Sunteți pe pagina 1din 27

TAINELE CRISTALELOR

ASTROLOGIE
CUPRINS
Introducere .. 3
I. Importana cristaeor !n "iaa noastr# . $
II. Cum ne in%uenea&# cristaee .. '
III. Casi%icarea cristaeor (
I). Puri%icarea cristaeor *+
). Cuoarea cristaeor *$
)I. Cum s# port cristaee .. *,
)II. Ae-erea cristaeor !n %uncie de &odii .+
)III. Cristau potri"it .(
I/. Cristae cu scop ... 3.
/. Cristae 0i ani"ers#ri .. 31
INTRO2UCERE
3#c4nd parte din aceea0i 5%amiie6 cu aromoterapia7 meoterapia7 re%e8oterapia sau
presopunctura7 cristaoterapia se %oose0te de pietre preioase 0i semipreioase cu puteri
9ine%#c#toare :datorit# %u8uui ener-etic ce e str#9ate; pentru a stimua puterea natura# de
"indecare a omuui. Cristaee au puterea de a concentra 0i diri<a %u8urie ener-etice care ne
p#trund prin corp.

Cum %uncionea&# puterea cristaeor=

3ormate din p#m4nt 0i ap# 0i "ec>i de sute de mii de ani7 pietree preioase emit
"i9raii ener-etice uni%orme. Ast%e7 sunt capa9ie s# menin# o !nc#rc#tur# eectric#
puternic#7 moti" pentru care !nt#resc puterea de "indecare uman#.

Purtate ca taismane sau o9iecte de protecie !n prea<ma noastr#7 cristaee pasate
pe punctee c>eie ae corpuui uman depo&itea&# ener-ie su9 %orm# de aur# 0i emit "i9raii
care redirecionea&# %u8u ener-etic. )ec>ea ener-ie ne p#r#se0te trupu7 #s4nd oc ceei
noi. S?ar putea spune c#7 datorit# ener-iei pe care o eman#7 pietree tr#iesc.

Cum %oosim cristaee=

Un ucru esenia care tre9uie dus a 9un# !ndepinire !nainte de a %oosi puterea
9ene%ic# a cristaeor este puri%icarea or7 pentru a sc>im9a %u8u ener-etic a pietrei.

Puri%icarea cristaeor se poate %ace prin introducerea pietrei su9 apa puri%icat#7
!nc#rcarea sa ener-etic# a umina Soareui sau a Lunii :pentru circa patru ore; sau in4nd
cristau !n pame 0i concentr4ndu?ne asupra eementeor po&iti"e din "ia#.

2up# ce cristau a %ost puri%icat7 ener-ia acestui intr# !n concordan# cu cea a
purt#toruui. Cristau nu tre9uie atins dec4t de c#tre persoana care? poart#. Re&utatu se "a
%ace simit imediat7 su9 %orma unei 9une dispo&iii -enerae.

Cee mai puternice cristae sunt cee cu %orma de%init# :o"a# sau piramida#;
deoarece s%eree transmit ener-ie prin toate p#rie si piramidee acionea&# ca un
conductor de ener-ie care receptea&# a 9a&# 0i emite a "4r%.

2
Este recomandat s# "# ac>i&iionai cristaee din ma-a&ine sau surse de speciaitate7 pentru
a e"ita cump#rarea unei pietre %ase.

@n %uncie de particuarit#i

Cum oamenii sunt di%erii7 0i cristaee tre9uie s# %ie di%erite. @n ae-erea unei pietre7
tre9uie s# ii cont %ie de data na0terii7 de &odie sau !n %uncie de a0tept#rie tae.

I. IAPORTANBA CRISTALELOR ASUPRA NOASTRC
E%ectee pietreorDcristaeor asupra noastraE
? NE PROTEFEAGA
? AHSORH7 3ILTREAGA7 LIAITEAGA7 2IAINUEAGA7 HLOCIEAGA ? ener-ii si in%uente
ne-ati"eE teama7 stress7 ne-ati"itate7 ener-ii ne-ati"e7 depresie7 tensiune7 %urie7 perico7
9oaa
? SCOT IN E)I2ENTA7 TRANS3ORAA7 CONSTRUIESC7 CONSOLI2EAGA ? ener-ii
po&iti"e7 mani%estari 9ene%ice7 trasaturi po&iti"e
? PURI3ICA7 ARAONIGEAGA7 ENERGIGEAGA7 UNI3ICA7 AAPLI3ICA7 IN2UC aspecte sau
caitati po&iti"eE cura<7 incredere7 a%ecti"itate7 creati"itate7 %ideitate7 concentrare7 9ucurie7
ener-ie7 prietenie7 cam
II. CUA NE IN3LUENTEAGA CRISTALELE=
Cristau inter"ine asupra noastra prin cee ( %orte pe care e contineE
*. UNI)ERS Puterea cristauui este strans e-ata de ener-ia Soareui7 a Lunii si a
Pamantuui . Cristau este un eement a acestei panete7 deci este in directa cone8iune cu
uni"ersu7 de"enind ast%e puntea de e-atura intre om si cosmos.
.. STRUCTURA Puterea cristauui pro"ine din structura sa interioara.
3. CULOARE Puterea cristauui isi tra-e ener-ia din "i9ratia cuorii pe care o are.
3iecare cuoare are o anumita ener-ie.
$. ELEAENT CIIAIC Puterea cristauui depinde de eementu c>imic preponderent
:Siiciu7 O8i-en7 Car9on etc;.
'. PRELUCRARE Puterea cristauui depinde de modu in care a %ost preucrat.
3orma naturaa ? se%uita de a natura ? contine si cea mai mare ener-ie7 deci cristaee
asupra carora s?a inter"enit cu unete umane nu mai au aceeasi ener-ie ca cee din %undu
pamantuui.
J. TIAP SI LOC Puterea cristauui creste daca este e-at de ocuri cu o incarcatura
ener-etica sau spirituaa deose9ita :E-ipt7 C>ina7 Stone>n-e7 )ar%u Omu7 muntee Cea>au7
muntee At>os7 9iserici si manastiri; sau de momente in timp cu un sim9oism specia :Anu
Nou7 ani"ersare7 9ote&7 nunta7 Luna Pina7 Luna Noua7 ec>inoctiu7 sostitiu7 ecipsa etc;
(. SCOP Puterea cristauui depinde mut si de %eu in care a %ost aes7 puri%icat7
acti"at si %oosit7 punand de acord puterea meta%i&ica a cristauui cu dorintee umane.
3
Pietree7 cristaee7 mineraee pot %i %oosite pentru e%ectee or curati"e7 protectoare7
ener-i&ante7 ma-ice7 dar inainte de a e simti e%ectu asupra d".7 cristaee tre9uie puri%icate.
Pietree au ro protector7 ener-i&ant7 curati"7 atee au rou de a "a a<uta in atin-erea unor
scopuri personaeE 9ani7 dra-oste7 reatii7 cariera7 a%aceri7 succes etc. Purtati pietree aese a
d". permanent7 pe antisor sau intr?o pun-uta a-atata a -at7 si "a "or incarca de ener-ie
po&iti"a sau "a ec>ii9ra ni"eu ener-iior in or-anismu d".
Un cuart de dimensiuni mari7 puri%icat corespun&ator7 purtat in permanenta a -at7 intr?un
sacuet din materia te8ti natura7 sau un crista care sa prote<e&e casa7 ase&at intr?un oc de
cinste7 unde sa nu ai9a acces mainie straine7 ii pot incarca cu ener-ie po&iti"a pe proprietarii
acestuia. Cristaee inma-a&inea&a in ee nu numai ener-ii ne9anuite7 atat po&iti"e cat si
ne-ati"e7 cat si o intrea-a istorie mineraa7 menita acum sa o%ere omuui care isi pune
increderea in puterie sae acea %arama de eternitate pe care mineraee o ascund in ee.
Superstitiie7 mitoo-ia si iteratura au %ost intotdeauna e-ate de pre&enta cristaeor
inca din cee mai "ec>i timpuri. Nu putine sunt miturie in care ineee misterioase a"eau
puteri ma-ice. C>iar si ma-icu -o9 de crista a pre&icatoareor este tot o miti%icare a
puterior nemar-inite ae cristaeor. In mitoo-ia persana7 se spunea ca umea sta pe un
-i-ant sa%ir7 caruia i se datorea&a cuoarea a9astra a ceruui. Smaradee erau cand"a
considerate serpi or9i si i se atri9uiau proprietati medicae. Ru9inee erau sim9o a puterii si
a dra-ostei in E"u Aediu7 de aceea adeseori domnitee medie"ae pre&entau ca"aerior or
tro%ee din pietre pretioase. Aute pietre pretioase au primit insa atri9ute mae%ice7 asa cum a
%ost diamantu care se spune ca poate aduce nenorociri ceui care i poarta.
Unee pietre au %ost atri9uite %iecarei uni sau %iecarui semn &odiaca. O9iceiu de
atri9uire a unei pietre pretioase %iecarei uni a anuui pro"ine din secou I7 descris de cee *.
pietre de pe pieptaru ui Aaron7 Aaree Preot din Israe. In E8odu .,7 *'?3+ scrieE KIn e
LpieptarM sa tesi o tesatura de pietre7 si anume patru randuri de pietre. In randu intaiE un
sardoni87 un topa& si un smarad7 in a doiea randE un ru9in7 un sa%ir si un diamant7 in a
treiea randE un opa7 un a-at7 un ametist7 in a patruea randE un crisoit7 un oni8 si un <asp.
O9iceiu de a purta pietree caracteristice unior a de"enit popuar a9ia in secou a
/)III?ea7 in Poonia7 de unde s?a raspandit in Europa si apoi in toata umea. Pietree
pretioase si semipretioase poseda7 totodata7 "irtuti e8traordinare. Incon"enientu ma<or in
ca&u or este pretu care nu permite7 din ne%ericire7 oricui sa?si adapte&e ne"oior sae piatra
pretioasa a carei "aoare ii este 9ene%ica. 2aca pentru nati"ii in Haanta7 de e8empu7 ii este
caracteristic diamantu sau opau7 pentru Her9ec7 ametistu7 ru9inu si diamantu7 pentru
Capricorn7 oni8u a97 acestea7 purtate in 9i<uterii pe mana stan-a sau a -at7 cat mai aproape
de pe8u soareui7 e pot tre&i7 stimua sau atra-e ener-iie po&iti"e.
III. CLASI3ICAREA CRISTALELOR
Nu orice piatra este considerata crista7 tot asa cum nu orice piatra este considerata
pretioasa sau semi?pretioasa.
Iata o sumara casi%icare si e8empi%icare a pietreorE
PIETRE PRETIOASE sunt doar urmatoareeE 2IAAANT7 RUHIN7 SA3IR7
CRISOHERIL7 ALE/AN2RIT7 TOPAG7 SAALAR27 AC)AAARIN
PIETRE SEAI?PRETIOASE :GEAE;E SPINEL7 IELIO2OR7 AORGANIT7 GIRCON7
GRANAT7 TURAALINA7 CUARTURI :Crista de stanca7 citrin7 cuart ro&7 cuart %umuriu7
ametist7 oc>i de ti-ru7 <asp7 cacedonia; si restu...
PIETRE 2E NATURA ORGANICAE SI2E37 PERLA7 CIIILIAHAR7 CORAL
4
TECTITEE AOL2A)IT7 OHSI2IAN
ROCIE GRANIT7 PEGAATIT7 AARAURA7 UNANIT
Iata aici o ampa 9a&a de date despre cristae7 minerae7 pietre pretioase si semi?
pretioase dintre cee mai cunoscute. 3iecare pa-ina dedicata pietreor si cristaeor contine
%oto-ra%ii7 in%ormatii si recomandari. 2aca stii ce pietre au 9i<uteriie tae7 citeste direct
in%ormatiie despre ee7 dar daca nu stii ce pietre contin 9i<uteriie tae7 anai&ea&a %oto-ra%iie
si compara cu ceea ce ai acasa. Atentie: pentru a te bucura de proprietatile acestor cristale,
trebuie sa ai garantia ca ceea ce contine bijuteria ta este - cu adevarat - cristal natural si
veritabil. O copie artificiala nu are nici o valoare din punct de vedere al proprietatilor
cristalelor, decat frumusete !
AC)AAARIN
:9eri;
AGAT ALE/AN2RIT
:criso9eri;
AAAGONIT AAHRA
:c>i>im9ar;
AAETIST
:cuart "ioet;
AAETRIN APATIT A)ENTURIN
:cuart "erde;
AGURIT
HERIL CALCE2ONIE CALCIT CARNEOL CAROIT
CELESTIT CITRIN CORAL CRISOCOLA CRISOLIT
CRISOPRAG
:<ad austraian;
CRISTAL 2E
STANCA
:cuart;
CUART
3UAURIU
CUART ROG 2IAAANT
2IOPTAG 2OLOAIT 3LUORIT
:%uorina;
GRANAT
:rodoit7 pirop;
IELIO2OR
IEAATIT IOOLIT IOLIT
:sa%ir de apa;
FA2DFA2EIT
:Ne%rit;
FAIS
5
FASP NIANIT NUNGIT LAHRA2ORIT
:spectroit;
LAPIS LAGULI
:a&urit;
LEPI2OLIT AALAIIT AOL2A)IT AORGANIT
:9eri ro&;
OHSI2IAN
OCII
2E PISICA
OCII
2E SOIA
OCII
2E TIGRU
ONI/ OPAL
PERI2OT
:Oi"ina;
PERLA PIRITA
:marca&it;
PIATRA LUNII
:aduar;
PIATRA
SANGELUI
:Ieiotrop;
PIATRA
SOARELUI
RO2OCROGIT RO2ONIT RUHELIT RUHIN
SA3IR SAR2ONI/ SELENIT SAARAL2 SO2ALIT
SPINEL SUGILIT TANGANIT TOPAG TURCOAG
:peru&ea;
TURAALINA TURAALINA ROG TURAALINA
)ER2E
UNANIT GIRCON
:>iacint;
6
I). PURI3ICAREA CRISTALELOR
Intr?ade"ar7 e 9ine sa nu purtati un crista inainte de a? ei9era de ener-iie ne-ati"e pe
care e contine si inainte de a? incarca de ener-ia d". Ae-eti cristau care "i se potri"este7
consutand ista cristaeor corespun&atoare &odiei d". natae sau ascendente7 precum si
descrierea or din punct de "edere meta%i&ic7 pentru a sti ce trasatura doriti sa "a %ie
de&"otata purtand acest crista. Urmati apoi cate"a din etapee e8puse aaturat pentru a "a
puri%ica si pro-rama cristau aes. Nu este o9i-atoriu sa e incercati pe toate7 cee mai
e%iciente suntE spaarea in apa curenta7 puri%icare cu apa sarata7 incarcare a umina soareui
si in %ina incarcarea cristauui cu propria d". ener-ie po&iti"a. Nu purtati un crista nepuri%icatP
*. INGROPARE IN PAAANT ? In-ropati cristau pentru cate"a &ie in pamant. ATENTIEE
Nu e recomanda9i pentru >ematit sau ate minerae 9o-ate in %ier7 care ar putea %i
a%ectate.
.. ACOPERIRE CU SARE 2E AARE ? Lasati cristau timp de o noapte intr?un recipient
cu sare marina :uscata7 in %orma de pra%;. ATENTIEE Sarea poate a%ecta seenitu7
a&uritu7 cacitu7 deci nu %oositi in acest ca& "arianta de puri%icare cu sare sau apa
sarata.
3. CU AFUTORUL UNUI ALT CRISTAL ? Lasati cristau nou in apropierea unui crista de
cuart 9rut de dimensiuni mai mari7 de<a puri%icat. Aetoda e recomanda9ia pentru
pietree deicate7 care ar putea %i a%ectate de ate metode de puri%icare.
$. ILUAINARE CU AFUTORUL UNOR LAAPI PENTRU CROAOTERAPIE ? Apicati
timp de cate"a minute o umina a9a7 aurie7 "ioet7 9eu asupra cristauui.
'. SUNET 2E CLOPOTEI ? Aiscati indeun- copotei de "ant :de %orma tu9uara7 in $7 J7
, tonaitati; deasupra cristauui.
J. E/PUNERE IN LUAINA SOLARA SAU LUNARA ? Lasati cristau pentru cate"a ore
in umina Soareui :a apus sau a rasarit; sau in umina unii pine. 2aca Soaree este
prea intens7 nu asati piatra mai mut de 3+ de minute. ATENTIEE Lumina poate a%ecta
ametistu7 cuartu ro&7 ceestitu a9astru7 citrinu7 %uoritu7 piatra unii7 ac"amarinu
:cuoarea poate de"eni usor mai %ada; deci nu %oositi metoda de puri%icare in umina
soara intensa si nu pentru timp indeun-at.
(. PURI3ICARE APA CURENTA ? Lasati piatra cate"a minute in "auri de mare :e"ident7
asi-urati?"a ca nu o "eti pierde; sau in curs de i&"or sau de parau de munte.
,. ACOPERIRE CU PETALE 2E 3LORI ? Lasati cristau cate"a ore intr?un cosuet cu
petae de tranda%ir7 de ro&marin7 de e"antica.
1. ACOPERIRE CU NISIP ? Lasati cristau cate"a ore intr?un recipient cu nisip pur de
scoica.
*+. PURI3ICARE IN PIRAAI2A ? Lasati cristau in centru de -reutate :*D3 de a 9a&a7
.D3 de a "ar%; a unei piramide :din carton7 din cadru de cupru sau orice at materia
natura7 dar nu din materiae arti%iciaeE pastic etc;.
**. Orice ata sursa naturaa ? orice eement a naturii ? de a care cristau poate e8tra-e
ener-ie pura este recomandata.
PURI3ICAREA IN APA SARATA ? Cea mai a indemana metoda de puri%icare este
spaarea in apa curenta sau puri%icarea in apa sarata. Puteti insa adau-a in pus si ate
metode simpe de mai sus7 dar care nu se contra&ic metodei aese. 2e e8empu7 dupa
spaarea in apa curenta7 puteti asa piatra a soare iar in %ina ii puteti apica si metoda
sonora7 cu copotei c>ine&esti. Ru-aciunea cu piatra in mana ii con%era o incarcatura
spirituaa in pus.
CONTINUATI PROCE2URA 2E PURI3ICARE
*. ALEGEREAE Ae-eti cristau potri"it sau treceti in re"ista 9i<uteriie cu pietre pretioase
pe care e a"eti prin casa. Este posi9i sa a"eti de<a o piatra pe care nu ati 9a-at?o in
seama pana acum7 desi ea "a astepta sa o descoperiti de ani de &ie. SPALAREA
INITIALAE Spaati cristau cu apa curenta cat mai 9ine posi9i7 c>iar si cu o periuta
moae7 ca sa nu &-ariati supra%ata pietrei. AtentieE unee pietre au supra%ata moae7
deci nu tre9uie a-resate.
.. PURI3ICAREAE 2upa ce toate impuritatie au %ost indepartate7 ase&ati piatra intr?un
recipient de stica sau de crista7 umput cu apa curata7 %iarta si racita sau apa din
sursa naturaa :apa de mare7 apa de i&"or7 apa de poaie7 dar daca sunteti si-uri ca
sursa respecti"a este compet pura; in care turnati o cantitate su%icient de mare de
sare -ema :-run<oasa; ast%e incat sa %iti si-uri ca ati reai&at o soutie saina de
concentratie mare. AtentieE nu %oositi sare de 9ucatarieP Lasati cristau timp de o
saptamana ? sau macar o noapte ? in ace recipient :in ca&u puri%icarii repetate7 a<un-
si cate"a ore; cat mai departe de a-omeratia casei. Puteti tine cont si de %a&ee
unare7 ce mai 9ine ar %i sa puri%icati cristau intr?o perioada in care una e in crestere
sau c>iar a una pina sau in prea<ma &iei de una pina7 pentru a ampi%ica
ener-i&area.
3. CLATIREA CU APA CURATAE Rasturnati apa din recipient7 apoi asati sa cur-a apa
curenta a9undenta peste crista pana ce apa ramane compet curata. Nu ster-eti
cristau cu nici un materia te8ti7 ci asati? sa se usuce in umina naturaa7 daca se
poate a apus sau a rasarit7 in sursa naturaa de uscare7 pe 9acon7 pe un per"a&7 dar
%ara a? murdari iar de impuritati.
$. PERSONALIGAREAE Odata puri%icat nu mai asati pe a9sout nimeni in a%ara de d".
sa mai atin-a acest crista. 2in ace moment e preia amprenta d". ener-etica deci
orice atin-ere straina tre9uie imediat inaturata7 repetand procedeu de mai sus
:a<un-e doar spaarea cu apa curenta de cate"a minute;. 2e %apt7 tot acest ritua
tre9uie repetat periodic7 mai aes dupa perioade de stress7 de 9oaa7 dupa perioade
a-omerate sau cand simtiti ca ener-ia sa ? si deci si a d". ? a sca&ut.
'. INCARCAREAE 2upa ce s?a uscat cristau7 tineti? in mana cate"a minute si incarcati?
menta de ener-ie po&iti"a7 transmiteti?i -anduri si intentii 9une7 e"entua "a puteti
pune o dorinta care doriti sa "i se impineasca din momentu in care "eti purta acest
crista. In timpu ener-i&arii7 puteti ascuta o mu&ica aeasa7 cu tonaitati spirituae7 o
mu&ica inistita7 casica sau eectronica7 in nici un ca& o mu&ica de consum sau %ara
"aoare spirituaa. Puteti %ace in acest timp aromoterapie7 meoterapie sau sa
aprindeti 9etisoare par%umate si sa meditati.
J. IGOLAREAE 2upa ce ati KtransmisK cristauui tot ce a"eati de transmis7 ase&ati? intr?o
pun-uta specia con%ectionataE din piee7 din cati%ea7 din 9um9ac7 crosetata7 impetita
etc. Incercati sa %ie cat mai 9ine reai&ata7 pentru a nu se desc>ide si a pierde
cristau7 dar si pentru a um9a din cand in cand usor a crista pentru a? puri%ica sau
a? ua in mana cand simtiti ne"oia de ener-i&are in momentee de rea8are. Puteti de
asemenea sa atasati cristauui un ant ? de piee7 de aur7 de ar-int ? dar pre%era9i ca
8
piatra sa nu %ie %oosita ca 9i<uterie7 ci sa o purtati pe su9 >aine7 cat mai aproape de
trup. Nu tre9uie sa spuneti nimanui ca purtati acest crista. 2aca totusi cine"a i
atin-e7 sau daca aratati cui"a acest crista7 e 9ine sa? puri%icati din nou. Gandurie
aceei persoane ? c>iar si -andurie de indi%erenta sau suspiciune7 nu neaparat
ne-ati"e ? pot incarca ne-ati" piatra d". Campu ener-etic a unui crista este destu
de mare in <uru d". ca inter"entia cui"a sa i in%uente&e.
(. PURTAREAE Purtati acest crista permanent cu d". La -at7 in -eanta7 in 9u&unar7 su9
perna cand dormiti7 nu i uitati acasa7 pentru ca sc>im9u de ener-ie e reciproc si
permanent. E tre9uie sa de"ina parte inte-ranta din %iinta d"7 deci nu? tratati cu
indi%erenta7 ca pe o <ucarie uitata in pod sau ca pe un tama-uc>i care tre9uie >ranit a
ore %i8e. Tre9uie sa? tratati ca si cum ar %i o parte din d"7 deci tre9uie sa se 9ucure de
aceeasi atentie pe care ati acorda?o mainior sau paruui d".7 9a c>iar mai mut7 ca si
cum ar %i inima d"7 pentru ca "a "a o%eri aceeasi ener-ie pe care inima "i?o asi-ura in
%iecare &i
In momentee di%icie7 a 9oaa7 a o9oseaa7 a stress7 a emotii7 tineti cristau in mana. In
stan-a pentru a primi ener-ie po&iti"a7 in dreapta pentru a ei9era ener-ie ne-ati"a. 2aca
cine"a dra- din <uru d". are ne"oie de a<utoru d". ? un copi 9ona"7 un prieten o9osit etc ?
a<un-e sa tineti cristau in mana si sa ii transmiteti prin mana ramasa i9era putin din ener-ia
d". :pre%era9i prin dreapta;. Nu e dati or cristau7 ci doar e transmiteti ener-ia prin
intermediu d". E"entua o%eriti?e cadou un crista7 dar procedeu de puri%icare tre9uie %acut
de ei persona7 ca mai sus.
,. REPETAREA PURI3ICARIIE Nu uitati sa puri%icati din cand in cand cristau. E ne"oie
de acest ritua ori de cate ori simtiti ca protectia sa ener-etica a sca&ut sau incepeti
sa dati semne de 9oaa sau a"eti de trecut piedici mai mari. Inseamna ca s?a incarcat
ne-ati"7 prin a9sor9tia ener-iior din <uru d". Acesta este de %apt rou cristauui7 de a
a9soar9e ener-iie ne-ati"e7 c>iar si pe ae d".7 nu numai pe ae ceorati.
1. Puteti cauta un crista de dimensiuni mari sau un copace din cristae7 sa? supuneti
tratamentuui descris mai sus si sa? ase&ati intr?un oc centra a casei d".7 dar unde
sa nu ai9a prea muta ume accesE intr?o "itrina7 pe un ra%t7 pe masa7 a "edere7 dar
totusi inaccesi9i. E tre9uie sa de"ina cristau casei d"7 care sa prote<e&e caminu si
%amiia. L?ati putea pune cat mai aproape de usa de a intrare7 de e8empu7 pentru a
a9soar9e ener-iie ne-ati"e ae ceor care "a caca pra-u.
*+. Ganditi po&iti" cand purtati cristau7 -anditi?"a ca sunteti prote<at si ca pro9emee "a
"or ocoi.
**. Nu transmiteti nici d". ener-ii ne-ati"e atora ? ura7 in"idie7 9estem7 -eo&ie ? pentru
ca e%ectu ar putea %i mai mare decat "a asteptati.
). CULOAREA CRISTALELOR
Unee cristae au cuori speci%ice ? deci nu pot a"ea mai mute cuori sau nuante ? in
sc>im9 ate specii de cristae au o "arietate nenumarata de nuante si cuori :de e8empu
a-atu;. Cuoarea sau nuanta este dictata de continutu de metae sau ate minerae in
structura cristauui.
2esi unee cristae sunt recunoscute de toata umea ca a"and o anumita cuoare ? de
e8empu Lapis La&ui nu poate %i decat pe nuante de a9astru iar maa>itu7 doar pe nuante
9
de "erde ? totusi pot e8ista cristae din aceasta specie de cu totu ata nuanta decat erati
o9isnuiti7 de e8empu pot e8ista sa%ire a9e sau "ioet7 desi stiati ca sa%iree sunt doar
a9astre7 sau <ad purpuriu7 desi erati con"ins ca <>adu nu poate %i decat "erde.
Aai <os -asiti un ta9e de corespondente intre cristae si cuoarea or predominanta7
pentru a 9ene%icia de ener-iie su9tie ae cuorii respecti"eP
CULOAREA
2OAINANTA
Cristae care au7 in -enera7 aceasta cuoareE
ROSU INTENS Fasp rosu7 Ru9in7 A-ata de %oc7 Spine rosu7 Rodocro&it
ROSU INCIIS Granat
ROG
Cuart ro&7 Fasp ro&7 Turmaina ro&7 Lepidoit7 Su-iit7 Rodocro&it7
Rodonit
ORANGE Carneo7 Piatra Soareui7 Cora7 Opa de %oc
GALHEN
A-at Cra&Q Lace7 Cacit -a9en7 Citrin7 C>i>im9ar7 Oc>i de ti-ru7
Topa& -a9en
GALHEN?AURIU Oc>i de ti-ru7 C>i>im9ar7 Pirita7 O9sidian auriu
)ER2E INTENS sau
INCIIS
A-at de musc>i7 Aaa>it7 Piatra San-euiDIeiotrop7 A"enturin "erde
inc>is7 2iopta&7 Crisocoa7 Aoda"it7 Peridot7 Crisoit7 Turmaina "erde7
O9sidian "erde7 Smarad
)ERNIL A"enturin "erni7 3uorit7 Fadeit7 Crisopra&
ALHASTRU?)ER2E
sau
HLEU?)ERT
Ama&onit7 Turcoa&7 O9sidian a9astru?"erde
ALHASTRU
2ESCIIS sau HLEU
CIEL
Cacedonie7 Heri?Ac"amarin7 Cacedonie7 3uorit7 IoRit7 Sa%ir7 Topa&
9eu?cie7 Turcoa&
ALHASTRU INCIIS Lapis La&ui7 A&urit7 Apatit
10
IN2IGO Sodait
)IOLET Ametist7 3uorit
ALH Piatra Lunii7 Cacedonie7 IoRit7 Pera7 Cacit7 Oni8 a97 A-at
GRI Iematit7 Cuart %umuriu7 A-at
NEGRU
Oni8 ne-ru7 Oc>i de soim7 O9sidian %u- de nea7 O9sidian ne-ru7
Sardoni87 Turmaina nea-ra
AARO7 HEF
Oc>i de pisica7 A-at7 A-at de HotsRana7 Fasp cu mode7 O9sidian
ma>on7 Sardoni87 Piatra Lunii
INCOLOR Piatra Lunii7 Crista de cuart7 2iamant7 Iiacint7 Girconiu7 Ceestit
AULTICOLOR A-at7 Fasp7 UnaSit7 3uorit7 Opa7 La9radorit7 Ametrin
PIETRE TI ROCI
ROCNS


GEMS
11AGATHA
12
VI. CUA SC PORT CRISTALELE
Oricare ar %i %orma pe care o ia cristau7 e%ectu ui se simte acoo unde este ase&at
sau direct asupra ceui care i poarta. Nu a<uta sa purtati d". un crista pentru a?i %i de %oos
atei persoaneP 3iecare om cu cristau uiP
Iata cate"a recomandariE Un o9iect din piatra naturaa ? o statueta de <ad7 o s%era de
crista7 o piramida de cuart7 o paca de a-at sau orice at o9iect de decor din crista sau piatra
naturaa ? poate %i ase&at oriunde in casa. Este 9ine sa a"eti un crista natura in urmatoaree
situatiiE
pentru %amiiie cu pro9eme7 pentru ec>ii9rarea ener-iior intre mem9rii %amiiei :con%icte sau
neintee-eri;
a mutare in casa noua :armoni&area cu nou mediu;
pentru proaspat casatoriti :mentinerea unei atmos%ere po&iti"e in cupu7 este si un %oarte 9un
cadou de nuntaP;
in casee cu oameni 9ona"i sau cu pro9eme ma<ore
in camera copiuui :cresterea in conditii 9ene%ice;
in dormitor :ec>ii9rarea ener-iior in cupu;
in 9aie :disiparea ener-iior eiminate prin spaarea trupuui;
in su%ra-erie7 i"in- sau >o :protectia impotri"a ener-iior ne-ati"e ae musa%irior care intra in
casa;
a sediu %irmei :asi-ura o e"outie 9ene%ica a%acerii;
in camera de ucru sau ate medii incarcate de radiatii sau ener-ii noci"e :an-a cacuator7
tee"i&or7 aparatura care emite radiatii;
in ca9inetu medica :in medii in care se intra in contact cu oameni cu pro9eme;
a ->isee de reatii cu pu9icu :diao- po&iti" sau in ca&u in care ucrati intr?un mediu in
contact direct cu un pu9ic "ariat7 pentru a "a prote<a impotri"a -andurior ne-ati"e;
a ser"iciu :in ca&u unui mediu ipsit de armonie7 incarcat ne-ati"7 tensionat7 stresant sau
cand ucrati in su9ordinea unor superiori cu in%uenta ne-ati"a asupra d".;.
pentru acti"area &oneor %en- s>ui in incapare
CUA PURTAA HIFUTERIILE CU PIETRE PRETIOASE
13
2upa puri%icare7 9i<uteriie cu cristae tre9uie purtate permanent asupra d".7 pentru a "a
9ucura de protectia or.
Aedaioanee tre9uie purtate a -at7 nu neaparat deasupra >aineor7 ci si ca taisman
secret7 cat mai aproape de piee. 2ar pot %i ase&ate si in porto%e7 in anumite ocuri din
incapere7 a-atate de candea9ru7 de tocu usii sau %erestrei7 a-atate an-a patu copiuui7 su9
perna7 intr?un 9o de stica pe masa7 in coturie camerei... Propria ima-inatie poate ae-e
ocu ce mai potri"it pentru a a-ata un crista care se "a aduca noroc.
Aana si de-etee pe care sunt purtate cristaee au si ee importanta.
Aana dreapta este transmitatoare de ener-ie7 mana prin care ener-ia este ei9erata7
de-a<ata7 deci purtati 9i<uterii pe mana dreapta cand doriti o ei9erare de ener-ie ne-ati"a
sau transmiterea ener-iei 9ene%ice spre ata persoana :man-aiere7 ainare7 dra-oste7
"indecare;. Cristau "a preua surpusu de ener-ie ne-ati"a care "a creea&a stari de %urie7
o9oseaa7 ma>nire.
Aana stan-a este receptoare de ener-ie 9ene%ica7 deci purtati 9i<uterii pe mana
stan-a atunci cand a"eti ne"oie de un surpus de ener-ie po&iti"a7 de protectie7 de
ener-i&are7 de acti"are7 ce mai pro9a9i permanent. Sc>im9ati pe mana dreapta cand simtiti
ca ener-ia d". este in surpus si se mani%esta a-resi".
2e-etu mare are e-atura cu trupu %i&ic7 deci e 9ine sa purtati inee cu cristae cu
e%ect asupra or-aneor interne7 pentru o stare de sanatate mai 9una. In panu sanatatii7 este
conectat direct de sinusuri7 urec>e7 rinic>i7 sistemu im%atic.
2e-etu aratator are e-atura cu panu constientuui7 deci purtati inee pe acest de-et
pentru ca in%uenta cristauui sa se resimta in pan menta si inteectua :-andire7 <udecata7
ratiune7 o-ica7 deci&ie7 studiu7 in"atare7 educatie7 cunoastere;. Este de-etu or-oiuui7 a
puterii7 a impunerii asupra atora. In panu sanatatii7 este conectat direct de sistemu ner"os
si coon.
2e-etu mi<ociu are e-atura cu umea emotiior si a sentimenteor7 deci e 9ine sa
purtati inee cu cristae speci%ice aturii emotionae a "ietii. In panu sanatatii7 este conectat
direct de creier7 rinic>i7 im%a7 -anda pineaa.
2e-etu inear are e-atura cu panu su9constientuui7 deci e 9ine sa purtati inee pe
acest de-et pentru a primi mesa<e din astra7 pentru "ise7 intuitie7 presentimente7
a"ertismente7 ei9erare de %rustari7 de an8ietate7 de temeri ce sunt ascunse in su9constient.
In panu sanatatii este conectat direct de aparatu reproducator7 sistemu endocrin7
>ipotaamusu.
2e-etu mic are e-atura cu destinu uman7 deci e 9ine sa purtati inee pe acest de-et
pentru a aduce sc>im9ari in destinu d".7 pentru impinirea propriuui destin7 pentru e"itarea
e"enimenteor dure ae sortii si pentru atin-erea menirii personae. In panu sanatatii este
conectat direct de inima7 intestin su9tire7 piept si sani.
)II. ALEGEREA CRISTALELOR @N 3UNCBIE 2E GO2II

Ener-ia 9ene%ic# a pietreor pretioase !n "iata omuui. Atractia pentru comorie
p#m4ntuui a %#cut ca7 dup# miioane de ani de t#inuire !n cotoane su9terane7 s# ias# a
supra%at# cristae de o %rumusete rar#. Pietree pretioase7 semipretioase7 -emee sau ? !ntr?
14
un cu"4nt -eneric ? cristalele au %ost o9iect de %ascinatie din cee mai "ec>i timpuri. Li s?au
atri9uit puteri ma-ice7 cait#ti meta%i&ice7 in%uente astrae7 dar7 !n %ond7 ascund !n ee ener-ii
teurice si cosmice acumuate de miioane de ani !n structura or cristain#7 care7 odat# iesit#
a umin#7 radia&# !n <ur o %#r4m# din comoara or ascuns#.
Superstitiie7 mitoo-ia7 spirituaitatea si iteratura au semnaat pre&enta cristaeor ca
un su9iect aparte7 %ascinant si misterios deopotri"#. Pietree pretioase sunt mentionate si !n
)ec>iu Testament ca podoa9# a pieptaruui <udec#tiiE 5S# %aci apoi pieptaru <udec#tii cu
m#iestrie L...M7 s#? %aci de aur7 de %ir a9astru7 purpuriu si c#r#mi&iu7 si de in su9tire r#sucit.
L...M. @n e s# tesi o tes#tur# de pietre7 si anume patru r4nduri de pietreE !n r4ndu !nt4i7 un
sardoni87 un topa& si un smaradU !n a doiea r4nd7 un ru9in7 un sa%ir7 si un diamantU !n a
treiea r4nd7 un opa7 un a-at si un ametistU !n a patruea r4nd7 un crisoit7 un oni8 si un <asp.6
:Exodul 28;.
Corespondentee dintre astroo-ie si eementee umii care ne !ncon<oar# pot %i nenum#rate.
A"em cuori &odiacae7 sunete speci%ice &odiior7 mod de "iat# !n reatie cu in%uentee astrae7
"i9ratii comune care au putut %i coreate de?a un-u secoeor. 2ar &odiie si?au -#sit
comunicarea si !n umea cristaeor7 !n %unctie de cuorie speci%ice si panetee -u"ernatoare.
HERHEC. SCORPION. Cristae rosii
Gu"ernate de Aarte7 cristaee rosii m#resc ener-ia a cote ma8ime. 2au c>e% de
"iat#7 inspir# a initiati"# si !m9ie indi"idu spre actiune7 miscare7 sc>im9are. 2au cura< si
pasiune7 %ac omu s# actione&e c>iar si !n acee panuri a care nu ar %i !ndr#&nit s# spere.
Recomandate pentru atin-erea oric#ror scopuri patronate de AarteE per%ormante !n sport7
se87 cura<7 ener-ie %i&ic#7 a%irmare7 !mpinirea dorinteor proprii7 succes7 !ndr#&nea#7 "ictorie
!n con%icte si competitii7 suprematie7 upt#. Sunt pietre care ! %ac pe purt#tor s# se
e"identie&e7 s# se mani%este cu personaitate7 s# atin-# puterea7 deci sunt pentru cei care
"or s# de"in# primii !n tot ce %acE se%i7 directori7 sporti"i. Atra- succesu !n domenii
caracteri&ate de concurent# si upt# pentru a%irmare. Ampi%ic# si !m9un#t#teste "iata
se8ua#7 sporind pasiunea erotic#. 3emeie ! pot purta pentru a a"ea succes a 9#r9atii7 iar
9#r9atii pentru a a"ea succes !n %ata ad"ersarior. Prote<ea&# !mpotri"a atacurior %i&ice si
psi>ice7 a r#nior7 a "ioentei si a-resi"it#tii su9 orice %orm#7 a -reseior din impusi"itate sau
-ra9#7 a accidenteor. Aesa<u orE fii curajos, actionea!, lupt!, fii primul! Recomand#riE Fasp
rosu7 Carneo7 Ru9in7 Granat7 Rodocro&it7 Spine rosu7 Cora rosu7 Rodonit.
TAUR. HALANTA. Cristae ro&
Gu"ernate de )enus7 cristaee ro& emit o c#dur# tandr#7 o anume 9ucurie de "iat#7 o
pace interioar# care atra-e simpatia si iu9irea pur#. Rea8ea&# trupu si mentau7 aduc cam
!n su%et si %ericire pe c>ip. Sunt pietree ceor 9uni a su%et7 a copiior
si adoescentior7 a oamenior !ndr#-ostiti si puri !n interior
. Apanea&# con%ictee7 a<ut# a e8primarea sentimenteor !n %orma or cea mai sincer#.
Recomandat pentru atin-erea oric#ror scopuri patronate de )enusE iu9ire7 c#s#torie7
%rumusete7 9ucurie7 p#cere de a tr#i7 !ntee-ere7 cam7 armonie7 taente artistice7
sen&uaitate7 prietenie7 !mp#care7 "iat# de %amiie7 sarm persona. Aesa<u cristaeor ro&E fii
bun, iubeste neconditionat, d!ruieste, fii tandru! Recomand#riE Cuart ro&7 Lepidoit7 Opa ro&7
Ametrin7 Rodonit7 Cora7 Su-iit7 Sa%ir ro&7 Turmain# ro&7 Fasp ro&7 Gircon ro&7 Cacedonie
ro&.
15
GEAENI. 3ECIOARA. Cristae -a9ene
Gu"ernate de Aercur7 cristaee -a9ene desc>id spre cunoastere si comunicare7 spre
in%ormatie si reationare7 spre de&"otarea inteectua# si inter?conectare a ni"e menta si
spiritua cu umea din <ur. Con%er# %e8i9iitate si adapta9iitate !n pan reationa si inteectua7
a<ut# a de&"otarea menta#7 %aciitea&# comunicarea7 m#resc socia9iitatea7 capacitatea de
e8presie7 desc>id noi
c#i de e8porat !n pan menta7 inteectua sau reationa7 a<ut# a intrarea !n contact cu
semenii. Recomandate comunicatorior7 pro%esorior7 scriitorior7 oamenior de a%aceri7 aceor
oameni care intr# !n permanent# !n contact cu oamenii7 pentru o 9un# !ntee-ere si
comunicare. Sunt recomandate pentru atin-erea oric#ror scopuri patronate de AercurE
c##torii7 studii7 a%aceri7 prietenie7 coa9orare7 miscare7 comunicare7 iteratur#7 reationare7
!mp#care7 diao-7 cunoastere7 e8primare. Prote<ea&# !mpotri"a -reseior7 a erorior de
perceptie7 a reatiior ne-ati"e7 a ne!ntee-erior !n pan reationa7 a esecuui %inanciar.
Aesa<u orE comunic!, intr! "n leg!tur! cu lumea, afl!, cunoaste! Recomand#riE C>i>im9ar7
Citrin7 Oc>i de ti-ru7 A-at7 2iamant -a9en7 Sa%ir -a9en7 Topa& -a9en7 Turmain# -a9en#.
RAC. Cristae a9e7 incoore
Gu"ernate de Lun#7 cristaee a9e7 incoore sau ar-intii con%er# puritate si iniste
interioar#7 o %ort# de protectie !mpotri"a oric#rui tip de perico. 2esc>id a ni"e emotiona pe
cei care nu stiu s# iu9easc#7 sporesc instinctu matern si !m9un#t#tesc reatiie de %amiie7
a<ut# a mentinerea unei st#ri ec>ii9rate de s#n#tate. @m9ie a sc>im9#ri periodice !n "iata
indi"iduui7 m#resc romantismu7 emoti"itatea7 capacitatea de a iu9i :recomandat ceor care
nu stiu s#?si e8prime sentimentee;. Pe %emei e %ace mai cade7 mai atr#-#toare7 iar pe
9#r9ati !i a<ut# s# !nteea-# mai 9ine uni"ersu %eminin. Sunt pietre !n -enera %eminine7 dar
9#r9atii e pot purta pentru a depinde cait#tie tipic %eminineE intuitie7 dra-oste7 !ntee-ere.
Camea&#7 rea8ea&#7 con%er# somn inistit si "ise re"eatoare7 aduc a umin# ener-iie
po&iti"e si e ani>iea&# pe cee ne-ati"e. Prote<ea&# !mpotri"a 9oior7 a atacurior psi>ice
ne-ati"e7 a -4ndurior ne-re7 a depresiei7 a su%erintei din dra-oste. Este recomandat pentru
atin-erea oric#ror scopuri patronate de Lun#E %amiie7 domiciiu7 sensi9iitate7 emoti"itate7
s#n#tate7 cas#7 ocrotire7 sensi9iitate7 %eminitate7 copii7 maternitate. Con%er# somn inistit si.
Sunt pietre indicate pentru mentinerea unei st#ri 9une de s#n#tate sau a se purta !n timpu
sarcinii7 a %emei :sau pentru %ertiitate;. Prote<ea&# !mpotri"a 9oii7 a pro9emeor %amiiae7 a
de&ordinii si ne!ntee-erior7 a atacurior psi>ice. Aesa<u orE ocroteste, desc#ide-ti sufletul, fii
sensibil, ascult!! Recomand#riE Crista de cuart7 Cacedonie7 Piatra Lunii7 IoRit7 A-at7 Cuart
#ptos7 Pera.
LEU. Cristae portocaii sau aurii
Gu"ernate de Soare7 cristaee oran-e sau aurii intr# !n reatie cu personaitatea
indi"iduui. Con%er# ener-ie de a ne mani%esta cu mai mut# !ncredere7 m#resc creati"itatea
si capacitatea de e8presie7 a<ut# a descoperirea taenteor personae. Stimuea&#7
!ncura<ea&#7 trimit a actiune. Con%er# protectie si putere de a reusi !n "iat#. Atra- succesu7
a%irmarea7 reusita7 norocu7 sansa. Scot a i"ea# ade"#rata personaitate sau a<ut# a
mani%estarea propriei indi"iduait#ti. Aun-# timiditatea7 ne!ncrederea7 a<ut# a iesirea din
anonimat pentru a ar#ta umii ade"#rata "aoare. Con%er# str#ucire7 unicitate7 m4ndrie ceui
16
care e poart# si atra-e atentia asupra purt#toruui. Sunt pietre optimiste7 norocoase7
aduc#toare de succes. Prote<ea&# !mpotri"a ->inionuui7 a nereusitei7 a nesansei. Aesa<u
orE afirm!-ti personalitatea, tr!ieste, impune-te, iubeste, fii m$ndru de tine! Recomand#riE
Carneo7 C>i>im9ar7 Citrin7 Oc>i de ti-ru7 Oc>i de pisica7 Piatra Soareui7 Cacedonie7
Criso9eri7 Opa de %oc7 Pirit#.
TAUR. HALANTA. GEAENI. 3ECIOARA. Cristae "er&i
Gu"ernate de Aercur si )enus7 deopotri"#7 cristaee "er&i ascund !n ee o ener-ie cu
totu specia#7 %iind aduc#toare de noroc si ec>ii9ru. Aduc rea8are7 cam interior si e8terior7
apanea&# con%ictee si desc>id spre armonie si 9un# !ntee-ere. Sunt cristae ae po%tei de
"iat#7 ae s#n#t#tii7 ae purit#tii naturii7 deci con%er# ener-ia necesar# pentru a ne ec>ii9ra
"iata pe toate panurie. Sunt pietre care mentin o stare de s#n#tate 9un# :cristae
"indec#toare;. Sunt recomandate pentru orice scopuri a%ate !n -ri<a ui )enusE dra-oste7
c#s#torie7 succes a se8u opus7 !mp#care7 armonie7 9un#tate7 cam7 iniste7 %rumusete7 dar si
a ui AercurE 9ani7 succes !n a%aceri7 9un#stare7 a%irmare inteectua#7 9un# reationare7
comunicare7 studiu7 c##torii7 !mp#care. Par a %i cristae 59une a toate6. Prote<ea&# !mpotri"a
pierderior de 9ani7 a ->inionuui7 a 9oior7 a -4ndurior ne-ati"e. Aesa<u orE fii calm, fii bun,
iubeste, colaborea!, ascult!-l pe cel de l$ng! tine! Recomand#riE A-at7 Fadeit7 Ama&onit7
A"enturin. Piatra San-euiDIeiotrop7 Aaa>it7 Smarad7 Turmain# )erde7 PeridotDOi"in#7 Gircon
"erde7 Turcoa&7 Crisopra&7 A-at de musc>i.
SCGETCTOR. )CRSCTOR. PESTI. Cristae a9astre si 9eu
Gu"ernate de Fupiter si Uranus7 cristaee a9astre intr# de<a !ntr?o ume de deasupra
preocup#rior primare ae indi"iduui. 2esc>id accesu spre ate dimensiuni ae umii7 ae
spirituui7 spre e8tinderea ori&onturior mai departe de imitee umane. Con%er# somn inistit
cu "ise spirituae7 camea&#7 !n#tur# emotiie ne-ati"e si desc>id spre domenii noi de
descoperit. Sunt recomandate oric#ror scopuri patronate de FupiterE c##torii7 reai&are socio?
pro%esiona#7 9un#stare7 succes7 noroc7 sans#7 9o-#tie :%inanciar# si spiritua# deopotri"#;7
spirituaitate7 cunoastere7 ee"are spiritua#7 "ocatie7 atin-erea marior teurior7 optimism7
9ucurie de a t#i7 ascensiune dreptate7 sau de UranusE e8porare de noi directii7 panuri de
"iitor7 succes7 e8pansiunea constiintei7 sc>im9are po&iti"#7 re"outie persona#7 !ndr#&neaa
de a porni pe c#i ne9#t#torite7 prietenie7 asociere7 coa9orare7 simpatie. 2esc>id caea spre
"iitor si spre !mpinirea persona#. @ncura<ea&# spre e8primarea personait#tii !n i9ertate
depin#7 %#r# imite7 sau spre apro%undarea unei %orme superioare de cunoastereE
spirituaitate7 astroo-ie7 cutur#7 rei-ie7 %ioso%ie7 educatie. Prote<ea&# !mpotri"a monotoniei7
a pa%on#rii7 a imit#rii ori&onturior7 a ->inionuui si ener-iior ne-ati"e. Aesa<u orE desc#ide-
ti mintea, fii liber s! te exprimi, extinde-te, caut!, explorea!, fii original si creativ!
Recomand#riE Lapis La&ui7 Heri?Ac"amarin7 Sa%ir7 Gircon a9astru7 Turcoa&#7 Topa& 9eu7
A&urit7 Sodait.
CAPRICORN. Cristae ne-re
Gu"ernate de Saturn7 cristaee ne-re m#resc serio&itatea7 p#strea&# contactu cu
reaitatea7 desc>id oc>ii spre ade"#r7 a<ut# a ancorarea !n concret7 impe&ind con%u&ia. Scad
ima-inatia 9on#"icioas#7 iu&ia7 "isarea7 readuc indi"idu cu picioaree pe p#m4nt7 pentru a
-#si soutii concrete a pro9emee sae. Con%er# sta9iitate7 maturitate7 !nteepciune7 o at#
capacitate de !ntee-ere a reait#tii. Con%er# sta9iitate7 securitate7 auto?contro7 discipin#7
r#9dare7 am9itie. A<ut# a detasare si concentrare7 a rec#p#tarea !ncrederii !n momente de
con%u&ie. Con%er# on-e"itate. Scad stresu7 apatia7 9oca<ee7 %rustr#rie7 -4ndurie ne-ati"e7
pesimismu. A<ut# a descoperirea posi9iit#tior concrete de re&o"are a situatiior di%icie7 a
17
!ndepinirea propriuui destin7 a !ntee-erea scopuui "ietii. Sunt recomandate oric#ror
scopuri patronate de SaturnE carier#7 poitic#7 trecerea piedicior7 responsa9iitate7 serio&itate7
maturitate7 ascensiune socia# si pro%esiona#. Prote<ea&# !mpotri"a o9stacoeor7 a pro9eor
destinuui7 a -reut#tior. Aesa<u orE linisteste-te, detasea!-te, analiea! calm situatia si, cu
r!bdare, ajungi la telul propus! Recomand#riE Oni8 ne-ru7 O9sidian ne-ru si %u-?de?nea7
Per# nea-r#7 2iamant ne-ru7 Fais7 Turmain# nea-r#7 Cuart %umuriu7 Oc>i de soim.
PESTI. Cristae "ioet
Gu"ernate de Fupiter si Neptun7 cristaee "ioet desc>id poarta spre umea spiritua#7
spre di"initate si atura ascuns# din om7 ce asteapt# s# %ie e8porat#. Scot a i"ea# taentee
atente7 cait#tie psi>ice din om7 >arurie de car"i&iune sau "indecare7 capacitatea de d#ruire
si %orta de sacri%iciu. Sunt pentru spirite ee"ate sau pentru cee ce tind s# e"oue&e mai sus
dec4t imitee umii !n care tr#iesc7 pentru cei care stiu c# e8ist# si atce"a dincoo de
concretetea umii !n care tr#iesc. Sunt pentru cei care "or s# se dedice unui idea de
credint#7 pentru contactu cu di"initatea si uni"ersu7 pentru accesu a domenii nee8porateE
rei-ie7 psi>oo-ie7 parapsi>oo-ie7 car"i&iune7 astroo-ie. Au cait#ti "indec#toare pentru trup7
su%et si spirit. Prote<ea&# !mpotri"a ener-iior ne-ati"e7 a atacurior psi>ice7 a ma-iei si
-4ndurior mae%ice7 aduc4nd mereu umina di"in# asupra purt#toruui. Aesa<u orE fii
sensibil, ascult!-ti intuitia, desc#ide-te spre spiritualitate, explorea!, visea!! Recomand#riE
Ametist7 3uorin#7 C>aroit7 Sa%ir "ioet7 Lepidoit.
Corespondentee &odiacae V !n %ond ? sunt pur orientati"e7 pentru c# atunci c4nd te "ei a%a
!n %ata unei "itrine pine cu pietre pretioase cu -4ndu s# ae-i7 cu si-urant# !ti "a %i cumpit de
-reu s# seecte&i doar una. Cristau care te c#eam! e ce de care ai ne"oie7 "i9ratia ui "a
intra !n tine si !ti "a o%eri ener-ia po&iti"# pentru o "iat# ec>ii9rat#. O piatr# pretioas#
persona# nu mai este demut un capriciu de u87 ci o protectie ener-etic# pur# de care ai
ne"oie.
Caut#?ti cristau persona sau V cum"a ? te "a -#si e pe tineP
)III. CRISTALUL POTRI)IT
Poti ae-e cristau si in %unctie de &odia nasterii sau in %unctie de &odia in care te a%iP
GO2IA PIETRELE RECOAAN2ATE SUNT E
HERHEC Ametist7 Ac"amarin7 A"enturin7 Carneo7 Citrin7 Cora7 Crista de stanca7 Cuart ro&7
2iamant7 Granat7 Iematit7 Fad7 Fasp rosu7 Lacrima apasuui :o9sidian;7 Nianit7
Aaa>it7 Aoda"it7 Oni87 Piatra san-eui :Ieiotrop;7 Rodocro&it7 Rodonit7 Ru9in7
Sa%ir7 Smarad7 Spine. Taisman norocosE 2iamant7 Fasp rosu7 Piatra san-eui
:Ieiotrop;. Recomanda9iE PIETRE ROSII
TAUR Ac"amarin7 A-at7 Ametist7 A"enturin7 Cacedonie7 Carneo7 C>i>im9ar7 Citrin7
Cora rosu7 Crisocoa7 Crisopra&7 Crista de stanca7 Cuart ro&7 2iamant7 Ioit7
Fad7 Fasp rosu7 Nun&it7 Nianit7 Lapis La&ui7 Aaa>it7 Aoda"it7 O9sidian7
Rodonit7 Ru9in7 Sa%ir7 Seenit7 Smarad7 Spodumen :Nun&it;7 Turcoa&7
Turmaina7 Gircon. Taisman norocosE 2iamant7 Sa%ir. Recomanda9iE
PIETRE PASTEL :ROG7 )ERNIL;
18
GEAENI Ac"amarin7 A-at7 Ae8andrit7 Ametist7 Apatit7 A"enturin7 Heri7 Cacedonie7
Carneo7 Ceestit7 Citrin7 Criso9eri7 Crisocoa7 Crisopra&7 Cuart ro&7
3uorina7 Granat7 Ieiodor7 Piatra san-eui :Ieiotrop;7 IoRit7 Fad7 Fasp rosu7
Aoda"it7 O9sidian "erde7 Oc>i de ti-ru7 Opa7 Peridot7 Pera7 Sa%ir7
Smarad7 Tan&anit7 Topa&. Taisman norocosE A-at7
Smarad.Recomanda9iE PIETRE GALHENE
RAC Ac"amarin7 A-ata de musc>i7 A"enturin7 Cacedonie7 Cacit7 Carneo7
C>i>im9ar7 Crisocoa7 Crista de stanca7 Crisopra&7 2iamant7 3uorina7 Granat7
Fad7 Aoda"it7 Opa7 Oc>i de ti-ru7 Oni87 Pera7 Piatra unii7 Ru9in7 Smarad.
Taisman norocosE Smarad7 A-at7 Cacedonie. Recomanda9iE PIETRE
ALHE7 ARGINTII
LEU Ac"amarin7 Cacedonie7 Carneo7 C>i>im9ar7 Citrin7 Criso9eri7 Crista de
stanca7 2iamant7 Granat7 Ieiodor7 Iiacint7 Fad7 Fasp cu mode :peisa<;7
La9radorit7 Aoda"it7 O9sidian rosu7 Oc>i de ti-ru7 Oc>i de pisica7 Oni87
Opa de %oc7 Peridot7 Piatra Soareui7 Pirita7 Rodocro&it7 Ru9in7 Sardoni87
Smarad7 Topa&7 Turmaina. Taisman norocosE Fad7 Peridot7 Oni87
C>i>im9ar. Recomanda9iE PIETRE GALHENE7 AURII7 PORTOCALII7 CU
APE 2E CURCUHEU
3ECIOARA A-ata de musc>i7 A-at -a9en7 Ama&onit7 Ametist7 A"enturin7 Cacedonie7
Carneo7 Citrin7 Cora7 Crisocoa7 Crisoit7 Crisopra&7 Crista de stanca7 Cuart
%umuriu7 Cuart ro&7 2iopta&7 Granat7 Iiacint7 Fad7 Fasp7 Lapis La&ui7 Aoda"it7
O9sidian 3u-?de?nea7 Oc>i de ti-ru7 Oni87 Peridot7 Piatra san-eui :Ieiotrop;7
Rodocro&it7 Sa%ir -a9en7 Sardoni87 Sodait7 Su-iit7 Topa&7 Turmaina.
Taisman norocosE Carneo7 Sardoni8. Recomanda9iE PIETRE AARO7
HEF7 )ERGI
HALANTA Ac"amarin7 Ama&onit7 Ametist7 Ametrin7 A"enturin7 Carneo7 Citrin7 Cora7
Crisoit7 Crisopra&7 Crista de stanca7 Cuart %umuriu7 Cuart ro&7 2iamant7 Ioit7
Fad7 Nianit7 Lapis La&ui7 Lepidoit7 Aaa>it7 Aoda"it7 O9sidian ma>on7 Oni87
Opa7 Opa ne-ru7 Peridot7 Piatra unii7 Piatra san-eui :Ieiotrop;7 Piatra
Soareui7 Ru9in7 Sa%ir7 Sardoni87 Tan&anit7 Topa&7 Turmaina 9eu. Taisman
norocosE Opa7 Sardoni87 Crisoit. Recomanda9iE PIETRE )ERGI
SCORPION Ac"amarin7 A-ata de HotsRana7 Ametist7 Heri7 Carneo7 Caroit7 Crisoit7 Crista
de stanca7 Crisopra&7 Cora7 Granat7 Ieiodor7 Iematit7 Fasp7 La9radorit7
Aaa>it7 Aoda"it7 Aor-anit7 O9sidian a9astru?"erde7 Oc>i de pisica7 Oc>i
de soim7 Oc>i de ti-ru7 Opa ne-ru7 Peridot7 Pera7 Piatra unii7 Piatra san-eui
:Ieiotrop;7 Rodocro&it7 Ru9in7 Sardoni87 Topa&7 Turmaina ro&DRu9eit7
Turcoa&7 UnaSit. Taisman norocosE Ac"amarin7 Heri. Recomanda9iE
PIETRE ROSU INCIIS7 GRENA7 HRUNE7 NEGRE
SAGETATOR Ac"amarin7 A-ata de %oc7 Ametist7 A"enturin7 A&urit7 Cacedonie7 Caroit7
C>i>im9ar7 Citrin7 Crisocoa7 Crisopra&7 Crista de stanca7 Cuart %umuriu7
2iopta&7 Granat7 Ioit7 Fasp7 La9radorit7 Lapis La&ui7 Aaa>it7 Aoda"it7
O9sidian7 O9sidian 3u- de nea7 Oni87 Opa de %oc7 Peridot7 Piatra unii7 Pera7
Piatra san-eui :Ieiotrop;7 Ru9in7 Sa%ir7 Spine7 Topa&7 Sodait7 Tan&anit7
Turmaina ro&DRu9eit7 Turmaina nea-ra7 Turcoa&7 Topa&7 Gircon a9astru.
Taisman norocosE C>i>im9ar7 Topa&7 Pera. Recomanda9iE PIETRE
ALHASTRU 2ESCIIS
CAPRICORN A-ata7 Ametist7 A"enturin a9astru7 Cacedonie7 Carneo7 Crista de stanca7
Crisopra&7 Cuart %umuriu7 Cuart ro&7 3uorina7 Granat7 Fad7 Lapis La&ui7
19
Aaa>it7 Aoda"it7 Oc>i de pisica7 Oc>i de soim7 Oc>i de ti-ru7 Oni87 Opa7
Piatra san-eui :Ieiotrop;7 Ru9in7 Sa%ir7 Spine a9astru7 Topa&7 Turmaina
"erde7 Turcoa&. Taisman norocosE Ru9in. Recomanda9iE PIETRE
NEGRE
)ARSATOR A-ata de musc>i7 Ac"amarin7 Ametist7 C>i>im9ar7 Crisopra&7 Crista de stanca7
3uorina7 Granat7 Iematit7 Iiacint7 Fasp7 Lapis La&ui7 Aoda"it7 O9sidian
a9astru7 Oc>i de soim7 Oni87 Opa7 Sa%ir7 Topa&7 Turcoa&7 Gircon. Taisman
norocosE Granat7 Iiacint. Recomanda9iE PIETRE HLEU?CIEL
PESTI Ac"amarin7 A-at a9astru7 Ametist7 A&urit7 C>i>im9ar7 Citrin7 Cora7 Crisoit7
Crista de stanca7 3uorina7 Iematit7 Iiacint7 Fad7 Fasp7 Lapis La&ui7 Aoda"it7
Opa7 Opa de %oc7 Peridot7 Pera7 Piatra unii7 Piatra san-eui :Ieiotrop;7 Sa%ir7
Turcoa&7 Tumaina. Taisman norocosE Ametist. Recomanda9iE PIETRE
ALHASTRU INCIIS7 IN2IGO SAU )IOLET
Ae-e cristau si in %unctie de anu nasterii :dupa &odiacu c>ine&esc ;7 sau in %unctie
de anu in care te a%i7 pentru a accentua caitatie anuui respecti".
PENTRU ANUL
NASTERIIE
PIETRELE RECOAAN2ATE SUNTE
ANUL SOHOLANULUI PERLA7 SA3IR7 PIATRA LUNII7 SAARAL27 TURCOAG
ANUL HI)OLULUI TOPAG7 CIIILIAHAR7 LAPIS LAGULI
ANUL TIGRULUI OCII 2E TIGRU
ANUL PISICII FA27 SAARAL27 OCII 2E PISICA
ANUL 2RAGONULUI AGAT7 GRANAT
ANUL SARPELUI PERLA NEAGRA
ANUL CALULUI TURCOAG
ANUL CAPREI CORAL ROSU7 OPAL
ANUL AAIAUTEI CORAL ALH7 OPAL
ANUL COCOSULUI CITRIN7 TOPAG
ANUL CAINELUI LAPIS LAGULI7 OPAL
ANUL PORCULUI RUHIN7 FA2 PURPURIU7 PIATRA LUNII
CRISTALUL GILEI
20
Poti ae-e si purta cristau si in %unctie de &iua in care te?ai nascut sau in &iua in care
"rei sa accentue&i sau sa 9ene%icie&i din pin de caitatie &iei respecti"eP

PENTRU GIUA
NASTERIIE
PIETRELE RECOAAN2ATE SUNTE
LUNI Piatra Lunii7 Pera7 Crista de cuartDCrista de stanca
AARTI Sa%ir7 Ru9in7 Granat
AIERCURI Ru9in7 Ametist7 Lapis La&ui
FOI Oc>i de ti-ru7 Sa%ir
)INERI Ae8andrit7 Smarad7 Fadeit
SAAHATA La9radorit7 Turcoa&7 2iamant
2UAINICA C>i>im9ar7 Topa&7 Piatra Soareui
CRISTALUL LUNII
Poti ae-e si purta cristau si in %unctie de una in care te?ai nascut sau in %unctie de
una in care te a%iP

NASCUT IN
LUNAE
PIETRELE RECOAAN2ATE SUNTE
IANUARIE Ametist7 Granat7 Heri?Ac"amarin7 Cuart ro&7 Iiacint7 Fasp7 Smarad7 Spine
rosu
3EHRUARIE Ametist7 Cora7 3uorit7 Granat7 Iiacint7 Fasp7 Nun&it7 Oni87 Pera7 Piatra
Lunii7 Piatra San-euiDIeiotrop7 Spine "ioet
AARTIE Heri?Ac"amarin7 Crista de stanca7 2iamant7 Iematit7 Iiacint7 Fad7 Fasp7
Piatra San-euiDIeiotrop7 Topa& -a9en
APRILIE 2iamant7 Cora7 Crista de stanca7 Opa7 Pera7 Piatra Lunii7 Sa%ir a97
Smarad7 Spine a97 Topa& a97 Gircon a9
AAI A-at7 Heri?Ac"amarin7 Carneo7 Crisopra&7 Granat7 Fad7 Aaa>it7 Sa%ir7
Smarad7 Spine "erde
IUNIE A-at7 Ae8andrit7 Cacedonie7 Opa7 Oni87 Pera7 Piatra Lunii7 Smarad7
Turcoa&a
IULIE Carneo7 Oni87 Pera7 Rodocro&it7 Ru9in7 Sardoni87 Spine ro&7 Spine rosu7
Turcoa&a
21
AUGUST Ae8andrit7 A"enturin7 Carneo7 2iamant7 Fad7 Oc>i de pisica7 Piatra Lunii7
Peridot7 Sa%ir7 Sardoni8
SEPTEAHRIE A-at7 Crisoit7 2iamant7 Fad7 Lapis La&ui7 Peridot7 Piatra Lunii7 Sa%ir7
Sardoni87 Smarad7 Sodait7 Gircon a9astru inc>is
OCTOAHRIE Heri?Ac"amarin7 Cora7 Cuart ro&7 Granat7 Ieiodor7 Fasp7 Nun&it7 Aor-anit7
Opa7Piatra Lunii7 Sa%ir ro&7 Topa& ro&7 Turmaina7 Gircon ro&
NOIEAHRIE Citrin7 C>i>im9ar7 Cora7 Crista de stanca7 Cuart %umuriu7 2iamant7 Granat7
Oc>i de ti-ru7 Peridot7 Pera7 Spine auriu7 Topa& -a9en7 Gircon -a9en
2ECEAHRIE Ametist7 Apatit7 Crisocoa7 Crisopra&7 Iematit7 Lapis La&ui7 Piatra
San-euiDIeiotrop7 Oni87 Ru9in7 Topa& 9eu7 Turcoa&a7 Gircon a9astru
I/. CRISTALE CU SCOP
E8ista un crista potri"it atin-erii anumitor scopuri in "iata=
Pot atra-e dra-ostea purtand un crista= Pot cunoaste succesu daca am o piatra a mine=
2a7 poti atra-e ener-ia po&iti"a in "iata ta cu a<utoru cristaeor si pietreor
semipretioaseP 2aca "rei un a<utor in pus pentru a?ti indepini o dorinta %oarte importanta7
poarta un taisman norocos natura7 specia pentru scopu urmarit. Nu stii ce este mai potri"it
pentru tine= Iata cate"a recomandari pentru a ae-e cristaee potri"ite dorinteor tae cee
mai mari in "iata sau pentru a accentua ace pan care ti se pare mai important sau
de%a"ori&at in aceasta perioada.
E8empeE daca nu mer-e deoc panu sentimenta7 ae-e un o9iect sau mai mute ce se
adresea&a ? prin sim9o si ener-ie ? acestui pan a "ietii tae. 2aca "isu tau ce mai mare in
"iata este reai&area %inanciara7 ae-e un o9iect sau mai mute dedicat acestei aspiratii de
"iata. )a puteti crea in casa sau in camera un mic cot ? tinand cont si de directiie 3en- S>ui
? care sa contina mai mute sim9ouri dedicate aceuiasi pan7 prin care sa accentuati ast%e
ace punct a "ietii d".
RECOAAN2ARI GENERALE
Pentru protectie -eneraa ? cacedonie7 ametist7 apis a&ui7 crista de stanca7 <ad7 maa>it7
oc>i de ti-ru7 piatra unii7 a"enturin
Pentru o "iata mai 9una ? <asp7 apis a&ui7 ametist7 crista de stanca7 >ematit7 maa>it
Pentru succes -enera si noroc ? a"enturin7 oc>i de ti-ru7 cacedonie
Pentru %ericire ? ametist7 a"enturin7 crisopra&7 cuart ro&
Pentru re&o"area pro9emeor si atin-erea scopurior ? citrin7 crista de stanca7 >ematit7 <ad7
maa>it7 oni87 oc>i de ti-ru7 piatra unii
In momente de mare durere ? despartire7 deces7 di"ort7 esec ? apis a&ui7 ametist7 a"enturin7
crista de stanca7 cuart ro&
Pentru ei9erare de 9esteme7 ->inion7 ener-ii ne-ati"e <asp7 oni87 <asp7 apis a&ui7 ametist7
maa>it
Pentru recapatarea increderii7 dispo&itiei7 c>e%uui7 9ucuriei de "iata7 -andirii po&iti"e carneo7
citrin7 oc>i de ti-ru7 cuart ro&
Pentru cura<7 incredere7 a%irmare7 initiati"a carneo7 citrin7 crista de stanca7 oni87 piatra unii7
<ad
Pentru reatii mai 9une cu umea carneo7 <asp7 maa>it7 piatra unii7 ametist7 ac"amarin7
22
a"enturin7 <ad7 cuart ro&
Pentru persoanee in "arsta ? cacedonie
Pentru copii ? maa>it7 piatra unii7 citrin
Pentru %emei si mame ? piatra unii7 <ad7 <asp7 cuart ro&7 c>i>im9ar
Pentru 9ar9ati ? ametist7 <asp7 >ematit7 apis a&ui7 maa>it7 piatra soareui
Pentru sanatate si "indecare ? cacedonie7 <asp7 ametist7 >ematit7 <ad7 unaSit7 apis a&ui7 oc>i
de ti-ru7 crista de stanca
Pentru casatorie si -asirea su%etuui perec>e ? crisopra&7 <ad7 carneo7 piatra unii7 c>i>im9ar
Pentru dra-oste ? <ad7 carneo7 cuart ro&7 piatra unii7 apis a&ui7 ametist
Pentru prietenie ? crisopra&7 cuart ro&
Pentru armonie si intee-ere ? ametist7 cuart ro&7 oc>i de ti-ru
Pentru %ideitate ? ametist7 oni87 cacedonie7 maa>it
Pentru maternitate7 %ertiitate7 nastere7 protectie pe timpu -ra"iditatii ? piatra unii7 unaSit7
cacedonie7 cuart ro&7maa>it7 carneo
Pentru cresterea in -reutate ? unaSit
Pentru scaderea in -reutate :a dieta; ? ametist7 piatra unii7 cuart %umuriu
Pentru 9oi cronice7 -ra"e7 Sarmice7 ine8pica9ie ? <asp rosu7 ametist7 piatra soareui
Pentru noroc ? oc>i de ti-ru7 oc>i de pisica7 piatra soareui
Pentru "iata se8uaa mai 9una ? carneo7 crisopra&7 <asp rosu7 apis a&ui :pentru 9ar9ati;7
piatra soareui
Pentru succes %inanciar7 9ani7 noroc a 9ani ? ama&onit7 a"enturin7 crisopra&7 citrin7 >ematit7
<ad7 maa>it7 oc>i de ti-ru7 oc>i de pisica
Pentru succes in a%aceri ? ama&onit7 citrin7 >ematit7 maa>it7 oc>i de ti-ru7 ametist7
cacedonie7 carneo7 maa>it7 oc>i de pisica
Pentru noroc a oto ? ama&onit7 oc>i de pisica7 a"enturin
Pentru ener-ie %i&ica7 sport ? carneo7 >ematit
Pentru comunicare e%icienta ? ac"amarin
La emotii7 stress7 trac ? <ad7 cacedonie7 citrin7
Pentru reatii pro%esionae 9une :cu se%ii; ? ama&onit7 <asp
Pentru promo"are7 a"ansare pro%esionaa ? apis a&ui7 piatra soareui7 a"enturin7 <asp7 oni87
maa>it
Pentru succes in cariera7 reusita pro%esionaa ? ametist7 <asp7 >ematit7 apis a&ui7 oc>i de
ti-ru7 maa>it
Pentru studiu7 scoaa7 e8amene7 inter"iu de an-a<are ? >ematit7 oc>i de ti-ru7 sodait7 crista
de stanca7 ac"amarin7 maa>it7 a"enturin7 citrin7 oc>i de ti-ru
Pentru artisti7 succes artistic ? crisopra&7 apis a&ui7 ac"amarin7 ama&onit7 cuart ro&7
a"enturin7 c>i>im9ar
Pentru scriitori ? crisopra&7 apis a&ui7 sodait
Pentru actori ? apis a&ui7 carneo7 ac"amarin
Pentru ee"i si studenti ? sodait7 citrin
Pentru procese si pentru re&o"area pro9emeor de natura <uridica ? apis a&ui7 >ematit
Pentru renuntarea a 9autura7 "icii7 dro-uri7 o9sesii7 manii7 o9iceiuri nedorite ? ametist7
a"enturin7 maa>it7 oni8
Pentru caatorii 9une ? sodait7 ac"amarin7 cacedonie7 citrin7 piatra unii7 oc>i de ti-ru7
maa>it7 ametist
Pentru e-atura cu di"initatea ? ametist7 apis a&ui7 crista de stanca7 >ematit7 piatra soareui
Pentru protectie ? Oc>i de ti-ru7 A"enturin7 Cacit7 Crista de stanca7 Fasp7 Lepidoit7 Piatra
Lunii
2aca 9anuiti sau simtiti ca a"eti asupra d". un 9estem sau o e-atura ocuta7 purtati <asp7
ametist7 oni8 ne-ru7 maa>it.
Pietree care con%era cea mai puternica protectie suntE cuart transparent7 apis a&ui7 oni87
maa>it7 pietree rosii sau ne-re in -enera.
Pentru caatorii ? Ac"amarin7 Piatra Lunii7 Cacedonie7 Oc>i de ti-ru7 Ametist7 Aaa>it
Pentru succes -enera ? A"enturin
Pentru %rumusete ? Fasp7 Oc>i de ti-ru7 C>i>im9ar7 Opa7 Girconiu oran-e
23
2aca a"eti un e8amen7 un inter"iu de an-a<are7 un at moment in care tre9uie sa "a
concentrati si sa "a demonstrati caitatie7 purtati ama&onit7 ac"amarin7 a"enturin7 citrin7
>ematit7 apis a&ui7 oc>i de ti-ru7 maa>it.
In perioade de studiu ? citrin7 ama&onit7 >ematit7 >oRit7 <asp7 maa>it.
2aca a"eti de sustinut un discurs in %ata pu9icuui sau a unui <uriu ? sau orice at contact cu
pu9icu ? purtati >oRit7 crista de stanca7 ac"amarin.
In momente de mare tensiune ner"oasa si emotionaa :trac7 emotii7 stress7 asteptare7 %rica;7
purtati crista ro&7 cacedonie7 citrin7 <ad7 crista de stanca.
2aca treceti printr?o perioada in care "i se cere e%ort %i&ic :sport7 mutare7 caatorie7 miscare7
curatenie;7 purtati carneo7 oc>i de ti-ru7 piatra soareui7 >ematit7 <asp.
Pentru comunicare in pu9ic ? Ceestit7 A&urit7 A-ata a9astra7 Ac"amarin
Pentru creati"itate ? A"enturin7 Cacit7 A-ata de HotsRana7 Carneo7 Citrin7 Granat7 O9sidian
Pentru cura< ? Ametist7 Oc>i de ti-ru7 Ac"amarin7 Carneo7 A-ata7 Piatra San-eui7 2iamant7
Lapis La&ui7 Sard7 Sardoni87 Oc>i de ti-ru7 Turmaina rosie7 Turcoa&
Pentru concentrare ? Cacit7 Iematit7 Nun&it7 Oni87 Aaa>it7 3uorit
Pentru incredere ? Crisocoa7 Fad7 Piatra Lunii7 Rodonit
Anti?stress ? Lepidoit7 Nun&it7 Aa9astru7 2iopta&7 IoRt7 La9radorit7 Piatra Soareui7 Tucoa&7
2oomit7 Peridot7 A&urit7 Aaa>it
Anti?depresie ? Nun&it7 Citrin7 Lepidoit7 Cuart ro&7 Turmaina nea-ra7 Peridot7 A-ata de
HotsRana7 Lapis La&ui7 Piatra Lunii7 Crista de stanca
Pentru camare ? Ametist7 Citrin7 Cuart transparent7 3uorit7 Granat7 Iematit7 Aaa>it7 Cuart
ro&7 Cuart %umuriu7 Turcoa&
Pentru aun-area %ricii ? Sodait7 Cuart %umuriu7 Piatra Lunii
Pentru "ise ? Aaa>it7 Ametist7 Cuart ro&7 Fad7 Crista de stanca7 Citrin7 La9radorit7 Lapis
La&ui7 Fasp rosu7 Ru9in7 Nianit
Pentru memorie ? Carneo7 Oni87 Smarad
Pentru inteepciune7 maturitate ? Ceestit7 Crista de stanca7 Lapis La&ui
In perioade de 9oaa sau con"aescenta7 purtati c>i>im9ar7 cuart ro&7 apis a&ui7 >ematit7
oc>i de ti-ru7 >oRit7 cacedonie.
2aca treceti printr?un moment di%ici7 purtati cacedonie7 c>i>im9ar7 citrin7 <asp.
2aca pecati in caatorie7 purtati citrin7 oc>i de ti-ru.
Pentu a iesi dintr?un impas7 purtati citrin7 maa>it7 oni8 ne-ru.
2aca tre9uie sa uati deci&ii importante7 purtati cacedonie7 a"enturin.
2aca "reti sa descoperiti un raspuns necesar pentru "iata d".7 purtati a"enturin7 maa>it7 oni8
ne-ru.
Pentru noi inceputuri in orice domeniu7 purtati >oRit.
Intr?o situatie con%ictuaa :cearta7 competitie7 concurs7 proces; purtati >ematit7 oc>i de ti-ru7
oni8 ne-ru7 >oRit.
Pentru impacare7 reconciiere ? Cuart ro&7 Nun&it7 Cacit
Pentru un somn ti>nit a copiuui d".7 ase&ati su9 perna copiuui o piatra de ametist7
a"enturin7 cacedonie7 maa>it.
Pentru protectie -eneraa7 copiu tre9uie sa poarte un maa>it.
2aca 9e9eusu d". nu mananca7 ase&ati in apropierea patuui un carneo.
2aca 9e9eusu d". pan-e sau e a-itat noaptea7 puneti?i su9 perna o piatra de maa>it7
ametist7 >oRit7 <ad.
2aca "reti sa dea randament copiu d". a scoaa7 puneti?i a -at o piatra de citrin7 crista de
stanca7 >ematit7 <asp7 apis a&ui7 oc>i de ti-ru7 ama&onit.
In ca&u in care copiu d". e incapatanat7 dati?i sa poarte oc>i de ti-ru.
In adoescenta7 pentru a pre"eni acneea copiuui d".7 puneti? sa poarte ametist.
In ca&u in care copiu d". e timid7 puneti? sa poarte citrin7 ametist7 apis a&ui.
In ca&u in care copiu d". e ner"os7 puneti? sa poarte cacedonie.
Pentru dra-oste ? A-ata7 Ae8andrit7 C>i>im9ar7 Crisocoa7 Fad7 Lapis La&ui7 Smarad7 Cuart
ro&7 Nun&it7 Turmaina ro&7 Aor-anit7 Cacit ro&7 Ametist7 Ru9in7 Fasp7 Lepidoit7 Piatra Lunii7
Pera7 Oi"ina7 Rodocro&it7 Sa%ir7 Turcoa&7 Topa&7 Sard
Ae-eti cristaee ce in%uentea&a puternic s%era reationaa :dra-oste7 prietenie7 casnicie7
24
copii7 reatii cu parintii;E Ametist7 Ac"amarin7 A"enturin7 Carneo7 Smarad7 Fad7 Iematit7
Aaa>it7 Cuart ro&7 Ru9in.
Pentru o "iata se8uaa mai 9una ? carneo7 cuart ro&.
2aca mer-eti a intanire cu iu9itu ?carneo7 c>i>im9ar7 <ad.
2aca "reti sa cuceriti pe cine"a ? ama&onit7 crista ro&7 <ad7 c>i>im9ar.
2aca iu9itu d". e departe si "reti sa?i %iti %ide ? oni8 ne-ru7 maa>it.
In urma unei despartiri amoroase ne%ericite ? cuart ro&7 <asp7 oc>i de ti-ru7 oni8 ne-ru7 crista
de stanca.
Pentru reatii e%iciente cu cei din <ur ? >oRit7 maac>it7 crista de stanca.
Pentru %ertiitate si nastere usoara ? cacedonie7 piatra unii
Pentru car"i&iune ? A&urit7 Aaa>it7 2iamant7 Piatra Lunii7 Peridot7 Sa%ir7 Ametist
Pentru prosperitate7 9ani ? :in -enera pietree "er&i; ? A"enturin7 Ametist7 Cacit7 Fasp7 Oc>i
de ti-ru7 Aaa>it7 Peridot7 Fad7 Piatra san-eui7 Crisopra&7 Smarad7 Fad7 Oi"ina7 Sa%ir7 Topa&7
Spine7 Turmaina "erde7 Girconiu rosu
Pentru noroc ? Ae8andrit7 C>i>im9ar7 O9sidian Lacrima apasuui7 A"enturin7 Cacedonie7
Crisopra&7 Lepidoit7 Oi"ina7 Opa7 Pera7 Sardoni87 Oc>i de ti-ru7 Turcoa&
Pentru succes in cariera ? ama&onit7 ametist7 >ematit7 <asp7 apis a&ui7 oc>i de ti-ru7
cacedonie.
Cei care au a%aceri si acti"itati comerciae7 sa ase&e in %iecare cot a 9irouui
in care isi des%asoara acti"itatea :acoo unde se inc>eie de o9icei contractee sau unde se tin
re-istree conta9ie; un crista de citrin. 2e asemenea7 aceasi succes %inanciar i aduce
citrinu daca este ase&at in casa de marcat7 in sa%e sau in orice at oc unde de o9icei sunt
ase&ati 9anii sau re-istree conta9ie.
Pentru SUCCES IN dra-oste si casnicie
Hratara si medaion din cuart ro&7 9ratara si medaion din carneo7 9ratara si medaion din
ametist7 9ratara si medaion din piatra unii7 9ratara si medaion din <ad7 medaion din
sardoni87 medaion din c>i>im9ar
3eie de a-at sau %ori de mina de orice %e
Cristae SRaro"sSi
Pentru 9o-atie si prosperitate7 PENTRU SUCCES IN A3ACERI SI LA HANI
3i-urina din <ad repre&entand ee%ant7 testoasa7 9roscuta cu 9anut norocos
Hratara si medaion din a"enturin7 9ratara si medaion din oc>i de ti-ru7 medaion din a-at de
copac7 9ratara si medaion din citrin7 9ratara si medaion din maa>it7 medaion din
ama&onit7medaion din oc>i de pisica
Cristae SRaro"sSi
3eie de a-at sau %ori de mina de orice %e
PENTRU Succes IN CARIERA si reai&are pro%esionaa
3i-urina din <ad repre&entand 9roasca testoasa7 ee%ant
Hratara si medaion din ametist7 9ratara si medaion din oc>i de ti-ru7 9ratara si medaion din
<asp rosu7 9ratara si medaion din apis a&ui
Cristae SRaro"sSi
3eie de a-at sau %ori de mina de orice %e
PENTRU Sanatate SI ENERGIE
Hratara si medaion din cacedonie7 9ratara si medaion din ametist7 9ratara si medaion din
piatra unii7 9ratara si medaion din <asp rosu7 9ratara din >ematit
3eie de a-at sau %ori de mina de orice %e
PENTRU Noroc SI SANSA
Hratara si medaion din oc>i de ti-ru7 9ratara si medaion din ametist7 9ratara si medaion din
a"enturin7 9ratara si medaion din maa>it
3i-urine din <ad repre&entand testoase sau ee%anti
3eie de a-at sau %ori de mina de orice %e
PENTRU Protectie 2E ENERGII NEGATI)E7 PENTRU PROTECTIA TA PERSONALA SI A
CASEI
3ori de mina de orice %e si %eii de a-at
3i-urine din <ad repre&entand testoasa7 ee%anti
25
Hratara si medaion din ametist7 9ratara si medaion din crista de stanca7 9ratara si medaion
din oni8 ne-ru7 9ratara si medaion din <asp rosu7 9ratara si medaion din ac"amarin7 9ratara
si medaion din piatra unii79ratara si medaion din maa>it7 9ratara si medaion din oc>i de
ti-ru7 9ratara si medaion din apis a&ui7 9ratara din >ematit
Cristae SRaro"sSi
/. CRISTALE TI ANI)ERSCRI
Ae-e cristau sau daruieste? ceui dra- si in %unctie de ani"ersarea casatorieiP
ANI 2E LA
CASATORIE
Piatra RECOAAN2ATA
ANI 2E LA
CASATORIE
Piatra RECOAAN2ATA
* PERLA .+ SAARAL2
. GRANAT7 CUART ROG .* IOLIT
3 PERLA .. SPINEL
$ TOPAG HLEU .3 TOPAG IAPERIAL7 SA3IR
' SA3IR7 TURCOAG .$ TANGANIT
J AAETIST7 GRANAT .' ARGINT
( ONI/7 LAPIS LAGULI .J SA3IR ALHASTRU
,
TURAALINA ROGD)ER2E7
A)ENTURIN
3+ PERLA7 2IAAANT
1
LAPIS LAGULI7 OCII 2E
TIGRU
3' SAARAL27 CORAL
*+
2IAAANT7 CIIILIAHAR7
ONI/ NEGRU
31 OCII 2E TIGRU
** TURCOAG7 IEAATIT $+ RUHIN
*. FA27 AGATA7 PERLA $' SA3IR7 ALE/AN2RIT
*3
CITRIN7 PIATRA LUNII7
AALAIIT
'+ AUR
*$
OPAL NEGRU7 AGATA 2E
AUSCII
'' ALE/AN2RIT7 SAARAL2
*'
RUHIN7 CRISTAL 2E
STANCA
J+ 2IAAANT
*J
PERI2OT7 TOPAG7
AC)AAARIN
(' 2IAAANT
*( AAETIST7 CITRIN
*, OCII 2E TIGRU7 GRANAT7
26
OPAL
*1
AC)AAARIN7 IIACINT7
TOPAG
Pietree7 cristaee7 mineraee au ro protector7 ener-i&ant7 curati"7 au rou de a te
a<uta !n atin-erea unor scopuri personaeE mai muti 9ani7 dra-oste armonioas#7 reatii de
succes7 carier# !n ascensiune7 a%aceri prospere etc. Poart# piatra potri"it# a tine permanent
? pe #ntisor sau !ntr?o pun-ut# a-#tat# a -4t ? si te "a !nc#rca de ener-ie po&iti"# sau te "a
ocroti mereu ca un scut protector persona.
27