Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. MIRAN BRAND S.R.L.

BUCURESTI, SECTOR 2
STR. POET NECULUTA
NR.48 ,PUNCT DE LUCRU
COM. AFUMATI
STR. STRADA NR.3 JUD. ILFOV
CHESTIONAR NR.3
Instrut!" #ntr$%ut#& '(n(r!) *(ntru s(ur#t!t( +# s,n,t!t( -n .un,
Nr.
Cr
t.
/ntr(0!r(! +# &!r#!nt()( %( r,s*uns )! -ntr(0!r(
1 Art.2. n sensul Legii nr.346/2002, asigurarea pentru accidente de munc i
boli proesionale garantea! un ansamblu de ser"icii i presta#ii, $n
bene%ciul persoanelor asigurate, $n "ederea&
a 'romo"rii snt#ii i a securit#ii $n munc.
b 're"enirii accidentelor i $mboln"irilor proesionale
c (iminurii i compensrii consecin#elor accidentelor de munc i bolilor
proesionale.
2 Art.1. )*1+ legea nr.31,/2006 se aplic&
a (oar anga-a#ilor
b Anga-atorilor i lucrtorilor.
c Anga-atorilor, lucrtorilor i repre!entan#ilor acestora.
3 Art. 6. )*1+ n sensul Legii nr.31,/2006, anga-atorul are obliga#ia de a
asigura securitatea i sntatea lucrtorilor $n toate aspectele legate de
munc, cu urmtoarele condi#ii&
a (ac apelea! la un ser"iciu e.tern speciali!at este e.onerat de
responsabilit#i.
b (ac apelea! la un ser"iciu e.tern speciali!at nu este e.onerat de
responsabilit#i
c /bliga#iile lucrtorilor $n domeniul securit#ii i snt#ii $n munc nu
aduc atingere principiului responsabilit#ii anga-atorului.
4 Art.224. )*1+ n sensul 0odului muncii, la anga-atorii la care sunt $ncadra#i
mai mult de 20 de salaria#i, dac acetia nu sunt membrii de sindicat,
interesele lor pot % promo"ate i aprate de &
a 1u pot % promo"ate nee.inst2nd un sindicat $n%in#at.
b (e ctre repre!entan#ii alei i mandata#i special $n acest scop de cel
pu#in 2/3 din numrul total al salaria#ilor.
c (e ctre repre!entan#ii alei i mandata#i special $n acest scop de cel
pu#in -umtate din numrul total al salaria#ilor.
3 Art.14. n sensul Legii nr.34642002, asigurarea pentru accidente de munc
i boli proesionale are urmtoarele obiecti"e&
a 're"enirea accidentelor de munc i a bolilor proesionale.
b 5eabilitarea medical i socioproesional a asigura#ilor, "ictime ale
accidentelor de munc i bolilor proesionale.
c Acordarea de presta#ii $n bani pe termen lung sau scurt, sub orm de
indemni!a#ii i alte a-utoare.
1
S.C. MIRAN BRAND S.R.L.
BUCURESTI, SECTOR 2
STR. POET NECULUTA
NR.48 ,PUNCT DE LUCRU
COM. AFUMATI
STR. STRADA NR.3 JUD. ILFOV
6 'entru aplicarea garoului se respect urmtoarele reguli&
a 6aroul se aplic imediat dup accident, pentru membre rnite, deasupra
rnii, c2t mai str2ns, pentru a opri s2ngerarea.
b 6aroul trebuie olosit doar $n ultim instan# sau pe timpul cur#irii i
pansrii plgii.
c 6aroul se aplic imediat dup accident, pentru membre rnite, deasupra
c2t i dedesuptul rnii, c2t mai str2ns, pentru a opri s2ngerarea.
4 Art.30. n sensul 0odului muncii, contractul indi"idual de munc se
suspend de drept $n urmtoarele situa#ii&
a 0oncediu de maternitate.
b 0oncediu pentru incapacitate temporar de munc.
c 0arantin.
7 Art.26,. )*1+ n sensul 0odului muncii, $n temeiul normelor i principiilor
rspunderii ci"ile i contractuale, anga-atorul este obligat&
a 8 $l despgubeasc pe salariat $n situa#ia $n care acesta a suerit un
pre-udiciu material din culpa anga-atorului $n timpul $ndeplinirii sarcinilor
de ser"iciu.
b 1u are nici o obliga#ie dac societatea condus de el este asigurat $n
acest sens.
c (ac pre-udiciul suerit a ost $n aara $ndeplinirii obliga#iilor de ser"iciu
dar totui $n legtur cu acesta, anga-atorul "a suporta doar -umtate din
despgubiri.
, Art.31. )*1+ n sensul 0odului muncii, pentru "eri%carea aptitudinilor
salariatului, la $nc9eirea contractului indi"idual de munc se poate stabili o
perioad de prob de &
a 0el mult 30 de !ile lucrtoare.
b 0el mult 30 de !ile calendaristice.
c 0el mult 60 de !ile lucrtoare
10 Art.61. n sensul 0odului muncii, anga-atorul poate dispune concedierea
pentru moti"e care #in de persoana salariatului $n urmtoarele condi#ii&
a 02nd salariatul a s"2rit o abatere gra" sau abateri repetate de la
regulile de disciplin a muncii, contractul colecti" sau cel indi"idual de
munc.
b 02nd salariatul este arestat pre"enti" pentru mai mult de 30 de !ile.
c 02nd salariatul nu corespunde proesional locului
11 Art.2. n sensul Legii nr.346/2002, asigurarea pentru accidente de munc i
boli proesionale garantea! un ansamblu de ser"icii i presta#ii, $n
bene%ciul persoanelor asigurate, $n "ederea&
a 'romo"rii snt#ii i a securit#ii $n munc.
b 're"enirii accidentelor i $mboln"irilor proesionale.
c (iminurii i compensrii consecin#elor accidentelor de munc i bolilor
proesionale.
2
S.C. MIRAN BRAND S.R.L.
BUCURESTI, SECTOR 2
STR. POET NECULUTA
NR.48 ,PUNCT DE LUCRU
COM. AFUMATI
STR. STRADA NR.3 JUD. ILFOV
12 Art.142. n sensul 0odului muncii, salaria#ii care lucrea! $n condi#ii grele,
periculoase sau "tmtoare, ne"!torii, alte persoane cu 9andicap i
tinerii $n "2rst de p2n la 17 ani bene%cia! de un concediu suplimentar de
&
a 0el pu#in 3 !ile lucrtoare.
b 1umrul de !ile se stabilete prin negocieri cu sindicatul.
c 0el pu#in 3 !ile lucrtoare.
13 Art.14. n sensul legii nr.31,/2006, alimenta#ia de protec#ie se acord &
a n mod obligatoriu i gratuit de ctre anga-ator persoanelor care lucrea!
$n condi#ii de munc ce impun acest lucru.
b 1umai dac acest lucru este speci%cat $n contractul colecti" de munc.
c (oar lucrtorilor care desoar acti"itate peste 10 ore pe !i.
14 (ac "ictima nu "orbete * este incontient+, dar respir i $i bate inima
* are puls+, sunt necesare&
a Ae!area "ictimei $n po!i#ie de siguran#.
b :ectuarea de masa- cardiorespirator.
c Acoperirea "ictimei i anun#area sal"rii.
13 ;anda-ele utili!ate pentru imobili!area racturilor trebuie s %e&
a (estul de largi pentru a spri-ini erm .
b (estul de str2nse pentru a pre"eni micarea segmentelor osoase.
c <racturile nu se banda-ea! ci se str2ng cu atele i soar.
16 Art.12. )*1+ n sensul Legii nr.31,/2006, anga-atorul are urmtoarele
obliga#ii&
a 8 reali!e!e i s %e $n posesia unei e"aluri a riscurilor pentru
securitatea i sntatea $n munc.
b (aca are contract cu o societate speciali!at care eectuea! ser"icii de
e"aluare a riscurilor, instructa-, control medical i protec#ie,
responsabilit#ile sunt preluate de aceasta, conorm legii.
c 8 #in e"iden#a accidentelor de munc, a bolilor proesionale i a
incidentelor periculoase.
14 Art.23. )*1+ n sensul Legii nr.31,/2006, lucrtorii au urmtoarele obliga#ii&
a 8 utili!e!e corect mainile, aparatura, uneltele, substan#ele periculoase,
ec9ipamentele de transport i alte mi-loace de produc#ie.
b 8 utili!e!e corect ec9ipamentul indi"idual de protec#ie.
c 8 aduc la cunotin# conductorului locului de munc i /sau
anga-atorului accidentele suerite de propria persoan.
17 Art.24. )*1+ n sensul Legii nr.31,/2006, anga-atorul are obliga#ia s
comunice e"enimentele de $ndat, dup cum urmea!&
a =nspectoratelor teritoriale de munc.
b Asiguratorului, potri"it Legii nr. 34642002
c /rganelor de urmrire penal, dac e ca!ul.
3
S.C. MIRAN BRAND S.R.L.
BUCURESTI, SECTOR 2
STR. POET NECULUTA
NR.48 ,PUNCT DE LUCRU
COM. AFUMATI
STR. STRADA NR.3 JUD. ILFOV
1, Art.4. )*3+ n sensul Legii nr.31,/2006, anga-atorul are obliga#ia s adopte
urmtoarele principii generale de pre"enire&
a :"itarea riscurilor.
b 0ombaterea riscurilor la surs.
c Adoptarea, $n mod prioritar a msurilor de protec#ie colecti" a# de
msurile de protec#ie indi"idual.
20 Art.177. )*1+ n sensul 0odului muncii, ormarea proesional a salaria#ilor
are urmtoarele obiecti"e&
a Adaptarea salariatului la cerin#ele postului sau ale locului de munc.
b Actuali!area cunotin#elor i deprinderilor speci%ce postului i locului de
munc.
c 5econ"ersia proesional.
(ata 1ume si prenume / 8emnatura
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
1RILA DE CORECTARE
PENTRU CHESTIONARUL
NR.3
4
/NTREBAREA R2SPUNS
CORECT
1 a, b, c
2 c
3 b, c
4 c
3 a, b, c
6 b
4 a, b, c
7 a
, b
10 a, b, c
11 a, b, c
12 c
13 a
14 a, c
13 a, b
16 a, c
14 a, b, c
17 a, b, c
1, a, b, c
20 a, b, c