Sunteți pe pagina 1din 6

indaco.

ro |
LEGISLAIE
RO
LEGISLAIE
EU
JURISPRUDEN

ACHIZIII
PUBLICE
MODELE AJUTOR IEIRE
cutare | u!"#ca$## | %&ut$# | reert&r#u | te'at#c# | acte ur'r#te | %&t#(#cr# | ca"e%)ar
Iesire
Folosii butonul de IEIRE din contul dvs cnd dorii s prsii serviciul!
Pentru a cuta un text n fereastra curent folosii CTRL+F
Parlamentul Romniei
!pri!are
Lege nr. 51 din 19/03/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 21/03/2012
Intrare in vigoare:24/03/2012
privind modificarea i completarea Legii nr. 108/1999 pentru
nfiinarea i organiarea !n"peciei #uncii
$daug% la $cte
urm%rite
$fiea% tematicile
actului
Li"ta de acte
"imilare ...
$fiea% ultimele 10
acte
$fiea% ver"iuni in
alte lim&i
'ip (ata
)u&licat 21/03/2012*
*#+a actu"u#
"fi#ea$ infor!aii %enerale
$ciune $ct
(ata
aciune
'itlu act
)romulgat
prin
(ecret nr. 311 din
1+/03/2012
21/03/2
012
pentru promulgarea Legii privind modificarea i completarea Legii nr.
108/1999 pentru nfiinarea i...
Parla!entul Ro!niei adopt pre$enta le%e.
Art, I, - Le%ea nr. &'()&***pentru nfiinarea #i or%ani$area nspeciei +uncii, republicat n +onitorul -ficial al
Ro!niei, Partea , nr. ./' din &' octo!brie 0''0, se !odific #i se co!pletea$ dup cu! ur!ea$1
.,"rticolul & se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &. 3 4&5 6e nfiinea$ nspecia +uncii, or%an de specialitate al ad!inistraiei publice centrale n subordinea
+inisterului +uncii, Fa!iliei #i Proteciei 6ociale, cu sediul n !unicipiul 7ucure#ti.
405 nspecia +uncii are personalitate 8uridic #i este finanat inte%ral de la bu%etul de stat, prin bu%etul +inisterului
+uncii, Fa!iliei #i Proteciei 6ociale.
495 nspecia +uncii ndepline#te funcia de autoritate de stat, prin care asi%ur exercitarea controlului n do!eniile
relaiilor de !unc, securitii #i sntii n !unc #i suprave%:erii pieei.
4/5 nspecia +uncii acionea$ pentru asi%urarea proteciei sociale a !uncii, n ba$a prevederilor art. /& din
Constituia Ro!niei, republicat, #i, respectiv, a prevederilor Conveniei -r%ani$aiei nternaionale a +uncii nr.
(&)&*/. privind inspecia !uncii n industrie #i co!er, ratificat prin ;ecretul Consiliului de 6tat nr. 0(/)&*.9 #i ale
Conveniei -r%ani$aiei nternaionale a +uncii nr. &0*)&*<* privind inspecia !uncii n a%ricultur, ratificat prin
;ecretul Consiliului de 6tat nr. (9)&*.=.2
/, "rticolul 0 se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. 0. 3 nspecia +uncii are n subordine inspectorate teritoriale de !unc, instituii cu personalitate 8uridic, care se
or%ani$ea$ n fiecare 8ude #i n !unicipiul 7ucure#ti.2
0, "rticolul / se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. /. 3 -r%ani$area #i funcionarea nspeciei +uncii se re%le!entea$ prin Re%ula!entul de or%ani$are #i
funcionare, aprobat prin :otrre a >uvernului, la propunerea +inisterului +uncii, Fa!iliei #i Proteciei 6ociale, cu
respectarea prevederilor pre$entei le%i, denu!it n continuare Re%ula!ent.2
1, "rticolul = se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. =. 3 nspecia +uncii ndepline#te ur!toarele funcii %enerale1
a5 de autoritate de stat, prin care se asi%ur exercitarea controlului aplicrii prevederilor le%ale n do!eniile sale de
co!peten?
b5 de co!unicare, prin care se asi%ur sc:i!bul de infor!aii cu autoritile ad!inistraiei publice centrale #i locale,
precu! #i cu persoanele fi$ice #i 8uridice supuse activitii de control, infor!area acestora #i a cetenilor asupra
!odului cu! se respect #i se aplic prevederile le%islaiei din do!eniile de co!peten?
c5 de repre$entare, prin care se asi%ur, n nu!ele statului ro!n #i al >uvernului Ro!niei, repre$entarea pe plan
intern #i extern n do!eniile sale de co!peten?
d5 de for!are, prin care se reali$ea$ pre%tirea #i perfecionarea profesional a personalului propriu, n condiiile
le%ii?
e5 de cooperare, prin care se asi%ur desf#urarea de aciuni n co!un, pe plan intern #i internaional, n do!eniile
de co!peten?
f5 de ad!inistrare, prin care se asi%ur %estionarea bunurilor din do!eniul public, respectiv privat al statului ori, dup
ca$, al unitilor ad!inistrativ3teritoriale pe care le are n ad!inistrare sau n folosin, a fondurilor alocate n scopul
funcionrii n condiiile le%ii, precu! #i or%ani$area #i %estionarea siste!elor infor!atice necesare activitilor
proprii.2
2, "rticolul < se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. <. 3 4&5 nspecia +uncii are ur!toarele atribuii %enerale1
a5 controlul aplicrii prevederilor le%ale, %enerale #i speciale, n do!eniile relaiilor de !unc, securitii #i sntii n
!unc #i suprave%:erii pieei?
b5 furni$area de infor!aii an%a8atorilor #i salariailor cu privire la !i8loacele de aplicare a prevederilor le%ale n
do!eniile de co!peten?
c5 infor!area autoritilor co!petente despre deficienele sau abu$urile le%ate de aplicarea dispo$iiilor le%ale n
vi%oare?
d5 prestarea de servicii specifice do!eniului su de activitate?
e5 iniierea de propuneri pentru !buntirea cadrului le%islativ din do!eniile sale de activitate, pe care le naintea$
+inisterului +uncii, Fa!iliei #i Proteciei 6ociale.
405 nspecia +uncii are ur!toarele atribuii specifice1
". n do!eniul relaiilor de !unc1
a5 controlea$ aplicarea re%le!entrilor le%ale, %enerale #i speciale, cu privire la nc:eierea, executarea,
!odificarea, suspendarea #i ncetarea contractelor individuale de !unc?
b5 controlea$ stabilirea #i acordarea drepturilor cuvenite salariailor ce decur% din le%e, din contractul colectiv de
!unc aplicabil #i din contractele individuale de !unc?
c5 controlea$ aplicarea !surilor de respectare a e%alitii de #anse #i de trata!ent ntre fe!ei #i brbai?
d5 asi%ur la nivel naional evidena !uncii prestate n ba$a contractelor individuale de !unc, prin re%istrul %eneral
de eviden al salariailor, precu! #i evidena $ilierilor #i a beneficiarilor prestaiilor acestora?
e5 controlea$ folosirea forei de !unc, n scopul identificrii ca$urilor de !unc nedeclarat?
f5 pri!e#te #i trans!ite n siste! infor!atic, prin inspectoratele teritoriale de !unc, datele depuse de an%a8atori #i
beneficiari referitoare la salariai #i la $ilieri?
%5 asi%ur nre%istrarea contractelor colective de !unc la nivel de uniti #i verific prevederile acestora, potrivit
procedurii aprobate de inspectorul %eneral de stat, #i concilia$ conflictele de !unc declan#ate la nivelul unitilor?
7. n do!eniul securitii #i sntii n !unc #i al suprave%:erii pieei1
a5 controlea$, coordonea$ #i ndru! !etodolo%ic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea #i sntatea n
!unc, ce decur% din le%islaia naional, european #i din conveniile -r%ani$aiei nternaionale a +uncii?
b5 cercetea$ eveni!entele confor! co!petenelor, avi$ea$ cercetarea, stabile#te sau confir! caracterul
accidentelor, colaborea$ cu instituiile i!plicate n ceea ce prive#te evidena #i raportarea accidentelor de !unc #i
bolilor profesionale?
c5 controlea$ activitatea de instruire, infor!are #i consultare a salariailor #i furni$ea$ infor!aii n vederea
!buntirii acesteia?
d5 autori$ea$ din punctul de vedere al securitii #i sntii n !unc funcionarea persoanelor fi$ice #i 8uridice #i
retra%e sau poate propune retra%erea autori$rii, n condiiile le%ii?
e5 anali$ea$ activitatea serviciilor externe de prevenire #i protecie #i propune, dup ca$, co!isiei de abilitare a
serviciilor externe de prevenire #i protecie #i de avi$are a docu!entaiilor cu caracter te:nic de infor!are #i instruire
n do!eniul securitii #i sntii n !unc din cadrul inspectoratelor teritoriale de !unc retra%erea abilitrii?
f5 eliberea$ avi$e #i autori$aii confor! co!petenelor stabilite prin actele nor!ative aplicabile?
%5 dispune sistarea activitii sau oprirea din funciune a ec:ipa!entelor de !unc, n ca$ul n care se constat o
stare de pericol %rav #i i!inent de accidentare sau de !bolnvire profesional, #i sesi$ea$, dup ca$, or%anele de
ur!rire penal?
:5 dispune an%a8atorului efectuarea de !surtori, deter!inri #i experti$e pentru prevenirea unor eveni!ente sau
pentru stabilirea cau$elor eveni!entelor produse, precu! #i verificarea, prin or%anis!e abilitate, a ncadrrii nivelului
noxelor profesionale n li!ite ad!isibile la locurile de !unc, c:eltuielile fiind suportate de ctre an%a8ator?
i5 controlea$ respectarea prevederilor le%ale referitoare la introducerea pe pia a produselor pentru care
desf#oar aciuni de suprave%:ere a pieei, confor! co!petenelor?
85 restricionea$, prin !surile le%ale stabilite de le%islaia n vi%oare, co!erciali$area produselor neconfor!e #i
dispune !suri de eli!inare a neconfor!itilor constatate?
@5 prelevea$ probe #i efectuea$ testri n vederea identificrii produselor care pre$int suspiciuni de
neconfor!itate?
l5 colaborea$ cu autoritile va!ale #i alte or%anis!e responsabile cu controalele la frontiere n vederea sc:i!bului
de infor!aii cu privire la produsele ce pre$int riscuri n utili$are?
!5 colaborea$ cu autoritile co!petente naionale #i din cadrul Aniunii Buropene n toate proble!ele de
suprave%:ere a pieei, inclusiv n ceea ce prive#te notificarea clau$ei de salv%ardare n ca$ul produselor neconfor!e.
495 nspecia +uncii ndepline#te #i alte atribuii stabilite n responsabilitatea sa potrivit le%islaiei n vi%oare.
4/5 "utoritile ad!inistraiei publice centrale #i locale, precu! #i instituiile aflate n subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea acestora au obli%aia de a pune la dispo$iia nspeciei +uncii #i a inspectoratelor teritoriale de !unc, la
solicitarea acestora, infor!aiile #i docu!entele necesare, n !od operativ #i %ratuit, pentru ndeplinirea atribuiilor
stabilite prin le%e.2
3, "rticolul . se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. .. 3 4&5 nspecia +uncii poate s preste$e servicii #i s furni$e$e date)infor!aii, contra cost, n condiiile le%ii.
405 Contravaloarea serviciilor prestate se suport de ctre beneficiarii acestora #i constituie venituri la bu%etul de stat.
495 6erviciile pentru care se percep tarife, precu! #i cuantu!ul acestora se stabilesc prin ordin al !inistrului !uncii,
fa!iliei #i proteciei sociale.2
4, "rticolul ( se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. (. 3 Cn reali$area atribuiilor sale, nspecia +uncii cooperea$, pe plan naional #i internaional, pe ba$ de
protocoale, acorduri #i !e!orandu!uri, cu instituii si!ilare, cu inspecii din alte do!enii, instituii publice sau private,
cu or%ani$aii ale partenerilor sociali #i cu orice alte or%ani$aii care sunt constituite #i funcionea$ potrivit le%ii.2
5, "rticolul * se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. *. 3 +inisterul "prrii Daionale, structurile !ilitare #i structurile n care #i desf#oar activitatea funcionari
publici cu statut special din cadrul +inisterului "d!inistraiei #i nternelor, "d!inistraia Daional a Penitenciarelor
din cadrul +inisterului Eustiiei, 6erviciul Ro!n de nfor!aii, 6erviciul de nfor!aii Bxterne, 6erviciul de Protecie #i
Pa$, 6erviciul de Teleco!unicaii 6peciale, precu! #i Co!isia Daional pentru Controlul "ctivitilor Ducleare
or%ani$ea$ activitile de inspecie a !uncii prin servicii proprii de specialitate, care au co!peten exclusiv nu!ai
pentru structurile respective.2
6,"rticolul &' se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &'. 3 4&5 nspecia +uncii este condus de un inspector %eneral de stat.
405 Cn exercitarea atribuiilor de conducere, inspectorul %eneral de stat are n subordine 0 inspectori %enerali de stat
ad8unci.
495 nspectorul %eneral de stat #i inspectorii %enerali de stat ad8unci sunt nu!ii prin ordin al !inistrului !uncii,
fa!iliei #i proteciei sociale, n condiiile le%ii.
4/5 Funciile de inspector %eneral de stat #i inspector %eneral de stat ad8unct sunt funcii publice de conducere
specifice, asi!ilate din punctul de vedere al drepturilor salariale cu directorul %eneral, respectiv directorul %eneral
ad8unct din !inister.
4=5 nspectorul %eneral de stat #i inspectorii %enerali de stat ad8unci au calitatea de inspector de !unc #i pot
exercita activiti de control pe ntre% teritoriul rii.
4<5 nspectorul %eneral de stat este ordonator secundar de credite.
4.5 Cn exercitarea atribuiilor sale, inspectorul %eneral de stat e!ite deci$ii #i aprob !etodolo%ii, proceduri #i
instruciuni n do!eniile de activitate ale nspeciei +uncii.
4(5 "tribuiile inspectorului %eneral de stat #i ale inspectorilor %enerali de stat ad8unci sunt stabilite prin Re%ula!ent.
4*5 La nivelul nspeciei +uncii se constituie Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialo% social, for!at din
repre$entanii dese!nai ai instituiei, ai confederaiilor sindicale #i patronale repre$entative la nivel naional.
4&'5 +odul de or%ani$are #i atribuiile Consiliului Consultativ Tripartit se stabilesc prin Re%ula!entul de or%ani$are #i
funcionare al aparatului propriu al nspeciei +uncii, aprobat prin ordin al !inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei
sociale, la propunerea nspeciei +uncii.2
.7,"rticolul && se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &&. 3 4&5 nspectoratele teritoriale de !unc sunt conduse de cte un inspector3#ef, nu!it prin ordin al !inistrului
!uncii, fa!iliei #i proteciei sociale, n condiiile le%ii.
405 nspectorul3#ef este ordonator teriar de credite.
495 Cn exercitarea atribuiilor de conducere, inspectorul3#ef are n subordine 0 inspectori3#efi ad8unci, nu!ii prin ordin
al !inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei sociale, n condiiile le%ii.
4/5 nspectorul3#ef #i inspectorii3#efi ad8unci au calitatea de inspector de !unc #i pot exercita activiti de control.
4=5 Funciile de inspector3#ef #i inspector3#ef ad8unct sunt funcii publice de conducere specifice, asi!ilate din punctul
de vedere al drepturilor salariale cu directorul executiv #i directorul executiv ad8unct din cadrul serviciilor publice
deconcentrate ale !inisterelor.
4<5 La nivelul inspectoratelor teritoriale de !unc se constituie cte un consiliu consultativ tripartit, cu rol de dialo%
social, for!at din repre$entanii dese!nai ai instituiei #i ai or%ani$aiilor sindicale #i patronale repre$entative la nivel
naional.
4.5 +odul de or%ani$are #i atribuiile Consiliului Consultativ Tripartit se stabilesc prin re%ula!entul de or%ani$are #i
funcionare al inspectoratului teritorial de !unc, aprobat prin ordin al !inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei sociale,
la propunerea nspeciei +uncii.2
..,"rticolul &0 se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &0. 3 4&5 Personalul nspeciei +uncii #i al inspectoratelor teritoriale de !unc este alctuit din funcionari publici
#i personal contractual.
405 Cn exercitarea atribuiilor de serviciu, inspectorii de !unc exercit atribuii de autoritate de stat.
495 nspecia +uncii asi%ur participarea personalului propriu #i al inspectoratelor teritoriale de !unc la pro%ra!e de
perfecionare profesional, specifice do!eniului de activitate, aprobate anual prin deci$ie a inspectorului %eneral de
stat.
4/5 Funciile publice de conducere ale direciilor)serviciilor)birourilor cu atribuii de control #i de eviden a relaiilor de
!unc sunt funcii publice de conducere specifice.
4=5 Funcionarii publici de conducere ai direciilor)serviciilor)birourilor cu atribuii de control #i de eviden a relaiilor
de !unc au calitatea de inspector de !unc.
4<5 nspectorii de !unc, celelalte cate%orii de funcionari publici, precu! #i personalul contractual din cadrul
nspeciei +uncii #i al inspectoratelor teritoriale de !unc beneficia$ de !suri speciale de protecie !potriva
a!eninrilor, violenelor sau a oricror fapte care i pun n pericol pe ei, fa!iliile #i)sau bunurile lor, precu! #i de
ra!bursarea tuturor c:eltuielilor pentru daunele suferite n exercitarea atribuiilor.
4.5 +surile speciale de protecie, precu! #i condiiile #i !odul de reali$are a acestora se stabilesc prin ordin al
!inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei sociale. Pentru re%le!entrile aplicabile funcionarilor publici se va obine
avi$ul "%eniei Daionale a Funcionarilor Publici.
4(5 Personalul nspeciei +uncii #i al inspectoratelor teritoriale de !unc beneficia$ de spri8in financiar din partea
instituiei, prin suportarea su!elor necesare asi%urrii asistenei 8uridice, n condiiile stabilite prin ordin al !inistrului
!uncii, fa!iliei #i proteciei sociale, n ca$urile n care actele #i faptele ndeplinite n ti!pul exercitrii atribuiilor de
serviciu, n li!itele #i cu respectarea prevederilor le%ale, fac obiectul unor proceduri 8udiciare.2
./,"rticolul &9 se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &9. 3 4&5 Du!rul !axi! de posturi pentru aparatul propriu al nspeciei +uncii #i al inspectoratelor teritoriale de
!unc se stabile#te prin Re%ula!ent.
405 6tructura or%ani$atoric #i statul de funcii ale aparatului propriu al nspeciei +uncii #i al inspectoratelor teritoriale
de !unc, precu! #i reparti$area nu!rului de posturi la inspectoratele teritoriale de !unc se aprob prin ordin al
!inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei sociale.2
.0,"rticolul &/ se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &/. 3 ;repturile salariale ale personalului ncadrat la nspecia +uncii #i la inspectoratele teritoriale de !unc se
acord astfel1
a5 pentru nspecia +uncii, potrivit prevederilor le%ale aplicabile aparatului propriu al +inisterului +uncii, Fa!iliei #i
Proteciei 6ociale?
b5 pentru inspectoratele teritoriale de !unc, potrivit prevederilor le%ale aplicabile serviciilor publice deconcentrate
ale !inisterelor.2
.1,"rticolul &= se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &=. 3 4&5 nspecia +uncii ntoc!e#te #i public anual un raport asupra activitii sale, cu respectarea
prevederilor Conveniei -r%ani$aiei nternaionale a +uncii nr. (&)&*/. privind inspecia !uncii n industrie #i co!er,
ratificat prin ;ecretul Consiliului de 6tat nr. 0(/)&*.9.
405 Raportul prev$ut la alin. 4&5 se naintea$ !inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei sociale #i -r%ani$aiei
nternaionale a +uncii.2
.2,"rticolul &< se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &<. 3 4&5 nspectorii de !unc sunt funcionari publici, n cadrul funciilor publice specifice cu statut special.
405 6tatutul inspectorului de !unc va fi re%le!entat prin le%e.
495 nspectorii de !unc beneficia$ de stabilitate n funcie #i independen fa de orice sc:i!bare %uverna!ental
#i influen neprev$ut din afar.
4/5 Funcia de inspector de !unc poate fi ocupat de persoane cu studii universitare de licen absolvite cu diplo!,
respectiv studii superioare de lun% durat absolvite cu diplo! de licen sau ec:ivalent n do!eniile
funda!entale1 #tiine in%inere#ti, #tiine a%ricole #i silvice, #tiine 8uridice, #tiine econo!ice sau n speciali$rile1
sociolo%ie, psi:olo%ie, !edicin, ad!inistraie public #i #tiine politice.2
.3,"rticolul &. se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &.. 3 Recrutarea #i nu!irea n funcie a inspectorilor de !unc se fac potrivit le%islaiei din do!eniul funciei
publice.2
.4,"rticolul &( se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &(. 3 nspectorii de !unc sunt obli%ai1
a5 s nu aib vreun interes, direct sau indirect, de orice natur ar fi acesta, n entitile care se afl sub incidena
controlului lor?
b5 s nu de$vluie secretele de fabricaie #i, n %eneral, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cuno#tin n
exercitarea funciilor lor, att pe durata existenei raporturilor de serviciu, ct #i ti!p de 0 ani dup data ncetrii
acestora?
c5 s pstre$e confidenialitatea asupra identitii persoanei care se!nalea$ nerespectarea prevederilor le%ale n
do!eniul re%le!entat de pre$enta le%e #i s nu de$vluie an%a8atorului, prepu#ilor si sau altor persoane faptul c
efectuea$ controlul ca ur!are a unei sesi$ri.2
.5,"rticolul &* se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. &*. 3 nspectorii de !unc, purtnd asupra lor le%iti!aia #i insi%na care atest funcia pe care o ndeplinesc n
exercitarea atribuiilor stabilite prin le%e, au ur!toarele drepturi1
a5 s aib acces liber, per!anent #i fr n#tiinare prealabil n sediul oricrui an%a8ator #i n orice alt loc de !unc
or%ani$at de persoane fi$ice sau 8uridice?
b5 s identifice, pe ba$a actelor care dovedesc identitatea sau pe ba$a altor docu!ente, persoanele aflate n locurile
de !unc sau n alte locuri supuse controlului sau cercetrii eveni!entelor #i s i!pun co!pletarea fi#ei de
identificare?
c5 s solicite an%a8atorului sau repre$entantului le%al al acestuia, precu! #i salariailor, sin%uri ori n pre$ena
!artorilor, docu!entele #i infor!aiile necesare pentru reali$area controlului sau pentru efectuarea cercetrii
eveni!entelor?
d5 s li se pun la dispo$iie de ctre entitatea controlat copii de pe docu!entele care au le%tur cu controlul
efectuat sau cu cercetarea eveni!entului?
e5 s ia declaraii scrise, sin%uri sau n pre$ena !artorilor, salariailor, an%a8atorilor #i)sau, dup ca$, repre$entanilor
le%ali ai acestora, precu! #i altor persoane care pot da infor!aii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al
eveni!entului cercetat?
f5 s preleve$e, n vederea efecturii de anali$e n laboratoare speciali$ate sau n vederea ad!inistrrii de probe,
!ostre de produse, !ateriale ori substane fabricate, utili$ate, depo$itate, !anipulate #i s n#tiine$e deintorul sau
an%a8atorul despre aceasta?
%5 s dispun an%a8atorului efectuarea de !surtori, deter!inri #i experti$e pentru prevenirea unor eveni!ente
sau pentru stabilirea cau$elor eveni!entelor produse, precu! #i verificarea, prin or%anis!e abilitate, a ncadrrii
nivelului noxelor profesionale n li!ite ad!isibile la locurile de !unc?
:5 s preleve$e !ostrele necesare din produse pentru care desf#oar aciuni de suprave%:ere a pieei, iar n ca$ul
n care consider necesar, s dispun distru%erea sau scoaterea din u$ a produselor care pre$int un risc %rav?
i5 s dispun an%a8atorului !suri, n vederea re!edierii ntr3un ti!p deter!inat a neconfor!itilor constatate?
85 s dispun inter$icerea, restricionarea, retra%erea unui produs de pe pia sau rec:e!area acestuia, cu preci$area
!otivelor care stau la ba$a acestei deci$ii?
@5 s dispun sistarea activitii sau oprirea din funciune a ec:ipa!entelor de !unc, n ca$ul n care constat o
stare de pericol %rav #i i!inent de accidentare ori de !bolnvire profesional, #i s sesi$e$e, dup ca$, or%anele de
ur!rire penal?
l5 s dispun suspendarea sau retra%erea autori$aiei de funcionare?
!5 s aplice se!ne distinctive cu valoare de si%iliu, n condiiile prev$ute de le%e, n virtutea autoritii de stat cu
care este nvestit, pe ti!pul #i n le%tur cu ndeplinirea atribuiilor de serviciu?
n5 s sesi$e$e or%anele de ur!rire penal cu privire la ca$urile sau la situaiile de nclcare a dispo$iiilor le%ale n
do!eniu, cnd exist indicii de svr#ire a unei infraciuni?
o5 s constate contravenii #i s aplice sanciuni prev$ute de le%islaia n vi%oare?
p5 s solicite #i s pri!easc necondiionat spri8in de la autoriti #i instituii de ordine public #i protecie, dup ca$,
n desf#urarea controlului.2
.6,;up articolul &* se introduc trei noi articole, articolele &*
&
3&*
9
, cu ur!torul cuprins1
2"rt. &*
&
. 3 4&5 Constatrile re$ultate n ur!a controalelor #i a cercetrii eveni!entelor, !surile, precu! #i sanciunile
dispuse de inspectorii de !unc sunt conse!nate de ace#tia n procese3verbale, al cror !odel se aprob prin
deci$ie a inspectorului %eneral de stat.
405 Contestaiile for!ulate !potriva actelor cu caracter ad!inistrativ nc:eiate de inspectorii de !unc sunt
soluionate potrivit prevederilor Le%ii contenciosului ad!inistrativ nr. ==/)0''/, cu !odificrile #i co!pletrile
ulterioare.
495 Contestaiile for!ulate !potriva proceselor3verbale de constatare #i sancionare a contraveniilor nc:eiate de
inspectorii de !unc sunt soluionate potrivit prevederilor -rdonanei >uvernului nr. 0)0''& privind re%i!ul 8uridic al
contraveniilor, aprobat cu !odificri #i co!pletri prin Le%ea nr. &(')0''0, cu !odificrile #i co!pletrile ulterioare.
"rt. &*
0
. 3 Persoanele fi$ice sau 8uridice controlate au obli%aia de a pune la dispo$iia inspectorilor de !unc
docu!entele #i infor!aiile solicitate de ctre ace#tia, necesare controlului ori cercetrii eveni!entului.
"rt. &*
9
. 3 nspectorii de !unc #i pot desf#ura activitatea de control pe tot teritoriul rii, indiferent de locul de
!unc n care #i desf#oar activitatea n !od curent, n ba$a deci$iei e!ise de inspectorul %eneral de stat.2
/7, "rticolul 0' se !odific #i va avea ur!torul cuprins1
2"rt. 0'. 3 4&5 Constituie contravenii #i se sancionea$ cu a!end de la =.''' lei la &'.''' lei1
a5 !piedicarea n orice !od a inspectorilor de !unc s exercite, total sau parial, controlul ori s efectue$e
cercetarea eveni!entelor potrivit prevederilor le%ale prin orice aciune sau inaciune a conductorului unitii, a
repre$entantului le%al, a unui an%a8at, prepus ori a altei persoane aflate n locaiile supuse controlului, inclusiv refu$ul
persoanei %site la locul de !unc de a co!pleta fi#a de identificare sau de a da infor!aii despre eveni!entul
cercetat?
b5 nendeplinirea sau ndeplinirea parial de ctre entitatea controlat a !surilor dispuse de inspectorul de !unc,
la ter!enele stabilite de acesta?
c5 nerespectarea de ctre conductorul unitii, repre$entantul le%al al acestuia, an%a8ai, prepu#i sau alte persoane
aflate n locaiile supuse controlului a obli%aiei de a pune la dispo$iia inspectorilor de !unc, n ter!enul stabilit de
ace#tia, docu!entele #i infor!aiile solicitate, necesare controlului ori cercetrii eveni!entelor.
405 Constatarea #i sancionarea contraveniilor prev$ute la alin. 4&5 se fac de ctre inspectorii de !unc.2
/.,"rticolele 0& #i 00 se abro%.
//, ;up articolul 00 se introduce un nou articol, articolul 00
&
, cu ur!torul cuprins1
2"rt. 00
&
. 3 4&5 Contravenientul poate ac:ita pe loc sau n ter!en de cel !ult /( de ore de la data nc:eierii
procesuluiverbal ori, dup ca$, de la data co!unicrii acestuia 8u!tate din !ini!ul a!en$ii prev$ute la art. 0' alin.
4&5, inspectorul de !unc fcnd !eniune despre aceast posibilitate n procesulverbal.
405 Contraveniilor prev$ute la art. 0' alin. 4&5 le sunt aplicabile dispo$iiile -rdonanei >uvernului nr. 0)0''&,
aprobat cu !odificri #i co!pletri prin Le%ea nr. &(')0''0, cu !odificrile #i co!pletrile ulterioare.2
/0, "rticolul 0< se abro%.
/1, La articolul 0(, alineatele 405 #i 495 se abro%.
Art, II, - Cn ter!en de <' de $ile de la data intrrii n vi%oare a pre$entei le%i, >uvernul va supune spre adoptare
Parla!entului proiectul de le%e privind 6tatutul inspectorului de !unc, potrivit art. &< alin. 405 din Le%ea nr. &'()&***
pentru nfiinarea #i or%ani$area nspeciei +uncii, republicat, astfel cu! a fost !odificat #i co!pletat prin
pre$enta le%e.
Art, III, - 8.9 Cn ter!en de <' de $ile de la data intrrii n vi%oare a pre$entei le%i, +inisterul +uncii, Fa!iliei #i
Proteciei 6ociale va elabora Re%ula!entul de or%ani$are #i funcionare al nspeciei +uncii, care se aprob prin
:otrre a >uvernului.
8/9Cn ter!enul prev$ut la alin. 4&5, nspecia +uncii va elabora Re%ula!entul de or%ani$are #i funcionare al
aparatului propriu al nspeciei +uncii #i re%ula!entul de or%ani$are #i funcionare al inspectoratului teritorial de
!unc, care se aprob prin ordin al !inistrului !uncii, fa!iliei #i proteciei sociale.
809Pn la data intrrii n vi%oare a re%ula!entelor prev$ute la alin. 4&5 #i 405 r!n aplicabile re%le!entrile
referitoare la or%ani$area #i funcionarea nspeciei +uncii, respectiv a inspectoratelor teritoriale de !unc, n !sura
n care nu contravin prevederilor pre$entei le%i.
Art, I:, - Pe data intrrii n vi%oare a pre$entei le%i se abro%1
a9 art. 9* alin. 495 din Le%ea securitii #i sntii n !unc nr. 9&*)0''<, publicat n +onitorul -ficial al Ro!niei,
Partea , nr. </< din 0< iulie 0''<?
!9 art. <0 alin. 495 #i 4/5 din Le%ea nr. 9/<)0''0privind asi%urarea pentru accidente de !unc #i boli profesionale,
republicat n +onitorul -ficial al Ro!niei, Partea , nr. ..0 din &0 noie!brie 0''*, cu !odificrile ulterioare.
Art, :, - Le%ea nr. &'()&*** pentru nfiinarea #i or%ani$area nspeciei +uncii, republicat n +onitorul -ficial al
Ro!niei, Partea , nr. ./' din &' octo!brie 0''0, cu !odificrile #i co!pletrile aduse prin pre$enta le%e, se va
republica, dndu3se textelor o nou nu!erotare.
"ceast le%e a fost adoptat de Parla!entul Ro!niei, cu respectarea prevederilor art. .=#i ale art. .< alin. 4&5 din
Constituia Ro!niei, republicat.
p. ),-.-(!/'-L- 0$#-,-! (-)1'$2!L3,4
!3$/ 3L'-$/
),-.-(!/'-L- 5-/$'1L1!
6$5!L- 7L$8$
7ucure#ti, &* !artie 0'&0.
Dr. =&.
loaded in 00900900.:19