Sunteți pe pagina 1din 10

TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVILOR

Inainte de a incepe orice activitate de manevrare ingrijitorul treuie !a !e


po"itione"e cat mai aproape de pacient# inclu!iv prin ingenunc$erea langa patul
pacientului daca e!te nece!ar% &rin acea!ta !e permite ingrijitorului !a evite !a !e
aplece !au !a !e intinda pe!te pat in timpul tran!'erarii !i ridicarii pacientului#
depunand a!t'el e'ortul 'i"ic nece!ar cu !patele indoit !au ra!ucit%
Inainte de a incepe orice operatiune de manevrare# e(plicati procedura pacientului
!i incurajati)l !a coopere"e cat mai mult po!iil in timpul operatiunii de manevrare%
Mentineti o po!tura corecta in timpul operatiunilor de manevrare a pacientului% Mai
e(act# inainte de a incepe operatiunea de ridicare !au tran!'er al pacientului#
ingrijitorul treuie !a !e po"itione"e cu picioarele u!or departate !i cu un picior putin
inainte pentru a a!igura o a"a de !u!tinere mai larga% In timpul ridicarii pacientului#
va treui a!t'el 'olo!ita mu!culatura piciorului !i !oldului in locul mu!culaturii din
regiunea !uperiora a corpului# prin indoirea !i indreptarea progre!iva ulterioara a
genunc$ilor in timp ce !e ridica pacientul% Coloana verterala treuie mentinuta intr)o
po"itie care re!pecta curura !a naturala# avand grija !a !e evite !upra !olicitarea
ace!teia prin intindere !au indoire% Mai mult# ingrijitorul treuie !a i!i depla!e"e
propria greutate con'orm directiei mi!carii de depla!are pe care o e'ectuea"a%
1. POZITII DE BAZA ALE PACIENTILOR
&o"itia *O+LER ,
) rela(area mu!culaturii adominale
) pacientul !e a'la in po"itie !emi!e"anda cu trunc$iul ridicat la -.)/01 !au /0)20
1 *o3ler inalt
) genunc$ii 'lectati !au e(tin!i# coloana dreapta# capul !prijinit pe o perna mica#
anteratele !prijinite pe cate o perna mica# o perna plata la nivel lomar !i
eventual o perna !u coap!e !i gle"ne
) pentru evitarea piciorului e4uin !e pune !uport vertical pentru picioare%
Decuit dor!al !implu ,
) po"itie complet ori"ontala# memrele !uperiore !prijinite pe cate o perna #
mainile pe o perna mica cu palma de!'acuta in pronatie
) perna mica !au rulou !u gle"ne
) un pro!op impaturit in regiunea lomara
) perna mica !u coap!e !i !uport vertical la nivelul talpilor
) rulouri ilaterale la nivelul tro$anterelor pentru a evita rotatia e(terna a
ace!tora
Decuit ventral ,
) olnavul !e !prijina pe adomen cu capul rotit !pre o parte
) !e pla!ea"a o perna plata !u cap# adomen# game
) memrele !uperiore !unt 'lectate cu anteratele pe langa cap# palma !e !prijina
pe planul patului
Decuit lateral ,
) !e pla!ea"a o perna !u cap !i gat pentru un un aliniament# memrul in'erior
de dea!upra !e !prijina 'lectat u!or pe o perna
) o perna mica !u!tine memrul !uperior de dea!upra# un rulou !au perna !u!tine
!patele
) o alta varianta cu memrele in'eriore 'lectate din !old !i genunc$i cu o perna
intre genunc$i
Decuit lateral 506 ,
) decuit dor!al cu o perna !u cap# !e pla!ea"a o perna latero)verteral dreapta
!au !tanga !i cealalta perna !u coap!a core!pun"atoare
Decuit lateral 75.6 8po"itia 9IM9: ,
) pacientul pla!at aproape in decuit ventral# memrul in'erior de dea!upra
puternic 'lectat# iar memrul !uperior de dea!upra e!te e(tin! in !patele
per!oanei
) !e pla!ea"a o perna !u cap# una !u $emitoracele !i ratul 'lectat# iar o alta
!u !old !i memrul in'erior 'lectat
A!e"at ,
) !patele !i 'e!ele !unt lipite de !patarul !caunului# ratele a!e"ate pe !uport de
rate# picioarele !e !prijina pe !ol !au pe !uport# 'o!a plopitee u!or departata de
marginea !caunului
) perna mica la nivel lomar
) memrul !uperior $emiplegic e!te a!e"at pe o perna pla!ata pe coap!e cu
mana in !upinatie
2. INTOARCERI
Din decuit dor!al in decuit lateral
VARIANTA 7 prin incruci!are ,
) po"itia de !tart e!te din decuit dor!al cu memrul !uperior opu! mi!carii
incruci!at pe piept# iar celalalt memru 'lectat !u cap
) memrul in'erior opu! mi!carii 'lectat pe!te celalalt picior# capul prive!te !pre
directia mi!carii
) pri"a !e 'ace la nivelul umarului !i !oldului opu!
VARIANTA ; prin alan! ,
) pacientul tine memrele !uperiore e(tin!e la verticala# cu degetele incruci!ate
genunc$ii 'lectati# talpile pe !ol !i capul pe directia de depla!are
) a!i!tentul !e pla!ea"a pe partea !pre care are loc inoarcerea# o mana pe
genunc$iul opu! !i cealalta mana 'ace pri"a 'erma la nivelul inc$eieturii mainii
opu!e pacientului !i printr)un u!or alan! !e trece pacientul in decuit lateral
VARIANTA 5 intoarcere activa ,
) daca pacientul e!te partial moil# memrul in'erior opu! mi!carii 'lectea"a mult
!i il duce pe planul patului# mana opu!a !e va !prijinii cu palma cat mai departe
pe planul patului
) pri"a la nivelul gamei !i umarului
Din decuit dor!al in decuit ventral,
) !e 'ace e(act la trecerea in decuit lateral numai ca vom continua mi!carea
) capul pacientului va 'i orientat in directia opu!a mi!carii
) memrul in'erior 'lectat pe!te celalalt genunc$i# opu! directiei mi!carii
) mana de acea!i parte a ro!togolirii !u 'e!a# iar cealalta pe piept
) !e in!era o mana pe umarul directiei de mi!care pe !u gat
Din decuit ventral in decuit dor!al ,
) a!i!tentul de partea intoarcerii
) pacientul are mana de partea intoarcerii !u cap# cealalta intin!a pe langa corp
) memrul opu! mi!carii 'lectat
) pri"a pe !old !i umar
3. DEPLASARI
Depla!area laterala in pat 8in 5 timpi:
) pacientul e!te in decuit dor!al cu ratele incruci!ate pe piept
) a!i!tentul e!te pla!at lateral 'ata de pacient in 'andat anterior !i depla!ea"a
pacientul in 5 timpi,
I% cu o mana !prijinind capul# cealalta mana !u omoplat
II% o mana !u gle"ne# iar cealalta la mijlocul gle"nelor# pri"a cu
anterate in ung$i drept# ridicam !i tragem !pre noi memrele
in'eriore ale pacientului
III% o mana !u regiunea lomara# cealalta !u 'e!e# ridicam !i tragem
!pre noi portiunea mijlocie
din decuit ventral !e procedea"a e(act ca mai !u!%
Depla!area in !u! in pat 8orin tractiune: ,
) pacientul in decuit dor!al cu genunc$ii 'lectati# talpile pe pat# memrele
!uperiore cuprind a!i!tentul cu un rat pe!te umar !i cealalta pe !u a(ila#
degetele incruci!ate
) a!i!tentul !ta in lateral aplecat# palmele lateral de olnav cat mai !u! po!iil#
'andat lateral cu genunc$iul 'lectat# la comanda il ridicam !i il pla!am mai !u!#
iar la comanda pacientul tre< !a !e traga in rate !i !a !e impinga in picioare
) pacientul tre< !a 'ie pla!at cat mai la marginea patului
) daca pacientul are un memru in'erior a'ectat# atunci !e a!ea"a o mana !u
genunc$iul re!pectiv !i cealalta pe marginea patului !i in 'andat lateral ridicam
pacientul
Depl!area inainte cu ajutor !implu
) pacientul in decuit dor!al# ratele incruci!ate pe piept# genunc$ii 'lectati#
talpile pe pat
) a!i!tentul e!te a!e"at pe partea !anatoa!a a pacientului !i pla!ea"a un memru
!uperior !u !patiu popiteu !au 'e!e# iar cealalta mana cu palma intre omoplati
!rijinind cu anteratul capul pacientului
) a!i!tentul va !ta cu memrul in'erior 'andat in dreptul umerilor# iar celalalt
memru in'erior e!te e(tin! in lateral !pre directia de depla!are a pacientului
) la comanda pacientul impinge in picioare timp in care a!i!tentul il ridica u!or !i
prin mutarea greutatii de pe un picior pe celalalt il depla!ea"a mai !u! in pat
) pacientul treuie !a privea!ca !pre adomen# !a 'lecte"e capul !i !a actione"e
la comanda
&acientul !e poate prinde cu mainile de capatul patului !i !a traga !imultan
maini)picioare%
Depla!are in pat cu doua ajutoare,
) a!i!tentii !tau de o parte !i de alta a pacientului !i 'ac o pri"a reciproca de
umeri# iar cu cealalta mana !e !prijina cat mai !u! 'ata de capul pacientului%
) pacientul !e agata cu degetele incruci!ate de ratele a!i!tentilor !i la comanda
!e ridica !i !e depla!ea"a pacientul
) treuie mentinut trunc$iul drept# capul rotit !pre directia de depla!are%
VARIANTA ,
) pacientii in decuit dor!al cu genunc$ii 'lectati# picioarele pe pat# memrele
!uperiore incruci!ate pe piept !au pe langa corp
) a!i!tentii de o parte !i de cealalta a pacientului trec un memru !uperior pe !u
genunc$ii pacientului apucandu)!e reciproc de anterate# iar cealalta mana la
nivelul omoplatilor
) la comanda !e ridica pacientul !i !e depla!ea"a in !u!

4. RIDICARI
Ridicarea cu ajutor din decuit lateral in a!e"at la marginea patului,
) pacientul e!te culcat lateral pe partea a'ectata la marginea patului cu genunc$ii
!co!i in a'ara patului# laa piciorului !anato! pla!ata !u gle"na piciorului
$emiplegic
) memrul !uperior parali"at !e pune pe umarul a!i!tentului 8actiunea e!te
e'ectuata de catre a!i!tent:# iar cealalta mana cu palma de!'acuta o a!ea"a pe
pat inaintea picioarelor indoite 8in dreptul adomenului:
) a!i!tentul pla!at in 'ata pacientului in 'andare laterala cuprinde cu o mana
umarul $emiplegic cat mai adanc po!iil pana la nivelul omoplatului# iar cu
cealalta apuca coap!a pacientului aproape de !patiul popliteu
) la comanda !i pacientul depla!ea"a picioarele in a'ara patului concomitent cu
impingerea in mana !anatoa!a pentru a venii in a!e"at la marginea patului
) !e recomanda ca imediat ce a ajun! in po"itia a!e"at pacientul !a i!i indrepte
!patele !i capul !i !a privea!ca inainte
) pentru a mentine ec$ilirul in po"itia a!e"at# mana !anatoa!a !e duce la !pate#
palma e!te de!c$i!a !i degetele !unt departate pentru a marii !upra'ata de
!prijin
5. TRANSFERURI
Tran!'eruri cu ajutor de pe pat pe !caun ,
) pacientul in decuit dor!al
) il manevram a%i !a ajunga la marginea patului in !e"and# mainile cuprind
a!i!tentul pe dupa umeri# a!i!tentul e!te pla!at in 'ata pacientului in 'andare
mediana cu un genunc$i intre genunc$ii pacientului# mainile pe !u a(ilele
pacientului la nivelul omoplatilor# iar prin e(ten!ia genunc$ilor ridicam pacientul
in orto!tati!m
) !e pivotea"a pe piciorul a'lat intre picioarele pacientului !i il a!e"am pe !caun
'lectand genunc$ii
) !caunul e!te a!e"at langa pat cu !patarul !pre pat# ne a!iguram ca atunci cand
pacientul e!te la marginea patului atinge !olul
)
)
Tran!'erul cu doua ajutoare de pe pat pe 'otoliul rulant ,
) pacientul treuie po"itionat cat mai la marginea patului in a!e"at# mainile
!uperiore incruci!ate la nivelul pieptului# un a!i!ten !e pla!ea"a in !pate
pacientului# eventual cu un genunc$i pe pat# trecem mainile pe !u a(ielele
pacientului !i prindem pacientul de anterate% Al doilea a!i!tent e!te pla!at
lateral cu 'ata !pre pacient !i trece cu memrul !uperior in ung$i drept pe !u
coap!a !i genunc$i
) la comanda !e ridica u!or pacientul# !e departea"a de pat !i !e a!ea"a in 'otoliul
rulant

Tran!'erul de pe !caun pe 'otoliul rulant !i inver! ,
) pacientul in !e"and pe !caun# cu ratele incruci!ate# picioarele cu talpile pe !ol#
trunc$iul aplecat in 'ata !i capul orientat !pre directia de tran!'er
) a!i!tentul e!te aplecat in 'ata pacientului cu un memru in'erior intre picioarele
pacientului !i celalalt locand piciorul din directia de depla!are
) a!i!tentul !e a!ea"a !i prinde prin !pate de coate pacientul# iar la comanda
a!i!tentul trage de coate in !u!# iar cu genunc$ii actionea"a a!upra genunc$ilor
pacientului# concomitent pacientul ajuta incercand !a e(tinda genunc$ii in
momentul in care a!i!tentul con!idera ca e!te ec$ilirat# depla!ea"a pacientul
lateral !i il a!ea"a in 'otoliu
6. RIDICARI
Ridicarea de pe podea !au de pe !ol a pacientului !i pla!area pe targa ,
) !unt nece!ari trei a!i!tenti
) pacientul in decuit dor!al# ratele incruci!ate pe adomen !au piept
) a!i!tentii pla!ati pe o parte a pacientului cu 'ata !pre ace!ta# actiunea !e
de!'a!oare in patru timpi ,
I% Timpul 7 = a!i!tentii 'ac o 'andare anterioara !i pun un genunc$i pe !ol
II% Timpul ; = !e introduc mainile !u pacient a!'el , a!i!tentul 7 !u!tine capul !i
umerii# a!i!tentul ; !u!tine "ina lomara !i 'e!ele# iar a!i!tentul 5 !u!tine
coap!ele !i gamele
III% Timpul 5 = in ca"ul in care avem targa# la comanda# pacientul e!te ridicat !i
a!e"at pe genunc$i# timp in care o alta per!oana a!ea"a targa !i la o noua
comanda !e tran!'era pacientul pe targa% In ca"ul in care nu avem targa# la
comanda !e ridica toti trei a!i!tentii !i tran!porta pacientul !pre pat# pornind
toti trei cu acela!i picior
IV% Timpul - = !e ajunge la pat# !e a!ea"a pacientul cat mai !pre mijlocul patului
prin 'lectarea genunc$ilor
POSTURAREA BOLNAVULUI CU AVC
DECUBIT LATERAL PE PARTEA SANATOASA
) O perna !u cap
) Bratul a'ectat drept inainte
) 9oldul a'ectat !ta drept# iar genunc$iul a'ectat u!or indoit
DECUBIT LATERAL PE PARTEA AFECTATA
) ; perne !u cap
) Memrul in'erior a'ectat !ta pe o perna
) >marul a'ectat !ta drept intin!
) 9oldul a'ectat !ta drept# iar genunc$iul a'ectat u!or indoit
DECUBIT DORSAL (PE SPATE)
) 9u!tinere cu 5 perne cladite incruci!at
) &erna !u genunc$i
) >n !ul 8pro!op: !u !oldul a'ectat
POZITIA SEZIND
IN &AT
IN 9CA>N