Sunteți pe pagina 1din 2

Categorii de habitate

A. PDURE D. TERENURI AGRICOLE


1. Foioase 1. Culturi auale !"oru#b$ %ereale$ &loarea
'. Coi&ere soarelui($ itesi)e$ #ai #ari de 1 ha
*. +i,te '. +o-ai% de %ulturi auale$ "ar%ele sub 1ha
.. /0)oaie de lu%0 %u arbori *. Legu#e
1. Aliia#et !liie( de arbori .. 2i30 de )ie
1. Li)ad0
4. TUFRI5
!67l3i#ea #ai #i%0 de 1 #( E. ANTROPIC
1. P0dure 8 regeerare 1. Urba
'. /0)oaie de lu%0 %u tu&0ri9uri '. Rural
*. Par%uri
C. PA:I;TE .. /oe idustriale$ e,"loat0ri$ halde de steril.
1. P09ue des%his0
'. P09ue %u tu&0ri9 F. AC2ATIC
*. P09ue %u arbori i-ola3i 1. P7r7u !la3i#e sub *#(
.. Pa<i9te u#ed0 '. R7u !l03i#e #ai #are de *#(
1. F7ea30 *. La% atural
.. Ia- !ele9teu(
G. /ONE FR 2EGETA=IE >AU 1. Re-er)or de a"0
CU 2EGETA=IE >RCCIOA> ?. >tu&0ri9
1. Due de isi"
'. >t7%0rii
Habitatele au fost concepute astfel nct s fie uor de clasificat i de ctre nespecialiti. Mai
nti se alege habitatul principal (A, B ... G) i dac este caul alege! apoi i o subcategorie
(", #...). Mari!ea i for!a habitatelor se $or desena n cercul de "%%!, unde indic! codul
habitatului respecti$ (de e&e!plu' B#, () * $ei e&e!plul pe interiorul copertei).
>%ara 4eau&ort "etru esti#area )ite-ei )7tului
@ A a%al#ie (fu!ul se ridic drept, %,% * %,+ !,s),
1 A adiere abia si#3it0 (fu!ul se clatin pu-in, %,. * ",/ !,s),
' A adiere u9oar0 (tre!ur frunele copacilor, ",0 * 1,1 !,s),
* A )7t u9or (se !isc tare frunele copacilor, se ncretete suprafa-a apelor 1,) *
+,# !,s),
. A )7t #oderat (se !ic uor crengile copacilor, +,1 * /,) !,s),
1 A )7t )ioi (se !ic crengile copacilor, se produc $aluri pe ap, /,+ * 2,0 !,s).
3cara Beaufort are pn la "# categorii ns nu le enu!er! aici pe toate. 4eco!and! ca
de la $aloarea 1 n sus s nu fie realiate obser$a-ii asupra psrilor, !ai ales n locurile
!pdurite, unde ele sunt detectate n pri!ul rnd pe baa cntecului.
Monitoriarea 5srilor (o!une
4epublica Moldo$a
Acade!ia de 6tiin7e, 8aboratorul de 9rnitologie
Asocia7ia :Grupul 3iste!is;
3trada Acade!iei nr. ", M<=#%#0, (hi>inau
?el' @1/1/2..#2/. , @1/1.2#.)%."
A=!ail' !pc.!oldo$aBg!ail.co!
Cr. de nregistrare'.......................
(se co!pletea de organiatori)
Caret de tere
Cod "0tratBCC CC CC CC CC CC Data (iua, luna, an)'CC CCDCC CCDCC CC CC CC
Datele obser)atoruluiB
Nu#eB ................................................................................................................
Adres0 (strad, nr., localitate, raion, cod po>tal)B........................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tele&oB ............................................. EE#ailB .............................................................
Obser)aFiiB ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
G........................................................................................................................
6 %a-ul 0 %are a)eFi 8treb0ri )0 rug0# d0 e %ota%taFiH
A%est "rogra# se adresea-0 tuturor iubitorilor de atur0H
Parti%i"area du#ea)oastr0 )a %odu%e la o #ai bu0 %uoaItere a #ediului.
IN>TRUCJIUNI DE CO+PLETARE
5ri!a pagin a Caietului de tere se co!pletea cu datele pri$ind ptratul n care se realiea
obser$a7iile, datele personale ale obser$atorului i !en7iunule considerate rele$ante pentru aria studiat.
<eoarece un obser$ator poate efectua nu!rtoare n !ai !ulte ptrate, este foarte i!portant s trece!
e&act codul fiecarui ptrat n c!pul alocat.
8a obser$a-ii pute! trece toate infor!a-iile care au influen-at nu!rtoarea psrilor (condi-iile
!eteo, traficul rutier etc.) precu! i cele legate de starea actual a habitatelor (de e&. 3tufri ars, linie
de arbori tiat, pune arat, etc.).
8a fiecare punct trebuie trecut data $iitei (lun, an) i ti!pul nceperii celor + !inute de
nu!rtoare (or, !inut). 8a ;Cu!rul punctului de obser$are; se $a scrie nu!rul punctului de
obser$are trecut pe hart, iar la ;(odul ptratului; scrie! codul ptratului n care se realiea
obser$a7iile. Dntesitatea $ntului se $a esti!a pe baa scrii Beaufort. Men-ion! c n caul unui $nt
!ai puternic de 1, nu !ai este indicat continuarea nu!rtorii psrilor. <e aceea trebuie s incerc!
efectuarea ie>irilor n di!ine-ile !ai cal!e, fr $nt puternic.
Eiecare punct de obser$a-ie se afl n !iFlocul unei cerc cu o ra de "%% !, care, n :(aietul de
teren; este dublat de nc un cerc de +% !. 5srile obser$ate ($ute sau auite) n ti!pul celor +
!inute de obser$a-ie din interiorul cercului (pe p!nt, pe tufiuri, pe copaci) trebuie trecute cu nu!ele
prescurtate n aceste cercuri. Cu!ele i nu!rul speciilor obser$ate n afara cercului de "%% ! sau
trecnd n bor trebuie notate nu!ai n coloanele din partea de Fos a paginii. Cu consider! specie n
bor, caul ciocrliei de c!p ce cnt n bor, un sfrncioc roiatic cobornd dup prad sau un
$nturel ro>u n bor sta-ionar e!i-nd sunete de alar!. 8a categoria ;5este "%% !; trebuie s not!
nu!ai speciile care sunt apro&i!ati$ n ona dintre de "%% ! i #%% !, deoarece psrile la distan-e !ai
!ari pot fi e$entual detectate i de la un alt punct de obser$a-ie din apropiere.
Cartarea habitatelor 8 iteriorul %er%ului de 1@@ de #etriB
8a analia datelor este i!portant s ti! la fiecare specie habitatul unde a fost obser$at. <e aceea
$ rug! s indica-i e&act tipurile de habitate la fiecare punct de obser$a-ie. Acest lucru este
reco!andat s fie fcut nainte de nu!rtoarea propriu=is, !preuna cu alegerea i identificarea
punctelor, la pri!a $iit n ona ptratului de obser$a-ie. Atunci, n fiecare cerc de "%% de !etri,
pute! sa desen! poi-ia habitatelor principale, orientare spre nord i s !arc! (sau s !en-ion!)
punctele n care $o! face nu!rtoarea.
Notarea "0s0rilor obser)ate 8 iteriorul %er%ului de 1@@ de #etri.
<in punct de $edere al analiei statistice, datele de$in foarte $aloroase dac ti! distan-a (%=+% !,
+%="%% !, "%%=#%% !) i habitatul n care au fost obser$ate. <in aceste considerente, $ rug! s nota-i
psrile obser$ate n felul ur!tor' obser$atorul st n !iFlocul cercului i n decursul celor + !inute de
obser$a-ie $a !arca poi-ia fiecrui indi$id (adic locul unde l=a auit sau $ut pentru pri!a oar) n
cercurile din paginile :(aietului de teren;. Cu!ele de specii pot fi abre$iate, nu!ai s a$e! griF s nu
folosi! aceeai prescurtare pentru dou speciiG
<up ter!inarea lucrului pe teren, n cel !ai scurt ti!p trebuie s co!plet! cu speciile care au fost
obser$ate n interiorul cercului de "%% de !etri. 5entru deter!inarea categoriilor de distan-e (%=+% !,
+%="%% !) $o! folosi poi-iile desenate pe teren. (odurile AH4DCG ale tuturor speciilor de psri din
4epublica Moldo$a sunt listate n for!ularul de recunoatere ale speciilor. Aste foarte i!portant ca
aceste coduri AH4DCG s fie trecute la fiecare specie, pentru a e$ita dificultatea citirii scrisului de
!n a obser$atorului. <e aceea reco!and! co!pletarea coloanei gri nu!ai dup ter!inarea lucrului
de teren, n condi-iile de linite.
5e paginile Furnalului de teren a! indicat distan-ele de %=+% i +%="%% !. 5e teren, trebuie s ncerc!
s deter!in! cu ct !ai !are preciie categoria de distan-a unde a! obser$at psrile. <eoarece
ansa obser$rii psrilor difer la diferite distan-e, aceste infor!a-ii ne $or aFuta s esti!! densitatea
psrilor prin !etode statistice speciale. 3 nu uit! s trece! indi$iii e&act n habitatul n care au
fost obser$a-i pri!a data.