Sunteți pe pagina 1din 35

Legislaia romneasc privind

siturile contaminate:
investigare i remediere
AGENTIA
AGENTIA
NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
DIRECIA GENERAL IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU
Direcia Conservarea Naturii, Bioiversit!ii, Protecie "o# $i "u%so#
Birou Protecie "o# $i "u%so#

SINAIA
&'()*(&))+ , &-()*(&))+
Le.is#aia nationa#! /n o0eniu# 1roteciei
so#u#ui $i su%so#u#ui inc#ue2

OUG 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri


prin Legea 25/200

OUG !/200" privind privind r#punderea de mediu cu referire la


prevenirea $i repararea pre%udiciului a#upra mediului&

'G 1(0!/200" privind modalit ile de inve#tigare 3 $i evaluare a


polurii #olului $i #ub#olului&

'G 1(0)/200" privind refacerea *onelor +n care #olul,


#ub#olul $i eco#i#temele tere#tre au fo#t afectate&

Ordinul "5/199" pentru aprobarea ,eglementrii privind


evaluarea polurii mediului&

Ordinul 1!(/199" pentru aprobarea -rocedurii de reali*are a


.ilanurilor de mediu&

O,/01 1r2 2(2/19"/ 2005 pentru aprobarea organi*rii


3i#temului naional de monitoring integrat al #olului, de
#upraveg4ere, control $i deci*ii pentru reducerea aportului de
poluani provenii din #ur#e agricole $i de management al
re*iduurilor organice provenite din *oote4nie +n *one
vulnerabile $i potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai $i
pentru aprobarea -rogramului de organi*are a 3i#temului
naional de monitoring integrat al #olului, de #upraveg4ere,
control $i deci*ii pentru reducerea aportului de poluani
provenii din #ur#e agricole $i de management al re*iduurilor
organice provenite din *oote4nie +n *one vulnerabile $i
potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai2
OUG 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri
prin Legea 25/200
5
prevede la cap2 116 -rotecia #olului, #ub#olului $i a
eco#i#temelor tere#tre, art2578 Protecia solului, a subsolului i a
ecosistemelor terestre, prin msuri adecvate de gospodrire,
conservare, organizare i amenajare a teritoriului, este
obligatorie pentru toi deintorii, cu orice titlu;
5
printre principiile care #tau la ba*a ace#tei ordonane de urgen,
enunate la art2 ), e#te $i principiul 9 poluatorul pltete8, care
#t la ba*a tuturor prevedereilor legi#lative referitoare la
#tabilirea re#pon#abilitilor privind pre%udiciile adu#e mediului2

OUG !/200"6 tran#punerea /irectivei 200(/)5/:;6 privind privind
r#punderea de mediu cu referire la prevenirea $i repararea pre%udiciului a#upra
mediului prevede, +n e#en, urmtoarele7
5 define$te noiunea de pre%udiciu a#upra calitii elementelor de mediu&
5 #tabile$te m#urile preventive , compen#atorii #au reparatorii care #unt obligatorii +n ca*ul
producerii unui pre%udiciu&
5 #tabile$te competenele autoritii teritoriale pentru protecia mediului , referitoare la luarea
m#urilor preventive $i reparatorii, pecum $i la evaluarea caracterului #emnificativ al
pre%udiciului a#upra mediului&
5 #tabile$te obligaiile operatorilor economici $i ale autoritilor competente pentru protecia
mediului +n ca*ul unei ameninri iminente cu un pre%udiciu a#upra mediului &
5 #tabile$te cui revine re#ponabilitatea #uportrii co#turilor operaiunilor de prevenire $i
remediere a pre%udiciilor adu#e mediului&
5 +n ca*ul pre%udiciilor adu#e #olului #unt #tabilite m#urile nece#are pentru eliminarea,
controlul, i*olarea #au diminuarea concentraiilor poluanilor relevani, a#tfel +nc<t #olul
poluat # nu pre*inte un ri#c #emnificativ a#upra #ntii umane2
Ordinul "5/199" pentru aprobarea ,eglementrii privind evaluarea
polurii mediului&
#tabile$te procedurile $i normele te4nice privind identificarea pre%udiciilor adu#e
mediului, +n #copul determinrii re#pon#abilitilor pentru remedierea ace#tora
#unt definite noiunile7 autoritate competent, emi#ii, tipurile de contaminari, re#pectiv
contaminarea potenial #emnificativ $i contaminare #emificativ, pragurile de alert,
pragurile de intervenie, tipurile de folo#ine ale terenurilor, re#pectiv folo#ine #en#ibile $i
mai puin #en#ibile, obiectivele remedierii, evaluarea impactului, evaluarea de ri#c&
#unt preci*ate reglementrii +n domeniul poluarii #olului , aerului , apelor de #uprafa $i
a apelor #ubterane, referitoare la modul de evaluare a contaminrii ace#tor elemente de
mediu, la m#urile de remediere +n ca*ul unor contaminri #emnificative ale ace#tor
elemente, re#po#abilitatea #uportrii co#turilor ace#tor m#uri de remediere #olului, precum
$i valorile de referin ale concentraiilor diferitelor elementec4imice/#ub#tane care #e iau
+n con#iderare la evaluarea contaminrii elementelor de mediu preci*ate2
Ordinul 1!(/199" pentru aprobarea -rocedurii de reali*are a
.ilanurilor de mediu7
reglementea* procedura de reali*are a bilanurilor de mediu cerute +n procedurile de de
emitere a actelor de autori*are $i a avi*elor de mediu pentru #tabilirea obligaiilor de mediu
+n ca*urile #c4imbrii proprietarului, a de#tinaiei terenurilor #au la +ncetarea activitilor
economice $i #ociale cu impact a#upra mediului +ncon%urtor&
define$te tipurile de bilanturi de mediu de nivel 0, 0 $i 00, #copul, domeniile, normativele
de coninut ale ace#tor #tudii, precum $i re#pon#abilitile privind corectitudine informaiilor
cupri#e de #tudiile menionate&
#tabile$te modalitile de prelevare a probelor de #ol de la #uprafaa ace#tuia $i din
ad<ncime, de ga*e $i vapori din #ol, de #tream#ediment $i din apele de #uprafa/ #ubterane,
precum $i a probelor nece#are evalurii polurii atmo#ferei &
#tabile$te condiiile +n care e#te nece#ar reali*area #tudiului de evaluare a ri#cului,
modul de reali*are a ace#tuia, precum $i re#pon#abilitile autoritii competente pentru
protecia mediului referitoare la anali*a $i evaluarea #tudiului $i a #tabilirii m#urilor care #e
impun2
'G 1(0!/200" privind modalit ile de inve#tigare 3 $i evaluare a
polurii #olului $i #ub#olului&
=rt2 12 > -re*enta 4otr<re reglementea* modalitile de inve#tigare $i evaluare a
polurii #olului $i #ub#olului, +n #copul identificrii pre%udiciilor adu#e ace#tora
$i #tabilirii re#pon#abilitilor pentru refacerea mediului geologic2
=rt2 )2 > -revederile pre*entei 4otr<ri nu #e aplic +n ca*ul contaminrilor cu
organi#me modificate genetic #au cu #ub#tane radioactive ce #unt #upu#e altor
prevederi legale2
=rt2 (2 > ?1@ 0nve#tigarea mediului geologic pentru evaluarea contaminrii #e
reali*ea* prin metode #pecifice geologice $i pedologice2
?2@ Aetodele prev*ute la alin2?1@ #e #tabile#c +n funcie de caracteri#ticile
geologice ale formaiunilor poluate, de natura poluantului $i de di#tribuia
ace#tuia +n #uprafa $i +n plan vertical2
?)@ -ac4etul minimal obligatoriu de metode cuprinde inve#tigarea
geologic $i/#au 4idrogeologic, geoc4imic i geofi*ic2 4
=rt2 52 > ?1@ 0nve#tigarea $i evaluarea polurii #olului $i#ub#olului repre*int
obligaia $i re#pon#abilitatea operatorului economic #au deintorului de teren care
a de#f$urat ori de#f$oar activiti poluatoare #au potenial poluatoare pentru
mediul geologic2
?2@ 0nve#tigarea $i evaluarea polurii #olului $i #ub#olului #e reali*ea* +n
urmtoarele ca*uri7
a@ la con#tatarea unei poluri poten ial periculoa# pentru 3 #ntatea
oamenilor i pentru mediu& 4
b@ la elaborarea bilan ului de mediu& 3
c@ la #tabilirea obliga iilor de mediu, +n ca*ul #c4imbrii #tatutului %uridic 3
al terenurilor pe care #6a de#f urat o activitate 4 cu impact a#upra mediului&
d@ la identificarea unei #ur#e potenial poluatoare a #olului $i #ub#olului&
e@ periodic, pentru urmrirea evoluiei +n timp a #iturilor contaminate a cror
remediere #e reali*ea* prin atenuare natural, bioremediere #au metode de
remediere de lung durat&
f@ la monitori*area #iturilor dup +nc4eierea programelor #au proiectelor de
curare, remediere $i/#au recon#trucie ecologic&
g@ la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, dup
+ndeprtarea #ur#ei $i poluanilor dever#ai +n mediul geologic2
=rt2 2 > La +ncetarea activitii cu impact a#upra mediulu igeologic, la #c4imbarea
activitii #au a de#tinaiei terenului, operatorul economic #au deintorul de teren
e#te obligat # reali*e*e inve#tigarea $i evaluarea polurii mediului geologic2
=rt2 "2 > ?1@ Binan area lucrrilor de inve#tigare 3 $i evaluarea polurii mediului
geologic e#te #uportat de operatorul economic #au de deintorul de teren, +n
ca*ul polurilor actuale $i i#torice2
?2@ -entru #ituri contaminate orfane $i abandonate aparin<nd
domeniului public al #tatului, lucrrile de inve#tigare $i de evaluare a polurii
mediului geologic #unt finanate de la bugetul de #tat, prin bugetele autoritilor
care le admini#trea* #au din fonduri #tructurale $i de coe*iune, prin proiecte
aprobate #pre finanare +n conformitate cu regulile de implementare a ace#tor
fonduri2
=rt2 !2 > ?1@ ;valuarea inten#itii polurii +ntr6un #it contaminat #e efectuea*
prin comparaie cu fondul natural din *onele adiacente $i cu valorile de prag de
alert $i prag de intervenie2
2@ Calorile de fond natural #e #tabile#c +n funcie de *on $i de
formaiunea geologic eDi#tent2
?)@ Calorile de prag de alert $i de prag de intervenie #unt prev*ute +n
reglementrile #pecifice2
=rt2 92 > ?1@ Operatorul economic #au deintorul de teren e#te obligat #
complete*e $i # tran#mit c4e#tionarele prev*ute +n aneDele nr2 1 $i 2, la
#olicitarea autoritii competente pentru protecia mediului, +n termen de ) luni de
la primirea ace#tora2
?2@ 0dentificarea preliminar a #iturilor contaminate #e reali*ea* de ctre
=genia 1aional pentru -rotecia Aediului, prin in#tituiile din #ubordine, pe
ba*a c4e#tionarele prev*ute +n aneDele nr2 1 i 2, a documenta 4 iei eDi#tente
pentru actul de reglementare emi# $i a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de
3tudii -edologice $i =groc4imice, +n termen de 5 luni de la intrarea +n vigoare a
pre*entei 4otr<ri2
=rt2 102 > ?1@ 3e aprob prin ordin comun al conductorilor autorit ii publice 3
centrale pentru protecia mediului, autoritii publice centrale +n domeniile
economiei $i finanelor publice $i autoritii publice centrale +n domeniul
agriculturii, pdurilor $i de*voltrii rurale, +n termen de 9 luni de la data
intrrii +n vigoare a pre*entei 4otr<ri, urmtoarele7
a@ li#ta #iturilor contaminate i#toric, orfane, abandonate&
b@ li#ta #iturilor contaminate actual2
?2@ Li#tele prev*ute la alin2?1@ #e actuali*ea* anual2

=rt2 112 > ?1@ =utoritatea public central pentru protecia mediului, prin
unitile din #ubordine $i +n ba*a rapoartelor anuale efectuate de oficiile
%udeene de #tudii pedologice $i agroc4imice, anali*ea* #iturile contaminate
identificate $i identific #iturile potenial a fi contaminate, precum $i #ur#ele de
poluare #au poten ial poluatoare2 3
?2@ -entru #iturile contaminate inclu#e +n li#ta prev*ut la art2 10 alin2
?1@ lit2 a@, autoritatea public central pentru protec ia mediului decide 3
efectuarea inve#tigrii $i evalurii polurii mediului geologic +n *onele afectate
$i #tabile$te condiiile de inve#tigare2
?)@ -entru #iturile contaminate inclu#e +n li#ta prev*ut la art2 10 alin2
?1@ lit2 b@ $i pentru #iturile potenial a fi contaminate, =genia 1aional pentru
-rotec ia Aediului, prin in#titu 3 iile din #ubordine, decide $i notific operatorul
economic #au deintorul de teren a#upra efecturii inve#tigrii $i evalurii
polurii mediului geologic +n *onele afectate $i avi*ea* programele de
inve#tigare2
=rt2 122 > ?1@ Lucrrile de inve#tigare #e eDecut de per#oane fi*ice #au
%uridice, po#e#oare ale unui document de calificare care ate#t calitatea $i
competena de #peciali#t/firm #peciali*at +n domeniul $tiin elor geologice 3 $i
pedologice2
=rt2 1)2 > 0nve#tigarea $i evaluarea polurii mediului geologic pentru
ampla#ament $i *onele adiacente parcurg urmtoarele etape7
a@ anali*a $i interpretarea datelor eDi#tente&
b@ inve#tigarea $i evaluarea preliminar&
c@ inve#tigarea $i evaluarea detaliat2
=rt2 1(2 > ?1@ Operatorul economic #au deintorul de teren care #e +ncadrea* +n
unul dintre ca*urile prev*ute la art2 5 alin2?2@ e#te obligat # +ntocmea#c, prin
compartimente proprii de #pecialitate ori prin per#oane fi*ice #au %uridice ate#tate
conform art2 12, un raport geologic de inve#tigare $i evaluare a polurii mediului
geologic, care e#te +naintat autoritii competente pentru protecia mediului
2@ =utoritatea competent pentru protecia mediului anali*ea*
raportul geologic de inve#tigare $i evaluare a polurii mediului geologic, decide
$i notific declararea *onei ca #it contaminat #au potenial a fi contaminat ori ca
*on necontaminat $i nici potenial a fi contaminat, dup ca*2
=rt2 152 > Aetodologiile $i con inutul raportului geologic de inve#tigare 3 $i
evaluare a polurii #olului $i #ub#olului pe etape, criteriile $i indicatorii de
evaluare a polurii mediului geologic #e public #ub form de g4id te4nic,
aprobat prin ordin comun al conductorilor autoritii publice centrale pentru
protec ia mediului, autorit 3 ii publice centrale +n domeniile economiei $i
finanelor publice $i autoritii publice centrale +n domeniul agriculturii,
pdurilor $i de*voltrii rurale, +n termen de luni de la data intrrii +n vigoare a
pre*entei 4otr<ri2
=rt2 12 > =utoritatea competent pentru protecia mediului, +n urma anali*ei
informaiilor cuprin#e +n c4e#tionarele prev*ute+n aneDele nr2 1 $i 2 $i a
documentaiei pe ba*a creia #6a emi# actul de reglementare, decide $i notific
operatorul economic #au deintorul de teren a#upra trecerii la etapa de
inve#tigare $i evaluare preliminar, +n ca*ul +n care eDi#t un ri#c potenial pentru
#ntatea oamenilor $i mediu2
=rt2 1"2 > 3copul inve#tigrii $i evalurii preliminare e#te #tabilirea eDi#tenei $i
inten#itii polurii mediului geologic prin prelevri de probe, anali*e geologice,
geoc4imice $i m#urtori geofi*ice2
=rt2 1!2 > ,aportul geologic de inve#tigare $i evaluare preliminar a polurii
mediului geologic #e +naintea* autoritii competente pentru protecia mediului
care a #tabilit nece#itatea reali*rii etapei prev*ute la art2 1) lit2 b@2
=rt2 192 > ?1@ En ca*ul +n care concentraia unuia #au a mai multor poluani #e
#ituea* pe#te pragul de alert, dar nu atinge valorile pragului de intervenie,
operatorul economic $i/#au deintorul de teren #unt obligai # a#igure
monitori*area periodic a evoluiei concentraiilor de poluani +n mediulgeologic,
#tabilit de ctre autoritatea competent pentru protec ia mediului2 3
?2@ En ca*ul +n care concentraia unuia #au a mai multor poluani dep$e$te
valorile pragului de intervenie, operatorul economic #au deintorul de teren e#te
obligat # reali*e*e etapa de inve#tigare $i evaluare detaliat, la #olicitarea $i +n
condiiile #tabilite de autoritatea competent pentru protecia mediului2
=rt2 202 > 3copul inve#tigrii $i evalurii detaliate e#te delimitarea #paial a *onei
poluate, clarificarea naturii $i inten#itii polurii identificate, relaia poluanilor cu
matricea mineral a rocilor $i #tructura mediului geologic, cile de migrare $i
tran#port al poluanilor $i evaluarea ri#cului geologic, date nece#are elaborrii
programelor #au proiectelor de refacere a mediului geologic2
=rt2 212 > ,e*ultatele inve#tigrii $i evalurii detaliate #unt cuprin#e +n raportul
geologic final de inve#tigare $i evaluare a polurii mediului geologic, care #e
depune la autoritatea competent pentru protecia mediului2
=rt2 222 > En urma anali*ei raportului geologic final de inve#tigare $i evaluare a
polurii mediului geologic, autoritatea competent pentru protecia mediului
decide dac poluarea mediului geologic din ampla#ament are un impact
#emnificativ a#upra #ntii oamenilor $i mediului $i #olicit operatorului
economic #au de intorului de teren elaborarea #tudiului 3 evalurii de ri#c,
conform legi#laiei #pecifice +n vigoare2
=rt2 2)2 > ?1@ =utoritatea competent pentru protecia mediului negocia* cu
operatorul economic $i/#au cu deintorul de teren programele de inve#tigare $i
evaluare a polurii mediului geologic, #tudiul evalurii de ri#c $i termenele de
eDecuie a ace#tora, pe ba*a conclu*iilor $i recomandrilor re*ultate +n urma
reali*rii etapelor prev*ute la art2 1)2
=rt2 2(2 > ,aportul geologic final de inve#tigare $i evaluare a polurii mediului
geologic +mpreun cu evaluarea de ri#c #e anali*ea* de ctre autoritatea
competent pentru protecia mediului2
=rt2 252 > En urma anali*ei, autoritatea competent pentru protecia mediului
decide, dac e#te ca*ul, refacerea mediului geologic $i notific operatorul
economic #au deintorul de teren a#upra condiiilor generale de reali*are a
ace#teia2
=rt2 22 > En ba*a deci*iei prev*ute la art2 25, operatorul economic #au
deintorul de teren elaborea* #tudiul de fe*abilitate $i proiectul te4nic pentru
curare, remediere $i/#au recon#trucie ecologic #au de minimi*are a
ri#curilor eDi#tente +n *ona afectat, +n termenul #tabilit de autoritatea
competent pentru protecia mediului2
'G 1(0)/200" privind refacerea *onelor +n care #olul,
#ub#olul $i eco#i#temele tere#tre au fo#t afectate&
=rt2 12 > -re*enta 4otr<re #tabile$te cadrul legal pentru de#f$urarea
activitilor de curare, remediere $i/#au recon#trucie ecologic a *onelor
+n care #olul, #ub#olul $i eco#i#temele tere#tre au fo#t afectate2
=rt2 )2 > -re*enta 4otr<re #e aplic7
a@ polurii mediului geologic, produ# de activiti cu impact #emnificativ,
care pre*int un ri#c real #au poten ial pentru #ntatea oamenilor 3 $i a
mediului&
b@ terenurilor +n care eco#i#temele tere#tre au fo#t afectate2
=rt2 (2 > 3iturile contaminate radioactiv $i cele contaminate cu organi#me
modificate genetic nu con#tituie obiectul pre*entei 4otr<ri2
=rt2 52 > ?1@ =utoritatea public central pentru protecia mediului, prin unit ile 3
din #ubordine, #tabile$te nece#itatea m#urilor de refacere a *onelor +n care
mediul geologic $i eco#i#temele tere#tre au fo#t afectate2
?2@ =utoritatea public central pentru protecia mediului, prin unit ile 3
din #ubordine, monitori*ea* $i controlea* aplicarea m#urilor cuprin#e +n
proiectul te4nic pentru curare, remediere $i/#au recon#trucie ecologic2
?)@ =utoritatea public central pentru protec ia mediului elaborea* 3
g4idul te4nic pentru aplicarea metodologiilor de refacere a mediului geologic al
#iturilor contaminate, aprobat prin ordin al conductorului autoritii publice
centrale pentru protecia mediului, +n termen de 12 luni de la data intrrii +n
vigoare a pre*entei 4otr<ri2
?(@ =utoritatea competent pentru protecia mediului decide prioriti*area
*onelor afectate care nece#it refacerea mediului geologic, conform criteriilor
#tabilite prin g4idul te4nic prev*ut la alin2 ?)@2
?5@ =utoritatea competent pentru protec ia mediului aprob proiectul 3
te4nic pentru curare, remediere $i/#au recon#trucie ecologic2
=rt2 2 > Orice per#oan, fi*ic #au %uridic, afectat #au #u#ceptibil a fi afectat de
o poluare a mediului geologic are dreptul # fie informat $i # #e adre#e*e
autoritii competente pentru protecia mediului pentru luarea m#urilor de
prevenire #au refacere a mediului geologic2
=rt2 "2 > ,efacerea mediului geologic $i a eco#i#temelor tere#tre afectate con#t
+n aducerea ace#tora c<t mai aproape de #tarea natural, prin aplicarea unor m#uri
de curare, remediere $i/#au recon#truc ie ecologic, complementare 3 $i
compen#atorii, precum $i prin eliminarea oricrui ri#c #emnificativ de impact
a#upra ace#tora, conform categoriei de folo#in a terenului2
=rt2 !2 > -roce#ul de refacere a mediului geologic con#t +n +ndeprtarea #ur#elor
de contaminare de pe ampla#ament, +n i*olarea $i decontaminarea ariilor
contaminate, limitarea $i eliminarea po#ibilit ilor de r#p<ndire a poluan ilor +n 3 3
mediul geologic $i +n atingerea valorilor limit admi#e pentru concentraiile de
poluan i2 3
=rt2 92 > Aetodologiile de refacere a mediului geologic #e #tabile#c de ctre
autoritatea competent pentru protec ia mediului +n urma anali*ei 3
raportului geologic final de inve#tigare $i evaluare a polurii mediului
geologic $i, dup ca*, a #tudiului evalurii de ri#c, lu<nd +n con#iderare
urmtoarele7
a@ caracteri#ticile $i funciile #olului, ale formaiunilor geologice $i
ale apelor #ubterane&
b@ tipul $i concentraia, gradul de ri#c pe care +l pre*int poluanii,
organi#mele #au microorgani#mele nocive&
c@ di#tribuia poluan ilor +n mediul geologic& 3
d@ volumul #olului poluat #au #ub#olului care nece#it tratarea,
locali*area, ad<ncimea $i acce#ibilitatea ace#tuia&
e@ obiectivele refacerii mediului geologic $i intervalul de timp nece#ar
pentru atingerea ace#tora&
f@ raportul co#t/beneficiu al metodologiilor de refacere a mediului
geologic&
g@ de#tinaia terenului dup refacerea mediului geologic $i po#ibilitatea
utili*rii ace#tuia, av<nd +n vedere potenialul de de*voltare al *onei #au folo#ina
terenului preconi*at pentru viitor2
=rt2 102 > =utoritatea competent pentru protecia mediului decide a#upra
opiunii aplicrii conceptului de atenuare natural a polurii #olului $i #ub#olului2
=rt2 112 > Operatorul economic #au deintorul de teren e#te obligat # eDecute
m#urile cuprin#e +n proiectul pentru curare, remediere $i/#au recon#trucie
ecologic la +nc4eierea activitii $i/#au la #c4imbarea de#tina iei terenului 3
=rt2 122 > A#urile de refacere pot fi reali*ate concomitent #au #eparat cu
alte activiti care #e de#f$oar +n mediulgeologic2
=rt2 1)2 > En ca*ul +n care, ca urmare a refacerii mediuluigeologic, pe un
ampla#ament #unt identificate noi #ituri contaminate, care nu au fo#t
inventariate ini ial, pentru ace#tea 3 #e aplic prevederile legale privind
modalit ile de inve#tigare 3 $i evaluare a polurii #olului $i #ub#olului2
=rt2 1(2 > ?1@ ,e#tricia de utili*are a terenului pe care e#te locali*at #itul
contaminat, #tabilit de ctre autoritateacompetent pentru protecia mediului,
#e +nregi#trea* +n documentele cada#trale de ctre autoritile admini#traiei
publice locale2
Art. 15. n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei
hotrri, Agen ia Na ional pentru rote! ia "ediului organizeaz, prin 3 3 3
in#titu iile #u$ordonate, $aza de date pentru ge#tionarea #iturilor 3
!ontaminate, #u$ !oordonarea autorit ii pu$li!e !entrale pentru 3
prote! ia mediului 3 .
Art. 1%. &a #oli!itarea autorit ii !ompetente pentru prote! ia mediului, 3 3
operatorul e!onomi! #au de intorul de teren e#te o$ligat # 'urnizeze 3
datele privind #itua ia #iturilor !ontaminate ne!e#are $azei de date 3
prevzute la art. 15.
Art. 1(. )1* "onitorizarea #iturilor dup n!heierea proie!tului tehni!
pentru !ur are, remediere i+#au re!on#tru! ie e!ologi! e#te 3 4 3
a#igurat prin mi,loa!e #pe!i'i!e de inve#tigare i evaluare a polurii 4
#olului i #u$#olului. 4
?2@ -erioada de monitori*are #e #tabile$te prin g4idul te4nic prev*ut
la art2 5 alin2 ?)@, +n func ie de categoria de folo#in 3 a terenului2
?)@ ,e*ultatele monitori*rii #unt #tocate +n ba*a de date prev*ut la
art2 152
=rt2 192 > ?1@ -oluatorul are obliga ia de a #uporta co#turile m#urilor de 3
refacere a mediului geologic al #iturilor contaminate $i a eco#i#temelor
tere#tre, ce fac obiectul unui #tudiu de fe*abilitate $i al unui proiect te4nic,
elaborate dup reali*area inve#tigrii $i evalurii polurii #olului $i #ub#olului2
2@ -entru #iturile contaminate locali*ate pe ampla#amentele unit ilor indu#triale 3
#au agricole de #tat aflate +n funciune, precum $i pentru terenurile contaminate din
imediata vecintate a ace#tora, pentru care #e dovede$te c poluarea a fo#t produ# de
ctre ace#tea, co#turile m#urilor de refacere a mediului geologic al #iturilor contaminate
$i a eco#i#temelor tere#tre #e a#igur din #ur#e proprii ale ace#tor unit i2 3
?)@ -entru #iturile contaminate locali*ate pe ampla#amentele unitilor indu#triale
#au agricole de #tat aflate +n procedur de faliment, +nc4i#e #au abandonate, precum $i
pentru terenurile contaminate din imediata vecintate a ace#tora, pentru care #e
dovede te c poluarea a fo#t produ# de ctre ace#tea, co#turile m#urilor de refacere a 4
mediului geologic al #iturilor contaminate $i a eco#i#temelor tere#tre #e a#igur de la
bugetul de #tat, prin bugetul autorit ii publice centrale +n a crei 3
#ubordonare/coordonare #e afl operatorii economici cu capital integral de #tat din
domeniul agricol #au indu#trial, #au din fonduri #tructurale $i de coe*iune, prin proiecte
aprobate #pre finan are +n conformitate cu regulile de implementare a ace#tor fonduri2 3
?(@ -entru #iturile contaminate locali*ate pe ampla#amentele unit ilor 3
indu#triale #au agricole de #tat aflate +n con#ervare, +n ca*ul re+nceperii
activit ii, co#turile de refacere a mediului geologic #e #uport din #ur#e proprii 3
ale ace#tor unit i2 3
?5@ -entru #iturile contaminate ampla#ate pe domeniul public al
#tatului aflate +n admini#trarea in#titu iilor publice, cu eDcep 3 ia #ituaiilor de
vecintate prev*ute la alin2 ?@ $i ?"@, co#turile m#urilor de refacere a
mediului geologic al #iturilor contaminate $i a eco#i#temelor tere#tre #e a#igur
din veniturile proprii ale ace#tora $i/#au de la bugetul de #tat, +n funcie de
modul de finan are, prin bugetul autorit 3 ii publice centrale +n
#ubordinea/coordonarea creia funcionea* ace#tea, #au din fonduri #tructurale
$i de coe*iune, prin proiecte aprobate #pre finanare +n conformitate cu regulile
de implementare a ace#tor fonduri2
?@ -entru #iturile contaminate locali*ate pe ampla#amentele unit ilor indu#triale 3
#au agricole private care au fo#t privati*ate cu obliga ii de mediu, precum 3 $i pentru
terenurile contaminate din imediata vecintate a ace#tora, pentru care #e dovede$te c
poluarea a fo#t produ# de ctre ace#tea, co#turile m#urilor de refacere a mediului
geologic al #iturilor contaminate $i a eco#i#temelor tere#tre #e a#igur din #ur#ele proprii
ale deintorului unit ilor indu#triale #au agricole, conform principiului Fpoluatorul 3
plte$te82
?"@ -entru #iturile contaminate locali*ate pe ampla#amentele unitilor indu#triale
#au agricole private care au fo#t privati*ate fr obligaii de mediu, precum $i pentru
terenurile contaminate din imediata vecintate a ace#tora, pentru care #e dovede$te c
poluarea a fo#t produ# de ctre ace#tea, co#turile m#urilor de refacere a mediului
geologic al #iturilor contaminate $i a eco#i#temelor tere#tre #e a#igur din #ur#ele proprii
ale deintorului unitilor indu#triale #au agricole care a produ# poluarea, conform
principiului Fpoluatorul plte te8, #au din fonduri #tructurale 4 $i de coe*iune, prin
proiecte aprobate #pre finanare +n conformitate cu regulile de implementare a ace#tor
fonduri2
?!@ :o#turile m#urilor de refacere a mediului geologic al #iturilor
contaminate $i a eco#i#temelor tere#tre includ $i co#turile monitori*rii
prev*ute la art2 1" alin2 ?1@, care #e #uport de admini#tratorul terenului2
=rt2 202 > En ca*ul +n care poluarea mediului geologic e#te cau*at de mai mul i 3
operatori economici, ponderile de participare la co#tul total al refacerii #e
#tabile#c +n cadrul #tudiului de fe*abilitate $i/#au al proiectului te4nic pentru
curare, remediere $i/#au recon#trucie ecologic2
=rt2 212 > ?1@ En ca*ul polurii cu #ub#tane $i preparate periculoa#e, datorat
nere#pectrii regimului ace#tora, co#turile m#urilor de refacere a mediului
geologic al #iturilor contaminate $i a eco#i#temelor tere#tre #unt #uportate, dup
ca*, de productorul, tran#portatorul #au utili*atorul #ub#tanelor $i preparatelor
periculoa#e2
?2@ Litigiile generate de poluarea #olului i #ub#olului vor fi 4
#oluionate de in#tanele %udectore$ti competente potrivit legii2
Teodor ILEAM
teodor.sileam@anpm.ro