Sunteți pe pagina 1din 1

Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea masinii de calcat

* La fiecare tip de masina va lucra numai personal instruit asupra modului de functionare a
masinii respective;
* Inainte de punerea in functiune a masinilor de calcat se vor verifica zonele periculoase
specifice precum si legatura la centura de impamantare;
* Se interzice lucru la masina de calcat atunci cand dispozitivele de protectie lipsesc, sunt scoase
din functiune sau sunt defecte;
* Se interzice orice interventie la masina de calcat in timpul functionarii acesteia; In cazul unei
defectiuni a masinii de calcat, aceasta va fi scoasa de sub tensiune si va fi anuntat conducatorul
locului de munca;
* Deconectarea masinii de lucru de la sursa de alimentare cu energie electrica la sfarsitul
lucrului, se va face de la intrerupatorul general sau se va scoate stecherul din priza, tragand cu mana
de stecher si nu de cablul electric al acesteia;
* Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare psihica si fizica necorespunzatoare, in
stare de ebrietate;
* In timpul lucrului este interzis a se purta discutii intre angajati sau a distrage atentia acestora;
privirea angajatului trebuie sa fie indreptata permanent asupra operatiei pe care o executa;
* Este interzis a se depozita materiale si materii prime pe caile de acces si in fata tablourilor si
aparatajelor electrice;
* Este interzis lucrul cu fierul de calcat electric al carui cablu de alimentare cu energie electrica
este facut din mai multe segmente sau a carui strat izolator este deteriorat;
* Este interzis angajatilor sa lucreze cu fierul de calcat electric atunci cand acesta are efectuate
modificari la instalatia electrica sau alte improvizatii;
* Se interzice utilizarea mesei de calcat fara ca partea metalica a acesteia sa nu fie legata la
centura de impamantare;
* Este interzis a se lucra cu fierul de calcat electric fara a avea sub picioare un gratar de lemn sau
un covor electroizolant;
* ngajatii vor urmari ca talpa cu carcasa si manerul sa fie bine asamblate;
* Este interzis sa se lucreze cu fierul de calcat electric care are manerul de manevrare deteriorat;
* !ierul de calcat va fi asezat numai pe un suport destinat acestui scop;
* Deplasarea fierului de calcat de la un loc la altul se poate face numai dupa ce acesta a fost scos
de sub tensiune;
* Salariatii vor purta echipamentul de protectie si echipamentul de lucru corespunzator, conform
normativului;
* Salariatii sunt obligati sa pastreze ordinea si curatenia la locul de munca;
* Salariatii nu parasesc locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
"ead more# http#$$%%%&psissm&info$'()'$(*$instructiuni+proprii+ssm+
pentru,))&html-ixzz./0d1/2I1

S-ar putea să vă placă și