Sunteți pe pagina 1din 36

LIMBA ROMANA CONTEMPORANA - TEST GRILA

TESTE GRILA
1. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Fonetica studiaza producerea, transmiterea si receptarea sunetelor
b. Fonetica studiaza fonemele si combinarea lor
c. Fonetica studiaza grupurile de sunete vocalice si consonantice
2. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Fonologia studiaza sunetele limbii din punct de vedere functional
b. Fonologia studiaza sunetele limbii din punct de vedere experimental
c. Fonologia studiaza sunetele limbii produse cu participarea coardelor vocale
3. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Sunetul este unitatea de baza a limbii
b. Sunetul este unul dintre elementele intonatiei
c. Sunetul este vibratia regulata a aerului antrenat de vibratia coardelor vocale
4. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Fonemul este nucleul silabei
b. Fonemul este unitatea functionala minimala a limbii
c. Fonemul este varianta cea mai bine realizata a sunetului
5. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Alofonul este varianta context 848e46i uala a fonemului
b. Alofonul este invarianta extrasa din variantele contextuale ale sunetului
c. Alofonul este componenta de baza a unui grup de sunete
6. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Vocala este sunetul care primeste intotdeauna accent
b. Vocala este sunetul rostit prin trecerea nestanjenita a aerului prin tubul fonator
c. Vocala este sunetul care se combina cu o consoana si formeaza o silaba
7. ALEGETI VARIANTA CORECTA:
a. Consoana este sunetul care se combina cu o vocala si formeaza o silaba
b. Consoana este sunetul indispensabil silabei
c. Consoana este sunetul rezultat din interpunerea in calea curentului fonator a unor
obstacole care inchid sau ingusteaza canalul fonator
8. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Semivocala este articulata la fel ca vocala, dar este mai scurta si nu poate primi accent
b. Semivocala este o vocala aflata la sfarsitul cuvintelor
c. Semivocala este o vocala care nu poate sta langa consoana
9. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Accentul in limba romana se afla pe ultima sau penultima silaba
b. Accentul in limba romana este liber si mobil
c. Accentul in limba romana este fix
10. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Hiatul este constituit dintr-o vocala si o semivocala alaturata
b. Hiatul este constituit din doua vocale alaturate
c. Hiatul poate fi ascendent sau descendent
11. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Diftongul este format dintr-o vocala si o semivocala alaturate
b. Diftongul este format din doua vocale alaturate
c. Diftongul poate fi centrat sau descendent
12. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Triftongul este constituit dintr-o vocala si doua semivocale
b. Triftongul poate fi ascendent, centrat sau descendent
c. Triftongul este constituit dintr-un hiat insotit de o semivocala
13. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Proprietatile sunetului sunt: inaltimea, intensitatea si tempoul
b. Proprietatile sunetului sunt: inaltimea, intensitatea, tempoul si durata
c. Proprietatile sunetului sunt: inaltimea, intensitatea, durata si timbrul
14. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Sunt semideschise vocale din seria: a, e, o
b. Sunt semideschise vocale din seria: a, e, o
c. Sunt semideschise vocale din seria: a, e, u
15. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Sunt anterioare vocalele din seria: e, i
b. Sunt anterioare vocalele din seria: e, a
c. Sunt anterioare vocalele din seria: i, i
16. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Sunt inchise vocalele din seria: i, a, o
b. Sunt inchise vocalele din seria: a, i, u
c. Sunt inchise vocalele din seria: i, i, u
17. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Sunt posterioare vocalele din seria: o, a
b. Sunt posterioare vocalele din seria: o, u
c. Sunt posterioare vocalele din seria: e, u
18. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Sunt rotunjite vocalele: o, u
b. Sunt rotunjite vocalele: o, a
c. Sunt rotunjite vocalele: e, u
19. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Contin numar inegal de litere si sunete toate cuvintele: ceafa, ger, cocs
b. Contin numar inegal de litere si sunete toate cuvintele: centru, ortodox, gheata
c. Contin numar inegal de litere si sunete toate cuvintele: ceapa, xerox, gheata
20. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. Contin mai multe litere decat sunete cuvintele: gheara, geanta, cheama
b. Contin mai multe litere decat sunete cuvintele: chenar, gen, exemplu
c. Contin mai multe litere decat sunete cuvintele: ghinda, cer, ceara
21. ALEGETI VARIANTA CORECTA
a. CONTIN MAI PUTINE LITERE DECAT SUNETE CUVINTELE exigent, incheia,
exercitiu
b. CONTIN MAI PUTINE LITERE DECAT SUNETE CUVINTELE exalta, text, exact
c. CONTIN MAI PUTINE LITERE DECAT SUNETE CUVINTELE exagera,
exuberant, micsandra
22. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. an-tarc-tic, a-da-giu, a-da-gi-o
b. ant-arc-tic, a-da-giu, a-da-gi-o
c. ant-arc-tic, a-da-giu, a-da-gio
23. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. a-nes-te-zi-e, boj-deu-ca, mij-loc
b. an-es-te-zi-e, boj-deu-ca, mi-jloc
c. an-es-te-zi-e, boj-de-u-ca, mij-loc
24. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. bi-no-clu, a-cla-ma, coa-fa
b. bin-o-clu, a-cla-ma, co-a-fa
c. bin-o-clu, ac-la-ma, coa-fa
25. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. cla-rob-scur, con-ti-nu-u, fii-ca
b. cla-rob-scur, con-ti-nu-u, fi-i-ca
c. clar-ob-scur, con-ti-nu-u, fi-i-ca
26. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. chin-te-sen-ta, de-spre, e-mai-la-re
b. chint-e-sen-ta, de-spre, e-mai-la-re
c. chin-te-sen-ta, des-pre, e-mai-la-re
27. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. func-ti-e, ge-o-gra-fi-e, gen-til-om
b. func-ti-e, geo-gra-fi-e, gen-til-om
c. func-ti-e, geo-gra-fi-e, gen-ti-lom
28. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. i-ne-gal, i-ne-rent, a-ces-ti-a
b. in-e-gal, i-ne-rent, a-ces-ti-a
c. in-e-gal, i-ne-rent, a-ces-tia
29. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. mau-so-leu, o-biect, piu-ne-za
b. ma-u-so-leu, o-biect, piu-ne-za
c. mau-so-leu, o-bi-ect, pi-u-ne-za
30. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. si-fo-ni-er, mas-li-na, miz-an-trop
b. si-fo-nier, mas-li-na, miz-an-trop
c. si-fo-ni-er, ma-sli-na, mi-zan-trop
31. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. pas-la, a-cla-ma, pro-to-zoa-re
b. pas-la, a-cla-ma, pro-to-zo-a-re
c. pa-sla, a-cla-ma, pro-to-zoa-re
32. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. an-or-ga-nic, a-si-duu, at-let
b. a-nor-ga-nic, a-si-du-u, at-let
c. an-or-ga-nic, a-si-du-u, a-tlet
33. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. a-na-e-rob, ban-cru-ta, bu-doar
b. an-a-e-rob, banc-ru-ta, bu-do-ar
c. an-a-e-rob, banc-ru-ta, bu-doar
34. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. folc-lor, gen-til-om, ghe-isa
b. fol-clor, gen-ti-lom, ghei-sa
c. folc-lor, gen-ti-lom, ghe-i-sa
35. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. gai-ta, gang-ster, ga-i-tan
b. ga-i-ta, gang-ster, ga-i-tan
c. ga-i-ta, gang-ster, gai-tan
36. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. go-la-ve-raj, glau-com, i-gi-e-na
b. gol-a-ve-raj, glau-com, i-gi-e-na
c. gol-a-ve-raj, gla-u-com, i-gie-na
37. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. her-ma-fro-dit, hie-ro-gli-fa, i-ne-dit
b. herm-a-fro-dit, hie-ro-gli-fa, i-ne-dit
c. herm-a-fro-dit, hi-e-ro-gli-fa, in-e-dit
38. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. im-pi-e-gat, im-pi-e-ta, in-a-mic
b. im-pie-gat, im-pi-e-ta, in-a-mic
c. im-pi-e-gat, im-pi-e-ta, i-na-mic
39. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. in-e-rent, in-o-cu-la, a-ghi-o-tant
b. i-ne-rent, in-o-cu-la, a-ghio-tant
c. i-ne-rent, i-no-cu-la, a-ghi-o-tant
40. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. i-nun-da, i-o-dat, au-tum-nal
b. in-un-da, io-dat, au-tum-nal
c. in-un-da, io-dat, a-u-tum-nal
41. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. jert-fa, jun-ghi-a, la-i-ci-za
b. jert-fa, jun-ghia, la-i-ci-za
c. jert-fa, junghi-a, lai-ci-za
42. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE
a. le-u-ce-mi-e, mais-tru, a-u-to-mat
b. le-uc-e-mi-e, mai-stru, a-u-to-mat
c. le-uc-e-mi-e, ma-is-tru, au-to-mat
43. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. nost, ntic, ngora
b. nost si anst, antc, angra
c. anst, antc, ngora
44. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. avrie, adultr, fina
b. avare, adlter, afna
c. avare, adultr, fina si afna
45. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. baritn si barton, cols, Dobrgea
b. baritn, clos, Dobrgea
c. barton, cols, Dbrogea
46. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. editr, intrevedre, mfie
b. edtor, intrevdere, mfie
c. edtor, intrevedre, mfie
47. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA:
a. acceptiune, dictiune, berbece
b. acceptie, dictiune, berbec
c. acceptie, dictie, berbece
48. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA:
a. cearceaf, cercevea, foarfeci
b. cearsaf, cercevea, foarfeca
c. cearsaf, giurgiuvea, forfece
49. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA:
a. ipsos, impielitat, magazioner
b. ghips, impelitat, magazioner
c. gips, impielitat, magaziner
50. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA:
a. maieu, maseza, posesie
b. maiou, maseuza, posesie
c. maiou, maseza, posesiune
51. Sunt semideschise vocalele:
a. a, e, i
b. o, e, a
c. a, i, a
52. Sunt anterioare vocalele:
a. a, e
b. o, i
c. e, i
53. Sunt labiale vocalele:
a. o, u
b. o, a
c. e, u
54. Sunt bilabiale consoanele:
a. p, b, m
b. p, b. f
c. p, b, f, v
55. Sunt dentale consoanele:
a. z, s, b
b. d, t, n
c. l, r, p
56. Sunt oclusive consoanele:
a. m, t, s
b. b, p, s
c. g, k, n
57. Sunt sonante urmatoarele sunete:
a. l, m, n
b. l, r, g
c. n, m, b
58. Diftongii sunt formati din:
a. o vocala si o semivocala
b. doua semivocale
c. doua vocale
59. Triftongii sunt:
a. descendenti si centrati
b. ascendenti si centrati
c. ascendenti si descendenti
60. Pot fi vocale sau semivocale:
a. a, i, e, i
b. e, i, a, i
c. e, i, o, u
61. In limba romana accentul este:
a. liber si mobil
b. liber si imobil
c. fix si invariabil
62. Limba romana are:
a. 31 de sunete si 27 de litere
b. 33 de sunete si 31 de litere
c. 30 de sunete si 30 de litere
63. Se scrie desface, dar dezlega, datorita principiului:
a. etimologic
b. fonetic
c. morfologic
64. Se scrie eu, eram, sunt datorita principiului:
a. silabic
b. fonetic
c. etimologic
65.
Se scrie aceeasi la feminin singular,
dar aceiasi la masculin plural in conformitate cu principiul:
a. morfologic
b. etimologic
c. fonetic
66. Se scrie corect A fost odata, dar Mai spune o data in conformitate cu principiul:
a. morfologic
b. fonetic
c. sintactic
67.
Se scrie corect Merg la facultate, dar
Facultatea de Drept se afla in strada Ion Ghica, in conformitate cu principiul:
a. fonetic
b. morfologic
c. simbolic
68. Se scrie corect:
a. asaza, insala, desarta
b. aseaza, inseala, desarta
c. aseaza, inseala, desarta
69. Se scrie corect:
a. plaja, infatisa, pasa
b. plaje, infatisa, pasea
c. plaja, infatisea, pasea
70. Se scrie corect:
a. Excelenta Voastra, Muntele Mare, Muntii Retezat
b. excelenta voastra, Muntele mare, Muntii Retezat
c. Excelenta voastra, Muntele Mare, muntii Retezat
71. Sunt despartite corect in silabe:
a. ba-cla-va, coa-fa, mij-loc
b. ba-cla-va, co-a-fa, mij-loc
c. ba-cla-va, co-a-fa, mi-jloc
72. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. dspot, ferga, muscl
b. dspot, ferga, mscel
c. despt, friga, mscel si muscl
73. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. directr, editr si edtor, Gvora
b. dirctor si directr, editr, Govra
c. dirctor, edtor, Gvora
74. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. mbil, mozic si mozac, hachta
b. mobl, mozac si mozac, hachta
c. mbil si mobl, mozic si mozac, hchita
75. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. motrce, Pegs, penrie
b. motrce, Pgas, penrie si penure
c. mtrice, Pgas, penure
76. Sunt accentuate corect urmatoarele cuvinte:
a. podgore, pnei, precat
b. podgrie, pnei, precut
c. podgore, poni, precat
77. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. profsor, protctor, radr
b. profesr, protectr, radr
c. profsor si profesr, protctor si protectr, rdar
78. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. rambrs, rcsac, stira si satra
b. rmburs si rambrs, rcsac, stira
c. rmburs, rcsac si rucsc, satra
79. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. scrtin, sver, simbl
b. scrutn, sevr, simbl
c. scrtin, sevr, smbol
80. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. subrbie, superflu, tpic si tipc
b. suburbe, suprfluu si superflu, tipc
c. subrbie si suburbe, suprfluu, tpic si tipc
81. Sunt accentuate corect cuvintele:
a. tergl, torpdo, trafc
b. trgal, torped, trafc
c. trgal, torped, trfic
82. Sunt corecte toate formele:
a. motto, obiectie, obligatoriu
b. moto, obiectiune, obligatoriu
c. motto, obiectie, obligator
83. Sunt corecte toate formele:
a. o data ce, oprobiu, outsider
b. odata ce, oprobriu, out-sider
c. odata ce, oprobriu, outsider
84. Sunt corecte toate formele:
a. omoloaga, paliativ, pancarta
b. omologa, paleativ, pancarta
c. omoloaga, paleativ, pancarda
85. Sunt corecte toate formele:
a. paradontoza, pasa-mi-te
b. parodontoza, pasamite
c. parodontoza, pasa-mi-te
86. Sunt corecte toate formele:
a. a petrifica, prerie, premiza
b. a pietrifica, preerie, premisa
c. a pietrifica, prerie, premisa
87. Sunt corecte toate formele:
a. presedintie, a se pricopsi, profesie
b. presidentie, a se procopsi, profesiune
c. presedentie, a se pricopsi, profesie
88. Este corect scris enuntul:
a. Vin altadata.
b. Ne vedem alta data.
c. Nu este nici unul.
89. Este corect:
a. aseaza, ataseaza
b. asaza, atasaza
c. asaza, ataseaza
90. Este corecta forma:
a. carisma
b. charisma
c. harisma
91. Este corecta forma:
a. cremvurst
b. crenvurst
c. crenvust
92. Este corect:
a. a curata
b. a curati
c. a curata si a curati
93. Este corect:
a. numai email
b. numai e-mail
c. email si e-mail
94. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. a-na-fi-lac-tic, boj-deu-ca
b. an-a-fi-lac-tic, boj-de-u-ca
c. a-na-fi-lac-tic si an-a-fi-lac-tic, boj-de-u-ca
95. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. cais, co-pii-i
b. ca-is, co-pi-ii
c. ca-is, co-pii-i
96. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. chin-te-sen-ta, di-a-con
b. chint-e-sen-ta, dia-con
c. chin-te-sen-ta, dia-con
97. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. e-li-co-pter, ex-plo-a-ta
b. e-li-co-pter, ex-plo-a-ta
c. e-li-cop-ter, ex-ploa-ta
98. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. fias-co, de-o-da-ta
b. fi-as-co, deo-da-ta
c. di-as-co, de-o-da-ta
99. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. e-ma-i-la-re, for-tis-si-mo
b. e-mai-la-re, for-tiss-i-mo
c. e-ma-i-la-re, for-tiss-i-mo
100. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. fe-brua-ri-e, ghei-zer
b. fe-brua-ri-e, ghe-i-zer
c. fe-bru-a-ri-e, ghei-zer
101. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ga-u-de-a-mus, func-ti-e
b. gau-de-a-mus, func-ti-e
c. ga-u-de-a-mus, fun-cti-e
102. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ghe-i-zer, ghei-sa
b. ghei-zer, ghe-i-sa
c. ghei-zer, ghei-sa
103. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. gu-a-sa, ig-no-ra
b. gua-sa, ig-no-ra
c. gu-a-sa, i-gno-ra
104. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ho-lo-caust, im-pie-gat
b. ho-lo-ca-ust, im-pie-gat
c. ho-lo-caust, im-pi-e-gat
105. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. io-niu, in-au-gu-ra
b. i-o-niu, i-nau-gu-ra
c. i-o-niu, i-na-u-gu-ra
106. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. Ion, I-oa-na
b. I-on, Ioa-na
c. I-on, I-oa-na
107. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. jun-ghi-e-re, lor-ni-e-ta
b. jun-ghie-re, lor-nie-ta
c. jun-ghi-e-re, lor-nie-ta
108. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. lau-re-at, mon-stru
b. la-u-re-at, mon-stru
c. la-u-re-at, mons-tru
109. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ho-lo-caust, in-dea-proa-pe
b. ho-lo-ca-ust, in-dea-proa-pe
c. ho-lo-ca-ust, in-de-a-proa-pe
110. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ja-gu-ar, lin-csii
b. ja-guar, linc-sii
c. ja-gu-ar, linc-sii
111. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. mau-so-leu, mais-tru
b. ma-u-so-leu, ma-is-tru
c. ma-u-so-leu, mais-tru
112. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ob-iect, o-ce-an
b. o-biect, o-cean
c. o-bi-ect, o-cean
113. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. piu-ne-za, pau-per
b. pi-u-ne-za, pau-per
c. piu-ne-za, pa-u-per
114. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. pa-ti-noar, po-li-o-mie-li-ta
b. pa-ti-noar, po-li-o-mi-e-li-ta
c. pa-ti-no-ar, po-li-o-mi-e-li-ta
115. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. pre-em-pti-u-ne, sanc-ti-ta-te
b. pre-emp-ti-u-ne, san-cti-ta-te
c. pre-emp-ti-u-ne, sanc-ti-ta-te
116. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. si-li-cios, su-biect
b. si-li-ci-os, su-biect
c. si-li-cios, su-bi-ect
117. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. tus-la-ma, tro-tu-ar
b. tus-la-ma, tro-tuar
c. tu-sla-ma, tro-tuar
118. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. tran-scri-e, toas-ta
b. trans-cri-e, toas-ta
c. tran-scri-e, to-as-ta
119. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. u-ru-gua-yan, U-crai-na
b. u-ru-gu-a-yan, U-cra-i-na
c. u-ru-gu-a-yan, U-crai-na
120. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. vreo-da-ta, voa-lat
b. vre-o-da-ta, vo-a-lat
c. vre-o-da-ta, vo-a-lat
121. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. vi-nie-ta, mi-jloc
b. vi-ni-e-ta, mi-jloc
c. vi-nie-ta, mij-loc
122. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE:
a. ma-sli-na, tung-sten
b. mas-li-na, tung-sten
c. mas-li-na, tungs-ten
123. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. bia, a-v-rie
b. abi, a-va-r-e
c. abi, a-v-ri-e
124. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. antc, angra
b. ntic, ngora
c. ntic, ngora
125. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. avrie, a-d-gi-o
b. avare, a-da-go
c. avrie, a-d-gio
126. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE:
a. anfora, astru
b. anafra, ustru
c. anafra, ustru
127. Pot nota fiecare mai multe vocale literele:
a. o, e
b. a, o
c. e, u
128. Pot fi redate prin litere diferite vocale:
a. o, e, a
b. u, i, i
c. a, u, i
129. Pot reda sunete diferite in contexte diverse, consoanele:
a. h, v, z, j
b. c, g, h, s
c. c, g, k, w
130. Redau intotdeauna aceleasi vocale literele:
a. a, a, i, u, i
b. a, a, i, o, u
c. a, a, i, e, i
131. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE:
a. al-tun-de-va, ne-varst-nic, fun-cti-e, con-ti-nu-u
b. alt-un-de-va, ne-varst-nic, func-ti-e, con-ti-nu-u
c. alt-un-de-va, ne-vars-tnic, func-ti-e, con-ti-nuu
132. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE:
a. mi-cro-buz, mas-li-na, an-al-fa-bet
b. mi-cro-buz, ma-sli-na, an-al-fa-bet
c. Mic-ro-buz, mas-li-na, a-nal-fa-bel
133. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE:
a. somp-tu-os, am-plu, fii-ca
b. som-ptu-os, amp-lu, fi-i-ca
c. som-ptu-os, am-plu, fii-ca
134.
SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE:
a. o-bi-ect, arc-tic, bi-no-clu
b. o-biect, ar-ctic, bi-no-clu
c. o-biect, arc-tic, bin-o-clu
135. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE:
a. la-cri-ma, mij-loc, car-di-o-sco-pi-e
b. lac-ri-ma, mi-jloc, car-di-os-co-pi-e
c. la-cri-ma, mi-jloc, car-dio-sco-pi-e
136. In cuvantul geografie sunt:
a. 4 silabe
b. 5 silabe
c. 3 silabe
137. Sunt despartite corect in silabe cuvintele:
a. boj-deu-ca, pas-la, com-plot
b. boj-deu-ca, pa-sla, com-plot
c. boj-de-u-ca, pas-la, comp-lot
138. Sunt despartite correct in silabe cuvintele:
a. de-lin-cvent, de-spre, drept-unghi
b. de-linc-vent, des-pre, drep-tun-ghi
c. de-linc-vent, de-spre, drept-unghi
139. In cuvantul emailaresunt:
a. 4 silabe
b. 5 silabe
c. 3 silabe
140. In cuvantul exploata sunt:
a. 4 silabe
b. 3 silabe
c. 2 silabe
141. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. acceptiune, dictie, atentiune
b. acceptie, dictiune, atentie
c. acceptie, dictie, atentiune
142. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. Adoptie, a asambla, berbec
b. Adoptie, a asambla, berbece
c. Adoptiune, a asambla, berbec
143. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. giurgiuvea, pioneza, maiou
b. cercevea, piuneza, maiou
c. cercevea, pioneza, maieu
144. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. corijent, a datora, detentie
b. corigent, a datori, detentiune
c. corigent, a datori, detentiune
145. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. filosofie, glasvand, B.P.Hasdeu
b. filozofie, glasvand, B.P.Hasdeu
c. filosofie, glasvant, B.P.Hasdeu
146. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. ferastrau, magaziner, ziler
b. fierastrau, magazioner, zilier
c. ferestrau, magazioner, ziler
147. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. manusa, intinerariu, petrificat
b. manusa, itinerar, pietrificat
c. manusa, itinerariu, petrificat
148. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. impelitat, prerie, sesiune
b. impelitat, preerie, sesiune
c. impielitat, preerie, seziune
149. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. a se vesteji, tangou, frictiune
b. a se vesteji, tango, frectie
c. a se vesteji, tangou, frectie
150. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA:
a. innobilare, inot, innora
b. inobilare, inot, innora
c. innobilare, innot, inora
151. Sunt accentuate corect cuvintele din seria:
a. trafc, regzor, penure
b. trfic, regizr, penrie
c. trafc, regzor, penure
152. Sunt accentuate corect cuvintele din seria:
a. antc, sver, simbl
b. antc, sevr, smbol
c. ntic, sevr, smbol
153. Sunt accentuate corect cuvintele din seria:
a. edtor, angra, butele
b. editr, ngora, butlie
c. editr, angra, butlie
154. Sunt accentuate corect cuvintele din seria:
a. mfie, nutru, stira
b. mafe, netru, satra
c. mafe, nutru, satra
155. Sunt accentuate corect cuvintele din seria:
a. antecamera, repercusiune, oprobiu
b. anticamera, repercursiune, oprobriu
c. anticamera, repercusiune, oprobriu
156. Sunt accentuate corect cuvintele din seria:
a. clujean, oblojeala, coreean
b. clujean, oblojala, coreian
c. clujan, oblojeala, coreean
157. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. apndice, adultr
b. apendce, adlter
c. apendce, adlter
158. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. arpa, antema
b. ripa, anatma
c. arpa, antema
159. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. cvila, isberg
b. acvla, isberg
c. cvila, aisbrg
160. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. butele, bsmut
b. butlie, bismt
c. butlie, bsmut
161. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. nkara, brem
b. Ankra, barm
c. nkara, barm
162. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. brmasina, Bdapesta
b. bormasna, Bdapesta
c. bormasna, Budapsta
163. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. Bijing, compnie
b. Bijing, compane
c. Beijng, compnie
164. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. Bogta, caractr
b. Bogot, caractr
c. Bogot, carcter
165. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. conductr, clcar
b. condctor, clcar
c. conductr, calcr
166. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. clos, colps
b. cols, colps
c. clos, claps
167. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. Carage, Cpenhaga
b. Carage, Copenhga
c. Cargea, Cpenhaga
168. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. Cpidon, dusmn
b. Cupidn, dusmn
c. Cpidon, dsman
169. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. dispora, dfin
b. diaspra, dfin
c. dispora, dafn
170. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. despt, dirctor
b. dspot, directr
c. despt, dirctor
171. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. Dobrgea, editr
b. Dobrgea, edtor
c. Dbrogea, editr
172. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. episcp, eptrop
b. epscop, epitrp
c. epscop, eptrop
173. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. factr, friga
b. fctor, ferga
c. factr, friga
174. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. gngas, Govra
b. gings, Gvora
c. gings, Gvora
175. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. htman, intrevdere
b. hatmn, intrevdere
c. htman si hatmn, intrevedre
176. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. hltera, inconjr
b. hltera si haltra, incnjur
c. haltra, inconjr
177. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. ntim si intm, incotr
b. ntim, inctro
c. intm, inctro
178. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. junir, lingv
b. jnior, lingv
c. jnior si junir, lngav
179. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. Lgoj, mafe
b. Lgoj si Lugj, mfie
c. Lugj, mafe
180. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. mizr, mtrice
b. mizr, motrce
c. mzer, mtrice
181. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. nutru, ostrv
b. netru, ostrv
c. netru, strov
182. Sunt corect accentuate cuvintele:
a. trgal, vatmn
b. tergl, vtman
c. tergl, vatmn
183. Sunt corecte variantele:
a. asaza, aranjeaza
b. asaza, aranjeaza
c. asaza, aranjaza
184. Sunt corecte variantele:
a. creem, premisa
b. cream, premisa
c. cream, premiza
185. Sunt corecte variantele:
a. statue, statueta
b. statuie, statuieta
c. statuie, statueta
186. Sunt corecte variantele:
a. incarna, ancrusta
b. incarna, incrusta
c. incarna, ancrusta
187. Sunt corecte variantele:
a. contor, oprobiu
b. contoar, oprobiu
c. contor si contoar, oprobriu
188. Sunt corecte variantele:
a. ilar, muschetar
b. hilar, muschetar
c. ilar si hilar, muschetar si muschetar
189. Sunt corecte variantele:
a. cartilaj, sandvich
b. cartilaj si cartilagiu, sendvis
c. cartilagiu, sendvici
190. Sunt corecte variantele:
a. sanda, sarma
b. sanda, sarmala
c. sandala, sarma
191. Sunt corecte variantele:
a. afrodisiac, acceptie
b. afrodiziac, acceptie
c. afrodiziac, acceptiune
192. Sunt corecte variantele:
a. dictie, altminteri
b. dictiune, altminterea
c. dictiune, altmintrelea
193. Sunt corecte variantele:
a. antedeluvian, antecamera
b. antediluvuan, anticamera
c. antideluvian, anticamera
194. Sunt corecte variantele:
a. areopag, ansambla
b. aeropag, ansambla
c. areopag, asambla
195. Sunt corecte variantele:
a. apropo, atentie
b. apropou, atentiune
c. apropo, atentiune
196. Sunt corecte variantele:
a. bazedof, basorelief
b. bazedov, bazorelief
c. basedow, basorelief
197. Sunt corecte variantele:
a. berbec, capod
b. berbec, capot
c. berbece, capod
198. Sunt corecte variantele:
a. carafa, caramela
b. garafa, caramea
c. carafa, caramea
199. Sunt corecte variantele:
a. giurgiuvea, container
b. cercevea, container
c. giurgiuvea, container
200. Sunt corecte variantele:
a. cosciug, cremvurst
b. cosciug, crenvurst
c. cosciug, cremvrust