Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE BAREM

PRACTICA DE VARA
1
Anul Disciplina Barem Calificativ Responsabil
practica de vara
I Morfologia dintilor
si arcadelor dentare
Recunoasterea si particularizarea aspectelor
morfologice la nivelul diferitelor tipuri de
microproteze
I Medicina interna Tehnica ingrijirii pacientului
Cunoasterea tehnicilor de efectuare a punctiilor
Cunoasterea administrarii medicatiei de urgenta
I Chirurgie !enerala Cunoasterea tehnicilor de prim ajutor
Anul Disciplina Barem Calificativ Responsabil
practica de vara
II Chirurgie !enerala Efectuarea toaletei plagilor
Asigurarea asistentei in imo"ilizarea fracturilor
II #reventie oro$
dentara
Cunoasterea tehnicilor de periaj
II #reventie oro$
dentara
Cunoasterea si aplicarea metodelor de igienizare
orala

III Diagnostic oro$
dentar
E%amen clinic si diagnostic in situatii clinice
particulare
Asist&dr Dragos
'ratila
(
III !natologie Identificarea si evaluarea rapoartelor ocluzale pe
modele montate in articulator
Interpretarea tomografiilor de ATM
III )eziuni odontale
coronare
Realizarea unei coroane metalo$composite sau
metalo$ceramice*student
III Anesteziologie Efectuarea de anestezii tronculare periferice$+*student Asist&dr ,ana
Ciurcanu
III Tehnologia
protezelor dentare
Machetarea diferitelor tipuri de microproteze1*student
III Cariologie Realizarea diferitelor tipuri de cavitati si o"turatii
1*student
Anul Disciplina Barem Calificati
v
Responsabil
practica de vara
I- #edodontie Realizarea diferitelor tipuri de o"turatii la
copil1*student
I- Endodontie Realizarea o"turatiilor endodontice prin tehnica Asist&dr .alceanu
/
condensarii laterale pentru dinti mono si
pluriradiculari0 insotite de radiografii de control1(
*student2
Mihaela0Asist&dr&)ian
a
Aminov0Asist&dr&3a
m"urda
Tudor0Asist&dr&!iuroi
u Cristian
I- Chirurgie dento$
alveolara
Efectuarea e%tractiilor dintilor mono si pluriradiculari .ef lucr&dr&!a"riela
!eletu si
Asist&dr&Danila -lad
I- #roteza fi%a Realizarea unei restaurari protetice fi%e
metaloceramice sau metalo$compozite 1minim /
elemente2 1*student
I- #roteza totala Realizarea unei proteze totale in cazul cimpurilor
protetice "ine reprezentate
I- #roteza partial
amovi"ila
Realizarea unei protezari provizorii1Masca .cutan
4#roteza partial acrilica2 1*student
Anul Disciplina Barem Calificativ Responsabil
practica de vara
- Chirurgie ,M' E%tractii Molar /
Asisteta in interventii chirurgicalefoaie clinica5
protocol chirurgical minim ( cazuri*student
- #roteza partial
amovi"ila
Realizarea unei protezari mi%te restaurare fi%a
metalo$compozita4proteza scheletata utilizind ca
6
EM.. Crosetele2
- .tomatologie
Comunitara
Evaluarea si rezolvarea cazurilor clinice cu diferite
patologii 1*student
- #arodontologie Realizarea chiuretajelor inchise (*student
Cunoasterea schemei terapeutice pentru pacientul
tinar0 adult
Asist&dr&#asarin
)iliana0Asist&dr
Teslaru
.ilvia0Asist&dr&Danila
Catalina0Asist&dr
Ioana Rudnic
- ,rtodontie Realizarea mentinatoarelor de spatiu
Realizarea aparatelor mo"ile 1*studen7
Conf&dr&!eorgeta
8egan0Conf&dr
9icoleta
8etu0Asist&dr&Cristian
Romanec
: