Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECIE

Data: 30.06.2008
Clasa: a VI a
Propuntor: Chrl Du!trna "ha#la
$ra %urr%ular: L!& ' %o!un%ar#
Ds%plna: L!&a ' lt#ratura ro!(na
)ntat#a *# +n,-ar#: .#nul #p% / D#s%r#r#a
Con%#pt# !ar *# %on-nut:
A. literatur text suport Amintiri dintr -o c ltorie, de Calistrat Hoga
Concepte operaionale : gen epic, descrierea, epitetul, hiperbola.
B. limb romn !ronumele. !ronumele personal " actuali#are$
!ronumele re%lexi&e
!ronumele demonstrati&e i ad'ecti&ul pron. demonstrati&
!ronumele posesi& i ad'. pron. posesi&
L#%-a: de e&aluare sumati& sau cumulati& prin &eri%icare scris
O&#%t,#:
O0 1 s recunoasc tipurile de pronume studiate(
O2 1 s identi%ice corect &aloarea mor%ologic a unor cu&inte din textul dat(
O3 1 s stabileasc %uncia sintactic i ca#ul pronumelor subliniate(
O2 1 s anali#e#e corect primele patru predidate din textul dat(
O3 1 s moti&e#e apartenena textului la genul epic
O6 1 s utili#e#e corect conceptele studiate )n compunerea imaginati&.
R#surs#: temporale *+ minute

4&lo5ra6#: ,on !opa, -arinela !opa7 Lt#ratura ro!(na7 .ditura /iculescu, 0++1
/ume ................................ !renume ......................
TE8T DE EV$L)$RE
,. 8u&#%tul I 9 30 *# pun%t#:
Citete cu atenie textul urmator:
2Harap-Alb, numai o r ct a stat de s-a uitat, a %cut ururi la gur i, neputndu-i stpni rsul, #ise cu
mirare:
-ulte mai &ede omul acesta ct triete3 -i tartore, 4...5 spune drept, tu eti 6eril7 Aa-i c taci7... 8u
trebuie s %ii, pentru c i %ocul )nghea lng tine, de ar#uliu ce eti.
9#i tu, r#i, Harap-Alb, #ice atunci 6eril tremurnd, dar unde mergi, %r de mine n-ai s poi %ace nimic.
Hai i tu, dac &rei, #ice Harap-Alb( de-abia te-ai mai )ncl#it mergnd la drum, cci nu e bine cnd stai
locului.:
",on Creang, Povestea lui Harap-Alb$
$. ;,-BA 9<-=/>
0. !reci#ea# &aloarea mor%ologic i %uncia sintactic a cu&intelor subliniate: 2omul acesta:( 2tu eti 6eril:(
2%ocul )nghea lng tine:. 1p.
2. 8ranscrie din text un pronume re%lexi& 1p.
3. Alctuiete o propo#iie )n care pronumel personal mine s %ie atribut pronominal prepo#itional .
1p.
2. Construiete dou propo#iii )n care s existe:
a. un pronume posesi& cu %uncia sintactic de subiect(
b. un pronume re%lexi& cu %uncia sintactic de complement direct. ?p.
3. Anali#ea#a din text primele patru predicate. ?p.
4. @/A.;.6.9.A 8.B8C;C,
6. /umete persona'ele din text. Dp.
;. -oti&ea#, )n *-? rnduri, c textul citat aparine genului epic. E0p.
,,. 8u&#%tul II 9 20 *# pun%t#:
Fcrie o descriere de 0+ -G+ rnduri plecnd de la enuntul Privesc cu nerbdare ceasulpre#entnd )ntmplri
neobinuite pre#entate )ntr-o ordine gradat. @n redactarea compunerii &ei a&ea )n &edere:
- respectarea trasaturilor descrierii(
- utili#area urmtoarelor %iguri de stil: epitetul i hiperbola
- &eti da un titlu potri&it si personali#at(
- )mbinarea descrierii cu naraiunea .
Fe acord 00 pun%t# din o%iciu.
4ar#! *# %or#%tar#
I . 0. Pr#%<ar#a corect a &alorii mor%ologige i a %.s. pentru cu&intele acesta, tu, lng tine
"0p.H0p.H 0p $ III..III.I 1p.
2. Trans%r#r#a corect a pronumelui re%lexi& ...........................................................................................1p
3. $l%tur#a enunului )n care pronumele personal mine are %uncie sintactic de atribut pronominal
prepo#iional ..............................IIIII...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..I 1p.
2. $l%tur#a corect a celor dou enunuri cu alte &alori mor%ologice "Dp.HDp.$ IIIIIII.........I ?p.
3. $nal<a corect a primelor patru predicate din text IIIIIIIIIIII"0pH0pH0pH0p$I..I ?p.
6. =u!r#a persona'elor din text IIIII...............................................................II"0pH0p$II.... Dp.
;. "ot,#a< apartenena textului la genul epic: trei trasaturiJ doua trasaturiJ o trasaturaJ nicio trasatura
IIIIIIIIIIIIIIIII. E0p"DpHDpHDp$J?p"DpHDp$JDp"Dp$J+p
TOT$L 30p.
II. a: r#sp#%tar#a pr-lor %o!pon#nt# al# %o!pun#r >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3p.
respectarea prilor componente: introducere, cuprins, )ncheiere -Gp. J pre#ena numai a dou sec&ene -
0 p. J compunerea nu respect structura solicitat- Ep.
b$ r#l#6ar#a trasaturlor *#s%r#r >>>>>>>>>>.>.>..>>>>>>>.>>>...>.. 3p.
identi%icarea a minimum cinci trsturi - *p.J identi%icarea a dou - trei trasaturi Gp. J identi%icarea
unei singure trsturi Ep. J omiterea sarcinii de lucru +p.
c$ r#l#6ar#a 65urlor *# stl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. 6p.
relie%area celor doua %iguri cerute 1p. J relie%area unei singure %iguri Gp. J omiterea sarcinii de lucru
+p.
d$ propun#r#a unu ttlu p#rsonal<at>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 8p
gasirea unui titlu personali#at ?p J gasirea unui titlu comun DpJ omiterea sarcinii de lucru +p.
#: *#s%r#r#a +!pl#tt %u nara-un#a>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..8p
prilor narati&e )mpletite cu pasa'e descripti&e ?p. J respectarea parial a cerinei 1p. J omiterea
sarcinii de lucru +p.
TOT$L 30p.
00 pun%t# s# ,or a%or*a *a% +ntr#a5a lu%rar# ,a +n*#pln ur!toar#l# %on*-:
0. Respect conveniile tipului de text "0p.:
2. Textul este aeat corect !n pagin "0p.:
3. Textul este coerent prin 9 2 p.$:
logica i claritatea enunurilor - )n totalitate: 2 p.( parial: 0 p.
adec&area coninutului la cerine - )n totalitate: 0p.( parial: 0p.
registrul de comunicare i stilul adec&ate coninutului - )n totalitate: 0p.( parial: 0 p.
2. Exprimarea scris este de calitate prin "2p.$:
exprimarea corect 0 p "E greeal - Ep( mai mult de o greeal - +p.$
ortogra%ie 2 p. "E greeal - Ep.( dou sau mai multe greeli - +p.$
punctuaie Ep. "E greeal - Ep.( dou sau mai multe greeli - +p.$
00 pun%t# s# a%or* *n o6%u
Total: 000 *# pun%t#