Sunteți pe pagina 1din 20

CARACTERISTICILE LACURILOR DE ACUMULARE

SI A PRIZELOR DE APA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI BAZINALE


DE APA OLT
23
BAZINUL HIDROGRAFIC OLT
LACUL DE ACUMULARE MESTEACANUL BALAN
Este executat in bazinul hidrografic Olt, pe raul Olt, jud. Harghita, cod cadastral VIII-
, la 3.! "# a#onte de orasul $alan. %roiectantul general al lucrarii a fost I.&.'. $ucuresti,
intre anii ()2 * ()!, constructor fiind I.&.H. $ucuresti, perioada de executie fiind intre anii
()+ * ()). 'cu#ularea ,esteacanul este utilizata pentru asigurarea apei industriale la -.
,. $alan si apa potabila pentru orasul $alan.
.ucrarile executate, constand din baraj, de/ersor, priza de apa si golire de fund, au
fost incadrate in clasa de i#portanta IV, confor# -0'- !213233 I.
Lacul de acumulare caracer!"!c!
- suprafata bazinului de receptie este de cca. )+ "#p
- lungi#ea la 445 * .2 "#, suprafata la 445 * (.2+ ha
- adanci#ea #axi#a este de !.+ #, adanci#ea #edie de 3 #
- lati#ea #axi#a este de + #, alti#ea #edie de 36 #
- /olu# #ort * 3) #ii #c, intre cotele 333,66 * 3(!, 66 #d ,$ 74.,.E.8
- /olu# rezer/a fier * +! #ii #c, intre cotele 3(!,66 * 3(+,)6 ,$ 74.,.E.8
- /olu# util !3+ #ii #c, intre cotele (62,+6 * (6!,6 7445 * #ax8
- /olu# atenuare 6, 9 - 6) #ii #c, intre cotele (6!,6 * (6!,() 74 #ax. /erific. 98
- /olu# brut 1+2 #ii #c intre cotele 333,66 * (6!,6 ,$
- /olu# total * 3+3 #ii #c intre cotele 333,66 * (6!,() #d ,$
- /olu# #ini# de exploatare * 3(+,)6 #d ,$
- instalatii de #asura a ni/elului in lac, #ira la coada lacului de ,+ # lungi#e, #ira in
trepte de ( # lungi#e si #ira de/ersor de 2 # lungi#e.
2!
Bara#ul
$arajul ,esteacan este un baraj de greutate din piatra nesortata, a#plasat pe cursul de
apa Olt, judetul Harghita, inalti#ea #axi#a 3.3 #, cota corona#ent * (6!.) #d ,$,
corona#ent necarosabil.
- lungi#e corona#ent * 3+.+1 #, lati#e corona#ent * 2.+6 #:
- cota de/ersor * (62.+6 #d ,$, deschidere de/ersor * 2+ #:
- lati#e baza baraj * !+.31 #:
- panta para#ent a#onte * ;.26:
- panta para#ent a/al * ;.36:
Etansarea corpului barajului s-a facut prin acoperirea pa#antului a#onte cu placi din
beton ar#at de 3+ c# grosi#e, asezate pe un strat de egalizare din beton de 26 c# grosi#e,
iar intre placi se afla un strat de bitu# de 2 c# grosi#e.
%ara#entul a/al al barajului nu este a#enajat special, cu exceptia zonei de/ersorului,
care este protejata ase#anator para#entului a#onte.
%artile nede/ersante peste u#plutura de piatra care constituie corpul barajului, au nu#ai
o zidire din piatra de .+ # grosi#e.
Ecranul de etansare care face legatura intre baraj si roca i#per#eabila de fundare, s-a
executat a#onte de baraj pe a#bii /ersanti si in albie, prin /etrele barajului. %e /ersantul
stang s-a extins inca 6 # in afara /etrei. Ecranul de etansare s-a realizat prin injectii cu
#ortar de ci#ent, pe 2 randuri. <istanta dintre randuri este de ,1+#, iar distanta intre
injectii pe rand este de .+ * 2 #.
De$er"%rul
&u rol pentru descarcarea apelor de suprafata, este situat central, are profil practic
curbuliniu si este fara sta/ile. 're for#a dreptunghiulara cu deschidere de 2+ c# si inalti#ea
de 2.+ #. Este pre/azut pentru scurgerea ur#atoarelor debite;
=#ax 9 > 3+ #c2s * H- la#a de/ersanta > .)6 #
=#ax 6.9 > )2 #c2s * H- la#a de/ersanta > 2.!) #.
2+
Pr!&a "! '%l!rea de (u)d
-unt inglobate intr-un #asi/ de beton ).+ x (.(2 # si h > ).36 #, a#plasat la baza
/ersantului drept, intre # si 2 # a#onte de axul barajului. %riza de apa are conul de
intrare de .+6x.26 # si adanci#ea de cca 1+ c#, dupa care ur#eaza o conducta inglobata
<n )66 de !.+6 # lungi#e si inclinata 3+ grade fata de /erticala. ?olirea de fund are conul
de intrare .36x2 # si adanci#ea de .+6 #, ce se racordeaza la canalul golirii pe o distanta
de 3.+6 #, printr-o conducta inglobata <4 666.
Ca"ea *r!&e! "! '%l!r!! de (u)d
@ace legatura intre priza si casa /anelor din a/alul barajului, are sectiunea ).+x3.2+
# si lungi#ea de 36#, fiind i#partita in 2 co#parti#ente prin care trec conductele golirii de
fund si ale ali#entarii cu apa, pozate pe suporti de beton.
Ca"a $a)el%r
-ituata in a/al de baraj, pe #alul drept, la distanta de 3.+ # de axul barajului, este
for#ata din ca#inul /anelor, subteran si ca#era de co#anda * superioara. &a#inul /anelor
este executat de beton, are di#ensiunile inferioare +.+x+.+ # si h>).!6#, cu grosi#ea
peretului de 6.+6#.
Echipa#entul hidro#ecanic are ur#atoarea co#ponenta;
- la golirea de fund * un gratar rar .33x2.63#, conducta <n 666 si /ane plane <n
666tip V%- * 666 cu actionare #anuala de #ultiplicator, %n > ! bar.
- .a ali#entarea cu apa * un gratar rar .!+ x 2.6( #, un gratar des .2+ x .2( #,#
cunducta de <n * )66, conul de reductie, conducta <n * +66, a doua /ana fluture tip
V@ <n )66 cu actionare electrica, %n > 6 bar. &onducta de golire 7<n 66#2#8 este
destinata e/acuarii apelor in perioada /iiturilor si golirii lacului. &apacitatea #axi#a
a golirii de fund este de cca 2 #c2s, cand cota lacului este la ni/el #axi# 76.98.
- &onducta de ali#entare are o capacitate de transport de cca 2.! #c2s la 445.
2)
In zona lacului ,esteacan s-a instituit zona de protectie stricta, deli#itata de
panouri a/ertizoare pentru interzicerea accesului persoanelor straine, in scopul
pre/enirii poluarilor accidentale.
Ar#arirea calitatii apei se face prin supra/eghere /izuala de 2 ori pe
sapta#ana. %robele de apa se recolteaza sub indru#area laboratorului pentru analize
fizico-chi#ice al -?' Harghita, confor# %lanului de acti/itate, aprobat de '4.
B'pele 5o#aneC.
LACUL DE ACUMULARE FRUMOASA
Este executat in bazinul hidrografic Olt, pe raul @ru#oasa, cod cadastral VIII-.!, la
2 "# a#onte de co#una @ru#oasa, jud. Harghita.
%roiectantul general al lucrarii a fost I&%?' * $ucuresti, constructor fiind '.H- *
0g. ,ures, perioada de executie fiind intre anii (1(-(3+. 'cu#ularea @ru#oasa este
destinata ali#entarii cu apa a #unicipiului ,iercurea &iuc, cu un debit #ediu de 266l2s, cu
(19 asigurare, fiind incadrata in clasa a doua de i#portanta, confor# -0'- !2132(33. -e
#ai asigura ali#entarea cu apa a co#unei @ru#oasa cu un debit de 26l2s.
Caracer!"!c! lac de acumulare
- -uprafata bazinului de receptie este de !+.+ "#p:
- 0ipul lacului de acu#ulare este per#anent:
- &ota tal/eg * 321.+ #d,:
- &ota golire fund * 333.66 #d,:
- &ota priza de apa; priza > 3!!.2+#d,: priza 2>3!(.2+ #d,:
- 4i/el #ini# de exploatare > 3!+ #d,:
- 4i/el nor#al de retentie > 3+1.+6 #d,:
21
- 4i/el de /erificare 6.9> 3).+6 #d,:
- &ota de corona#ent > 3)2.+6 #d,:
- Volu# #ort > 6.2 #il. ,c * pana la cota 3!!.2+#d,:
- 5ezer/a de fier > 6.( #il. ,c de la cota 3!!.2+! #d, pana la cota 3!+.66 #d,:
- Volu# util > ).+ #il. ,c * de la cota 3!+.66 #d, pana la cota 3+1.+6 #d,:
- Volu# protectie > 3.6 #il. ,c * de la cota 3+1.+6 #d, pana la cota 3).+6 #d,:
- Volu# total > 6.) #il #c de la cota 321.+6 #d, pana la cota 3).+6 #d,:
- .ungi#ea lacului * ! "#:
- .ati#ea lacului * 366.66 #
'#enajarea se co#pune din ; baraj, turn priza si #ane/ra, e/acuatorul de
suprafata 7co#pus din palnie, galerie de e/acuare si disipatorul de energie8 si
conducta de aductiune.
Bara#ul
Este tipul de executat din #ateriale locale 7pris# a#onte si a/al executat din
balast, cu strat de protectie din aroca#ente in a#onte si strat /egetal in a/al8, cu nucleu
central de argila 7cu o lati#e de !.+ # la partea superioara si 3.66 # la fundatie8.
- inalti#ea #axi#a a barajului este de 33 #. ?arda peste 445 este de !+ #, iar peste
ni/elul corespunzator debitului #axi# cu asigurarea de 6.+ este de 6.+6 #:
- lungi#ea la corona#ent este de +6) #:
- lati#ea la corona#ent este de 3 #:
- panta taluz a#inte si a/al este ;2.+:
- corona#entul este carosabil, insa circulatia este interzisa de catre I?-I&.
Etansarea rocii de fundare a barajului este realizata cu un ecran de beton cu pereti
#ulati, cu o adanci#e #edie de + #, iar etansarea rocii de baza se realizeaza prin
inter#ediul unei perdele de injectii, co#pusa dintr-un sir de foraje la distanta de .2+ #.
'danci#ea /oalului de etansare in roca este de 26 c# in zona de lunca si 36 # pe /ersanti.
Voalul se prelungeste pe /ersanti cu ina 2+ # de la cota 445.
23
E$acua%rul de "u*ra(aa
Este de tip palnie, cu dia#etrul #axi# de 3 #, iar dia#etrul putului este de + #.
%utul se racordeaza cu galeria de e/acuare la cota 333 #d,. E/acuatorul face corp co#un cu
turnul de priza. &onstructia este din beton ar#at. <ebitul #axi# e/acuat este de 2) #c2s la
ni/elul apei corespunzator ni/elului apei in lac 3).+6 #d, 7cu asigurarea 6.9D2698.
- galeria de e/acuare * are for#a de clopot cu di#ensiunile inferioare de +x1 #.
- canalul de e/acuare are for#a trapezoidala cu baza de 6 #, taluze cu panta de ;2 si
lungi#e totala de !+6 #. -ectiunea este proteja cu dale de beton si#plu.
- <isipatorul de energie este de tip co#binat, cu lungi#ea de +6 #. <upa risber#a
albia paraului @ru#oasa este regularizata pana la <4 2'-de/iat.
Tur)ul de *r!&a "! ma)e$ra
Este o constructie din beton ar#at, fundata pe roca de baza cu inalti#ea de !3 # si
sectiunea dreptunghiulara cu di#ensiunile 1.(6x6.66 #. Este pre/azuta cu put de control.
&asa #ecanis#elor se afla la cota 3)2#d,. &aptarea apei se realizeaza prin doua ferestre de
priza a#plasate la cotele 3!!.2+ #d, si respecti/ 3!(.2+ #d,, fiecare a/and di#ensiunile
de x.+6 #. @erestrele sunt pre/azute cu gratare dese x.+6#, ghidaje pentru gratare si
batardou, batardou, .66x.2+ #c', grinda #ane/ra, /ane plane .66x.+622.+ #c',
Hp>2.1+#, Hp>1.1+ #, ce deser/esc cele doua prize, batardoul a/al pre/azut pentru a
inchide galeria de fund.
In casa #ecanis#elor se afla a#plasate;
- ! ser/o#otaore ale /anelor golirii de fund:
- ! ser/o#otoare ale /anelor de la prize:
- 0ablou electric general, de forta si co#anda si actionare a sirenei:
- ?rup electrogen.
2(
G%l!rea de (u)d
-e afla a cota 333.66 #d, si este alcatuita din ndoua galerii de beton ar#at, a/and
di#ensiunile 2.66x2.+6 #, racordate la galeria de e/acuare. %e fiecare fir sunt #ontate cate 2
/ane cu ur#atoarele caracteristici;
- inalti#ea in lu#ina > 2.+6#:
- lati#ea in lu#ina > 2.66 #:
- inalti#ea /anei > 2.16 #:
- lati#ea /anei > 2.(3 #:
- grosi#ea /anei > 6.!+#:
- inalti#ea de etansare > 2.)6 #:
- lati#ea de etansare > 2.3 #:
- lungi#ea totala a garniturii > 1.!6 #.
C%)duca de aduc!u)e
're dia#etrul de )66 ##. .a piciorul a/al al barajului, pe conducta de aductiune este
a#plasata casa /anelor, pre/azuta cu 2 /ane E )66 ## 7una la#aie si una planantru reglarea
debitelor.
Vana la#aie de tipul V.-)6-)6 are dia#etrul no#inal <n )66##, presiunea
no#inala %n>) barri, cursa obturatoare I>36, ti#p de inchidere la actionare electrica t>!.2
#in, posibilitate de actionare electro#ecanica si #anuala:
Vana plana cu dia#etrul no#inal <n>)66 ##, presiune no#inala !"gf2c#
2
, si
actionare electrica si #anuala.
36
D!"*%&!!$e de a*araura "! c%)r%l
%entru ur#arirea co#portarii in ti#p a barajului s-au #ontat ur#atoarele aparate;
- foraje piezo#etrice * 23 buc.:
- coloane /erticale de tasare * ! buc:
- foraje inclino#etrice * 2 buc:
- cle#e dilato#etrice * 36 buc:
- plu/io#etre 2 buc:
- teleli#ni#etru * buc:
In zona lacului de acu#ulare @ru#oasa s-a instituit zona de protectie stricta,
deli#itata cu i#prej#uire din plasa de sar#a si pre/azuta cu panouri a/Fertizoare
pentru interzicerea accesului persoanelor straine in zona adiacenta, in scopul
pre/enirii poluarilor accidentale.
In cadrul supra/egherii per#anente a lacului de acu#ulare si a zonei din
a#onte de acesta este interzis;
o scaldatul o#enilor si /itelor, precu# si spalarea auto/ehiculelor:
o utilizarea a#barcatiunilor cu si fara #otor, altle decat cele utilizate special
pentru supra/egherea, intretinerea si exploatarea lacului de acu#ulare:
o depozitarea de gunoaie sau alte #ateriale perisabile, #ateriale le#noase, fan,
deseuri /egetale sau produe petroliere utilizabile sau uzate pe #alul lacului
sau acursurilor de apa din a#onte, in lcoul de unde acestea pot fi antrenate in
lac in ti#pul a/erselor:
o tratarea /egetatiei ac/aticesau a celei de pe #arginea lacului prin #ijloace
chi#ice, raspandite din aer sau direct de pe pa#ant. 'ceasta acti/itate este
ad#isa nu#ai cu a/izul organelor sanitare, pri/ind nenoci/itatea acestora
pentru #ediul ac/atic si prin acesta pentru oa#eni:
o pasunatul /itelor in apropierea lacului si adapatul direct din lac:
o ca#parea neorganizata si nea/izata de inspectoratul sanitar de stat judetean,
tabere sau cortuei.
3
In scopul realizarii unui flux infor#ational cat #ai rapid intre acu#ularea
@ru#oasa si <ispeceratul -?' Harghita, s-au #ontat;
- retea telefonica cu post propriu
- statie radio e#isie - receptie fixa
- statie radio portabila.
LACUL DE ACUMULARE TARLUNG + SACELE
'#enajarea -Gcele este a#plasatG pe rHul 0Hrlung, 7cod cadastral VIII -.!+.228.
$arajul se gGseIte la cca. 3 J#, pe <ru#ul 4aKional $raIo/ * &heia, a#onte de oraIul
-Gcele.'cu#ularea este realizatG de un baraj din u#pluturi de pG#Hnt, cu nucleu din argilG.
'#enajarea este ad#inistratG de 'd#inistraKia 4aKionalG L'pele 5o#HneC,
'd#inistraKia $azinalG de 'pG Olt, cu sediul Mn 5H#nicu VHlcea, -iste#ul de ?ospodGrire a
'pelor $raIo/.
'cu#ularea -Gcele a fost realizatG pentru a satisface ur#Gtoarele funcKiuni;
- ali#entare cu apG industrialG Ii potabilG a #unicipiului $raIo/ 7prin lucrGrile de
supraMnGlKare debitul li/rat se supli#enteazG de la )+6 l2s la 26+6 l2s8:
- atenuarea undei de /iiturG:
- producerea de energie electricG, prin cele douG ,.H.&.-uri 0Hrlung I Ii II.
.ucrarea este MncadratG Mn clasa I-a de i#portanKG, iar Mn confor#itate cu 40.H-
6222662, barajul -N&E.E se MncadreazG Mn categoria de i#portanKG ' - LExcepKionalGC.
.ucrGri co#ponente ale a#enajGrii;
barajul de retenKie:
e/acuatorul de ape #ari 7de/ersor, canal rapid, disipator de energie8:
golirea de fund:
turnul de prizG:
casa /anelor Ii aducKiunile:
,.H.&.
Lacul de acumulare caracer!"!c!
'cu#ularea este realizatG de un baraj din u#pluturi de pG#Hnt cu nucleu din argilG.
'lte obiecte ale a#enajGrii sunt; descGrcGtorul de ape #ari, situat la #alul stHng Ii turnul de
prizG, ce controleazG accesul Mn golirea de fund Ii Mn galeria de ali#entare, a#bele situate Mn
/ersantul drept.
-uprafata bazinului hidrografic al paraului 0arlung , in a#onte de zona barata este de
16 "#p.
32
4i/eluri Ii /olu#e caracteristice
Ea*a !)!,!al- Ea*a I de
"u*ra.)-l,are
ni/el #ini# de exploatare 11,66 #d,$ 11,66 #d,$
ni/el #axi# 6,9 1!2,+6 #d,$ 1!1,(6 #d,$
ni/el #axi# 6,69 1!3,+6 #d,$ 1!(,66 #d,$
/olu# total 3,36 h# 23,16 h#
/olu# util +,66 h# 2+,66 h#
Bara#ul
&aracteristicile principale ale /ara#ulu! !)!,!al sunt ur#Gtoarele;
OnGlKi#e baraj !+,66 #:
.ungi#ea la corona#ent 16(,66 #:
4i/el nor#al de retenKie 74458 1!,66 #d,$:
.GKi#ea corona#entului 1,+6 #:
$arajul a fost proiectat de la bun Mnceput Mn ideea supraMnGlKGrii lui ulterioare prin
depuneri pe taluzul a/al, lucrare care sG se execute cu acu#ularea Mn exploatare.
On ur#a #odificGrilor i#plicate de "u*ra.)-l,area /ara#ulu! -Gcele, principalele
caracteristici ale acestuia au de/enit ur#Gtoarele;
OnGlKi#e baraj +6,66 #:
.ungi#e corona#ent; 1)),66 #:
4i/el nor#al de retenKie 74458 1!1,66 #d,$:
.GKi#e corona#entului 1,+6 #:
Lucr-r! de ea)0are
EtanIarea fundaKiei barajului a necesitat un /olu# i#portant de lucrGri, executate cu
di/erse tehnologii de execuKie.I#per#eabilizarea fundaKiei a fost realizatG, MncepHnd de la
/ersantul drept, astfel;
ecran din beton executat #anual cu #etoda $IO?E 11 #:
ecran din beton executat Mn tranIee 2( #:
ecran din beton executat Mn noroi bentonitic cu siste#ul E.-E +63 #.
%e toatG lungi#ea axei barajului, sub Mntregul ecran de beton s-a fGcut etanIarea rocii
de bazG cu injecKii cu lapte de ci#ent, executate din foraje. 'dHnci#ea do rocG etanIatG a
fost, de ase#enea, diferitG, ajungHnd pHnG la !6 # Mn zona albiei Ii la nu#ai + # Mn zona
terasei, sub ecranul de beton tip E.-E.
33
De"c-rc-%rul de a*e mar!
Este alcGtuit din patru deschideri, pri#a a fost echipatG cu grGtar rar, iar celelalte trei
deschideri au fost echipate cu sta/ile clapetG, cu #ecanis#e de acKionare cu contragreutate,
care per#iteau deschiderea auto#atG a sta/ilelor, Mn cazul creIterii ni/elului apei Mn
acu#ulare. %e creasta pragului de/ersor, Mn deschiderea nr., a fost pre/GzutG o prizG pentru
,H&.
Ca)alul ra*!d
're o secKiune trapezoidalG betonatG, o lungi#e de cca. 266 # Ii se ter#inG cu un
disipator de energie. 'lbia /eche a pHrHului PanKuri este a#enajatG Ii protejata pHnG la
confluenKa cu rHul 0Hrlung.

G%l!rea de (u)d
'cu#ularea este pre/GzutG cu o golire de fund, realizatG printr-o galerie betonatG,
a#plasatG Mn /ersantul drept, ocolind a#priza barajului Ii realizHnd descGrcarea apei Mn rHul
0Hrlung.
Aduc,!u)ea a*e! *e)ru (%l%"!),e
este situatG, de ase#enea, Mn /ersantul drept. 'ccesul este controlat printr-un turn de
prizG, M#preuna cu golirea de fund. 'ducKiunea este co#pusG din douG tronsoane;galerie
betonatG, cu dia#etrul de ,36 # Ii lungi#ea de cca. 2)6 # Ii conductG #etalicG cu
dia#etrul interior de +66 ##, lungi#e 336 #, MngropatG Mn pG#Hnt.
Tur)ul de *r!&-
este a#plasat a#onte de baraj, pe #alul drept, cu accesul asigurat din dru#ul
forestier Valea <racului, este construit din beton ar#at Ii are o secKiune hexagonalG, cu latura
exterioarG de 3,66 #, MnGlKi#ea de la teren de !) #. 0urnul are trei ferestre de priza de
2,66x2,+6 #.
-iste#ul de supra/eghere
%entru acu#ularea -'&E.E, a cGrei principalG folosinKG este ali#entarea cu apG a
#unicipiului $raIo/, constituie factori de risc #ajori oricare dintre acele situaKii care ar putea
duce la scoaterea, chiar te#porarG, din funcKiune.
3!
&onstrucKiile hidrotehnice pot sG funcKioneze Mn "!ua,!e )%rmal- sau Mn "!ua,!e
e1ce*,!%)al-.
S!ua,!a )%rmal- se caracterizeazG prin /alori nor#ale ale solicitGrilor 7/alori
nor#ale de calcul8, prin corecta funcKionare a ele#entelor co#ponente ale a#enajGrii Ii
printr-un rGspuns al construcKiei la solicitGri corespunzGtor celui prognozat.
4esatisfacerea oricGreia dintre aceste condiKii conduce la intrarea Mn situaKie
excepKionalG.
In cadrul "!ua,!e! e1ce*,!%)ale se disting #ai #ulte trepte, funcKie de gra/itatea
abaterii de la situaKia nor#alG Ii de gradul de risc rezultat din aceasta ; starea de atenKie starea
de alertG Ii starea de alar#G.
On tabelul ur#Gtor se prezintG situaKia actualG a siste#ului de supra/eghere pentru
acu#ularea -Gcele.
A2M2C2 Nr2 de a*arae
%iezo#etre 7"8 1
%iezo#etre 7@%8 6
@oraje studiu 7-8 !
5oc#etre 2
<e/ersori tr. 6
0aso#etre 3
5eKeaua geodezicG
%ilaItrii
5eperi plani#etrici
5eperi de ni/el#ent

2)
!)
In /ederea ur#aririi calitatii apei, personalul -?' $raso/ are obligatia zilnica;
- sa supra/egheze zona de protectie din jurul lacului, pentru a nu per#ite patrunderea
ani#alelor pentru pasunat:
- sa nu per#ita scaldatul in lac si circulatia pe lac cu a#barcatiuni cu #otor:
- sa nu per#ita depozitarea de #ateriale le#noase, deseuri /egetale sau diferite
#ateriale perisabile pe #alul lacului, sau a raurilor din a#onte, in locuri de unde pot fi
antrenate in lac:
- suprafata lacului sa fie curatata de orice resturi /egetale sau plutitori adeuse de
torenti:
- sa se#naleze orice aparitie a /reunei poluari accidentale atat la unitate cat si la statia
de tratare.
3+
LACUL DE ACUMULARE DOPCA
$arajul <opca este un baraj din u#pluturi executat din #ateriale locale extrase din
cu/eta lacului, cu #ascG din beton ar#at pe para#entul a#onte 7pe o suprafaKG de 1366 #p8,
a/Hnd MnGlKi#ea #axi#G de 3,6 # Ii lungi#ea la corona#ent de 1+,6 #.
$arajul este a#plasat pe pHrHul Valea ,are, cod cadastral VIII-.)(, bazinul
hidrografic Olt, afluent de stHnga al rHului Olt, la o distanKG de ,+ J# a#onte de localitatea
<opca, sat Mn co#ponenKa co#unei Hoghiz, judeKul $raIo/.
-copul principal al acu#ulGrii Ml constituie ali#entarea cu apG potabilG a zonei 5upea
* Ho#orod, cu un debit #ediu de 36 l2s, cu asigurarea de (1 9 Ii atenuarea /iiturilor cu
regularizarea debitelor pe pr. Valea ,are, asigurHndu-se o capacitate de 6,2!3 #il. #c.
<in proiectare , lucrarea a fost MncadratG Mn clasa a- III *a de i#portanKG confor#
-0'- !213-33, a/Hnd asigurarea de calcul de 2 9 Ii de /erificare de 6,+ 9. On confor#itate
cu 40.H * 6222662, categoria de i#portanKG a fost recalculatG Ii barajul a fost Mncadrat Mn
categoria $ BdeosebitGC, cu indicele de risc asociat 5$ > 6,!2.
'#enajarea hidrotehnicG <opca se co#pune din;
- baraj din u#pluturi de pG#Hnt cu #ascG din beton ar#at pe para#entul a#onte:
- turn de prizG si #ane/rG cu douG co#parti#ente 7golire de fund Ii distribuKie apG
la beneficiari8:
- descGrcGtor de ape #ari 7canal de racordare a#onte, de/ersor practic, canal rapid
cu #acrorugozitate, bazin de disipare a energiei Ii risber#G8.
Lacul de acumulare + caracer!"!c!
%rincipalele caracteristici de proiectare 7realizate8 ale barajului sunt;
.ungi#e corona#ent....................................................................1+,66 #:
.GKi#e corona#ent..............................................................+,6 # 7!,+ #8:
OnGlKi#e #axi#G ............................................................................3,66 #:
&otG tal/eg............................................................................!32,3( #d,$:
&otG corona#ent....................................................................+66,66 #d,$:
&otG creastG de/ersor..............................................!(1,+6 7!(1,3!8 #d,$:
&otG ber#G a/al.....................................................................!(2,66 #d,$:
%antG taluz a#onte..................................................................;2,+ 7;2,128:
%antG taluz a/al sub ber#G..................................................... ;3,6 7;2,))8:
%antG taluz a/al deasupra ber#ei............................................;2,+ 7;2,!38:
EtanIarea fundaKiei este realizatG printr-un ecran "ellQ dintr-un noroi autoMntGritor, pe
bazG de bentonitG, a/Hnd adHnci#i de #axi# !,6 #. On afarG de acesta, s-a realizat un /oal
de etanIare cu suspensie apG2ci#ent2bentonitG, executat de I.-.%.I.@. $ucureIti Mn perioada
(3( * ((2 * ((!, pe toatG zona de contact a barajului cu terenul de fundare, Mn partea sa
a#onte, a/Hnd adHnci#i #axi#e de 36,6 #.
3)
,asca i#per#eabilG de pe taluzul a#onte este executatG din dale de beton $H 2+6
ar#at cu plasG de sHr#G 7),66 # x 6,66 #8, cu grosi#i de 6,!6 # la bazG Ii 6,26 # spre
corona#ent, la care etanIarea rosturilor s-a fGcut prin #ontarea unei benzi -I"'. ,asca este
aIezatG pe un strat drenant din pietriI extras din cu/eta lacului. .a piciorul a#onte, dalele se
reaze#G pe o /atrG din beton $H 266 7!,66 # x ,26 #8, care a ser/it Ii ca sprijin pentru
instalaKiile de foraj Ii injecKii.
-iste#ul de drenaj din zona barajului este co#pus din;
- siste#ul de drenaj de sub radierul descGrcGtorului de ape #ari, executat parKial 7doar pri#ul
tronson8 Mntre de/ersor Ii canalul rapid, cu un cG#in de colectare Ii o rigolG de e/acuare a
apei Mn pHrHul <opca:
- drenajul de sub talpa de fundare se efectueazG prin stratul de pietriI existent Mn aceastG zonG:
- barbacane de drenare a apelor acu#ulate Mn spatele zidurilor laterale de la descGrcGtorul de
ape #ari Ii de la bazinul golirii de fund ca Ii de sub radierul acestora:
- rigole de colectare a apelor plu/iale 72 buc.8 de pe para#entul a/al Ii de pe cei doi /ersanKi.
Bara#ul
este pre/Gzut cu o galerie pentru golirea de fund Ii una pentru aducKiune. ?aleria golirii
de fund a#plasatG la cota !33,3( #d,$ este din beton ar#at Ii are o lungi#e de 36,66 #, o
lGKi#e de ,16 # Ii o MnGlKi#e de 2,36 #. ?aleria conductei de aducKiune are di#ensiuni
egale cu cea a golirii de fund. 'ccesul apei este controlat Mn a#onte printr-un turn de
#ane/rG, pre/Gzut cu douG ferestre pentru accesul apei Mn golirea de fund Ii Mn conducta de
ali#entare cu apG.
Tur)ul de *r!&-
este o construcKie din beton ar#at $H 266, a/Hnd cota de fundare !33,+( #d,$, cu o
secKiune dreptunghiularG de ),6 x !,6 # Mn ele/aKie Ii 1,6 x 1,3 # la fundaKie. %rizele de apG
practicate Mn peretele turnului de prizG, au pragul la cota !33,+6 #d,$ pentru priza
inferioarG, respecti/ la cota !(,)+ #d,$ pentru priza superioarG Ii di#ensiuni de 6,)6 x
6,36 # fiecare. Echipa#entul hidro#ecanic al turnului de prizG se co#pune din prize,
grGtare, batardouri, sta/ile Ii instalaKiile de #ane/rG aferente.
%e conducta de aducKiune este #ontatG o /anG R !66, cu e/acuare Mn bazinul disipator al
golirii de fund, utilizatG pentru e/acuarea unor debite #ici, fGrG a se inter/eni la sta/ila planG.
On u#Grul stHng al barajului este a#plasat descGrcGtorul de ape #ari, co#pus din;
- de/ersor cu profil practic din beton ar#at a#plasat la cota !(1,3! #d,$ 7faKG de
cota proiectatG !(1,+6 #d,$8 corespunzGtoare 445 realizat, capabil sG e/acueze
un debit #axi# de 2+ #c2s pentru =6,+9 7!((,+6 #d,$8:
- canal rapid cu #acrorugozitate 7V8, ziduri laterale Ii radier din beton: Mn secKiune
trans/ersalG el are lGKi#ea la bazG de ),66 #, MnGlKi#ea de 2,66 # Ii panta
taluzurilor de ; !:
- disipator de energie pre/Gzut cu ziduri laterale, radier din beton ar#at Ii dinKi de
disipare:
31
- rizber#G din anroca#ente.
'/al de baraj, de la racordul cu rizber#a descGrcGtorului de ape #ari, albia
pHrHului <opca a fost regularizatG Ii consolidatG pe o lungi#e de +6 #l. -ecKiunea este
trapezoidalG, a/Hnd lGKi#ea la fund de 3,66 # Ii taluze de ;,+, protecKia acestora
asigurHndu-se prin Mnierbare.
4i/eluri Ii /olu#e caracteristice;
- cotG tal/eg.......................................................!32,3( #d,$:
- cotG golire de fund..........................................!33,3( #d,$:
- ni/el #ini# de exploatare..............................!3(,16 #d,$:
- 445 7cotG de/ersor8......................................!(1,3! #d,$:
- ni/el #axi# de calcul 29..............................!((,66 #d,$:
- ni/el #axi# excepKional 6,+9.......................!((,+6 #d,$:
- cotG corona#ent.............................................+66,66 #d,$:
- /olu# total.....................................................6,(633 #il. #c:
- /olu# brut......................................................6,)))3 #il. #c:
- /olu# util #ax...............................................6,)666 #il. #c:
- /olu# #ort.....................................................6,6))2 #il. #c:
- /olu# atenuare...............................................6,2!2) #il. #c.
On secKiunea barajului <opca debitul #ediu al pHrHului este de 6,2+( #c2s, debitul de
calcul =29>1+ #c2s, debitul# de /erificare =6,+9>) #c2s.
&aracteristicile undei de /iiturG sunt;
- ti#p de creItereSSSSSSSSSSSSSS..3 ore:
- ti#p totalSSSSSSSSSSSSSSSS..32 ore:
- coeficient de for#GSSSSSSSSSSSS...6,2+:
$arajul este situat Mn zona E, aproape de graniKa cu zona <. %entru zona E, Js >
6,2 Ii 0c > 6,1 s.
-iste#ul de ur#Grire a co#portGrii construcKiilor aferent barajului <opca este alcGtuit
din 3 forapiezo#etrice deschise, care furnizeazG infor#aKiile necesare unei ur#Griri
eficiente a suprafeKei de depresie prin corpul de u#pluturG. <in analiza Ii interpretarea
rezultatelor furnizate de siste#ul de supra/eghere al barajului rezultG o co#portare bunG de
ansa#blu a acestuia acu#ularea putHnd fi exploatatG Mn condiKiile #enKinerii unui grad de risc
Mn li#ite nor#ale, dar acordHnd o atenKie sporitG circulaKiei apei prin corpul barajului datoritG
deficienKelor de etanIeitate a #GItii de beton a#onte a barajului.
On prezent, existG docu#entaKia tehnicG care cuprinde lucrGrile de reabilitare Ii
creIterea gradului de siguranKG al a#enajGrii. 'cestea constau, Mn principal, Mn etanIarea
#GItii cu o geo#e#branG Ii realizarea unor bretele drenante la piciorul a/al al barajului.
%entru a e/ita o degradare a situaKiei existente Ii Mn special antrenarea hidrodina#icG a
particulelor fine din corpul de u#pluturG Mn zonele cu gradienKi #ai ridicaKi, pHnG la
realizarea lucrGrilor de reabilitare exploatarea acu#ulGrii se /a face restricKinat la cota de
!(),+6 #d,$ 73+ c# sub 4.4.5.8, decHt Mn cazuri bine justificate de satisfacerea
folosinKelor.
33
LACUL DE ACUMULARE GURA RAULUI
Este executat in bazinul hidrografic Olt, pe raul &ibin, la 2 "# a#onte de localitatea
?ura 5aului, judetul -ibiu.
$arajul acu#ularii este inclus in clasa I de i#portanta.
'cu#ularea are ca folosinta principala ali#entarea cu apa a #unicipiului -ibiu, cu un
debit instalat de .!! #c2s, si ca folosinta secundara producerea de energie electrica prin
AHE , aflata l:a piciorul a/al al barajului, a/and para#etrii =>1.3 #c2ssi %i>3.1,T2
functionarea AHE fiind subordonata ali#entarii cu apa a #un. -ibiu.
Lacul de acumulare caracer!"!c!
- -uprafata bazinului de recptie este de cca !1 "#p:
- 'ltitudinea #edie a bazinului * 3+6 #d,:
- .ungi#ea lacului la 44r * 3.+ "#:
- -uprafata lacului la 445 * ).+ ha:
- .ati#ea #edie a lacului * 266 #:
- .ati#ea lacului la corona#ent * 336 #:
- Volu# #ort nee/acuabil * 6.3) #il. ,c intre cotele +(1.66 * )6).66 #d,:
- Volu# #ort e/acuabil * 6.2( #il #c, intre cotele )6).66 * )63.36 #d,:
- Volu# rezer/a de fier * 6.212 #il #c intre cotele )63.36 * )2.66 #d,:
- Volu# util ali#entare cu apa * .+ #il #c, intre )2.66 * )+3.+6 #d,:
- Volu# util energetic * 3.36 #il #c, intre cotele )2.66 * )+3.66 #d,:
- Volu# la 445 7creasta de/rsorului8 * +.+ #il #c:
- Volu# #axi# de calcul * 1.!16 #il #c, intre cotele +(1.66 * )).!+ #d,:
- 4i/el nor#al de retentie 7creasta de/ersor8 * +.+ #il #c:
- 4i/el #ini# de exploatare pentru ali#entarea cu apa * )2 #d,:
- 4i/el #ini# #ini#oru# pentru ai#entarea cu apa )63.36 #d,:
- 4i/el #axi# la asigurarea de calcul 6.9 - )).!+ #d,:
- 4i/el #axi# la asigurarea de /erificare 6.9D269 - ))3.6 #d,.
Lacul c%m*e)"a%r caracer!"!c!
- &ota radier lac co#pensator * +33.66 #d,:
- 4i/el ax golire fund * +32.)+#d,:
- 4i/el ax priza de ali#entare * +3!.66 #d,:
- 4i/el #ini# de exploatare * +3+.66 #d,:
- 4i/el #axi# de exploatare * +(6.+) #d,:
- 4i/el #axi# * cota corona#ent lac co#pensator * +(.66 #d,:
- Volu# #ort intre cotele +33.66 * +3!.66 #d, * 366 #c:
- Volu# util intre cotele +3!.66 * +(6.66 #d, * 1+66#c:
3(
- Volu# total la ni/elul +(6.+) #d, * 1)(66 #c:
- .a ni/elul +(6.+) #d, incep de/ersarile din lacul co#pensator:
- Volu# total al lacului co#pensator la ni/elul +(.66 #d, * 36666 #c:
- &apacitatea #axi#a a prizei * 2 #c2s:
- .acul co#pensator este pre/azut cu un de/ersor tip sifon, cu capacitate de
descarcare de 3 #c2s:
- .acul co#pensator este co#plet betonat.
<in priza lacului co#pensator pleaca 2 conducte de ali#etare cu apa a #un. -ibiu, un
de otelD %5E,O, E> 666 ## si racord fonta E > )66 ##, si a doua din otel D -E40'$, E
>!66 ##.
Bara#ul
$arajul este de tip frontal, din beton cu contraforti ciuperca, cu lati#e /ariabila a
contrafortului.
5oca de infundare din zona albiei este alcatuita din gnaise #icacee si sistoase cu grad
pronuntat de alterare si fisurare.
@undatia este etansa printr-un /oal de etansare alcatuit din 2 siruri de foraje de injectii
situate la .+6 # distanta intre ele, cu adanci#ea pri#ului sir de !+ #, iar al doilea sir de !6
#.
<istanta dintre foraje pe sir este de 2 #. In zonele unde nu s-a obtinut o
i#per#eabilizare buna, s-a #ai executat un sir de foraje de injectii la 36 # adanci#e, la .+6
# a/al de sirul al doilea. In a/al de forajele de injectii s-au executat foraje de drenaj.
- .ungi#ea barajului la corono#ent * 336#:
- .ungi#ea barajului la baza * 6 #:
- 4u#arul ploturilor * 22:
- .ati#ea unui plot * + #:
- .ati#ea unui contrafort * !.+ * 3.66 #:
- &ota fundatiei * +3(.66 #d,4:
- &ota tal/eg * +(1.66 #d,4:
- &ota creasta de/ersor 74458 * )+3.66 #n,4:
- &ota corona#ent baraj * ))2.+6 #d,4:
- Inalti#e #axi#a baraj * 13.+6 #:
- %anta para#entului a#onte * ;6.+1:
- %anta para#entului a/al * ;6.23:
- .ati#ea barajului la corona#ent * ).26 #:
- %riza #axi#a a barajului * 12.+6 #:
&orona#entul barajului este pre/azut cu un fir de circulatie de !.66 # lati#e si 2
trotuare laterale de .66 lati#e.
De$er"%rul
<escarcatorul de suprafata este un de/ersor frontal a#plasat intre ploturile 3 * +,
are o lungi#e totala de !+.66 #, a/and 3 ca#puri de/ersante, despartite prin 2 pile, lati#ea
!6
unei pile fiind de 2.)6 #. &ota crestei de/ersorului funcioneaza cu ni/el liber pana la cota
))2.66 #d,n, iar o cota superioara functioneaza sub presiune.
<ebitul #axi# de/ersat la asigurarea de calcuJ este de 316 #c2s, iar asigurarea de
/erficare este de 12+ #c2s.
%este de/ersor este pre/azut un pod in lungi#e de !+.66 # a/and trei deschideri de
+ #.
G%l!rea de (u)d
$arajul este pre/azut cu o priza a#plasata in plotul 2 pentru ali#entarea cu apa a
AHE si a #unicipiului -ibiu, pentru o cota in lac superioara cotei de )2.66 #d,n. .a o cota
inferioara, ali#entarea cu apa a #un. -ibiu se face printr-o priza de bQ-pass, a#plasata in
plotul nr. 1. '#bele prize sunt prize de fund.
&aracteristicile prizei din plotul 2 sunt;
- ni/elul radierului prizei este )2.66 #d,4:
- deschiderea tro#pei la intrare este de 2666.66 ##:
- inalti#ea libera a tro#pei la intrare este de !32).66 ##:
- capacitatea #axi#a de captare la ni/elul nor#al de retentie este de 3.66
#c2s:
- /iteza neta a apei este de 6.( #2s.
&aracteristicile prizei din plotul nr. 1 sunt;
- ni/elul axulu prizei este de )63.36 #d,4:
- deschiderea tro#pei la intrare este de !66 ##:
- inalti#ea libera a tro#pei la intrare este de 366##:
- debitul #axi# captat este de 2.+ #c2s.
-e continua cu o conducta de E)66 ## pe care sunt pre/azute la inter/alul dintre
ploturile )-1 doua /ane sertar, actionate #anual, lungi#ea tronsonului fiind de !3 #. .a
piciorul a/al se face trecerea la conducta de bQ-pass, care are o lungi#e de (66 # si
dia#etrul interior 366 ##, conducta #etalica. AEH este a#plasata la piciorul barajului in
dreptul plotului 2, prin inter#ediul unei conducte de aductiune #etalica E )66 ##, apa
fiind e/acuata apoi in lacul co#pensator printr-o conducta de fuga. &a#era de incarcare este
situata a/al de lacul co#pensator si are rolul de a rupe presiunea din conducta bQ-pass si
incarca conducta E666 ## de ali#entarea cu apa a #un. -ibiu, in cazul cand ali#entarea se
face prin conducta bQ-pass.
Ec3!*ame)e 3!dr%meca)!ce
'. priza plot 2 are in co#ponenta ur#atoarele echipa#ente;
a. gratar des cu ur#atoarele caracteristici;
- di#ensiuni 2366x!)66x3 ##:
- lu#ina intre bare * 32 ##:
- nu#ar de bare * +) buc.:
- greutate neta * 2+)) "g.
!
b. batardou paln #obil * cu ur#atoarele caracteristici;
- deschidere libera 2666 ##:
- inalti#e libera !336 ##:
- presiunea de calcul !1 # col. 'pa:

!2