Sunteți pe pagina 1din 1

Nr

crt
Categorii de discipline Timp
alocat
Ore
curs
Ore aplicaii
practice
Ore
evaluare
Nr
credite
I Obligatorii - total
1 Curs practic limba
englez
2 Studii interculturale
3 Instruire asistat de
calculator
II Opionale - total
1 iteratura american
2 Civilizaie american
3