Sunteți pe pagina 1din 81

Proiectul de parteneriat

LEONARDO DA VINCI

Ministerul, Educatiei, Cercetrii, _

DG_Educaie__ i_cultur_
Prora!ul_"#n$are_pe_tot_parcursul_$ieii"
%ineretului &i 'portului
GR(P(L )COLAR *A%ANA'IE MARIENE'C(+
LIPOVA ,ud- ARAD
ROM.NIA_
Proiectul de parteneriat
LEONARDO_DA_VINCI_
Nr- LLP_LdV/PAR/0112/RO/113

+(tili4area siste!ului calitati$ 5n 6or!area pro6esional+
LICE( 7ILIER8 %E9NOLOGIC8
CICL( IN7ERIOR
CAIE% DE IN'%R(IRE PRAC%IC8
DOMENI(L MECANIC8
NO%I(NI DE L8C8%('ERIE GENERAL8
N(MELE ELEV(L(I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
Cls---------------------------------------------:---An 'colar--------------------------------------------------------------------------------------------- --
Grupa--------------------------------------------Maistru Instructor----------------------------------------------------------------------
;
_
_
_
_
A(%ORI<_
_
PE%R(__MI9(=A_>_'pecialitatea_Mecanic_
EMILIA__PANC(_ _in-_'pecialitatea_Mecanic_7in_
_ _
_
_
CAIE%_DE_IN'%R(IRE_PRAC%IC8_?A%ELIER@_
_
_ Aceast_lucrare_5 i_propune_s_$in_in_spriAinul_ele$ilor_de_clasa_a_IBCa,_ea_ne6iind_eDcesi$_
teoreti4at,_accentul_punEnduCse_pe<_
C de!onstraiile_practiceF_
C pe_pre4entarea_sculelor,_a_utilaAelor_ i_a_!odului_de_lucru-_
_ Consider!_ c_ de6ini iile_ si!ple,_ eDplicaiile_ a!nun ite_ intrCun_ li!GaA_ accesiGil_
co!Ginat_cu_!ulte_6otora6ii_ i_scHie_5Cl_6ac_pe_un_tEnr_de_;I,_;J_ani_s_5n elea_!ult_!ai_u or_ cele_eDplicate-_
_ De_ase!enea_6il!ul_de_pe_d$d_5!preun_cu_co!entariile__a6erente_ii_$a_eli!ina_ele$ului_ i_
ulti!ele_ ne5n eleeri_ pri$ind_ !odul_ de_ lucru_ si_ de_ respectare_ a_ Nor!elor_ de_ 'ecuritate_ i_
'ntate_ in_ Munc_ ?N''M@,_ precu!_ i_ !odul_ de_ co!portare_ in_ ca4ul_ 'ituaiilor_ de_ (ren-_
?'(@_
_ Dori!_ca_ acest_ caiet_ s_ 6ie_ un_ ade$rat_ Hid_ de_ instruire_ practic_ in_ do!eniul_ !ecanic_
care_sCl_aAute_pe_ele$_sC i_6or!e4e_pri!ele_deprinderi_in_aceast_!eserie-_
_ Mai_dori!_s_con tienti4!_ele$ul_asupra_pericolelor_ce_pot_sur$eni_in_ti!pul_lucrului_cu_
sculele_ i_utilaAele_din_dotare,_ i_sCl_deter!in!_s_6oloseasc_6r_nici_o_reinere_ecHipa!entul_
de_lucru_ i_cel_de_protecie_a_!uncii,_pentru_a_e$ita_situaiile_neplcute_ i_a_su6erinelor_cau4ate_de_
accidente-_
_ Prin_ scHiele_ i_ procesele_ teHnoloice_ pe_ care_ ele$ul_ treGuie_ s_ le_ 6ac_ la_ 6iecare_ te!_
5ncerc!_sCi_6or!!_un_!od_de_aGordare_a_lucrrii,_sCi_cre!_auto!atis!ele_necesare_!eseriei_
de_lctu -_
_ Mai_dori!_ca_prin_K_conclu4iile_+_pe_care_ele$ul_treGuie_s_le_scrie_la_s6Er itul_unei_te!e_s_ 5n elea_ce_i_s
Ca_cerut_s_6ac_,_ce_plusuri_sau_!inusuri_are,_unde_treGuie_s_!ai_insiste_pentru_a_
tii_in_orice_!o!ent_ni$elul_la_care_se_a6l-_
_
_ Lipo$a,__ _ _ _ _ _ EcHipa_de_proiect,_
_______01-1J-01;1_ _ _ _ _
_
0
_
LEC=IA_NR-_;_
_
Pre4entarea_atelierului_!ecanic_de_instruire_practic_
_
_
7i-_;_
Atelierul_de_instruire_practic_este_locul_orani4at_special_a!enaAat,_dotat_cu_toate_sculele si utilaAele
necesare_des6urrii_5n_Gune_condiii_a_procesului_de_instruire_practic,_cu_respectarea_ Nor!elor_de_'ecuritate_ I
'ntate_in_Munc_?N''M@,_precu!_ i_!odul_de_co!portare_in_ca4ul_ 'ituaiilor_de_(ren-_?'(@_
_ Atelierul_de_instruire_practic_treGuie_s_corespund_nor!ati$elor_re6eritoare_la_ !icrocli!a
?_spaii ,_ ilu!inat,_$entilaie,_dotri_etc-@_
_ #n_ spaiul_ destinat_ atelierului_ $or_ 6i_ a!plasate_ Gancurile_ de_ lucru,_ !a inile_ i_ utilaAele_ speci6ice_ !eseriei_
6r_a6ectarea_cilor_de_acces-_
_ Cile de acces_$or_6i_!arcate_prin_duni_de_culoare_contrastant_cu_pardoseala-_
_ #n_atelier_se_$a_asiura_atEt_ilu!inatul_natural_cEt_ i_cel_arti6icial_ast6el_5ncEt_$i4iGilitatea_s_ 6ie_Gun-_
_ %e!peratura_$a_6i_de_;LC;2_
1
C_ i_u!iditatea_de_I1CJ1C-_
_ Ventilaia_poate_6i_natural_sau_arti6icial,_inclusi$_aer_condiionat-_
_ Mo!otul_ $a_ 6i_ di!inuat_ prin_ 6olosirea_ co$oarelor_ de_ cauciuc,_ pEsl_ sau_ alte_ !ateriale_
6onoi4olante-_
_ _
LOC(L_DE_M(NC8_
_ Este_locul_special_a!enaAat,_dotat_cu_toate_sculele_necesare_des6 urrii_5n_Gune_condiii_a_
procesului_de_instruire-_
_ Locul_de_!unc_cuprinde<_
C Nancul_de_lucru_?_cu_!enHin_@F_
C 'cule_de_!EnF_
C Instru!ente_de_!sur_ i_controlF_
C Ilu!inat_local_dup_ca4F_
C 'uport_pentru_scHiF_
C 'caunF_
#n_atelierul_de_lctu erie_locul_de_!unc_indi$idual_cuprinde<_
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ ___
_
_
_
_
3
Nancul_de_lucru<_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_0_
_ Nancul_ este_ con6ecionat_ din_ !ateriale_ solide_ care_ sCi_ asiure_ staGilitate_ i_ riiditate-_
_ Pe_Gancul_de_lucru_se_!ontea4_riid_o_!enHin_paralel_de_pre6erin_cu_dispo4iti$_de_
relare_a_5nli!ii-_
_ Pe_Gancul_de_lucru_treGuie_s_6ie_!ontat_un_suport_pentru_scHi_sau_desen_ i_o_la!p_de_
ilu!inat_local-_
_ De_ase!enea_!ai_treGuie_s_se_seasc<_pris!e,_Gride_sau_alte_dispo4iti$e_de_6iDare-_
_ Nancul_de_lucru_treGuie_s_6ie_dotat_cu_o_plac_indi$idual_de_5ndreptat-_
_
_
_
Dispo4iti$e_de_6iDare_ _ _ Pris!e__ _
_____Plac_de_5ndreptat_7i-_3______________________________________Nico$ale_

;- 'cule_de_percuie<_Ciocane,_dli,_dornuri,_punctatoare_ i_scule_pentru_nituitF_?Lo$esc_sau_sunt_lo$ite@F_

_
7i-_I_
_
0- 'cule_pentru_deGitat<_7ierstru_!anual_?Go!6aier@,_poli4or_electric_!anualF_?7leD@_
_
7i-_J_
I
_
3- 'cule_pentru_urit<_Ma in_de_urit_electric_!anual,_GurHie,_ale4oare,_taro4iF_
_

_7i-_L_
I- Pile_>6or!e_di6eriteF_

7i-_O_
_
J- Instru!ente_de_ !sur_ ,i_control_ ?IMC@<_ uGler,_!icro!etru,_ecHer,_ raportor,_ rulet,_
ril,_ril_de_$eri6icat_planeitatea_etc-_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_2_
_
_
_
_
_
_
_
J
L- Instru!ente_ 6olosite_ pentru_ trasat<_ ac_ de_ trasat,_ ecHer,_ co!pas,_ ril_ pentru_ trasat_ i_
uGlere-_
_
_ _
7i-_P_
L
O-_ %ipuri_de_cHei<__
C_6iDeF_
_ C_tuGulareF_
_ C_inelareF_
_ C_i!GusF_?cHeie_cu_captul_
pro6ilat,_ HeDaon_ sau_ ptrat_
5ndoit_la_P1_rade_ce_se_introduce_
in_pro6ilul_capului_de_ uruG@_
_ C_trus_de_cHeiF_
_ C_cHeie_6rance4F_
_
_
2- _uruGelnie<_
_ _ _ _
_
_ 7i-_;1_
_ 7i-;;_
P- EcHipa!ente_pentru_lipit<_
_ 7i-;0_
_
_
A- MA_INI__I_(%ILA,E__NECE'ARE_A%ELIER(L(I_DE_L8C8%(_ERIE_
_
N;-___MA_INI_DE_G8(RI%_
_____Ma,in_de_urit_?_de_Ganc@_
_
_
_ Ma ina_de_urit_de_Ganc_se_6iDea4_pe_un_suport_
special_cu_ uruGuri,_care_sCi_asiure_riiditate-__
__________Cu_aAutorul_acestei_!a ini_se_pot_oGine_uri_de_la_
Q_ ;_!!_ >_Q_ ;3_!!-_ ?Q_5nsea!n_rotund_ i_se_cite te_6i@-_
Ma ina_ de_ urit_ este_ pre$4ut_ cu_ o_ !andrin_ care_ se_
6iDea4_5n_aDul_!a inii,_cu_un_con_Morse_nr-_;-_?Acest_con_
Morse_ de$ine_ riid_ 5n_ aDul_ !a inii_ datorit_ conicitii_
sale@-_
_
7i-;3_
O
Con_Morse,_Mandrin,_GurHie,_taro4i,_6iliere_ i_ale4oareF_Guc e_elasticeF_
_
7i-_;I_ _
_
Ma,in_de_urit_5n_coordonate<_
_
_
_ Ma ina_ de_ urit_ 5n_ coordonate_ este_ o_
!a in_de_5nalt_preci4ie,_unde_piesa_se_6iDea4_
pe_ !asa_ !a inii,_ iar_ deplasarea_ ei_ se_ 6ace_
5!preun_cu_!asa_dup_coordonatele_date-_
_
_
____________________________7i-;J_
_
_
N0-___'%R(NG_
_
_
_
________'trunul_ este_ un_ utilaA_ acionat_
electric_ cu_ aAutorul_ creia_ se_ oGin_ piese_
rotunde_ i_ prelucrri_ de_ tipul<_ uriri,_
6iletri,_ale4ri,_etc-_
_
_
7i-_;L_
_ _
Prile_co!ponente_ale_strunului<_
R P8P(_A_ 7IB8_ conine_ roile_ dinate_ care_ eDecut_ !i carea_ de_ rotaie_ a_
(NIVER'AL(L(I_6iDat_5n_aDul_principal_al_strunuluiF_
R (NIVER'AL(L_este_6iDat_5n_aDul_principal_ i_per!ite_6iDarea_!aterialului_ce_ur!ea4_a_
6i_prelucrat_prin_strEnerea_Gacurilor_cu_aAutorul_unui_dispo4iti$_nu!it_cHeie_de_uni$ersalF_
2
R NA%I(L,_cu_HidaAele_asiur_!i carea_lonitudinal_a_'ANIEI_POR%_C(=I%F_
R 'ANIA_ POR%_ C(=I%_ asiur_ 6iDarea_ cuitului_ de_ strun_ 5n_ port_ cuit_ i_ !i carea_
lonitudinal_ i_trans$ersal_a_cuituluiF_
R P8P(_A_MONIL8_per!ite_spriAinirea_!aterialului_ ce_ ur!ea4_ a_ 6i_ strunAit_ daca_ are_ o_
luni!e_ !are_ cu_ aAutorul_ unui_ $Er6_ rotati$_ precu!_ i_ 6iDarea_ GurHiului,_ ale4orului,_
tarodului_sau_6iliereiF_
R N(%OANELE_ DE_ PORNIRE_ /_ OPRIRE_ asiur_ ali!entarea_ cu_ enerie_ electric_ a_
strunuluiF_
R MANE%A_DE_PORNIRE_per!ite_ pornirea_ i_ oprirea_ !otorului_ precu!_ i_ scHi!Garea_
sensului_de_rotaieF_
R ECRAN(L_ DE_ PRO%EC=IE_ asiur_ lucrul_ 5n_ siuran_ i_ e$it_ accidentarea_
strunaruluiF_
_
'trunul_lucrea4_dup_ur!torul_principiu<_
(NIVER'AL(L_cu_!aterialul_6iDat_5n_el_eDecut_o_!i care_de_rotaie,_iar_cuitul_6iDat_5n_POR%_
C(=I%_eDecut_operaia_de_a cHiere-_
_
_ _ _ _ 'trun_5n_ti!pul_lucrului<_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_;O_
_ _
_
_ Materialul_eli!inat_prin_strunAire_se_nu!e te_*_PAN+_-_
_ Pentru_ oGinerea_ urilor_ pe_ strun_ se_ 6olose te_ ppu a_ !oGil_ pe_ care_ se_ !ontea4_ o_
!andrin_ 5n_ care_ se_ 6iDea4_ GurHiul-_ Prin_ rotirea_ uni$ersalului_ cu_ piesa_ i_ prin_ a$ansul_
GurHiului_se_6ace_operaia_de_urire-_
_ _
_ _
P
_
_
'cule_6olosite_la_strun<_
C Cuite_de_strunF_
C NurHieF_
C Ale4oareF_
C 7iliere_ i_taro4iF_
C NurHiu_de_centruF_
_
__
7i-;2_
_ _ _ _ _ _
_
_
N3-_MA_INA_DE_RANO%A%_?RANO%EMA@_
_
_ RaGote4a_este_un_utilaA_cu_aAutorul_creia_se_prelucrea4_piese_plane_pe_Ga4a_ur!torului_
principiu<_piesa_se_6iDea4_pe_!asa_raGote4ei,_iar_5n_GerGec_se_6iDea4_cuitul_de_raGotat-_
_ Prin_!i carea_de_a$ans_a_GerGecului_se_oGine_operaia_de_a cHiere-_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_;P_
_ _
_
_
_ RaGotarea_este_o_operaie_destul_de_puin_rentaGil-_
_
;1
N3-__MA_INI_DE_DENI%A%_
_
_ Ma inile_de_deGitat_sunt_utilaAele_cu_aAutorul_crora_se_eDecut_operaiile_de_deGitare-_
_ Clasi6icarea_!a inilor_de_deGitat_
Dup_6elul_acionrii<__
_
_
7i-_01_
R cu_acionare_!anualF_
_
R cu_acionare_electricF_
_
Ma in_de_deGitat_taGl_?Hilotin@F_ _
_
_
Mod_de_lucru<_
_ Cuitul_!oGil_ Ktrece+_pe_lEn_
cuitul_6iD,_in_ti!p_ce_intre_cele_dou_
cuite_ se_ se te_ taGla_ care_ este_
6or6ecat,_ datorit_ 6orei_ cu_ care_
cuitul_ apas_ !aterialul_ i_ a_
inclinaiei_lui-_
__7i-_0;_
Ma in_de_deGitat_pro6ile_?tip_Nan4ic@F_ _
_ _
_
7uncionea4_pe_ur!torul_principiu<_
C_ 'e_ 6iDea4_ piesa_ 5n_ !enHina_ !a iniiF_
C_ PEn4a_ de_ deGitat_ unit_ prin_ lipire_
6ace_ o_ !i care_ continu_ pe_ o_
traiectorie_o$al_ i_eDecut_deGitarea-_
_
_
7i-_00_
_
;;
_
_
_
Ma in_de_deGitat_cu_plas!<_
_
_
7i-_03_
7i-_0I_
_
Modul de lucru<
_ La_deGitarea_cu_plas!_se_produce_o_supra5ncl4ire_local_a_!aterialului_ce_ur!ea4_a_6i_
deGitat,_!aterialul_topit_6iind_5ndeprtat_prin_su6lare_cu_un_Aet_de_aer_puternic-_
_
_
_
Ma,in_de_deGitat_tip_*7leD+_?poli4or_electric_!anual_cu_pEn4_aGra4i$@_
_ 'e_ 6iDea4_ !aterialul_ in_ !enHina_ !a inii,_ iar_ cu_ aAutorul_ unei_ pErHii_ 6leDul_ cu_ piatra_
aGra4i$_de_deGitat_!ontat_pe_el_apas_asupra_!aterialului_eDecutEnd_operaia_de_deGitare-_
_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_0J_
_ _
_ DeGitarea_cu_6leDul_se_poate_6ace_direct_6r_dispo4iti$ul_de_susinere_a_6leDului_prin_
acionarea_!anual_a_6leDului_pe_!aterial-_
_
;0
NJ-_MA_IN8_DE_7REMA%_
_
_ C_Clasic<_de_tip_7('F_
_ 7i-_0L_
_ Ma ina_6uncionea4_pe_ur!torul_principiu<_!aterialul_se_6iDea4_pe_!asa_!a inii,_iar_in_
aDul_principal_se_!ontea4_o_scul_a cHietoare_nu!it_6re4_care_prin_rotaie_eDecut_operaia_de_ a cHiere-_
_ C_Modern<_de_tip_CNCF_
__7i-_0O_
_ Aceast_ !a in_ 6uncionea4_ pe_ Ga4a_ unui_ prora!_ dinainte_ staGilit_ auto!at_ 6r_
inter$enia_lucrtorului-_
_
_
NL-_DI'POMI%IV_DE_#NDOI%_%ANL8_LA_(N_(NG9I_DIN_#NAIN%E_'%ANILI%_?ANSAN%@_
_
_
_ AGTantul_6uncionea4_ast6el<_
_ %aGla_ este_ 6iDat_ cu_ aAutorul_
dispo4iti$ului_ de_ 6iDare_ intre_ cele_ dou_ Gacuri_
i_prin_ridicarea_Graului_de_5ndoit_se_reali4ea4_ operaia_ de_
5ndoire_ la_ unHiul_ dorit_ cel_ !ai_ 6rec$ent_la_P1_rade-_
_
7i-_02_
_
_ _
;3
DI'POMI%IV(L_DE_ROL(I%_6uncionea4_cu_3_$aluri<_
Dispo4iti$_de_5ndoit_taGl_in_6or!_rotund_de_tip_Gurlan,_AHeaG_etc-_
_
_
_ Modul de lucru<_
_ %aGla_ care_ ur!ea4_ s_ 6ie_ rulat_ se_
introduce_ intre_ $aluri_ care_ prin_ !i carea_ de_
rotaie_eDecut_operaia_de_rulare-_
_ Aceast_ operaie_ poate_ 6i_ eDecutat_
!anual_cEt_ i_electric_in_6uncie_de_utilaA-_
____________Cu_ aAutorul_ dispo4iti$ul_ de_ rulat_ se_
_
oGine_rulare_a_taGlei-_
_ _ _ 7i-_0P_
_
_
_ _
_
NO-_POLIMOR(L_
Clasi6icare<_C_clasic,_6iDF_
_
Pri_co!ponente<_
C MotorF_
C 'uport_pentru_!otorF_
C ADul_principalF_
C _aiGeF_
C PiulieF_
C Piatr_de_poli4orF_
C Aprtori_de_protecieF_
C Ecran_de_protecieF_
C 'uport_pentru_piesF_
C Nuton_de_pornire_/_oprireF_
C CaGlul_de_ali!entareF_
_
_
_ _ _ 7i-_31_
_
_
7leD_?Poli4or_!anual@_Q_031_!!F_Q_;0J_!!F_Q_;;J_!!F_ _
_______Prile_co!ponente<_ _
C Motor_acionat_electricF_
C AD_principalF_
C Disc_aGra4i$F_
C MEnerF_
C 7lan eF_
C PiuliF_
C Aprtoare_de_protecieF_
C Nuton_pornire_/_oprireF_ _ _
C___________CaGlul_de_ali!entareF_ _ _
_
_
;I
_
_ _
7i-_3;_
N2-_APARA%_DE_'(D(R8_DE_%IP_AGREGA%_DE_C(REN%_CON%IN((_
_
_
_________%rans6or!ator_ de_ sudur_ cu_ curent_
continuu_ ,_6uncionea4_pe_principiul_6or!rii_
arcului_ electric_ i_ 6olose te_ electro4i_ de_ tip_
Ga4ic_?_au_captul_$opsit_cu_alGastru_@-_
_
_
7i-_30_
_ _ _ _ _ _ _
_
_
______________%rans6or!ator_de_sudur_cu_curent_ alternati$_
6uncionea4_ pe_ principiul_ 6or!rii_ arcului_electric_
i_6olose te_electro4i_de_sudur_ de_ tip_ 'upertit_ 7in_ ?_ au_
captul_ $opsit_ cu_ culoarea_$erde_@-_
_
_
_ _ _ 7i-_33_
_
_
Aparatele_ de_ sudur_ 5n_ !ediu_ proteAat_ ?tip_
_%(%M_ GAM,_ MIG,_ MAG@_ cu_ CO
0
,_ 9eliu,_
AronF_
_ Aparatul_ de_ sudur_ 6uncionea4_ pe_
principiul_ topirii_ !aterialului_ de_ Ga4_ i_ de_
adaos_prin_6or!area_arcului_electric_ i_6olose te_
colac_de_sEr!_de_Q_;_!!-_
_
_
_ _ _ 7i-_3I_
_ _
_ La_operaia_de_sudur_se_$a_6olosi_5n_!od_oGliatoriu_!asca_de_protecie_5!potri$a_ra4elor_
e!anate_5n_ti!pul_sudurii-_
_
;J
7i-_3J_
_
C-_'C(LE,_DI'POMI%IVE,_VERI7ICA%OARE_6olosite_5n_atelier_
_
'DV_U_scule,_dispo4iti$e,_$eri6icatoare_
_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_3L_
_ EcHere_di6erite,_ril_radat,_raportor,_ril_de_$eri6icat_planeitatea_etc-_
_
#n_atelierele_!ecanice_6olosi!_dou_tipuri_de_scule<_
a@ 'cule_ cu_ aAutorul_ crora_ eDecut!_ lucrrile_ de_ a,cHiere_ ?eD<_ N(RG9IE,
ALEMOARE, %AROMI, C(=I%E DE
'%R(NG, 7REME,_etc-@_
_
7i-_3O_
_
G@ 'cule_ aAuttoare_ de_ tip<_ MENG9IN8, DI'POMI%IV DE 7IBARE, PRI'ME,_
IN'%R(MEN%E DE M8'(R8 ?I CON%ROL ?IMC@ etc-_
_
_ MenHina_de_!a,in_ca_ i_!enHina_de_Ganc_lucrea4_pe_principiul_strEnerii_paralele_a_
piesei_ sau_ a_ !aterialului_ intre_ cele_ dou_ 6lci_ 6iD_ i_ !oGil,_ doar_ c_ la_ rEndul_ ei_ !enHina_ de_
!a in_ este_ 6iDat_ pe_ !asa_ !a inii-_ 'trEnerea_ se_ 6ace_ cu_ aAutorul_ uruGului_ i_ a_ piuliei_
!enHinei-_
_
7i-_32_
_
IMC_ U_Instru!ente_ de_ !sur_ i_ control_ cu_ aAutorul_ crora_ e6ectu!_ !surarea_ i_ $eri6icarea_
pieselor_ce_ur!ea4_a_6i_eDecutate_con6or!_desenului_sau_scHiei-_
#n_rEndul_instru!entelor_de_!sur_a$e!<_
;L
_
_
o _(NLER(LF_
o MICROME%R(LF_
o RIGLA_GRADA%8F_
o R(LE%AF_
o alteleF_
_
__
_
____________________________________________7i-_3P_
_
#n_rEndul_instru!entelor_de_$eri6icat_a$e!<_
_
o RIGLA_DE_VERI7ICA%_
PLANEI%A%EAF_
o EC9EREF_
o RAPOR%OAREF_
o _ANLOANEF_
o CALINREF_
o alteleF_
_
_
_______________________________7i-_I1_
_
_
_
_
N- EC9IPAMEN%(L_DE_L(CR(__I_DE_PRO%EC=IA_M(NCII_
_7OLO'I%_#N_A%ELIER_
_
_
;@ 'alopetF_
0@ Co!Gine4onF_
3@ 9alatF_
I@ Nasc_sau_GaticF_
J@ Mnu iF_
L@ _or_de_pieleF_
O@ ,a!Giere_de_pieleF_
2@ Nocanci_pentru_sudorF_
P@ Masc_ i_ocHelari_de_protecie_pentru_sudor_ i_lctu F_
;1@ Ecrane_de_protecieF_
;;@ Aprtoare_de_protecieF_
;0@ 'uport_de_piatr_la_poli4orF_
;O
_
_
7i-_I;_
_
_ 'alopeta_se_co!pune_din_pantaloni_ i_Glu4_ i_se_con6ecionea4_din_!aterial_nu!it_Kdoc+-_
_ Co!Gine4onul_se_co!pune_din_pantaloni_ i_Glu4_5!preun_este_con6ecionat_tot_din_doc-_
_ 9alatul_se_con6ecionea4_din_doc_ i_are_luni!ea_pEn_la_enuncHi-_
_ %oate_ aceste_ trei_ constituie_ ecHipa!ent_ de_ lucru_ i_ treGuie_ s_ 6ie_ Gine_ 6iDate_ pe_ corp_
5ncHeiate_cu_nasturi_la_6el_ca_ i_!Enecile-_
_ Nascul_sau_Gaticul_constituie_un_ecHipa!ent_de_protecie_a_podoaGei_capilare_atunci_cEnd_
se_lucrea4_la_!a ini_unelte_?!a in_de_urit,_!a in_de_6re4at,_strun@-_
_ _orul_ i_!nu ile_din_piele_sunt_6olosite_la_operaia_de_sudur_ i_ne_proteAea4_de_arsuri-_
_ OcHelarii_de_protecie_se_6olosesc_atunci_cEnd_lucr!_la_poli4or,_la_strun,_la_!a ina_de_
6re4at,_ cu_ poli4or_ unHiular_ ?7leD@_ i_ utilaAele_ ce_ nu_ sunt_ pre$4ute_ sau_ nu_ au_ 5n_ stare_ de_
6uncionare_ecranele_de_protecie-_
_ Ecranele_ de_ protecie_ sunt_ pre$4ute_ pe_ !a inile_ unelte_ cu_ scopul_ de_ a_ ne_ proteAa_
5!potri$a_ panului-_
_ Aprtori_ de_ protecia_ !uncii_ sunt_ pre$4ute_ pe_ !a inile_ unelte_ pentru_ a_ ne_ proteAa_ de_
piesele_a6late_5n_!i care_?roi_dinate,_6ulii,_curele@-_
_ 'uportul_de_piatr_la_poli4or_are_scopul_de_a_per!ite_spriAinirea_piesei_5n_ti!pul_poli4rii-_
_ Distana_dintre_suport_ i_piatr_nu_$a_dep ii_3_!!-_
_
_ _
;2
DI'POMI%IVE_DE_RIDICA%__I_%RAN'POR%_#N_A%ELIER_
_
#n_atelier_lucrtorul_nu_are_$oie_s_ridice_reuti_!ai_!ari_de_01_T,_de_aceea_este_necesar_
ca_atelierul_s_6ie_dotat_cu_!acara_ i_dispo4iti$_de_ridicat_si_transport_?transpalet@-_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_I0_
Dispo4iti$_de_ridicat_si_transport_Hidraulic_?%ranspalet@<_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_I3_
Macara_acionat_electric_sau_!anualF_
_
_
_
EVAL(ARE<_
De6iniia_atelierului_de_lctu erie-_
Ce_scule_treGuie_s_conin_sertarul_Gancului_de_lucruV_
Ce_utilaAe_se_sesc_5n_atelierul_de_lctu erieV_
Ce_este_strunul_ i_pe_ce_principiu_6uncionea4V_
Ce_este_ANSAN%(LV_
Care_sunt_prile_co!ponente_ale_poli4oruluiV_
Ce_tipuri_de_aparate_de_sudur_cunoa teiV_
Ce_'DVCuri_se_6olosesc_5n_atelierul_!ecanicV_
Ce_sunt_IMCCurileV_
Ce_ecHipa!ent_de_lucru_se_6olose te_5n_atelierul_de_lucruV_
Ce_ecHipa!ent_de_protecie_se_6olose te_5n_atelierul_!ecanicV_
_
_ _
;P
MOD(L DE COMPOR%ARE AL ELEVILOR #N A%ELIER(L DE
IN'%R(IRE PRAC%IC8
_
_ =inEnd_cont_de_pericolele_eDistente_5n_atelierele_de_instruire_practic_ele$ii_au_oGliaia_s_
respecte_reula!entul_de_ordine_interioar,_nor!ele_de_siuran_ i_sntate_a_!uncii_N''M_ i_s_
acione4e_corect_respectEnd_pre$ederile_pre$4ute_de_lee_5n_ca4ul_situaiilor_de_uren_'(-_
_ Ele$ii_au_oGliaia_s_respecte_prora!ul_de_lucru-_
_ Ele$ii_treGuie_s_6ie_pre4eni_la_acti$itate_ecHipai_reula!entar_cu_ecHipa!entul_de_lucru_
5n_stare_Gun-_
_ Ele$ii_treGuie_s_6oloseasc_nu!ai_scule_corespun4toare__din_punct_de_$edere_teHnic-_
_ Ele$ii_au_oGliaia_s_6oloseasc_ecHipa!entul_indi$idual_de_protecia_!uncii_?_ocHelari,_
!nu i_de_protecie,_ ort_din_piele_sau_Aa!Giere_din_piele_dac_eDecut_lucrri_care_necesit_
6olosirea_acestui_tip_de_ecHipa!ent__@-_
_ Ele$ii_treGuie_s_6oloseasc_ecHipa!entul_de_protecia_!uncii_colecti$,_ecrane,_aprtori,_
dispo4iti$e_speciale_de_protecie,_etc-_
_ 'e_inter4ic_alte_acti$iti_5n_a6ara_celor_de_instruire_practic_5n_atelier-_
_ Ele$ii_au_oGliaia_deCa_raporta_de_uren_orice_accident_conductorului_de_acti$itate-_
_ Ele$ii_au_oGliaia_deCa_aAuta_la_eli!inarea_e6ectelor_cau4ate_de_un_posiGil_accident-_
_ La_ter!inarea_prora!ului_de_lucru_locul_de_!unc_se_$a_lsa_curat,_sculele_se_$or_
introduce_5n_sertar_iar_sertarul_se_$a_5ncuia-_
_ _
_ #nainte, 5n ti!pul sau dup ter!inarea prora!ului de lucru se inter4ice 6u!atul 5n
atelier, $estiar sau locuri cu rad ridicat de posiGile incendiiW
01
LEC=IA_NR-_0_
MA%ERIALE_7OLO'I%E_#N_PROCE'(L_DE_PROD(C=IE_
'EMI7ANRICA%ELE_
_
Ce_sunt_se!i6aGricateleV_
'e!i6aGricatele_sunt_!ateriale,_piese_ ?produse_prin_turnare,_ tanare,_ !atriare,_ tre6ilare,_
la!inare@_ce_necesit_prelucrri_ ulterioare_ pentru_a_ de$eni_ suGansa!Gle_necesare_procesului_ de_
producie-_
_
_
_ MA%ERIALE__7OLO'I%E_#N_A%ELIERE_MECANICE_
_
_ 'e!i6aGricate_din_oel<_
;@ RotundeF_
0@ LateF_
3@ PtrateF_
I@ 9eDaonaleF_
J@ %re6ilateF_
L@ %aGle_la!inateF_
O@ Piese_turnateF_
2@ =e$i_de_6or!e_di6erite<_rotunde,_late,_ptrateF_
P@ Pro6ile_la!inate_%,_(,_%,_LF_
;1@ PlatCGandeF_
;;@ Piese_turnateF_
;0@ Piese_ tanateF_
;3@ Piese_!atriate_?la_cald_sau_la_rece@F_
_
_ _ _ _
_
_
_
_ _
_
;_
_
_
L_
_
_
;;_
se!i6aGricat_
7OR,A%_
_
_
;L_
_
_
_
_
0_ 3_
_
_
_ _
O_ 2_
_
_
_ _
;0_ ;3_
se!i6aGricat_ se!i6aGricat_
_%AN=A%_ MA%RI=A%_
_ _
_ _
;O_ ;2_
7i-_II_
0;
I_ J_
_ _
_ _
P_ ;1_
se!i6aGricat_
LAMINA%_
_
_ _
;I_ ;J_
se!i6aGricat_ se!i6aGricat_
%RE7ILA%_ %(RNA%_
_ _
_ _
;P_ 01_
_
_
_ _
%(RNAREA_ se_ 6ace_ prin_
5ncl4irea_ linourilor_ i_ !aterialelor_
re6olosiGile_ pEn_ la_ topire_ ur!at_ de_
turnarea_ !etalului_ topit_ 5n_ 6or!e_ din_
p!Ent_ ?nisip_ de_ turntorie@_ sau_ 5n_
!atrie_?cocHilii@-_
_
7orAarea_ este_
procedeul_ de_ prelucrare_ a_
!ateriei_ pri!e_ 5ncl4it_ la_ ;111_ 1
C_ !anual_ sau_ 5n_
!atrie_de_6orA_prin_lo$ire_cu_
ciocanul_ pneu!atic_ sau_ cu_
aAutorul_preselor-_
_
LAMINAREA_este_procedeul_de_
trecere_al_!aterialului_5ncl4it_sau_nu_
printre_$alurile_la!inorului_pentru_a_oGine_
6or!a_dorit_?taGl_sau_pro6ile@-_
PROCEDEE DE
ELANORARE A
'EMI7ANRICA%ELOR
_
Matriarea_este_procesul_de_prelucrare_a_
!ateriei_pri!e_5ncl4ite_la_aproD-_;111_
1
C_
prin_lo$ire_cu_aAutorul_preselor_cu_6riciune_
%re6ilarea_ este_
procedeul_ de_ trecere_ al_
se!i6aGricatului_printrCo_6or!_
nu!it_ K6ilier+_ la_ cald_ sau_
rece-_Pentru_a_oGine_o_tre6ilare_
de_ calitate_ piesa_ se_ trece_ prin_
6iliere_de_!ri!i_di6erite-_
_
_
_
_
EVAL(ARE<_
Ce_sunt_se!i6aGricateleV_
Ce_pro6ile_de_se!i6aGricate_cunoa teiV_
Ce_este_ tanareaV_
Ce_este_la!inareaV_
Ce_este_6orAareaV_
_tanarea_ este_ procesul_ de_
oGinere_ al_ pieselor_ prin_ decupare_ cu_ aAutorul_
unor_ scule_ nu!ite_ tane_ i_ a_
preselor_cu_eDcentric-_
_
_
_
_
_
_
00
LEC=IA_NR-_3_
ORGANIMAREA_ERGONOMIC8_A_LOC(L(I_DE_M(NC8_
_
_ Ce_se_5nelee_prin_loc_de_!uncV_
_
_
7i-_IJ_
_
_
_____________Nancul_de_lucru_treGuie_s_6ie_riid_s_
6ie_ dotat_ cu_ un_ sertar_ cu_ scule_ de_ !En_ cu_ o_
plac_ indi$idual_ de_ 5ndreptat,_ cu_ o_ !enHin_
de_ Ganc,_ cu_ un_ suport_ pentru_ scHi_ i_ cu_ un_
scaun-_
____________MenHina_de_Ganc_poate_6i_clasic_sau_ cu_ siste!_ de_
relare_ a_ 5nli!ii_ 5n_ 6uncie_ de_ statura_ele$ului-_
_______Dup_!ri!ea_Gacurilor_!enHina_poate_6i_
de_21_!!,_;11_!!,_;01_!!_sau_de_;J1_!!-_
_
_
____________Locul_ de_ !unc_ este_ locul_ din_ atelier_ special_
a!enaAat_ i_ utilat_ pentru_ a_ per!ite_ des6
urarea_acti$itii_practice_5n_Gune_condiii_ cu_ scopul_
de_ a_ oGine_ produse_ necesare_
procesului_de_producie-_
_
_
_
_
7i-_IL_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
#nli!ea_!enHinei_se_staGile te_ast6el<_
C_ lucrtorul_ a6lat_ in_ po4iia_ de_ drepi_ a ea4_ cotul_ pe_ Gacurile_ !enHinei,_ intre_ Gra_ i_ anteGra_
unHiul_treGuie_s_6ie_de_P1
1
-_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_IO_
_ O_!enHin_a6lat_la_o_5nli!e_necorespun4toare_conduce_la_scderea_producti$itii,_
iar_5n_ti!p_pro$oac_de6or!ri_ale_coloanei_$erteGrale-_
_
_
_
03
_
_
Po4iia_corect_la_!enHin<_
_
;- Piciorul_stEn_in_6aF_
0- Corpul_puin_rsucitF_
3- Piciorul_drept_in_spate_la_ L1CO1_c!_6a_de_
cel_stEn_?_la_stEnaci_in$ers@F_
I- Pila_6iDat_cu_!Enerul_in_pal!_ i_deetul_
arttor_5ntins_in_6aF_
J- Deetul_ !are_ i_ arttor_ de_ la_ cealalt_
!En_$or_prinde_u or_$Er6ul_pileiF_
_
_7i-_I2_
_
;- AranAarea_erono!ica_a_'DV urilor_pe_Gancul_de_lucruF_
_
Leenda<_ _
;- Nanc_de_lucruF_ _
0- 'caunF_
3- MenHin_de_GancF_
I- PilF_
J- 'uport_pentru_scHiF_
L- Instru!ente_de_!sur_ i_control_
?_ uGler,_ rulet,_ !icro!etru,_
ril_ radat,_ ril_ de_ $eri6icat_
planeitatea,_ecHer,_raportor_@F_
O- CiocanF_
2- Plac_indi$idual_de_5ndreptatF_
P- Ac_ de_ trasat_ ?_ alte_ instru!ente_
de_trasat_@F_
;1- Punctator,_dornF_
;;- Dalt_?alte_scule_pentru_deGitat@F_
_
;0- 7erestru_!anual_?_Go!6aier_@F_
7i-_IP_
;3- Material_se!i6aGricatF_
_
;I- Pies_se!i6initF_
______;J-_Plas_de_protecieF_
';_sertar_ce_cuprinde_instru!entele_de_!sur_si_control_?IMC@-_
'0_sertar_ce_cuprinde_pile,_ciocane,_dli,_punctatoare,_dornuri,_ uruGelni-_
'3_sertar_ce_cuprinde_scule_de_!En_acionate_electric,_!a in_de_urit,_poli4or_unHiular_
?6leD@,_taro4i,_6iliere,_cHei_6iDe-_
_
;-_Pilele_se_aranAea4_5n_dreapta_!enHinei-_
0-_'culele_de_percuie_se_aranAea4_5n_stEna_!enHinei_la_!iAlocul_!esei-_
3-_Instru!entele_de_trasat_se_aranAea4_deasupra_sculelor_de_percuie-_
I-_ Instru!entele_ de_ !sur_ si_ control_ se_ aranAea4_ 5n_ partea_ stEn_ a_ sculelor_ de_ percuie,_ la_ !iAlocul_!esei-_
J-_Materialele_?!ateria_pri!@_se_aranAea4_pe_!arinea_!esei_deasupra_instru!entelor_de_trasat-_
L-_Piesele_6inite_se_aranAea4_deasupra_instru!entelor_de_!sur_si_control,_la_!arinea_!esei-_
0I
O-_'culele_se_$or_aranAa_pe_Gancul_de_lucru_5n_6uncie_de_6rec$ena_6olosirii_lor_5n_a a_6el_5ncEt_s_
reduce!_nu!rul_de_!i cri_inutile-_
_
CONCL(MIE_
_ Cu_!i cri_puine_treGuie_s_oGine!_e6icien_!aDi!-_
_ 'culele_!ai_puin_6olosite_la_Gancul_de_lucru_ i_locul_lor_5n_sertar_sau_pe_Gancul_de_lucru<_
_7erestrul_!anual_?Go!6aierul@_se_ine_pe_lateralul_Gancului_de_lucru_pe_un_suport_ast6el_5ncEt_s_
6ie_oricEnd_la_5nde!En-_
__uruGelniele_se_in_5ntrCun_suport_6iDat_5n_interiorul_sertarului_pe__lateral_
_7oar6ecul_de_tiat_taGl_se_ine_tot_pe_lateralul_sertarului_pe_suport_
_%aro4ii,_6iliere_ i_port_taro4ii,_port_6ilierele_se_in_pe_suport_tot_pe_lateralul_sertarului-_
_
0- 'cule_6rec$ent_6olosite_
_
_
_____Instru!entele_de_!sur_si_control<_
;- _uGlerF_
0- !icro!etruF_
3- rilF_
I- ruletF_
J- ril_de_$eri6icat_planeitateaF_
L- ecHereF_
O- raportoareF_
_
_
_ _ _ 7i-_J1_
_
'cule_de_percuie_?_lo$esc_sau_sunt_lo$ite_@<_
a@ ciocane,_
G@ dli,_
c@ dornuri,_
d@ punctatoare,_
_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_J;_
'cule_a,cHietoare<_
a@ Pile,_
G@ NurHie,_
c@ 7leD,_
d@ Ma in_de_urit,_
0J
_
_
7i-_J0_
_
'cule_aAuttoare<_
a@ Plac_ de_ 5ndreptat_ ?cEnd_ se_ 6olose te_ $a_ 6i_ a e4at_ pe_ unul_ din_ picioarele_ Gancului_ de_
lucru@F_
G@ Pris!e_di6erite_?plane_sau_pro6ilate@F_
c@ Dispo4iti$e_de_6iDare_?Gride,_paralele_pentru_strEnere@F_
d@ Dispo4iti$_de_nituitF_
e@ CHeie_6rance4F_
_
_
7i-_J3_
_
N''M_la_locul_de_!unc_
a@ 7olosirea_ecHipa!entului_de_lucru_ i_de_P-M-_este_oGliatorie-_
G@ 'e_inter4ice_6olosirea_sculelor_de6ecte-_
c@ 'e_inter4ice_depo4itarea_!aterialelor_sau_a_pieselor_6inite_pe_Gancul_de_lucru_sau_pe_cile_
de_acces-_
d@ #n_sertar_sculele_$or_6i_a e4ate_ordonat-_
e@ Este_oGliatorie_!eninerea_locului_de_!unc_curat-_
_
_
_ EVAL(ARE<_
_
Ce_se_5nelee_prin_orani4area_erono!ic_a_locului_de_!uncV_
De_ce_considerai_c_este_necesar_ca_!enHina_s_6ie_6iDat_la_o_5nli!e_opti!V_
De_ce_este_oGliatorie_6olosirea_ecHipa!entului_de_lucruV_
0L
LEC=IA_NR-_I_
_
NO=I(NI__GENERALE__DE__L8C8%(_ERIE_
PRINCIPALELE__OPERA=II__DE__L8C8%(_ERIE_
_
I- Ce_se_5nelee_prin_lctu,erieV_
Lctu,eria_ este_ o_ su!_ de_ operaii_ !ecanice_ e6ectuate_ 5n_ cadrul_ atelierului_ de_
lctu erie_cu_scopul_oGinerii_unor_piese_sau_suGansa!Gle_necesare_procesului_de_producie-_
_
II- Ce_se_5nelee_prin_atelier_de_lctu,erieV_
Atelierul_de_lctu,erie_este_spaiul_destinat_ i_utilat_corespun4tor_in_$ederea_eDecutrii_
a_ unor_ lucrri_ sau_ operaii_ de_ lctu erie_ de_ ctre_ lctu _ cu_ scopul_ oGinerii_ unor_ piese_ sau_
suGansa!Gle_din_cadrul_procesului_de_producie_5n_ur!a_!ai_!ultor_procese_teHnoloice-_
_
III- Ce_se_5nelee_prin_proces_de_producieV_
Procesul_ de_ producie_ este_ un_ proces_ co!pleD_ des6 urat_ 5n_ $ederea_ oGinerii_ unui_
produs_ce_necesit_unul_sau_!ai_!ulte_procese_teHnoloice,_de_lucru,_transport,_$eri6icare,_control_
i_asa!Glare-_
_
IV- Ce_se_5nelee_prin_proces_teHnoloicV_
Procesul_teHnoloic_cuprinde_totalitatea_operaiilor_e6ectuate_ 5ntrCo_anu!it_ordine_ ,_ cu_
participarea_unor_dispo4iti$e_ i_utilaAe,_prin_care_!ateriile_pri!e_sunt_trans6or!ate_5n_produs_6init-_
Procesul_ teHnoloic_ este_ un_ ansa!Glu_ co!pleD_ de_ cuno tine,_ utilaAe,_ !oduri_ de_ lucru_
pentru_reali4area_unui_produs_6init-_
_
%ipuri_de_proces_teHnoloic<_
;- Pretirea_!aterialului_pentru_trasatF_
0- Citirea_desenuluiF_pretirea_!aterialului_pentru_trasatF_
3- %rasareaF_
I- Prelucrarea_!ecanic_sau_!anual_?5ndreptare,_5ndoire,_deGitare,_pilire,_6inisare@F_
J- Alte_prelucrriF_uriri,_ale4ri,_6iletri,_etc-_
L- Veri6icarea_prelucrrilor_ prin_co!parare_cu_desenul_6olosind_instru!entele_de_!sur_si_
control-_
O- Alte_operaii_teHnoloice-_
_
V- Ce_se_5nelee_prin_operaie_teHnoloicV_
Operaia_ teHnoloic_ este_ parte_ a_ unui_ proces_ teHnoloic,_ repre4int_ totalitatea_
inter$eniilor_ e6ectuate_ asupra_ unui_ se!i6aGricat,_ la_ acela i_ loc_ de_ !unc_ 6r_ scHi!Garea_
uneltelor_sau_a_rei!ului_de_lucru-__
_
0O
OPERA=II_DE_L8C8%(_ERIE_
;- Curirea_ !aterialului_ de_ oDi4i_ sau_ i!puriti,_ ulei_ prin_ procedee_
!anuale,_!ecanice,_cHi!ice_sau_ter!ice-_
_
0- %rasarea_!aterialelor<_
C_este_operaia_teHnoloic_aplicat_produselor_unicat_sau_de_serie_!ic_cu_scopul_
oGinerii_prin_prelucrri_ulterioare_a_unei_piese_con6or!_desenului_sau_scHiei_
3- DeGitarea_!aterialelor<_
C_ este_ operaia_ teHnoloic_ prin_ care_ se_ ur!re
te_ deta area_ dintrCun_ !aterial_ a_ unei_
poriuni_ necesar_ oGinerii_ piesei_ con6or!_
desenului_ sau_ scHiei_ prin_ di6erite_!etode-_
J- #ndoirea_!aterialelor<_
C_ este_ operaia_ teHnoloic_ de_ de6or!are_
plastic_ a_ !aterialului_ !anual_ sau_
!ecanic,_ cu_ scopul_ oGinerii_ unei_ piese_
6r_deta are_de_!aterial-_
_
O- Poli4area_!aterialelor<_
I- #ndreptarea_!aterialelor<__
C_ este_ operaia_ teHnoloic_ prin_ care_ se_ readuce_
la_ 6or!a_ iniial_ a_ !aterialului_
de6or!at_5n_ti!pul_deGitrii,_transportului_ sau_
al_ altor_ cau4e-_ #ndreptarea_ se_
reali4ea4_!ecanic_sau_!anual-_
L- Pilirea_!aterialelor<_
C_ este_ operaia_ teHnoloic_ de_ prelucrare_ prin_ a
cHiere_ eDecutat_ cu_ scopul_ oGinerii_ unei_
piese_ con6or!_ desenului_ sau_ scHiei_ cu_ aAutorul_
pilelor,_ !a inilor_ de_pilit_ i_a_!enHinelor-_
C_ este_operaia_teHnoloic_de_prelucrare_prin_a cHiere,_eDecutat_cu_scopul_5nlturrii_
surplusului_de_!aterial_cu_aAutorul_poli4orului_ i_a_pietrelor_aGra4i$e-_
_
2- Gurirea_!aterialelor<_
Este_ operaia_ teHnoloic_ de_ prelucrare_ prin_
a cHiere_cu_aAutorul_unor_scule_a cHietoare_nu!ite_
GurHie,_ acionate_ de_ !a ina_ de_ urit-_ Prin_
aceast_ operaie_ se_ oG in_ uri_ 6inite_ sau_ care_
!ai_necesit_prelucrri<_ale4area_sau_6iletarea-_
_
;1- 7iletarea<_
P- Ale4area_urilor<_
C_ este_ operaia_ teHnoloic_ de_
prelucrare_ prin_ a cHiere_ a_ urilor_
eDecutat_ cu_ scopul_ oGinerii_ unor_ uri_
superioare_ calitati$_ sau_ de_ preci4ie_
ridicat_ cu_ aAutorul_ unor_
scule_nu!ite_ale4oare-_
_
C_este_operaia_teHnoloic_de_prelucrare_prin_a cHiere_eDecutat_cu_scopul_oGinerii_unui_
arGore_6iletat_? uruG@_sau_a_unei_uri_6iletate_?piuli@_cu_aAutorul_unor_scule_nu!ite_
6iliere_sau_taro4i-_
_
_
_
02
_
;;-_Asa!Glri_de!ontaGile<__
C_este_operaia_teHnoloic_prin_care_0_sau_!ai_!ulte_suGansa!Gle_se_6iDea4_5!preun_cu_ aAutorul_
uruGurilor_ i_a_piulielor,_ ti6turilor_sau_penelor-_
_
;0- Asa!Glri_nede!ontaGile<_
C_este_operaia_teHnoloic_prin_care_dou_sau_!ai_!ulte_suGansa!Gle_sunt_6iDate_
5!preun_cu_aAutorul_niturilor,_sudate_sau_lipite-_
_
Nituirea<_
C_este_operaia_teHnoloic_prin_care_dou_sau_!ai_!ulte_suGansa!Gle_sunt_6iDate_5!preun_cu_
aAutorul_niturilor-_
Lipirea_!aterialelor<_
C_este_operaia_teHnoloic_prin_care_dou_sau_!ai_!ulte_se!i6aGricate_sunt_unite_5!preun_cu_
aAutorul_unor_scule_de_5ncl4it_local_?ciocan_de_lipit,_pistol_cu_a4e@_ i_a_!aterialelor_de_adaos,_
cositor,_ala!,_decapant-_
'udarea_!aterialelor<_
C_este_operaia_teHnoloic_prin_care_dou_sau_!ai_!ulte_piese_din_acela i_!aterial_?oel@_se_
5!Gin_nede!ontaGil_cu_aAutorul_aparatelor_de_sudur_ i_a_!aterialelor_de_adaos-_
_
;3- 7inisarea_supra6eelor<_
C_este_operaia_teHnoloic_de_prelucrare_prin_a cHiere_in_scopul_oGinerii_unor_supra6ee_
superioare_calitati$_sau_a_unei_preci4ii_ridicate_cu_aAutorul_unor_scule_de_6inisat_!ecanic_ sau_!anual_
i_a_unor_!ateriale_de_6inisat-_
_
_
_
_
_
_
EVAL(ARE<_
Ce_este_deGitarea_!aterialelorV_
Ce_este_5ndoirea_!aterialelorV_
Ce_este_pilirea_!aterialelorV_
Ce_este_poli4area_!aterialelorV_
Ce_este_6iletareaV_
Ce_sunt_asa!Glrile_de!ontaGileV_
Ce_este_nituireaV_
Ce_este_sudareaV_
0P
LEC=IA_NR-_J_
IN'%R(MEN%E_DE_M8'(R8__I_CON%ROL_?IMC@_
_
Ce_sunt_instru!entele_de_!sur_,i_controlV_
_ IMC_ sunt_ acele_ scule_ cu_ aAutorul_ crora_ pute!_ deter!ina_ di!ensiunile_ unor_ piese_ sau_
calitatea_lucrrilor_e6ectuate-_
_
IN'%R(MEN%E_DE_M8'(RA%__L(NGIMI_
o Rila_radat<_este_con6ecionat_din_oel_clit_ i_recti6icat_ i_are_5nscrise_pe_ea_5n_!!_
$alori_cuprinse_5ntre_ 011_ i_ J11_!!_?pot_a$ea_ i_alte_di!ensiuni,_li!ea_de_ 0J_ >_ 31_!!_
i_rosi!ea_5ntre_;_ i_3_!!-_
Ad!ite_o_eroare_de_!surare_de_pEn_la_;_!!F_
_
7i-_JI_
_ _
o Ruleta_este_con6ecionat_dintrCo_panlic_de_ _oel_5n6 urat_5ntrCo_cutie_!etalic_sau_de_
plastic_cu_di!ensiuni_cuprinse_intre_0_ i_;1_!_ i_ad!ite_o_eroare_de_;_C_J_!!-_
o _uGlerul_este_con6ecionat_din_oel_tratat_ter!ic_cu_duritate_!are_la_ciocuri,_pentru_a_nu_se_
u4a_rapid-_
_
7i-_JJ_
Clasi6icarea_,uGlerelor_
;- dup_luni!e_<_
a- ;J1_!!F_
G- 011_!!F_
c- 311_!!F_
d- !ai_!are_de_311_!!F_
0- dup_tip<_
e- clasic_cu_$ernierF_
6- cu_a6i aA_electronicF_
3- dup_utili4are<_
- de_!surat_eDterior,_interiorF_
H- de_!surat_adEnci!eaF_
i- co!Ginat_eDterior,_interior_ i_adEnci!eF_
A- pentru_trasatF_
I- dup_radaie<_
T- 5n_!!_
l- 5n_incH_?inci@_
31
_ _
_
_
P8R=ILE__COMPONEN%E__ALE___(NLER(L(I__COMNINA%,__C(__VERNIER<_
_
7i-_JL_
_
; RIGL8_GRADA%8F_ C(R'OR(L_?C(_VERNIER@_
_ _
0 Ciocul_6iD_pentru_eDteriorF_ ; Ciocul_cursorului_pentru_!surarea_interioarF_
3 Ciocul_6iD_pentru_interiorF_ 0 Ciocul_ cursorului_ pentru_ !surarea_
I Gaur_ 6iletat_ pentru_ uruGul_ de_ eDterioarF_
6iDare_a_tiAei_de_adEnci!e-_ 3 VERNIER(L_?_radaia_cursorului_@F_
J Canal_pentru_tiAa_de_adEnci!e_ I Dispo4iti$ul_de_Glocare_a_cursorului_?_ uruG_@F_
_ ___J ____ti6t_de_!i care_a_dispo4iti$ului_de_Glocare_a_
cursoruluiF_
_
_
_uGler_co!Ginat_cu_a6i,aA_electronic,_de_
adEnci!e_ i_cu_cadran<_
_
_
7i-_JO_
_
_
_
Pri_co!ponente<_
_
a@ Rila_radatF_
G@ Ciocul_6iDF_
c@ Cursorul_cu_a6i aA_electronicF_
d@ _uruG_de_Glocare_a_cursoruluiF_
e@ Cursor_cu_cadranF_
6@ _uruGuri_de_relareF_
@ _uruG_de_oprire_a_cursoruluiF_
H@ %iA_de_adEnci!eF_
i@ Cioc_de_!ane$rare_a_cursoruluiF_
_
3;
_
_
_
_
_
_uGler_de_!surat_eDterior_/_interior_,i_adEnci!e<_
_
_
7i-_J2_
_
Pri_co!ponente_ale_,uGlerului_<_ _
; Ciocul_6iD_pentru_!surat_interiorF_ ;3O_Pies !surat
0 Ciocul_cursorului_pentru_!surat_interiorF_ eDteriorF
3 Ciocul_6iD_pentru_!surat_eDteriorF_ ;IO_Pies !surat 5n
I Ciocul_cursorului_pentru_!surat_eDteriorF_ interiorF
J RIGLA_GRADA%8_?_5!preun_cu_;_ i_3_@F_
;JO_Pies !surat 5n
L VERNIER(L_U_rila_radat_de_pe_cursorF_ adEnci!eF
O Dispo4iti$ul_de_Glocare_al_cursoruluiF_ _
2 _uruGul_de_relare_al_cursoruluiF_
P %iAa_pentru_!surat_adEnci!eaF_
;1 _uruGul_de_6iDare_a_tiAei_de_adEnci!eF_
;; _ti6t_de_!i care_a_dispo4iti$ului_de_Glocare_a_cursoruluiF_
;0 C(R'OR_U_partea_ce_culisea4_pe_rila_radatF_
_
_
_uGler_de_adEnci!e_
Pri_co!ponente<_
a@ %iA_pentru_adEnci!eF_
G@ Cursorul_?cu_$ernier@F_
_
7i-_JP_
_
_
30
c@ _uruGul_de_GlocareF_
d@ _uruGurile_de_relare_a_cursoruluiF_
e@ _uruGul_de_oprire_a_cursoruluiF_
_
_uGler_pentru_trasat_paralel<_
_
Pri_co!ponente<_
a@ Rila_radatF_
G@ Cursor_cu_cioc_de_trasare_ i_$ernierF_
c@ %alpa_de_susinere_a_ uGleruluiF_
d@ _uruGul_de_GlocareF_
e@ _uruGurile_de_relare_a_cursoruluiF_
6@ _uruGul_de_oprire_a_cursoruluiF_
_
_
7i-_L1_
MOD(L DE M8'(RARE C( ?(NLER(L
_
_ 'e_prinde_cu_cele_ I_deete_ale_!Einii_rila_radat,_iar_deetul_!are_se_$a_6iDa_pe_ciocul_
de_!ane$rare_a_cursorului-_
_
7i-_L;_
_ K_Prinde!+_piesa_5ntre_ciocul_rilei_radate_ i_ciocul_cursorului-_
_ 'trEne!_u or_ uruGul_de_Glocare_a_cursorului_pentru_a_nu_!ai_per!ite_!i carea_lui-_
_ Citi!_nu!rul_!!_nu!rEnd_liniuele_cuprinse_intre_ci6ra_ 1_a_rilei_radate_ i_ci6ra_ 1_a_
$ernierului-_
_ Nu!rul_de_liniue_repre4int_nu!rul_de_!!-_
_ Pri$i!_ cu_ atenie_ care_ linie_ de_ pe_ cursor_ se_ continu_ cu_ una_ dintre_ liniile_ de_ pe_ rila_
radat-_
_ Nu!rul_acelei_linii_ne_indic_nu!rul_de_4eci!i_de_!!-_
_ La_!surarea_adEnci!ii_introduce!_tiAa_de_adEnci!e_5n_aura_care_treGuie_!surat,_iar_
citirea_se_6ace_nor!al-_
_ La_ !surarea_ dia!etrului_ unei_ uri_ prin_ 6olosirea_ ciocurilor_ nor!ale_ ale_ uGlerului_
adu!_la_$aloarea_de_pe_ uGler_5nc_;1_!!-_
_ La_!surarea_cu_ uGlerul_cu_a6i aA_electronic_!odul_de_lucru_este_si!ilar_cu_al_oricrui_
uGler,_dar_citirea_este_6oarte_si!pl<_citi!_$aloarea_de_pe_ecranul_electronic_al_ uGlerului-_
_ Dup_utili4are_ uGlerul_$a_6i_a e4at_in_Husa_sau_cutia_lui_pentru_a_nu_se_4Eria-_
_
33
_
_
_
_
_
MICROME%R(L_
_
Ce_este_!icro!etrulV_
Micro!etrul_este_instru!entul_de_!surat_luni!i_cu_o_preci4ie_6oarte_ridicat_?1,1;_!!@-_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_L0_
_
_
Clasi6icarea_!icro!etrelor_<_
_
_
C__dup_utili4are<_
a@ de_eDteriorF_
G@ de_interiorF_
______c@_specialeF_
_
_ _ _ 7i-_L3_
C_dup_!ri!e<_
a@ de_la_1_la_0J_!!_
G@ de_la_0J_la_J1_!!_
c@ de_la_J1_la_OJ_!!_
d@ de_la_OJ_la_;11_!!_
e@ peste_;11_!!F_
_
Prile_co!ponente_ale_!icro!etrului<_
a@ Potcoa$a_!icro!etruluiF_
G@ Nico$ala_6iDF_
c@ Nico$ala_!oGilF_
d@ _uruGuri_de_GlocareF_
e@ Cilindru_radat_5n_!!,_deasupra_linieiF_
6@ Meci!i_de_!!_?J1_de_suti!i@_suG_linieF_
@ %a!Gurul_radat_?suti!i_de_!!@F_
H@ _uruG_de_relaA_6inF_
_ Micro!etrul_ 6uncionea4_ pe_ principiul_ trans6or!rii_ !i crii_ de_ rotaie_ a_ unui_ uruG_
!icro!etric_5n_!i care_de_translaie-_
La o rota ie co!plet a XuruGului !icro!etric deplasarea liniar este de 1,J!!-
_
3I
MOD(L DE L(CR( C( MICROME%R(L
K_'e_prinde_+_piesa_5ntre_nico$ala_6iD_ i_cea_!oGil-_
'e_GlocHea4_nico$ala_!oGil_cu_aAutorul_ uruGului_de_Glocare-_
_
_
_
;C Potcoa$a_
!icro!etruluiF_ 0C
Cilindru_radatF_ 3C
%a!Gurul_
!icro!etruluiF_
IC Piuli_acord_6inF_ JC
%iAa_
!icro!etruluiF_ LC
Nico$alaF_
OC PiesF_
2C Piuli_de_
GlocareF_
PC Preci4ia_?!arca@_
_
_
______________________________________7i-_LI_
_ _
_ 'e_nu!r_reperele__cuprinse_5ntre_ci6ra_1_a_cilindrului_radat_ i_!arinea_ta!Gurului-_
_ Nu!rul_de_liniue_repre4int_nu!rul_de_!ili!etrii-_
_ 'e_cite te_$aloarea_a6lat_pe_ta!Gur_5n_dreptul_liniei_!ediane-_
_ Valoarea_de_pe_ta!Gur_repre4int_nu!rul_de_suti!i_de_!!-_
_ 'e_$eri6ic_dac_5ntre_liniua_ce_repre4int_nu!rul_!ili!etrilor_ i_ta!Gur_se_!ai_$ede_o_
liniu_a6lat_suG_linia_!edian-_
_ Dac_ aceea_ linie_ se_ $ede_ ea_ $alorea4_ J1_ de_ suti!i_ ce_ se_ adun_ cu_ suti!ile_ a6late_ pe_
ta!Gur_5n_dreptul_liniei_!ediane,_a6lEnd_ast6el_$aloarea_eDact_eDpri!at_5n_!!_ i_suti!i_de_!!-_ _
Pentru_a_nu_deteriora_!icro!etrul_nu_se_$a_strEne_ta!Gurul_eDcesi$,_5n_!o!entul_5n_care_
si!i!_5nceputul_opo4iiei_se_$a_continua_strEnerea_cu_ uruGul_de_6inee-_
_ Dup_utili4are_!icro!etrul_se_$a_a e4a_5n_cutia_lui-_
_
_
_
_
_
EVAL(ARE_
Ce_este_ uGlerulV_
Care_sunt_prile_co!ponente_ale_ uGleruluiV_
Clasi6icarea_ uGleruluiV_
Modul_de_lucru_cu_ uGlerulV_
Ce_este_!icro!etrulV_
Prile_co!ponente_ale_!icro!etruluiV_
Clasi6icarea_!icro!etruluiV_
Modul_de_lucru_cu_!icro!etrulV_
3J
LEC=IA_NR-_L_
PREG8%IREA_PEN%R(_%RA'A%_
_
I- C(R8=IREA_MA%ERIAL(L(I_
_
Pentru_a_putea_trasa_!aterialul_in_condiii_opti!e_treGuie_s_a$e!_5n_$edere_o_Gun_curire_a_lui_
de_oDi4i_?ruin@,_operaie_ce_se_reali4ea4_!anual_sau_!ecanic,_cHi!ic_sau_ter!ic-_
_
;-_Curirea_!anual_se_reali4ea4_cu_aAutorul_periei_de_sEr!_sau_pEn4ei_de_ le6uit-_
___7i-_LJ_
_
0-_Curirea_!ecanic_se_reali4ea4_cu_aAutorul_perilor_de_sEr!_acionate_!ecanic_ ?cu_!a in_
de_urit@_sau_cu_aAutorul_discurilor_aGra4i$e_?7leD@,_toGelor_rotati$e,_aparatelor_de_saGlat-_
_
_
_
7i-_LL_
_
3-_Curirea_ter!ic_se_6ace_prin_5ncl4ire_pentru_arderea_i!puritilor_uleiului,_etc-,_ur!at_de_
o_curire_!ecanic-_
I-_Curirea_cHi!ic_se_6ace_cu_aAutorul_soluiilor_acide_sau_a_soluiilor_de_deresat-_
_
II- PREG8%IREA_PEN%R(_%RA'A%_
Dup_curirea_!aterialul_de_oDi4i,_i!puriti_!aterialul_se_ tere_Gine_cu_o_cErp_uscat_
i_curat-_
'e_acoper_supra6aa_curat_cu_soluie_de_Cu'O
I
,_cret_sau_alte_suGstane-_ 'e_a
tept_uscarea_supra6eei-_
'e_6iDea4_!aterialul_pe_!asa_de_trasat_cu_aAutorul_dispo4iti$elor_de_spriAinire_ i_6iDare_ ?pris!e,_
colare,_Gride,_etc-@-_
_
PosiGile_accidente_la_operaia_de_trasare<_
a@ MErieturi,_tieturiF_
G@ Lo$iri_accidentale_in_ca4ul_pieselor_!ariF_
_
3L
N''M_la_operaia_de_trasare_
Purtarea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
'culele_6olosite_la_trasare_treGuie_s_6ie_in_stare_Gun-_
Materialul_care_ur!ea4_s_6ie_trasat_$a_6i_Gine_6iDat_pe_!asa_de_trasat-_
_
EVAL(ARE_
Cu!_se_6ace_pretirea_!aterialului_pentru_trasatV_
Cu_ce_soluie_se_acoper_supra6aa_ce_ur!ea4_s_6ie_trasatV_
Ce_este_operaia_de_trasareV_
Care_sunt_sculele_necesare_6iDrii_!aterialului_pe_!asa_de_trasatV_
3O
LEC=IA_NR-_O_
%RA'AREA_MA%ERIALELOR_
_
De6iniie_ <_%rasarea_este_operaia_teHnoloic_aplicat_produselor_unicat_sau_de_serie_!ic_cu_
scopul_oGinerii_prin_prelucrri_ulterioare_a_unei_piese_con6or!_desenului_sau_scHiei-_
_
'DV uri_6olosite_la_operaia_de_trasare_
C_Mas_de_trasatF_
C_Dispo4iti$e_de_6iDare_ i_spriAinire_a_!aterialului_5n_$ederea_trasrii_?colare,_Gride,_pris!e,_etc-@F_ C_Ac_de_trasatF_
C_EcHere,_raportoare,_co!pas,_etc-_
_
%RA'AREA_C(_AC(L_DE_%RA'A%_
_
7i-_LO_
MOD(L DE L(CR(<
a@ 'e_prete te_!aterialul_pentru_trasat_prin_tratarea_supra6eei_cu_soluie_de_Cu'O
I
-_
G@ 'e_a teapt_uscarea_soluiei-_
c@ 'e_a ea4_ecHerul_de_P1
1
_pe_o_latur_dreapt_ i_se_ine_Gine_6iDat_pe_!aterial_cu_!Ena-_
d@ 'e_ia_acul_de_trasat_5n_cealalt_!En_ i_se_6iDea4_$Er6ul_pe_!aterial_tanent_cu_!ucHia_
ecHerului_ i_se_6ace_trasarea_unei_linii_printrCo_sinur_trecere_a_acului_de_trasat-_
_
_ _ _ _ _ 7i-_L2_
MOD(L DE L(CR(<
a@ 'e_6iDea4_piesa_pe_!as-_
G@ 'e_relea4_$Er6ul_trasatorului_la_cota_dorit,_porninduCse_de_la_una_dintre_laturile_piesei-_
c@ 'e_deplasea4_suportul_pe_!asa_de_trasat_deCa_lunul_laturi_oGinEnduCse_trasaAul-_
_
32
_
_
_
%RA'AREA_C(_COMPA'(L_
_
7i-_LP_
MOD(L DE L(CR(<
a@ 'e_prete te_!aterialul_pentru_trasat-_
G@ 'e_trasea4_aDele_de_si!etrie-_
c@ 'e_punctea4_intersecia_aDelor-_
d@ 'e_staGile te_ra4a_cercului_ce_ur!ea4_a_6i_trasat-_
e@ 'e_a ea4_unul_dintre_$Er6urile_co!pasului_5n_punctul_oGinut_anterior_ i_se_e6ectuea4_
operaia_de_trasare-_
3P
LEC=IA_NR-_2_
DENI%AREA_MA%ERIALELOR_
_
Ce_este_deGitareaV_
DeGitarea_este_operaia_teHnoloic_prin_care_se_ur!re te_deta area_dintrCun__!aterial_a_
unei_poriuni_necesare_prelucrri_5n_$ederea_oGinerii_a_unei_piese_con6or!_desenului_sau_scHiei-_
_
_
7i-_O1_
%ipuri_de_utilaAe_6olosite_la_deGitare<_
a@ GHilotina_!anualF_
G@ GHilotina_acionat_electricF_
_
7i-_O;_
_
MOD(L DE L(CR( LA G9ILO%INA MAN(AL8
_
_ 'e_trasea4_!aterialul_ce_ur!ea4_a_6i_deGitat_dup_care_se_introduce_5ntre_cuitele_
Hilotinei_cu_linia_trasat_pe_luni!ea_cuitelor-_
_ Cu_aAutorul_pErHiei_se_eDecut_deGitarea_pe_o_poriune_cEt_per!ite_cuitul-_
_ 'e_ridic_pErHia_ i_se_a$ansea4_cu_taGla_dup_care_se_repet_operaia_de_deGitate_pEn_la_
dislocarea_taGlelor-_
_
MOD(L DE L(CR( LA G9ILO%INA AC=IONA%8 ELEC%RIC_
_
_ 'e_relea4_opritorul_Hilotinei_la_di!ensiunea_dorit_dup_care_se_introduce_!aterialul_?_
taGla_@_pEn_la_opritor-_
_ 'e_apas_Gutonul_de_co!and_eDecutEnduCse_operaia_de_deGitare-_
_ 'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii-_
I1
_
7erestrul_de_tip_Nan4ic<_ _
_
MOD(L DE L(CR(
_
____'e_trasea4_piesa_la_di!ensiunea_dorit-_ ____'e_a
ea4_linia_trasat_5n_dreptul_pEn4ei_ Nan4icului-_
____'e_porne te_utilaAul-_
____'e_apas_u or_!aterialul_pe_dinii_pEn4ei_ i_
se_eDecut_deGitarea-_
____'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii-_
____'e_$or_respecta_toate_reulile_de_protecia_
!uncii_re6eritoare_la_operaia_de_deGitate-_
_
__7i-_O0_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_O3_
MOD(L DE L(CR(
_
'e_6iDea4_!aterialul_ce_ur!ea4_a_6i_deGitat_in_!enHina_6ierstrului_la_di!ensiunea_dorit-_ 'e_porne
te_utilaAul-_
'e_porne te_instalaia_de_rcire_a_pEn4ei-_
'e_eDecut_operaia_de_deGitare-_
'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii-_
Acest_6erestru_6uncionea4_tot_pe_principul_6erestrului_Gan4ic_cu_deoseGirea_c_pEn4a_se_rote te_ 5n_plan_ori4ontal-_
_
I;
7erestrul_alternati$_cu_pEn4_din_oel_rapid<_
_
7i-_OI_
MOD DE L(CR(
_
'e_ridic_GerGecul_pentru_a_per!ite_6iDarea_!aterialului_5n_!enHin-_
'e_6iDea4_!aterialul_5n_!enHina_6erestrului_la_di!ensiunea_dorit-_ 'e_staGile
te_cursa_GerGecului-_
'e_porne te_instalaia_de_rcire_a_pEn4ei-_
'e_eDecut_operaia_de_deGitare-_
'e_$eri6ic_calitatea_operaiei-_
'e_$or_respecta_Nor!ele_de_'ecuritate_ i_'ntate_in_Munc_speci6ice_operailor_de_deGitare-_
_
7erestrul_circular<_
_
7i-_OJ_
_
MOD(L DE L(CR(
_
Modul_de_lucru_la_acest_tip_de_utilaA_este_si!ilar_cu_!odul_de_lucru_de_la_6erestrul_alternati$_
di6erena_constEnd_doar_5n_6or!a_pEn4ei_de_deGitat-_
_
I0
Aparate_de_deGitat_cu_a4e<_ _
_ MOD(L DE L(CR(
_
'e_trasea4_!aterialul-_
'e_aprinde_6lacra-_
'e_relea4_oDienul-_
'e_eDecut_operaia_de_deGitare-_
'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii-_ 'e_opre
te_oDienul-_
'e_opre te_a4ul-_
_
_
7i-_OL_
_
La_operaia_de_deGitare_cu_a4e_ i_oDien_se_$or_respecta_ur!toarele_reuli_de_protecia_!uncii<_
_ 'e_$a_6olosi_ecHipa!entul_de_lucru_ i_protecia_!uncii-_
_ Nu_se_$a_!ane$ra_roGinetul_de_oDien_cu_!Eniile_unse_de_ulei_sau_$aselin-_
_ Nu_se_$a_pstra_tuGul_de_oDien_in_apropierea_uleiurilor_sau_al_altor_luGri6iani_deoarece_se_
poate_produce_eDplo4ia_tuGului-_
_
_
_
Aparat_de_deGitat_cu_plas!<_ _
_ MOD(L DE L(CR(
_
'e_relea4_6ascicolul_de_cldur_ i_intensitatea_ aerului-_
'e_eDecut_operaia_de_deGitare-_
'e_$eri6ic_calitatea_operaiei_de_deGitare-_
La_operaia_de_deGitare_cu_plas!_se_$a_6olosi_
ecHipa!entul_de_protecia_!uncii_adec$at_
pentru_a_se_e$ita_arsurile_cau4ate_de_scEnteile_
re4ultate_in_ur!a_deGitrii-_
_
_
7i-_OO_
_
_
'cule_pentru_deGitat_acionate_!anual<_
a@ 7erestrul_!anual_?Go!6aier@F_
G@ DaltF_
c@ 7oar6ece_de_!EnF_
I3
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_O2_
_
'cule_pentru_deGitat_!anual_acionate_electric<_
POLIMOR MAN(AL C( P.NM8 ANRAMIV8 ?7LEB@
_
7i-_OP_
_
MOD(L DE L(CR( C( 7ERE'%R8(L MAN(AL NOM7EIER
_
_ #nainte_de_a_5ncepe_operaia_de_deGitare_cu_6erestrul_!anual_$eri6ic!_daca_pEn4a_
6erestrului_este_6iDat_corespun4tor,_cu_dinii_orientai_5n_partea_opus_a_!Enerului,_iar_pEn4a_
este_su6icient_de_Gine_5ntins-_
_ 'e_prinde_!Enerul_6erestrului_cu_!Ena_ast6el_5ncEt,_captul_lui_s_se_situe4e_5n_podul_
pal!ei-_
_ Cealalt_!En_$a_prinde_ra!a_6erstrului_5n_partea_opus_a_!Enerului-_
_ 'e_$a_eDecuta_o_!i care_de_duCte_$ino_pe_toat_luni!ea_pEn4ei_rar_ i_apsat_pEn_la_
dislocarea_!aterialului-_
_ 'e_$a_$eri6ica_calitatea_lucrrii_e6ectuate-_
_
7i-_21_
_
MOD(L DE L(CR( LA DENI%AREA C( DAL%A
_
_ 'e_6iDea4_piesa_5n_!enHin_pEn_la_linia_trasat_anterior-_
_ 'e_a ea4_partea_tietoare_a_dlii_la_!arinea_piesei_intrCun_unHi_de_aproDi!ati$_IJ
1
-_
_ 'e_lo$e te_cu_ciocanul_dalta_pEn_cEnd_se_eDecut_operaia_de_deGitare-_
II
_ 'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii-_
_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_2;_
_
MOD(L DE L(CR( LA DENI%AREA C( POLIMOR MAN(AL C( P.NM8 ANRAMIV8 ?7LEB(L@
_
_ 'e_trasea4_locul_unde_se_$a_e6ectua_deGitarea-_
_ 'e_prinde_poli4orul_!anual_cu_pEn4a_aGra4i$_?6leDul@_de_!Ener_cu_o_!En,_iar_cealalt_
!En_$a_prinde_corpul_6leDului_lEn_Gutonul_de_pornire-_
_ 'e_porne te_6leDul_ i_se_eDecut_operaia_de_deGitare-_
_ #n_ti!pul_deGitrii_po4iia_corpului_$a_6i_u or_lateral_6a_de_discul_aGra4i$-_
_ 'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii-_
_ #n_ti!pul_operaiei_de_deGitare_cu_6leDul_se_$or_respecta_N''MCul_de_la_operaia_de_
deGitare-_
_
7i-_20_
_
PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_DENI%ARE_
MErieturi,_tieturi_pro$ocate_de_!ucHiile_ascuite_ale_!aterialului_sau_a_sculelor_de_deGitat-_
Accidente_ra$e_pro$ocate_de_utilaAele_acionate_electric_sau_!anual-_
Arsuri_cau4ate_de_aparatele_de_deGitat_cu_6lacr_oDiacetilenic_sau_cu_plas!-_
Accidente_deoseGit_de_ra$e_cau4ate_de_eDplo4ia_aparatului_de_oDiacetilen_?Nu_se_$a_lucra_cu_
ulei,_5n_preaA!a_tuGurilor_de_oDien@-_
Arsuri_cau4ate_de_piese_tiate_cu_plas!-_
_
N''M_,i_'(_la_operaia_de_deGitare_
7olosirea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
7olosirea_ecHipa!entului_de_protecia_!uncii,_!nu i,_ or,_Aa!Giere_de_protecie,_ocHelari_de_
protecie_este_oGliatorie-_
IJ
Leea_3;P/011L_9G-_;I0J,_;O;,_;;IL_/_011L_$or_6i_respectate-_
Leea_31O/011L_Ord-_;L3/011O,_9G-_P'I_/_011O-_
#n_ca4ul_unui_accident_ra$_este_oGliatorie_raportarea_lui_pe_cale_ierarHic,_acordarea_pri!ului_ aAutor_
i_anunarea_lui_la_nr-_;;0-_
_
_
EVAL(ARE_
Ce_este_deGitareaV_
Care_sunt_sculele_6olosite_la_deGitareV_
Care_sunt_utilaAele_6olosite_la_deGitareV_
Ce_ecHipa!ent_de_protecia_!uncii_se_6olose te_la_deGitareV__
IL
LEC=IA_NR-_P_
#NDREP%AREA_MA%ERIAL(L(I_
_
_ Este_ o_ succesiune_ de_ operaii_ eDecutate_ cu_ scopul_ aducerii_ la_ 6or!a_ iniial_ a_
se!i6aGricatului_ pentru_ a_ putea_ 6i_ prelucrat_ in_ $ederea_ oGinerii_ uneia_ sau_ !ai_ a_ !ulte_ piese_
con6or!_desenului_de_eDecuie-_
_ #ndreptarea_se_poate_6ace_!anual_sau_!ecanic_la_rece-_
_ #ndreptarea_!anual_se_6ace_la_piesele_relati$_!ari_cu_aAutorul_ciocanelor,_Garoaselor,_prin_
lo$ire,_6olosinduCse_ i_planatoarele_care_au_supra6aa_de_lucru_plan_sau_u or_con$eD-_
_ #ndreptarea_ se!i6aGricatelor_ ?taGle,_ pro6ile,_ Gare,_ sEr!e@_ este_ o_ operaie_ pretitoare_
pentru_ alte_ prelucrri-_ #ndreptarea_ taGlelor_ suGiri_ se_ 6ace_ 5n_ 6uncie_ de_ locul_ Go!Grii_ sau_
ondulaiei-_
_
#NDREP%AREA_%ANLELOR_
_
_
7i-_23_
_ La_ po4iia_ Ka+_ taGla_ 6iind_ Go!Gat_ la_ !iAloc,_ 5ndreptarea_ se_ 6ace_ prin_ lo$ire_ u oar_ cu_
ciocanul_de_la_!arine_spre_centru-_
_ La_po4iia_ KG+_taGla_6iind_de6or!at_pe_!arini_5ndreptarea_se_6ace_prin_lo$ire_u oar_cu_
ciocanul_de_la_centru_spre_!arine-_
_ La_po4iia_ Kc+_5ndreptarea_platGandelor_suGiri_se_6ace_prin_apsare_cu_o_pies_dreapt_pe_
toat_luni!ea_ei-_
_ 'e_poate_6ace_pe_!a ini_de_5ndreptat_cu_cilindrii-_
MOD(L DE L(CR(<_
a@ 'e_6iDea4_piesa_pe_!asa_de_5ndreptat-_
G@ 'e_aplic_!ai_!ulte_lo$ituri_cu_ciocanul,_pEn_cEnd_piesa_se_$a_5ndrepta-_
c@ Veri6ic!_ planeitatea_ 5n_ ur!a_ 5ndreptrii_ pe_ !asa_ de_ 5ndreptat,_ cu_ o_ ril_ de_ $eri6icat_
planeitatea_sau_cu_orice_alt_ril_dreapt-_
d@ Dac_piesa_nu_este_per6ect_dreapt_operaia_se_$a_repeta-_
_
_ #ndreptarea_la_cald_se_6ace_prin_5ncl4ire_la_o_te!peratur_de_aproDi!ati$_ 211C;111_ _
1
C,_
cu_aAutorul_dispo4iti$elor_!ecanice_de_5ndreptat,_prese,_ciocane_pneu!atice,_etc-_
_
IO
'C9EMA_#NDREP%8RI_LA_RECE_C(_PRE'A_MAN(AL8<_
_
_
_
_
_
_
_
7i-_2I_
_
_
7i-_2J_
_
MOD(L DE L(CR(<_
a@ Pe_!asa_presei_de_5ndreptat_se_pun_dou_pris!e_sau_doi_supori_si!pli-_
G@ 'e_ pune_ piesa_ de6or!at_ pe_ cele_ dou_ pris!e_ supori,_ 5n_ a a_ 6el_ 5ncEt_ 5ntre_ cele_ dou_
pris!e_s_se_a6le_partea_de6or!at_orientat_5n_sus-_
c@ Deasupra_prii_de6or!ate_se_pune_o_pris!_dreapta_pe_care_$a_apsa_GerGecul_presei-_
d@ 'e_poate_ca_GerGecul_presei_s_apese_direct_pe_!aterialul_5ndoit-_
e@ 'e_ $eri6ic_ optic_ 5ndreptarea_ dup_ care_ se_ 6ace_ $eri6icarea_ i_ cu_ rila_ de_ $eri6icat_
planeitatea_sau_o_alt_ril_dreapt-_
_
_
'C(LE__I_(%ILA,E_7OLO'I%E_LA_#NDREP%ARE_
_
_ Mas_de_5ndreptat,_nico$ale,_pres_!anuale,_ciocane,_etc-_
_
7i-_2L_
_
#NDREP%AREA_'.RMELOR__I_A_NARELOR_
_ 'Er!ele_se_ 5ndreapt_ trecEnduCle_ printre_ dou_ scEnduri_ prinse_ 5n_ !enHin_ sau_ trecerea_
alternati$_ peste_ o_ Gar_ rotund-_ 'Er!ele_ !ai_ roase_ 6olosite_ in_ construcii_ se_ 5ndreapt_ prin_
traere-_
_ Narele_pEn_la_Q_I1_!!_se_5ndrept_cu_ciocanul_sau_la_prese-_
Piesele_clite_se_5ndreapt_prin_lo$ituri_de_ciocan_u oare_ i_dese_5n_partea_conca$_a_de6or!aiei-_
_
#NDREP%AREA_MECANIC8_
_ 'e_poate_6ace_cu_aAutorul_preselor_ i_se_aplic_pro6ilelor-_
#ndreptarea_arGorilor_ i_a_e$ilor_se_6ace_pe_!a ini_speciale_cu_role_de_6or!_HiperGolic-_
I2
_ PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_#NDOIRE_
MErieturi,_tieturi_pro$ocate_de_!ucHile_ascuite_ale_!aterialului-_
Lo$ituri_pro$ocate_de_ciocan-_
Accidente_ra$e_cau4ate_din_dispo4iti$ele_de_5ndoit_datorit_6olosirii_lor_5n_!od_re it-_
_
N''M_la_5ndreptare_
'e_$a_porta_ecHipa!entul_de_lucru_ i_protecia_!uncii_5n_!od_oGliatoriu-_
'e_$or_6olosi_ecHipa!entele_de_protecia_!uncii_eDistente_pe_utilaAe_?la_prese@-_
Dac_presele_nu_sunt_dotate_cu_ast6el_de_ecHipa!ente_se_$or_cuta_soluii_pentru_ca_lucrtorul_s_
nu_6ie_eDpus_accidentrii-_
Nu_ se_ $or_ 6olosi_ scule_ necorespun4toare_ din_ punct_ de_ $edere_ teHnic,_ ?ciocane_ crpate,_ prost_
6iDate_5n_coad_etc-@-_
_
EVAL(ARE_
Ce_se_5nelee_prin_5ndreptareV_
Care_sunt_!etodele_de_5ndreptareV_
Ce_scule_se_6olosesc_pentru_5ndreptatV_
Cu!_se_6ace_5ndreptarea_GarelorV_
Cu!_se_6ace_5ndreptarea_taGlelorV_
IP
LEC=IA_NR-_;1_
#NDOIREA_MA%ERIALELOR_
_
De6iniie<_#ndoirea_!aterialelor_este_operaia_teHnoloic_prin_care_se_oGine_un_
se!i6aGricat_prin_de6or!are_plastic_ce_poate_6i_6olosit_ca_suGansa!Glu_al_unui_
produs,operaie_reali4at_la_rece_sau_la_cald-_
_
_
7i-_2O_
_
_
'cule_6olosite_la_5ndoire<_
a@ CiocaneF_
G@ Cle tiF_
c@ _aGloane,_etc-_
_
'cule_de_Ganc_6olosite_la_5ndoire<_
a@ MenHinF_
G@ Dispo4iti$e_si!pleF_
_
__7i-_22_
(tilaAe_ i_dispo4iti$e_co!pleDe_6olosite_la_5ndoire<_
a@ PreseF_
G@ MatrieF_
c@ Dispo4iti$e_de_5ndoitF_
_
MOD DE L(CR( LA #NDOIREA #N MENG9IN8
_
7i-_2P_
a@ 'e_trasea4_locul_unde_se_$a_6ace_5ndoirea-_
G@ 'e_6iDea4_piesa_5n_!enHin_cu_linia_trasat_anterior_la_ni$elul_Gacurilor-_
c@ 'e_strEne_!aterialul_in_!enHin-_
d@ 'e_lo$e te_cu_ciocanul_deasupra_!aterialului_oGinEnduCse_5ndoirea_lui_la_un_unHi_drept-_
J1
e@ 'e_$eri6ic_calitatea_lucrrii_cu_aAutorul_ecHerului,_ uGlerului,_raportorului,_etc-_
_
DI'POMI%IV_MAN(AL_DE_INDOI%_=EVI_
_
7i-_P1_
MOD(L DE L(CR(<_
a@ 'e_aduce_6urca_de_6iDare_a_rolelor_5n_po4iia_iniial-_
G@ 'e_introduce_ea$a_prin_aura_Gridei_ i_printre_cele_dou_role-_
c@ 'e_rote te_6urca_con6or!_direciei_staGilite_ i_se_reali4ea4_5ndoirea_e$ii_con6or!_
desenului-_
d@ 'e_$eri6ic_calitatea_5ndoirii_$i4ual-_
_
INDOIREA_MA%ERIALELOR_C(_'EC=I(NE_PLIN8_
_#N_DI'POMI%IV(L_DE_#NDOI%_
_
_
7i-_P;_
_
_ 'e_6olose te_5n_situaia_unei_producii_5n_serie_!ic_sau_!iAlocie-_
J;
#NDOIREA_'.RMELOR_
_
7i-_P0_
_ 'e_6ace_pentru_a_se_oGine_piese_de_letur_din_sEr!_?_4ale_de_lan_@,_arcuri_elicoidale,_
re4istene_electrice,_5n_cantiti_relati$_!ici-_
_
MOD(L DE L(CR(<_
'e_introduce_sEr!a_prin_aura_aDului-_
'e_e6ectuea4_operaia_de_5ndoire-_
'e_scoate_dornul_din_suport-_
'e_scoate_sEr!a_5ndoit_de_pe_dorn-_
_
INDOIREA_#N_DI'POMI%IV_
_ Pentru_5ndoirea_pieselor_in_serie_se_6olosesc_dispo4iti$ele_pentru_5ndoit,_cu!_ar_6i_scule_
de_5ndoit_la_P1
1
,_scule_de_5ndoit_5n_di6erite_6or!e-_
Pentru_ reali4area_ 5ndoirii_ cu_ aAutorul_ dispo4iti$elor_ de_ 5ndoit_ a$e!_ ne$oie_ de_ prese_ acionate_
!anual_sau_electric-_
_ Pentru_piese_,i_cantiti_!ici_pot_6i_6olosite_presele_!anuale-_
_ Pentru_ piese_ !ari_ sau_ 5n_ serie_ !are_ pot_ 6i_ 6olosite_ presele_ acionate_ electric_ cu_
eDcentric_sau_cu_6riciune-_
_ #n_ ca4ul_ unor_ piese_ roase_ sau_ cu_ con6iuraie_ co!plicat_ se_ poate_ 6ace_ 5ndoirea_ la_
cald_5n_dispo4iti$e_pe_prese-_
_
MOD(L DE L(CR(<_
'e_6iDea4_dispo4iti$ul_de_5ndoit_pe_!asa_presei,_cu_aAutorul_Gridelor_ i_ uruGurilor-__
'e_relea4_luni!ea_cursei_GerGecului-_
'e_eDecut_operaia_de_5ndoire-_
'e_ $eri6ic_ pri!e_ piese_ prin_ !surare_ cu_ uGlerul_ sau_ prin_ $eri6icare_ cu_ ecHerul,_ raportorul,_
co!parare_cu_ aGlonul,_dup_care_$eri6icarea_se_6ace_periodic_dup_un_nu!r_de_piese-_
_
PERICOLE_PO'INILE_LA_OPERA=IA_DE_#NDOIRE_
MErieturi_sau_tieturi_in_!ucHiile_ascuite_ale_!aterialului-_
Lo$iri_cu_ciocanul-_
Accidente_la_utilaAele_acionate_!anual_sau_!ecanic-_
Arsuri_cau4ate_de_!aterialul_5ncl4it-_
_
N''M_la_5ndoire<_
'e_$a_purta_ecHipa!entul_de_protecia_!uncii_ i_cel_de_lucru-_
'e_$or_6olosi_ecHipa!entele_de_protecia_!uncii_eDistente_pe_utilaAe-_
Dac_presele_nu_sunt_pre$4ute_cu_ast6el_de_ecHipa!ente_se_$or_cuta_soluii_pentru_ca_lucrtorul_ s_nu_6ie_eDpus-_
Nu_se_$or_6olosi_scule_necorespun4toare,_ciocane_crpate_sau_6iDate_necorespun4tor_5n_coad-_
_
J0
EVAL(ARE_
Ce_este_5ndoireaV_
De_cEte_6eluri_este_5ndoireaV_
Ce_scule_se_6olosesc_pentru_reali4area_5ndoiriiV_
Cu!_se_reali4ea4_5ndoirile_si!pleV_
Cu!_se_reali4ea4_5ndoirile_in_dispo4iti$V_
Cu!_se_6ace_5ndoirea_la_caldV_
Cu!_se_$eri6ic_operaia_de_5ndoireV_
J3
LEC=IA_NR-_;;_
PILIREA_MA%ERIALELOR_
_
De6iniie_ Pilirea_ este_ operaia_ teHnoloic_ prin_ care_ se_ oGine_ o_ pies,_ con6or!_
desenului_sau_scHiei_prin_a cHiere_cu_aAutorul_pilelor-_
_
De6iniia<_ _ Pilele_ sunt_ scule_ a cHietoare_ con6ecionate_ din_ oel_ de_ pil,_ striate_ 5n_ cruce,_ pe_
a!Gele_pri_tratate_ter!ic_?clite@-_Prin_clire_pila_de$ine_!ai_dur_decEt_!aterialul_de_prelucrat,_
lucru_ ce_ per!ite_ 5ndeprtarea_ surplusului_ de_ !aterial,_ din_ !aterialul_ ce_ ur!ea4_ a_ 6i_ prelucrat_
prin_pilire-_
_
%ipuri_de_pile<_
a@ Pile_de_dero at_?Gastarde@_cu_luni!ea_de_311_>_I11_!!F_
G@ Pile_pentru_se!iC6inisare_cu_luni!ea_intre_011_>_0J1_!!F_
c@ Pile_pentru_6inisare_cu_luni!ea_5ntre_;11_>_;J1_!!F_
d@ Pile_pentru_strunari_cu_striere_si!plF_
e@ Pile_pentru_!a ini_de_pilitF_
6@ Pile_ac,_trus_de_L_C_;0_GuciF_
_
_
7i-_P3_
_ Pilele_ se_ co!pun_ din_ corpul_ pilei_ ?partea_ striat@_ i_ !Enerul_ pilei_ 5n_ care_ se_ 6iDea4_
!Enerul_de_le!n-_
_ Po4iia_lucrtorului_la_!enHin<_
7i-_PI_
JI
_
Modul_de_prindere_a_pilei_de_ctre_lucrtor<_?_pilirea_dreapt_@_
_
7i-_PJ_
Pilirea_de_6inisare<_
_
7i-_PL_
Ma,ini_de_pilit_
'unt_utilaAe_cu_aAutorul_crora_se_poate_e6ectua_operaia_de_pilire-_
_ _
; 'uport_de_6iDare_a_pileiF_ 0
PilF_
3 Masa_!a iniiF_ I
PiesF_
_ Pentru_ !a inile_ de_ pilit,_ pilele_ au_ o_
con6iuraie_special<_
_ MEnerul_ se_ introduce_ 5n_ partea_
superioar_a_GerGecului_!a inii_de_pilit-_
VEr6ul_pilei_ se_ introduce_ 5n_ partea_ in6erioar_ a_
GerGecului_!a inii_de_pilit-_
_ Prin_ !i carea_ de_ duCte_ $ino_ a_
GerGecului_ !a inii_ de_ pilit_ i_ prin_ apsarea_
_
piesei_pe_pil_se_reali4ea4_operaia_de_pilire-_
7i-_PO_
_
_
_
MOD(L DE L(CR( LA PILIREA MAN(AL8
_
_ Pilirea_ se_ 6ace_ prin_ !i carea_ de_ duCte_ C_ $ino_ a_ pilei_ inut_ 5n_ !Eini_ con6or!_ 6otora6iei_
anterioare,_7i-_PI-_
JJ
_ Pilirea_ se_ 6ace_ rar_ i_ apsat_ 6olosinduCse_ toat_ luni!ea_ util_ a_ pilei_ per6ect_ paralel_ cu_
Gacurile_!enHinei-_
_
%IP(RI DE PILIRE
_
_
7i-_P2_
_
_
_ Pilirea_de_dero,are_se_eDecut_cu_pila_Gastard_sau_pilele_de_dero are_cu_!ri!ea_5ntre_
311_>_I11_!!-_Pilirea_poate_6i_dreapt_sau_5n_cruce-_Pilirea_supra6eelor_curGe_se_6ace_cu_pile_late_
rotunde,_ se!irotunde_ sau_ o$ale-_ Pilirea_ supra6eelor_ interioare_ se_ eDecut_ cu_ pile_ de_ seciune_
corespun4toare_pentru_prelucrarea_urilor_de_6or!_rotund_ i_o$al_ptrat,_triunHiular,_etc-_
_ Pilirea_de_se!i 6inisare_se_eDecut_cu_pilele_de_se!iC6inisare_cu_lun-_de_011_>_0J1_!!-_
_ Pilirea_ de_ 6inisare_ se_ eDecut_ inEnd_ corpul_ pilei_ de_ 6inisare_ ?LU;11_ >_ ;J1_ !!@_ cu_
deetele_!ari_ i_arttoare_de_la_a!Gele_!Eini_pe_luni!ea_6iGrei-_
_ Veri6icarea_pilirii_se_6ace_cu_aAutorul_ecHerului_de_P1
1
__ i_a_rilei_de_$eri6icat_planeitatea-_
_
JL
PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_PILIRE_
%ieturi_sau_4Erieturi_cau4ate_de_pile_necorespun4toare-_
N icri_datorate_!Enerelor_de_le!n_necorespun4toare-_
Lo$ituri,_tieturi,_4Erieturi_cau4ate_de_ruperea_accidental_a_pilei-_
_
N''M_la_pilire_
7olosirea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
Nu_$or_6i_6olosite_pile_6isurate,_pile_cu_!Enerul_crpat_sau_pile_cu_rad_de_u4ur_ridicat-_
La_!a inile_de_pilit_se_$or_respecta_reulile_ i_!surile_speci6ice_utilaAelor_acionate_electric-_
'e_$a_$eri6ica_!odul_de_6iDare_a_pilei_in_!a in-_
'e_$or_6olosi_dispo4iti$ul_de_apsare_a_!aterialului_pe_pil-_
_
EVAL(ARE<_
Ce_este_pilireaV_
Ce_este_pilaV_
Ce_tipuri_de_pil_cunoa teiV_
Cu!_se_eDecut_pilirea_de_dero areV_
Cu!_se_eDecut_pilirea_de_6inisareV_
Ce_reuli_ i_!suri_treGuiesc_respectate_la_operaia_de_pilireV_
JO
LEC=IA_NR-_;0_
POLIMAREA_ME%ALELOR_
_
De6iniie<_ Poli4area_ este_ operaia_ teHnoloic_ prin_ care_ se_ ur!re te_ prelucrarea_ prin_
a cHiere_a_se!i6aGricatului_cu_aAutorul_poli4orului_ i_a_pietrelor_aGra4i$e-_
_
_
_
'cule_ i_utilaAe_6olosite_la_poli4are<_
_
a@ Poli4oare_6iDeF_
G@ Poli4oare_!anuale,_?7leD@F_
c@ Pietre_de_poli4orF_
_
_
7i-_PP_
Prile_co!ponente_ale_poli4orului<_
a@ Motor_electric_6iDat_pe_suportF_
G@ ADul_poli4oruluiF_
c@ _aiGele_de_6iDare_a_pietrei_de_poli4orF_
d@ Piuliele_de_strEnere,_stEna,_dreapta_a_pietrei_de_poli4orF_
e@ Aprtoare_de_protecieF_
6@ Ecrane_de_protecieF_
@ 'uport_pentru_piesa_ce_ur!ea4_a_6i_poli4atF_
H@ Na4in_cu_ap_pentru_rcirea_piesei_dup_poli4areF_
_
Descrierea Poli4orului !anual ?7LEB@
7leDurile_de_!ri!ea_Q_;0J_ i_Q_031_sunt_cele_!ai_des_6olosite<_
a@ PEn4a_pentru_deGitat_Q_;0J,_Q_031F_
G@ PEn4a_pentru_poli4at_Q_;0J,_Q_031F_
c@ Corpul_*6leDului+_5n_care_se_se te_!otorulF_
d@ Capul_*6leDului+_unde_se_!ontea4_piatraF_
e@ Aprtoarea_de_protecie_a_pietreiF_
6@ Nuton_de_pornire_/_oprireF_
@ CaGlul_de_ali!entareF_
_
MOD(L DE L(CR( LA POLIMOR_
_ Corpul_ lucrtorului_ $a_ 6i_ po4iionat_ 5n_ lateralul_ pietrei_ ast6el_ 5ncEt_ piatra_ s_ se_ a6le_
perpendicular_pe_u!rul_lui-_#n_nici_un_ca4_pe_direcia_capului-_
_ Poli4area_se_6ace_pe_circu!6erina_pietrei-_
_ Apsarea_piesei_pe_piatr_se_6ace_cu_si!,_6r_o_6or_disproporionat-_
_ Poli4area_pe_lateralul_pietrei_se_6ace_doar_5n_!od_eDcepional-_
_ Piesa_$a_6i_spriAinit_pe_suportul_pietrei-_
_ 'e_$a_6olosi_oGliatoriu_ecranul_de_protecie_sau_se_$or_6olosii_dac_este_ca4ul_ocHelarii_de_
protecie-_Piesa_ce_se_prelucrea4_$a_6i_spriAinit_de_suportul_pietrei-_
J2
___
7i-_;11_
MOD(L DE L(CR( C( POLIMOR MAN(AL C( P.NM8 ANRAMIV8 ?7LEB(L@
_
7i-_;1;_
_ Corpul_lucrtorului_$a_6i_po4iionat_ast6el_5ncEt_pEn4a_6leDului_s_6ie_orientat_spre_u!rul_
lui,_nu_spre_cap-_
_ Apsarea_pe_!aterial_se_$a_6ace_cu_si!_6r_o_6or_disproporionat-_
_
PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_POLIMARE_
MErieturi,_tieturi_produse_de_piatr_sau_piesa_prelucrat-_
Poli4ri_ale_deetului_sau_a_!Enii-_
Lo$ituri_cau4ate_de_sparerea_pietrei-_
Arsuri_cau4ate_de_piesa_supra5ncl4it_prin_poli4are-_
_
N''M_la_poli4are_
7olosirea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
7olosirea_ecHipa!entului_de_protecie_a_!uncii_este_oGliatorie-_
Nu_se_$a_6olosii_6ora_de_apsare_a_!aterialului_pe_piatr_5n_!od_disproporionat-_
Nu_se_$a_poli4a_pe_lateralul_pietrei_decEt_5n_situaii_eDcepionale_cEnd_nu_eDist_alt_posiGilitate-_
Distana_dintre_suportul_pietrei_ i_piatr_$a_6i_!aDi!_de_3_!!-_
Pietrele_de_poli4or_$or_6i_recti6icate_periodic_pentru_a_6i_eli!inat_o$alitatea_pietrei-_
_
EVAL(ARE_
De6iniia_poli4rii-_
Modul_de_lucru_la_poli4or-_
Modul_de_lucru_cu_7leDul-_
Care_sunt_pericolele_la_operaia_de_poli4areV_
Care_sunt_pericolele_la_poli4are_cu_*6leDul+V_
JP
LEC=IA_NR-_;3_
G8(RIREA_MA%ERIALELOR_
_
De6iniie<_ Gurirea_ este_ operaia_ teHnoloic_ de_ prelucrare_ prin_ a cHiere_ eDecutat_ in_
scopul_oGinerii_unui_ale4aA_intrCun_!aterial_co!pact,_cu_aAutorul_unor_scule_de_a cHiere_
nu!ite_GurHie-_
_ _
Gurirea_se_eDecut_6olosinduCse_utilaAe_nu!ite_!a,ini_de_urit-_
_
_
_
_
7i-_;10_
Gurirea_se_!ai_poate_6ace_ i_pe_!a,ini_de_6re4at,_strun,_prin_,tanare_sau_alte_!etode-_
_
_
_ _ 7i-_;13_ _ _ _ 7i-_;1I_
_ Gurirea_ pe_ !a ina_ de_ 6re4at_ se_ eDecut_ !ai_ rar_ 6iind_ nerentaGil_ din_ cau4a_ ti!pilor_
pretitori_prea_!ari-_
_ Gurirea_pe_strun_se_6ace_5n_ca4ul_pieselor_rotunde_sau_de_alt_6or!_ce_pot_6i_6iDate_5n_
uni$ersalul_strunului-_
_ 'pre_deoseGire_de_!a ina_de_urit_ i_de_6re4at_unde_piesa_este_6iD_ i_GurHiul_eDecut_ !i
carea_de_rotaie,_la_strun_piesa_se_rote te_odat_cu_uni$ersalul_ i_GurHiul_este_6iD_5n_!andrina_ ppu ii_!oGile-_
L1
_ Gurirea_prin_ tanare_se_eDecut_5n_ca4ul_taGlelor_ i_platGandelor,_cu_aAutorul_ tanelor_de_
per6orat_ i_a_preselor_cu_eDcentric-_
A- 'cule_auDiliare_6olosite_la_operaia_de_urire<_
o MenHin_de_!a inF_
o Nride_de_6iDareF_
o Dispo4iti$e_de_6iDare_cu_strEnere_rapidF_
_
_ _ _ 7i-_;1J_ _ 7i-_;1L_ _____7i-_;1O_
_
N- Metode_de_$eri6icare_a_operaiei_de_urire<_
_
o Msurarea_cu_ uGlerulF_
o Veri6icarea_cu_aAutorul_
caliGrelor_ta!ponF_
_
_
_ _ _______7i-_;12_
_
PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_G8(RIRE<_
a@ MErieturi,_tieturi_pro$ocate_de_pr ile_ascuite_ale_piesei_sau_GurHiuluiF_
G@ Lo$ituri_ cau4ate_ de_ ruperea_ GurHiului_ sau_ de_ 6iDarea_ re it_ a_ piesei_ 5n_ !enHin_ sau_
dispo4iti$,_6apt_ce_conduce_la_desprinderea_eiF_
c@ Accidente_ ra$e_ cau4ate_ de_ 5n6 urarea_ GurHiului_ pe_ Haina_ de_ lucru_ sau_ !ai_ ra$_ pe_
podoaGa_capilare_5n_ca4ul_ne_purtri_Gascului_sau_Gaticului_?_la_6ete_@F_
d@ Accidente_ ra$e_ cau4ate_ de_ nerespectarea_ reulilor_ de_ protecia_ !uncii_ la_ !a ini_ de_
6re4at,_strun_sau_pres_cu_eDcentricF_
e@ Contu4ii_ra$e,_tieturi_ra$e,_a!putri_ale_deetelor_sau_electrocutareF_
_
N''M_la_operaia_de_urire<_
a@ Purtarea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
G@ 'alopeta_treGuie_s_6ie_Gine_6iDat_pe_corp,_!Enicile_5ncHeiate_cu_nasturi-_
c@ Purtarea_Gascului_sau_a_Gaticului_este_oGliatorie_la_cei_cu_podoaGa_capilar_!are-_
d@ Purtarea_sau_6olosirea_ecHipa!entului_de_protecia_!uncii_este_oGliatorie-_
e@ 7olosirea_dispo4iti$elor_de_protecia_!uncii_este_oGliatorie-_
6@ 'e_$or_6olosii_!nu ile_de_protecia_!uncii_acolo_unde_este_ca4ul-_
@ 'e_$or_6olosii_ocHelarii_de_protecia_!uncii_la_poli4are,_la_sudur,_dar_ i_la_!a inile_unelte_
strun,_ !a in_ de_ 6re4at_ dac_ panul_ re4ultat_ prin_ a cHiere_ se_ 6rE!iea4_ 5n_ ti!pul_
lucrului-_
H@ #naintea_5nceperii_lucrului_se_$a_$eri6ica_dac_utilaAul_este_leat_la_pri4a_de_p!Entare-_
i@ 'e_$a_alee_corect_rei!ul_de_a cHiere_ast6el_c_la_$ite4e_!ari_se_$or_alee_GurHie_!ici,_
iar_la_$ite4e_!ici_GurHie_!ari-_
A@ 'e_$a_6olosi_licHidul_de_rcire_la_urirea_cu_GurHiul-_
T@ Nu_se_$a_5ndeprta_ panul_prin_su6lare_cu_ura-_
l@ Nu_se_$a_5ndeprta_ panul_in_ti!pul_6uncionrii_utilaAului-_
L;
!@ Nu_se_$or_6ace_!surtori_5n_ti!pul_6uncionrii_utilaAului-_
EVAL(ARE_
_
Ce_este_urireaV_
Ce_utilaAe_se_6olosesc_la_uritV_
Ce_scule_se_6olosesc_la_urireV_
Cu!_se_6ace_6iDarea_GurHiului_5n_!a ina_de_uritV_
Cu!_se_6ace_6iDarea_piesei_pe_!a ina_de_uritV_
Cu!_se_alee_rei!ul_de_a cHiereV_
Cu!_se_pot_e$ita_accidentele_ra$e_la_!a ina_de_uritV_
Ce_accidente_deoseGit_de_ra$e_se_pot_5ntE!pla_la_!a ina_de_uritV_
L0
LEC=IA_NR-_;I_
ALEMAREA_
_
De6iniie<_Ale4area_este_operaia_teHnoloic_prin_care_se_prelucrea4_ urile_oGinute_
anterior_prin_urire,_cu_scopul_5!Guntirii_calitii_ i_preci4iei-_
_
Ale4area_se_6ace_cu_scule_nu!ite_ale4oare,_de_6or!_cilindric_sau_conic,_!anual_sau_!ecanic-_
_
_ _ _ _ _ _ 7i-_;1P_
Ale4area_!anual_se_6ace_ast6el<_
o 'e_6iDea4_ale4orul_5n_suportul_pentru_ale4oareF_
o 'e_ introduce_ $Er6ul_ ale4orului_ 5n_ aura_ oGinut_ prin_ urire_ i_ se_ rote te_ suportul_
ale4orului_pEn_cEnd_trece_prin_aur-_
Ale4area_!ecanic_se_eDecut_cu_aAutorul_!a inii_de_urit_ast6el<_
o 'e_6iDea4_ale4orul_5n_!a ina_de_urit_?_5n_aD_sau_5n_!andrin_@F_
o 'e_6iDea4_piesa_pe_!asa_!a inii_de_urit_?_cu_dispo4iti$e_sau_5n_!enHin_@F_
o 'e_eDecut_ale4area_6olosinduCse_la_ne$oie_licHidul_de_rcire-_
_
_
_
_
L3
LEC=IA_NR-_;J_
7ILE%AREA_
_
De6iniie<_ 7iletarea_ este_ operaia_ teHnoloic_ de_ a cHiere_ cu_ aAutorul_ sculelor_ a
cHietoare_nu!ite_taro4i,_sau_6iliere,_prin_care_se_oGin_6ilete_eDterioare_la_arGori,_nu!ite_ uruGuri_
i_6ilete_interioare_la_uri_nu!ite_piulie-_
_ 7iletul_se_si!Goli4ea4_cu_litera_M_ur!at_de_$aloarea_6iletului<_eD<_M2_U_!etric_2-_
_ EDist_ i_alte_tipuri_de_6ilete_ ?_Y9I%YOR%9,_GAM,_etc-_@,_dar_cele_!ai_des_6olosite_sunt_
6iletele_!etric-_
'cule_6olosite_la_6iletare<_
o Pentru_arGori_se_6olosesc_6ilierele_ i_port_6iliereleF_
o Pentru_piulie_ i_uri_5n6undate_se_6olosesc_taro4ii_ i_suporii_de_taro4i-_
_
_ _ _ 7i-_;;1_ _ _ _ ______7i-_;;;_
MOD DE L(CR(
o La_ 6iletarea_ !anual_ 6iliera_ se_ 6iDea4_ 5n_ suportul_ de_ 6ilier,_ se_ strEne_ cu_ aAutorul_
uruGului_din_suport-_
o ArGorele_ce_ur!ea4_a_6i_6iletat_se_ an6renea4_ ?_ascute_la_$Er6_pentru_a_per!ite_ K_atacul_
6ilierei_!ai_rapid+@F_
o 'e_une_partea_ce_ur!ea4_a_6i_6iletat_cu_seu_de_oaie,_ulei,_petrol,_!otorin_ i_se_eDecut_
operaia_de_6iletare_prin_rotirea_continu_a_6ilierei_pEn_se_oGine_luni!ea_de_6ilet_doritF_
o Periodic_ 6iliera_ se_ rote te_ 5n_ sens_ in$ers_ ?_ de_ ie ire_ @_ pentru_ a_ se_ per!ite_ eli!inarea_
panului-_
_
7iletarea_!anual_a_urilor_?piulielor@<_
7iletarea_urilor_se_6ace_cu_aAutorul_unor_scule_a cHietoare_nu!ite_taro4i_ i_a_suporilor_de_taro4i-_
%aro4ii_pot_6i_5n_truse_de__
a@ 3_taro4i_?_;,0,3_@F_
G@ 0_taro4iF_
c@ %aro4i_co!uni_una_GucatF_
_
MOD(L DE L(CR( la 6iletarea !anual
a@ 'e_6iDea4_piesa_5n_!enHin-_
G@ 'e_6iDea4_tarodul_5n_port_tarod-_
c@ 'e_une_partea_6iletat_a_tarodului_cu_seu_de_oaie,_!otorin,_ulei,_etc-_
d@ 'e_introduce_tarodul_cu_nr-_;_5n_aura_ce_5n_prealaGil_a_6ost_4incuit-_
e@ 'e_rote te_tarodul_6iDat_5n_port_tarod_conco!itent_cu_apsarea_lui_5n_Aos_pEn_cEnd_si!i!_
c_tarodul_a_5nceput_operaia_de_a cHiere-_
6@ Dup_5nceperea_operaiei_de_a cHiere_a$ans!_cu_tarodul_ast6el<_ Z_tur_5nainte_ i_ [_tur_
rotire_in_sens_in$ers_pentru_eli!inarea_ panului,_dup_care_operaia_re5ncepe_printrCun_nou_
a$ans_ Z_ tur_ 5nainte_ i_ [_ tur_ 5napoi-_ A$ansul_ de_ Z_ tur_ 5nainte_ se_ consider_ din_
!o!entul_5nceperii_sau_re5nceperii_operaiei_de_a cHiere-_
LI
@ Dup_trecerea_tarodului_prin_aur_operaia_se_repet_cu_tarodul_nr-_0_ i_nr-_3-_
H@ Aceea_!i care_de_rotire_de_[_5napoi_se_6ace_cu_scopul_de_eli!inare_a_ panului-_
7iletarea_!ecanic_se_6ace_cu_aAutorul_tarodului_!etric_co!un_ ?_de_!a in_ @_6iDat_5n_!andrina_ !a
inii_de_urit_sau_a_strunului-_
_ La_6iletarea_!ecanic_utilaAul_treGuie_neaprat_s_aiG_dou_sensuri_de_rotaie,_unul_pentru_
a$ansul_tarodului_ i_al_doilea_pentru_ie irea_tarodului_din_aura_6iletat-_
__
Veri6icarea_calitii_6iletrii<_
o Veri6icarea_se_6ace_$i4ual_ i_cu_aAutorul_ uGlerului,_ aGlonului,_ ?_ lerei_ de_ 6ilet_ @_ sau_ !ai_
si!plu_cu_aAutorul_unui_ uruG_la_piuli_sau_a_unei_piulie_la_ uruG,_care_se_$or_5n6iletat_F_
o Dac_5n6iletatul_se_6ace_6r_proGle!e_re4ult_c_operaia_de_6iletare_este_corespun4toare-_
_
'taGilirea_di!ensiunilor_arGorelui_pentru_6iletare_
_ La_ arGore_ di!ensiunea_ no!inal_ $a_ 6i_ cu_ 1,;_ !!_ pEn_ la_ 1,0_ !!_ !ai_ !ic_ decEt_
$aloarea_6iletului-_
_ In_ca4ul_!aterialelor_ne6eroase_!oi_ ?_Cu_ @_$aloarea_no!inal_a_arGorelui_$a_6i_!ai_!ic_
cHiar_cu_1,3_!!_in_6uncie_de_!ri!ea_6iletului-_
_ Moti$ul_pentru_care_d!_aceast_toleran_5n_!inus_este_acea_c_5n_ti!pul_6iletrii_apare_
6eno!enul_de_u!6lare_a_!aterialului_adic_5 i_!re te_di!ensiunea_6apt_ce_conduce_la_o_calitate_ slaG_a_6iletului-_
_ _
'taGilirea_!ri!ii_urii_5n_6uncie_de_$aloarea_6iletului_
_ La_ urile_ 6iletate_ cu_ $alorile_ cuprinse_ intre_ M0_ i_ M;2_ se_ poate_ 6olosi_ orientati$_
coe6icientul_ 1,2_ \_ $aloarea_ 6iletului_ pentru_ a_ se_ oGine_ !ri!ea_ GurHiului_ cu_ care_ se_ eDecuta_
urirea-_
_
Val-_6ilet_ \_ Coe6icient_ U_
M0_ D_ 1,2_ U_
M3_ D_ 1,2_ U_
MI_ D_ 1,2_ U_
MJ_ D_ 1,2_ U_
ML_ D_ 1,2_ U_
M8RIMEA_
_
N(RG9I(L(I_
____];,L_ _
____]0,I_ _
____]3,0_ _
____]I,1_ _
____]I,2_ _
M2_ D_ 1,2_ U_ ]L,I^_1,3U__]L,O_
M;1_ D_ 1,2_ U_ ]2,1^1,IU___]2,I_
M;0_ D_ 1,2_ U_ ]P,L^1,IU___];1,1_
M;I_ D_ 1,2_ U_ ];;,0^1,JU_];;,O_
M;L_ D_ 1,2_ U_ ];0,2^1,JU_];3,3_
M;2_ D_ 1,2_ U_ ];I,I^1,LU_];J,1_
_
PERICOLE_DE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_7ILE%ARE_
Mri!ea_
staGilit_prin_
aceast_!etod_
poate_cre te_cu_
$alori_cuprinse_
intre_1,;_ i_1,L_
!!_in_6uncie_
de_!ri!ea_
6iletului,_
duritate_ i_tipul_
!aterialului-_
%ieturi,_4Erieturi_pro$ocate_de_prile_ascuite_ale_pieselor_sau_ruperea_accidentale_a_suportului_
de_tarod_sau_6ilier-_
Lo$ituri_cau4ate_de_cderea_pieselor_insu6icient_de_Gine_6iDate-_
Lo$ituri_cau4ate_de_piesa_desprins_din_!enHina_!a inii_de_urit-_
LJ
Lo$ituri,_4Erieturi,_tieturi_cau4ate_de_ruperea_6iletului-_
_
N''M_la_6iletare_
Purtarea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
Respectarea_nor!elor_de_protecia_!uncii_la_utilaAe_este_oGliatorie-_
'e_$or_6olosi_nu!ai_scule_a6late_in_stare_Gun-_
_
_
EVAL(ARE_
Ce_este_6iletareaV_
Cu_ce_scule_se_eDecut_aceast_operaieV_
Cu!_se_eDecut_operaia_de_6iletare_a_arGorilorV_
Cu!_se_eDecut_operaia_de_6iletare_a_piulielorV_
Ce_tipuri_de_tipuri_de_6iletriV_
Cu!_se_eDecut_6iletarea_!ecanicV_
Cu!_se_eDecut_6iletarea_!anualV_
Ce_accidente_pot_sur$enii_in_ti!pul_6iletriiV_
LL
LEC=IA_NR-_;L_
A'AMNL8RI_MECANICE_
_
_ 'unt_operaiile_teHnoloice_de_5!Ginare_a_dou_sau_!ai_!ultor_piese_sau_suGansa!Gle_cu_
aAutorul_,ti6turilor,_penelor,_,uruGurilor_,i_a_piulielor_sau_prin_nituire_lipire,_sudare-_
Clasi6icarea_asa!Glrilor_!ecanice<_
a@ Asa!Glri_de!ontaGileF_
G@ Asa!Glri_nede!ontaGileF_
_
A'AMNL8RI_DEMON%ANILE_
_ 'unt_operaiile_teHnoloice_de_5!Ginare_a_dou_sau_!ai_!ultor_piese_sau_suGansa!Gle_cu_
aAutorul_ ti6turilor,_penelor,_ uruGurilor_ i_a_piulielor-_
_ Au_a$antaAul_c_5n_ca4ul_unor_de6eciuni_piesele_de6ecte_pot_6i_5nlocuite_u or-_
_
A'AMNL8RI_NEDEMON%ANILE_
_ 'unt_operaiile_teHnoloice_de_5!Ginare_a_dou_sau_!ai_!ultor_piese_sau_suGansa!Gle_cu_
aAutorul_niturilor,_prin_lipire_sau_sudare-_
_ Nituirea_ este_ operaia_ teHnoloic_ prin_ care_ dou_ sau_ !ai_ !ulte_ piese_ se_ 5!Gin_
nede!ontaGil_cu_aAutorul_unor_!ateriale_de_adaos_nu!ite_nituri-_
Criterii_de_clasi6icare<_
a@ dup_!odul_de_eDecuie_asa!Glare_!anual,_asa!Glarea_!ecanicF_
G@ dup_starea_nitului,_la_cald_sau_la_receF_
c@ dup_destinaia_asa!Glrii,_de_re4isten,_de_etan are,_de_re4isten_ i_etan areF_
_
%IP(RI DE NI%(RI
_
_ _ _ 7i-_;;0_ _ _ _ 7i-_;;3_
_
_ _ _ _ _ 7i-_;;I_
_
_
Oeluri_din_care_se_con6ecionea4_nitul_
OL3IF_OL3OF_
CuF_AlF_A!F_
LO
_
_
_
;-_Nituirea_se_poate_6ace_pe_un_rEnd-_
0-_5n_dou_rEnduriF_
3-_5n_4iC4aF_
_
7i-_;;J_
EcHipa!ente__6olosite_la___nituire<_
_
Ciocan_de_lctu erie_ ContraCcpuitor_ %rtor_ Cpuitor_
_
_
Paralel_ Ac_de_trasat_ Punctator_ NurHiu_
_
_
_
MOD(L DE L(CR(
;-_'e_trasea4_una_dintre_taGle_con6or!_desenuluiF_
0-_'e_eDecut_operaia_de_punctareF_
3-_'e_6iDea4_taGlele_cu_aAutorul_cu_aAutorul_paraleluluiF_
I-_'e_eDecut_operaia_de_urireF_
J-_'e_introduce_nitul_5n_aura_din_taGleF_
L-_'e_a ea4_capul_nitului_pe_contraCcpuitorF_
O-_'e_apropie_taGlele_cu_trtorulF_
2-_'e_lo$e te_nitul_cu_ciocanul,_aDial_ i_se_de6or!ea4F_
P-_'e_lo$e te_nitul_radial_pEn_se_uni6or!i4ea4F_
;1-_'e_pile te_surplusul_din_capul_nitului_dac_este_ca4ul-_
L2
;;-_'e_caliGrea4_capul_de_5ncHidere_cu_cpuitorul-_
;0-_'e_$eri6ic_calitatea_nituirii-_
_
NI%(IREA_MECANIC8_
_
Nituirea_!ecanic_se_6ace<_
a@ cu_!a ini_de_nituit_la_cald_sau_la_receF_
G@ cu_!a ini_sau_scule_pneu!aticeF_
c@ cu_!a ini_de_cpuit_prin_rulareF_
d@ cu_cle te_de_nituit_cu_nituri_cu_tiA_duGlF_
_
_ Mai_eDist_ i_alte_!etode_speciale_de_nituit_ce_se_6olosesc_doar_5n_ateliere_speciali4ate-_
_ Operaia_de_nituire_este_ o_operaie_5nceat,_reoaie_ i_nerentaGil_ i_necesar_5n_anu!ite_
ca4uri-_
Nituirea_cu_nituri_cu_tiA_duGl_este_cunoscut_suG_nu!ele_de_nituire_cu_pocnituri-_
_ 'e_utili4ea4_pentru_nituirea_taGlelor_ce_nu_necesit_o_re4isten_deoseGit-_
_ 'e_utili4ea4_!ult_5n_ser$ice_auto_la_tinicHierie-_
_
7i-_;;L_
MOD(L DE L(CR(
_ Nituirea_cu_pocnituri_se_reali4ea4_identic_cu_nituirea_oGi nuit_pEn_la_introducerea_tiAei_
!ai_roase_a_nitului_in_aura_taGlelor,_dup_care_tiAa_suGire_cuiul_se_introduce_in_capul_cle telui_
de_nituit-_
_ Prin_acionarea_cle telui_se_trae_nitul_de6or!EnduCse_tiAa_roas,_cuiul_se_rupe_dar_r!Ene_
5nuntru_reali4EnduCse_nituirea-_
_
CON%ROL(L IMNIN8RILOR NI%(I%E
'e_6ace_$i4ual_sau_cu_licHide_ap_5n_ca4ul_nituirii_de_etan are-_
_
De6ecte_la_operaia_de_nituire<_
LP
_
7i-_;;O_
_
CAP_DE_INC9IDERE_ CAP_DE_INC9IDERE_ CAP_DE_INC9IDERE_PREA_
INCLINA%_ DEPLA'A%_ MIC_DIN_CA(MA_%I,EI_
a_ G_ PREA_'C(R%E_
_ c_
CAP_DE_INC9IDERE_ NI%_'%R.MN_ %ANLE_DE7ORMA%E_LA_
DE7ORMA%_ _ NI%(IRE_
d_ e_ 6_
_
PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_NI%(IRE<_
a@ MErieturi,_tieturi_la_operaia_de_urireF_
G@ MErieturi,_tieturi_in_!ucHiile_ascuite_ale_pieseiF_
c@ Lo$iri_cu_ciocanulF_
_
N''M_la_operaia_de_nituire_
Purtarea_ecHipa!entului_de_lucru_este_necesar-_
'e_$or_respecta_reulile_ i_!surile_speci6ice_operaiilor_de_urire,_4encuire,_5ndreptare_etc-_
_
EVAL(ARE_
Ce_este_nituireaV_
Cu_ce_scop_se_6ace_4encuireaV_
'cule_6olosite_la_nituireV_
Ce_de6ecte_apar_la_operaia_de_nituire_ i_din_ce_cau4V_
Ce_accidente_se_pot_produce_la_operaia_de_nituireV_
O1
LEC=IA_NR-_;O_
LIPIREA_ME%ALELOR_
_
De6iniie<_ Lipirea_ este_ operaia_ teHnoloic_ nede!ontaGil_ a_ dou_ sau_ a_ !ai_ !ultor_
piese_cu_aAutorul_!aterialului_de_adaos_ i_a_suGstanelor_decapante_?_aci4i,_paste,_sruri@-_
_ _
_ Prin_ !aterial_ de_ adaos_ se_ 5nelee_ un_ aliaA_ care_ suG_ in6luena_ cldurii_ la_ o_ anu!it_
te!peratur_se_tope te_lipind_cele_dou_piese-_
_ %ot_prin_!aterial_de_adaos_se_5nelee_un_!aterial_ne!etalic_ade4i$-_
_
7i-_;;2_
I- Lipirea_cu_!aterial_de_adaos_!etalic_poate_6i<_
a@ Lipirea_!oaleF_
G@ Lipirea_tareF_
_ La_lipirea_!oale_!aterialul_de_adaus_se_tope te_la_311
1
C-_
_ La_lipirea_tare_te!peratura_de_topire_a_!aterialului_de_adaos_este_de_J11_>_P11__
1
C-_
De4a$antaAe<_
A$antaAe<_
C_ Nu_ este_ necesar_ topirea_
!aterialului_de_Ga4F_
C_ AliaAul_ nu_ treGuie_ s_ aiG_ o_
co!ponen_ identic_ cu_ !aterialul_
de_Ga4F_
C_%eHnoloia_6olosit_este_si!plF_
%ipuri_de_!ateriale_de_adaos<_
C_ La_ cupru_ i_ aliaAele_ lui_ se_ 6olose te_
cositorulF_
C_Re4isten_sc4utF_
_
Condiii<_
C_'upra6ee_curateF_
C_Aderen_GunF_
C_ %e!peratura_ de_ topire_ a_ !aterialului_ de_
adaos_s_6ie_!ai_!ic_decEt_cea_a_!aterialului_ de_Ga4-_
_
C_La_oeluri_se_6olose te_ala!aF_
'cule_6olosite_la_e6ectuarea_operaiei_de_lipire<_
C Ciocane_de_lipitF_
C Pistoale_de_lipit_?_electrice_@F_
C Pistoale_de_lipit_?_cu_a4e_@F_
_
_
_
II- Lipirea_cu_!aterial_ne!etalic<_Lipirea_cu_ade4i$iF_
Lipirea_cu_ade4i$i_se_reali4ea4_cu_ade4i$i_(ni co!ponent_sau_Ni co!ponentF_
A$antaAe<_
C_Lipire_6r_5ncl4irea_pieselorF_
C_Etan are_GunF_
C_Procedee_ie6tineF_
C_'e_reali4ea4_suGansa!Gluri_co!plicateF_
O;
De4a$antaAe<_
C_Re4isten_!ai_!ic_ i_i!pre$i4iGileF_
C_'taGilitate_!ic_la_$ariaii_de_te!peraturF_
_
_
_
PO'INILE_ACCIDEN%E_
a@ %ieturi_ i_4Erieturi_produse_de_prile_ascuite_ale_pieselorF_
G@ Arsuri_pro$ocate_de_sculele_ce_5ncl4esc_!aterialul_de_Ga4_ i_topesc_!aterialul_de_adaosF_
c@ Arsuri_pro$ocate_de_suGstanele_cHi!ice_?_aci4i_@F_
_
N''M_la_lipire_
_ Purtarea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
_ 7olosirea_ecHipa!entului_de_protecia_!uncii_este_oGliatorie-_
_ Respectarea_reulilor_si_!surilor_de_protecia_!uncii_speci6ice_utilaAelor_acionate_
electric_este_oGliatorie-_
_ Respectarea_reulilor_si_!surilor_de_protecia_!uncii_speci6ice_utilaAelor_ce_6olosesc_a4e_
naturale-_
_ Aci4ii_se_$or_pstra_5n_$ase_de_sticl_cu_dopuri_etan e-_
_
_
EVAL(ARE<_
De6iniia_lipirii-_
%ipuri_de_lipire-_
A$antaAele_lipirii-_
De4a$antaAele_lipirii-_
'cule_6olosite_la_lipire-_
N''M_la_lipire-_
O0
_
LEC=IA_NR-_;2_
_
'(DAREA_ME%ALELOR_PRIN_%OPIRE__I_C(_ARC_ELEC%RIC_
_
De6iniie<_'(DAREA_este_operaia_teHnoloic_prin_care_dou_sau_!ai_!ulte_
se!i6aGricate_se_5!Gin_nede!ontaGil_prin_6olosirea_unei_teHnoloii_adec$ate_ i_a_
!aterialului_de_adus_de_aceia i_co!po4iie_cu_piesele-_
_
'cule_,i_utilaAe_6olosite<_
a@ Aparat_de_sudur_electric_cu_curent_alternati$F_
G@ Aparat_de_sudur_electric_cu_curent_continuuF_?_a!Gele_tipuri_de_aparate_6olosesc_ca_
!aterialul_de_adaos,_electro4ii_@F_
_
_
7i-_;;P_
_
_
Clasi6icarea_tipurilor_de_electro4i<_
a@ 'upertit_6in_nr-_L1;3F_
G@ Na4ici_nr-_I213F_O1;2C;F_
c@ Q_0F_Q 0,JF Q 3,0F Q IF Q JF_
_
Aparate_de_sudur_in_!ediu_proteAat_de_tipul<_
a@ MIG,_MAGF_
G@ '%(%M_GAMF_
c@ Aparat_de_sudur_cu_6lacr_
oDiacetilenicF_
d@ Aparat_de_sudur_cu_a4e_ i_oDienF_
_
_
______________________________7i-_;01_
_
_
AGREGA%_cu_ %RAN7ORMA%OR(L_ APARA%_DE_
curent_continuu_ DE_'(D(R8_cu_ '(D(R8_IN_
6olose te_electro4i_ curent_alternati$_ i_ MEDI(_
Ga4iciF_ electro4i_'(PER%I%F_ PRO%E,A%_DE_%IP_
_ MIG,_MAG_sau_
_ '%(%MGAMF_
_ 6olose te_ca_!aterial_
de_adaos_sEr!a_
colac_de_Q ; !!F_
APARA%_DE_
'(D(R8_C(_
7LAC8R8_
OBIACE%ILENIC8_
_I_MA%ERIAL_DE_
ADAO'_'.RM8_
OL_'A(_AM_
?NORAB@F_
Aparat_de_sudur_cu_6lacr_cu_a4e_ i_oDien_ i_!aterial_de_adaos_OL-_sau_A!_
O3
_
_
_
_
%IP(RI_DE_'(D(R8<_
a@ 'udur_5n_IF_
G@ 'udur_5n_I_cu_!arini_rs6rEnteF_
c@ 'udur_5n__F_
d@ 'udur_5n_VF_
e@ 'udur_5n_BF_
6@ 'udur_5n_LF_
@ 'udur_5n_SF_
_
_
7i-_;0;_
_ _
_ In_atelierele_de_lctu erie_sudura_cea_!ai_des_6olosit_este_sudura_electric_cu_electrod_ i_
sudura_cu_aparate_de_tip_'%(%MGAM_ i_MIG_MAG_cu_sEr!_in_!ediu_proteAat-_
OI
_
'udarea_electric_ 'udarea_electric_ Aparat_de_sudare_ Aparat_de_sudare_cu_
cu_areat_de_ cu_aparat_de_sudur_ in_!ediu_proteAat_ 6lacr_
curent_continuu_ i_ cu_curent_alternati$_ cu_CO
0
,_Aron_sau_ oDiacetilenic_
electro4i_de_tipul_ si_electro4i_ 9eliu_ i_!aterial_ ?carGid_ i_oDien@-_
NAMICI_ '(PER%I%_7IN_ de_adaos_sEr!_de_
I213F_O1;2C;-_ L1;3-_ ;_!!-_
_
_
De6iniia__<__ Operaia_de_sudare_cu_arc_electric_se_Ga4ea4_pe_o_descrcare_electric_ 5ntre_electrod_
i_!aterial_la_intensiti_!ari_de_curent_electric-_
_
'udarea_cu_aparat_de_sudur_de_tip_trans6or!ator_cu_curent_alternati$_ i_electro4i_de_tip_ '(PER%I%_7IN-_
_ Dac_5n_trecut_trans6or!atoarele_erau_6oarte_!ari_pentru_a_a$ea_putere_!are,_ast4i_ele_ sunt_!ult_!ai_u
oare,_!ai_per6or!ante_ i_cu_putere_!ai_!are-_
_
%RAN'7ORMA%OR_DE_'(D(R8_C(_C(REN%_CON%IN((_DE_%IP_AGREGA%_ 7olose
te_electrod_de_tip_Ga4ic_ i_6ace_o_sudur_Gun_calitati$-_
_
Prile_co!ponente_ale_aparatelor_de_sudur<_
a@ 'ursa_de_curent_alternati$,_de_oGicei_!ono6a4ic_ i_se_nu!e te_trans6or!ator-_
G@ Acest_tip_de_trans6or!ator_poate_6ace_suduri_prin_scHi!Garea_polaritii_?intensitii_
curentului_electric_@_cu_electro4i_de_Q_0,J_F_Q_3,0F_Q_I_!!_sau_!ai_!ari-_
c@ Portelectrodul_este_dispo4iti$ul_cu_care_se_prinde_electrodul_de_sudur-_
d@ Portelectrodul_are_!Enerul_i4olat_pentru_a_e$ita_electrocutarea-_
e@ Cle!ele_de_contact_?_!as_@,_nu_treGuie_s_per!it_5ncl4irea_5n_ti!pul_lucrului-_
6@ Conductoarele_de_sudur_asiur_ali!entarea_cu_enerie_electric_a_port_electrodului_ i_a_
cle!elor_de_contact-_Luni!ea_lor_poate_6i_5ntre_J_ i_;1_!-_
@ CaGlul_de_ali!entare,_conectea4_trans6or!atorul_la_reeaua_electric-_
_
Portelectrod_ Cle!e_de_ Conductoarele_ CaGlul_de_ Masca_de_
?cle te_de_ contact_?!asa@_ de_sudur_ ali!entare_ protecie_
sudur@_ _
__
_ %rans6or!ator_de_sudur_`n_!ediu_proteAat_de_tip_'%(%MGAM,_MIGMAG,_cu_Gutelie_de_
CO
0
,_Aron_sau_9eliu_ i_sEr!_colac<_
_
Pri_co!ponente<_
a@ %rans6or!atorulF_
G@ Cle tele_port_sEr!F_
c@ Cle!a_de_contactF_
d@ Conductoarele_de_curent_ i_a4F_
e@ Nutelia_de_a4F_
6@ Masca_de_protecie_sau_ocHelari_de_protecieF_
MOD DE L(CR(
_ 'e_conectea4_cle!a_de_contact_la_!asa_unde_se_se te_piesa_de_sudat-_
_ #n_!o!entul_5n_care_sEr!a_din_cle tele_port_sEr!_atine_piesa_se_5ncl4e te_pEn_se_
tope te_!o!ent_5n_care_se_eliGerea4_a4ul_protector_ i_se_produce_!i carea_de_a$ans_a_sEr!ei-_
OJ
_ Datorit_a4ului_protector_in_ti!pul_sudrii_se_5!piedic_6or!area_oDi4ilor,_4urii-_
_ 'e_6olose te_6rec$ent_la_sudarea_taGlelor_suG_J_!!-_
_ 'udarea_cu_6lacr_oDiacetilenic_se_6olose te_!ai_6rec$ent_5n_tinicHieria_auto,_dar_este_
scu!p_ i_nerentaGil-_
_
PO'INILE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_'(D(R8_
MErieturi_sau_tieturi_pro$ocate_de_!ucHile_ascuite_ale_pieselor-_
Arsuri_cau4ate_de_5ncl4irea_!aterialului_sau_a_piesei_in_ti!pul_lucrului-_
Arsuri_cau4ate_de_stropii_de_sudur-_
Vt!area_ocHilor_in_ca4ul_eDpunerii_la_arcul_electric-_
Vt!area_pielii_in_ur!a_radiaiei_si_a_cldurii_din_ti!pul_sudrii-_ Electrocutarea-_
_
N''M_la_operaia_de_sudur_
'e_$a_porta_ecHipa!entul_de_lucru_ i_cel_de_protecie-_
'e_$a_6olosi_!asca_de_protecie-_
'e_$or_6olosi_!nu ile_de_protecie-_
'e_$a_6olosi_ orul_de_protecie-_
'e_$or_6olosi_Aa!Gierele_de_protecie-_
'e_$or_respecta_reulile_P'I-_
_
_
EVAL(ARE_
Ce_este_suduraV_
Cu_ce_utilaAe_se_reali4ea4_operaia_de_sudareV_
Care_sunt_prile_co!ponente_ale_trans6or!atorului_de_sudurV_
Care_sunt_prile_co!ponente_ale_aparatului_de_sudur_5n_!ediul_proteAatV_
Ce_tipuri_de_sudur_cunoa teiV_
Care_sunt_pericole_posiGile_la_sudurV_
N''M_6olosite_la_operaia_de_sudare-_
OL
LEC=IA_NR-_;P_
7INI'AREA_'(PRA7E=ELOR_PREL(CRA%E_
_
Ce_este_6inisareaV_
7INI'AREA_este_operaia_teHnoloic_de_prelucrare_prin_a cHiere_in_scopul_oGinerii_
unei_supra6ee_superioare_calitati$_sau_a_unei_preci4ii_ridicate_cu_aAutorul_unor_scule_de_6inisat_
!ecanic_sau_!anual_ i_a_unor_!ateriale_de_6inisat-_
_
_ #n_ur!a_6inisrii_se_oGine_un_rad_ridicat_de_preci4ie_a_di!ensiunilor_ i_a_6or!elor_
eo!etrice_a_pieselor_prelucrate-_
_
Moduri_de_6inisare_<_
;-__7INI'ARE_MECANIC8__
C__________REC%I7ICAREAF_
a@ PlanF_
G@ RotundF_
_
_
_ _ _ 7i-_;00_ _ _ _ 7i-_;03_
_
_LE7(IREA_cu_dispo4iti$_de_ le6uitF_
OO
_
_
o Cu_pEn4_de_ le6uit_de_di6erite_
duritiF_
o Cu_discuri_de_ le6uit_cu_pra6_
aGra4i$F_
_
_7i-_;0I_
_
_
_
L('%R(IREA_se_6ace_cu_aAutorul_poli4orului,_cu_discuri_din_pEsl_sau_cErp_ i_past_de_
le6uit,_cu_discuri_din_Gu!Gac_ i_past_de_ le6uit-_
L('%R(IREA_ELEC%ROLI%IC8_
'e_6olose te_la_lustruirea_GiAuteriilor_sau_a_pieselor_cu_o_6or!_co!plicat-_
_
0-__7INI'AREA_MAN(AL8__
o se_6ace_cu_aAutorul_pilelor_6ine_si_6oarte_6ineF_
o cu_aAutorul_pEn4ei_de_ le6uit_de_di6erite_ranulaiiF_ o
cu_aAutorul_pra6ului_de_ le6uit_ i_a_pastei_de_ le6uitF_
_ R8M(IREA_este_procedeul_de_5ndeprtare_a_unui_strat_de_!aterial_din_anu!ite_poriuni_
cu_aAutorul_r4uitoarelor-_
_
O2
7i-_;0J_
_
_ RODAREA_este_procedeul_de_6inisare_prin_introducerea_unui_!aterial_aGra4i$_?pra6@_intre_ dou_supra6ee_
i_!i carea_supra6eelor_una_6a_de_cealalt-_
_ LEP(IREA_este_o_6inisare_6oarte_6in_cu_aAutorul_unui__!aterial_aGra4i$_intre_supra6aa_ piesei_de_prelucrat_
i_cea_a_a_unei_scule_de_lepuit_prin_deplasarea_uneia_6a_de_cealalt-_
_ 9ON(IREA_este_o_6inisare_6oarte_6in_a_supra6e ei_interioare_cilindrice_cu_aAutorul_unor_
Gare_aGra4i$e_cu_ranulaie_6in_6iDate_pe_capul_de_Honuit-_
_ '(PER7INI'AREA_este_procedeul_de_6inisare_cu_Gare_aGra4i$e_6oarte_6ine-_
_
PERICOLE_DE_ACCIDEN%E_LA_OPERA=IA_DE_7INI'ARE_
MErieturi_sau_tieturi_pro$ocate_de_!ucHiile_ascuite_a_pieselor-_
Accidente_de_natur_electric-_
Arsuri_ter!ice_sau_cHi!ice-_
_
N''M_la_6inisare__
Purtarea_ecHipa!entului_de_lucru_este_oGliatorie-_
7olosirea_sau_dispo4iti$elor_de_protecia_!uncii_este_oGliatorie-_
'e_$or_6olosi_scule_ i_dispo4iti$e_in_stare_Gun-_
_
EVAL(ARE_
Ce_este_6inisareaV_
Ce_este_recti6icareaV_
Ce_este_ le6uireaV_
Cu_ce_scop_se_6ace_r4uireaV_
Ce_este_lepuireaV_
Ce_este_HonuireaV_
N''M_la_locul_de_!unc-_
OP
'C9I=A_PIE'EI_

Pentru_a_scHia_o_pies_nu_este_necesar_6olosirea_instru!entelor_de_desenat-_'cHia_se_poate_6ace_cu_!Ena_liGer,_dar
_este_oGliatorie_respectarea_principiilor_de_Ga4_6olosite_5n_desen<_Proporionalitate,_cotare_corect,_indicii_pri$ind_6e
lul_!aterialului si operatiile_ce_ur!ea4 s_6ie_eDecutate_ pentru_oGinerea_ unei_piese_6inite_ ?_trata!ente_ ter!ice,_
recti6icri,_etc-_@-
21
_
PROCE'_%E9NOLOGIC_
DEN(MIREA_PIE'EI_
MA%ERIAL_
NR-_DE_N(C8=I_
%RA%AMEN%_%ERMIC_
D(RI%A%E_
CALI%A%EA_7INI'8RII_
OPERA=II_
_
_
_
_
_
_
_
CONCL(MIILE__ELEV(L(I_
_
2;