Sunteți pe pagina 1din 2

Examen Fiabilitatea autovehiculelor

Sesiunea iunie 2010


Varianta 3 de subiecte
1. n cazul unei distribu ii Weibull aplicat unor dispozitive aflate n perioada vie ii utile,
momentul n care func ia de fiabilitate atinge valoarea e
-1
este de 6!! ore. "e cunoa te
c la momentul t # !!! ore, func ia de fiabilitate are valoarea $%t& # !,'(). *are sunt
valorile parametrilor de scar i de ini ializare ai legii Weibull+
). " se calculeze valoarea func iei de fiabilitate a sistemului din sc,ema de mai -os, tiind
c valorile func iilor de fiablitate ale componentelor sale sunt. $%t&
*1
# !,(, $%t&
*)
# !,,
$%t&
*3
# !,3, $%t&
*'
# !,/, $%t&
*
# !,', $%t&
*6
# !,6, $%t&
*(
# !,.
3. n ce cazuri se aplic criteriul de verificare a ipotezelor statistice i care este mrimea
care evalueaz diferen a dintre datele statistice i legea de distribu ie presupus a ac iona
n cazul studiat+
'. 0efini i ncercrile cenzurate, desena i diagramele de desf urare a lor n variantele cu i
fr nlocuirea dispozitivelor defecte i arta i care sunt obiectivele lor.
Examen Fiabilitatea autovehiculelor
Sesiunea iunie 2010
Varianta 3 de subiecte
1. n cazul unei distribu ii Weibull aplicat unor dispozitive aflate n perioada vie ii utile,
momentul n care func ia de fiabilitate atinge valoarea e
-1
este de 6!! ore. "e cunoa te
c la momentul t # !!! ore, func ia de fiabilitate are valoarea $%t& # !,'(). *are sunt
valorile parametrilor de scar i de ini ializare ai legii Weibull+
). " se calculeze valoarea func iei de fiabilitate a sistemului din sc,ema de mai -os, tiind
c valorile func iilor de fiablitate ale componentelor sale sunt. $%t&
*1
# !,(, $%t&
*)
# !,,
$%t&
*3
# !,3, $%t&
*'
# !,/, $%t&
*
# !,', $%t&
*6
# !,6, $%t&
*(
# !,.
3. n ce cazuri se aplic criteriul de verificare a ipotezelor statistice i care este mrimea
care evalueaz diferen a dintre datele statistice i legea de distribu ie presupus a ac iona
n cazul studiat+
'. 0efini i ncercrile cenzurate, desena i diagramele de desf urare a lor n variantele cu i
fr nlocuirea dispozitivelor defecte i arta i care sunt obiectivele lor.
C
1
C
2
C
4
C
3
C
7
C
5
C
6
C
1
C
2
C
4
C
3
C
7
C
5
C
6