Sunteți pe pagina 1din 59

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUINEI

ORDINUL Nr. 1568


din 15.10.2002
!n"r# $r%&$r!$ r!'(!)!n"*rii "!+ni,!
-.+id ri/ind !($&%r$r!$ d!/i0!(%r ($ ni/!( d! ,$"!'%rii
d! (#,r*ri 1i %&i!,"! d! ,%n2"r#,3ii !n"r# in/!2"i3ii
r!$(i0$"! din 4%nd#ri #&(i,!5,
indi,$"i/ P 6171802
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/
1995 privind calitatea n construcii cu modific!rile ulterioare
n temeiul prevederilor art. 2 pct. "5 #i ale art. " alin. $3% din
&ot!r'rea (uvernului nr. 3/2001 privind organi)area #i funcionarea
*inisterului Lucr!rilor +u,lice -ransporturilor #i Locuinei
.v'nd n vedere avi)ul /omitetului -e0nic de /oordonare
(enerala nr. 10/30.0".2002
*inistrul Lucr!rilor +u,lice -ransporturilor #i Locuinei emite
urm!torul
ORDIN 9
Ar". 1. : 2e apro,! reglementarea te0nic! -.+id ri/ind
!($&%r$r!$ d!/i0!(%r ($ ni/!( d! ,$"!'%rii d! (#,r*ri 1i %&i!,"! d!
,%n2"r#,3ii !n"r# in/!2"i3ii r!$(i0$"! din 4%nd#ri #&(i,!5, indicativ
+ 91/1302, ela,orat! de 4nstitutul 5aional de /ercetare36e)voltare n
/onstrucii #i 7conomia /onstruciilor 8ucure#ti $45/79/% #i prev!)ut!
n ane:a care face parte integrant! din pre)entul ordin.
Ar". 2. ; +re)entul ordin se pu,lic! n Buletinul Construciilor
prin gri<a 6ireciei (enerale -e0nice n /onstrucii #i intr! n vigoare la
data pu,lic!rii.
Ar". ;. ; 6irecia (eneral! -e0nic! n /onstrucii va aduce la
ndeplinire prevederile pre)entului ordin.
MINISTRU,
MIRON TUDOR MITREA
2
MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR
I LOCUINEI
.<ID PRI=IND ELABORAREA DE=I>ELOR LA NI=EL DE
CATE.ORII DE LUCRRI I OBIECTE DE CONSTRUCII
PENTRU IN=ESTIII REALI>ATE DIN ?ONDURI PUBLICE
INDICATI= P 6171802
Elaborat de:
452-4-=-=L 5.>4?5.L 67 /79/7-.97367@A?L-.97
5 /?52-9=/>44 B4 7/?5?*4. /?52-9=/>44L?9
45/79/ ; 8ucure#ti
Dir!,"%r '!n!r$(9 prof. dr. ing. 6an L=5(=
L.8?9.-?9 67 /79/7-.97 5 7/?5?*4. /?52-9=/>44L?9
+9?(5?@7 5 /?52-9=/>44
Dir!,"%r 1"iin3i4i,9 ing. 9adu C9D-7.5=
!4 L$&%r$"%r CECPC9 ing. *aria *4&D4L72/=
R!2%n2$&i( (#,r$r!9 ing. *ircea L.@D9
Avizat de:
6497/>4. (7579.LD -7&54/D 5 /?52-9=/>44 ; *L+-L
Dir!,"%r '!n!r$(9 ing. 4on 2-D572/=
279A4/4=L +9?(9.*7 /79/7-.97 B4 97(L7*75-D94
-7&54/7 ; *L+-L
!4 2!r/i,i# ar0. 8ogdan A.5/7.
R!2%n2$&i( d! (#,r$r! : MLPTL ing. Btefania >.>?*49
3
CUPRINS
1. GENERALITI .........................................................................7
2. DOCUMENTAIA TEHNICO-ECONOMIC CE SE
ELABOREAZ NTR-O ACIUNE DE NTOCMIRE
A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRRI .....................8
2.1. Antemsurtoarea...............................................................9
2.2. Listele cu cantitile de lucrri............................................9
2.3. Listele de utilaje i echipamente ......................................11
3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRRI ............................13
4. DEVIZUL PE OBIECTE............................................................19
ANEXA 1. Clasificarea actiitilor din economia naional
!CA"#$.........................................................................2%
ANEXA 2. &ermeni utili'ai .............................................................2(
ANEXA 3. Lista meseriilor specifice i nespecifice utili'ate )n
ramura construcii..........................................................2*
ANEXA 4. Coninutul cheltuielilor cu manipularea materialelor......33
ANEXA 5. Coninutul cheltuielilor de transport ...............................3+
ANEXA . ,tructura i coninutul cheltuielilor indirecte..................38
(
A. Cheltuieli de interes -eneral i de e.ecutare a
lucrrilor..................................................................38
B. Cheltuieli administrati/-ospodreti .....................(*
C. Cheltuieli neproductie ..........................................+1
D. Cheltuieli priind asi-urarea lucrrilor de
construcii ...............................................................+3
ANEXA !. 0ei' pe cate-orii de lucrri !model$..............................+(
ANEXA ". 0ei' pe o1iect de construcie !model$ ..........................+*
ANEXA #. Acte normatie i re-lementri )n i-oare ......................+7
+
GHID PRIVIND ELABORAREA
DEVIZELOR LA NIVEL DE CATEGORII
DE LUCRRI $I OBIECTE DE
CONSTRUCII PENTRU INVESTIII
REALIZATE DIN %ONDURI PUBLICE
I&'()*+(, P #1-1-.2
1. GENERALITI
1.1. 2re'entul -hid re-lementea' modul de )ntocmire a
dei'elor pe cate-orii de lucrri i pe o1iecte pentru lucrri noi de
construcii i de montaj3 precum i pentru lucrri de interenii la
construcii i instalaii aferente3 care se e.ecut de ctre unitile
speciali'ate de construcii !societi comerciale cu capital de stat sau
priat$ pentru inestiii reali'ate din fonduri pu1lice.
1.2. 4hidul poate fi utili'at at5t la estimarea preului lucrrilor
de ctre inestitor61eneficiar3 la contractarea lucrrilor de ctre unit/
ile de e.ecuie c5t i la erificarea acestui pre de ctre or-anele de
control financiar.
1.3. 2reederile din -hid au )n edere recunoaterea principiului
concurenei )n achi'iia lucrrilor de construcii )n -eneral i )n special
)n ca'ul inestiiilor reali'ate din fonduri pu1lice i ca urmare3
nu cuprinde limitri alorice ale cheltuielilor specifice unitilor
de e.ecuie !cheltuieli indirecte i profit$3 specific5nd )n acest sens
coninutul posi1il al acestora.
"la1orat de7
8#,&8&9&9L #A:8;#AL
0" C"<C"&A<"/0"=>;L&A<"
?# C;#,&<9C:88 @8 "C;#;A8A
C;#,&<9C:88L;< B 8#C"<C
Apro1at de7 A8#8,&<9L
L9C<C<8L;< 29DL8C"3
&<A#,2;<&9<8L;< @8
L;C98#:"83 cu ordinul
nr. 1+*8 din 1+.1%.2%%2
*
1.4. 0ei'ele se )ntocmesc pe cate-orii de lucrri utili'5ndu/se
indicatoarele de norme de dei' recunoscute de or-anismele cu
atri1uii )n domeniu sau propriile consumuri de resurse corespun'/
toare tehnolo-iilor de e.ecuie ale unitilor de construcii3 cu condiia
respectrii cerinelor cantitatie i calitatie pre'ute )n proiectele
tehnice3 )n caietele de sarcini i )n concordan cu actele normatie i
re-lementrile )n i-oare.
1.5. 2reederile -hidului se aplic la ela1orarea dei'elor
pentru lucrrile de construcii aa cum sunt definite acestea )n
clasificarea actiitilor din economia naional !CA"#$3 apro1ate
prin E4 *+*6 1997 i care sunt pre'entate )n Ane.a 1.
1.. 2entru corecta )nele-ere a noiunilor3 pe l5n- e.plicarea
direct )n te.tul -hidului3 )n Ane.a 2 se pre'int definiii3 inclusi
clarificri necesare asupra coninutului termenilor utili'ai.
2. DOCUMENTAIA TEHNICO-ECONOMIC
CE SE ELABOREAZ NTR-O ACIUNE
DE NTOCMIRE A DEVIZULUI PE
CATEGORII DE LUCRRI
?n funcie de momentul ela1orrii documentaiei tehnico/econo/
mice aceasta se structurea' )n7
a$ 0ocumentaia preala1il )ntocmirii dei'ului pe cate-orii de
lucrri care cuprinde7
B antemsurtoareaF
B listele cu cantitile de lucrri aferente fiecrei cate-orii de
lucrriF
B listele de utilaje i echipamente.
1$ "la1orarea efecti a dei'ului pe cate-orii de lucrri.
7
c$ 0ocumentaia ulterioar ela1orrii dei'ului pe cate-orii de
lucrri care cuprinde e.trasele de resurse !materiale3 manoper3 utilaje
de construcii3 transport$.
?n funcie de ela1oratorul documentaiei tehnico/economice3
aceasta poate fi7
a$ ela1orat de ctre proiectant !antemsurtoarea3 listele
cu cantitile de lucrri aferente fiecrei cate-orii de lucrri i
listele cu utilaje i echipamente$.
1$ ela1orate de e.ecutant !dei'ul pe cate-orii de lucrri i
e.trasele de resurse$.
2.1. A&+/012341+5*4/*
2.1.1. Antemsurtoarea este piesa scris prin care se determin
cantitile de lucrri din fiecare articol necesar a se e.ecuta la o
cate-orie de lucrri din cadrul unui o1iect.
2.1.2. Antemsurtoarea st la 1a'a )ntocmirii listelor cu
cantiti de lucrri aferente fiecrei cate-orii de lucrri.
2.2. L(2+/6/ )3 )*&+(+17(6/ '/ 63)414(
2.2.1. Listele cuprind cantitile de lucrri completate pe
capitole aferente cate-oriilor de lucrri din cadrul unui o1iect de
construcie.
2.2.2. ".ecutanii !ofertanii$ au deplin li1ertate de a/i
preedea )n ofert propriile consumuri i tehnolo-ii de e.ecuie3 cu
respectarea cerinelor cantitatie i calitatie pre'ute )n proiectul
tehnic3 )n Caietul de sarcini i )n alte acte normatie )n i-oare care
re-lementea' e.ecuia lucrrilor.
8
2.2.3. Ca reper3 indicatoarele de norme de dei' seria 1981 i
indicatoarele de norme de dei' seria 1981 rei'uite i completate
dup 19983 pot fi folosite )n mod orientati at5t de proiectant c5t i
de ofertant )n descrierea lucrrilor3 a condiiilor de msurare a
lucrrilor3 a ealurii resurselor necesare i a consumurilor specifice
de materiale3 manoper i utilaje.
2.2.4. ?n ca'ul )n care la ela1orarea listelor de cantiti pe
articole de lucrri se utili'ea' indicatoarele de norme de dei'3
aceasta se face in5ndu/se seama de domeniul de aplicare a indica/
torului3 de condiiile -enerale i specifice3 din instruciunile de folosire
a indicatorului precum i de -eneralitile aferente capitolului )n care
se )ncadrea' articolele.
2.2.5. ?n ca'ul )n care la ela1orarea listelor de cantiti pe
articole de lucrri nu se utili'ea' articole concrete din indicatoarele
de norme de dei'3 proiectantul tre1uie s fac o descriere c5t mai
clar a articolelor din list3 )n aa fel )nc5t s dea posi1ilitatea
e.ecutantului s aprecie'e corect toate operaiile tehnolo-ice necesare
a se e.ecuta )n cadrul acestei descrieri i respecti s ealue'e
costurile aferente.
Articolele astfel sta1ilite tre1uie s corespund urmtoarelor
cerine7
s corespund unor cate-orii de lucrri distincteF
s repre'inte o actiitate pentru care natura resurselor
semnificatie s fie omo-eneF
s repre'inte o actiitate a crei desfurare )n timp s se
fac cu continuitate3 pe se-mente tehnolo-ice3 astfel )nc5t s
fie eitate )ntreruperile determinate de necesitatea unei alte
actiiti distincte.
2.2.. Giecrui articol de lucrare3 indiferent de modul de
constituire a listelor cu cantitile de lucrri3 i se atri1uie un numr
9
curent dup care urmea' sim1olul articolului cu denumirea acestuia
i unitatea de msur.
?n ca'ul )n care la )ntocmirea listelor cu cantitile de lucrri se
utili'ea' indicatoarele de norme de dei'3 sim1olul articolului a fi
cel din indicator.
2.2.!. Cantitile de lucrri se sta1ilesc corespun'tor fiecrui
articol de lucrare )n unitatea de msur corespun'toare acestuia
!m3 mp3 mc3 H-3 to3 1uc3 mii 1uc. etc.$.
2.2.". Cantitile de lucrri astfel sta1ilite se -rupea' pe
capitole de lucrri3 pe cate-orii de lucrri i o1iecte de construcii.
2.2.#. Lucrrile necesare transportului i manipulrii pm5ntului3
pentru umpluturi sau re'ultat din spturi3 se )nscriu )n antemsur/
toare ca articole distincte. Cantitile aferente acestor lucrri se
determin corespun'tor urmtoarelor situaii.
2.2.9.1. 2entru manipularea pm5ntului )n ederea transportului
sau )n ca'ul spturii e.ecutate manual se ia )n considerare )ncrcarea
manual )n mijlocul de transport3 iar )n ca'ul spturii e.ecutate
mecanic se ia )n considerare )ncrcarea direct )n mijlocul de
transport.
2.2.9.2. 2entru reali'area umpluturilor se pot lua )n considerare
urmtoarele ariante7
a$ e.ecutarea manualF
1$ e.ecutarea mecani'atF
c$ am1ele ariante de e.ecuie.
2.3. L(2+/6/ '/ 3+(6*8/ 9( /):(;*0/&+/
2.3.1. ,e )ntocmesc liste separate pentru utilaje i echipamente
tehnolo-ice i pentru utilaje i echipamente funcionale.
1%
2.3.2. 2entru utilaje i echipamente tehnolo-ice care se montea'
se )ntocmesc liste separate la fiecare o1iect de construcie.
2.3.3. 2entru fiecare tip de utilaj sau echipament tehnolo-ic care
se montea'3 cuprins )n list3 se a preedea un articol de lucrare )n
care se )ncadrea' montarea acestuia3 precum i cantitatea i unitatea
de msur a articolului de lucrare respecti. ?n ca'ul )n care transpor/
tul utilajelor i echipamentelor3 inclusi manipulrile aferente3 se
efectuea' de ctre e.ecutant3 cheltuielile pentru aceste operaiuni se
includ )n dei'ele pe cate-orii de lucrri la articolele pentru montarea
utilajelor i echipamentelor respectie.
2.3.4. 2entru utilajele i echipamentele funcionale care necesit
montaj se )ntocmesc liste separate pe fiecare o1iect3 )n acelai mod cu
cele preci'ate la pct. 2.3.3.
2.4. E<+4*2/6/ '/ 4/2342/
2.4.1. La niel de documentaie economic )ntocmit de
e.ecutant !ofertant$ se )ntocmesc e.trase de resurse.
2.4.2. 2entru fiecare dei' pe cate-orii de lucrri se )ntocmesc
urmtoarele tipuri de e.trase7
a$ e.tras de materialeF
1$ e.tras de for de munc !m5na de lucru$F
c$ e.tras de utilaj de construciiF
d$ e.tras de transporturi.
2.4.3. Cantitile din e.trasele de mai sus se determin pe 1a'a
cantitilor din articolele de lucrri pre'ute )n antemsurtoare i pe
1a'a consumurilor din normele de dei' respectie sau a consumurilor
proprii.
11
3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRRI
3.1. 0ei'ul pe cate-orii de lucrri este piesa scris din cadrul
documentaiei economice prin care se determin aloarea fiecrei
cate-orii de lucrri pe 1a'a consumurilor de resurse din articolele de
lucrri i a preurilor unitare ale acestor resurse.
3.2. 0ei'ul pe cate-orii de lucrri se ela1orea' pe 1a'a
listelor cu cantitile de lucrri aferente fiecrei cate-orii3 pe capitole
i su1capitole de lucrri.
3.3. >aloarea dei'ului pe cate-orii de lucrri se poate pre'enta
)n 1a'a unui dei' structurat pe capitole de cheltuieli !aa cum este
pre'entat )n acest -hid$ sau a unuia3 )n preuri unitare sau )n am1ele
moduri3 )n funcie de cerinele inestitorului sau de re-lementrile )n
i-oare priind procedura de achi'iii pentru lucrrile pu1lice.
>aloarea de dei' a fiecrei cate-orii de lucrri se determin ca
sum a urmtoarelor capitole de cheltuieli7
cheltuieli directe pe cate-orii de resurse !materiale3
manoper3 utilaj3 transport$F
alte cheltuieli directe3 determinate de ta.e datorate de
ctre a-entul economic !e.ecutantul$ potriit preederilor
le-ale )n i-oare !CA,3 omaj3 sntate3 fond risc3 i alte
cheltuieli de aceeai natur$F
cheltuieli indirecteF
profit.
3.3.1. Cheltuielile directe pe cate-orii de resurse se constituite
dup cum urmea'7
a$ cheltuieli cu materialele3 din aloarea materialelor !produselor$
ce se pun )n oper3 la niel de productor !care include i cheltuielile
cu aproi'ionarea$ )n cantitile re'ultate din listele cu cantitile de
12
lucrriF )n ca'ul materialelor aproi'ionate din import se includ i
ta.ele3 precum i comisionul amalF
1$ cheltuieli cu manopera )n care se cuprinde totalitatea
cheltuielilor )n lei efectuate de unitatea de e.ecuie cu fora de munc
necesar reali'rii lucrrilor de construcii montaj !inclusi o1li-aiile
le-ale ale a-enilor economici pre'ute de le-e3 cum ar fi B CA,3
fond de risc3 fond de omaj3 fond de sntate. etc.$.
Cheltuielile cu manipulrile care sunt pre'entate )n mod
orientati )n Ane.a ( se or include )n manopera direct3 acolo unde
este ca'ul.
c$ cheltuieli cu utilajele care cuprind cheltuielile ce se efec/
tuea' cu utilajele de construcii ce concur la reali'area lucrrilor pe
durata imo1ili'rii utilajului pentru efectuarea lucrriiF
d$ cheltuieli cu transportul )n care se cuprind7
cheltuieli cu transportul materialelor3 prefa1ricatelor3
confeciilor3 utilaje i echipamente3 de la productor sau
furni'or la locul de punere )n oper !)n ra'a de aciune a mijloa/
celor de ridicat$3 inclu'5ndu/se3 dac este ca'ul i depo'itul
intermediarF
cheltuieli cu transporturi !tehnolo-ice$3 dac acestea nu
sunt cuprinse )n articole distincte !transport pm5nt3 1eton3
mortar3 molo'$F
cheltuieli cu transportul utilajelor de construcii de la
1a'a de utilaje la punctul de lucru sau de la furni'orul de utilaje
la punctul de lucru.
0etalierea pe elemente a transporturilor este pre'entat )n mod
orientati )n Ane.a +.
3.3.1.1. Cheltuielile se )nre-istrea' pe cate-orii de resurse
!materiale3 manoper3 utilaj i transport$3 pe articole de lucrri3 pe
su1capitole i pe capitole de lucrri o1in5ndu/se totalul cheltuielilor
directe pe cate-orii de lucrri.
13
3.3.1.2. Cheltuielile directe pe cate-orii de resurse se determin
prin )nmulirea preurilor unitare aferente resurselor cu cantitile
aferente articolelor de lucrri din listele cu cantiti !antemsurtoare$.
3.3.1.3. 2reurile unitare aferente articolelor de lucrri repre/
'int produsul dintre consumurile specifice de resurse i preurile3
respecti tarifele aferente fiecrei cate-orii de resurse.
3.3.1.4. 2entru aprecierea consumurilor de resurse se pot utili'a
at5t norme de consumuri de resurse din indicatoarele de norme de
dei' c5t i consumuri proprii de resurse.
3.3.1.5. 2entru lucrrile care nu se re-sesc )n indicatoare3
e.ecutantul are li1ertatea de a aprecia consumurile de resurse cores/
pun'toare tehnolo-iilor de e.ecuie pe care le utili'ea'3 cu condiia
respectrii e.i-enelor calitatie i cantitatie pre'ute )n proiectul
tehnic i Caietul de sarcini3 )n concordan cu preederile din actele
normatie )n i-oare.
3.3.1.6. 2reurile unitare3 aferente resurselor din articolele de
lucrri3 pre'ute )n listele cu cantiti3 au urmtoarele caracteristici7
materiale B preuri ale productorilor !furni'orilor$ de la
care e.ecutantul se aproi'ionea'3 e.clusi &>AF
manopera B tarife medii orare3 practicate de e.ecutant
pentru plata forei de munc3 pe cate-orii de meserii aferente
cate-oriilor de lucrri3 conform listei meseriilor3 utili'ate )n
construcii )n concordan cu Clasificarea ;cupaiilor din
<om5nia !C;<$3 pre'entat )n Ane.a 3F
utilaje tarife medii orare pentru utilajele de construcii
din dotarea unitilor de e.ecuie sau a celor practicate de
unitile prestatoare de sericii3 necesare pentru e.ecuia lucrrilorF
transport B tarife3 care dup ca' sunt apro1ate3 la niel
naional3 de foruri competente !,#CG<$3 )n funcie de cate-o/
riile de transporturi utili'ate3 de distane i cantiti.
1(
3.3.1.7. La lucrrile la care autoritatea contractant pune la
dispo'iia e.ecutantului materiale i furnituri3 care sunt cuprinse )n
dei'ele/ofert3 aloarea acestor materiale i furnituri se a scdea din
punct de edere strict financiar din situaiile de plat aferente3 pe
msura consumrii lor3 conform preurilor unitare din ofert3 raportate
la cantitile real e.ecutate.
3.3.2. Alte cheltuieli directe care se trec )n dei'ul pe cate-orii
de lucrri3 su1 total parial al cheltuielilor directe3 sunt determinate de
aplicarea ta.elor potriit preederilor le-ale )n i-oare3 ce intr )n
o1li-aia a-enilor economici. >aloarea acestor cheltuieli re'ult prin
aplicarea la manopera direct re'ultat din totalul parial al cheltuie/
lilor directe3 a cotelor pre'ute )n re-lementrile )n i-oare pentru
CA,3 omaj3 sntate3 risc i altele.
3.3.3. Cheltuielile indirecte la nielul unui dei' pe cate-orii de
lucrri se determin prin aplicarea unei cote aferente acestora la
aloarea TOTA C!"T#$"$ %$&"CT". Aceast cot se sta1ilete
de ctre fiecare unitate de e.ecuie pe 1a'a propriilor anali'e.
?n ca'ul )n care autoritatea contractant atri1uie un contract de
achi'iie pu1lic prin ne-ociere cu o sin-ur surs3 autoritatea3 pe 1a'a
informaiilor i datelor pe care le deine a sta1ili cota de cheltuieli
indirecte.
Coninutul cheltuielilor indirecte este foarte diers3 drept care )n
Ane.a * se pre'int o detaliere a acestora pe urmtoarele componente7
B Cheltuieli de interes -eneral i de e.ecuie a lucrrilorF
B Cheltuieli administrati/-ospodretiF
B Cheltuieli neproductieF
B Cheltuieli priind asi-urarea lucrrilor de construcii.
3.3.4. 2rofitul3 respecti cota aferent acestuia3 este specific i
se sta1ilete de fiecare unitate de e.ecuie3 pe 1a'a anali'elor priind
eficiena i renta1ilitatea unitii )n condiiile de pia li1er i6sau de
1+
conjunctura economico/financiar a perioadei3 i nu )n ultimul r5nd3
de marja de risc pe care i/o asum.
>aloarea profitului se determin prin aplicarea acestei cote la
suma dintre aloarea TOTA C!"T#$"$ %$&"CT" i cea a
C!"T#$"$O& $'%$&"CT".
3.3.5. >aloarea dei'ul pe cate-orii de lucrri3 re'ult din
)nsumarea alorilor totale ale cheltuielilor directe corespun'toare
pentru fiecare cate-orie de resurse !materiale3 manoper3 utilaj3
transporturi$ la care se adau- aloarea corespun'toare cheltuielilor
indirecte i respecti profit.
3.4. Gormularul pentru dei'ul pe cate-orii de lucrri este
pre'entat )n Ane.a 7 i se completea' in5nd seama de preci'rile din
formular i de indicaiile de mai jos7
3.4.1. Articolele de lucrri -rupate pe capitole i su1capitole de
lucrri )mpreun cu unitile de msur i respecti cantitile lor se
)nscriu )n coloanele 13 23 i 3.
3.4.2. 2reurile unitare de dei' ale articolelor de lucrri pe
elemente de cheltuieli materiale3 !lei6mF lei61ucF lei6H- etc.$F manoper
!lei6orF$3 utilaje de construcii !lei6or$ i de transport !lei6tone3 Hm
etc.$ se )nscriu )n coloana (.
3.4.3. >alorile pariale care se )nscriu pe elemente de cheltuieli B
)n coloanele +/8 ale dei'ului pe cate-orii de lucrri3 re'ult din
multiplicarea fiecruia din aceste elemente cuprinse )n preul unitar de
dei' al articolului !materiale3 manoper3 utilaj de construcii i
transporturi$ cu cantitatea de lucrare pre'ut )n coloana 3 pentru
articolul respecti.
>aloarea total de dei' a articolului respecti care se )nscrie )n
coloana 9 a dei'ului pe cate-orii de lucrri3 re'ult din )nsumarea
!pe ori'ontal$ alorilor pariale pe elemente de cheltuieli )nscrise )n
col. + / 8 pentru articolul respecti.
1*
3.4.4. >aloarea parial a cheltuielilor directe din dei'ul pe
cate-orii de lucrri se totali'ea' pe coloanele +/9 !material3
manoper3 utilaj3 transport$ pe toate capitolele i su1capitolele de
lucrri.
3.4.5. >alorile cuprinse la alte cheltuieli directe care se refer
la CA,3 omaj3 sntate3 fond de risc i alte cheltuieli3 re'ult prin
aplicarea cotelor aferente sta1ilite prin le-islaie3 la aloarea re'ul/
tat pe coloana * a cheltuielilor directe !manopera$ i se )nscriu pe
coloana 9.
3.4.. 2rin totali'are pe coloane a alorilor )nscrise la cheltuieli
directe i la alte cheltuieli directe se o1ine TOTA C!"T#$"$
%$&"CT" ale dei'ului pe cate-orii de lucrri pe elementele de
cheltuieli !material3 manoper3 utilaj3 transport i total$.
3.4.!. >aloarea cheltuielilor indirecte se determin prin apli/
carea cotei de cheltuieli indirecte3 specific fiecrei uniti de e.ecuie
la aloarea TOTA C!"T#$"$ %$&"CT" din coloana 9 i se
)nscrie )n coloana 9.
3.4.". >aloarea pro(itului se determin prin aplicarea cotei de
profit specific fiecrei uniti de e.ecuie3 la suma re'ultat dintre
alorile din coloana 9 e.istent la TOTA C!"T#$"$ %$&"CT" i
cea a C!"T#$"$O& $'%$&"CT" i se )nscrie )n coloana 9.
3.4.#. 2rin )nsumarea pe coloana 9 a alorilor tuturor cheltuie/
lilor !cheltuieli directe3 cheltuieli indirecte i profit$ se o1ine aloarea
total a dei'ului pe cate-orii de lucrri TOTA )"'"&A.
17
4. DEVIZUL PE OBIECT
4.1. 0ei'ul pe o1iect de construcii se )ntocmete pe formu/
larul tip pre'entat )n Ane.a 8 )n conformitate cu indicaiile din
formular i in5nd seama de urmtoarele preci'ri7
4.1.1. ?n cadrul capitolului 8 B L9C<C<8 0" C;#,&<9C:88 B
se or )nscrie toate cate-oriile de lucrri3 montarea utilajelor i echipa/
mentelor tehnolo-ice3 inclusi reele aferente3 !coloana 1$ aloarea
acestora !coloana 2$ i dup ca' reparti'area acestora pe antreprenor
!coloana 3$ i su1antreprenor !coloana ($.
4.1.2. ?n cadrul capitolului 88 B 2<;C9<A<" B se or )nscrie
cheltuielile cu utilajele i echipamentele cu montajF precum i cu
dotri3 inclusi utilajele i echipamentele independente cu durat mare
de sericiu.
4.1.3. ?n dei'ul pe o1iect3 alorile cate-oriilor de lucrri3 de la
capitolul 8 i de la capitolul 88 se introduc neinclu'5nd &>A.
4.1.4. >aloarea total a o1iectului de construcie se determin
at5t neinclu'5ndu/se &>A c5t i inclu'5ndu/se &>A.
18
ANEXA 1.
CLASI%ICAREA ACTIVITILOR
DIN ECONOMIA NAIONAL =CAEN>
CAT")O&$A ) Construc*ii
(+ B Construcii
Construcii de cldiri i lucrri noi3 restaurare i reparaii
curente
(+1 B ;r-ani'area de antiere i pre-tirea terenului
(+11 B 0emolarea construciilor3 terasamente i or-ani'are de antiere.
Lucrri de demolare de construcii i cldiri7 terasamenteF
or-ani'are de antierF lucrri de curireF e.caaii i lucrri
de pm5ntF pre-tirea sectorului pentru e.caaii de pm5nt
!astupare3 nielare etc.$
(+12 B Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii
Lucrri de anali' a terenului de fundare prin foraje i sondajeF
sparea tunelurilor i -aleriilor precum i orice alte lucrri
de amenajare i pre-tire a terenului3 a 'cmintelor pentru
a-re-ate minerale.
(+2 B Construcii de cldiri i de -eniu ciil
(+21 B Lucrri de construcii3 inclusi lucrri de art
Lucrri -enerale de construcii pentru ridicarea cldirilor de
locuit3 industriale3 comerciale3 pu1lice cu destinaie cultural B
administrati3 instituii de )nm5nt3 medico/sanitare3 de cult
etc.
Lucrri de construcii de in-inerie ciil ca7 poduri i iaducte3
tuneluri i pasaje su1teraneF construcii industriale i alte lucrri
19
de in-inerie neincluse )n alte cate-orii. ?n aceast clas se
include i montarea i e.ecutarea cldirilor din prefa1ricate.
(+22 B Lucrri de )nelitori3 arpante i terase la construcii
Lucrri de )nelitori3 lucrri de arpante i terase3 lucrri pentru
colectarea i eacuarea apei.
(+23 B Construcii de ci de comunicaii terestre i construcii
destinate sportului
Construcii de autostr'i !cu e.cepia celor suspendate$3 osele3
str'i3 ci ferate3 piste de ateri'are B decolare pentru
aeroporturi. Construirea de stadioane3 terenuri de -olf etc.$
e.clusi cldirile.
(+2( B Construcii hidrotehnice
Lucrri de construcii pentru cile de comunicaii pe ap3
porturi3 di-uriF construcii de -ospodrirea apelorF lucrri de
construcii pentru hidrocentraleF lucrri de iri-aii3 descrcri3
corectarea torenilor3 re-ulari'ri i aprri de maluri.
(+2+ B Alte lucrri de construcii in-inereti
Lucrri de construcii pentru transport prin conducte3 pentru
linii de comunicaii i linii !ca1luri$ ener-etice ma-istraleF
pentru conducte de transport3 linii de comunicaii i linii
!ca1luri$ ener-etice pentru reeaua localF lucrri ane.e amena/
jrilor ur1ane.
(+2* B Alte lucrri specifice pentru construcii
Lucrri de construcii specifice cum sunt7 )m1untirea tere/
nului de fundaii3 fundaii3 1aterea piloilor3 sparea puurilor de
ap3 lucrri de 1etonare3 fasonare i montarea armturilor
!inclusi lucrri de sudur$3 'idrie3 schele3eafodaje i alte
asemenea lucrri.
(+3 B Lucrri de instalaii i i'olaii
2%
(+31 B Lucrri de instalaii electrice
Lucrri de instalaii electrice inclusi montarea armturii elec/
triceF lucrri de instalaii electrice la conductele de ap i -a'eF
lucrri de instalaii electrice la montarea lifturilor i scrilor
rulanteF lucrri de montare a instalaiilor de semnali'are a
incendiilor i a utilajelor contra incendiilorF montarea instala/
iilor de alarmF montarea de anteneF lucrri pentru sisteme de
)ncl'ire electric i climati'are etc.
(+32 B Lucrri de i'olaii i protecie anticoro'i
Lucrri de i'olaii7 termic3 fonic3 hidro i antii1raiiF lucrri
de protecie anticorosi.
(+33 B Lucrri de instalaii sanitare i de )ncl'ire central i de
montaj de echipamente i utilaje tehnolo-ice la cldiri i
construcii in-inereti.
Aontarea instalaiilor de )ncl'ire i de entilaie i a instala/
iilor de aer condiionat. Lucrri de dirijarea apei prin conducte
i lucrri de drenajF lucrri de montare a conductelor de -a'F
lucrri de montaj a echipamentelor i utilajelor tehnolo-ice etc.
(+3( B Alte lucrri de instalaii i de construcii au.iliare
Aontarea de -arduri3 amenajarea incintelor i a construciilor
metalice aferente lor3 alte lucrri de construcii montaj.
(+( B Lucrri de finisare
(+(1 B Lucrri de ipsoserie
Lucrri de tencuire cu ipsos i e.ecutarea profilelor din ipsos
(+(2 B Lucrri de t5mplrie i dul-herie
Lucrri de t5mplrie i dul-herie !din lemn3 metal3 materiale
plastice i sticl$.
21
".cepii7 Lucrrile de dul-herie i t5mplrie cu elemente
fa1ricate de unitile care le e.ecut se clasific )n cate-oria
produciei proprii3 dup materialul utili'at3 ca de e.emplu7
lucrrile din lemn se clasific )n clasa 2%3% !Ga1rica de
elemente de dul-herie i de t5mplrie pentru construcii$ etc.
(+(3 B Lucrri de pardosire i placare a pereilor
Acoperirea cu ceramic a pereilor i podelelorF pardosirea
duumelelorF cptuirea pereilor i lipirea tapetuluiF aplicarea
lam1riurilor etc.
(+(( B Lucrri de opsitorie3 'u-reli i montri de -eamuri
Lucrri de montare a cerceelelor de ferestre i a -eamurilor3
lucrri de opsitorie i 'u-reli.
(+(+ B Alte lucrri de finisare.
Lucrri decoratie3 alte lucrri de finisare a construciilor
(++ B ?nchirierea utilajelor de construcii i demolare3 cu personal de
deserire aferent.
,ericii de )nchiriere a utilajelor pentru construirea sau
demolarea cldirilor sau a altor construcii ciile3 cu operatori.
".cepii7 ?nchirierea mainilor i utilajelor de construcii3 fr
operator3 se include )n clasa 7132. !?nchirierea mainilor i
echipamentelor pentru construcii3 fr personal de deserire
aferent.$
22
ANEXA 2.
TERMENI UTILIZAI
T/40/&( E<;6()(+*4/
1 2
23
L
9
C
<
C
<
8

0
"

C
;
#
,
&
<
9
C
:
8
8
,unt ansam1luri comple.e ce re'ult din actiitatea unei
multitudini de cate-orii de )ntreprinderi care au scop
principal producerea de 1unuri imo1iliare
Aontarea sau instalarea echipamentelor concepute pentru
funcionarea unei construcii ca atare !o1iecte sanitare3
instalaii electrice etc.$ precum i montarea elementelor
prefa1ricate din 1eton3 structurilor metalice i t5mplriei
se cuprinde )n ,eciunea 4 / Construcii.
Aontarea sau instalarea echipamentelor industriale
e.ecutate de ctre )ntreprinderile care le produc se
includ )n industria prelucrtoare3 iar cele montate i
instalate de ctre )ntreprinderile de construcii se includ
)n ,eciunea 4 / Construcii.
?n ca'ul unitilor de construcii care e.ecut elemente
prefa1ricate pe antiere sau )n ateliere3 actiitile
acestora se includ tot )n ,eciunea 4 / Construcii3 cu
condiia ca mai mult de jumtate din cantitile fi'ice
reali'ate s fie montate )n construciile e.ecutate de
unitile de construcii de care aparin.
8#>",&8/
&;<
;r-ani'aie !persoan fi'ic sau juridic$3 ordonator de
credite sau finanator3 care contractea' e.ecutarea unui
produs sau lucrare de construcie3 cu un furni'or sau
antreprenor de construcii.
D"#"G8C8A<
!CL8"#&$
0estinatar al unui produs !sericiu3 lucrare etc.$ furni'at
de furni'or !,< 8,; 8(%2$.
'ot+,
1$ ?ntr/o situaie contractual clientul poate fi denumit
IcumprtorJ.
2$ Clientul poate fi consumator final3 utili'ator3
1eneficiar sau cumprtor.
3$ Clientul poate fi intern sau e.tern or-ani'aiei.
1 2
9#8&A&"
;r-ani'aie !a-ent economic3 persoan juridic3
cu actiitate )n domeniul construciilor !institut
de cercetare6proiectare3 )ntreprindere de e.ecuie6
e.ploatare etc.$.
2(
A#&<"/
2<"#;<
2ersoan fi'ic sau juridic calificat3 care se an-ajea'
s e.ecute o lucrare de construcii.
"K"C9/
&A#&9L
L9C<C<88
2arte contractant care reali'ea' efecti lucrarea.
G
9
<
#
8
=
;
<
;r-ani'aie care furni'ea' un produs clientului
!,< 8,; 8(%2$ .
'ot+7
1$ ?ntr/o situaie contractual3 furni'orul poate fi
denumit IcontractantJ.
2$ Gurni'orul poate fi de e.emplu3 productorul3
distri1uitorul3 montatorul sau or-ani'aia
prestatoare de sericiu.
3$ Gurni'orul poate fi e.tern sau intern or-ani'aiei.
G;#09<8
29DL8C"
,ume alocate din 1u-etul de stat3 1u-etul asi-urrilor
sociale de stat3 1u-etul asi-urrilor sociale de sntate3
1u-etele fondurilor speciale3 1u-etul tre'oreriei statului3
1u-etele locale3 1u-etele instituiilor pu1lice finanate din
enituri e.tra1u-etare3 ajutoare financiare e.terne
acordate <om5niei sau instituiilor pu1lice i credite
e.terne contractate sau -arantate de stat ori de autoriti
ale administraiei pu1lice locale3 precum i )mprumuturi
interne contractate de autoriti ale administraiei pu1lice
locale.
ACE8=8:8"
29DL8CC
0o15ndirea3 definiti sau temporar3 de ctre o persoan
juridic3 definit ca autoritate contractant3
a unor produse3 lucrri sau sericii prin atri1uirea unui
contract de achi'iie pu1lic.
C;#&<AC&
ACE8=8:8"
29DL8CC
Contract3 )ncheiat )n form scris )ntre autoritatea
contractant i contractant
2+
ANEXA 3.
LISTA MESERIILOR SPECI%ICE $I NESPECI%ICE
UTILIZATE N RAMURA CONSTRUCII
1
7113 ,2C<4C&;<8 &C8"&;<8 @8 C8;2L8&;<8 ?# 28A&<C
7113%1 B cioplitor )n piatr i marmur
7113%% B cioplitor montator piatr3 marmur
7113%3 B -aterist la tiat 1locuri de piatr3 marmur
7113%( B tietor lefuitor3 lustruitor piatr3 marmur
7121 A9#C8&;<8 C;#,&<9C&;<8 CA<" 9&8L8="A=C
&"E#8C8 @8 AA&"<8AL" &<A08:8;#AL"
7121%1 B muncitor constructor 15rne3 chirpici3 piatr
7121%2 B confecioner plci din dierse materiale
7121%3 B confecioner plase i p5n'e ra1i din stuf
7122 =80A<8
7122%1 B so1ar
7122%2 B 'idar couri fa1ric
7122%3 B 'idar pietrar
7122%( B 'idar amotor
7122%+ B 'idar roar B tencuitor
7123 C;#,&<9C&;<8 ?# D"&;# A<AA& @8 A,8A8LA:8
7123%1 B 1etonist
7123%2 B fierar 1etonist
7123%3 B montator elemente prefa1ricate din 1eton armat
712( 09L4E"<
712(%1 B dul-her
1
?ntocmit dup manualul de utili'atori prin L Clasificarea ocupaiilor din
<om5nia M3 ela1orat de Ainisterul Auncii i 2roteciei ,ociale )mpreun cu
Comisia #aional de ,tatistic.
2*
7129 A9#C8&;<8 C;#,&<9C&;<8 #"CLA,8G8CA:8
?# 4<92"L" 0" DA=C A#&"<8;A<"
7129%1 B muncitor hidrometru
7129%2 B paator
7129%3 B sptor f5nt5ni
7129%( B asfaltator
7129%+ B cantonier
7129%* B chesonier
7129%7 B constructor ci ferate
7129%8 B constructor linii tramai
7129%9 B drenor canalist
71291% B fascinar
712911 B finisor terasament
712912 B muncitor hidro-eolo-
712913 B muncitor constructor enal nai-a1il3 lucrri hidrotehnice i
portuare
71291( B ef echip )ntreinere poduri metalice3 iaducte i tuneluri
71291+ B a-ent hidrotehnice
71291* B rei'or cale sau puncte periculoase
712917 B meseria )ntreinere cale
712918 B ef echip )ntreinere cale
712919 B meseria )ntreinere poduri metalice3 iaducte i tuneluri
7131 ,&<9C&;<8 0" AC;2"<8@9<8
7131%1 B acoperitor B )nelitor i-l3 a'1ociment3 ta1l
7132 2A<CE"&A<83 L8#;L8@&83 A;=A8CA<8 @8 GA8A#:A<8
7132%1 B faianar
7132%2 B montator placaje interioare i e.terioare
7132%3 B mo'aicar
7132%( B parchetar B linolist
7133 82,;,A<8
7133%1 B ipsosar
7133%2 B turntor ornamentalist
27
713( A;#&A&;<8 0" 8=;LA:88 &"<A8C" @8 AC9,&8C"
713(%1 B i'olator fonic
713(%2 B i'olator fri-orific
713(%3 B i'olator hidrofu-
713(%( B i'olator lucrri speciale !antiacide i de protecie$
713(%+ B i'olator termic
713+ 4"AA488
713+%1 B -eam-iu
713* 8#,&ALA&;<8 @8 A;#&A&;<8 0" :">8
713*%1 B detector pierderi ap i -a'e
713*%2 B instalator ap3 canal
713*%3 B instalator fri-otehnist
713*%( B instalator )ncl'ire central i -a'e
713*%+ B instalator reele e.terioare ap
713*%* B instalator entilare i condiionare aer
713*%7 B erificator canale su1terane
7137 "L"C&<8C8"#8 ?# C;#,&<9C:88
7137%1 B electrician )n construcii
71(1 =94<A>83 &A2"&A<83 LCC98&;<8 @8 >;2,8&;<8
71(1%1 B tapetar
71(1%2 B 'u-ra3 opsitor
71(1%3 B lcuitor lemn
71(1%( B opsitor industrial
71(1%+ B finisor B lcuitor lemn
71(1%* B stucatuist
71(3 C9<C:C&;<8 0" GA:A0" @8 C;@9<8
71(3%1 B coar
71(3%2 B curitor de faade
28
7212 ,90;<8 @8 0"D8&A&;<8 A9&;4"#8
7212%1 B lipitor de plcue la scule achietoare
7212%2 B sudor auto-en
7212%3 B sudor electric
7212%( B sudor automatist
7212%* B tietor de flacr !auto-en$
7212%7 B sudor cu -a'e
7212%8 B sudor )n mediu protector
7213 &8#8CE8488 B CA=A#488
7213%1 B ca'an-iu recipiente
7213%2 B pro1ator hidraulic ca'ane3 ei3 recipiente
7213%3 B tinichi-iu carosier
7213%( B tinichi-iu industrial
7213%+ B tinichi-iu de antier
7213%* B tinichi-iu structurist de aiaie
7213%7 B ca'an-iu ear
7213%8 B ca'an-iu formator
721( C;#,&<9C&;<8 @8 A;#&A&;<8 0"
,&<9C&9<8 A"&AL8C"
721(%+ B confecioner plase din s5rm
721(%* B formator ei prin sudare
721(%7 B lctu construcii metalice i naale
721(%8 B lctu de min
721(%9 B lctu rei'ie a-oane
721(1% B lctu mecanic
721(11 B lctu montator
721(19 B mainist la confecionarea am1alajelor metalice
721(2% B mainist la confecionarea tu1urilor de aluminiu
721(21 B constructor i montator de structuri metalice
721(22 B mainist la fa1ricarea acelor i accesoriilor
721(23 B nituitor
721(2( B lctu mecanic de )ntreinere i reparaii uniersale
29
7221 G;<N;<83 @&A#:A&;<8 @8 2<",A&;<8
7221%( B tanator
7221%* B forjor mecanic
7222 ,C9L"<8
7222%1 B lctu ,0>
7222%2 B sculer matrier
7222%3 B lctu AAC
7222%( B lctu mecanic fin
72(1 "L"C&<;A"CA#8C8 A;#&A&;<8 @8 <"2A<A&;<8
0" A2A<A&" @8 "CE82AA"#&" "L"C&<8C" @8
"#"<4"&8C"
72(1%1 B electrician echipamente electrice i ener-etice
72(112 B montator re-lor i depanator de ascensoare
72(( "L"C&<;A"CA#8C8 A;#&A&;<8 @8 <"2A<A&;<8
0" 8#,&ALA:88 &"L"4<AG8C" @8 &"L"G;#8C"
72((%1 B automatist
72((%2 B electromecanic ,CD !semnali'are3 centrali'are3 1locare$
72((%( B electromecanic reele ca1luri
72((%+ B electromecanic reele linii
72((%* B electromecanic tele-rafie3 telefonie
72((%7 B electronist telecomunicaii
72((%8 B jonctor
72((%9 B linior
72((1% B montator3 re-lor3 testor aparatur de telecomunicaii i
instalaii de semnali'are3 centrali'are i 1locare
72((11 B electromecanic electroalimentare
72(+ "L"C&<8C8"#8. A;#&A&;<8 @8 <"2A<A&;<8
0" L8#88 "L"C&<8C" A"<8"#" @8 ,9D&"<A#"
72(+%1 B electricieni e.ploatare centrale i staii electrice
72(+%2 B electrician e.ploatare reele electrice
72(+%3 B electrician montare i reparaii ca1luri electrice su1terane
3%
72(+%( B electrician montare i reparaii linii electrice aeriene
72(+%+ B electrician montare i reparaii echipament electric din
centrale3 staii i posturi de transformare electrice
72(+%* B electrician protecie relee3 automati'ri i msurtori electrice
72(+%7 B electrician montare i reparaii
72(+%8 B electrician montator de instalaii automati'ate
72(+%9 B electrician montator de instalaii electrice la mijloace de
transport
72(+1% B electrician pentru protecia catodic
72(+11 B electrician rural
72(+12 B electrician de min
72(+13 B electrician pentru utili'area ener-iei electrice
8281 A;#&A&;<8 ?# C;#,&<9C:88 A"CA#8C"
8281%1 B lctu montator pentru utilaje industriale3 de construcii i
a-ricole
8281%2 B pre-titor i montator utilaje tehnolo-ice
8332 C;#09CC&;<8 0" AA@8#8 @8 9&8LAN" &"<A,8"<"
8332%1 B mainist la maini pentru terasamente
8332%2 B mainist la instalaii de preparat i turnat 1eton i mi.turi
asfaltice
8332%2 B mainist la maini cale mecani'are uoar i -rea
8333 C;#09CC&;<8 0" AACA<AL"3 2;09<8 A;D8L"3
L8G&9<8 ,"D&"<A#" @8 A,8A8LA:8
8333%1 B macara-iu
8333%2 B mainist pod rulant
8333%3 B funicularist
8333%( B macara-iu macarale plutitoare
8333%+ B ofer automacara-iu
8333%* B suprae-hetor staie enal nai-a1il
8333%7 B funicularist3 funiculare pasa-ere
8333%8 B docher3 mecani'ator !muncitor portuar$
31
833( ;2"<A&;<8 LA 8#,&ALA:88L" 0" &<A#,2;<&
AC<G9<8 2AL"&8=A&"
833(%1 B mainist la maini mo1ile pentru transporturi interioare
833(%2 B mainist la alte maini fi.e de transport pe ori'ontal i
ertical
9312 A9#C8&;<8 #"CAL8G8CA:8 LA ?#&<":8#"<"A
0" 0<9A9<83 @;,"L"3 2;09<83 DA<AN" "&C.
9312%3 B muncitor necalificat la )ntreinerea de drumuri3 osele3
poduri3 1araje
9312%( B sptor manual
9313 A9#C8&;<8 #"CAL8G8CA:8 ?# C;#,&<9C:8A
0" L;C98#:"
9313%1 B muncitor necalificat la demolarea cldirilor3 cptueli
'idrie3 plci mo'aic3 faian3 -resie3 parchet
9313%2 B muncitor necalificat la spar-erea i tierea materialelor de
construcii
933% A9#C8&;<8 #"CAL8G8CA:8 ?# &<A#,2;<&9<8
@8 AA#829LA#:8 AC<G9<8
933%%1 B camiona-iu
933%%2 B cru
933%%3 B )ncrctor/descrctor
933%%( B le-tor de sarcin
933%%+ B manipulant mrfuri
933%%* B distri1uitor pres
32
ANEXA 4.
CONINUTUL CHELTUIELILOR
CU MANIPULAREA MATERIALELOR
1. ?n cheltuielile cu manipularea materialelor din dei'ele pe
cate-orii de lucrri se cuprind cheltuielile pentru7
1.1. ?ncrcrile i descrcrile )n i din mijloacele de
transport ale materialelor3 prefa1ricatelor3 semifa1ricatelor3
confeciilor3 denumite -eneric materiale.
1.2. Aicile manerri cu 1raele ale a-oanelor i )ndepr/
tarea materialelor de la liniile ferate pentru asi-urarea -a1aritului.
1.3. Apropierea materialelor )n ra'a de )ncrcare a mijloacelor
de transport i )ndeprtarea acestora de la locul de descrcare a
autoehiculelor pentru asi-urarea -a1aritului de acces la
punctul de descrcare.
1.4. Aanipulrile i transporturile manuale locale !prin
purtat direct3 cu roa1a etc.$ )n ma-a'ii3 depo'ite i antiere de la
locurile de descrcare p5n la locurile de depo'itare i de la
locurile de depo'itare la o1iectele de construcii )n ra'a de
aciune a mijloacelor de ridicat3 respecti p5n la locurile de
punere )n oper !)n ca'ul lucrrilor liniare$.
1.5. Ae'area materialelor )n stie3 fi-uri sau )n rafturile
ma-a'iilor i depo'itelor3 precum i orice operaiuni de manipu/
lare B similare celor de mai sus B care interin pe parcursul
transportului materialelor de la productor la o1iectul de
construcii )n ra'a de aciune a mijloacelor de ridicat3 respecti
p5n la locul de punere )n oper3 indiferent dac materialele trec
prin unul sau mai multe depo'ite ori ma-a'ii.
1.6. <etri1uia )nsoitorilor mijloacelor de transport B se
determin a5nd duratele transporturilor i retri1uiile ne-ociate
)n cadrul unitii e.ecutante.
33
2. D/+/40(&*4/* ):/6+3(/6(654
2.1. Cheltuielile de la punctele 1.1.F 1.2. i 1.3. se deter/
min folosind normele de munc pentru )ncrcri/descrcri
ela1orate de A&&c )n 1987 la care se aplic aloarea tarifar a
orei ne-ociate )n unitatea ofertant. 0e asemenea3 se pot utili'a
i norme de )ncrcri/descrcri proprii fiecrui ofertant
e.perimentat.
2.2. 0eterminarea cheltuielilor de pe punctele 1.+. i 1.*. se
face utili'5nd normele de munc din capitolele 21 i 22 B
transporturi manuale i mecanice.
2.3. #u sunt considerate cheltuieli de manipulare cele
re'ultate din manipularea7
B pm5ntului de umplutur sau )n e.ces !e'i
transportul pm5ntului$F
B deeuri3 molo'3 alicrie B re'ultate din lucrrile de
e.ecuie !acestea )ntr )n cheltuieli indirecte$F
B echipamentele3 utilajele !funcionale i tehnolo-ice$
ce se preiau de la 1eneficiar B acestea se primesc la
locul de montaj3 restul operaiunilor se cuprind )n
norma de montajF
B produselor de 1alastier i carier3 a apei )n cistern3
a cror pre se determin loco B o1iect.
3(
ANEXA 5.
CONINUTUL CHELTUIELILOR DE TRASPORT
1. T4*&2;54+ *3+5
1.1. 2rin cheltuielile cu transportul materialelor3 prefa1ricatelor3
confeciilor etc. se )nele- cheltuielile ce se efectuea' pentru a aduce
materialele de construcii de la productor la depo'itul intermediar
!dac e ca'ul$ de la depo'itul intermediar la o1iectul de construcie3
ra'a de aciune a mijloacelor de ridicat3 respecti la locul de punere )n
oper )n ca'ul lucrrilor liniare.
&ot )n cheltuielile de transport se cuprind i ta.ele pre'ute de
le-islaie3 precum i cheltuielile determinate de operaiuni au.iliare i
adiacente.
1.2. &ransportul auto poate fi efectuat cu mijloace din dotarea
unitii e.ecutante sau pe 1a' de contract de prestaii de sericii de
transport.
1.3. Deneficiarul )mpreun cu proiectantul a sta1ili prin
proiectul tehnic punctul la care se pot aduce materialele3 punct
considerat ca centru de -reutate al lucrrilor )n ca'ul )n care o1iectiul
are mai multe o1iecte de construcii sau la o1iect c5nd acesta este
unic. ?n raport cu po'iia acestuia se sta1ilesc prin proiectul de
or-ani'are3 distane pariale i totale de la staia de destinaie la
depo'itul intermediar c5t i distana de la depo'itul intermediar la
depo'itul de l5n- o1iect.
1.4. 0e re-ul3 materialele3 echipamentele i utilajele !funcio/
nale i tehnolo-ice$ care necesit montaj3 deinute3 produse sau
aproi'ionate de ctre 1eneficiar3 se predau e.ecutantului la locul de
punere )n oper.
?n ca'ul )n care acestea se depo'itea' la un depo'it interme/
diar3 iar 1eneficiarul nu se poate ocupa de transportul lor3 )n lista cu
3+
cantitile de lucrri se a cuprinde un articol separat pentru
transportul la locul de punere )n oper3 operaie ce intr )n aloarea
dei'ului pe cate-orii de lucrri.
1.5. #u sunt considerate cheltuieli de transport a materialelor i
ca urmare se constituie )n articole separate dup ca'3 urmtoarele
cate-orii de transport7
B transportul )n cisterne al apei necesare proceselor
tehnolo-ice la lucrri cu consum mare de ap amplasate )n
locuri i'olate i la care nu se poate folosi o surs sau o reea de
ap din apropriere !lucrri de drumuri3 ci ferate3 construcii
a-ro'ootehnice3 )m1untiri funciare3 de art3 consolidri de
terasamente etc.$F
B transportul pm5ntului pentru umpluturi sau re'ultat din
spturi3 precum i al molo'ului re'ultat din demolriF
B transportul produselor de 1alastier3 confecii i construc/
ii metalice3 1etoane3 mortare i alte semifa1ricate atunci c5nd
)n preurile de dei' pe articol de lucrare nu s/a pre'ut i
transportul acestora3 respecti preul acestora nu este calculat )n
condiiile loco o1iect3 locul de punere )n oper.
2. T4*&2;54+36 ;/ )*6/* ?/4*+1
Cheltuielile cu transportul pe calea ferat cuprind toate
cheltuielile de transport de la staia de )ncrcare !productor$ i p5n
la staia de destinaie sau p5n la marca de si-uran ori sa1otul de
deraiere de la jonciunea liniei industriale principale3 la linia CG<.
&ot )n cadrul acestor cheltuieli se cuprind i7
B ta.ele i tarifele pentru operaiuni au.iliare i adiacente3
aferente transporturilor !pentru utili'area paletelor3 pentru
manerarea )n raport cu timpul i jonciuni pentru c5ntriri3
rec5ntriri3 pentru splarea3 de'infectarea sau curirea a-oa/
nelor3 pentru scrisori de trsur etc.F
3*
B ta.ele i tarifele pentru manere i transporturi )n
interiorul liniilor industriale !tarife pentru manere )n raport cu
distana i numrul de a-oane$ efectuate cu mijloacele de
traciune ale CG<3 e.ecutantului sau 1eneficiarului.
2reurile unitare e.primate )n lei6to sunt calculate su1 form de
ta1ele pe -rupe de materiale3 i pe tipuri de a-oane i pe distane de
transport. >alorile din aceste ta1ele se multiplic cu indicele de
cretere a cheltuielilor cu transportul de mrfuri pe CG care este
sta1ilit de ,#CG<3 apro1at de ;ficiul Concurenei.
?n ca'ul )n care materialele a-ona1ile se transport )n interio/
rul liniilor industriale ale 1eneficiarului sau constructorului cu
mijloacele de traciune ale CG< se a aea )n edere cheltuielile de
transport pe linia industrial conform tarifului CG< pentru maner )n
raport cu distana p5n la locul de descrcare. 0e la locul de
descrcare p5n la o1iect se preede transportul cu auto.
37
ANEXA .
STRUCTURA $I CONINUTUL CHELTUIELILOR
INDIRECTE
A. C:/6+3(/6( '/ (&+/4/2 @/&/4*6 9( '/ /</)3+*4/ * 63)414(654
1. &etri-u*ii ale personalului de conducere. tehnic. economic.
de alt+ specialitate. administrati/. de deser/ire 0i pa1+2
impo1itul. contri-u*ia la asi3ur+rile sociale 0i la (ondul
de 0omaj. a(erente
<etri1uiile personalului de conducere3 tehnic economic3 i
de alt specialitate administrati de deserire al unitii3 inclusi
indemni'aiile de conducere3 sporul de echime i alte drepturi le-ale
din fondul de retri1uire !e.clusi retri1uiile personalului de producie
industrial i de prestaii$
<etri1uiile maitrilor care particip alturi de personalul de
e.ecuie la procesul de producie3 inclusi impo'itul3 contri1uia la
asi-urrile sociale i la fondul de omaj
<etri1uiile personalului -ospodresc de tot felul !manipulani3
recepioneri3 )ncrctori i descrctori din cadrul depo'itelor centrale3
la1oranilor3 telefonistelor3 conductorilor de autoturisme3 auto/
speciale3 micro1u'e3 )n-rijitoarelor3 personalului de )ntreinere i mici
reparaii la instalaiile sanitare3 de ap3 )ncl'ire3 iluminat etc.$
inclusi sporul de echime i alte drepturi le-ale din fondul de
retri1uire !e.clusi retri1uiile personalului unitilor de producie
industrial i de prestaii$
,umele pentru constituirea fondului de premiere a personalului
de conducere )n cadrul fondului de retri1uire
Contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de omaj asupra
retri1uiilor tarifare3 indemni'aiilor3 premiilor i altor drepturi le-ale
care se cuprind )n aceast po'iie
38
2reliminrile constituite pentru plata indemni'aiilor de
concediu de odihn i adaosurilor la retri1uia tarifar pentru depirea
indicatorilor sau sarcinilor de plan pe trim. 8> al anului de raportare3
cuenite personalului de conducere tehnic3 economic3 de alt specia/
litate3 administrati3 deserire i pa'3 inclusi impo'itul3 contri1uia
asi-urrilor sociale i fondului de omaj asupra acestor indemni'aii i
adaosuri
<etri1uiile priind plata cen'orilor i a mem1rilor e.terni din
consiliile de administraie
2.Cote de cheltuieli indirecte a(erente unit+*i componente
Cota B parte din cheltuielile indirecte ale societii !antrepri'$
reparti'at unitilor componente fr personalitate juridic dar cu
conta1ilitate proprie
3. Amorti1area mijloacelor (i4e de interes 3eneral
Amorti'area )mprejmuirilor3 cldirilor3 instalaiilor ce le
deserescF 1irourilor3 caselor de fier3 fiet/urilor3 mainilor de scris
i al mijloacelor de calculF inentarul pentru pa' i stin-erea
incendiilorF autoturismelor !e.clusi amorti'area mijloacelor fi.e ale
unitilor de producie industrial i de prestaii$
Chiriile pltite sau datorate pentru mijloacele fi.e adminis/
tratie de interes -eneral i -ospodresc luate cu chirie
4. Cheltuieli pentru proiectare. a3rement+ri. studii. cercet+ri.
5ncerc+ri e4periment+ri. crea*ii. in/en*ii 0i ino/a*ii
Cheltuieli aferente lucrrilor de proiectare pentru neoile
proprii3 e.ecutate de sericiile3 seciile3 1irourile sau atelierele de
proiectare din cadrul societii !e.clusi lucrrile pentru inestiii care
se suport din fondurile de inestiii$
Cheltuieli pentru a-rementri
39
Cheltuieli pentru studii3 lucrri de cercetare/de'oltare )n
folos propriu3 altele dec5t cele reali'ate din fonduri speciale constituite
la niel naional
Aaterialele consumate )n la1oratoarele unitii pentru )ncer/
cri3 e.periene3 pro1e3 creaii etc.3 u'ura instrumentelor i sculelor
folosite pentru )ncercri3 e.periene3 creaii etc.
2lata e.perti'elor i consultaiilor le-ate de erificarea i
)ncercarea elementelor de construcii3 precum i )n pro1leme de
funcionarea utilajului tehnolo-ic !dac nu au fost pre'ute )n dei'$
Costul lucrrilor priind implementarea ,istemului de
conducere i asi-urarea calitii lucrrilor
Cheltuieli priind ineniile i inoaiile care nu se
concreti'ea' sau nu se refer la anumite o1iectie !e.. ta.e de 1reet3
e.perti'e3 cercetri3 filme3 schim1uri de e.perien etc.$. #u se includ
acele cheltuieli pre'ute a se suporta din fondul de cercetare/
de'oltare
5. Cheltuieli cu protec*ia muncii
Aaterialele3 retri1uiile3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile
sociale i la fondul de omaj3 cheltuielile 1neti3 precum i sericiile
seciilor sau ale terilor priind7
B tehnica securitiiF
B entilaia de protecia munciiF
B msuri i materiale tehnico/sanitareF
B echipament de protecieF
B echipament de lucruF
B alimentarea special pentru re'istena or-anismuluiF
B cercetri i proiectri priind protecia munciiF
Binstructajul de protecie a muncii
6. %o-6n1i -ancare
0o15n'ile pltite sau datorate care potriit le-ii se includ )n
cheltuielile de producie
(%
0o15n'ile )ncasate sau cert cuenite pentru disponi1ilitile
1neti din conturile unitilor de construcii/montaj3 de la 1ncile
finanatoare
,pe'ele 1ancare !comisioane3 ta.e etc.$
,oldul creditor se trece la sf5ritul lunii la re'ultatele financiare
7. Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace de calcul
automat7mecani1at
Cheltuieli de proiectare i implementare a lucrrilor de
prelucrare automat sau mecani'at a datelor3 dac nu se finanea'
din alte fonduri
Costul lucrrilor e.ecutate de uniti speciali'ate de calcul
Cheltuielile specifice necesare funcionrii mijloacelor de
calcul pentru prelucrarea automat sau mecani'at a datelor !rechi'ite
i imprimate3 pan-lici3 h5rtie pentru imprimat3 o'alid3 ener-ie etc.$
Amorti'area3 )ntreinerea i reparaiile de orice fel la mijloa/
cele proprii de prelucrare automat sau mecani'at a datelor
<etri1uiile cuenite personalului care deserete mijloacele
proprii pentru prelucrare automat3 impo'itul3 contri1uia la asi-ur/
rile sociale i fondul de omaj aferente
8. 9erisa-ilit+*i 5n cadrul normelor apro-ate
2erisa1ilitile sta1ilite prin norme apro1ate de or-anele
competente la alorile materiale )n timpul pstrrii i manipulrii care
nu se pot locali'a pe lucrri3 produse3 sericii sau destinaie. ?n
eiden se or )nre-istra numai perisa1ilitile efectie apro1ate )n
cadrul normelor3 dac nu se datoresc inoiei cuia
9. &etri-u*iile suplimentare ale muncitorilor direct producti/i.
impo1itul. contri-u*ia la asi3ur+rile sociale 0i la (ondul de
0omaj asupra retri-u*iilor totale ale acestor muncitori
(1
2remiile din fondul de retri1uie3 sporul de echime3 indemni/
'aiile pltite pe timpul scoaterii din producie potriit dispo'iiilor
le-ale3 indemni'aiile de concediu i alte drepturi ce se pltesc din
fondul de retri1uire3 inclusi impo'itul i contri1uia la asi-urrile
sociale i la fondul de omaj3 aferente
,umele preliminate pentru constituirea fondului de premiere a
muncitorilor direct productii3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile
sociale aferente
Cheltuielile cu plata du1l a orelor suplimentare lucrate )n
'ilele de sr1tori le-ale c5nd procesul de producie sau termenele de
punere )n funciune o impun
Cheltuielile ce priesc plata concediilor medicale pltite3
suportate de unitate c5nd acestea sunt mai mici de 1% 'ile i nu sunt
suportate conform le-islaiei )n i-oare din CA,
Cheltuielile priind acordarea de retri1uii an-ajailor pentru
'ilele nelucrate3 le-al acordate cu diferite oca'ii7
B eenimente de familie !cstorii3 nateri3 decese etc.$
B pentru donatorii de s5n-e !dou 'ile lucrtoare pltite$
B concedii de studii pltite
B indemni'aii de acan !c5nd unitatea sta1ilete efectuarea
de astfel de cheltuieli pentru oameni cu pro1leme deose1ite$
1:. Cheltuieli pri/ind utilaje de construc*ii. sculele 0i celelalte
o-iecte de in/entar 5n (olosin*+ cu caracter de produc*ie
;micul utilaj, tom-eroane. roa-e pe pneuri. re1er/oare de
depo1itare a apei. aparate de sudur+ electric+. dispo1iti/e
de (asonat.etc.<
Amorti'area micului utilaj necuprins )n dei'e la capitolul
I9tilajJ3 precum i chiria acestui utilaj )nchiriat de la teri
<eparaiile curente ale utilajelor mici3 materiale de )ntreinere3
de uns3 de ters3 cheltuielile de transport ale utilajului la i de la locul
de munc
(2
9'area o1iectelor de inentar cu caracter de producie !tr-i3
l'i3 -lei3 t5rncoape3 sape3 lopei3 ri-le i orice fel de scule de
producie$
Costul transportului uneltelor i sculelor de la depo'itul
central la antier i de la un antier la altul
<etri1uiile tarifare ale mecanicilor de )ntreinerea micului
utilaj3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de
omaj3 aferente
11. Cheltuieli pentru amenajarea 0i 5ntre*inerea 0antierului
Cheltuielile aferente construciilor3 instalaiilor i amenajrilor
proi'orii care se fac pe seama cheltuielilor indirecte7 -herete !cu
e.cepia celor de pa'$3 eafodaje3 rafturi interioare3 schel capr3
schele uoare suspendate3 podee peste anuri )n incinta antierului
etc.
?ntreinerea i repararea lucrrilor3 instalaiilor i amenajrilor
proi'orii de antier
?ntreinerea i repararea drumurilor proi'orii interioare3
podurilor i podeelor din incinta antierelor
12. Cheltuielile 5n le3+tur+ cu predarea lucr+rilor
Cheltuieli cu transportul i manipulrile efectuate pentru
eacuarea deeurilor3 molo'ului3 alicrie etc.3 re'ultate din e.ecutarea
lucrrilor
Cheltuielile cu retri1uiile inclusi impo'itul3 contri1uia la
asi-urrile sociale i contri1uia la fondul de omaj ale personalului
care a efectuat splarea scrilor3 pardoselilor3 uilor3 ferestrelor3
-eamurilor3 curenia interioarelor i instalaiilor
Cheltuieli pentru e.ecutarea msurtorilor i de erificare la
lucrrile de construcii care ulterior nu se or erifica
Cheltuieli cu manipulrile pentru eacuarea de pe antier3 la
terminarea lucrrilor3 a materialelor pentru care )n normele de dei' se
(3
pred numai cote de pierderi7 cofraje3 schele3 eafodaje etc. !retri1uii
muncitori3 manipulani3 costul transporturilor i utilajelor de ridicare/
)ncrcare$
Alte cheltuieli pentru predarea lucrrilor de construcii/
montaj ctre 1eneficiar
13. Cheltuieli cu transportul muncitorilor
Costul transporturilor periodice ale personalului nelocalnic
care )i i'itea' familia
Cheltuielile cu transportul personalului muncitor trimis de la
unitate3 de la un antier la altul sau de la un loc de munc la altulF
cheltuielile cu transportul 'ilnic al muncitorilor3 pe distanele dintre
spaiile de ca'are i locurile de munc se suport din fondul pentru
or-ani'area de antier
14. Cheltuieli neimputa-ile pentru e(ectuarea remedierilor 0i
re(acerilor de lucr+ri
Cheltuieli neimputa1ile pentru efectuarea lucrrilor de reme/
diere a deficienelor consemnate )n procesele er1ale de recepie3
precum i a acelor lucrri aprute )n perioada de erificare )n
e.ploatare a comportrii lucrrilor de construcii/montaj
Cheltuieli neimputa1ile pentru efectuarea remedierilor i
refacerilor )n timpul e.ecuiei lucrrilor
15. Cheltuieli de protocol
Cheltuieli de repre'entare i transport
16. Cheltuieli pentru reclame. pliante
Cheltuieli de pu1licitate B reclam
((
17. Cheltuieli pentru 0colari1are
Cheltuieli pentru pre-tirea i calificarea muncitorilor3 pentru
schim1uri de e.perien i pentru practic )n producie
Cheltuieli pentru or-ani'area i funcionarea de cursuri de
ridicare a calificrii muncitorilor prin scoaterea din producie !plata
leciilor responsa1ililor de cursuri alte cheltuieli administratie le-ate
de funcionarea acestor cursuri$
18. Alte cheltuieli de interes 3eneral 0i de e4ecutare a
lucr+rilor
Cheltuieli cu transportul o1iectelor de inentar i ca'arma/
mentului )n folosin de la depo'itul central3 la antiere sau de la un
antier la altul
Costul apei necesare la 1aracamentele pentru ca'area
muncitorilor
Costurile efectie cu ca'area personalului muncitor )n cmine
de tineret3 facturate de alte uniti !)n ca'ul )n care aceste cheltuieli nu
se recuperea' de la personal$
8mpo'itul pe cldiri i prime de asi-urare
&a.ele pentru erificarea i marcarea aparatelor de msurat i
c5ntrit
&a.ele de circulaie3 parcare etc. pltite conform dispo'iiilor
le-ale
Chiria terenurilor i rampelor din -ri
Cheltuieli cu pa'a militar sau militari'at efectuate de
or-anele de specialitate
Cheltuielile aferente semnelor de circulaie !semne aerti'oare
luminoase pe timp de noapte la lucrrile de canali'are3 alimentare cu
ap etc.$
Chiria -araj pentru autoturisme
Cheltuieli de predare/preluare a unitilor i de inentariere a
1unurilor
Cheltuieli pentru preenirea calamitilor
(+
2rime de asi-urare pentru mijloace de transport uor
Costul lucrrilor de derati'are i de'insecie
Cheltuieli de topometrie3 trasare etc.
Costul materialelor de propa-and instrucie educati pentru
preenirea incendiilor !afie3 panouri3 1rouri etc.$
Cheltuieli cu personalul de conducere i administrati al altor
formaiuni dec5t ale unitilor de construcii/montaj
Cheltuieli de demontare3 transport i montare a mijloacelor
fi.e mutate de la o unitate la alta3 cu oca'ia transferului
Cheltuieli priind instalarea minicentralelor telefonice luate
cu chirie de la unitile 2&&< !costul proiectului3 aloarea ca1lurilor
etc.$
Cheltuieli de transport3 ca'are i diurnele de deplasare ale
personalului )nsrcinat cu recrutarea forei de munc3 precum i
cheltuielile de transport ale muncitorilor recrutai din alte localiti de
domiciliu la antiere3 potriit dispo'iiilor le-ale
Cheltuielile cu suprae-herea forei de munc special
folosit pe antiere
B. C:/6+3(/6( *'0(&(2+4*+(,-@52;5'14/9+(
1. =urnituri de -irou
<echi'ite
8mprimate
Aateriale pentru 1irou3 inclusi h5rtia de o'alid3 foto3 calc i
.ero.
Aateriale pentru le-atul arhiei cu fore poprii
2. C+r*i. re/iste. 0i a-onamente
Cri care se procur din fondurile actiitii de 1a'
<eiste i diferite pu1licaii de specialitate
Duletine speciale de u' intern
(*
Cataloa-e furni'ori !produse6preuri$
,pecificaii tehnice B norme de dei'
Coleciile de acte normatie ,&A,/uri3 norme interne etc.
3. Cheltuieli 9TT&
Cheltuieli pentru e.pedierea corespondenei !tim1re potale3
ta.e3 imprimate potale etc.$
Cheltuieli cu e.pediere a tele-ramelor
Cheltuieli de tele. i fa.
A1onamente pentru centrale i posturi telefonice
Cheltuieli de interfon
Cheltuieli cu conor1iri telefonice adiionale3 interur1ane i
internaionale
A1onamente pentru radiotelei'iune3 radioficare3 staie de
amplificare
4. Alte cheltuieli de -irou
Costul lucrrilor pentru le-atul actelor efectuate prin teri
Costul lucrrilor pentru dactilo-rafiere3 multiplicare etc.
efectuate prin teri
Costul e.perti'elor conta1ile i tehnice dispuse de or-anele )n
drept
5. %eta0+ri. trans(er+ri
Cheltuieli de transport al personalului transferat )n interes de
sericiu3 precum i al mem1rilor de familie i 1unurilor aparin5nd
acestora3 potriit dispo'iiilor le-ale
8ndemni'aia de detaare i transferare
6. %eplas+ri 5n *ar+
Cheltuielile de transport )n interiorul localitii de reedin cu
mijloace de transport )n comun3 inclusi a1onamente folosite )n acest
scop3 precum i transportul cu ta.imetre
(7
Cheltuielile de transport pe calea ferat3 cu mijloace de
transport auto3 aeriene i naale )n interes de sericiu !deplasri
i detari$ )ntre localiti3 inclusi costul foilor de drum3 achi'iio/
n5ndu/se prin irament
Cheltuielile de ca'are i informaii pentru asi-urarea ca'rii
8ndemni'aia de detaare i transferare
7. %eplas+ri 5n str+in+tate
Cheltuielile cu transportul pe calea ferat3 mijloace de
transport auto3 aeriene i naale pentru dele-aii )n interes de sericiu
)n strintate
Cheltuielile pentru ca'are )n strintate
Cheltuielile pentru diurne i indemni'aii le-ale priind
dele-aiile )n strintate
&a.e pentru i'a paapoartelor )n interes de sericiu etc.
8. >ateriale pentru 5ntre*inerea 0i cur+*enia cl+dirilor 0i
altor mijloace (i4e
Costul materialelor pentru )ntreinere i curenie e.ecutate cu
fore proprii la7
B cldiri
B depo'ite i 1arci
B spaii ca'are3 dormitoare
B spaii administratie i de 1a'
B mijloace de calcul
B mijloace de multiplicare
B mo1ilier i inentarul -ospodresc
B 1ecurile i corpurile de iluminat pentru cldirile i
spaiile e.terioare !st5lpii3 ca1lurile i lmpile se suport din
fondurile de or-ani'are antier$
9. &epara*ii curente la cl+diri 0i alte mijloace (i4e
(8
Costul materialelor i pieselor de schim1 pentru reparaii
curente e.ecutate cu fore proprii la7
B cldiri
B depo'ite i 1arci
B spaii ca'are3 dormitoare
B spaii administratie i de 1a'
B mijloace de calcul
B mijloace de multiplicare
B mo1ilier i inentarul -ospodresc
Costul lucrrilor de reparaii curente ce se e.ecut prin teri
sau seciile proprii speciali'ate3 la cldiri de orice fel3 mijloace de
calcul !din folosina compartimentelor unitii de construcii/montaj$3
mo1ilier i inentar -ospodresc
<eparaiile curente e.ecutate de teri sau prin secii proprii
speciali'ate la cldirile i 1aracamentele destinate ca'rii personalului
1:. &epara*ii capitale la cl+diri
Costul lucrrilor de reparaii capitale la cldiri de orice fel3
e.ecutate prin teri3 secii proprii speciali'ate sau fore proprii
11. >ateriale 0i piese de schim- pentru (unc*ionarea
mijloacelor de transport u0or
Cheltuieli pentru funcionarea3 )ntreinerea i reparaiile de
orice fel e.ecutate prin teri sau secii proprii speciali'ate la mijloacele
de transport auto3 utili'ate pentru deplasarea personalului de condu/
cere i a celorlalte persoane
Car1urani
Lu1rifiani
Aateriale i piese de schim1 !inclusi anelope i camere$
pentru )ntreinere3 rei'ii tehnice i reparaii curente ce se e.ecut prin
fore proprii sau teri
(9
12. #1ura. 5ntre*inerea 0i repararea o-iectelor de in/entar
de mic+ /aloare sau scurt+ durat+ cu caracter
administrati/?3ospod+resc
9'ura o1iectelor de inentar de mic aloare sau scurt durat
cu caracter administrati/-ospodresc
9'ura3 )ntreinerea i repararea ti ca'armamentului i a
o1iectelor de inentar aflate )n dormitoarele comune pentru ca'area
personalului
9'ura3 )ntreinerea i repararea echipamentului
Aaterialele pentru )ntreinere i repararea o1iectelor de
inentar de mic aloare sau scurt durat cu caracter administrati/
-ospodresc
Costul uniformelor personalului care asi-ur pa'a unitii3
acordat potriit dispo'iiilor le-ale
Cheltuieli de transport/aproi'ionare aferente o1iectelor de
inentar i ca'armamentului p5n la depo'itul central
13. Cheltuieli pentru 5nc+l1it
Com1usti1il de orice fel
Costul ener-iei termice furni'at de centrala proprie sau de
teri
Cheltuieli pentru )ncl'itul cminelor i 1aracamentelor
destinate ca'rii personalului
14. "ner3ie electric+ pentru iluminat 0i (or*+ motrice 5n
scopuri administrati/ 3ospod+re0ti
Costul ener-iei electrice furni'at de teri sau produs de
centrala proprie3 folosit pentru iluminat
Costul ener-iei electrice furni'at de teri sau produs de
centrala proprie3 folosit ca for motrice )n scopuri administratie
-ospodreti !ascensoare3 pompe pentru hidrofoare3 maini i instalaii
+%
electrice pentru mijloacele de calcul3 maini de scris electrice3 fa.3
echipamente de multiplicat etc.$
Costul ener-iei pentru iluminatul cminelor i 1aracamentelor
destinate ca'rii personalului muncitor
Costul ener-iei pentru iluminatul acceselor la locurile de lucru
!costul ener-iei electrice pentru iluminarea locului de lucru la lucrrile
care se e.ecut la lumin artificial se suport prin preederi )n
dei'ul ofert$
15. Ap+. canal. salu-ritate pentru ne/oi
administrati/?3ospod+re0ti
Costul apei furni'at de teri sau e.tras prin fore proprii3
folosit pentru neoi administrati/-ospodreti !ap pentru consumul
personalului3 curenia locurilor de munc3 )ntreinerea spaiilor
e.terioare3 inclusi a spaiilor er'i$
&a.e de canali'are3 salu1ritate i -unoi !inclusi cele priind
spaiile destinate ca'rii personalului$
Cheltuieli de idanjare la cminele i 1aracamentele destinate
ca'rii personalului
16. Alte cheltuieli pentru 5ntre*inere 0i 3ospod+rie
Costul lucrrilor de )ntreinere a mijloacelor de calcul3
mainilor de scris3 de multiplicat etc.3 e.ecutate prin teri
&a.e de coerit
Cheltuieli pentru curenia spaiilor construite efectuat prin
teri
Cheltuieli de i-nifu-are cmine i 1aracamente destinate
ca'rii muncitorilor
C. C:/6+3(/6(6/ &/;45'3)+(,/
1. 9ierderi din 5ntreruperi din cau1e interne 0i e4terne
+1
Cheltuieli pe timpul )ntreruperii produciei proocate unitii
de construcii/montaj ca7
a$ <etri1uiile muncitorilor cuenite le-al pe timpul
)ntreruperii3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale aferente
i la ajutorul de omaj
1$ "ner-ia i com1usti1ilul consumate pe timpul )ntreruperilor
c$ Chiriile pltite sau datorate pentru utilaje )nchiriate )n
timpul )ntreruperii
d$ Amortismentul datorat pentru utilajele de construcii din
dotarea unitii pe perioada )ntreruperii
Cheltuielile de la aceast po'iie se diminuea' cu sumele
recuperate
2. ipsuri de in/entar la mijloacele circulante din ma3a1iile
unit+*ii peste normele le3ale de perisa-ilit+*i
Lipsurile de materiale de 1a'3 prefa1ricate i confecii3
com1usti1il3 am1alaje3 o1iecte de inentar peste normele le-ale de
perisa1ilitate care nu se datoresc inoiei cuia pe 1a'a apro1rii
or-anelor competente
2lusurile acelorai elemente de mijloace circulante constatate
)n ma-a'iile unitii de construcii / montaj care nu se pot identifica pe
o1iectele sau lucrrile de la care au proenit !plusurile de la asemenea
mijloace circulante care se identific pe o1iecte sau lucrri se scad
din cheltuielile directe de producie de la articolul de calculaie
IAaterialeJ$
>aloarea plusurilor de inentar ce depete aloarea
lipsurilor neimputa1ile se trece la contul de re'ultate financiare
3. Alte cheltuieli neproducti/e
Cheltuielile de producie !materiale3 retri1uii3 chirii3 utilaje
etc.$ priind anii precedeni constatate )n anul curent la lucrrile
terminate sau antierele lichidate
+2
Cheltuieli neproductie ca de e.emplu7
B aloarea materialelor de 1a'3 prefa1ricatelor i
confeciilor materialelor dierse3 o1iectelor de inentar3 pieselor
de schim13 ca'armamentului3 echipamentului i materialelor de
producie din ma-a'ie care nu au fost )n folosin3 casate )n
conformitate cu preederile le-ale
B aloarea materialelor recuperate din operaii de casare
!se scade$
B diferena dintre preul de aproi'ionare i cel sta1ilit
)n urma declasrii materialelorF la aceast po'iie nu se
)nre-istrea' aloarea o1iectelor de inentar3 ca'armamentului3
echipamentului i materialelor )n folosin3 scoase din u'
C. C:/6+3(/6( ;4(,(&' *2(@34*4/* 63)414(654 '/ )5&2+43)7((
1. Cheltuieli pri/ind asi3urarea lucr+rilor de construc*ii
Cheltuieli priind asi-urarea o1li-atorie pre'ut prin
contracte la condiiile speciale de contractare a lucrrilor de
construcii pe perioada e.ecuiei
+3
ANEXA !.
DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRRI =M5'/6>
Cate-oria de lucrri !denumirea$
#r
.
crt.
Capitolul
de
lucrri
9.A.
Canti/
tatea
2.9.
a$ materiale
1$ manoper
c$ utilaj
d$ transport
&otal a$O1$
Oc$Od$
Aateriale
!col. 3
col.
(a$
Aanoper
!col. 3
col. (1$
9tilaj
!col. 3
col. (c$
&ransport
!col. 3
col. (d$
&otal !col. 3 col. (
sau col. + O col. * O
O col. 7 O col. 8$
. 1 2 3 4 5 ! " #
1. Capitolul de lucrare !denumirea$
1.1. ,u1capitol !descriere$
1.2. ,u1capitol !descriere$
1.3. ..................................................................
2. Capitolul de lucrare !denumirea$
2.1. ,u1capitol !descriere$
2.2. ,u1capitol !descriere$
2.3. ....................................................................
3. .......................................................................
3.1. ....................................................................
3.2. ....................................................................
Cheltuieli directe A m 9 t &
+(
. 1 2 3 4 5 ! " #
CA,
@omaj
,ntate
Gond de risc
Alte cheltuieli conform preederilor le-ale
&otal cheltuieli directe7 m
&;&AL CE"L&98"L8 08<"C&" >% m% #% t% c
Cheltuieli indirecte P T% Q $% $%
2rofit P !T% O $%$ Q
%
%
@
9
9%
&;&AL 4"#"<AL @% P T% O $% O 9%
++
ANE@A 8
D!/i0! ! %&i!," d! ,%n2"r#,3i!.
AM%d!(B
5r
crt.
6enumirea
Aaloarea
$e:cusiv
-A. 3 mii
lei 3 %
din careE dupa ca)E
.ntreprenorul
(eneral $.(%/.sociatul
1 $lider al asociaiei%
$denumirea%
2u,antreprenor $2.%
sau su,antreprenor de
specialitate
$2.2%/.sociatul n
$denumirea%
+*
/ap. 4 3 L=/9D94 67 /?52-9=/>44
/ategoria de lucr!ri
2im,ol 6enumirea
1. -s -erasamente
2. / /onstrucii
3. 4 4nstalaii nc!l)ire
". 7 4nstalaii electrice
5. 2 4nstalaii sanitare
F. 4) 4)olaii
GGGGGGGGGGGGGG
n. * *onta< utila<e
#i ec0ipamente te0nologice
inclusiv reelele aferente
-otal 4
/ap. 44 3 +9?/=9.97
+7
ANE@A 6.
ACTE NORMATI=E I RE.LEMENTARI CN =I.OARE
1 Legea nr. 1/1991
Legea privind protecia social! a #omerilor #i reintegrarea lor
profesional!
2 Legea nr. 10/1995 Legea calit!ii n construcii
3 Legea nr.13/199F Legea pentru apro,area ?.(. 10/199" privind impo)itul pe profit
" Legea nr. F5/1991 Legea pentru modificarea #i completarea Legii nr. 1/1991
5 &.(. nr. F5F/1991 /lasificarea activit!ilor din economia naional! $/.75%
+8
F
?rd. nr. 82/1991
$2ecretariatul de 2tat
pentru &andicapai%
?rdin pentru apro,area instruciunilor privind calculul #i v!rsarea
contri,uiei agenilor economici la Condul de risc #i accident precum
#i utili)area acestuia
1 Legea nr. 1"5/1991 Legea asigur!rilor sociale de s!n!tate
8
?rd nr. 2288/1991
$*C **+2 *2%
?rdin pentru apro,area 5ormelor metodologice privind /onstituirea
fondului iniial de asigur!ri sociale de s!n!tate pe anul 1998
9 Legea nr. 215/1991 Legea privind /asa 2ocial! a /onstructorilor
10 ?.=.(.nr. 98/1999
?rdonan! privind protecia social! ale persoanelor ale c!ror
contracte individuale de munc! vor fi desf!cute ca urmare a
concedierilor colective
+9