Sunteți pe pagina 1din 29

Servicii de comunicatii satelitare THURAYA

Scurt istoric
Sistemele de comunicaii mobile satelitare sunt sisteme de radiocomunicaii concepute pentru:
Vehicule terestre
Avioane
Nave
Terminale portabile
Constau, n esen!, din:
unul sau mai muli satelii,
una sau mai multe staii de sol "i#e $%ate&a' (arth station),
staii mobile,
deservesc "ie ntrea%a supra"a! a *!m+ntului $%lobale), "ie anumite ,one %eo%ra"ice
$,onale)-
Avantajele utilizrii transmisiilor satelitare
Sistem dual: Utili,atorii serviciilor convenionale terestre mobile vor putea comuta pe
serviciul de satelit c+nd se a"l! n a"ara ariei de acoperire a reelei clasice
.e%!tura prin intermediul satelitului poate "urni,a rute pentru apeluri blocate n reeaua
terestr! datorit! unor posibile umbriri de c!tre diverse structuri %eo%ra"ice
Utili,atorii vor putea s! emit! /i s! recepione,e apeluri ori pe calea celulelor terestre ori,
n absena acestora, direct prin satelit-
Sistem %lobal multi"uncional: 0nter"ee ntre toate sistemele terestre mobile e#istente:
1S2, etc-
3n a"ara comunicaiilor vocale se reali,ea,! /i comunicaii de date, pa%in%, "a#-
Servicii Thuraya
Servicii cu plat (PostPaid cu abonament lunar): voce, a!, date
Ta#a de activare $inclusiv S02 Card4ul), Abonament lunar voce, date, "a#, Transmitere de
mesa5e te#t de tip S2S
Servicii incluse "n abonamentul lunar
2esa%erie vocal!
Redirecionare apeluri
Apel n a/teptare /i apel reinut
Telecon"erin!
0denti"icarea apelantului
Restricionarea apelurilor
6eterminarea po,iiei cu a5utorul 1*S
Tipuri de tari"e: Thura'a, 7and 8, 7and 9, Catch All
Aria de acoperire (primii doi sateli#i)
Aria de acoperire dup lansarea celui de al $%lea satelit
Servicii cu cartele Prepaid
Cartela Clasic *lan4*re*aid include 8: unit! i de convorbire $o unitate ; circa 8 minut
Thura'a4Thura'a sau :,<< minute pentru Thura'a 4 1S2=*STN)- Are 89 luni valabilitate de la
e"ectuarea primului apel- Cartela se de,activea,! daca n primele < luni de la activare nu s4a
e"ectuat nici un apel- *entru prelun%irea valabilit!ii cu nc! 89 luni a cartelei trebuie s! avei n
cont minim >? de unit!i pe care Thura'a le retra%e automat- 6ac! cele >? de unit!i nu se
re%!sesc in cont, atunci cartela se de,activea,! automat- .a terminarea perioadei de valabilitate,
creditul se poate nc!rca ntr4o perioad! de %raie de ?: ,ile, "olosind cartele Scratch4card $9:,
@:, 8<:, @::, 8::: sau 9@:: unit! i) s au inc!rcare electronic!- 3n perioada de %raie se pot primi
apeluri voce /i S2S- 6up! perioada de %raie, dac! cartela nu a "ost inc!rcat!, aceasta se
de,activea,! /i creditul neconsumat se anulea,!- Se poate "olosi in toata aria de acoperire
Thura'a-
Sistemul cu cartele *re*aid este avanta5os pentru utili,atorii care "olosesc pu in timp
serviciile Thura'a-
&artela S'( prepltit tip )*+A
Are valabilitate 9A de luniB include un credit iniial de 9: unit! i-
Pre#urile serviciilor:
Apeluri de plecare din zona ,
-estina#ie Pre
Voce: Thura'a 4 Thura'a :-C@ unit! i=minut
Voce: Thura'a 4 7and 8 :-?: unit! i=minut
Voce: Thura'a 4 7and 9 @-:? unit! i=minut
Voce: Thura'a 4 Catch All C-8: unit! i=minut
S2S :->@ unit! i=S2S
Apeluri de plecare din aara zonei ,
-estina#ie Pre
Voce: Thura'a 4 Thura'a 8-9@ unit! i=minut
Voce: Thura'a 4 7and 8 8-C@ unit! i=minut
Voce: Thura'a 4 7and 9 <-:9 unit! i=minut
Voce: Thura'a 4 Catch All ?-<@ unit! i=minut
S2S :->@ unit! i=S2S
Note:
Creditul iniial este valid 9A de luniB
Valabilitatea iniial! de 9A de luni se socotete de la primul apel /i se anulea,! dac! nu se
"ace un apel in primele < luni de la activareB
.a e#pirarea perioadei de valabilitate, aceasta se prelun%ete automat, daca in contul
cartelei mai sunt 8: unit!i, dac! nu, utili,atorul trebuie s! pl!teasca prelun%irea intr4un
interval de ma#im ?: de ,ile de la e#pirarea perioadei de valabilitate- 3n aceasta perioad!,
utili,atorul poate primi apeluri dar nu poate e"ectua apeluri-
6ac! prelun%irea nu se "ace, cartela i pierde valabilitatea, la "el i eventualul credit
resident-
Serviciile de date $?-< Dbps) /i EAF sunt ta#ate la minut la acelea/i preuri ca cele de
voce- .a activare, pe l+n%! num!rul de voce se aloc! /i un num!r pentru date $?-< Dbps) /i
EAF-
*entru conectarea la 0nternet, in modul 6ial4up, utili,atorul trebuie s! aib! activat
num!rul de date ?-<Dbps-
Toate serviciile se ta#ea,! la intervale de 9: de secunde, 8<: caractere=S2S sau bloc de
8: D7 $pentru modul 1m*RS)-
0n ca,ul in care S024ul se pierde, stric!, etc- se poate inlocui cu unul nou contracost-
Servicii %ratuite: call "or&ardin%, call &aitin%, call hold, con"erence callin%, C.0*, voice
mail, customer controlled barin%-
Roamin% n reelele 1S2:
Serviciu Pre#
Apel de plecare dintr4o reea
1S2
Tari"ul Roamin% al reelei 1S2 G 9@H G "luctuaia curent!
Apel de sosire intr4o reea 1S2 :-@: unitati=minut
S2S Tari"ul Roamin% pentru S2S al reelei 1S2 G 9@H G "luctuaia
curent!
Alte tipuri de apeluri $cu num!r scurt):
Serviciu &od scurt &ost serviciu
+*&,
*repaid 2ain 2eniu:3ncarcare cu scratch
card, A"i/are num!r
propriu Thura'a, Schimbare limb!,
Renoire *repaid
8@: 1ratuit
0ntero%are cont de pe cartela S02 8@8 *rima intero%are este %ratuit!-
Restul se pl!te/te ca un apel de voce
Thura'a4Thura'a
Acces la Voice 2ail 89> Ca un apel Thura'a4Thura'a
2emorare un mesa5 in Thura'a Voice 2ail
7o#
89A Ca un apel Thura'a4Thura'a
Apel la Customer Service Center 8:: :-A9 unit! i=minut
S(S
S2S pentru renc!rcare cu Scratch Card 8@: *reul unui S2S normal
3nc!rcare cu Scratch Card prin 6irect
6ialin%
8<: 1ratuit
S2S pentru intero%are credit 8@8 *reul unui S2S normal
Trimitere (42ail din tele"onul Thura'a spre
orice
adres! de (42ail "olosind serviciul S2S
89:: *reul unui S2S normal
Solicitare parol! pentru acces &eb 8@99 *reul unui S2S normal
S2S pentru determinarea locaiei 8>:: *reul unui S2S normal
A.T, S,/+'&''
Acces dintr4o reea 1S2 sau *STN la
Thura'a Voice 2ail
CC98<8::89> *reul din reeaua 1S2 sau *STN
.!sarea unui mesa5 in Thura'a Voice
2ail dintr4o reea 1S2=*STN
CC98<8::89A *reul din reeaua 1S2 sau *STN
Apeluri de ur%en! ???,?88,889 1ratuit
Serviciul de trans"er credit $(&allet) 8@@: *reul unui S2S normal
Serviciul de conectare la 0nternet n modul Thura'a 1m*RS
Activarea se "ace numai dac! utili,atorul are serviciul de voce activat- 6e,activarea se
"ace oric+nd, cu posibilitatea ca serviciul de voce s! ram+n! activat-
Vite,a de trans"er prin serviciul 1m*RS este de ma#im 9:Dbps pentru upload /i <:Dbps
pentru do&nload- 1m*RS "olose/te un canal parta5at, pe pachete, iar ta#area se "ace la
cantitatea de date trans"erate $upload G do&nload) la un pre de @ unit!i= 27, ast"el c!
este necesar ca utili,atorul sa aib! disponibil in cont o sum! su"icient! pentru trans"erul
de date- Ta#area se "ace la bloc de 8:I7-
.a activare, abonatului i se aloc! un cont de 2ail de "orma:
CC98<########Jthura'a-com care vor "i trimise abonatului prin S2S, impreun! cu
parola de 2ail- Resetarea parolei se "ace prin trimiterea unui S2S la num!rul Thura'a
88>A-
*entru lucru 1m*RS din alte reele 1S2 se "ace la preul din reelele respective, la care
se adau%! 9@H-
Produse Thuraya
THURAYA VKC(
THURAYA 6AT(
THURAYA 2AR0NA
T01/A2A +*&,
SatSleeve or Android
Combinaie per"ect! de mobilitate i simplitate, Thura'a SatSleeve este cel mai inteli%ent, mai
rapid i mai simplu mod de a trans"orma tele"onul ntr4un smartphone prin satelit- Thura'a
SatSleeve o"er! acces la apeluri tele"onice, e4mailuri, mesa5e instant i aplica ii populare de
sociali,are n modul satelit n 8<: de !ri din re eaua de acoperire Thura'a-
(ste "urni,at cu un adaptor pentru Samsun% 1ala#' SA- Sunt disponibile separat i adaptoare
pentru Samsun% 1ala#' S>-
Capabilitati:
Convorbiri i mesa5e te#t n mod satelit-
(mail n mi care
*ermite acces la aplica iile "avorite $EacebooD, LhatsUp, T&itter i multe altele) prin
intermediului modului satelit- Ast"el se poate navi%a, conversa i actuali,a pro"ilul
propriu n loca ii n care re eaua terestr! lipse te-
Ad!u%ai o cone#iune satelitar! de ncredere la Samsun% 1ala#', n orice loca ie-
Aplicaia SatSleeve este disponibil! pentru desc!rcare pe 1oo%le *la'-
*ur i simplu introduce i Smart*hone4ul n SatSleeve pentru a bene"icia de modul satelit-
6isponibil n 89 limbi di"erite, aplica ia SatSleeve permite inte%rarea cu u urin ! a
contactelor din Smart*hone-
Thura'a SatSleeve este prev!,ut cu un buton dedicat pentru apeluri de ur%en! pentru a
e"ectua un apel vocal la un num!r prede"init n situa ii de ur%en !, chiar i "!r!
Smart*hone andocat-
Sus inut de o re ea de satelit puternic!
o Reeaua de satelit Thura'a acoper! mai mult de 8A: de !ri i dou! treimi din
lume- Cu capabilitatea H*A $Hi%h *enetration Alertin%), Thura'a SatSleeve v!
permite s! primii apeluri, chiar dac! antena satelit este retractat!-
Adaptoare smartphone interschimbabile
o Thura'a a de,voltat o serie de adaptoare pentru di"erite modele de Samsun%
1ala#', ceea ce permite comutarea ntre tele"oane- (ste livrat cu adaptor pentru
Samsun% 1ala#' SA- Sunt disponibile separat adaptoare pentru Samsun% 1ala#'
S>-
Caracteristici
6imensiuni Unitatea principal!: 8>C # <? # 8C mm $h # & # d)
Adaptor: 8A: # M9 # 8A mm $h # & # d)
1reutate Unitatea principal!: 8MC % $cu baterie) 4 Adaptor: >M %
Conectivitate mu"a >-@ mm pentru headset
2icro US7 pentru nc!rcare /i actuali,are
2u"! 6C pentru nc!rcare
7aterie >-MV .i4ion, 9A:: mAh
Timp stand4b' p+n! la ><h
Timp convorbire p+n! la >h
Vite,! date 6o&nload <: Dbps, Upload 8@ Dbps $1m*RS)
Alimentare 0e/ire 6C @V = 9-:A $cu adaptor (U=UI=CN=AUS)
Temperatura de
operare
de la 48: la G@@ NC
Temperatura de
stocare
de la 49: la GM: NC
.imbi (n%le,!, arab!, bahasa 0ndone,ia, chine,! $simpli"icat!), "rance,!, %erman!,
italian!, 5apone,!, coreean!, portu%he,!, rus!, spaniol!
SatSleeve or iPhone
Thura'a SatSleeve este primul adaptor pentru satelit pentru i*hone, o"erind utili,atorilor acces
u or i la pre uri accesibile la serviciile de comunica ii mobile peste reeaua satelitar! Thura'a-
0ntroducei i*hone4ul n SatSleeve pentru a r!m+ne conectat prin apeluri tele"onice i S2S4uri n
modul prin satelit-
Capabilitati:
Compatibilitate cu i*hone
o Cu Thura'a SatSleeve, putei "olosi o cone#iune de ncredere prin satelit, n orice
locaie, permi+ndu4v! s! r!m+nei conectat cu dispo,itivul cu care suntei
"amiliari,at- Aplicaia SatSleeve poate "i desc!rcat! de pe Apple App Store-
U or de utili,at
o *ur i simplu introduce i i*hone4ul pentru a bene"icia de capacitatea modul satelit-
6isponibil n 89 limbi di"erite, aplica ia SatSleeve permite inte%rarea cu u urin ! a
contactelor din i*hone atunci c+nd se "ac apeluri i S2S prin satelit-
6urata de "uncionare e#tins! pentru i*hone
o Ac ion+nd ca o baterie de re,erv! pentru i*hone, Thura'a SatSleeve permite
"unc ionarea pentru perioade mai lun%i de timp-
Caracteristici mbun!t! ite de securitate
o Thura'a SatSleeve este prev!,ut cu un buton dedicat pentru apeluri de ur%en!
pentru utili,atori pentru a e"ectua un apel vocal la un num!r prede"init n situa ii
de ur%en!, chiar i "!r! i*hone andocat-
Sus inut de o re ea de satelit puternic!
o Reeaua de satelit Thura'a acoper! mai mult de 8A: de !ri i dou! treimi din
lume- Cu capabilitatea H*A $Hi%h *enetration Alertin%), Thura'a SatSleeve v!
permite s! primii apeluri, chiar dac! antena satelit este retractat!-
Caracteristici:
6imensiuni Unitatea principal!: 8>C # <? # 9: mm $h # & # d)
Adaptor: 8A9 # <? # 8> mm $h # & # d)
1reutate Unitatea principal!: 8MC % $cu baterie) 4 Adaptor: A? %
Conectivitate mu"a >-@ mm pentru headset
2icro US7 pentru nc!rcare /i actuali,are
7luetooth
LiEi
Conector i*hone pentru docDer
2u"! 6C pentru nc!rcare
7aterie >-MV .i4ion, 9AA: mAh
Timp stand4b' p+n! la ><h
Timp convorbire p+n! la >h
3nc!rcare i*hone *rin intermediul porturilor de nc!rcare
Alimentare 0e/ire 6C @V = 9-:A $cu adaptor (U=UI=CN=AUS)
Temperatura de
operare
de la 48: la G@@ NC
Temperatura de
stocare
de la 49: la GM: NC
.imbi (n%le,!, arab!, bahasa 0ndone,ia, chine,! $simpli"icat!), "rance,!, %erman!,
italian!, 5apone,!, coreean!, portu%he,!, rus!, spaniol!
Thuraya 3T
Thura'a FT a "ost conceput pentru a re,ista celor mai dure medii i unor condi ii e#treme pentru
a asi%ura conectivitatea indi"erent de locaie-
Combinaia dintre tehnolo%ia avansat! de claritate a vocii i o anten! omnidirecional! asi%ur! un
semnal nentrerupt chiar i n timpul apelurilor nestaionare-
Capabilitati
Cel mai compact i mai u or tele"on prin satelit din lume
o Thura'a FT a "ost conceput pentru a satis"ace cerinele dumneavoastr! de
mobilitate n cele mai dure medii- Tele"onul este un pre"erat de o %am! lar%! de
utili,atori, inclusiv aventurieri i companii pentru portabilitatea sa-
Certi"icat pentru a "unciona n medii di"icile
o Construit dupa standarde e#i%ente, Thura'a FT este unul dintre cele mai durabile
tele"oane prin satelit din lumeB carcasa e#tern! este reali,at! din cel mai recent
material policarbonat hi4tech- (valuarea 0*@A=0I:> pentru Thura'a FT este un
standard recunoscut la nivel %lobal de la Comisia (lectrotehnic! 0nternaional!-
Re,istent la stropi, re,istent la pra" i ocuri, Thura'a FT este potrivit pentru
utili,area n condi ii solicitante n care alte tele"oane prin satelit nu pot "unc iona-
Tele"onie "iabil! prin satelit n mi care
o Tele"onul Thura'a FT 6ual dispune de o tehnolo%ie avansat! care combin!
puterea sateliilor Thura'a cu antena tele"onului, n scopul de a asi%ura
capacitatea de &alD4and4talD complet! i coerent!- *uterea re elei de sateli i
permite utili,area Thura'a FT46UA., chiar dac! antena nu este scoas! sau daca
v! a"la i ntr4un vehicul n mi care atunci c+nd este cuplat cu o unitate de
andocare-
Conectivitate la internet uoar!, rapid! i si%ur!
o Capacit! ile 1m*RS ale tele"onului prin satelit permit cu u urin ! trimiterea sau
recep ionarea de e4mailuri i navi%area pe &eb cu laptop sau *C 4 practic de
oriunde- Thura'a FT dispune de cele mai mari vite,e de trans"er date din
industria speci"ic!, de p+n! la <: Ibps-
6urat! de via! a bateriei si%ur!
o 7ateria durabil! a echipamentului Thurata FT o"er! p+n! la < ore de convorbire i
C: de ore de a teptare-
Sus inut de o re ea satelit puternic!
o Sus inut de re eaua de satelit Thura'a, care acoper! dou! treimi din lume, ve i "i
mereu n contact-
(cran anti4re"le#ie
o Tele"oanele prin satelit sunt adesea "olosite n lumina puternic! a ,ilei, ceea ce
"ace di"icil de citit te#tul de pe a"i a5- Cu toate acestea, ecranul avansat anti4
re"le#ive al Thura'a FT permite li,ibilitate "acil! n lumina direct! a soarelui,
indi"erent de condiiile de str!lucire-
Caracteristici
6imensiuni 89C # @> # 9<-@ mm $h # & # d)
1reutate 8?>%
6ispla' 9O=9<9I culori
1m*RS p+n! la <:=8@ Dbps $do&nload=upload)
Ea# i date ?-< Dbps
7aterie Convorbire: p+n! la < ore
Ateptare: p+n! la C: ore-
Compatibilitate *C Lindo&s M, Lindo&s Vista i Lindo&s F*
0nter"e e e#terne Cablu de date US7, mu"! casc!, 6C-
.imbi Arab!, chine,!, en%le,!, persan!, "rance,!, %erman!, hindi, italian!, rus!, spaniol!,
turc!, portu%he,! i urdu-
Thuraya -oc4er 3T
E6U4FT este un adaptor pentru acas! sau birou care permite utili,area serviciilor satelitare
Thura'a n medii inchise- Se conectea,a doar E6U4FT cu antena inclus! /i se introduce tele"onul
n echipament-
Capabilitati:
U or de instalat i operat
Compatibil cu tele"oanele Thura'a
Suport! transmisie de voce de nalt! calitate prin tele"on au#iliar, di"u,or sau orice tele"on
cu e#tensie analo%!-
3ncarc! tele"onul n timp ce este andocat n suport
Suport! servicii 1m*RS cu port US7 sau 6T( $vite,! de desc!rcare de p+n! la <: Dbps =
upload de p+n! la 8@ Dbps)
Suport! servicii Circuit S&itched 6ata la vite,e de p+n! la ?-< Dbps
Suport! 1> "a# la vite,e de p+n! la ?-< Dbps
Suport! cone#iune *A7F
Caracteristici
6imensiuni 998 # 8M< mm
0nter"e e > # RP88: cone#iune tele"onic! e#tern! $voce), "a# 1> e#tern $"a#), cone#iune au#iliar!
$voce)
8 # RS49>9 cone#iune serial!
8 # US7 cone#iune *C
9 # conectori S2A: cone#iune anten! satelit, cone#iune antenna 1*S
Alimentare Alimentator universal AC=6C: 88: 4 9A:V
Alimentare la 6C 89V=9AV=>AV
Con inut Unitate principal E6U4FT
Handset au#iliar
Anten! SAT cu 9@m cablu
Anten! 1*S cu 9@m cablu
Alimentator universal
Suport de "i#are pe perete
Cablu US7
Cablu RP488
C6 suport
2anual utili,ator
Thuraya 3T%0otSpot
(ste unicul router Li4Ei de pe pia! care o"er! o solu ie plu%4and4pla', Thura'a FT4Hotspot
permite un acces u or i economic la internet prin re eaua de satelit Thura'a mobil! cu vite,e
rapide de trans"er date de p+n! la <: Ibps- FT4hotspot utili,ea,! cone#iunea 1m*RS a Thura'a
FT pentru conectivitate rapid! i si%ur! pe internet n cele mai ndep!rtate loca ii-
Capabilitati
Compact, "iabil i rentabil
o Thura'a FT4hotspot este un router de bu,unar, care creea,! o ,on! Li4Ei de p+n!
la >: de metri pentru mai mul i utili,atori pentru a accesa internetul de pe laptop,
tablete i smartphone4uri la tari"e accesibile-
Conectivitate simpl! i si%ur!
o Thura'a FT4hotspot este sin%urul router Li4Ei plu%4and4pla', care o"er! acces la
internet si%ur, cu vite,e de date prin satelit de <: Ibps 4 "!r! a "i nevoie de a
instala alt so"t&are-
Ele#ibile, chiar i n cele mai ndep!rtate loca ii
o *roiectat pentru teren i birouri mobile, router4ul o"er! cone#iuni rapide i de
incredere la internet, chiar i n ,onele cele mai ndep!rtate, permi +nd
minimi,area costurilor de administrare i operare-
R!m+i conectat, oriunde te a"li
o Thura'a FT4Hotspot o"er! instant i convenabil un punct de acces la internet, la
re elele de social media, inclusiv EacebooD i T&itter, indi"erent de loca ia
dumneavoastr! i n orice moment-
Caracteristici
Standarde 0((( C:9-88n, 0((( C:9-88%, 0((( C:9-88b
Semnal 88n: *+n! la 8@: 2bps $d'namic)
88%: *+n! la @A 2bps $d'namic)
88b: *+n! la 88 2bps $d'namic)
Erecvene 9-A 4 9-AC>@ 1h,
Securitate L(*, L*A4*SI=L*A94*SI
0nter"a! 8 # 8:=8::2bps .AN *ort
8 # US7 9-: pentru conectivitate Thura'a
8 # mini US7 *ort pentru alimentare
Alimentator 0ntrare: 88:=99:V, 0e ire: @V, 8A
Temperatura de operare 48:QC 4 <:QC
Temperatura de depo,itare 4A:QC 4 C:QC
Umiditate relativ! 8:H 4 ?:H, "!r! condensare
Umiditate de depo,itare @H 4 ?:H, "!r! condensare
'ndoor ,nablers
Permite utilizarea oricrui produs Thuraya n interior, oferind o acoperire de pn la
100mp, cu suportul unei antene externe pentru o putere maxima a semnalului.Sunt
uor de instalat i suport oce, date, fax, S!S i "mP#S la iteze de pn la
$0%1&'(ps )do*nload % upload+.
Capabilitati
U or de instalat i operat
Suport! voce, data="a# p+n! la ?-< Dbps, S2S i 1m*RS p+n! la <:=8@ Dbps
$do&nlinD=uplinD)
Acoperire interior de p+n! la @>: mp $n "unc ie de aspectul camerei)
*ot "i "olosite mai multe repetetoare pentru a acoperi camera mai mari
Antena e#terioar! poate "i rotit! pentru a asi%ura ma#imum de putere de semnal
3mbun!t! e te conectivitatea &ireless
Suport! toate tele"oanele Thura'a
Caracteristici
Sin%le4Channel
1reutate Repetetor: 8-9 D%
Anten! e#tern!: :-A D%
Con inut Unitate principal! repetetor Sin%le4Channel cu anten! de interior inclus!
Anten! e#tern!
Alimentator
2anual utili,are cu card de %aran ie
Tip "i#: cablu anten! RE 89m, set de uruburi
Tip portabil: cablu anten! RE @m, suport prindere
2ulti4Channel
1reutate Repetetor: 8-<C D%
Anten! e#tern!: :-A D%
Con inut Unitate principal! repetetor 2ulti4Channel
Anten! e#tern! SAT cu ansamblu @:m cablu anten!
Anten! e#tern! 1*S cu ansamblu @:m cablu anten!
Anten! intern! SAT=1*S
Ansamblu cablu anten! SAT de interior >:m
Ansamblu cablu anten! 1*S de interior >:m
Alimentator AC
2anual utili,are cu card de %aran ie
Thuraya 5S(
Soluia inovatoare Thura'a 1S2 o"er! un plus de con"ort pentru utili,atorii care au nevoie de
comunicare n a"ara ariei de acoperire 1S2- Acesta este utili,at pentru a e#tinde serviciile 1S2
pentru loca iile de la distan ! $puncte mobile) cu Thura'a 0* ca linD- Acesta o"er! utili,atorilor
"inali mai mult! mobilitate, mai mult! libertate i mai pu ine restric ii privind comunicarea-
Utili,atorii 1S2 Thura'a se pot bucura de con"ortul de a "olosi un tele"on 1S2 n loca ii de la
distan!, deoarece apelurile sunt de "apt stabilite pe satelit n modul pachet- Euncia sa principal!
este de a permite 1S2 roamin% n locaii ndep!rtate i i,olate, unde serviciile 1S2 nu sunt n
%eneral disponibile-
Accesul 0* este utili,at mpreun! cu terminalele TH0* n mod standard c+t i n mod streamin%,
dac! este necesar- Utili,atorii aceastei solu ie "iabile se pot bucura de mai multe bene"icii, cum ar
"i u urin a de implementare a re elelor 1S2 la distan !-
Thuraya P&*
*rin utili,area tehnolo%iei mobile prin satelit, Thura'a *CK4988: o"er! un canal valoros de
conectivitate pentru a permite oamenilor din comunit! ile rurale i din re%iunile nd ep!rtate s!
p!stre,e le%!tura cu restul lumii- K"erirea de servicii de comunica ii inte%rale, Thura'a *CK4
988: "ace disponibile servicii de voce, "a#, date i S2S ntr4o sta ie de servicii de tele"onie
publice user4"riendl'-
Capabilitati
Tehnolo%ie puternic! i versatil!
o 7a,at pe cea mai recent! tehnolo%ie microprocesor, Thura'a *CK4988: este un
*ublic Callin% K""ice inteli%ent $*CK), care o"er! servicii inte%rale de comunicare
de ba,! i avansate-
Servicii de voce i de date accesibile
o Thura'a *CK4988: "ace disponibile servicii de voce, "a#, de date i S2S pentru
utili,atorii care sunt n imposibilitatea de a4 i permite tele"oane prin satelit, dar au
nevoie de servicii de telecomunicaii 4 comunit! ile care alt"el ar "i i,olate pot
interac iona cu restul lumii- Ta#area pentru aceste servicii sunt n con"ormitate cu
tari"ele Thura'a *CK4988:B *CK este proiectat pentru a contori,a apelurile
e"ectuate i produce o imprimare cu detalii de apel i ta#e-
Con"i%urare uor de utili,at, disponibil! n mai multe limbi
o Cu Thura'a *CK4988:, pute i utili,a o sta ie de servicii publice de tele"onie user4
"riendl' pentru a e"ectua apeluri tele"onice interne i interna ionale, trimite i
primi mesa5e S2S, i chiar navi%a pe internet- 3n plus, Thura'a *CK4988: este
proiectat cu op iuni de inter"a ! multi4limb!: arab!, en%le,!, "rance,!, persan!,
rus! i urdu-
Caracteristici
Coninut Unitate principal! *CK
Anten! satelit cu cablu $9@m)
Anten! 1*S cu cablu $9@m)
Unitate de a"i are 7ooth
Cablu displa' 7ooth cu conectori RP88
Cablu line4up cu conectori RP88
Rol! de h+rtie
Alimentator AC
Cablu baterie e#tern!
2anual utili,ator
T01/A2A -AT,
Thuraya 'P
Thura'a 0* este Rstate4o"4the4artR n desi%n i per"orman !- (ste modem satelit "oarte u/or /i
compact- K"er! vite,e de p+n! la AAA Dbps-
Capabilitati
Compact /i u/or
o Thura'a 0* este de m!rimea unui pachet standard de h+rtie de "ormat A@ i
c+nt!re te doar 8-> D%, ceea ce l "ace cel mai mic i cel mai portabil modem 0* n
band! lar%! prin satelit disponibil-
Conectivitate rapid! i de ncredere
o Thura'a 0* o"er! servicii 0* standard de p+n! la AAA Dbps sau streamin% de l!ime
de band! 0* variind de la 8< Dbps la >CA Dbps, n "uncie de necesit! ile dvs-
*er"ect pentru aplicaii care "olosesc intensive l!imea de band!, inclusiv
streamin% video, con"erin e video i desc!rcarea = nc!rcarea "i ierelor mari-
Conectivitate user4"riendl'
o Thura'a 0* este u or de con"i%urat prin intermediul unui bro&ser de &eb standard
i este e#trem de u or de utili,at- *ur i simplu conecta i4l la *C printr4un cablu
(thernet sau "!r! "ir i sunte i %ata de acces la 0nternet, permi +nd veri"icarea e4
mail, "olosirea de aplica ii de social media, SD'pe i alte instrumente de
comunicare- Nu este nevoie s! instala i nici un so"t&are special pentru a "olosi
Thura'a 0*-
Utili,area e"icient! a l!imii de band!
o Thura'a 0* G poate "i con"i%urat cu "lu# asimetric, pentru a permite utili,atorilor
s! sete,e vite,ele de do&nload i upload in "unc ie de cerin ele de utili,are,
a5ut+nd la reducerea semni"icativ! a costurilor a"erente-
Reea con%estion4"ree
o Alocarea dinamic! a resurselor a reelei prin satelit Thura'a reduce la minimum
orice con%estionare semnal n ,onele n care e#ist! volume mari de comunicare 4
cum ar "i ,one de de,astru, de con"lict sau ,one de a5utor umanitar-
(#trem de re,istent, cu re,isten! la pra" i ap!
o (ste construit la standardele de protec ie 0*@@ mpotriva pra"ului i a apei,
Thura'a 0* menine cone#iunea, chiar i n cele mai dure medii-
Caracteristici
Caracteristici "i,ice
1reutate 8-> D% $terminal i baterie)
6imensiuni 8@Cmm # 99@mm # @:mm $A@)
Servicii date
0* standard E!r! antena e#tern!: p+n! la AAA=9:9 Dbps $do&nlinD=uplinD)
Cu antena e#tern!: p+n! la AAA=A:A Dbps $do&nlinD=uplinD)
0* streamin% E!r! antena e#tern!: 9@< Dbps
Cu antena e#tern!: >CA Dbps
Toleran e
Temperatura de operare Cu alimentare e#tern!: 49@NC 4 G@@NC
E!r! alimentare e#tern! $baterie): :NC 4 G@:NC
Temperatura de depo,itare 0nclusiv baterie: 49:NC 4 G<:NC
E!r! baterie: 4A:NC 4 GC:NC
Umiditate ?@H RH la A:NC
Vibra ii mecanice 9::49::: H,- :-> m9=s>
C!,!turi :-@m pe supra"a! de beton
*rotec ie 0n%ress 0*@@ standard
Con"ormitate i certi"ic!ri
1m*CS, C(, RoHS
Alimentare
Alimentare e#tern! Adaptor alimentare: 8::49A:V AC la @:4<: H,
0e ire 89 vold 6C
7aterie
6urata *+n! la >< ore timp a teptare
8 or! de transmisie continua la cea mai mare vite,!
Tip baterie .ithium4ion
0nter"e e
Conectori (thernet $RP4A@), US7
0nter"a! utili,ator 0nter"a! utili,ator %ra"ic! &eb based accesibil! prin bro&ser &eb standard-
Conectori antena e#tern! 1*S, anten! satelit activ! i pasiv!
Conectivitate L.AN 0(( C:9-88b standard cu:
L(* encr'ption
SS06 7roadcastin% Control
2AC address "ilterin%
6HC*
Thuraya 'P6
K"erind cele mai mari vite,e 0* de la un terminal de dimensiunea sa, Thura'a 0* G este proiectat pentru a
suporta o %am lar, de aplica-ii critice. .xtrem de porta(il, Thuraya /P 0 poate 1 uor
instalat de la rucsac la (and lar, ntr2o chestiune de secunde 2 permindu2 s
pro1tai de acces 1a(il n (and lar, din loca ii acoperite de re eaua satelitar
Thuraya.
Capabilitati:
Compact i u or
o C+nt!rind doar 8-A D% i mai mic dec+t dimensiunea unui laptop obi nuit, Thura'a
0* G este unul dintre cele mai compacte i portabile terminalele broadband prin
satelit disponibile pe pia!-
Capabilit!i de streamin% de mare vite,!
o Cu vite,e de p+n! la AAADbps pe 0* standard i >CADbps pe streamin% 0*, cu o
anten! inte%rat!, Thura'a 0* G o"er! cele mai rapide vite,e 0* pentru un terminal
de band! lar%! prin satelit de dimensiunea acestuia 4 %ata de conectare n orice
locaie acoperit! de re eaua de satelit Thura'a-
Utili,area optimi,at! a l!imii de band!
o Thura'a 0* G poate "i con"i%urat cu "lu# asimetric, pentru a permite utili,atorilor
s! sete,e vite,ele de do&nload i upload in "unc ie de cerin ele de utili,are,
a5ut+nd la reducerea semni"icativ! a costurilor a"erente-
6urabil i de ncredere
o Thura'a 0* G are un 1rad de protec ie 0n%ress 0*@@ i este construit pentru a o"eri
protecie la murd!rie, pra", ap!, ulei i alte materiale non4coro,ive pentru a re,ista
n cele mai dure medii-
Reea con%estion4"ree
o Alocarea dinamic! a resurselor a reelei prin satelit Thura'a reduce la minimum
orice con%estionare semnal n ,onele n care e#ist! volume mari de comunicare-
Caracteristici
Caracteristici "i,ice
1reutate 8-A D% $terminal i baterie)
6imensiuni 98<mm # 98<mm # A@mm
Servicii date
0* standard *+n! la AAA=A:A Dbps $do&nlinD=uplinD) cu anten! ncorporat!
0* streamin% >CA Dbps
Toleran e
Temperatura de operare Cu alimentare e#tern!: 49@NC 4 G@@NC
E!r! alimentare e#tern! $baterie): :NC 4 G@:NC
Temperatura de depo,itare 0nclusiv baterie: 49:NC 4 G<:NC
E!r! baterie: 49@NC 4 GC:NC
Umiditate ?@H RH la A:NC
Vibra ii mecanice 9::49::: H,- :-> m9=s>
20.4Spec C8:7
C!,!turi :-@m pe supra"a! de beton
*rotec ie 0n%ress 0*@@ standard
Con"ormitate i certi"ic!ri
C(, (2C >:8 AAA, >:8 AC?, 0(C <:?@:
Alimentare
Alimentare e#tern! Adaptor alimentare: 8::49A:V AC la @:4<: H,
0e ire 8? vold 6C, >-A amps
7aterie
6urata *+n! la >< ore timp a teptare
8 or! de transmisie continua la cea mai mare vite,!
Tip baterie .ithium4ion
0nter"e e
Conectori (thernet $RP4A@)
0nter"a! utili,ator 0nter"a! utili,ator %ra"ic! &eb based accesibil! prin bro&ser &eb standard-
Conectori antena e#tern! 1*S i doar un conector de anten!
Conectivitate L.AN 0(( C:9-88b=%=n standard cu:
L(*, L*A i L*A9 encr'ption
SS06 7roadcastin% Control
2AC address "ilterin%
6HC*
Thuraya (arin
Sea7ull 8999i :ith ;a!&onnect
Sea%ull @:::i este un terminal pentru voce, date i "a# prin satelit cu un sistem de urm!rire 1*S
ncorporat pentru a menine vasele conectate pe mare- Cu inter"aa opional! Ea#Connect,
operatorii maritimi pot trimite "a#uri 1> la nivel %lobal- Terminalul @:::i Sea%ull este o soluie
robust! i versatil! pentru navele mici i mi5locii de pescuit, iahturi, ambarca iuni de patrulare i
alte nave maritime care necesit! o combina ie de tele"onie, date, "a# i "unc ii de urm!rire-
Capabilitati:
Accesibil, u or de instalat i u or de utili,at
o Ca un terminal accesibil i u or de utili,at, Sea%ull @:::i v! permite s! e"ectua i
apeluri tele"onice prin satelit oriunde n lume, prin intermediul reelei de satelit
Thura'a- Sea%ull @:::i support!, de asemenea, servicii de S2S prin intermediul
meniului, o"erind n acelai timp capabilit! i "ull4duple#, comunica ii de date 0*
based prin tehnolo%ia 1m*RS Thura'a 4 permite accesul e4mail, rapoarte
meteorolo%ice sau navi%area pe &eb-
Sistem de urm!rire so"isticat 1*S
o (chipat cu un receptor 1*S, Sea%ull @:::i este capabil s! transmit! in"orma ii,
cum ar "i identitatea i po,i ia navei, cu data i tampila de timp, necesare pentru
serviciile de urm!rire care au "ost "!cute obli%atorii de c!tre autorit! ile maritime
interna ionale i de pescuit -
Si%uran! i securitate mbun!t!it!
o Eunciile de urm!rire i monitori,are ale Sea%ull @:::i sunt con"i%urabile de
utili,ator pentru interval de timp "i# i=sau acionate de anumite evenimente, i pot
"i, de asemenea, activate de la distan!- Un buton de ur%en! este disponibil pentru
a noti"ica p+n! la trei contacte prestabilite, anun +ndu4i o situa ie de ur%en !-
Caracteristici:
Aplica ii
Susine nevoile de comunicare ale navelor de pescuit, b!rcilor de a%rement,
ambarcaiunilor de pa,! de coast!, vehiculelor terestre, etc
2ana%ementul "lotei
*a,a de coast!
Comunica ii din mediul rural
Urm!rire i telemetrie cu tra"ic sc!,ut
Speci"ica ii %enerale
6ate 6o&nload p+n! la <: Dbps
Upload p+n! la 8@ Dbps
1reutate Terminal: 8D%
Anten! pasiv!: >::%
Anten! activ!: 8-MD%
Receptor: 9?:%
Alimentare i
consum
0ntrare 6C $i,olat): 8:-C 4 >8-9B V6C $ma#): 8:L
*rotec ie 0n%ress Receptor: 0*<<B Anten!: 0*<<
0nter"e e Conector antena satelit $N4T'pe "emale)
Conector anten! 1*S $TSC "emale)
Conector principal receptor
Conector card S02
*ort (thernet $RPA@)
Conector mini4US7
*ort inter"a! Ea#ConnectT2
Soclu intrare alimentator 6C
A 0ndicatori .(6 dual color
*ort ieire sonerie e#tern!
*ort intrare buton e#tern de alert!
Tr!s!turi i "unc ii
Terminal principal 7uton de alert! pentru trimiterea semnalelor de ur%en! c!tre contacte
precon"i%urate prin S2S sau 1m*RS
*ort intrare buton de alert! e#tern $butonul de alert! e#tern este op ional)
*ort ieire sonerie $soneria e#tern! este opional!)
Automatic *osition reports $A*R)
0ntero%are pentru un raport de po,i ie la cerere
1eo4"encin%
Receptor Suport! "uncii tele"onice de ba,!, Callin% .ine 0denti"ication *resentation $C.0*)
i S2S
0nter"a! %ra"ic! utili,ator de tip meniu, cu <@I culori, 99: # 8M< pi#eli, e#cran
TET .C6 9S
Tastatur! luminat!
Hands"ree
Suport pentru montare pe perete
Acces internet 0e ire date 1*S n "ormat N2(A4:8C> prin RS49>9 $cablul este op ional)
Actuali,area parametrilor de con"i%urare a sistemului Kver The Air
Anten! *asiv!: Anten! satelit pasiv! omni4direcional! cu anten! activ! 1*S ncorporat!
*+n! la @m de cablu coa#ial .2RA::
Activ!: Anten! satelit activ! omni4direcional! cu anten! activ! 1*S ncorporat!
*+n! la A:m de cablu coa#ial .2RA::
Not!: antena activ! necesit! alimentare e#tern! separat!
Speci"ica ii Ea#Connect
1reutate @::%
Consum $ma#) >L
*rotec ie 0*A8
0nter"e e port RP88 $pentru "a#)
port 678@ $pentru Sea%ull@:::i)
S;<899
K soluie ro(ust i ersatil de comunica ii maritime, SE9@:: este un terminal de voce prin
satelit care permite utili,atorilor s efectueze apeluri prin intermediul re elei de satelit Thura'a
cu u urin . S34&00 com(in capa(iliti de oce, cre* callin,, de urmrire "PS,
,eofencin, i servicii de S2S ntr4un pachet compact, e"icient din punct de vedere costuri, conceput
pentru vasele mici i mi5locii-
Capabilitati
Euncionare "iabil!
o SE9@:: este un terminal unic prin satelit de voce care permite s! se stabileasc!
le%!turi si%ure de comunicare pentru apeluri de voce prin satelit la tele"oane
normale *STN, tele"oane mobile i tele"oane prin satelit 4 de oriunde, oriunde-
Construit pentru condi ii e#treme
o Asi%ur+nd per"orman e superioare n cele mai e#i%ente medii de operare, SE9@::
o"er! o soluie de comunicare robust! pentru vase maritime de pescuit, a%rement
i comerciale-
Si%uran! i securitate mbun!t! ite
o SE9@:: este echipat cu un sistem de urm!rire 1*S ncorporat i o capacitate de
alertare rapid! pentru r!spunsuri rapide de ur%en! 4 un buton de Oalert!O este
disponibil pentru a noti"ica persoanele de contact precon"i%urate n timpul unei
situa ii de ur%en !-
(conomic i u or de utili,at
o soluie rentabil! i u or de utili,at pentru e"ectuarea de apeluri de voce prin satelit
la orice locaie din lume, SE9@:: suport!, de asemenea, servicii de S2S la cost
redus prin intermediul meniului uor de "olosit /i a ecranului mare .C6 color-
Caracteristici
Aplica ii
Susine nevoile de comunicare ale navelor de pescuit, b!rcilor de a%rement,
ambarcaiunilor de pa,! de coast!, vehiculelor terestre, etc
2ana%ementul "lotei
*a,a de coast!
Comunica ii din mediul rural
Speci"ica ii %enerale
6ate Voce
S2S: p+n! la 8<: caractere
6imensiuni Terminal principal: 9:@mm # 8?:mm # C:mm
Antena pasiv!: ?@mm # 8@:mm
Antena activ!: 98:mm # 8C:mm
1reutate Terminal: 8-8D%
Anten! pasiv!: >::%
Anten! activ!: 8-MD%
Alimentare i
consum
0ntrare 6C $i,olat): 8:-C 4 >8-9B V6C $ma#): 8:L
Condi ii de mediu Umiditate: p+n! la ?@H la A:N
Condi ii de mediu Temperatura de operare:
4 Terminal principal: 48:NC 4 GM:NC
4 Antena: 49@NC 4 G@@NC
Temperatura de stocare:
4 Terminal principal: 49:NC 4 GM:NC
4 Antena: 4A:NC 4 GC:NC
*rotec ie 0n%ress:
4 Terminal principal: 0*>:
4 Antena: 0*<<
Speci"ica ii 1*S Canale: 9: $SiRE Star4000)
*reci,ie: T 8:m ?@H
Eirst Ei#:
4 Hot Start T 8sec
4 Larm Start T >:sec
4 Cold Start T >@sec
0nter"e e 7uton alert!
Conector anten! satelit $N4T'pe "emale)
Conector anten! 1*S $TNC "emale)
Conector receptor $RP?)
Conector card S02
Conector RS49>9 $67?)
0ntrare alimentare
Comutator on=o""
*ort ieire sonerie e#tern!
*ort intrare buton alert! e#tern
2ini4US7 $doar pentru mentenan!)
Tr!s!turi i "unc ii
Terminal principal Suport! "uncii tele"onice de ba,!, Callin% .ine 0denti"ication *resentation $C.0*)
i S2S
A%end! tele"onic!
Call lo%: ultimele @ apeluri pierdute, primite i apelate cu identi"icator de dat! i
timp
0nter"a! %ra"ic! utili,ator de tip meniu, cu <@I culori, 99: # 8M< pi#eli, e#cran
TET .C6 9S
220 n en%le,!, chine,! /i 7ahasa
Tastatur! luminat!
2ontare pe perete /i pe birou
7uton de alert! pentru trimiterea semnalelor de ur%en! c!tre contacte
precon"i%urate prin S2S
*ort intrare buton alert! e#tern
*ort ieire sonerie e#tern!
Automatic *osition reports $A*R)
0ntero%are pentru un raport de po,i ie la cerere
1eo4"encin%- *ot "i con"i%urate p+n! la @ ,one $circulare sau rectan%ulare)- Trimite
o alert! atunci c+nd nava iese sau intr! n ,on!-
Actuali,area parametrilor de con"i%urare a sistemului Kver The Air
Anten! *asiv!: Anten! satelit pasiv! omni4direcional! cu anten! activ! 1*S ncorporat!
*+n! la @m de cablu coa#ial .2RA:: $sau echivalent)
Activ!: Anten! satelit activ! omni4direcional! cu anten! activ! 1*S ncorporat!
*+n! la A:m de cablu coa#ial .2RA:: $sau echivalent)
Not!: antena activ! necesit! alimentare e#tern! separat! $8: 4 >:V6C)