Sunteți pe pagina 1din 6

1 Noua gama DMX3 uz intern

Noua gama DMX


3
1. Strategie :
o Promovarea unei game noi de intreruptoare cu separare in aer (ACB) avand caracteristici
tehnice avansate care sa raspunda cerintelor pietei;
o Castigarea unei pozitii mai solide in segmentul Power;
o Lansarea unui produs mai profitabil realizat !!" de Legrand#
2. Produs
2.1 Intreruptorul
$ntreruptoarele automate si separatoarele de sarcina %&'( sunt destinate tuturor instalatiilor
de )oasa tensiune pana la *!!!A+ fiind usor de instalat si de conectat#
%imensiunile comune ale intreruptoarelor %&'( contribuie la eficientizarea spatiului in
interiorul dulapului electric+ inaltimea panoului frontal fiind constanta pentru toate variantele
%&'(#
$ntreruptoarele %&'( sunt disponibile in versiunile fi,a si debrosabila cu doar - variante
dimensionale pe versiune:
o %&'( -.!! si %&'(/$ -.!! (%&'( 0!! are aceeasi dimensiune cu %&'( -.!!);
o %&'( *!!! si %&'(/$ *!!!#
$ntreruptoarele automate %&'( sunt disponibile cu * capacitati de rupere:
o *- 1A pana la 0!!A;
o %&'(/2 avand capacitatea de rupere de .!1A;
o %&'(/3 avand capacitatea de rupere de 0.1A;
o %&'(/L avand capacitatea de rupere de !!1A# Pentru aceasta valoare a capacitatii de
rupere dimensiunile %&'(+ indifferent de valoarea curentului nominal+ sunt aceleasi cu cele
ale %&'( *!!!#
630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A 000A
DMX3 2!A 4 4 4 4 4 / / / /
DMX3 "N #50!A$ 4 4 4 4 4 4 4 4- 4-
DMX3 "% #65!A$ 4 4 4 4 4 4 4 4- 4-
DMX3 "& #100!A$ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

DMX3 "I / / / 4 4 4 4 4- 4-
5oate intreruptoarele %&'(+ automate sau separatoare de sarcina+ sunt disponibile in varianta
fi,a sau debrosabila#
2.2 'nitatea de prote(tie
$ntreruptoarele automate %&'( sunt echipate cu unitati de protectie evaluate care permit
reglarea precisa a protectiilor mentinand o selectivitate totala cu echipamentele din aval#
6nitatea de protectie &P* este disponibila in ( versiuni: L$+ L7$ si L7$g#
6nitatea de protectie cu functiuni avansate &P0+ foarte usor de utilizat prin intermediul
ecranului 8touch/screen9+ este disponibila in - versiuni: L7$ si L7$g#
2 Noua gama DMX3 uz intern
o L : temporizare de lunga durata la suprasarcina;
o 7 : temporizare de scurta durata la scurtcircuit;
o $ : protectie instntanee impotriva curentilor de scurt circuit de valori riducate;
o g : protectia impotriva defectelor de punere la pamant#
: 5oate intreruptoarele automate %&'( sunt echipate cu unitatea de protectie &P* sau &P0 in
fabrica# Comanda pentru un intreruptor complet trebuie sa contina minim - coduri de catalog
( referinta pentru intreruptor si referinta pentru unitatea de protectie)
; 6nitatea de protectie MP6 are integrata o functie avansata de masurare care+ pe langa
monitorizarea curentilor pe faze+ poate afisa tensiunile faza<neutru si faza<faza+ puterile active
si reactive (totale sau pe faze)+ frecventa+ factorul de putere (total sau pe faze)+ energia activa
si reactiva sau perturbatiile armonice#
=ste posibila programarea unor alarme pentru urmatorii parametrii: tensiune ma,ima+ tensiune
minima+ frecventa minima si ma,ima etc#
; %aca se inlocuieste un intreruptor automat+ unitatea de protectie electronica memoreaza
regla)ele si toate informatiile inregistrate in timpul operarii intreruptorului inocuit (defecte+ starile
de operare+ curenti etc)# Aceasta functie reduce timpul de mentenanta la minimum#
Comunicatie si supervizare
6nitatile de protectie &P* si &P0 sunt prevazute cu port de comunicatie >7*?.#
Prin intermediul protocolului &@%B67 sunt posibile managementul si monitorizarea de la
distanta a intreruptoarelor automate#
3 Noua gama DMX3 uz intern
2.3 Au)iliare si a((esorii
Bobine de declansare+ bobine de minima tensiune+ motorizare+ au,iliare de comanda si
semnalizare+ interblocare+ etc: gama de au,iliare este complete# 5oate accesoriile de control se
instaleaza cu usurinta in partea frontala a intreruptorului automat# Acesta este special
configurat pentru a facilita clipsarea si vizualizarea au,iliarelor# 4iecare tip de accesoriu este
compatibil doar cu propria locatie+ pentru a evita orice eroare de instalare#
Au,iliare de comanda
7unt disponibile ( tipuri de au,iliare de comanda:
o bobina de declansare
o bobina de declansare la minima tensiune
o bobina de inchidere
Contacte de semnalizare
5oate intreruptoarele automate %&'( sunt echipate cu * contacte au,iliare (- 2% si - 2$) si un
contact de semnalizare pentru bobina de declansare (2%)#
7uplimentar se poate adauga un set de 0 contacte (2%<2$)#
Accesorii de interblocare
$ntreruptoarele %&'( debrosabile sunt prevazute cu sistem de )aluzele ce previn accesul la
terminalele active# =,ista de asemenea o serie de alte dispositive de siguranta:
o 7isteme de blocare a )aluzelelor;
o 7isteme de blocare cu cheie;
o 7isteme de blocare usa#
$nterblocare
=chipamentele %&'( si %&'(/$ pot fi prevazute cu mecanism de interblocare garantand
8siguranta9 din punct de vedere mecanic intr/un sistem de inversor de sursa# $nterblocarea este
realizata printr/un sistem de cabluri si o unitate care se monteaza pe partea laterala a
intreruptoarelor#
2. *one(tare si instalare
%imensionarea si conectarea corespunzatoare sunt esentiale pentru buna functionare a
instalatiilor si in particular in cazul echipamentelor de mare putere#
$ntreruptoarele si separatoarele %&'( sunt prevazute cu cone,iuni plate si o serie de accesorii
destinate tuturor tipurilor de configuratii (plate+ pe vertical sau pe orizontala)+ pentru versiunile
fi,a sau debrosabila#
4 Noua gama DMX3 uz intern
3. A+anta,e prin(ipale
Caracteristici Avanta)e
%imensiuni reduse &ai mult spatiu in dulapurile 'L(
4iecare unitate de protectie este prevazuta cu
baterie
6nitatea de protectie functioneaza fara curent in instalatie# 7unt
posibile regla)ul parametrilor si vizualizarea datelor# $n cazul unui
defect toate informatiile sunt disponibile si pot fi vizualizate#
Au,iliare tip plug/in $nstalare simplificata
Cleme tip colivie pentru conectarea au,iliarelor $nstalare simplificata
$cs A !!" $cu $ntreruptorul automat este mai fiabil deoarece este capabil sa
suporte capacitatea de rupere ma,ima ($cu) de minim ( ori
6nitate de protectie &P0 cu touch screen @perare usoara+ mai multe detalii si informatii+ de asemenea sub
forma de grafice
Posibilitati de conectare multiple Potrivite pentru orice configuratii
. Piata si segmentare
$ntreruptorul cu separare in aer reprezinta un procent semnificativ intr/o instalatie electrica# $n
general+ daca luam in considerare %&'+ %P'+ &CB+ >C% atunci %&' reprezinta -!" din
valoarea totala#
Principalii competitor: 7chneider+ ABB+ =aton+ 7iemens#
7curta comparatie cu primii ( competitori:
Cele mai reduse dimensiuni comparativ cu primii ( competitori#
-ersiunea dimensionala 1 " 800 " 2500A -ersiunea dimensionala 2 " 3200 " 000A
Dimensiuni totale .mm/ LB> ABB 7C3 &@= LB> ABB 7C3 &@=
-ersiune 0i)a
Latime ((<* poli) -C(<(.? -D0<(?0 *--<.(C (?<*( (D0<.-0 .00<0.0 *--<.(C *!<.(C
Adancime (!.#. (!- -DC (C- (!0 (!- -DC (C-
$naltime ** *? (.- *? ** *? (.- *?
-ersiune de1rosa1ila
Latime ((<* poli) (0<*! (-*<** **<..0 *.!<.?. **<.** .D*<0?* **<..0 *(-<..D
Adancime *-0 (D0#. (D. *C* *-? (D0#. (D. *C*
$naltime *0. *0 *(D .- *0. *0 *(D .-
5 Noua gama DMX3 uz intern
5. *lienti tinta 2 Mesa,
o Proiectanti : produs de calitate ridicata+ usurinta in ofertare
o 5ablotieri+ instalatori : usor de manevrat+ instalat+ configurat
o Cienti finali : continuitate in serviciu (autonomie+ bac1/up)+ eficienta energetic (masura)+
sistem de telegestiune
6. Mi,loa(e de (omuni(are
7unt disponibile urmatoarele mi)loace de suport tehnic:
Brosura e,port @E
&anual de utilizare %&'( %isponibil la comanda %&'(
&anula de utilizare unitate de protectie &P* %isponibil la comanda %&'(
4ise tehnice pentru au,iliare si accesorii =/catalog
Bhid Power F Brosura nr# . @E
3. 4raininguri
6 Noua gama DMX3 uz intern
%isponibile conform programului de training al Legrand >omania#