga7at + S8 % CM suportat din 3S 4 ),'( + (!/! % 122) 4 ),'( + 1 lei
3. C.0.S.S. 0nga7at + S8 4 ','( + !/! 4 ','( + /' lei
+. ,M;95,< + "# = C0S anga7at = Soma7 anga7at = C0SS anga7at = >; (deducerea
personala) 4 1!( + 6/& = 61 = 1 = /' ? 2') 41!( + 26 lei
S0@08,A BC< + "# = C0S anga7at = Soma7 anga7at = C0SS anga7at = ,mpoit + &1' lei
CALCULUL CONTRIBUIILOR SOCIALE ANGAJATOR
1. C0S anga7ator + <otal S8 % (salariul mediu pe economie * nr ile lucratoare luna
4 nr. 5ile concediu medical 4 /'() - 2),2 ( + !/! % 2)22*22424/'( + (!/! % 2'&) 4
2),2( + 26/42),2( + 12! lei
#aa de calcul este plafonata la ma- ' 4 2)22 4 nr salariai
*. Soma7 anga7ator + S8 % CM din 3S 4 ),'( + !/! % 122 4 ),'( + 221 4 ),'( + 1 lei
3. C0SS anga7ator + S8 % CM din 3S 4 ',2( + !/! % 122 4 ',2( + 221 4 ',2( + 1/ lei
+. 3>. garantare + S8 % CM din 3S 4 ),2'( + !/! % 122 4 ),2'( + 221 4 ),2'( + 2 lei
5. C.C.,. + S8 % CM din 3S 4 ),2'( + !/! % 122 4 ),2'( + 221 4 ),2'( + & lei
#aa de calcul este plafonata la ma- 12 4 salariul minim 4 nr. salariai
,. 3>. accidente + S8 % (salariul minim pe economie * nr ile lucratoare luna 4 nr.
5ile concediu medical) 4 ),1'( + (!/! % !&)*2242) 4 ),1'( + (!/!%211) 4 ),1'( + 1
;entru fondul de accidente procentul de ),1'( luat n calcul difera n funcie de
codul C0CB al unitaii
www.becs.ro dorin@becs.ro, e_declaraii@!a"oo.co# $%&' ( )*))++