Sunteți pe pagina 1din 7

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor, mai 2011

NP 0001-1996
P 7-2000
NE 008-1997
NP 112-2004
GP 014-1997
ST 015-1997
GE 026-1997
GE 029-1997
C 61-1974
NP 114-2004
C 159-1989
C 196-1986
C 213-1983
C 215-1988
C 230-1989
C 241-1992
GP 113-2004
C 251-1994
C 252-1994
NP 045-2000
NP 075-2002
NP 074-2007
GE 044-2001
NP 113-2004
P 106-1985
NP 120-2006
GP 093-2006

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente, august
2009
GE 028-1997
C 29-1985
P 125-1984
P 134-1995
C 168-1980
C 169-1988
C 178-1976
C 218-1984
GE 027-97
GE 026/1997
GT 0001-96
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilitatii la inghet a
pamanturilor

Reglementari tehnice privind proiectarea, executarea lucrarilor de beton, beton armat, beton precomprimat, ianuarie 2011
ST 009-2005
NE 012-1999
C 28-1983
P 59-1986
C 122-1989
C 130-1978
P 134-2003
C 155-1989
C 156-1989
C 212-1987
C 221-1985
C 237-1992
C 248-1993
GE 039-2001
GE 040-2001
NE 013-2002
ST 043-2001
ST 042-2002
NP 093-2003
GP 081-2003
GP 075-2002
GP 080-2003
P 133-2004
NP 108-2004
NE 012/1-2007

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje, esafodaje,
schele, martie 2006
C 11-1974
C 41-1986
C 162-1973

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarii, sept. 2009
MP 007-1999
C 17-1982
C 193-1979
GP 053-2000
CR 6-2006
C116-1982
C14-1982
C14/1-1994
P 2-1985

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea contructiilor metalice,mai 2010
GP 003-1996
GP 004-1997
NP 012-1997
ST 013-1997
GP 016-1997
GP 018-1997
NP 041-2000
NP 042-2000
P 54-1980
P 74-1981
P 107-1979
P 108-1980
P 110-1981
P 115-1982
C 133-1982
C 172-1988
C 228-1988
GP 078-2003
GP 082-2003
C 150-1984

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori, august 2009
GP 065-2001
C 217-1983
NP 069-2002
GP 112-2004
C 37-1988
C 151-1972
C 172-1974
NP 119-2006
GP 112-04

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii, ianuarie 2011
GP 0001-1996
GE 025-1997
C 107/0-2002
C 107/1-2005
C 107/2-2005
C 107/3-2005
C 107/4-2005
C 107/5-2005
C 107/6-2001
C 107/7-2002
P 1211989
P 122-1989
P 123-1989
C 125-2005
C 142-1985
C 216-1983
C 233-1990
C 234-1991
NP 040-2002
PCC 016-2000
GP 0582000
GT 039-2002
GT 040-2002
GP 072-2002
GP 070-2002
GE 047-2002
MP 022-2002
GT 043-2002
GT 044-2002
NP 064-2002
C 163-1987
NE 031-2004
NP 121-2006

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de tencuieli si placaje,octombrie 2009
NE 001-1996
C 4-1977
C 6-1986
C 70-1986
C 202-1980
C 223-1986
GT 041-2002
GP 073-2002
C55-1974
C174-1979
Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de pardoseli, iulie 2006
NP 013-1996
GP 037/0-1998
C 55-1974
C 174-1979
C 187-1978
GT 041-2002
NP 063-2002
GP 089-2003

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii,
martie 2006
C 3-1976

Reglementari tehnice privind proiectarea, construirea, intretinerea si repararea drumurilor si
podurilor rutiere, 2010
Partea I - Proiectarea drumurilor
NORME TEHNICE privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice
NORME TEHNICE privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor
PD 162-2002
NP 081-2002
PD 177-2001
NP 111-2004
NORMATIV privind protectia mediului ca urmare a impactului
drum-mediu inconjurator
DD 506-2001
AND 584-2002
PD 189-2000
NP 067-2002
REGLEMENTARE TEHNICA privind proiectarea si dotarea
locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente drumurilor
publice, situate in extravilanul localitatilor
ORDIN privind modificarea Ordinului nr. 2264/2004 pentru
aprobarea reglementarii tehnice privind proiectarea si
dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente
drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor
NORME privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale
NORME TEHNICE privind proiectarea si amplasarea
constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere
ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice (pct. 3.4.15)
privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si
panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul nr.
571/1997
ST 022-1999
AND 582-2002
METODOLOGIA, criteriile de atestare si comisia de atestare a
persoanelor fizice si juridice care realizeaza proiectarea de
drumuri forestiere
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii
INSTRUCTIUNI de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii
ORDINUL nr. 276/2009 pentru modificarea si completarea
Instructiunilor de aplicare a aunor prevederi din H.G. nr.
28/2008

Partea II - Executarea, intretinerea si repararea drumurilor si
strazilor
C 182-1987
CD 129-2002
GE 026-1997
GE 028-1997
NE 008-1997
CD 148-2003
NE 023-2003
CD 151-2002
CD 170-2003
NE 014-2002
CD 147-2002
CD 153-1985
NE 024-2003
AND 539-2002
AND 537-2003
NE 021-2003
NORME privind amplasarea si exploatarea balastierelor din
zona drumurilor si a podurilor
NORMATIV privind determinarea starii tehnice a drumurilor
moderne (revizuire CD 155-2001)
CD 31-2003
AND 540-2003
ORDINUL nr. 925/2005
NE 015-2002
PD 216-2001
DD 502-2001
CD 42-1985
NE 010-1999
NE 011-1999
AND 545-1998
CD 16-2000
AND 523-2003
DD 509-2003
NE 026-2004
AND 532-1997
NE 025-2003
METODOLOGIE privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri-poduri (revizuire AND
514-2000)
NOMENCLATORUL activitatilor de administrare, exploatare,
intretinere si reparaii la drumurile publice (extras)
ORDINUL nr. 346/2000
DD 505-2001
AND 525-2005
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 36/1996
NORME tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitatile urbane
NORME tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitatile rurale
NP 116-2004
NE 033-2005
NORME tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a
stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si
rurale
NP 062-2002

Partea III - PROIECTAREA, EXECUTAREA, INTRETINEREA SI
REPARAREA PODURILOR SI TUNELURILOR RUTIERE
NP 115-2004
PD 165-2000
PD 95-2002
NP 104-2004
NP 043-2000
PD 46-2001
NP 115-2004
CD 72-1985
GE 029-1997
CD 63-2000
NORMATIV privind executia la cald a imbracamintei
bituminoase cilindrate pe cale de pod, cu beton asfaltic
cilindrat
CD 118-2003
P 19-2003
NP 103-2004
CD 99-2001
NP 105-2004
NE 031-2004
GT 061-2003
700 add 1Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii, februarie 2007
C 56-2002
C 26-1985
I 27-1982
C 54-1981
P 130-1999
C 150-1999
C 180-1988
C 181-1988
C 200-1981
C 204-1980
C 205-1981
C 214-1983
C 220-1985
C 222-1985
C 231-1989
C 236-1991
C 244-1993
C 247-1993

Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin legea 10/1995 -februarie 2010
GP 063-2001
GT 030-2001
GP 069-2002
NP 086-2005
NP 086-05
P 118-1999
MP 008-2000
NP 046-2000
GP 055-2000
GT 049-2002
GT 050-2002
ST 040-2000
C 58-1996
C 300-1994
NP 073-2002
NP 071-2002
P 136-1995
PCC 003-1999
NP 068-2002
NP 065-2002
NP 066-2002
NP 079-2002
NP 006-1996
NC 001-1999
GT 051-2002
RRS 1-1994
GT 060-2003
NP 008-1997
GT 024-1999
C 125-2005
G 040-1999
C 253/0-1994
C 253/1-1994
NP 102-2004

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea organizarii lucrarilor de constructii-montaj
C 16-1984
P 82-1986
PCC 002-1999

S-ar putea să vă placă și