Sunteți pe pagina 1din 83

Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.

comunul din stasurile de mai jos si ve-


ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Indicativ/Denumire Descriere Pag.
SR EN ISO 3766-2004 ver.eng. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton 32
SR EN ISO 3766-2004-AC-2005 ver.eng. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton 3
SR EN ISO 3766-2004-AC-2005 Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton 6
SR EN ISO 6284-2002 ver.eng. Desene de constructii. Indicarea abaterilor limita 12
SR EN ISO 6284-2002 Desene de constructii. Indicarea abaterilor limita 10
SR EN ISO 7437-2002
Desene tehnice. Desene de constructii. Reguli generale pentru intocmirea desenelor de executie pentru elementele
structurilor prefabricate 10
SR EN ISO 7518-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a demolarilor si a reconstructiilor 8
SR EN ISO 7519-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Principii generale de prezentare pentru desene de ansamblu si de montaj 14
SR EN ISO 8560-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Reprezentarea dimensiunilor, liniilor si caroiajelor 12
SR EN ISO 9431-2002 Desene de constructii. Spatii rezervate pentru desen, text si indicator pe plansele de desen 12
STAS 10716-76 Constructii hidrotehnice. Scheme de amenajare hidroenergetice. Semne convetionale si simboluri 14
SR EN ISO 11091-2002 ver.eng. Desene de constructii. Desene de peisaj 20
SR EN ISO 717-1-2000-A1-2007
Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian.
Amendament 1: Reguli de rotunjire pentru evaluarea valorilor unice si a cantitatilor exprimate printr-o valoare
unica 10
SR EN ISO 717-1-2000-A1-2007 ver.eng.
Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian.
Amendament 1: Reguli de rotunjire pentru evaluarea valorilor unice si a cantitatilor exprimate printr-o valoare
unica 10
SR EN ISO 717-2-2001-A1-2007 ver.eng.
Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de
impact. Amendament 1 12
SR EN ISO 717-2-2001-A1-2007
Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de
impact. Amendament 1 10
SR EN ISO 717-2-2001-C91-2007
Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de
impact 2
SR EN ISO 717-2-2001
Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de
impact 20
SR EN ISO 717-1-2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian 26
SR ISO 1791-1999 Cladiri. Coordonare modulara. Vocabular 10
SR ISO 6240-1998 Standarde de performanta in cladiri. Continut si prezentare 8
SR ISO 6241-1998 Standarde de performanta in cladiri. Principii de elaborare si factori de luat in considerare 22
SR ISO 7162-1998
Standarde de performanta in cladiri. Continutul si modul de prezentare al standardelor pentru evaluarea
performantelor 12
SR EN 14383-1-2006 ver.eng. Prevenirea infractionalitatii. Urbanism si proiectarea cladirilor. Partea 1: Definirea termenilor specifici 24
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 14383-1-2006 Prevenirea infractionalitatii. Urbanism si proiectarea cladirilor. Partea 1: Definirea termenilor specifici 22
SR EN ISO 8339-2006 ver.eng. Constructii imobiliare. Chituri de etansare. Determinarea proprietatilor de tractiune (Alungirea la rupere) 13
SR EN ISO 8339-2006 Constructii imobiliare. Chituri de etansare. Determinarea proprietatilor de tractiune (Alungirea la rupere) 12
SR EN ISO 9046-2006
Constructii imobiliare. Produse pentru etansarea rosturilor. Determinarea proprietatilor de adezivitate/coeziune
ale chiturilor la temperatura constanta 10
SR EN 13200-3-2006 ver.eng. Amenajari pentru spectator. Partea 3: Elemente de separare. Cerinte 20
SR EN 40-6-2002 Stalpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stalpi de iluminat de aluminiu 22
SR EN 40-3-3-2004 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare si verificare. Verificare prin calcule 38
SR EN 40-7-2003 ver.eng.
Stalpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stalpi de iluminat din materiale compozite pe baza de
polimeri armate cu fibre 27
SR EN 40-4-2006-AC-2007 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat 6
SR EN 40-2-2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinte generale si dimensiuni 25
SR EN 40-4-2006 ver.eng. Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat 29
SR EN 40-5-2002 Stalpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stalpi de otel 26
SR EN 40-6-2002 ver.eng. Stalpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stalpi de iluminat de aluminiu 27
SR EN 40-4-2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat 32
SR EN 40-7-2003
Stalpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stalpi de iluminat din materiale compozite pe baza de
polimeri armate cu fibre 25
SR EN 40-4-2006-AC-2007 ver.eng. Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat 3
SR EN 40-5-2002 ver.eng. Stalpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stalpi de otel 32
SR EN ISO 140-5-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 5: Masurarea in situ a izolarii
la zgomot aerian a elementelor de fatada si a fatadelor 34
SR EN ISO 140-4-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 4: Masurarea in situ a izolarii
la zgomot aerian intre camere 34
SR EN ISO 140-7-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 7: Masurarea in situ a izolarii
la zgomot de impact a planseelor 27
SR EN ISO 140-7-2002
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 7: Masurarea in situ a izolarii
la zgomot de impact a planseelor 24
SR EN ISO 140-5-2002
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 5: Masurarea in situ a izolarii
la zgomot aerian a elementelor de fatada si a fatadelor 30
SR EN ISO 140-4-2002
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 4: Masurarea in situ a izolarii
la zgomot aerian intre camere 30
SR EN ISO 140-18-2007 ver.eng.
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 18: Masurarea in laborator a
zgomotului produs de ploaie pe elementele de constructie 24
SR EN ISO 140-14-2005 Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 14: Linii directoare pentru 36
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

situatii particulare in situ
SR EN 253+A1-2013
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda.
Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena 58
SR EN ISO 354-2004 Acustica. Masurarea absorbtiei acustice in camera de reverberatie 30
SR EN ISO 389-5-2007 ver.eng.
Acustica. Zero de referinta pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 5: Niveluri echivalente de
referinta ale presiunii acustice de prag pentru tonuri pure in domeniul de frecventa de la 8 kHz pana la 16 kHz 14
SR EN 448-2009 ver.eng.
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme lipite de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda.
Fitinguri preizolate. tevi de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena 35
SR EN 489-2009 ver.eng.
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa
calda. imbinare preizolata pentru tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de
polietilena 32
SR EN 489-2009
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa
calda. imbinare preizolata pentru tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de
polietilena 34
SR EN 1934-2004
Performanta termica a cladirilor. Determinarea rezistentei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru.
Zidarie 28
SR EN 1934-2004 ver.eng.
Performanta termica a cladirilor. Determinarea rezistentei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru.
Zidarie 32
SR EN 1946-4-2004 ver.eng.
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 4: Masurari prin metode cu
cutie calda 49
SR EN 1946-2-2004 ver.eng.
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 2: Masurari prin metoda
placii calde gardate 20
SR EN 1946-5-2004 ver.eng.
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 5: Masurari prin metode de
incercare a conductelor 32
SR EN 1946-1-2004 ver.eng.
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 1: Criterii comune 9
SR EN 1946-5-2004
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 5: Masurari prin metode de
incercare a conductelor 34
SR EN 1946-3-2004 ver.eng.
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 3: Masurari prin metoda cu
termofluxmetru 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1946-1-2004
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 1: Criterii comune 14
SR EN 1946-2-2004
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 2: Masurari prin metoda
placii calde gardate 30
SR EN 1946-3-2004
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 3: Masurari prin metoda cu
termofluxmetru 28
SR EN 1946-4-2004
Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea
laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 4: Masurari prin metode cu
cutie calda 48
STAS 1957-2-87 Acustica. Acustica psihofiziologica. Terminologie 6
SR EN ISO 3382-1-2009 ver.eng. Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 1: Sali de spectacole 36
SR EN ISO 3382-2-2008-AC-2009 Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite 6
SR EN ISO 3382-2-2008 ver.eng. Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite 26
SR EN ISO 3382-2-2008 Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite 24
SR EN ISO 3382-2-2008-AC-2009 ver.eng. Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite 5
SR EN ISO 3822-1-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare 27
SR EN ISO 3822-4-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distribuire a apei. Partea 4: Conditii de montare si de functionare a echipamentelor speciale 36
SR EN ISO 3822-4-2002
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distribuire a apei. Partea 4: Conditii de montare si de functionare a echipamentelor speciale 28
SR EN ISO 3822-3-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de
trecere 15
SR EN ISO 3822-3-2002
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de
trecere 14
SR EN ISO 3822-2-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distributie a apei. Partea 2: Conditii de montare si de functionare a robinetelor de golire si a robinetelor de
amestec 12
SR EN ISO 3822-2-2002
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distributie a apei. Partea 2: Conditii de montare si de functionare a robinetelor de golire si a robinetelor de
amestec 10
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN ISO 3822-1-2002
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare 26
SR EN ISO 3822-3-2002-A1-2010
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de
trecere 8
SR EN ISO 3822-3-2002-A1-2010 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de
trecere 10
SR EN ISO 3822-1-2002-A1-2009 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare. Amendament 1: Incertitudine de masurare 10
SR EN ISO 3822-1-2002-A1-2009
Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile
de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare. Amendament 1: Incertitudine de masurare 8
STAS 6156-86
Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social - culturale. Limite admisibile si
parametri de izolare acustica 16
STAS 6161-3-82 Acustica in constructii. Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane. Metoda de determinare 8
SR 6161-1-2008 Acustica in constructii. Partea 1: Masurarea nivelului de zgomot in constructii civile. Metode de masurare 10
SR 6161-2-2008
Acustica in constructii. Partea 2: Determinarea in laborator a izolarii la zgomot aerian a elementelor despartitoare
ce contin usi, ferestre sau elemente vitrate 8
STAS 6221-89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor. Prescriptii de calcul 20
SR 6221-1-1996 Iluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru 11
STAS 6691-84 Acustica in constructii. Durata de reverberatie in incaperile din cladiri. Metoda de determinare 6
SR EN ISO 6946-2008 Parti si elemente de constructie. Rezistenta termica si coeficient de transmisie termica. Metoda de calcul 38
SR EN ISO 6946-2008 ver.eng. Parti si elemente de constructie. Rezistenta termica si coeficient de transmisie termica. Metoda de calcul 38
STAS 7150-77 Acustica in industrie. Metode de masurare a nivelului de zgomot in industrie 8
SR EN ISO 7345-2002 ver.eng. Izolatie termica. Marimi fizice si definitii 16
SR EN ISO 7345-2002 Izolatie termica. Marimi fizice si definitii 16
STAS 8048-1-91
Acustica in constructii. Materiale izolatoare de vibratii mecanice. Determinarea calitatii elastice in regim de
actionare dinamic 6
STAS 8048-2-91
Acustica in constructii. Materiale amortizoare de vibratii mecanice. Determinarea calitatilor elastice in regim de
actionare dinamic 8
STAS 8048-3-91
Acustica in constructii. Materiale amortizoare de vibratii mecanice. Determinarea reducerii nivelului de zgomot
radiat de suprafete din tabla ca urmare a folosirii materialelor amortizoare de vibratii mecanice 4
STAS 8313-92
Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul in cladiri si in spatiile exterioare. Metoda de masurare a
iluminarii si de determinare a iluminarii medii 7
SR EN ISO 8497-1998 Izolatie termica. Determinarea caracteristicilor privind transferul de caldura in regim stationar la izolatiile termice 30
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

pentru conducte
SR EN ISO 8990-2002 ver.eng.
Izolatie termica. Determinarea proprietatilor de transmisie termica in regim stationar. Cutia calda calibrata si
gardata 33
SR EN ISO 8990-2002
Izolatie termica. Determinarea proprietatilor de transmisie termica in regim stationar. Cutia calda calibrata si
gardata 32
SR EN ISO 9251-2002 Izolatie termica. Conditii de transfer de caldura si proprietati ale metalelor. Vocabular 12
SR EN ISO 9288-2002 ver.eng. Izolatie termica. Transfer de caldura prin radiatie. Marimi fizice si definitii 28
SR EN ISO 9288-2002 Izolatie termica. Transfer de caldura prin radiatie. Marimi fizice si definitii 26
SR EN ISO 9346-2008 ver.eng.
Performanta higrotermica a cladirilor si materialelor de constructii. Marimi fizice pentru transferul de masa.
Vocabular 36
SR EN ISO 9346-2008
Performanta higrotermica a cladirilor si materialelor de constructii. Marimi fizice pentru transferul de masa.
Vocabular 22
SR 9783-1-1994
Acustica in constructii. Procentul de articulatie (grad de inteligibilitate) in salile de auditie publica. Metode de
determinare 12
STAS 9783-2-84 Acustica in constructii. Coeficientul de uniformitate in salile de auditie publica. Metoda de determinare 6
STAS 9783-0-84
Acustica in constructii. Parametri pentru proiectarea si verificarea acustica a salilor de auditie publica. Clasificare si
limite admisibile 6
SR ISO 10053-1998 Acustica. Masurarea atenuarii acustice produse de ecranele utilizate in birouri, in conditii specifice de laborator 14
SR EN ISO 10077-2-2012-AC-2013
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda
numerica pentru profilurile de tamplarie 8
SR EN ISO 10077-1-2007 ver.eng.
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1:
Generalitati 43
SR EN ISO 10077-1-2007
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1:
Generalitati 42
SR EN ISO 10077-1-2007-AC-2010
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1:
Generalitati 12
SR EN ISO 10077-2-2012
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda
numerica pentru profilurile de tamplarie 48
SR EN ISO 10077-2-2012 ver.eng.
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda
numerica pentru profilurile de tamplarie 45
SR EN ISO 10211-2008 Punti termice in cladiri. Fluxuri termice si temperaturi superficiale. Calcule detaliate 56
SR EN ISO 10211-2008 ver.eng. Punti termice in cladiri. Fluxuri termice si temperaturi superficiale. Calcule detaliate 55
SR EN ISO 10456-2008
Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru
determinarea valorilor termice declarate si de proiectare 38
SR EN ISO 10456-2008-AC-2010 Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru 8
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

determinarea valorilor termice declarate si de proiectare
SR EN ISO 10534-1-2002
Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 1:
Metoda raportului de unda stationara 34
SR EN ISO 10534-1-2002 ver.eng.
Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 1:
Metoda raportului de unda stationara 31
SR EN ISO 10534-2-2002
Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 2:
Metoda functiei de transfer 34
SR EN ISO 10534-2-2002 ver.eng.
Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 2:
Metoda functiei de transfer 37
SR EN ISO 10848-4-2011
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 4: Aplicatie la imbinari cu cel putin un element greu 16
SR EN ISO 10848-2-2006 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa 18
SR EN ISO 10848-3-2006 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 3: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta
semnificativa 15
SR EN ISO 10848-1-2006 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 1: Document de referinta 32
SR EN ISO 10848-1-2006
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 1: Document de referinta 32
SR EN ISO 10848-2-2006
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa 18
SR EN ISO 10848-3-2006
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 3: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta
semnificativa 14
SR EN ISO 10848-2-2006-AC-2007
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa 6
SR EN ISO 10848-2-2006-AC-2007 ver.eng.
Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact
intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa 3
SR EN ISO 11654-2002 ver.eng. Acustica. Absorbanti acustici utilizati in cladiri. Evaluarea absorbtiei acustice 17
SR EN ISO 11654-2002 Acustica. Absorbanti acustici utilizati in cladiri. Evaluarea absorbtiei acustice 14
SR 12025-2-1994 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire. Limite admisibile 14
STAS 12025-1-81
Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode
de masurare 4
SR EN 12101-1-2006-A1-2006 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului 10
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12101-1-2006 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum 52
SR EN 12101-1-2006 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum 52
SR EN 12101-6-2005 ver.eng.
Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentiala -
Kituri 99
SR EN 12101-10-2006 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 52
SR EN 12101-10-2006 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 55
SR EN 12101-10-2006-AC-2007 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 3
SR EN 12101-10-2006-AC-2007 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 6
SR EN 12114-2004 ver.eng.
Performanta termica a cladirilor. Permeabilitatea la aer a partilor si elementelor de cladire. Metoda de incercare in
laborator 16
SR EN 12114-2004
Performanta termica a cladirilor. Permeabilitatea la aer a partilor si elementelor de cladire. Metoda de incercare in
laborator 16
STAS 12203-1-83
Acustica in constructii. Determinarea nivelului de putere acustica in camerele anecoice si semianecoice. Metoda de
determinare 8
STAS 12203-2-83 Acustica in constructii. Proiectarea camerelor anecoice si semianecoice. Prescriptii generale 12
SR EN ISO 12241-2008 ver.eng. Izolarea termica a instalatiilor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Reguli de calcul 54
SR EN ISO 12241-2008 Izolarea termica a instalatiilor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Reguli de calcul 52
SR EN 12354-6-2004 ver.eng.
Acustica constructiilor. Calculul performantei acustice a cladirilor pornind de la performanta elementelor. Partea 6:
Absorbtia acustica in spatii inchise 29
SR EN 12354-2-2002 ver.eng.
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 2:
Izolarea acustica la zgomot de impact intre incaperi 37
SR EN 12354-4-2002 ver.eng.
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 4:
Transmiterea zgomotului interior catre exterior 30
SR EN 12354-3-2002 ver.eng.
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 3:
Izolarea la zgomot aerian impotriva zgomotului exterior 33
SR EN 12354-2-2002
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 2:
Izolarea acustica la zgomot de impact intre incaperi 38
SR EN 12354-3-2002
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 3:
Izolarea la zgomot aerian impotriva zgomotului exterior 36
SR EN 12354-4-2002
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 4:
Transmiterea zgomotului interior catre exterior 28
SR EN 12354-1-2002 ver.eng.
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 1:
Izolarea acustica la zgomot aerian intre incaperi 67
SR EN 12354-1-2002
Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 1:
Izolarea acustica la zgomot aerian intre incaperi 70
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12354-6-2004
Acustica constructiilor. Calculul performantei acustice a cladirilor pornind de la performanta elementelor. Partea 6:
Absorbtia acustica in spatii inchise 28
SR EN 12354-5-2009 ver.eng.
Acustica constructiilor. Calculul performantei acustice a cladirilor pornind de la performanta elementelor. Partea 5:
Nivele sonore datorate echipamentelor de serviciu 76
SR EN 12412-2-2004 ver.eng.
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin
metoda cutiei calde. Partea 2: Rame 46
SR EN 12412-2-2004
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin
metoda cutiei calde. Partea 2: Rame 48
SR EN 12412-4-2004 ver.eng.
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin
metoda cutiei calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante 41
SR EN 12412-4-2004
Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin
metoda cutiei calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante 44
SR EN 12464-2-2007 Iluminatul locurilor de munca. Partea 2: Locuri de munca exterioare 36
SR EN 12464-2-2007 ver.eng. Iluminatul locurilor de munca. Partea 2: Locuri de munca exterioare 27
SR EN 12464-1-2011 ver.eng. Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare 58
SR EN 12464-1-2011 Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare 52
SR EN ISO 12567-2-2006
Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde.
Partea 2: Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief 32
SR EN ISO 12567-2-2006 ver.eng.
Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde.
Partea 2: Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief 33
SR EN ISO 12567-1-2011 ver.eng.
Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde.
Partea 1: Ferestre si usi complete 64
SR EN ISO 12567-1-2011
Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde.
Partea 1: Ferestre si usi complete 66
SR EN ISO 12570-2001
Performanta higrotermica a materialelor de constructie. Determinarea continutului de umiditate prin uscare la
temperatura ridicata 14
SR EN ISO 12571-2001 ver.eng.
Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea caracteristicilor de
adsorbtie higroscopica 21
SR EN ISO 12571-2001
Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea caracteristicilor de
adsorbtie higroscopica 20
SR EN ISO 12572-2002 ver.eng.
Performanta higrotermica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a
vaporilor de apa 36
SR EN ISO 12572-2002
Performanta higrotermica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a
vaporilor de apa 32
SR EN 12664-2002 Performanta termica a materialelor si a produselor pentru cladiri. Determinarea rezistentei termice prin metoda 68
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie si mica
SR EN 12664-2002 ver.eng.
Performanta termica a materialelor si a produselor pentru cladiri. Determinarea rezistentei termice prin metoda
placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie si mica 72
SR EN 12667-2002
Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice prin metoda
placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenta termica mare si medie 52
SR EN 12667-2002 ver.eng.
Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice prin metoda
placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenta termica mare si medie 58
SR EN 12865-2002
Performanta higrotermica a componentelor si a elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de
pereti exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului 14
SR EN 12865-2002 ver.eng.
Performanta higrotermica a componentelor si a elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de
pereti exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului 15
SR EN 12939-2002
Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul
metodei placii calde gardate si a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezistenta termica mare si medie 38
SR EN 12939-2002 ver.eng.
Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul
metodei placii calde gardate si a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezistenta termica mare si medie 36
SR EN 12966-2-2006 ver.eng. Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: incercare initiala de tip 13
SR EN 12966-2-2006 Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: incercare initiala de tip 14
SR EN 13009-2004 ver.eng.
Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de
expansiune higrica 20
SR EN 13009-2004
Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de
expansiune higrica 20
SR EN 13032-2-2006
Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat.
Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare 20
SR EN 13032-2-2006-AC-2007 ver.eng.
Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat.
Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare 5
SR EN 13032-3-2008 ver.eng.
Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea
3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranta al locurilor de munca 11
SR EN 13032-3-2008
Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea
3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranta al locurilor de munca 14
SR EN 13032-2-2006-AC-2007
Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat.
Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare 6
SR EN 13187-2001 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Detectia calitativa a neregularitatilor termice in anvelopa cladirilor 22
SR EN 13187-2001 Performanta termica a cladirilor. Detectia calitativa a neregularitatilor termice in anvelopa cladirilor 34
SR CEN-TR 13201-1-2011 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat 32
SR EN 13201-2-2004 Iluminat public. Partea 2: Cerinte de performanta 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 13201-4-2004 Iluminatul public. Partea 4: Metode de masurare a performantelor fotometrice 20
SR EN 13201-2-2004 ver.eng. Iluminat public. Partea 2: Cerinte de performanta 20
SR EN 13201-4-2004 ver.eng. Iluminatul public. Partea 4: Metode de masurare a performantelor fotometrice 18
SR EN 13201-3-2004 Iluminatul public. Partea 3: Calculul performantelor 40
SR EN 13201-3-2004 ver.eng. Iluminatul public. Partea 3: Calculul performantelor 45
SR 13212-1995 Metode de masurare a luminantei si de determinare a luminantei medii in constructii 6
SR 13237-1994 Fizica constructiilor. Termotehnica. Determinarea porozitatii materialelor celulare rigide 10
SR EN 13363-2-2006-AC-2006
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2:
Metoda detaliata de calcul 6
SR EN 13363-2-2006 ver.eng.
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2:
Metoda detaliata de calcul 26
SR EN 13363-2-2006
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2:
Metoda detaliata de calcul 28
SR EN 13363-1+A1-2007 ver.eng.
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1:
Metoda simplificata 14
SR EN 13363-1+A1-2007
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1:
Metoda simplificata 20
SR EN 13363-1+A1-2007-AC-2009
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1:
Metoda simplificata 6
SR EN 13363-1+A1-2007-AC-2009 ver.eng.
Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1:
Metoda simplificata 3
SR EN ISO 13370-2008 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul 58
SR EN ISO 13370-2008 Performanta termica a cladirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul 62
SR EN ISO 13786-2008 Performanta termica a elementelor de constructie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul 32
SR EN ISO 13786-2008 ver.eng. Performanta termica a elementelor de constructie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul 32
SR EN ISO 13787-2004
Produse pentru izolarea termica a echipamentelor din cladiri si a instalatiilor industriale. Determinarea
conductivitatii termice declarate 24
SR EN ISO 13789-2008 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Coeficienti de transfer termic prin transmisie si prin ventilare. Metoda de calcul 28
SR EN ISO 13789-2008 Performanta termica a cladirilor. Coeficienti de transfer termic prin transmisie si prin ventilare. Metoda de calcul 30
SR EN ISO 13790-2008 Performanta energetica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor 184
SR EN ISO 13790-2008 ver.eng. Performanta energetica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor 174
SR EN ISO 13793-2002 ver.eng.
Performanta termica a cladirilor. Proiectarea din punct de vedere termic a fundatiilor pentru evitarea umflarii din
cauza inghetului 52
SR EN ISO 13793-2002
Performanta termica a cladirilor. Proiectarea din punct de vedere termic a fundatiilor pentru evitarea umflarii din
cauza inghetului 50
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 13829-2002 ver.eng.
Performanta termica a cladirilor. Determinarea permeabilitatii la aer a cladirilor. Metoda de presurizare prin
ventilare 27
SR EN 13829-2002
Performanta termica a cladirilor. Determinarea permeabilitatii la aer a cladirilor. Metoda de presurizare prin
ventilare 28
SR EN 13941+A1-2010 ver.eng. Proiectarea si instalarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda 126
SR EN 13941+A1-2010 Proiectarea si instalarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda 134
SR EN 14043+A1-2009 ver.eng.
Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari combinate. Cerinte de
securitate si de performante si metode de incercare 83
SR EN 14043+A1-2009
Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari combinate. Cerinte de
securitate si de performante si metode de incercare 88
SR EN 14114-2002 ver.eng.
Performanta higrotehnica a echipamentelor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Calculul difuziei vaporilor
de apa. Sisteme de izolare a conductelor reci 22
SR EN 14114-2002
Performanta higrotehnica a echipamentelor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Calculul difuziei vaporilor
de apa. Sisteme de izolare a conductelor reci 22
SR EN 14255-1-2005 ver.eng.
Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatia optica necoerenta. Partea 1: Radiatia ultravioleta emisa de
surse artificiale la locul de munca 33
SR EN 14255-2-2006 ver.eng.
Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice incoerente. Partea 2: Radiatii vizibile si infrarosii
emise de catre surse artificiale la locul de munca 54
SR EN 14255-1-2005
Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatia optica necoerenta. Partea 1: Radiatia ultravioleta emisa de
surse artificiale la locul de munca 34
SR EN 14255-4-2007 ver.eng.
Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice incoerente. Partea 4: Terminologie si marimi
utilizate pentru masurarea expunerii la radiatie ultravioleta, vizibila si infrarosu 17
SR EN 14255-4-2007
Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice incoerente. Partea 4: Terminologie si marimi
utilizate pentru masurarea expunerii la radiatie ultravioleta, vizibila si infrarosu 20
SR EN 14255-3-2008 ver.eng.
Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatia optica necoerenta. Partea 3: Radiatia ultravioleta emisa de
soare 33
SR EN 14419-2009
Conducte pentru incalzire urbana .Sisteme de conducte fixate preizolate pentru retele de apa calda ingropate
direct. Sisteme de supraveghere 34
SR EN 14419-2009 ver.eng.
Conducte pentru incalzire urbana .Sisteme de conducte fixate preizolate pentru retele de apa calda ingropate
direct. Sisteme de supraveghere 30
SR EN ISO 14683-2008 Punti termice in cladiri. Coeficient de transfer termic liniar. Metode simplificate si valori implicite 30
SR EN 15026-2007 ver.eng.
Performanta higrotermica a componentelor si elementelor cladirilor. Evaluarea transferului de umiditate prin
simulare numerica 25
SR EN 15026-2007
Performanta higrotermica a componentelor si elementelor cladirilor. Evaluarea transferului de umiditate prin
simulare numerica 26
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR CEN-TR 15131-2013
Performanta termica a materialelor de constructie. Utilizarea ecuatiilor de interpolare in cadrul masurarilor termice
pe epruvete groase. Placa calda gardata si fluxmetru 32
SR EN ISO 15148-2004
Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de absorbtie
a apei prin scufundare partiala 20
SR EN ISO 15186-1-2004
Masurarea izolarii acustice in cladiri si a elementelor de constructii folosind intensitatea acustica. Partea 1:
Masurari in laborator 20
SR EN 15217-2007 ver.eng.
Performanta energetica a cladirilor. Metode de exprimare a performantei energetice si de certificare energetica a
cladirilor 32
SR EN 15217-2007
Performanta energetica a cladirilor. Metode de exprimare a performantei energetice si de certificare energetica a
cladirilor 34
SR EN 15251-2007
Parametri de calcul ai ambiantei interioare pentru proiectarea si evaluarea performantei energetice a cladirilor,
care se refera la calitatea aerului interior, confort termic, iluminat si acustica 52
SR EN 15251-2007 ver.eng.
Parametri de calcul ai ambiantei interioare pentru proiectarea si evaluarea performantei energetice a cladirilor,
care se refera la calitatea aerului interior, confort termic, iluminat si acustica 53
SR EN 15255-2008 ver.eng.
Performanta termica a cladirilor. Calculul sarcinii de racire pentru o incapere cu transfer de caldura sensibila.
Criterii generale si proceduri de validare 46
SR EN 15255-2008
Performanta termica a cladirilor. Calculul sarcinii de racire pentru o incapere cu transfer de caldura sensibila.
Criterii generale si proceduri de validare 48
SR EN 15265-2008 ver.eng.
Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea incaperilor. Criterii
generale si proceduri de validare 75
SR EN 15265-2008
Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea incaperilor. Criterii
generale si proceduri de validare 84
SR CEN-TR 15601-2013
Performanta higrotermica a cladirilor. Rezistenta la ploaie in rafala a acoperisurilor realizate din elemente mici
amplasate discontinuu. Metode de incercare 28
SR EN 15603-2008 ver.eng. Performanta energetica a cladirilor. Consum total de energie si definirea evaluarilor energetice 63
SR EN 15603-2008 Performanta energetica a cladirilor. Consum total de energie si definirea evaluarilor energetice 74
SR CEN-TR 15615-2012
Explicare a relatiei generale intre diferitele standarde europene si Directiva Performanta Energetica a Cladirilor.
Document Umbrela 66
SR EN 15632-4-2009 ver.eng.
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 4: Sistem blocat cu tevi de
serviciu din metal. Cerinte si metode de incercare 10
SR EN 15632-1-2009 ver.eng.
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 1: Clasificare, cerinte
generale si metode de incercare 29
SR EN 15632-2-2010 ver.eng.
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 2: Sistem blocat cu tevi de
serviciu din plastic. Cerinte si metode de incercare 12
SR EN 15632-3-2010 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 3: Sistem neblocat cu tevi de 10
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

serviciu din plastic; cerinte si metode de incercare
SR EN 15657-1-2009 ver.eng.
Proprietati acustice ale elementelor pentru constructie si ale constructiilor. Masurari de laborator ale zgomotelor
produse de echipamentele din constructie in aer si asupra structurii constructiei. Partea 1: Cazuri simplificate in
care mobilitatea echipamentului este mult mai mare decat mobilitatea receptorului, luand ca exemplu baile cu
clocotire 26
SR EN ISO 15927-2-2009 ver.eng.
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina
de racire de proiectare 18
SR EN ISO 15927-1-2004
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare si anuale
ale elementelor meteorologice simple 32
SR EN ISO 15927-3-2009 ver.eng.
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de
bataie a ploii pentru suprafete verticale cu ajutorul datelor orare de vant si ploaie 27
SR EN ISO 15927-5-2006
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina
termica de proiectare pentru incalzirea spatiilor 14
SR EN ISO 15927-4-2006 ver.eng.
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru
evaluarea consumului anual de energie pentru incalzire si racire 13
SR EN ISO 15927-4-2006
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru
evaluarea consumului anual de energie pentru incalzire si racire 12
SR EN ISO 15927-6-2008 ver.eng.
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferente de temperatura
cumulate (grade-zi) 23
SR EN ISO 15927-6-2008
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferente de temperatura
cumulate (grade-zi) 22
SR EN ISO 15927-2-2009
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina
de racire de proiectare 16
SR EN ISO 15927-3-2009
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de
bataie a ploii pentru suprafete verticale cu ajutorul datelor orare de vant si ploaie 26
SR EN ISO 15927-5-2006-A1-2012 ver.eng.
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina
termica de proiectare pentru incalzirea spatiilor 10
SR EN ISO 15927-5-2006-A1-2012
Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina
termica de proiectare pentru incalzirea spatiilor 8
SR EN ISO 17201-1-2006-AC-2009 Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare 6
SR EN ISO 17201-1-2006 ver.eng. Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare 49
SR EN ISO 17201-2-2007 ver.eng.
Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 2: Estimarea prin calcul a sulfului la gura tevii si a zgomotului emis
de proiectil 39
SR EN ISO 17201-1-2006 Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare 50
SR EN ISO 17201-2-2007 Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 2: Estimarea prin calcul a sulfului la gura tevii si a zgomotului emis 38
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

de proiectil
SR EN ISO 17201-1-2006-AC-2009 ver.eng. Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare 4
SR ISO 17497-1-2009
Acustica. Proprietati ale suprafetelor de a dispersa sunetul. Partea 1: Masurarea coeficientului de dispersie la
incidenta aleatoare intr-o camera de reverberatie 18
SR EN ISO 18233-2006 ver.eng. Acustica. Aplicarea noilor metode de masurare in acustica cladirilor si a incaperilor 34
SR EN ISO 18233-2006 Acustica. Aplicarea noilor metode de masurare in acustica cladirilor si a incaperilor 34
SR EN 20140-2-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Determinarea, verificarea
si aplicarea datelor privind fidelitatea 25
SR EN 20140-2-2002
Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Determinarea, verificarea
si aplicarea datelor privind fidelitatea 24
SR EN ISO 23993-2011 ver.eng.
Produse de izolatie termica pentru instalatiile din constructii si instalatiile industriale. Determinarea conductivitatii
termice de proiectare 42
SR EN ISO 23993-2011
Produse de izolatie termica pentru instalatiile din constructii si instalatiile industriale. Determinarea conductivitatii
termice de proiectare 40
SR EN 29052-1-2001 Acustica. Determinarea rigiditatii dinamice. Partea 1: Materiale folosite sub dale flotante in cladiri de locuit 12
SR EN 29053-2001 Acustica. Materiale pentru aplicatii acustice. Determinarea rezistentei la flux de aer 18
SR EN 2-1995-A1-2005 ver.eng. Clasificarea incendiilor 7
SR EN 2-1995-A1-2005 Clasificarea incendiilor 6
SR EN 3-7+A1-2007 ver.eng. Stingatoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performante si metode de incercare 53
SR EN 3-7+A1-2007 Stingatoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performante si metode de incercare 52
SR EN 3-9-2007 ver.eng.
Stingatoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru rezistenta la presiune a
stingatoarelor cu CO2 14
SR EN 3-9-2007-AC-2008 ver.eng.
Stingatoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru rezistenta la presiune a
stingatoarelor cu CO2 3
SR EN 3-8-2007 ver.eng.
Stingatoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru constructie, rezistenta la
presiune si incercari mecanice pentru stingatoarele care au presiunea maxima admisa egala sau mai mica de 30 bar 30
SR EN 3-8-2007-AC-2008 ver.eng.
Stingatoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru constructie, rezistenta la
presiune si incercari mecanice pentru stingatoarele care au presiunea maxima admisa egala sau mai mica de 30 bar 3
SR EN 54-12-2003 ver.eng.
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizeaza
principiul transmisiei unui fascicul de unde optice 56
SR EN 54-12-2003
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizeaza
principiul transmisiei unui fascicul de unde optice 50
SR EN 54-4+AC-2000-A1-2003 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica 14
SR EN 54-4+AC-2000-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica 14
SR EN 54-11-2002 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuala 44
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 54-11-2002 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuala 40
SR EN 54-24-2008
Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocala.
Difuzoare 62
SR EN 54-17-2006 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 42
SR EN 54-2+AC-2000 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare 52
SR EN 54-24-2008 ver.eng.
Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocala.
Difuzoare 59
SR EN 54-20-2006-AC-2009 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie 6
SR EN 54-5-2002-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 5: Detectoare de caldura. Detectoare punctuale 12
SR EN 54-7-2002-A1-2003
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza
dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 12
SR EN 54-16-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 16: Echipament de control si semnalizare vocala a alarmei 66
SR EN 54-11-2002-A1-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarma 18
SR EN 54-3-2002 ver.eng. Sisteme de detectare si de alama la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 32
SR EN 54-18-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire 32
SR EN 54-13-2005 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilitatii componentelor sistemului 24
SR EN 54-13-2005 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilitatii componentelor sistemului 24
SR EN 54-3-2002-A2-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii 20
SR EN 54-4+AC-2000-A2-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica 26
SR EN 54-7-2002-A2-2007 ver.eng.
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza
dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 8
SR EN 54-18-2006-AC-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire 3
SR EN 54-11-2002-A1-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarma 14
SR EN 54-2+AC-2000-A1-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare 41
SR EN 54-10-2002-A1-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacara. Detectoare punctuale 18
SR EN 54-18-2006 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire 32
SR EN 54-7-2002-A2-2007
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza
dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 10
SR EN 54-20-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie 81
SR EN 54-17-2006-AC-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 6
SR EN 54-20-2006 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie 74
SR EN 54-21-2006
Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei si a semnalului de
defect 36
SR EN 54-17-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 42
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 54-17-2006-AC-2008 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 3
SR EN 54-25-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizeaza cai de comunicatie radio 52
SR EN 54-3-2002-A1-2003 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarma la incendiu. Sonerii 15
SR EN 54-3-2002-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarma la incendiu. Sonerii 14
SR EN 54-2+AC-2000-A1-2007 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare 42
SR EN 54-3-2002-A2-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii 22
SR EN 54-18-2006-AC-2007 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire 6
SR EN 54-4+AC-2000 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica 30
SR EN 54-23-2010 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optica 68
SR EN 54-23-2010 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optica 67
SR EN 54-25-2008-AC-2012 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizeaza cai de comunicatie radio 6
SR CEN-TS 54-14-2011
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 14: Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare,
punere in functiune, utilizare si intretinere 78
SR EN 54-7-2002
Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza
dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 56
SR EN 54-4+AC-2000-A2-2007 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica 26
SR EN 54-20-2006-AC-2009 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie 3
SR EN 615-2009 ver.eng. Protectie impotriva incendiului. Agenti de stingere. Prescriptii pentru pulberi (altele decat pulberile pentru clasa D) 33
SR EN 615-2009 Protectie impotriva incendiului. Agenti de stingere. Prescriptii pentru pulberi (altele decat pulberile pentru clasa D) 34
SR EN 671-3-2009 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: intretinerea hidrantilor interiori
echipati cu furtunuri semirigide si a sistemelor echipate cu furtunuri plate 9
SR EN 694+A1-2007 Furtunuri de lupta impotriva incendiilor. Furtunuri semirigide pentru sisteme fixe 24
SR 701-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri fixe. Dimensiuni 8
SR 702-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri de absorbire. Dimensiuni 8
SR 703-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri de refulare. Dimensiuni 10
SR 704-2009 Utilaj de stins incendii. Reductii de racorduri. Dimensiuni 12
SR 705-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri infundate. Dimensiuni 6
SR EN 1028-1+A1-2008
Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 1: Clasificare.
Cerinte generale si de securitate 34
SR EN 1028-1+A1-2008 ver.eng.
Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 1: Clasificare.
Cerinte generale si de securitate 31
SR EN 1028-2+A1-2008 ver.eng.
Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 2: Verificarea
cerintelor generale si de securitate 34
SR EN 1028-2+A1-2008 Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 2: Verificarea 36
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

cerintelor generale si de securitate
SR EN 1127-1-2011 Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale si metodologie 50
SR EN 1127-2+A1-2008 ver.eng.
Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale si metodologie pentru
minerit 40
SR EN 1127-2+A1-2008
Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale si metodologie pentru
minerit 44
SR EN 1147-2010 ver.eng. Scari portabile pentru incendiu 38
SR EN 1147-2010 Scari portabile pentru incendiu 38
SR EN ISO 1182-2010 ver.eng. incercari de reactie la foc ale produselor. incercarea de incombustibilitate 42
SR EN ISO 1182-2010 incercari de reactie la foc ale produselor. incercarea de incombustibilitate 40
SR EN 1363-2-2001 incercari de rezistenta la foc. Partea 2: Proceduri alternative si suplimentare 18
SR ENV 1363-3-2001 incercari de rezistenta la foc. Partea 3: Verificarea performantei cuptorului 24
SR EN 1364-2-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elemente de constructii neportante. Partea 2: Plafoane 22
SR EN 1364-1-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 1: Pereti 35
SR EN 1364-3-2007
incercari pentru rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereti cortina - Configuratie completa
(ansamblu complet) 30
SR EN 1364-4-2007 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereti cortina. Detalii de configuratie 43
SR EN 1364-1-2002-C91-2007 incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 1: Pereti 1
SR EN 1364-4-2007 incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereti cortina. Detalii de configuratie 46
SR EN 1364-3-2007 ver.eng.
incercari pentru rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereti cortina - Configuratie completa
(ansamblu complet) 29
SR EN 1365-3-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elemente de constructii portante. Partea 3: Grinzi 18
SR EN 1365-2-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elemente de constructii portante. Partea 2: Plansee si acoperisuri 28
SR EN 1365-6-2005 incercari de rezistenta la foc pentru elementele de constructii portante. Partea 6: Scari 22
SR EN 1365-6-2005 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elementele de constructii portante. Partea 6: Scari 22
SR EN 1365-5-2005 incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 5: Balcoane si pasarele 16
SR EN 1365-4-2002 incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 4: Stalpi 14
SR EN 1365-4-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 4: Stalpi 15
SR EN 1365-5-2005 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 5: Balcoane si pasarele 15
SR EN 1366-6-2005 ver.eng.
Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 6: Pardoseli suprainaltate
si pardoseli cu goluri 20
SR EN 1366-2-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foc 31
SR EN 1366-1-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 1: Conducte 39
SR EN 1366-1-2002 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 1: Conducte 36
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1366-5-2010 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 5: Canale pentru instalatii tehnice 28
SR EN 1366-6-2005
Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 6: Pardoseli suprainaltate
si pardoseli cu goluri 18
SR EN 1366-4+A1-2010 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 4: Garnituri pentru imbinari liniare 37
SR EN 1366-9-2008
incercari de rezistenta la foc ale instalatiilor tehnice. Partea 9: Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur
compartiment 44
SR EN 1366-4+A1-2010 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 4: Garnituri pentru imbinari liniare 36
SR EN 1366-7-2004
Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 7: inchideri de trecere
pentru sisteme de conveiere 58
SR EN 1366-7-2004 ver.eng.
Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 7: inchideri de trecere
pentru sisteme de conveiere 61
SR EN 1366-8-2004 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului 41
SR EN 1366-8-2004 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului 40
SR EN 1366-9-2008 ver.eng.
incercari de rezistenta la foc ale instalatiilor tehnice. Partea 9: Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur
compartiment 45
SR EN 1366-3-2009 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etansarea trecerilor 108
SR EN 1366-3-2009 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etansarea trecerilor 105
SR EN 1366-2-2002 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foc 30
SR EN 1568-1-2008 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 35
SR EN 1568-2-2008 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 32
SR EN 1568-3-2008 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 47
SR EN 1568-4-2008 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa 46
SR EN 1568-1-2008
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 36
SR EN 1568-2-2008
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 34
SR EN 1568-3-2008
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 50
SR EN 1568-4-2008
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa 48
SR EN 1568-1-2008-AC-2010 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie 3
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-2-2008-AC-2010 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 3
SR EN 1568-3-2008-AC-2010 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 3
SR EN 1568-4-2008-AC-2010 ver.eng.
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa 3
SR EN 1568-1-2008-AC-2010
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 6
SR EN 1568-2-2008-AC-2010
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 6
SR EN 1568-3-2008-AC-2010
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa 6
SR EN 1568-4-2008-AC-2010
Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa
infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa 6
SR EN 1634-1-2009 ver.eng.
incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 1:
incercari de rezistenta la foc pentru usi, obloane si ferestre 76
SR EN 1634-2-2009 ver.eng.
incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 2:
incercari de caracterizare a rezistentei la foc pentru elemente de feronerie 61
SR EN 1634-2-2009
incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 2:
incercari de caracterizare a rezistentei la foc pentru elemente de feronerie 60
SR EN 1634-1-2009
incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 1:
incercari de rezistenta la foc pentru usi, obloane si ferestre 74
SR EN 1634-3-2005 incercari de rezistenta la foc pentru ansambluri de usi si obloane. Partea 3: Usi si obloane etanse la fum 20
SR EN 1634-3-2005-AC-2006 ver.eng.
incercari de rezistenta la foc si de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere, ferestre si elemente
metalice pentru constructii. Partea 3: incercare de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere 3
SR EN 1634-3-2005-AC-2006
incercari de rezistenta la foc si de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere, ferestre si elemente
metalice pentru constructii. Partea 3: incercare de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere 6
SR EN ISO 1716-2010 ver.eng. incercari de reactie la foc ale produselor. Determinarea caldurii de ardere superioare (valoare calorifica) 34
SR EN ISO 1716-2010 incercari de reactie la foc ale produselor. Determinarea caldurii de ardere superioare (valoare calorifica) 34
SR EN 1846-3+A1-2009
Autospeciale de stingere a incendiilor si de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate si
performanta 42
SR EN 1846-3+A1-2009 ver.eng.
Autospeciale de stingere a incendiilor si de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate si
performanta 38
SR EN 1866-1-2008 Stingatoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performante si metode de incercare 26
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1866-1-2008 ver.eng. Stingatoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performante si metode de incercare 26
SR EN 1869-2002 Paturi antifoc 14
SR EN 1869-2002 ver.eng. Paturi antifoc 15
SR EN 1947+A1-2007 ver.eng.
Furtunuri de lupta impotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide si furtunuri echipate cu racorduri pentru
pompe si autospeciale 36
SR EN 1947+A1-2007
Furtunuri de lupta impotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide si furtunuri echipate cu racorduri pentru
pompe si autospeciale 34
SR ISO 5660-1-2009
incercari de reactie la foc. Caldura degajata, cantitate de fum produsa si viteza de pierdere de masa. Partea 1:
Debitul de caldura degajata (metoda con-calorimetrului) 44
SR ISO 5660-1-2009 ver.eng.
incercari de reactie la foc. Caldura degajata, cantitate de fum produsa si viteza de pierdere de masa. Partea 1:
Debitul de caldura degajata (metoda con-calorimetrului) 48
SR ISO 5660-2-2009 ver.eng.
incercari de reactie la foc. Caldura degajata, cantitate de fum produsa si viteza de pierdere de masa. Partea 2:
Viteza de producere a fumului (masurare dinamica) 22
SR 5770-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri. Cerinte generale 14
STAS 6168-90 Masuri de siguranta contra incendiilor. Scari de salvare in caz de incendiu. Prescriptii generale 6
SR 7248-2009
Masuri de protectie la incendiu. Metoda de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor combustibile
folosite in constructii 14
SR EN ISO 9239-1-2010 ver.eng.
incercari de reactie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportarii la foc cu ajutorul
unei surse de caldura radianta 34
SR EN ISO 9239-1-2010
incercari de reactie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportarii la foc cu ajutorul
unei surse de caldura radianta 32
STAS 9342-82
Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine pentru alimentarea directa a pompelor mobile. Prescriptii de
proiectare 4
STAS 9561-81
Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine cu inchidere hidraulica pentru retele de canalizare industriala.
Prescriptii de proiectare 4
STAS 10903-2-79 Masuri de protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice, in constructii 12
SR EN ISO 11925-2-2011
incercari de reactie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin in contact direct cu flacara. Partea 2: incercare cu
sursa cu o singura flacara 32
SR EN 12094-6-2006
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din functiune 26
SR EN 12094-11-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive mecanice de cantarire 23
SR EN 12094-13-2002-AC-2002 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si
metode de incercare pentru clapete antiretur 6
SR EN 12094-12-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si 27
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

metode de incercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice
SR EN 12094-2-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive neelectrice automate de comanda si temporizare 30
SR EN 12094-4-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si
metode de incercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor 34
SR EN 12094-9-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si
metode de incercare pentru detectoare speciale de incendiu 26
SR EN 12094-1-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive electrice automate de comanda si temporizare 48
SR EN 12094-1-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive electrice automate de comanda si temporizare 48
SR EN 12094-10-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si
metode de incercare pentru manometre si presostate 22
SR EN 12094-11-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive mecanice de cantarire 22
SR EN 12094-12-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 26
SR EN 12094-16-2004 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Elemente componente pentru instalatii de stingere cu gaz. Partea 16:
Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive odorizante pentru instalatiile de stingere cu CO2 de joasa
presiune 13
SR EN 12094-7-2002-A1-2005 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si
metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2 4
SR EN 12094-5-2006 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinte si
metode de incercare pentru robinete directionale de inalta si joasa presiune si declansatoarele lor 30
SR EN 12094-3-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire 25
SR EN 12094-4-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si
metode de incercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor 36
SR EN 12094-5-2006
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinte si
metode de incercare pentru robinete directionale de inalta si joasa presiune si declansatoarele lor 32
SR EN 12094-6-2006 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din functiune 24
SR EN 12094-8-2006 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinte si
metode de incercare pentru racorduri 23
SR EN 12094-7-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2
SR EN 12094-7-2002-A1-2005
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si
metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2 6
SR EN 12094-9-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si
metode de incercare pentru detectoare speciale de incendiu 27
SR EN 12094-2-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive neelectrice automate de comanda si temporizare 30
SR EN 12094-13-2002
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si
metode de incercare pentru clapete antiretur 24
SR EN 12094-13-2002-AC-2002
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si
metode de incercare pentru clapete antiretur 6
SR EN 12094-8-2006
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinte si
metode de incercare pentru racorduri 26
SR EN 12094-3-2004
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si
metode de incercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire 24
SR EN 12094-10-2004 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si
metode de incercare pentru manometre si presostate 23
SR EN 12101-2-2004
Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturala
a fumului si gazelor fierbinti 42
SR EN 12101-2-2004 ver.eng.
Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturala
a fumului si gazelor fierbinti 44
SR CEN-TR 12101-5-2007
Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti. Partea 5: Ghid de recomandari functionale si metode de calcul
pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti 94
SR EN 12101-3-2003 ver.eng. Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura 46
SR CEN-TR 12101-4-2009 ver.eng.
Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti. Partea 4: Sisteme SHEVS instalate pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti 52
SR CEN-TR 12101-4-2009
Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti. Partea 4: Sisteme SHEVS instalate pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti 58
SR EN 12101-3-2003 Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura 34
SR EN 12101-3-2003-AC-2005 ver.eng. Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura 3
SR EN 12101-3-2003-AC-2005 Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura 6
SR EN 12101-6-2005-AC-2007
Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentiala -
Kituri 6
SR EN 12101-7-2011 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 7: Tronsoane de conducta pentru controlul fumului 32
SR EN 12101-7-2011 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 7: Tronsoane de conducta pentru controlul fumului 31
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12101-8-2011 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului 42
SR EN 12101-8-2011 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului 39
STAS R 12245-84 Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu abur. Prescriptii de proiectare 6
SR EN 12259-1+A1-2002 ver.eng.
Protectie impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip
sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere 71
SR EN 12259-1+A1-2002
Protectie impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip
sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere 64
SR EN 12259-1+A1-2002-A2-2004 ver.eng.
Protectia impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip
sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere 10
SR EN 12259-1+A1-2002-A2-2004
Protectia impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip
sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere 8
SR EN 12259-1+A1-2002-A3-2006
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler si cu apa pulverizata. Partea
1: Sprinklere 8
SR EN 12259-2-2002
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sistem de supape de alarma apa-apa 36
SR EN 12259-2-2002 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sistem de supape de alarma apa-apa 38
SR EN 12259-2-2002-A1-2002 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sistem de supape de alarma apa-apa 14
SR EN 12259-2-2002-A1-2002
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sistem de supape de alarma apa-apa 14
SR EN 12259-2-2002-A2-2006 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sisteme de supape de alarma apa-apa 8
SR EN 12259-2-2002-A2-2006
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sisteme de supape de alarma apa-apa 10
SR EN 12259-3-2002 ver.eng.
Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3:
Sisteme de supapa de alarma apa-aer 51
SR EN 12259-3-2002
Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3:
Sisteme de supapa de alarma apa-aer 44
SR EN 12259-3-2002-A1-2003
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
3: Sistem de supape de alarma apa-aer 12
SR EN 12259-3-2002-A2-2006
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
3: Sisteme de supape de alarma apa-aer 12
SR EN 12259-3-2002-A2-2006 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
3: Sisteme de supape de alarma apa-aer 9
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12259-4-2002 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 25
SR EN 12259-4-2002
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 20
SR EN 12259-4-2002-A1-2003
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
4: Dispozitive de alarma cu motor hidraulic 12
SR EN 12259-5-2003 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
5: Detectoare de curgere a apei 36
SR EN 12259-5-2003
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
5: Detectoare de curgere a apei 32
SR EN 12416-1+A2-2007 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Conditii si metode de
incercare a elementelor componente 25
SR EN 12416-2+A1-2007 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si
intretinere 30
SR EN 12416-1+A2-2007
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Conditii si metode de
incercare a elementelor componente 38
SR EN 12416-2+A1-2007
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si
intretinere 32
SR EN 12845+A2-2009 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare si
intretinere 181
SR EN 13204+A1-2012
Scule pentru descarcerare cu dubla actionare hidraulica pentru utilizare de catre pompieri si salvare. Cerinte de
securitate si performanta 54
SR EN 13238-2010
incercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Modul de efectuare a conditionarii si reguli generale de
alegere a substraturilor 14
SR ENV 13381-2-2003 ver.eng.
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 2:
Membrane de protectie verticale 34
SR ENV 13381-7-2003 ver.eng.
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 7:
Protectie aplicata pe elemente din lemn 38
SR ENV 13381-5-2003 ver.eng.
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 5:
Protectie aplicata pe elemente compozite de beton/tabla profilata de otel 36
SR ENV 13381-4-2003 ver.eng.
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de constructie. Partea 4:
Protectie aplicata pe elemente din otel 80
SR ENV 13381-3-2003
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 3:
Protectie aplicata pe elemente de beton 44
SR ENV 13381-4-2003 Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de constructie. Partea 4: 76
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Protectie aplicata pe elemente din otel
SR ENV 13381-2-2003
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 2:
Membrane de protectie verticale 34
SR EN 13381-8-2010 ver.eng.
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 8:
Protectie reactiva aplicata elementelor din otel 81
SR EN 13381-8-2010
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 8:
Protectie reactiva aplicata elementelor din otel 82
SR ENV 13381-3-2003 ver.eng.
Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 3:
Protectie aplicata pe elemente de beton 45
SR 13458-2000
Masuri de siguranta impotriva incendiilor. Capete de dispersie ale instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu apa.
Drencere si pulverizatoare de apa. Reguli si metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de functionare 12
SR EN 13501-4+A1-2010
Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de
rezistenta la foc a componentelor sistemelor de control al fumului 30
SR EN 13501-1+A1-2010
Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de
reactie la foc 54
SR EN 13501-5+A1-2010
Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor incercarilor
acoperisurilor expuse la un foc exterior 34
SR EN 13501-2+A1-2010
Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de
rezistenta la foc, cu exceptia produselor utilizate in instalatiile de ventilare 78
SR EN 13501-3+A1-2010
Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor incercarilor de
rezistenta la foc pentru produse si elemente utilizate in instalatii tehnice ale constructiilor: Conducte si clapete
rezistente la foc 22
SR EN 13565-1+A1-2008 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 1: Cerinte si metode de incercare pentru
componente 31
SR EN 13565-1+A1-2008
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 1: Cerinte si metode de incercare pentru
componente 32
SR EN 13565-2-2009 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, constructie si intretinere 51
SR EN 13565-2-2009 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, constructie si intretinere 52
SR EN 13565-2-2009-AC-2011 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, constructie si intretinere 6
SR EN 13731-2008 ver.eng. Sisteme de ridicare cu perna utilizate de serviciul de pompieri si de salvare. Cerinte de securitate si performanta 30
SR EN 13823-2010 ver.eng.
incercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Produse pentru constructii, cu exceptia imbracamintei
de pardoseala, expuse actiunii termice a unui singur obiect arzand 98
SR EN 13823-2010
incercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Produse pentru constructii, cu exceptia imbracamintei
de pardoseala, expuse actiunii termice a unui singur obiect arzand 100
SR EN ISO 13943-2011 Securitate la incendiu. Vocabular 76
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN ISO 13943-2011 ver.eng. Securitate la incendiu. Vocabular 62
SR EN 14044+A1-2009
Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari secventiale. Cerinte de
securitate si de performante si metode de incercare 88
SR EN 14044+A1-2009 ver.eng.
Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari secventiale. Cerinte de
securitate si de performante si metode de incercare 81
SR EN 14135-2005 Acoperiri. Determinarea capacitatii de protectie la foc 12
SR EN 14339-2006 ver.eng. Hidranti de incendiu subterani 25
SR EN 14339-2006 Hidranti de incendiu subterani 30
SR EN 14384-2006 ver.eng. Hidranti de incendiu supraterani 28
SR EN 14384-2006 Hidranti de incendiu supraterani 32
SR EN 14390-2007 ver.eng. incercare la foc. incercare de referinta la scara mare in camera pentru produse de suprafata 44
SR EN 14390-2007 incercare la foc. incercare de referinta la scara mare in camera pentru produse de suprafata 48
SR EN 14540+A1-2007 Furtunuri de lupta impotriva incendiilor. Furtunuri aplatizabile etanse pentru instalatii fixe 28
SR EN 14540+A1-2007 ver.eng. Furtunuri de lupta impotriva incendiilor. Furtunuri aplatizabile etanse pentru instalatii fixe 27
SR EN ISO 14557-2004 ver.eng. Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun 27
SR EN ISO 14557-2004 Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun 24
SR EN ISO 14557-2004-A1-2008 ver.eng.
Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun.
Amendament 1 12
SR EN ISO 14557-2004-A1-2008
Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun.
Amendament 1 10
SR EN 14604-2006-AC-2009 ver.eng. Dispozitive de alarma de fum 3
SR EN 14604-2006 Dispozitive de alarma de fum 70
SR EN 14604-2006 ver.eng. Dispozitive de alarma de fum 70
SR EN 14604-2006-AC-2009 Dispozitive de alarma de fum 6
SR EN 14710-1+A2-2009
Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinte
generale si de securitate 34
SR EN 14710-1+A2-2009 ver.eng.
Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinte
generale si de securitate 32
SR EN 14710-2+A2-2009 ver.eng.
Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerintelor
generale si de securitate 30
SR EN 14710-2+A2-2009
Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerintelor
generale si de securitate 32
SR CEN-TS 14816-2009 Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apa pulverizata. Calcul, instalare si intretinere 40
SR CEN-TS 14816-2009 ver.eng. Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apa pulverizata. Calcul, instalare si intretinere 30
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 15004-4-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 4: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaze pentru agentul de stingere HFC 125 13
SR EN 15004-1-2008 Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 1: Proiectare, instalare si mentenata 106
SR EN 15004-2-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 2: Proprietati fizice si proiectare
instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere FK-5-1-12 14
SR EN 15004-3-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 3: Proprietati fizice si proiectare
instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HCFC Blend A 14
SR EN 15004-4-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 4: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaze pentru agentul de stingere HFC 125 14
SR EN 15004-5-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 5: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 227ea 14
SR EN 15004-7-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 7: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-01 14
SR EN 15004-8-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 8: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-100 14
SR EN 15004-9-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 9: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-55 14
SR EN 15004-10-2008
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 10: Proprietati fizice si proiectare
instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-541 16
SR EN 15004-2-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 2: Proprietati fizice si proiectare
instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere FK-5-1-12 13
SR EN 15004-3-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 3: Proprietati fizice si proiectare
instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HCFC Blend A 13
SR EN 15004-10-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 10: Proprietati fizice si proiectare
instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-541 15
SR EN 15004-9-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 9: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-55 13
SR EN 15004-8-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 8: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-100 12
SR EN 15004-7-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 7: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-01 12
SR EN 15004-5-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 5: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 227ea 13
SR EN 15004-1-2008 ver.eng. Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 1: Proiectare, instalare si mentenata 103
SR EN 15004-6-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 6: Proprietati fizice si proiectarea 14
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 23 (ISO 14520-10: 2005, modificat)
SR EN 15004-6-2008 ver.eng.
Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 6: Proprietati fizice si proiectarea
instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 23 (ISO 14520-10: 2005, modificat) 12
SR EN 15080-8-2010 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarilor de rezistenta la foc. Partea 8: Grinzi 45
SR EN 15080-8-2010 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarilor de rezistenta la foc. Partea 8: Grinzi 44
SR CEN-TS 15117-2010 ver.eng. Ghid de aplicare directa si extinsa 29
SR CEN-TS 15117-2010 Ghid de aplicare directa si extinsa 30
SR EN 15182-1+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 1: Cerinte generale 26
SR EN 15182-2+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 2: tevi mixte cu debit si jet reglabile PN 16 12
SR EN 15182-3+A1-2010
tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 3: tevi cu jet compact si/sau pulverizat cu unghi
fix PN 16 10
SR EN 15182-4+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 4: tevi de inalta presiune PN 40 14
SR EN 15254-5-2010 ver.eng.
Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 5: Panouri metalice
tip sandvis pentru constructii 21
SR EN 15254-5-2010
Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 5: Panouri metalice
tip sandvis pentru constructii 24
SR EN 15254-2-2009 ver.eng.
Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 2: Zidarie si placi de
ipsos 13
SR EN 15254-2-2009
Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 2: Zidarie si placi de
ipsos 18
SR EN 15269-1-2010 ver.eng.
Utilizare extinsa a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi,
obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerinte generale 12
SR EN 15269-1-2010
Utilizare extinsa a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi,
obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerinte generale 14
SR EN 15269-20-2010 ver.eng.
Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a
ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 20:
Etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi din lemn si sticla cu toc metalic, pe balamale si pivoti 41
SR EN 15269-20-2010
Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a
ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 20:
Etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi din lemn si sticla cu toc metalic, pe balamale si pivoti 44
SR EN 15269-7-2010 ver.eng.
Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a
ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 7:
Rezistenta la foc a ansamblurilor de usi glisante din otel 80
SR EN 15269-7-2010
Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a
ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 7: 66
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Rezistenta la foc a ansamblurilor de usi glisante din otel
SR EN 15423-2008 ver.eng.
Instalatii de ventilare a cladirilor. Masuri de precautie impotriva incendiilor pentru instalatiile de distributie a
aerului in cladiri 25
SR EN 15423-2008
Instalatii de ventilare a cladirilor. Masuri de precautie impotriva incendiilor pentru instalatiile de distributie a
aerului in cladiri 30
SR CEN-TS 15447-2010 ver.eng. Montarea si fixarea in incercarile de reactie la foc conform Directivei Produselor pentru Constructii 41
SR CEN-TS 15447-2010 Montarea si fixarea in incercarile de reactie la foc conform Directivei Produselor pentru Constructii 42
SR EN 15725-2010
Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performantelor la foc ale produselor si elementelor de
constructie 28
SR EN 15725-2010 ver.eng.
Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performantelor la foc ale produselor si elementelor de
constructie 24
SR EN 15725-2010-AC-2012
Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performantelor la foc ale produselor si elementelor de
constructie 6
SR EN 15767-1-2009 ver.eng.
Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile.
Partea 1: Cerinte generale pentru ansamblul tun portabil 19
SR EN 15767-2-2009
Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile.
Partea 2: Ajutaje pentru apa 24
SR EN 15767-3-2011 ver.eng.
Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile.
Partea 3: Dispozitive pentru spuma 22
SR EN 15767-1-2009
Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile.
Partea 1: Cerinte generale pentru ansamblul tun portabil 20
SR EN 15767-2-2009 ver.eng.
Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile.
Partea 2: Ajutaje pentru apa 23
SR EN 15767-3-2011
Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile.
Partea 3: Dispozitive pentru spuma 22
SR EN 15882-3-2009 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Partea 3: Etansari 19
SR EN 27201-2-2002 ver.eng.
Protectie impotriva incendiilor. Agenti de stingere a incendiului. Hidrocarburi halogenate. Partea 2: Ghid practic
pentru siguranta in manipulare si transvazare 14
SR EN 27201-1-2002 ver.eng.
Protectia impotriva incendiilor. Agenti de stingere a incendiului. Hidrocarburi halogenate. Partea 1: Specificatii
pentru halon 1211 si halon 1301 10
STAS 4316-68 Placi de mira hidrotehnica 6
STAS 9824-7-92 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de imbunatatiri funciare 6
STAS 9824-6-85 Masurari terestre. Trasarea pe teren a constructiilor hidroenergetice 4
STAS 9824-8-76 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a liniilor electrice aeriene de inalta tensiune 2
SR EN 1777-2010 Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri si salvare. Cerinte de securitate si incercari 84
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1777-2010 ver.eng. Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri si salvare. Cerinte de securitate si incercari 82
SR ISO 7892-1998 Elemente verticale de constructie. incercari de rezistenta la socuri. Corpuri de soc si metode generale de incercare 12
SR EN 1990-2004-A1-2006-AC-2010 Eurocod. Bazele proiectarii structurilor 24
SR EN 1990-2004-A1-2006 ver.eng. Eurocod: Bazele proiectarii structurilor 33
SR EN 1990-2004-A1-2006-AC-2010 ver.eng. Eurocod. Bazele proiectarii structurilor 22
SR EN 1990-2004 ver.eng. Eurocod: Bazele proiectarii structurilor 89
SR EN 1990-2004-A1-2006-NA-2009 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa A2: Aplicatie pentru poduri. Anexa nationala 16
SR EN 1991-1-5-2004-AC-2009 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Actiuni generale - Actiuni termice 8
SR EN 1991-1-6-2005-AC-2013 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale. Actiuni pe durata executiei 6
SR EN 1991-1-5-2004 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Actiuni generale - Actiuni termice 46
SR EN 1991-4-2006-AC-2013 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri si rezervoare 8
SR EN 1991-1-2-2004-AC-2013 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Actiuni generale. Actiuni asupra structurilor expuse la foc 6
SR EN 1991-1-7-2007-AC-2010 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Actiuni generale. Actiuni accidentale 7
SR EN 1991-1-1-2004 ver.eng.
Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari
utile pentru cladiri 46
SR EN 1991-1-4-2006 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vantului 147
SR EN 1991-4-2006 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri si rezervoare 108
SR EN 1991-1-6-2005 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale. Actiuni pe durata executiei 30
SR EN 1991-1-7-2007 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Actiuni generale. Actiuni accidentale 66
SR EN 1991-3-2007 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni induse de poduri rulante si masini 47
SR EN 1991-1-4-2006-AC-2010 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vantului 14
SR EN 1991-1-3-2005-AC-2009 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni generale. incarcari date de zapada 6
SR EN 1991-3-2007-AC-2013 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni induse de poduri rulante si masini 8
SR EN 1991-1-4-2006-A1-2010 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vantului 10
SR EN 1991-1-7-2007-AC-2010 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Actiuni generale. Actiuni accidentale 10
SR EN 1991-1-1-2004-AC-2009
Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din
exploatare pentru constructii 8
SR EN 1991-2-2004 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din trafic la poduri 164
SR EN 1991-2-2004-AC-2010 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din trafic la poduri 8
SR EN 1991-2-2004-AC-2010 ver.eng. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din trafic la poduri 6
SR EN 1991-1-7-2007-NB-2011 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Actiuni generale. Actiuni accidentale. Anexa nationala 16
SR EN 1991-3-2007-NA-2009 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 3: Actiuni induse de poduri rulante si masini. Anexa nationala 8
SR EN 1998-4-2007 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare si conducte 82
SR EN 1998-2-2006-A1-2009 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 12
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1998-2-2006-A1-2009 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 14
SR EN 1998-2-2006-AC-2010 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 3
SR EN 1998-2-2006-A2-2012 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 5
SR EN 1998-2-2006 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 147
SR EN 1998-5-2004
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 5: Fundatii, structuri de sustinere si
aspecte geotehnice 44
SR EN 1998-1-2004-AC-2010
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si
reguli pentru cladiri 12
SR EN 1998-3-2005 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor 90
SR EN 1998-2-2006-NA-2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa nationala 14
SR EN 1998-2-2006-AC-2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 6
SR EN 1998-3-2005-AC-2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor 10
SR EN 1998-3-2005-AC-2010 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor 7
SR EN 1998-3-2005-NA-2010
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor.
Anexa nationala 8
SR EN 1998-2-2006-A2-2012 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2: Poduri 8
SR EN 1998-6-2005 ver.eng. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni si cosuri 49
SR 11100-1-1993 Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei 5
SR EN 15129-2010 Dispozitive antiseismice 162
SR EN 15129-2010 ver.eng. Dispozitive antiseismice 160
SR EN 1537-2002 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Ancoraje in teren 62
SR EN 1538-2011 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Pereti mulati 56
SR EN 1538-2011 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Pereti mulati 51
SR ASTM D 5882-2005 Metoda standardizata pentru determinarea integritatii pilotilor prin incercari cu deformatii mici 14
SR EN 12063-2003 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Pereti din palplanse 88
SR EN 12716-2002 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune inalta a terenurilor (jet grouting) 39
SR EN 14475-2006 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Umpluturi armate 57
SR EN 14475-2006-AC-2007 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Umpluturi armate 3
SR EN 14490-2010 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Pamant ranforsat cu tinte 70
SR EN 14490-2010 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Pamant ranforsat cu tinte 69
SR EN 14679-2005 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Stabilizarea in adancime a pamanturilor prin malaxare 53
SR EN 14679-2005-AC-2006 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Stabilizarea in adancime a pamanturilor prin malaxare 9
SR EN ISO 14688-1-2004 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere 18
SR EN ISO 14688-1-2004-AC-2006 ver.eng. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere 18
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 14731-2006 Executia lucrarilor geotehnice speciale. imbunatatirea pamanturilor prin vibrare de adancime 26
SR EN 14731-2006 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. imbunatatirea pamanturilor prin vibrare de adancime 25
SR EN 15237-2007 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Drenaj vertical 60
SR EN 15237-2007 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Drenaj vertical 58
SR CEN ISO-TS 22475-2-2009
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 2: Criterii de
calificare pentru firme si personal 12
SR CEN ISO-TS 22475-3-2009
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea
conformitatii firmelor si personalului de catre o terta parte 16
SR EN ISO 22475-1-2007 ver.eng.
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice
pentru executie 131
SR EN ISO 22475-1-2007
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice
pentru executie 130
SR EN 1536-2011 ver.eng. Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati 83
SR EN 1997-1-2004 ver.eng. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale 172
SR EN 1997-2-2007 ver.eng. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului 197
SR EN 1997-1-2004-AC-2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale 26
SR EN 1997-2-2007-NB-2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului. Anexa nationala 8
SR EN 1997-2-2007-AC-2010 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului 14
SR EN 1997-2-2007-AC-2010 ver.eng. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului 10
SR EN 1997-1-2004-AC-2009 ver.eng. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale 25
STAS 7206-87 Fundatii de masini. Prescriptii de proiectare 10
SR EN ISO 22476-2-2006 Cercetari si incercari geotehnice. incercari pe teren. Partea 2: incercare de penetrare dinamica 40
SR EN ISO 22476-3-2006 Cercetari si incercari geotehnice. incercari pe teren. Partea 3: incercare de penetrare standard 20
SR EN ISO 22476-12-2009 ver.eng.
Investigare si incercari geotehnice. incercari de teren. Partea 12: incercare mecanica de penetrare statica cu con
(CPTM) 34
STAS 1242-8-75 Teren de fundare. Principii de cercetare geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu 10
STAS 1913-16-75 Teren de fundare. Determinarea gradientului hidraulic critic 4
STAS 9180-73 Teren de fundare. Determinarea capacitatii de retinere a apei de catre pamanturi la diferite sectiuni 16
STAS 13021-91 Teren de fundare. Determinarea densitatii minime corespunzatoare starii uscate a pamanturilor necoezive 8
SR EN 1767-2001 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Analiza prin
spectrometrie in infrarosu 11
SR EN 1992-1-2-2006-NA-2009
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc. Anexa
nationala 8
SR EN 1992-1-2-2006 ver.eng. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc 98
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1992-1-2-2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc 98
SR EN 1992-1-2-2006-AC-2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc 16
SR EN 1992-3-2006 ver.eng. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri si rezervoare 24
SR CEN-TS 1992-4-1-2011 Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-1: Generalitati 68
SR CEN-TS 1992-4-2-2011 Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-2: Ancoraje cu cap 34
SR CEN-TS 1992-4-3-2011 Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-3: Ancoraje cu profil tip jgheab 30
SR CEN-TS 1992-4-4-2011 Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-4: Ancoraje post-instalate. Fixare mecanica 28
SR CEN-TS 1992-4-5-2011 Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-5: Ancoraje post-instalate. Fixare chimica 26
SR EN 1992-1-2-2006-AC-2008 ver.eng. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportarii la foc 12
SR EN 1992-2-2006-NA-2009
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare si prevederi constructive. Anexa
nationala 22
SR EN 1992-1-1-2004-AC-2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri 28
SR EN 1992-2-2006 ver.eng. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare si prevederi constructive 96
SR EN 1992-2-2006-AC-2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare si prevederi constructive 10
SR EN 1992-2-2006-AC-2008 ver.eng. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare si prevederi constructive 6
SR EN 1992-1-1-2004-NB-2008-A91-2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala 6
SR EN 12188-2001 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Determinarea
aderentei otel pe otel pentru caracterizarea agentilor de aderenta structurala 17
SR EN 12189-2001 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Determinarea timpului
deschis (a duratei practice de utilizare) 13
SR EN 12192-2-2001 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Analiza granulometrica. Partea 2: Metoda de
incercare pentru filerul destinat polimerilor utilizati ca agenti de aderenta 15
SR EN 13391-2004 incercari mecanice privind procedeele de precomprimare cu armatura postintinsa 24
SR EN 1090-2+A1-2012 ver.eng. Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte tehnice pentru structuri de otel 210
SR EN 1090-1+A1-2012
Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinte pentru evaluarea conformitatii
elementelor structurale 52
SR EN 1090-3-2008 ver.eng.
Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 3: Cerinte tehnice pentru executarea structurilor
de aluminiu 114
SR EN 1090-3-2008
Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 3: Cerinte tehnice pentru executarea structurilor
de aluminiu 124
SR EN 1090-1+A1-2012 ver.eng.
Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinte pentru evaluarea conformitatii
elementelor structurale 44
SR EN 1090-2+A1-2012 Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte tehnice pentru structuri de otel 224
SR EN 1856-1-2009 ver.eng. Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum 62
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1856-2-2009 ver.eng. Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice 44
SR EN 1856-2-2009 Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice 44
SR EN 1856-1-2009 Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum 64
SR EN 1993-1-5-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5: Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor 54
SR EN 1993-1-3-2007 ver.eng.
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente
structurale si table formate la rece 131
SR EN 1993-4-3-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-3: Conducte 41
SR EN 1993-1-6-2007 ver.eng. Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-6: Rezistenta si stabilitatea placilor curbe subtiri 95
SR EN 1993-1-7-2007 ver.eng.
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-7: Structuri din placi plane solicitate la incarcari in afara
planului 37
SR EN 1993-5-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 5: Piloti si palplanse 95
SR EN 1993-6-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 6: Cai de rulare 38
SR EN 1993-1-9-2006 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9: Oboseala 35
SR EN 1993-3-1-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni 81
SR EN 1993-3-1-2007-NB-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni. Anexa nationala 16
SR EN 1993-1-10-2006-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului 8
SR EN 1993-1-2-2006-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 8
SR EN 1993-1-11-2007-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente intinse 6
SR EN 1993-1-6-2007-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-6: Rezistenta si stabilitatea placilor curbe subtiri 6
SR EN 1993-5-2007-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 5: Piloti si palplanse 8
SR EN 1993-1-8-2006-AC-2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor 24
SR EN 1993-2-2007-AC-2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2: Poduri de otel 8
SR EN 1993-1-11-2007-NB-2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente intinse. Anexa
nationala 8
SR EN 1993-1-12-2007-AC-2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor
standardului EN 1993 la marci de otel pana la S 700 6
SR EN 1993-1-7-2007-AC-2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-7: Structuri din placi plane solicitate la incarcari in afara
planului 6
SR EN 1993-1-9-2006-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9: Oboseala 8
SR EN 1993-4-1-2007-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-1: Silozuri 8
SR EN 1993-1-1-2006 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri 92
SR EN 1993-1-10-2006 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului 17
SR EN 1993-1-2-2006 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 79
SR EN 1993-1-11-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente intinse 35
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1993-1-8-2006 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor 134
SR EN 1993-3-2-2007-NA-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-2: Turnuri, piloni si cosuri. Cosuri. Anexa nationala 10
SR EN 1993-1-4-2007 ver.eng.
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente
structurale din oteluri inoxidabile 36
SR EN 1993-2-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2: Poduri de otel 104
SR EN 1993-1-12-2007 ver.eng.
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor
standardului EN 1993 la marci de otel pana la S 700 10
SR EN 1993-3-2-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-2: Turnuri, piloni si cosuri. Cosuri 32
SR EN 1993-4-1-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-1: Silozuri 115
SR EN 1993-4-2-2007 ver.eng. Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-2: Rezervoare 56
SR EN 1993-1-3-2007-AC-2013
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente
structurale si table formate la rece 8
SR EN 1993-3-1-2007-AC-2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni 10
SR EN 1993-4-2-2007-AC-2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-2: Rezervoare 8
SR EN 1993-4-3-2007-AC-2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-3: Conducte 6
SR EN 1993-6-2007-AC-2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 6: Cai de rulare 6
SR EN 1993-1-1-2006-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri 18
SR EN 1993-1-5-2007-AC-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5: Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor 8
SR EN 1993-2-2007-NB-2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2: Poduri de otel. Anexa nationala 18
SR EN 1999-1-4-2007-AC-2010 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece 6
SR EN 1999-1-5-2007-AC-2010 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri cu placi curbe subtiri 6
SR EN 1999-1-3-2007-A1-2012 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucreaza in regim de oboseala 22
SR EN 1999-1-2-2007 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc 59
SR EN 1999-1-5-2007 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de placi curbe subtiri 66
SR EN 1999-1-4-2007 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece 63
SR EN 1999-1-3-2007 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucreaza in regim de oboseala 97
SR EN 1999-1-1-2007 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale 208
SR EN 1999-1-2-2007-NA-2009 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc. Anexa nationala 6
SR EN 1999-1-5-2007-NB-2009 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de placi curbe subtiri. Anexa nationala 6
SR EN 1999-1-1-2007-NB-2009 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale. Anexa nationala 12
SR EN 1999-1-1-2007-A1-2009 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale 30
SR EN 1999-1-2-2007-AC-2010 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc 6
SR EN 1999-1-4-2007-A1-2012 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece 5
SR EN 1999-1-3-2007-A1-2012 ver.eng. Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucreaza in regim de oboseala 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1999-1-4-2007-A1-2012 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece 8
SR CR 12695-2002 ver.eng. Cosuri metalice. Conditii si metode de incercare a rezistentei la coroziune 22
SR EN 13084-6-2006 Cosuri independente. Partea 6: Pereti interiori de otel - Proiectare si executie 20
SR EN 771-1-2011 ver.eng. Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1: Elemente pentru zidarie de argila arsa 50
SR EN 771-4-2011 Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 4: Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat 36
SR EN 771-6-2011 Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 6: Elemente pentru zidarie de piatra naturala 36
SR EN 771-3-2011
Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 3: Elemente pentru zidarie de beton cu agregate (agregate grele
si usoare) 46
SR EN 771-5-2011 ver.eng. Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 5: Elemente pentru zidarie de piatra artificiala 32
SR EN 771-2-2011 ver.eng. Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 2: Elemente pentru zidarie de silico-calcar 37
SR EN 771-4-2011 ver.eng. Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 4: Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat 33
SR EN 771-1-2011 Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1: Elemente pentru zidarie de argila arsa 52
SR EN 771-2-2011 Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 2: Elemente pentru zidarie de silico-calcar 42
SR EN 771-6-2011 ver.eng. Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 6: Elemente pentru zidarie de piatra naturala 29
SR EN 771-5-2011 Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 5: Elemente pentru zidarie de piatra artificiala 36
SR EN 771-3-2011 ver.eng.
Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 3: Elemente pentru zidarie de beton cu agregate (agregate grele
si usoare) 39
SR EN 772-20-2003 ver.eng.
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 20: Determinarea planitatii elementelor pentru zidarie
de beton cu agregate, piatra naturala si artificiala 10
SR EN 772-15-2003 ver.eng.
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 15: Determinarea permeabilitatii la vaporii de apa a
elementelor pentru zidarie de beton celular autoclavizat (BCA) 11
SR EN 772-6-2002
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 6: Determinarea rezistentei la tractiune prin incovoiere a
elementelor pentru zidarie de beton cu agregate 10
SR EN 772-14-2002
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 14: Determinarea variatiei dimensionale datorita
umiditatii a elementelor pentru zidarie de beton cu agregate si de piatra artificiala 12
SR EN 772-5-2002
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 5: Determinarea continutului de saruri solubile active a
elementelor pentru zidarie de argila arsa 14
SR EN 772-10-2001 ver.eng.
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 10: Determinarea continutului de umiditate a
elementelor pentru zidarie de silico-calcar si de beton celular autoclavizat 9
SR EN 772-10-2001
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 10: Determinarea continutului de umiditate a
elementelor pentru zidarie de silico-calcar si de beton celular autoclavizat 8
SR EN 772-13-2001 ver.eng.
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 13: Determinarea densitatii aparente si absolute in stare
uscata a elementelor pentru zidarie (cu exceptia pietrei naturale) 13
SR EN 772-13-2001
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 13: Determinarea densitatii aparente si absolute in stare
uscata a elementelor pentru zidarie (cu exceptia pietrei naturale) 10
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 772-19-2003 ver.eng.
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 19: Determinarea dilatarii la umiditate a elementelor
ceramice cu goluri orizontale mari pentru zidarie de argila 13
SR EN 772-19-2003
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 19: Determinarea dilatarii la umiditate a elementelor
ceramice cu goluri orizontale mari pentru zidarie de argila 12
SR EN 772-9-2000-A1-2006
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 9: Determinarea volumului si procentului de goluri si a
volumului net absolut al elementelor de silico-calcar si de argila arsa pentru zidarie, prin umplere cu nisip 8
SR EN 772-2-2000-A1-2006
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 2: Determinarea procentuala a ariei golurilor din
elementele pentru zidarie (prin amprenta pe hartie) 8
SR EN 772-20-2003-A1-2006 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 20: Determinarea planitatii elementelor pentru zidarie 8
SR CEN-TS 772-22-2009
Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 22: Determinarea rezistentei la inghet/dezghet a
elementelor pentru zidarie de argila 18
SR EN 845-1+A1-2008 ver.eng. Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console 58
SR EN 845-3+A1-2008 ver.eng. Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea imbinarilor orizontale 28
SR EN 845-3+A1-2008 Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea imbinarilor orizontale 30
SR EN 845-1+A1-2008 Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console 62
SR EN 846-10-2003 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 10: Determinarea rezistentei si
caracteristicile deformarii sub sarcina a consolelor 12
SR EN 846-2-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 2: Determinarea rezistentei la aderenta a
armaturilor din rosturile cu mortar 16
SR EN 846-3-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 3: Determinarea rezistentei la forfecare a
sudurilor in armatura confectionata 12
SR EN 846-13-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 13: Determinarea rezistentei la soc mecanic,
abraziune si coroziune a acoperirilor organice 18
SR EN 846-8-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 8: Determinarea rezistentei si caracteristicile
deformarii etrierilor suport 14
SR EN 846-9-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 9: Determinarea rezistentei la incovoiere si
rezistentei la forfecare a buiandrugilor 14
SR EN 846-4-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 4: Determinarea rezistentei si caracteristicile
deformarii sub sarcina a bridelor de fixare 21
SR EN 846-11-2002 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 11: Determinarea dimensiunilor si curburii
buiandrugilor 11
SR EN 846-4-2002-A1-2005 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 4: Determinarea rezistentei si
caracteristicilor deformarii sub sarcina a bridelor de fixare 5
SR EN 846-4-2002-A1-2005
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 4: Determinarea rezistentei si
caracteristicilor deformarii sub sarcina a bridelor de fixare 8
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 846-8-2002-A1-2007 ver.eng.
Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 8: Determinarea rezistentei si caracteristicile
deformarii etrierilor suport 4
SR EN 1015-1-2001-A1-2007 ver.eng.
Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Determinarea distributiei granulometrice (analiza prin
cernere) 5
SR EN 1015-2-2001-A1-2007 ver.eng.
Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Esantionare globala a mortarelor si pregatire mortare
de incercat 4
SR EN 1015-1-2001-A1-2007
Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Determinarea distributiei granulometrice (analiza prin
cernere) 6
SR EN 1015-2-2001-A1-2007
Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Esantionare globala a mortarelor si pregatire mortare
de incercat 6
SR EN 1443-2004 Cosuri de fum. Conditii generale 24
SR EN 1457-1-2012 ver.eng.
Cosuri de fum. Canale interioare de argila/ceramice. Partea 1: Canale interioare care functioneaza in conditii
uscate. Conditii si metode de incercare 50
SR EN 1457-1-2012
Cosuri de fum. Canale interioare de argila/ceramice. Partea 1: Canale interioare care functioneaza in conditii
uscate. Conditii si metode de incercare 56
SR EN 1457-2-2012
Cosuri de fum. Canale interioare de argila/ceramice. Partea 2: Canale interioare care functioneaza in conditii
umede. Conditii si metode de incercare 58
SR EN 1457-2-2012 ver.eng.
Cosuri de fum. Canale interioare de argila/ceramice. Partea 2: Canale interioare care functioneaza in conditii
umede. Conditii si metode de incercare 56
SR EN 1806-2007
Cosuri de fum. Blocuri canal (olane) de argila/ceramice pentru cosuri de fum cu perete simplu. Conditii si metode
de incercare 58
SR EN 1806-2007 ver.eng.
Cosuri de fum. Blocuri canal (olane) de argila/ceramice pentru cosuri de fum cu perete simplu. Conditii si metode
de incercare 61
SR EN 1857-2010 ver.eng. Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton 50
SR EN 1857-2010 Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton 52
SR EN 1858+A1-2011 Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti 58
SR EN 1858+A1-2011 ver.eng. Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti 56
SR EN 1859-2009 ver.eng. Cosuri de fum. Cosuri metalice. Metode de incercare 47
SR EN 1996-3-2006-AC-2010
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru constructii de zidarie
nearmata 6
SR EN 1996-1-2-2005 ver.eng. Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 82
SR EN 1996-2-2006 ver.eng. Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale si executie zidarie 35
SR EN 1996-3-2006 ver.eng.
Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru constructii de zidarie
nearmata 41
SR EN 1996-2-2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale si executie zidarie 38
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1996-2-2006-AC-2010 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale si executie zidarie 6
SR EN 1996-1-2-2005-AC-2012 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 42
SR EN 12446-2011 Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton 38
SR EN 12446-2011 ver.eng. Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton 35
SR EN 13063-1+A1-2007 ver.eng.
Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argila arsa/ceramica. Partea 1: Conditii si metode de
incercare corespunzatoare determinarii rezistentei la focul din cos 39
SR EN 13063-1+A1-2007
Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argila arsa/ceramica. Partea 1: Conditii si metode de
incercare corespunzatoare determinarii rezistentei la focul din cos 38
SR EN 13063-2+A1-2007
Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argila arsa/ceramica. Partea 2: Cerinte si metode de
incercare in conditii umede 40
SR EN 13063-2+A1-2007 ver.eng.
Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argila arsa/ceramica. Partea 2: Cerinte si metode de
incercare in conditii umede 40
SR EN 13063-3-2007
Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argila arsa/ceramica. Partea 3: Conditii si metode de
incercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere 30
SR EN 13063-3-2007 ver.eng.
Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu pereti interiori de argila arsa/ceramica. Partea 3: Conditii si metode de
incercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere 28
SR EN 13069-2006 ver.eng.
Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argila arsa/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de
incercare 38
SR EN 13069-2006
Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argila arsa/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de
incercare 36
SR EN 13084-1-2007 ver.eng. Cosuri independente. Partea 1: Conditii generale 40
SR EN 13084-4-2006 ver.eng. Cosuri independente. Partea 4: Pereti interiori din caramizi de argila arsa. Proiectare si executie 45
SR EN 13084-1-2007 Cosuri independente. Partea 1: Conditii generale 46
SR EN 13084-4-2006 Cosuri independente. Partea 4: Pereti interiori din caramizi de argila arsa. Proiectare si executie 46
SR EN 13084-8-2005 ver.eng. Cosuri independente. Partea 8: Proiectarea si executia pilonilor cu componente satelit 15
SR EN 13084-8-2005 Cosuri independente. Partea 8: Proiectarea si executia pilonilor cu componente satelit 16
SR EN 13084-4-2006-AC-2006 ver.eng. Cosuri independente. Partea 4: Pereti interiori din caramizi de argila arsa. Proiectare si executie 4
SR EN 13084-4-2006-AC-2006 Cosuri independente. Partea 4: Pereti interiori din caramizi de argila arsa. Proiectare si executie 6
SR EN 13084-5-2005 ver.eng. Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argila arsa. Specificatie de produs 32
SR EN 13084-5-2005 Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argila arsa. Specificatie de produs 32
SR EN 13084-5-2005-AC-2006 ver.eng. Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argila arsa. Specificatie de produs 11
SR EN 13084-5-2005-AC-2006 Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argila arsa. Specificatie de produs 8
SR EN 13216-1-2004 ver.eng. Cosuri de fum. Metode de incercare pentru sistemele cosurilor de fum. Partea 1: Metode de incercare generale 70
SR EN 13384-3-2006 ver.eng. Cosuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 3: Metode de elaborare diagrame si tabele 33
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

pentru cosuri de fum care deservesc un singur aparat de incalzire
SR EN 13384-3-2006
Cosuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 3: Metode de elaborare diagrame si tabele
pentru cosuri de fum care deservesc un singur aparat de incalzire 34
SR EN 13384-1+A2-2008 ver.eng. Cosuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 1: Cosuri care deservesc un singur aparat 104
SR EN 13384-1+A2-2008 Cosuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 1: Cosuri care deservesc un singur aparat 104
SR EN 13384-2+A1-2009 ver.eng.
Cosuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 2: Cosuri care deservesc mai multe aparate de
incalzire 73
SR EN 13384-2+A1-2009
Cosuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 2: Cosuri care deservesc mai multe aparate de
incalzire 76
SR EN 13502-2003 ver.eng. Cosuri de fum. Terminale de argila arsa/ceramice. Conditii si metode de incercare 29
SR EN 13502-2003 Cosuri de fum. Terminale de argila arsa/ceramice. Conditii si metode de incercare 28
SR EN 13914-2-2005 ver.eng.
Proiectarea, prepararea si aplicarea tencuielilor interioare si exterioare. Partea 2: Prevederi de proiectare si
principii de baza pentru tencuiala interioara 22
SR EN 13914-2-2005
Proiectarea, prepararea si aplicarea tencuielilor interioare si exterioare. Partea 2: Prevederi de proiectare si
principii de baza pentru tencuiala interioara 22
SR EN 14241-1-2006 ver.eng.
Cosuri de fum. Garnituri si materiale de etansare din elastomeri. Conditii material si metode de incercare. Partea 1:
Garnituri de etansare in canalele interioare 18
SR EN 14241-1-2006
Cosuri de fum. Garnituri si materiale de etansare din elastomeri. Conditii material si metode de incercare. Partea 1:
Garnituri de etansare in canalele interioare 20
SR EN 14297-2005 Cosuri de fum. Metoda de incercare a rezistentei la inghet-dezghet a componentelor cosurilor de fum 12
SR EN 14471-2006 ver.eng. Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu canale interioare de material plastic. Conditii si metode de incercare 61
SR EN 14471-2006 Cosuri de fum. Sisteme de cosuri de fum cu canale interioare de material plastic. Conditii si metode de incercare 62
SR EN 14989-2-2008 ver.eng.
Cosuri de fum. Conditii si metode de incercare pentru cosuri de fum metalice si canale de alimentare cu aer din
materiale diferite pentru aparate de incalzire etanse. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere si alimentare cu aer
pentru aparate de incalzire etanse 81
SR EN 14989-2-2008
Cosuri de fum. Conditii si metode de incercare pentru cosuri de fum metalice si canale de alimentare cu aer din
materiale diferite pentru aparate de incalzire etanse. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere si alimentare cu aer
pentru aparate de incalzire etanse 82
SR EN 14989-1-2007 ver.eng.
Cosuri de fum. Conditii si metode de incercare pentru cosuri de fum metalice si canale de alimentare aer din
materiale diferite pentru aparate de incalzire etanse. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru
aparate tip C6 65
SR EN 14989-1-2007
Cosuri de fum. Conditii si metode de incercare pentru cosuri de fum metalice si canale de alimentare aer din
materiale diferite pentru aparate de incalzire etanse. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru
aparate tip C6 66
SR EN 15287-1+A1-2011 Cosuri de fum. Proiectare, instalare si punere in functiune a cosurilor de fum. Partea 1: Cosuri de fum pentru 82
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

aparate de incalzire neetanse
SR EN 15287-2-2008 ver.eng.
Cosuri de fum. Proiectare, instalare si punere in functiune a cosurilor de fum. Partea 2: Cosuri de fum pentru
aparate etanse 87
SR EN 15287-2-2008
Cosuri de fum. Proiectare, instalare si punere in functiune a cosurilor de fum. Partea 2: Cosuri de fum pentru
aparate etanse 90
SR EN 338-2010 Lemn pentru constructii. Clase de rezistenta 14
SR EN 380-1996 Structuri de lemn. Metode de incercare. Principii generale de incercare prin incarcare statica 12
SR EN 383-2007 ver.eng.
Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor de strivire locala si a portantei locale a
elementelor de asamblare tip tija 15
SR EN 383-2007
Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor de strivire locala si a portantei locale a
elementelor de asamblare tip tija 18
SR EN 385-2002 ver.eng. imbinari cu dinti multipli in lemn de constructie. Caracteristici de performanta si conditii minime de fabricatie 20
SR EN 385-2002 imbinari cu dinti multipli in lemn de constructie. Caracteristici de performanta si conditii minime de fabricatie 20
SR EN 386-2002 ver.eng. Lemn lamelat incleiat. Conditii de performanta si cerinte minime la fabricatie 19
SR EN 386-2002 Lemn lamelat incleiat. Conditii de performanta si cerinte minime la fabricatie 18
SR EN 387-2002 ver.eng.
Lemn lamelat incleiat. imbinari cu dinti multipli de dimensiuni mari. Conditii de performanta si cerinte minime la
fabricatie 18
SR EN 387-2002
Lemn lamelat incleiat. imbinari cu dinti multipli de dimensiuni mari. Conditii de performanta si cerinte minime la
fabricatie 18
SR EN 390-1996 Lemn lamelat incleiat. Dimensiuni. Abateri admisibile 8
SR EN 391-2002 ver.eng. Lemn lamelat incleiat. incercarea la desprindere in zonele de incleiere 13
SR EN 391-2002 Lemn lamelat incleiat. incercarea la desprindere in zonele de incleiere 12
SR EN 392-1996 Lemn lamelat incleiat. incercare la forfecare a zonelor incleiate 14
SR EN 409-2009 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea momentului plastic al elementelor de fixare 11
SR EN 595-1997 Structuri de lemn. Metode de incercare. incercarea fermelor pentru determinarea rezistentei si a rigiditatii 10
SR EN 596-1997
Structuri de lemn. Metode de incercare. incercarea rezistentei unui perete cu cadru de lemn la impactul cu un corp
moale 10
SR EN 789-2004 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor mecanice ale placilor pe baza de lemn 36
SR EN 789-2004 Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor mecanice ale placilor pe baza de lemn 36
SR EN 1075-2002 ver.eng.
Structuri de lemn. Metode de incercare. imbinari realizate cu elemente de fixare tip placa metalica cu dinti realizati
prin stantare 24
SR EN 1194-2002 ver.eng. Structuri de lemn. Lemn lamelat incleiat. Clase de rezistenta si determinarea valorilor caracteristice 18
SR EN 1194-2002 Structuri de lemn. Lemn lamelat incleiat. Clase de rezistenta si determinarea valorilor caracteristice 16
SR EN 1195-2002 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Capacitatea portanta a planseelor structurale 19
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1195-2002 Structuri de lemn. Metode de incercare. Capacitatea portanta a planseelor structurale 18
SR EN 1380-2009 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Cuie pentru imbinari de rezistenta, suruburi, buloane si dornuri 16
SR EN 1380-2009 Structuri de lemn. Metode de incercare. Cuie pentru imbinari de rezistenta, suruburi, buloane si dornuri 18
SR EN 1381-2002 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. imbinari de rezistenta cu scoabe 14
SR EN 1382-2002 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Rezistenta la smulgere a elementelor de fixare in lemn 14
SR EN 1382-2002 Structuri de lemn. Metode de incercare. Rezistenta la smulgere a elementelor de fixare in lemn 12
SR EN 1383-2002 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Rezistenta la trecerea prin lemn a capului elementelor de fixare 13
SR EN 1383-2002 Structuri de lemn. Metode de incercare. Rezistenta la trecerea prin lemn a capului elementelor de fixare 12
SR EN 1995-1-1-2004-AC-2006 ver.eng. Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati - Reguli comune si reguli pentru cladiri 3
SR EN 1995-1-2-2004 ver.eng. Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalitati. Calculul structurilor la foc 75
SR EN 1995-1-2-2004-AC-2009 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalitati. Calculul structurilor la foc 10
SR EN 1995-1-1-2004 ver.eng. Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri 129
SR EN 1995-1-1-2004-A1-2008 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri 24
SR EN ISO 8970-2010 Structuri de lemn. incercarea imbinarilor realizate cu organe mecanice. Conditii referitoare la densitatea lemnului 10
SR EN 12259-2-2002-AC-2003
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sisteme de supape de alarma apa-apa 6
SR EN 12259-2-2002-AC-2003 ver.eng.
Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea
2: Sisteme de supape de alarma apa-apa 6
SR EN 12512-2002 Structuri din lemn. Metode de incercare. incercari ciclice ale imbinarilor realizate cu elemente mecanice 16
SR EN 12512-2002-A1-2006 Structuri din lemn. Metode de incercare. incercari ciclice ale imbinarilor realizate cu elemente mecanice 6
SR EN 12512-2002-A1-2006 ver.eng. Structuri din lemn. Metode de incercare. incercari ciclice ale imbinarilor realizate cu elemente mecanice 4
SR EN 12512-2002 ver.eng. Structuri din lemn. Metode de incercare. incercari ciclice ale imbinarilor realizate cu elemente mecanice 18
SR EN 13271-2002 ver.eng.
Organe de fixare pentru lemn. Valori caracteristice pentru capacitatea de rezistenta si pentru modulul de alunecare
pentru imbinari cu piese de fixare 18
SR EN 13271-2002-AC-2004
Organe de fixare pentru lemn. Valori caracteristice pentru capacitatea de rezistenta si pentru modulul de alunecare
pentru imbinari cu piese de fixare 6
SR EN 13271-2002
Organe de fixare pentru lemn. Valori caracteristice pentru capacitatea de rezistenta si pentru modulul de alunecare
pentru imbinari cu piese de fixare 16
SR EN 14080-2005 Structuri de lemn. Lemn lamelat incleiat. Cerinte 42
SR EN 14080-2005 ver.eng. Structuri de lemn. Lemn lamelat incleiat. Cerinte 39
SR EN 14081-4-2009 ver.eng.
Structuri de lemn. Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara clasificat dupa rezistenta. Partea 4: Sortare cu
masina. Reglaje pentru sistemele de control cu masina 70
SR EN 14081-1+A1-2011
Structuri de lemn. Lemn pentru constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta. Partea 1 : Cerinte
generale 36
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 14081-1+A1-2011 ver.eng.
Structuri de lemn. Lemn pentru constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta. Partea 1 : Cerinte
generale 33
SR EN 14229-2011 Lemn pentru constructii. Stalpi de lemn pentru linii aeriene 50
SR EN 14229-2011 ver.eng. Lemn pentru constructii. Stalpi de lemn pentru linii aeriene 41
SR EN 14250-2010 ver.eng.
Structuri de lemn. Cerinte pentru produse referitoare la elemente de structura prefabricate, asamblate cu
elemente de fixare cu placa metalica ambutisata 33
SR EN 14250-2010
Structuri de lemn. Cerinte pentru produse referitoare la elemente de structura prefabricate, asamblate cu
elemente de fixare cu placa metalica ambutisata 42
SR EN 14251-2004 Lemn rotund pentru constructii. Metode de incercare 16
SR EN 14358-2007 ver.eng.
Structuri de lemn. Calculul valorilor caracteristice corespunzatoare cuantilei de 5%excludere inferioara si criterii de
acceptare pentru un esantion 9
SR EN 14358-2007
Structuri de lemn. Calculul valorilor caracteristice corespunzatoare cuantilei de 5%excludere inferioara si criterii de
acceptare pentru un esantion 12
SR EN 14374-2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinte 28
SR EN 14545-2009 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinte 42
SR EN 14545-2009 ver.eng. Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinte 37
SR EN 15736-2010 ver.eng.
Structuri de lemn. Metoda de incercare. Rezistenta la smulgere a elementelor de fixare cu placa metalica
ambutisata 10
SR EN 15737-2010 ver.eng. Structuri de lemn. Metode de incercare. Forta de torsiune si rezistenta la insurubare 8
SR EN 15777-2010 ver.eng. Textile. Metode de incercare pentru ftalate 14
SR EN 1994-1-1-2004 ver.eng. Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri 122
SR EN 1994-1-2-2006 ver.eng.
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la
foc 110
SR EN 1994-1-1-2004-AC-2009 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri 10
SR EN 1994-1-2-2006-AC-2008
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la
foc 6
SR EN 1994-1-2-2006-AC-2008 ver.eng.
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la
foc 4
SR EN 1994-2-2006 ver.eng. Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri 91
SR EN 1994-2-2006-AC-2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri 8
SR EN 1994-2-2006-AC-2008 ver.eng. Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri 5
SR EN 1994-2-2006-NB-2009
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri.
Anexa Nationala 8
SR ISO 8930-2011 Principii generale ale fiabilitatii structurilor. Lista termenilor echivalenti 18
SR EN 81-28-2004 Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane si de materiale. Partea 28: 18
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Alarma la distanta pentru ascensoare de persoane si ascensoare de materiale
SR EN 81-70-2004
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de
persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 70: Accesibilitate in ascensoare pentru persoane inclusiv
persoane cu handicap 34
SR EN 81-70-2004 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de
persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 70: Accesibilitate in ascensoare pentru persoane inclusiv
persoane cu handicap 33
SR EN 81-3+A1-2008 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice si
hidraulice 96
SR EN 81-72-2004
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoare de
persoane si materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri 36
SR EN 81-80-2004 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru
imbunatatirea securitatii ascensoarelor de persoane si ascensoarelor de materiale si persoane existente 37
SR EN 81-1+A3-2010 Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice 206
SR EN 81-70-2004-A1-2005
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate in ascensoare pentru
persoane inclusiv persoane cu handicap 8
SR EN 81-43-2009
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si de materiale.
Partea 43: Ascensoare pentru instalatii de ridicat 66
SR EN 81-73-2005 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de
persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 73: Functionarea ascensoarelor in caz de incendiu 20
SR EN 81-71+A1-2007 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de
persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism 28
SR EN 81-41-2011 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si de materiale.
Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusa 95
SR EN 81-41-2011
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si de materiale.
Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusa 98
SR EN 81-73-2005
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de
persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 73: Functionarea ascensoarelor in caz de incendiu 18
SR EN 81-71+A1-2007
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de
persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism 32
SR EN 81-3+A1-2008
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice si
hidraulice 94
SR EN 81-40-2009 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si de materiale.
Partea 40: Ascensoare pentru scari si platforme de ridicare inclinate pentru persoane cu dizabilitati de miscare 67
SR EN 81-43-2009 ver.eng. Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si de materiale. 62
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Partea 43: Ascensoare pentru instalatii de ridicat
SR EN 81-3+A1-2008-AC-2009
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice si
hidraulice 6
SR EN 81-31-2010
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare
pentru materiale accesibile 158
SR EN 81-31-2010 ver.eng.
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare
pentru materiale accesibile 150
SR EN 81-40-2009
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si de materiale.
Partea 40: Ascensoare pentru scari si platforme de ridicare inclinate pentru persoane cu dizabilitati de miscare 74
SR EN 627-1998 Reguli pentru inregistrarea informatiilor si supravegherea ascensoarelor, scarilor si trotuarelor rulate 12
SR EN 1709-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Examinare preliminara,
mentenanta, inspectie si verificari in exploatare 24
SR EN 1907-2005 ver.eng. Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Terminologie 28
SR EN 1907-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Terminologie 30
SR EN 1908-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Dispozitive de tensionare 22
SR EN 1909-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Recuperare si evacuare 20
SR ISO 9589-1999 Scari rulante. Dimensiuni de montaj 8
SR EN 12015-2005 Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari si trotuare rulante. Emisie 20
SR EN 12016+A1-2008 ver.eng.
Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari si trotuare rulante.
Imunitate 25
SR EN 12016+A1-2008
Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari si trotuare rulante.
Imunitate 30
SR EN 12397-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare 24
SR EN 12408-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Asigurarea calitatii 12
SR EN 12929-1-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinte generale. Partea 1: Cerinte
pentru toate instalatiile 56
SR EN 12929-2-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinte generale. Partea 2: Cerinte
suplimentare pentru teleferice bicablu reversibile fara frana la carucior 20
SR EN 12929-1-2005-C91-2006
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinte generale. Partea 1: Cerinte
pentru toate instalatiile 2
SR EN 12930-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Calcule 32
SR EN 12930-2005-C91-2006 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Calcule 1
SR EN 13015+A1-2008 Mentenanta ascensoarelor si scarilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenanta 28
SR EN 13015+A1-2008 ver.eng. Mentenanta ascensoarelor si scarilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenanta 23
SR EN 13107-2005 Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Lucrari de constructii civile 62
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 13223-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Sisteme de actionare si alte
echipamente mecanice 62
SR EN 13243-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Echipament electric, altul decat cel
pentru sistemul de actionare 36
SR EN 13243-2005-AC-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Echipament electric, altul decat cel
pentru sistemul de actionare 6
SR EN 13796-1-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 1: Dispozitive de
prindere, carucioare, frane de bord, cabine, scaune, vagonete, vehicule de mentenanta, brate de agatare 66
SR EN 13796-2-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 2: incercare de
rezistenta la alunecare pentru dispozitivele de prindere 12
SR EN 13796-3-2005
Cerinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 3: incercari la
oboseala 14
SR EN ISO 19900-2003 ver.eng. Industriile petrolului si gazelor naturale. Cerinte generale pentru structuri marine 41
SR EN ISO 19900-2003 Industriile petrolului si gazelor naturale. Cerinte generale pentru structuri marine 38
SR ISO 21931-1-2011
Dezvoltare durabila in constructii. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performantei de mediu pentru
lucrari de constructii. Partea 1: Cladiri 32
SR EN 81-58-2004
Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Examinare si incercari. Partea 58: incercarea de
rezistenta la foc a usilor de palier 32
SR EN 1751-2000 Instalatii de ventilare si climatizare in constructii. Guri de aer. incercarile aerodinamice ale ramelor cu jaluzele 24
SR 6724-2-1995
Ventilarea dependintelor din cladirile de locuit. Ventilarea mecanica cu ventilator central de evacuare. Prescriptii
de proiectare 20
SR 6724-3-1996
Ventilarea dependintelor din cladirile de locuit. Ventilarea mecanica cu ventilatoare individuale de evacuare.
Prescriptii de proiectare 12
STAS 8018-80 Constructii pentru sustinerea cailor de rulare ale macaralelor si produselor rulante. Prescriptii generale 10
STAS 9273-80 Constructii industriale. Scari metalice drepte. Tipuri si dimensiuni 6
STAS 9556-87 Constructii industriale. Canale interioare, goluri de acces si goluri de montaj. Dimensiuni 2
STAS 9581-87
Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Proiectarea cu ajutorul modelelor. Clasificare, termeni de baza,
scari si mod de reprezentare 6
SR EN ISO 11431-2002 ver.eng.
Constructii imobiliare. Produse pentru rosturi. Determinarea proprietatilor de adeziune/coeziune a chiturilor dupa
expunere la caldura, la apa si la lumina artificiala prin sticla 16
STAS 12807-1-90 Instalatii miniere de extractie. Turn de extractie. Clasificare, forme si dimensiuni principale 16
STAS 12807-2-90 Instalatii miniere de extractie. Turn de extractie. Prescriptii de proiectare 18
STAS 12807-3-90 Instalatii miniere de extractie. Turn de extractie. Conditii tehnice generale de calitate 8
SR EN 12825-2002 ver.eng. Pardoseli suprainaltate 40
SR EN 13031-1-2002 ver.eng. Sere. Proiectare si constructie. Partea 1: Sere de productie 98
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 13200-5-2007 ver.eng. Amenajari pentru spectatori. Partea 5: Tribune telescopice 19
SR EN 13200-5-2007 Amenajari pentru spectatori. Partea 5: Tribune telescopice 22
SR EN 13200-4-2007 ver.eng. Amenajari pentru spectatori. Partea 4: Scaune. Caracteristici ale produselor 25
SR EN 13200-4-2007 Amenajari pentru spectatori. Partea 4: Scaune. Caracteristici ale produselor 24
SR EN 1168+A3-2011 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Fasii cu goluri 82
SR EN 1168+A3-2011 Produse prefabricate de beton. Fasii cu goluri 78
SR EN 1169-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Reguli generale pentru controlul productiei la fabricarea produselor de beton fin
armat cu fibre de sticla 16
SR EN 1170-1-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metoda de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 1: Masurarea
consistentei matricei prin metoda denumita a "raspandirii" 9
SR EN 1170-5-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metoda de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 5: Masurarea
rezistentei la incovoiere, prin metoda denumita "incercare completa la incovoiere" 14
SR EN 1170-7-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metode de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 7: Masurarea
variatiilor dimensionale extreme in functie de continutul de apa 12
SR EN 1170-2-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metoda de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 2: Masurarea
continutului de fibre in amestecul proaspat de BFFS. Metoda denumita a "separarii prin spalare" 12
SR EN 1170-3-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metoda de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 3: Masurarea
continutului de fibre din BFFS, realizat prin pulverizare 11
SR EN 1170-4-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metoda de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 4: Masurarea
rezistentei la incovoiere, prin metoda denumita "incercare simplificata la incovoiere" 14
SR EN 1170-6-2001 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Metode de incercare pentru beton fin armat cu fibre de sticla. Partea 6:
Determinarea absorbtiei de apa prin imersie si determinarea densitatii in stare uscata 12
SR EN 1170-8-2009 ver.eng.
Metode de incercare pentru beton fin armat cu fibra de sticla. Partea 8: incercare tip de rezistenta la intemperii
ciclice 12
SR EN 1520-2011
Elemente prefabricate armate de beton cu structura deschisa cu agregate usoare cu armaturi structurale si
constructive 118
SR EN 1520-2011 ver.eng.
Elemente prefabricate armate de beton cu structura deschisa cu agregate usoare cu armaturi structurale si
constructive 110
SR EN 1846-2-2010
Vehicule pentru servicii de salvare si lupta impotriva incendiilor. Partea 2:Cerinte comune. Securitate si
performante 62
SR EN 1846-2-2010 ver.eng.
Vehicule pentru servicii de salvare si lupta impotriva incendiilor. Partea 2:Cerinte comune. Securitate si
performante 58
STAS 8047-1-92 Boltari si bandaje pentru sustinerea lucrarilor miniere subterane. Conditii tehnice generale de calitate 8
STAS 8047-2-91 Boltari si bandaje din beton pentru sustinerea lucrarilor miniere. Forme si dimensiuni 10
SR EN 12602-2008 ver.eng. Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat 162
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12602-2008 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat 164
SR EN 12737+A1-2008 Produse prefabricate de beton. Placi de pardoseala pentru adaposturi de animale 32
SR EN 12737+A1-2008 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Placi de pardoseala pentru adaposturi de animale 33
SR EN 12794+A1-2007-AC-2009 Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie 6
SR EN 12794+A1-2007-AC-2009 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie 3
SR EN 12839-2012 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Elemente pentru imprejmuiri 53
SR EN 12839-2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru imprejmuiri 52
SR EN 12843-2005 Produse prefabricate de beton. Stalpi 34
SR EN 13084-2-2007 ver.eng. Cosuri independente. Partea 2: Cosuri de beton 26
SR EN 13084-2-2007 Cosuri independente. Partea 2: Cosuri de beton 26
STAS 13093-1-92
Panouri prefabricate din beton armat pentru sustinerea lucrarilor miniere subterane. Conditii tehnice generale de
calitate 6
STAS 13093-2-92 Panouri prefabricate din beton armat pentru sustinerea lucrarilor miniere subterane. Forme si dimensiuni 6
STAS 13101-92 Panouri prefabricate din beton armat pentru vatra lucrarilor miniere subterane 8
SR EN 13198-2004 Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru strada si gradina 20
SR EN 13224-2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri 44
SR EN 13224-2012 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Elemente de planseu cu nervuri 44
SR EN 13225-2005 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structura 32
SR EN 13225-2005-AC-2007 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structura 3
SR EN 13225-2005-AC-2007 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structura 6
SR EN 13369-2004 ver.eng. Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton 69
SR EN 13369-2004 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton 64
SR EN 13369-2004-A1-2006 ver.eng. Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 4
SR EN 13369-2004-A1-2006 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 6
SR EN 13369-2004-AC-2008 ver.eng. Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 8
SR EN 13369-2004-AC-2008 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 6
SR EN 13670-2010 Executia structurilor de beton 68
SR EN 13693+A1-2009 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperis 62
SR EN 13693+A1-2009 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperis 59
SR EN 13747+A2-2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de plansee 80
SR EN 13791-2007 ver.eng. Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a betonului din structuri si din elemente prefabricate 29
SR EN 13978-1-2005
Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit
armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 38
SR EN 13978-1-2005 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit 35
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere
SR EN 14474-2006 Produse prefabricate de beton. Beton cu aschii de lemn ca agregat. Conditii si metode de incercare 16
SR EN 14487-2-2007 ver.eng. Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 2: Executare 17
SR EN 14487-2-2007 Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 2: Executare 20
SR EN 14650-2005 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Reguli generale pentru controlul productiei in fabrica a betonului cu fibre metalice 7
SR EN 14650-2005 Produse prefabricate de beton. Reguli generale pentru controlul productiei in fabrica a betonului cu fibre metalice 10
SR EN 14843-2007 Produse prefabricate de beton. Scari 40
SR EN 14843-2007 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Scari 39
SR EN 14844+A2-2012 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane 41
SR EN 14844+A2-2012 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane 42
SR EN 14991-2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundatie 32
SR EN 14991-2007 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Elemente de fundatie 28
SR EN 15037-2+A1-2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 2: Blocuri de beton 36
SR EN 15037-2+A1-2011 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 2: Blocuri de beton 37
SR EN 15037-3+A1-2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 3: Blocuri ceramice 42
SR EN 15037-1-2008 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 1: Grinzi 94
SR EN 15037-3+A1-2011 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 3: Blocuri ceramice 41
SR EN 15037-4-2010 ver.eng.
Produse prefabricate din beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 4: Blocuri de
polistiren expandat 51
SR EN 15037-4-2010
Produse prefabricate din beton. Sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura. Partea 4: Blocuri de
polistiren expandat 54
SR EN 15050+A1-2012 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri 61
SR EN 15050+A1-2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri 58
SR EN 15191-2010 ver.eng. Produse prefabricate din beton. Clasificarea betonului armat cu fibre de sticla 15
SR EN 15191-2010 Produse prefabricate din beton. Clasificarea betonului armat cu fibre de sticla 18
SR EN 15258-2009 ver.eng. Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 32
SR EN 15258-2009 Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 34
SR EN 15422-2008 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Specificatii pentru fibrele de sticla destinate armarii mortarelor si betoanelor 8
SR EN 15422-2008 Produse prefabricate de beton. Specificatii pentru fibrele de sticla destinate armarii mortarelor si betoanelor 10
SR EN 15498-2008 ver.eng.
Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aschii de lemn. Proprietati si performante ale
produsului 54
SR EN 15498-2008
Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aschii de lemn. Proprietati si performante ale
produsului 54
SR EN 15564-2009 ver.eng. Produse prefabricate de beton. Beton de rasina. Cerinte metode de incercare 28
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 13062-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
tixotropiei produselor de protectie a armaturii 10
SR EN 13529-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Rezistenta la atac
chimic puternic 14
SR EN 13579-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea de uscare
pentru impregnare hidrofoba 14
SR EN 13580-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Absorbtia apei si
rezistenta la alcalii pentru impregnarea hidrofoba 14
SR EN 13584-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
deformarii la compresiune pentru produse de reparare 16
SR EN 13894-1-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea oboselii
sub sarcina dinamica. Partea 1: in timpul intaririi 10
SR EN 14068-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
impermeabilitatii la apa a fisurilor injectate fara patrundere in beton 12
SR EN 1504-6-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 6: Ancorarea armaturii 22
SR EN 1504-8-2006
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 8: Controlul de calitate si evaluarea conformitatii 14
SR EN 1504-7-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 7: Protectia armaturii impotriva coroziunii 22
SR EN 1504-2-2005 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafata pentru beton 47
SR EN 1504-4-2005 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 4: Lipire structurala 29
SR EN 1504-7-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 7: Protectia armaturii impotriva coroziunii 18
SR EN 1504-1-2006 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 1: Definitii 9
SR EN 1504-1-2006
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 1: Definitii 12
SR EN 1504-6-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 6: Ancorarea armaturii 24
SR EN 1504-10-2004-AC-2006 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul si evaluarea
calitatii. Partea 10: Aplicarea pe santier a produselor si sistemelor si controlul calitatii lucrarilor 3
SR EN 1504-10-2004-AC-2006 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul si evaluarea 6
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

calitatii. Partea 10: Aplicarea pe santier a produselor si sistemelor si controlul calitatii lucrarilor
SR EN 1504-9-2009 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea 9: Principii generale pentru utilizarea produselor si sistemelor 30
SR EN 1504-4-2005
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 4: Lipire structurala 32
SR EN 1504-2-2005
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si
evaluarea conformitatii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafata pentru beton 52
SR EN 1504-3-2006 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea 3: Reparatie structurala si nestructurala 26
SR EN 1504-5-2005 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea 5: Produse de injectie in beton 37
SR EN 1504-5-2005
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea 5: Produse de injectie in beton 40
SR EN 1542-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Masurarea aderentei
prin tractiune directa 14
SR EN 1543-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
dezvoltarii rezistentei la intindere a polimerilor 14
SR EN 1544-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea fluajului
produselor din rasina sintetica (PC) utilizate la ancorarea barelor de armare sub actiunea unei forte de intindere
aplicata continuu 9
SR EN 1544-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea fluajului
produselor din rasina sintetica (PC) utilizate la ancorarea barelor de armare sub actiunea unei forte de intindere
aplicata continuu 12
SR EN 1766-2002
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Beton de referinta
pentru incercari 16
SR EN 1771-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
injectabilitatii si incercarea de despicare 17
SR EN 1771-2004-AC-2005 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
injectabilitatii si incercarea de despicare 3
SR EN 1771-2004-AC-2005
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
injectabilitatii si incercarea de despicare 6
SR EN 1799-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercari de
determinare a aptitudinii de utilizare a adezivilor de lipire structurala pentru aplicare pe suprafete de beton 13
SR EN 1877-1-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Functiile reactive ale
rasinilor epoxidice. Partea 1: Determinarea echivalentului epoxid 12
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1877-2-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Functiile reactive ale
rasinilor epoxidice. Partea 2: Determinarea functiilor amine prin indicele de bazicitate total 11
SR EN 1881-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea produselor
pentru ancorare prin metoda smulgeri 9
SR EN 1881-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea produselor
pentru ancorare prin metoda smulgeri 12
SR EN 12190-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
rezistentei la compresiune a mortarului de reparatii 12
SR EN 12192-1-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Analiza granulometrica. Partea 1: Metoda de
incercare pentru componentele uscate ale mortarului gata de utilizare 12
SR EN 12614-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
temperaturii de tranzitie vitroasa a polimerilor 13
SR EN 12615-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Determinarea rezistentei la
forfecare 14
SR EN 12617-4-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Partea 4: Determinarea
contractiei si expansiunii 18
SR EN 12617-2-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Partea 2: Contractia
produselor de injectie pentru fisuri formulate cu polimeri: contractie volumica 10
SR EN 12617-3-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Partea 4: Determinarea
contractiei la termene timpurii pentru produsele de aderenta structurala 12
SR EN 12617-1-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Partea 1: Determinarea
contractiei liniare pentru polimeri si sisteme de protectie a suprafetei (SPS) 10
SR EN 12618-2-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Partea 2:
Determinarea aderentei produselor de injectie, cu sau fara cicluri termice. Aderenta prin tractiune 16
SR EN 12618-3-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Partea 3:
Determinarea aderentei produselor de injectie, cu sau fara cicluri termice. Metoda prin forfecare oblica 17
SR EN 12618-1-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Partea 1: Aderenta si
capacitatea de alungire a produselor de injectie cu ductilitate limitata 20
SR EN 12636-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Determinarea
aderentei beton pe beton 18
SR EN 12636-2002
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Determinarea
aderentei beton pe beton 16
SR EN 12637-3-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Compatibilitatea
produselor de injectie. Partea 3: Efectul produselor de injectie asupra elastomerilor 10
SR EN 12637-1-2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Compatibilitatea 12
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

produselor de injectie. Partea 1: Compatibilitatea cu betonul
SR EN 12637-1-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Compatibilitatea
produselor de injectie. Partea 1: Compatibilitatea cu betonul 13
SR EN 13057-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
rezistentei la absorbtie capilara 16
SR EN 13294-2003 ver.eng. Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Timpi de decofrare 13
SR EN 13295-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
rezistentei la carbonatare 19
SR EN 13395-1-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
lucrabilitatii. Partea 1: incercare de curgere a mortarelor tixotropice 12
SR EN 13395-2-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
lucrabilitatii. Partea 2: incercare pentru curgerea pastei sau mortarului 11
SR EN 13395-3-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
lucrabilitatii. Partea 3: incercare pentru curgerea betonului de reparare 11
SR EN 13395-4-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
lucrabilitatii. Partea 4: Aplicarea mortarului de reparatie la planseu 12
SR EN 13396-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Masurarea penetrarii
ionilor de clor 15
SR EN 13412-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
modulului de elasticitate la compresiune 10
SR EN 13412-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
modulului de elasticitate la compresiune 12
SR EN 13578-2004
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Compatibilitate pe
beton umed 12
SR EN 13578-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Compatibilitate pe
beton umed 12
SR EN 13581-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea pierderii
de masa a betoanelor hidrofuge prin incercare dupa inghet-dezghet 16
SR EN 13581-2003
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea pierderii
de masa a betoanelor hidrofuge prin incercare dupa inghet-dezghet 16
SR EN 13687-5-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
compatibilitatii termice. Partea 5: Rezistenta la soc din temperatura 12
SR EN 13687-2-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
compatibilitatii termice. Partea 2: Cicluri de jeturi de apa (soc termic) 12
SR EN 13687-1-2002 ver.eng. Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea 12
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

compatibilitatii termice. Partea 1: Cicluri de inghet-dezghet cu imersare in saruri de dezghet
SR EN 13687-3-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
compatibilitatii termice. Partea 3: Cicluri termice fara imersare in saruri de dezghet 13
SR EN 13687-4-2002 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
capabilitatii termice. Partea 4: Cicluri termice in stare uscata 12
SR EN 13733-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si separarea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
durabilitatii agentilor de lipire structurala 17
SR EN 13894-2-2003 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea oboselii
sub sarcina dinamica. Partea 2: Dupa intarire 11
SR EN 13964-2004 Plafoane suspendate. Conditii si metode de incercare 84
SR EN 13964-2004-A1-2007 ver.eng. Plafoane suspendate. Conditii si metode de incercare 13
SR EN 13964-2004-A1-2007 Plafoane suspendate. Conditii si metode de incercare 14
SR EN 13964-2004 ver.eng. Plafoane suspendate. Conditii si metode de incercare 89
SR EN 14117-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea timpului
de scurgere a produselor de injectie pe baza de ciment 11
SR EN 14406-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
raportului de expansiune si evolutia expansiunii 11
SR EN 14497-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
stabilitatii infiltrarii 12
SR EN 14497-2004-AC-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
stabilitatii infiltrarii 3
SR EN 14497-2004-AC-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
stabilitatii infiltrarii 6
SR EN 14498-2004 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Variatii de volum si de
masa ale produselor de injectie la cicluri de uscare in aer si conservare in apa 12
SR EN 14629-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor din beton. Metode de incercare. Determinarea
continutului de cloruri din betonul intarit 14
SR EN 14629-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor din beton. Metode de incercare. Determinarea
continutului de cloruri din betonul intarit 11
SR EN 14630-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
adancimii de carbonatare in betonul intarit prin metoda cu fenolftaleina 9
SR EN 14630-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea
adancimii de carbonatare in betonul intarit prin metoda cu fenolftaleina 12
SR EN 15183-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea de evaluare
a protectiei impotriva coroziunii 10
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 15183-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea de evaluare
a protectiei impotriva coroziunii 14
SR EN 15184-2007 ver.eng.
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea de aderenta
la beton prin forfecare a armaturii protejate (incercarea prin smulgere) 12
SR EN 15184-2007
Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. incercarea de aderenta
la beton prin forfecare a armaturii protejate (incercarea prin smulgere) 16
STAS 8016-84 Hidrogeologie. Semne si culori conventionale 10
SR EN 476-2011 ver.eng. Cerinte generale pentru componentele utilizate in racorduri si colectoare 27
SR EN 476-2011 Cerinte generale pentru componentele utilizate in racorduri si colectoare 28
SR EN 512-2004 ver.eng. Produse de fibrociment. Conducte si imbinari sub presiune 34
SR EN 588-1-2002 ver.eng.
Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 1: Tuburi, imbinari si accesorii pentru retele
cu curgere cu nivel liber 71
SR EN 588-2-2002 ver.eng. Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Camine de vizitare si camine de inspectie 39
SR EN 588-2-2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Camine de vizitare si camine de inspectie 38
SR EN 639-1998-C1-1999 Conditii comune pentru tuburile de presiune de beton inclusiv imbinari si piese speciale 1
SR EN 640-1998
Tuburi de presiune de beton armat si tuburi de presiune cu armatura difuza (fara inima de tabla) inclusiv imbinari si
piese speciale 20
SR EN 640-1998-C1-1999
Tuburi de presiune de beton armat si tuburi de presiune cu armatura difuza (fara inima de tabla) inclusiv imbinari si
piese speciale 1
SR EN 641-1998 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale 20
SR EN 641-1998-C1-1999 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale 1
SR EN 642-1998
Tuburi de presiune de beton precomprimat cu sau fara inima de tabla inclusiv imbinari si piese speciale si conditii
specifice referitoare la sarma de precomprimare pentru tuburi 32
SR EN 752-2008 ver.eng. Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 111
SR EN 752-2008 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 112
SR EN 806-1-2002
Specificatii tehnice referitoare la instalatii de distributie a apei destinata consumului uman in interiorul cladirilor.
Partea 1: Generalitati 34
SR EN 806-1-2002-A1-2002 ver.eng.
Specificatii tehnice referitoare la instalatii pentru apa destinata consumului uman in interiorul cladirilor. Partea 1:
Generalitati 6
SR EN 806-3-2006 ver.eng.
Specificatii tehnice referitoare la instalatii de distributie a apei destinata consumului uman in interiorul cladirilor.
Partea 3: Calcularea diametrelor interioare. Metoda simplificata 15
SR EN 858-1-2002-A1-2005
Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si
incercari, marcare si controlul calitatii 22
SR EN 858-2-2004
Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare,
operare si intretinere 24
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 858-1-2002 ver.eng.
Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si
incercari, marcare si controlul calitatii 54
SR EN 858-1-2002-A1-2005 ver.eng.
Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si
incercari, marcare si controlul calitatii 18
SR EN 858-1-2002
Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si
incercari, marcare si controlul calitatii 56
SR EN 1085-2007 ver.eng. Epurarea apelor uzate. Vocabular 79
SR EN 1085-2007 Epurarea apelor uzate. Vocabular 92
SR EN 1091-2002 ver.eng. Retele de canalizare sub vid in exteriorul cladirilor 50
SR EN 1123-1-2002 ver.eng.
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si
capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate 27
SR EN 1123-1-2002
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si
capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate 28
SR EN 1123-1-2002-A1-2005
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si
capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate 18
SR EN 1123-3-2006
Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel galvanizat la cald, cu mufa si capat drept pentru retele de
canalizare. Partea 3: Dimensiuni si cerinte speciale pentru instalatii de evacuare sub vid si pentru instalatii de
evacuare din constructii navale 30
SR EN 1123-2+A1-2008
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si
capat drept. Partea 2: Dimensiuni 62
SR EN 1124-1-2002-A1-2005
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept.
Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate 18
SR EN 1124-4-2006 ver.eng.
Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel inoxidabil, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare.
Partea 4: Componente ale instalatiilor de evacuare sub vid si gravitationale, instalate pe nave 34
SR EN 1124-1-2002
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept.
Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate 20
SR EN 1124-4-2006
Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel inoxidabil, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare.
Partea 4: Componente ale instalatiilor de evacuare sub vid si gravitationale, instalate pe nave 34
SR EN 1124-2-2008 ver.eng.
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare sudate longitudinal, de otel inoxidabil cu mufa si capat drept.
Partea 2: Sistem S. Dimensiuni 24
SR EN 1124-3-2009 ver.eng.
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare sudate longitudinal de otel inoxidabil, cu mufa si capat drept.
Partea 3: Sistem X. Dimensiuni 43
SR EN 1124-1-2002 ver.eng.
Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept.
Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate 20
SR EN 1295-1-2002 Calculul de rezistenta mecanica a retelelor ingropate sub diverse conditii de incarcare. Partea 1: Cerinte generale 38
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1295-1-2002 ver.eng. Calculul de rezistenta mecanica a retelelor ingropate sub diverse conditii de incarcare. Partea 1: Cerinte generale 38
SR EN 1433-2003-A1-2006
Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte
pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii 6
SR EN 1508-2000 Alimentari cu apa. Prescriptii pentru sistemele si componentele pentru inmagazinarea apei 32
SR 1628-1-1995 Alimentari cu apa. Surse de apa subterana. Investigatii, studii de teren si cercetari de laborator 12
SR 1629-2-1996 Alimentari cu apa. Captarea apelor subterane prin puturi. Prescriptii de proiectare 19
SR EN 1671-2000 Retele de canalizare sub presiune in exteriorul cladirilor 30
SR EN 1825-2-2002 ver.eng. Separatoare de grasimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare si intretinere 31
SR EN 1825-2-2002 Separatoare de grasimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare si intretinere 30
SR EN 1825-1-2005 Separatoare de grasimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii 62
SR EN 1825-1-2005-AC-2006 Separatoare de grasimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii 6
SR EN 1825-1-2005-AC-2006 ver.eng. Separatoare de grasimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii 3
SR 1846-2-2007-C91-2008 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice 1
SR EN 1916-2003 Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat 92
SR EN 1916-2003 ver.eng. Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat 94
SR EN 1916-2003-AC-2008 ver.eng. Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat 25
SR EN 1917-2003-AC-2008 ver.eng. Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat 31
SR EN 1917-2003-AC-2008 Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat 14
SR EN 1917-2003 ver.eng. Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat 79
SR EN 1917-2003 Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat 76
SR 6819-1997-C1-1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie 1
STAS 9295-88 Alimentari cu apa. Statii de deferizare-demanganizare. Prescriptii de studii si proiectare 6
SR 10110-2006 Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare 14
SR 10898-2005 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie 54
SR EN 12050-2-2002
Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 2: Statii de
pompare pentru ape uzate fara materii fecale 22
SR EN 12050-1-2002
Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 1: Statii de
pompare pentru ape uzate cu materii fecale 22
SR EN 12109-2002 ver.eng. Retea de evacuare sub vid in interiorul cladirilor 35
SR EN 12255-16-2006 ver.eng. Statii de epurare. Partea 16: Filtrare fizica (mecanica) 15
SR EN 12255-12-2004 Statii de epurare. Partea 12: Control si automatizare 20
SR EN 12255-9-2002 Statii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor si ventilatie 20
SR EN 12255-9-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor si ventilatie 21
SR EN 12255-13-2003 Statii de epurare. Partea 13: Epurare chimica. Epurarea apelor uzate prin precipitare/floculare 18
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12255-11-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 11: Date generale cerute 15
SR EN 12255-3-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare 13
SR EN 12255-3-2002 Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare 12
SR EN 12255-3-2002-AC-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare 11
SR EN 12255-3-2002-AC-2002 Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare 6
SR EN 12255-14-2004 Statii de epurare. Partea 14: Dezinfectie 22
SR EN 12255-11-2002 Statii de epurare. Partea 11: Date generale cerute 18
SR EN 12255-10-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 10: Principii de securitate 19
SR EN 12255-7-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu pelicula fixata 19
SR EN 12255-7-2002 Statii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu pelicula fixata 16
SR EN 12255-8-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 8: Depozitare si tratare namoluri 18
SR EN 12255-8-2002 Statii de epurare. Partea 8: Depozitare si tratare namoluri 24
SR EN 12255-1-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 1: Principii generale de constructie 24
SR EN 12255-1-2002 Statii de epurare. Partea 1: Principii generale de constructie 24
SR EN 12255-4-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 4: Decantarea primara 14
SR EN 12255-4-2002 Statii de epurare. Partea 4: Decantarea primara 12
SR EN 12255-15-2004
Statii de epurare. Partea 15: Masurarea transferului de oxigen in apa curata in bazinele de aerare ale statiilor de
epurare cu namol activat 22
SR EN 12255-5-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune 12
SR EN 12255-5-2002 Statii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune 10
SR EN 12255-6-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 6: Procedeu cu namoluri activate 18
SR EN 12255-6-2002 Statii de epurare. Partea 6: Procedeu cu namoluri activate 16
SR EN 12255-10-2002 Statii de epurare. Partea 10: Principii de securitate 22
SR EN 12255-16-2006 Statii de epurare. Partea 16: Filtrare fizica (mecanica) 16
SR EN 12380-2003 ver.eng.
Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de incercare si evaluarea
conformitatii 30
SR EN 12380-2003
Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de incercare si evaluarea
conformitatii 32
SR 12431-2006 Canalizari. Gratare pentru statiile de epurare a apelor uzate orasenesti. Prescriptii generale de proiectare 14
SR EN 12566-1-2002-A1-2004 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 24
SR EN 12566-1-2002 ver.eng. Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 21
SR EN 12566-4-2008
Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente
prefabricate (kit) 14
SR EN 12566-1-2002 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 22
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12566-3+A1-2009
Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PT. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere
preasamblate si/sau asamblate in situ 48
SR EN 12566-4-2008 ver.eng.
Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente
prefabricate (kit) 13
SR EN 12763-2002 ver.eng.
Tuburi si accesorii de fibrociment pentru sisteme de evacuare pentru cladiri. Dimensiuni si conditii tehnice de
livrare 64
SR EN 12889-2000 Executia fara transee si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare 30
SR EN 12897-2007 ver.eng.
Alimentari cu apa. Prescriptii pentru rezervoare de stocare a apei calde, cu incalzire indirecta fara expunere la aer
(inchise) 26
SR EN 13101-2003 ver.eng. Trepte pentru camine de vizitare. Cerinte, marcare, incercari si evaluarea conformitatii 39
SR EN 13101-2003 Trepte pentru camine de vizitare. Cerinte, marcare, incercari si evaluarea conformitatii 44
SR EN 13380-2002 ver.eng.
Conditii generale pentru componentele utilizate la renovarea si repararea racordurilor si retelelor de canalizare in
exteriorul cladirilor 20
SR EN 13380-2002
Conditii generale pentru componentele utilizate la renovarea si repararea racordurilor si retelelor de canalizare in
exteriorul cladirilor 24
SR EN 13564-1-2003 ver.eng. Clapete impotriva refularii pentru cladiri. Partea 1: Cerinte 17
SR EN 13564-1-2003 Clapete impotriva refularii pentru cladiri. Partea 1: Cerinte 16
SR EN 13564-2-2004 ver.eng. Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 2: Metode de incercare 13
SR EN 13564-3-2004 ver.eng. Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 3: Asigurarea calitatii 13
SR EN 13564-2-2004 Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 2: Metode de incercare 14
SR EN 13564-3-2004 Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 3: Asigurarea calitatii 12
SR EN 14396-2004 Scari fixe pentru camine de vizitare 36
SR EN 14396-2004 ver.eng. Scari fixe pentru camine de vizitare 36
SR EN 14457-2004 ver.eng. Cerinte generale pentru componentele utilizate la executia fara transee a retelelor de canalizare 20
SR EN 14457-2004 Cerinte generale pentru componentele utilizate la executia fara transee a retelelor de canalizare 20
SR EN 14654-1-2006 ver.eng. Managementul si controlul operatiunilor de curatare in retelele de canalizare. Partea 1: Curatarea retelelor 22
SR EN 14654-1-2006 Managementul si controlul operatiunilor de curatare in retelele de canalizare. Partea 1: Curatarea retelelor 22
SR EN 14801-2007 ver.eng.
Conditii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate retelelor de alimentare cu apa sau de
canalizare 27
SR EN 14801-2007
Conditii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate retelelor de alimentare cu apa sau de
canalizare 30
SR ISO 24510-2008
Activitati referitoare la servicii de apa potabila si de canalizare. indrumari pentru evaluarea si imbunatatirea
serviciilor furnizate consumatorilor 72
SR ISO 24511-2008
Activitati referitoare la servicii de apa potabila si de canalizare. indrumari pentru managementul serviciilor publice
de canalizare si pentru evaluarea serviciilor de canalizare 68
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR ISO 24512-2008
Activitati referitoare la servicii de apa potabila si de canalizare. indrumari pentru managementul serviciilor publice
de alimentare cu apa potabila si pentru evaluarea serviciilor de apa potabila 64
STAS 4454-81 Lucrari de imbunatatiri funciare. Combaterea eroziunii solului, desecari si irigatii. Studii pentru proiectare 8
STAS 5432-1-85 Lucrari de imbunatatiri funciare. Probabilitati de depasire si grade de asigurare 4
STAS 5432-2-92 Lucrari de imbunatatiri funciare. Lucrari pentru combaterea eroziunii solului. Clasificare 6
STAS 6013-85 Lucrari de imbunatatiri funciare. Semne si culori conventionale 14
STAS 6045-89 Lucrari de imbunatatiri funciare. Scari pentru planuri topografice 4
STAS 7649-82 Sistematizarea si organizarea teritoriului. Terminologie 16
STAS 8388-87
Lucrari de imbunatatiri funciare. Retele de irigatii si de desecare-drenaj. Conditii de executie si prescriptii de
verificare 6
STAS 8390-81
Lucrari de imbunatatiri funciare. Lucrari pentru combaterea eroziunii solului. Conditii tehnice, reguli si metode de
verificare 4
STAS 8391-92 Lucrari de imbunatatiri funciare. Ameliorarea nisipurilor si solurilor nisipoase. Prescriptii generale 16
STAS 9539-87 Lucrari de imbunatatiri funciare, desecari-drenaje. Prescriptii de proiectare 20
STAS 9540-86 Lucrari de imbunatatiri funciare. Lucrari de irigatii. Prescriptii de proiectare 6
STAS 9959-81 Lucrari de imbunatatiri funciare. Combaterea eroziunii de suprafata a solului. Prescriptii generale de proiectare 4
STAS 9200-73 Baraje si lacuri de acumulare. Studii pentru proiectare 10
STAS 4014-80 Instalatii portuare. Bolarzi (babale) din fonta 6
STAS 11208-90 Lucrari portuare. Plan general. Prescriptii de proiectare 14
STAS 9179-74 Constructii hidrotehnice. Instalatii de racire a apei. Clasificare, terminologie, simboluri si unitati de masura 20
STAS 9770-74 Instalatii de racire a apei. Turnuri de racire. Verificarea performantelor termice 7
STAS 9407-75 Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri sudate. Prescriptii de executie 24
SR 174-2-1997-A91-2005
Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si
punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate 4
SR 174-1-2009-C92-2010
Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi
asfaltice 1
SR 174-1-2009-C91-2009
Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi
asfaltice 1
SR ENV 1317-4-2002 ver.eng.
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 4: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la soc si
metode de incercare pentru extremitatile si dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranta 25
SR EN 1317-5+A2-2012-AC-2013
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitatii dispozitivelor
de retinere a vehiculelor 6
SR EN 1317-5+A2-2012 ver.eng.
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitatii dispozitivelor
de retinere a vehiculelor 42
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1317-5+A2-2012
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitatii dispozitivelor
de retinere a vehiculelor 40
SR EN 1317-1-2011 ver.eng. Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de incercare 37
SR EN 1317-1-2011 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de incercare 38
SR EN 1317-2-2010 ver.eng.
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si
metode de incercare pentru parapetele de siguranta 29
SR EN 1317-2-2010
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si
metode de incercare pentru parapetele de siguranta 32
SR EN 1317-3-2011 ver.eng.
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 3: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si
metode de incercare pentru atenuatorii de impact 29
SR EN 1317-3-2011
Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 3: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si
metode de incercare pentru atenuatorii de impact 30
SR EN 1436+A1-2009 ver.eng. Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului 26
SR EN 1436+A1-2009 Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului 28
SR EN 1824-2012 Produse pentru marcare rutiera. incercari rutiere 34
SR EN 1871-2002 ver.eng. Produse pentru marcare rutiera. Proprietati fizice 46
STAS 10473-1-87
Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de
calitate 6
SR EN 12271-2007 ver.eng. Tratamente bituminoase. Cerinte 34
SR EN 12271-2007 Tratamente bituminoase. Cerinte 36
SR EN 12272-3-2004
Tratamente bituminoase. Metoda de incercare. Partea 3: Determinarea adezivitatii liant-agregat prin incercare cu
placa Vialit 22
SR EN 12272-1-2002
Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 1: Grad de raspandire si exactitatea raspandirii liantului si a
agregatelor 30
SR EN 12272-2-2004 ver.eng. Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 2: Evaluarea vizuala a defectelor 19
SR EN 12273-2008 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte 31
SR EN 12273-2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte 34
SR EN 12274-7-2006 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 7: Metoda de incercare la abraziune prin agitare 16
SR EN 12274-1-2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 1 : Prelevare de probe pentru extractia liantului 8
SR EN 12274-3-2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 3 : Consistenta 10
SR EN 12274-6-2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 6 : Grad de asternere 10
SR EN 12274-8-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice turnate la rece. Metoda de incercare. Partea 8: Evaluare vizuala a defectelor 23
SR EN 12697-4-2005
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului:
Coloana de fractionare 18
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12697-5-2010-AC-2012
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densitatii
maxime 6
SR EN 12697-10-2002 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate 15
SR EN 12697-42-2006
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale
grosiere straine in asfaltul recuperat 12
SR EN 12697-8-2004
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea
caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase 12
SR EN 12697-25-2006 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: incercare la
compresiune ciclica 30
SR EN 12697-4-2005 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului:
Coloana de fractionare 16
SR EN 12697-43-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezistenta la carburanti 15
SR EN 12697-3-2006
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului.
Evaporator rotativ 18
SR EN 12697-41-2006 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 41: Rezistenta la agentii de
degivrare 11
SR EN 12697-17+A1-2007
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a
epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta 12
SR EN 12697-35+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare in laborator 11
SR EN 12697-33+A1-2007 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confectionarea
epruvetelor cu compactorul cu placa 19
SR EN 12697-32+A1-2007 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor
asfaltice in laborator cu compactorul vibrator 15
SR EN 12697-22+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: incercare de ornieraj 30
SR EN 12697-2+A1-2007 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea
granulozitatii 11
SR EN 12697-31-2007 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confectionarea
epruvetelor cu presa cu compactare giratorie 31
SR EN 12697-31-2007
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confectionarea
epruvetelor cu presa cu compactare giratorie 34
SR EN 12697-18-2004
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: incercarea de scurgere
a liantului 16
SR EN 12697-12-2008 ver.eng.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea
sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase 18
SR EN 12697-12-2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea 22
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-12-2008-C91-2009
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea
sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase 1
SR EN 12697-2+A1-2007
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea
granulozitatii 12
SR EN 12697-5-2010
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densitatii
maxime 24
SR EN 12697-10-2002-AC-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate 6
SR EN 13036-3-2004 ver.eng.
Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 3: Metode de
incercare pentru masurarea drenabilitatii superficiale a unei imbracaminti rutiere 18
SR EN 13036-6-2008 ver.eng.
Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 6: Masurarea profilurilor
transversale si longitudinale in domeniul de lungimi de unda al planeitatii si macrotexturii 17
SR EN 13036-8-2008 ver.eng.
Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea
indicilor de planeitate transversala 21
SR EN 13036-7-2004
Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 7: Masurarea
denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar 14
SR EN 13036-6-2008
Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 6: Masurarea profilurilor
transversale si longitudinale in domeniul de lungimi de unda al planeitatii si macrotexturii 18
SR EN 13036-8-2008
Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea
indicilor de planeitate transversala 22
SR EN 13036-1-2010
Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1: Masurarea adancimii
macrotexturii suprafetei imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei 14
SR EN 13108-21-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica 30
SR EN 13108-20-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip 28
SR EN 13108-20-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip 32
SR EN 13108-20-2006-AC-2009 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip 3
SR EN 13108-21-2006-AC-2009 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica 8
SR EN 13108-8-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 8: Asfalt recuperat 14
SR EN 13108-20-2006-AC-2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip 6
SR EN 13108-21-2006-AC-2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica 10
SR EN 13108-1-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 40
SR EN 13108-1-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 42
SR EN 13108-1-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 8
SR EN 13108-1-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 6
SR EN 13108-2-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri 32
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 13108-2-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri 28
SR EN 13108-2-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri 8
SR EN 13108-3-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 32
SR EN 13108-3-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 36
SR EN 13108-3-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 10
SR EN 13108-4-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 39
SR EN 13108-4-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 38
SR EN 13108-4-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 8
SR EN 13108-4-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 14
SR EN 13108-5-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic 32
SR EN 13108-5-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic 10
SR EN 13108-6-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier 28
SR EN 13108-6-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier 30
SR EN 13108-6-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier 7
SR EN 13108-7-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 30
SR EN 13108-7-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 32
SR EN 13108-7-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 6
SR EN 13108-7-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 8
SR EN 13285-2011 Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii 24
SR EN 13286-48-2006 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 48 : Metoda de incercare pentru
determinarea gradului de raspandire 7
SR EN 13286-4-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 4: Metoda de determinare in laborator a
masei volumice de referinta in stare uscata si a continutului de apa. Ciocan vibrator 24
SR EN 13286-45-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 45: Metoda de determinare a perioadei de
lucrabilitate 15
SR EN 13286-40-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 40: Metoda de incercare pentru
determinarea rezistentei la intindere directa a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici 12
SR EN 13286-41-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 41: Metoda de determinare a rezistentei la
compresiune a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici 14
SR EN 13286-42-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 42: Metoda de determinare a rezistentei la
intindere indirecta a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici 12
SR EN 13286-43-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 43: Metoda de determinare a modulului de
elasticitate al amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici 16
SR EN 13286-44-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 44: Metode de determinare a coeficientului 13
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

alfa al zgurii granulate de furnal inalt
SR EN 13286-46-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 46: Metode de determinare a valorii
parametrului de umiditate 16
SR EN 13286-49-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 49: incercarea accelerata la umflare pentru
pamanturi tratate cu var si/sau cu liant hidraulic 15
SR EN 13286-3-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 3: Metode de determinare in laborator a
masei volumice de referinta si a continutului de apa. Vibrocompactare cu parametri controlati 15
SR EN 13286-1-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 1: Metode de determinare in laborator a
masei volumice de referinta si a continutului de apa. Introducere si cerinte generale 16
SR EN 13286-2-2011-AC-2013
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 2: Metode de incercare pentru determinarea
in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa. Compactare Proctor 6
SR EN 13286-51-2006
Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti hidraulici. Partea 51: Metoda de confectionare prin
compactare cu ciocan vibrator a epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici 10
SR EN 13286-50-2006
Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti hidraulici. Partea 50: Metoda de confectionare prin
compactare cu un aparat Proctor sau o masa vibratoare a epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici 10
SR EN 13286-43-2004
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 43: Metoda de determinare a modulului de
elasticitate al amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici 16
SR EN 13286-7-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 7: incercare triaxiala la sarcina ciclica pentru
amestecuri de agregate netratate 41
SR EN 13286-5-2004 ver.eng.
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 5: Metoda de determinare in laborator a
masei volumice aparente de referinta in stare uscata si a continutului de apa. Masa vibratoare 18
SR EN 13286-48-2006
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 48 : Metoda de incercare pentru
determinarea gradului de raspandire 10
SR EN 13286-2-2011
Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 2: Metode de incercare pentru determinarea
in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa. Compactare Proctor 32
SR EN 13422+A1-2009
Semnalizare rutiera verticala. Semnalizare temporara. Mijloace de semnalizare mobile. Conuri de dirijare si stalpi de
dirijare 42
SR EN ISO 13473-1-2004 ver.eng.
Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la releveele de profil. Partea 1:
Determinarea adancimii medii a texturii 29
SR EN ISO 13473-5-2010 ver.eng.
Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la releveele de profil. Partea 5:
Determinarea megatexturii 40
SR EN 13863-2-2004 ver.eng. imbracaminti de beton. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea aderentei intre doua straturi 9
SR EN 13863-1-2004 ver.eng. imbracaminti de beton. Partea 1: Metoda de incercare nedistructiva pentru determinarea grosimii dalei de beton 8
SR EN 13877-3-2005 ver.eng. imbracaminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la imbracamintile de beton 10
SR EN 13880-4-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 4: Metoda de incercare pentru determinarea 10
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

rezistentei la caldura. Variatia valorii penetratiei
SR EN 14187-7-2004 ver.eng.
Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 7: Metoda de incercare pentru determinarea
rezistentei la flacara 11
SR EN 14187-3-2004 ver.eng.
Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 3: Metoda de incercare pentru determinarea
caracteristicilor de auto-nivelare 10
SR EN 14187-8-2004 ver.eng.
Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 8: Metoda de incercare pentru determinarea cu
radiatii UV a imbatranirii artificiale 12
SR EN 14187-9-2006 ver.eng.
Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Metode de incercare. Partea 9: incercarea functionalitatii
masticurilor pentru colmatare 11
SR EN 14188-2-2005 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la rece 22
SR EN 14188-4-2009 ver.eng.
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4: Specificatii pentru amorse utilizate cu produsele de colmatare a
rosturilor 11
SR EN 14188-3-2006 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificatii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 20
SR EN 14188-3-2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificatii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 20
SR EN 14188-4-2009
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4: Specificatii pentru amorse utilizate cu produsele de colmatare a
rosturilor 14
SR EN 14227-5-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 5: Amestecuri tratate cu liant hidraulic pentru drumuri 29
SR EN 14227-4-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 4: Cenusa pentru amestecuri tratate cu lianti hidraulici 11
SR EN 14227-3-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 3: Amestecuri tratate cu cenusa volanta 36
SR EN 14227-2-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 2: Amestecuri tratate cu zgura 40
SR EN 14227-1-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 1: Amestecuri granulare tratate cu ciment 32
SR EN 14227-1-2004 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 1: Amestecuri granulare tratate cu ciment 32
SR EN 14227-10-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 10: Pamant tratat cu ciment 25
SR EN 14227-12-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 12: Pamant tratat cu zgura 23
SR EN 14227-11-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 11: Pamant tratat cu var 22
SR EN 14227-13-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 13: Pamant tratat cu liant hidraulic rutier 24
SR EN 14227-14-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 14: Pamant tratat cu cenusa volanta 24
SR EN 14227-5-2004 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 5: Amestecuri tratate cu liant hidraulic pentru drumuri 30
SR EN 14389-2-2005
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performantelor pe termen lung.
Partea 2: Caracteristici neacustice 14
SR EN 14840-2006 ver.eng. Produse de umplere si colmatare a rosturilor. Metode de incercare a rosturilor de etanseitate prefabricate 13
SR EN 14840-2006 Produse de umplere si colmatare a rosturilor. Metode de incercare a rosturilor de etanseitate prefabricate 14
SR EN 15466-1-2009 ver.eng. Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 1: Determinarea omogenitatii 6
SR EN 15466-2-2009 ver.eng. Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 2: Determinarea rezistentei la 8
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

produse alcaline
SR EN 15466-3-2009 ver.eng.
Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 3: Determinarea continutului
de materii solide si a comportarii la evaporare a substantelor volatile 8
SR EN 15466-1-2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 1: Determinarea omogenitatii 8
SR EN 15466-2-2009
Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 2: Determinarea rezistentei la
produse alcaline 10
SR EN 15466-3-2009
Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 3: Determinarea continutului
de materii solide si a comportarii la evaporare a substantelor volatile 10
STAS 3197-2-90 Cai ferate normale. Elemente geometrice 20
STAS 3197-1-91 Lucrari de cale ferata. Prisma caii 6
STAS 3989-3-83 Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru tractiunea electrica feroviara 12
STAS 4958-91 Cai ferate. Profiluri in lung. Reguli de reprezentare grafica si semne conventionale 24
STAS 7582-91 Lucrari de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare a calitatii 12
SR EN 13232-1-2006 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definitii 50
SR EN 13232-6+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de incrucisare si de traversare cu varfuri fixe 31
SR EN 13232-7+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu parti mobile 66
SR EN 13232-3+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerinte pentru interactiunea roata/sina 21
SR EN 13232-7+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu parti mobile 68
SR EN 13232-8+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare 38
SR EN 13232-4+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare si control 22
SR EN 13232-9+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale 80
SR EN 13232-3+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerinte pentru interactiunea roata/sina 22
SR EN 13232-4+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare si control 22
SR EN 13232-5+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri 32
SR EN 13232-6+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de incrucisare si de traversare cu varfuri fixe 30
SR EN 13232-8+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare 36
SR EN 13232-9+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale 76
SR EN 13232-5+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri 31
SR EN 13232-2+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinte pentru proiectarea geometriei 22
SR EN 13232-2+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinte pentru proiectarea geometriei 22
SR EN 15461+A1-2011 ver.eng.
Aplicatii feroviare.Emisie de zgomot. Caracterizarea proprietatilor dinamice ale sectoarelor de cale pentru
masurarea zgomotului la treceri la nivel 19
SR EN 15461+A1-2011
Aplicatii feroviare.Emisie de zgomot. Caracterizarea proprietatilor dinamice ale sectoarelor de cale pentru
masurarea zgomotului la treceri la nivel 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 15610-2009 ver.eng. Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea rugozitatii sinei relativ la generarea zgomotului de rulare 35
SR EN 15610-2009 Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea rugozitatii sinei relativ la generarea zgomotului de rulare 38
SR EN 15892-2011 Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea zgomotului in interiorul cabinei de conducere 20
SR EN 15892-2011 ver.eng. Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea zgomotului in interiorul cabinei de conducere 16
SR 1244-2-2004 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Partea 2: Instalatii neautomate - Prescriptii 14
SR EN 1423-2012 ver.eng.
Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor
doua componente 71
SR EN 1423-2012-AC-2013
Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor
doua componente 6
SR EN 1423-2012
Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor
doua componente 66
SR EN 1463-1-2009 ver.eng. Produse pentru marcare rutiera. Butoane reflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performanta 26
SR EN 1463-1-2009 Produse pentru marcare rutiera. Butoane reflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performanta 30
SR EN 1794-1-2011 ver.eng.
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 1: Performante mecanice si
cerinte de stabilitate 27
SR EN 1794-2-2011 ver.eng.
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 2: Cerinte generale de
securitate si mediu 27
SR EN 1794-2-2011
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 2: Cerinte generale de
securitate si mediu 28
SR EN 1794-1-2011
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 1: Performante mecanice si
cerinte de stabilitate 28
SR 1848-3-2011-C91-2012 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire 1
SR 1848-2-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice 38
SR EN ISO 11819-1-2002 ver.eng.
Acustica. Masurarea influentei suprafetelor rutiere asupra zgomotului emis in trafic. Partea 1: Metoda statistica la
trecere 37
SR EN 12352-2006 ver.eng. Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate 37
SR EN 12352-2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate 36
SR EN 12368-2006 ver.eng. Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 42
SR EN 12368-2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 44
SR EN 12414-2002 ver.eng. Echipament pentru controlul stationarii vehiculelor. Aparate de taxare. Cerinte tehnice si functionale 20
SR EN 12675-2002 ver.eng. Dispozitive de control al semnalizarii circulatiei rutiere. Cerinte de securitate in functionare 20
SR EN 12676-1-2002 ver.eng. Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici 22
SR EN 12676-2-2002 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de incercare 18
SR EN 12676-1-2002-C91-2011 Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici 1
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 12767-2008 ver.eng. Siguranta pasiva a sistemelor de sustinere a echipamentelor rutiere. Cerinte, clasificare si metode de incercare 35
SR EN 12767-2008 Siguranta pasiva a sistemelor de sustinere a echipamentelor rutiere. Cerinte, clasificare si metode de incercare 34
SR EN 12899-2-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 2: Borne luminoase 30
SR EN 12899-5-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 5: incercare initiala de tip 17
SR EN 12899-4-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 4: Controlul productiei in fabrica 17
SR EN 12899-4-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 4: Controlul productiei in fabrica 20
SR EN 12899-5-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 5: incercare initiala de tip 18
SR EN 12899-1-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe 58
SR EN 12899-2-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 2: Borne luminoase 27
SR EN 12899-3-2007 ver.eng.
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 3: Stalpi de dirijare pentru balizajul permanent si
dispozitive retroreflectorizante 29
SR EN 12899-3-2007
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 3: Stalpi de dirijare pentru balizajul permanent si
dispozitive retroreflectorizante 30
SR EN 12899-1-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe 66
SR EN 12966-3-2006 Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul productiei in fabrica 12
SR EN 12966-3-2006 ver.eng. Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul productiei in fabrica 10
SR EN 12966-1+A1-2010 ver.eng. Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs 78
SR EN 12966-1+A1-2010 Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs 80
SR EN 13197-2012 Produse pentru marcare rutiera. Simulator de uzura. Masa rotativa 26
SR EN 13212-2011 Produse pentru marcare rutiera. Cerinte pentru controlul productiei in fabrica 18
SR EN 13459-2011 Produse pentru marcare rutiera. Esantionare din stoc si incercari 14
SR EN 14388-2006-AC-2008 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii 6
SR EN 14388-2006 ver.eng. Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii 18
SR EN 14388-2006-AC-2008 ver.eng. Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii 3
SR EN 14389-1-2008
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performantelor pe termen lung.
Partea 1: Caracteristici acustice 12
SR EN 14389-1-2008 ver.eng.
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performantelor pe termen lung.
Partea 1: Caracteristici acustice 11
SR 13326-1996 Transport public urban de calatori. Vocabular 10
SR 13342-1996 Transport public urban de calatori. Parametri tehnici 18
SR 13435-1999 Transport public urban de calatori. Retea de contact. Vocabular 10
SR EN 13619-2003 ver.eng. Servicii postale. Prelucrarea obiectelor postale. Caracteristici optice pentru prelucrarea corespondentei 26
SR EN 13724-2003 ver.eng.
Servicii postale. Deschiderile cutiilor postale destinate introducerii scrisorilor si anumitor tipuri de obiecte postale.
Prescriptii si metode de incercare 26
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 14012-2009 ver.eng. Servicii postale. Calitatea serviciilor. Instructiuni de tratare a reclamatiilor 47
SR EN 14012-2009 Servicii postale. Calitatea serviciilor. Instructiuni de tratare a reclamatiilor 48
SR EN 14137-2004 ver.eng.
Servicii postale. Calitatea serviciului. Masurarea pierderilor din curieratul recomandat si din alte tipuri de servicii
postale cu un sistem de urmarire 29
SR CEN-TS 14442-2003 ver.eng. Servicii postale. Prelucrarea automata a obiectelor postale. Timbru de identificare pentru redresare 22
SR EN 14482-2011 Servicii postale. Casete pentru curieratul international. Metode de incercare si performante 28
SR EN 14508+A1-2007 ver.eng.
Servicii postale. Calitatea serviciului. Masurarea timpului de tranzit de la intrarea in sistemul de colectare pana la
destinatia finala pentru curierat individual neprioritar si de clasa a doua 12
SR EN 14534+A1-2007 ver.eng.
Servicii postale. Calitatea serviciului. Masurarea timpului de tranzit de la intrarea in sistemul de colectare pana la
destinatia finala pentru curieratul cu caracteristici similare si in cantitate mare 65
SR EN 14615-2005 ver.eng. Servicii postale. Timbre de francare. Aplicatii, securitate si conceptie 118
STAS 185-1-89
Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilare si de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne si culori
conventionale 8
STAS 185-2-89
Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilare si de gaze naturale. Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte.
Semne conventionale 10
STAS 185-3-89 Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilare si de gaze naturale. Armaturi. Semne conventionale 8
STAS 185-5-89
Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilare si de gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare. Semne
conventionale 4
STAS 185-6-89
Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilare si de gaze naturale. Aparate de masurat si de control. Semne
conventionale 4
STAS 185-4-90
Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilare si de gaze naturale. Obiecte de uz gospodaresc, corpuri de
incalzire, guri de aer. Semne conventionale 12
SR EN 13410-2002-AC-2003
Aparate de incalzit cu radiatie care utilizeaza combustibili gazosi. Cerinte de ventilare a spatiilor cu alte utilizari
decat cele casnice 6
SR EN 13410-2002 ver.eng.
Aparate de incalzit cu radiatie care utilizeaza combustibili gazosi. Cerinte de ventilare a spatiilor cu alte utilizari
decat cele casnice 13
SR EN 13410-2002
Aparate de incalzit cu radiatie care utilizeaza combustibili gazosi. Cerinte de ventilare a spatiilor cu alte utilizari
decat cele casnice 12
SR EN 274-2-2002 ver.eng. Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 2: Metode de incercare 14
SR EN 274-3-2002 ver.eng. Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 3: Control de calitate 12
SR EN 274-3-2002 Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 3: Control de calitate 12
SR EN 274-1-2002 ver.eng. Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 1: Cerinte 22
SR EN 274-1-2002 Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 1: Cerinte 22
SR EN 274-2-2002 Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 2: Metode de incercare 14
SR EN 1253-1-2004 Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 1: Cerinte 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 1253-3-2002 ver.eng. Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 3: Control de calitate 12
SR EN 1253-4-2002 Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 4: Capace de acces 10
SR EN 1253-1-2004 ver.eng. Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 1: Cerinte 19
SR EN 1253-2-2004 ver.eng. Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 2: Metode de incercare 24
SR EN 1253-2-2004 Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 2: Metode de incercare 24
SR EN 1253-3-2002 Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 3: Control de calitate 12
SR EN 1253-4-2002 ver.eng. Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 4: Capace de acces 10
SR EN 1253-5-2004 ver.eng.
Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 5: Guri de scurgere si sifoane cu garda de lichid cu masa volumica
mica 12
SR EN 1253-5-2004
Guri de scurgere si sifoane pentru cladiri. Partea 5: Guri de scurgere si sifoane cu garda de lichid cu masa volumica
mica 10
STAS 1504-85 Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor lor 8
SR 4369-2012 Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie 32
STAS 8373-85 Instalatii sanitare. Terminologie 8
SR EN 12056-2-2002 ver.eng. Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare si calcul 45
SR EN 12056-5-2002 ver.eng.
Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 5: Executie, incercare, instructiuni de service, de
exploatare si de intretinere 23
SR EN 12056-3-2002
Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice,
proiectare si calcule 48
SR EN 12056-5-2002
Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 5: Executie, incercare, instructiuni de service, de
exploatare si de intretinere 20
SR EN 12056-1-2002 ver.eng. Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 1: Cerinte generale si de performanta 24
SR EN 12056-4-2002
Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 4: Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare si
calcul 24
SR EN 12056-3-2002 ver.eng.
Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice,
proiectare si calcule 51
SR EN 12056-4-2002 ver.eng.
Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 4: Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare si
calcul 23
SR EN 12056-1-2002 Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 1: Cerinte generale si de performanta 20
SR EN 12056-2-2002 Retele de evacuare gravitationala din interiorul cladirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare si calcul 40
SR 6646-2-1997 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru 14
SR 6646-5-1997 Iluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminat in spitale 14
SR 6646-4-1997 Iluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminatul incaperilor pentru invatamant si similare (birouri) 8
SR 6646-3-1997 Iluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminatul in cladiri civile 12
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR 6646-1-1997 Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru iluminatul interior si din incintele ansamblurilor de cladiri 19
STAS R 11621-91 Iluminatul artificial. Metoda de calcul a iluminatului in cladiri 24
SR EN 12193-2008 ver.eng. Lumina si iluminat. Iluminatul sportiv 41
SR EN 12193-2008 Lumina si iluminat. Iluminatul sportiv 48
SR 12294-1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie 8
SR EN 442-3-2004 ver.eng. Radiatoare si convectoare. Partea 3: Evaluarea conformitatii 12
SR EN 442-3-2004 Radiatoare si convectoare. Partea 3: Evaluarea conformitatii 8
SR EN 442-2-2002-A1-2002 ver.eng. Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 7
SR EN 442-2-2002-A2-2004 ver.eng. Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 9
SR EN 442-2-2002 ver.eng. Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 70
SR EN 442-1-2000-A1-2004 Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice 12
SR EN 442-2-2002-A1-2002 Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 6
SR EN 442-2-2002-A2-2004 Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 8
SR EN 442-1-2000-A1-2004 ver.eng. Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice 13
SR EN 442-2-2002 Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 66
SR EN 442-2-2002-C91-2007 Radiatoare si convectoare. Partea 2: Metode de incercare si evaluare 1
SR EN 442-1-2000 Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice 12
SR EN 509-2002 ver.eng. Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizeaza combustibili gazosi 119
SR EN 509-2002-A2-2005 ver.eng. Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizeaza combustibili gazosi 12
SR EN 509-2002 Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizeaza combustibili gazosi 100
SR EN 509-2002-A2-2005 Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizeaza combustibili gazosi 10
SR EN 525-2009
Generatoare de aer cald cu incalzire directa si convectie fortata, care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea
spatiilor, altele decat cele de locuit, pentru debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW 92
SR EN 525-2009 ver.eng.
Generatoare de aer cald cu incalzire directa si convectie fortata, care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea
spatiilor, altele decat cele de locuit, pentru debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW 80
SR EN 613-2002 Aparate de incalzire cu convectie independente care utilizeaza combustibili gazosi 108
SR EN 621-2010 ver.eng.
Generatoare de aer cald cu convectie fortata, care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea spatiilor, altele
decat locuintele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fara ventilator, pentru transportul aerului de
ardere si/sau evacuarea produselor de ardere 113
SR EN 621-2010
Generatoare de aer cald cu convectie fortata, care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea spatiilor, altele
decat locuintele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fara ventilator, pentru transportul aerului de
ardere si/sau evacuarea produselor de ardere 134
SR EN 778-2010 ver.eng.
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care utilizeaza combustibili gazosi, pentru incalzirea spatiilor de locuit,
care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fara ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau al 129
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

produselor de ardere
SR EN 778-2010
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care utilizeaza combustibili gazosi, pentru incalzirea spatiilor de locuit,
care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fara ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau al
produselor de ardere 134
SR EN 1020-2010
Generatoare de aer cald cu convectie fortata, care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea spatiilor, altele
decat cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul a aerului de
ardere si/sau evacuarea produselor de ardere 154
SR EN 1020-2010 ver.eng.
Generatoare de aer cald cu convectie fortata, care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea spatiilor, altele
decat cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul a aerului de
ardere si/sau evacuarea produselor de ardere 153
SR EN 1264-1-2011 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 1: Definitii si simboluri 26
SR EN 1264-4-2010 ver.eng. Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 4: Montare 15
SR EN 1264-3-2010 ver.eng. Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 3: Dimensionare 20
SR EN 1264-1-2011 ver.eng. Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 1: Definitii si simboluri 24
SR EN 1264-4-2010 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 4: Montare 22
SR EN 1264-5-2009 ver.eng.
Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 5: Suprafete de incalzire si de
racire integrate in pardoseli, plafoane si pereti. Determinarea emisiei termice 13
SR EN 1264-3-2010 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 3: Dimensionare 22
SR EN 1264-5-2009
Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire integrate, cu agent termic apa. Partea 5: Suprafete de incalzire si de
racire integrate in pardoseli, plafoane si pereti. Determinarea emisiei termice 14
SR EN 1266-2003
Aparate de incalzire independente cu convectie care utilizeaza combustibili gazosi prevazute cu ventilator pentru
asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea gazelor de ardere 142
SR EN 1266-2003-A1-2006 ver.eng.
Aparate de incalzire independente cu convectie care utilizeaza combustibili gazosi prevazute cu ventilator pentru
asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea gazelor de ardere 14
SR EN 1266-2003-A1-2006
Aparate de incalzire independente cu convectie care utilizeaza combustibili gazosi prevazute cu ventilator pentru
asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea gazelor de ardere 16
SR EN 1319-2010 ver.eng.
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea locuintelor,
prevazute cu arzatoare cu ventilator cu putere calorifica mai mica sau egala cu 70 kW 153
SR EN 1319-2010
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea locuintelor,
prevazute cu arzatoare cu ventilator cu putere calorifica mai mica sau egala cu 70 kW 158
SR EN 1506-2007 Ventilarea in cladiri. Canale de aer din tabla si piese de racordare cu sectiune circulara. Dimensiuni 24
SR EN 1506-2007 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Canale de aer din tabla si piese de racordare cu sectiune circulara. Dimensiuni 22
SR EN 1507-2006 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Canale de aer rectangulare de tabla. Cerinte de rezistenta si etanseitate 17
SR EN 1507-2006 Ventilarea in cladiri. Canale de aer rectangulare de tabla. Cerinte de rezistenta si etanseitate 16
STAS 1797-2-88 Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea radiatoarelor de fonta 8
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

STAS 1797-3-79 Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire din tevi netede 6
STAS 1797-1-79 Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire. Prescriptii generale 6
SR EN 1886-2008 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Unitati de tratare a aerului. Performante mecanice 36
SR EN 1886-2008 Ventilarea in cladiri. Unitati de tratare a aerului. Performante mecanice 40
STAS 3607-72 Instalatii de incalzire. Sobe de teracota si cosuri. Dimensionare 12
STAS 11386-91 Instalatii de incalzire si ventilare. Determinarea puterii termice a bateriilor de incalzire 22
STAS 11435-90 Instalatii de incalzire si ventilare. Determinarea puterii termice a aerotermelor 14
STAS 11984-83 Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire 4
SR EN 12097-2007 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. Canale de aer. Cerinte pentru elementele componente ale canalelor de aer in scopul usurarii
intretinerii retelelor de canale de aer 12
SR EN 12097-2007
Ventilarea in cladiri. Canale de aer. Cerinte pentru elementele componente ale canalelor de aer in scopul usurarii
intretinerii retelelor de canale de aer 14
SR EN 12170-2003 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Procedura pentru elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanta si
utilizare. Instalatii de incalzire care necesita un operator calificat 37
SR EN 12170-2003
Instalatii de incalzire in cladiri. Procedura pentru elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanta si
utilizare. Instalatii de incalzire care necesita un operator calificat 32
SR EN 12171-2003 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Procedura pentru elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanta si
utilizare. Instalatii de incalzire care nu necesita un operator calificat 12
SR EN 12171-2003
Instalatii de incalzire in cladiri. Procedura pentru elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanta si
utilizare. Instalatii de incalzire care nu necesita un operator calificat 12
SR EN 12831-2004 ver.eng. Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al sarcinii termice de calcul 80
SR EN 12975-2-2006 ver.eng. Instalatii termice solare si componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 2: Metode de incercare 141
SR EN 12975-2-2006 Instalatii termice solare si componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 2: Metode de incercare 140
SR EN 12975-1+A1-2011 ver.eng. Instalatii termice solare si componentele acestora. Captatoare solare. Partea 1: Cerinte generale 16
SR EN 12975-1+A1-2011 Instalatii termice solare si componentele acestora. Captatoare solare. Partea 1: Cerinte generale 20
SR EN 12976-2-2006 ver.eng. Instalatii termice solare si componentele acestora. Instalatii prefabricate. Partea 2: Metode de incercare 56
SR EN 12976-1-2006 ver.eng. Instalatii termice solare si componentele acestora. Instalatii prefabricate. Partea 1: Cerinte generale 17
SR EN 12976-1-2006 Instalatii termice solare si componentele acestora. Instalatii prefabricate. Partea 1: Cerinte generale 22
SR EN 12976-2-2006 Instalatii termice solare si componentele acestora. Instalatii prefabricate. Partea 2: Metode de incercare 60
SR EN 13053+A1-2011
Ventilarea in cladiri. Unitati de tratare a aerului. Clasificarea si performantele unitatilor, ale elementelor
componente si ale sectiunilor 60
SR EN 13053+A1-2011 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. Unitati de tratare a aerului. Clasificarea si performantele unitatilor, ale elementelor
componente si ale sectiunilor 55
SR EN 13141-8-2006 ver.eng. Ventilarea cladirilor. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. 19
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Partea 8: incercari ale performantelor gurilor de aspiratie si de evacuare (inclusiv recuperarea caldurii) pentru
instalatiile de ventilare mecanica destinate unei singure incaperi
SR EN 13141-8-2006
Ventilarea cladirilor. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 8: incercari ale performantelor gurilor de aspiratie si de evacuare (inclusiv recuperarea caldurii) pentru
instalatiile de ventilare mecanica destinate unei singure incaperi 22
SR EN 13278-2004 ver.eng. Aparate independente de incalzire a spatiilor, cu focar deschis frontal, care utilizeaza combustibili gazosi 111
SR EN 13278-2004 Aparate independente de incalzire a spatiilor, cu focar deschis frontal, care utilizeaza combustibili gazosi 120
SR EN 13321-2-2007 ver.eng.
Retea deschisa de comunicatii de date pentru automatizarea, controlul si managementul cladirilor. Sisteme
electronice pentru locuinte si cladiri. Partea 2: Comunicatii KNXnet/IP 105
SR EN 13321-2-2007
Retea deschisa de comunicatii de date pentru automatizarea, controlul si managementul cladirilor. Sisteme
electronice pentru locuinte si cladiri. Partea 2: Comunicatii KNXnet/IP 120
SR EN 13779-2007 ver.eng.
Ventilarea cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuit. Cerinte de performanta pentru instalatiile de ventilare si
de conditionare a aerului din incaperi 73
SR EN 13779-2007
Ventilarea cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuit. Cerinte de performanta pentru instalatiile de ventilare si
de conditionare a aerului din incaperi 78
SR EN 13842-2004 ver.eng. Generatoare de aer cald cu convectie fortata, cu combustibil lichid. Fixe si transportabile fata de spatiul de incalzit 46
SR EN 14037-1-2004 ver.eng.
Panouri radiante de plafon alimentate cu apa cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificatii si conditii
tehnice 23
SR EN 14037-1-2004
Panouri radiante de plafon alimentate cu apa cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificatii si conditii
tehnice 24
SR EN 14037-3-2004
Panouri radiante de plafon alimentate cu apa cu temperatura sub 120 grade C. Partea 3: Metoda de conversie si de
evaluare a fluxului termic prin radiatie 12
SR EN 14037-2-2004
Panouri radiante de plafon alimentate cu apa cu temperatura sub 120 grade C. Partea 2: Metode de incercare
pentru determinarea puterii termice 38
SR EN 14037-3-2004 ver.eng.
Panouri radiante de plafon alimentate cu apa cu temperatura sub 120 grade C. Partea 3: Metoda de conversie si de
evaluare a fluxului termic prin radiatie 12
SR EN 14037-2-2004 ver.eng.
Panouri radiante de plafon alimentate cu apa cu temperatura sub 120 grade C. Partea 2: Metode de incercare
pentru determinarea puterii termice 36
SR EN 14277-2007 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. Guri de aer. Metoda de masurare a debitului de aer cu senzori etalonati in interiorul sau in
imediata apropiere a gurilor de aer 27
SR EN 14277-2007
Ventilarea in cladiri. Guri de aer. Metoda de masurare a debitului de aer cu senzori etalonati in interiorul sau in
imediata apropiere a gurilor de aer 28
SR EN 14336-2005 ver.eng. Instalatii de incalzire in cladiri. Montarea si punerea in functiune a instalatiilor de incalzire cu apa calda 44
SR EN 14336-2005 Instalatii de incalzire in cladiri. Montarea si punerea in functiune a instalatiilor de incalzire cu apa calda 44
SR EN 14337-2006 ver.eng. Instalatii de incalzire ale cladirilor. Proiectare si executie a instalatiilor cu incalzire electrica directa a incaperilor 17
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 14337-2006 Instalatii de incalzire ale cladirilor. Proiectare si executie a instalatiilor cu incalzire electrica directa a incaperilor 20
SR EN 15239-2007 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Performanta energetica a cladirilor. Ghid pentru inspectia instalatiilor de ventilare 45
SR EN 15239-2007 Ventilarea in cladiri. Performanta energetica a cladirilor. Ghid pentru inspectia instalatiilor de ventilare 48
SR EN 15241-2007 ver.eng. Ventilarea cladirilor. Metode de calcul al pierderilor de energie datorita ventilatiei si infiltratiei in cladiri 27
SR EN 15241-2007 Ventilarea cladirilor. Metode de calcul al pierderilor de energie datorita ventilatiei si infiltratiei in cladiri 32
SR EN 15241-2007-AC-2011 Ventilarea cladirilor. Metode de calcul al pierderilor de energie datorita ventilatiei si infiltratiei in cladiri 6
SR EN 15242-2007 ver.eng. Ventilarea cladirilor. Metode de calcul determinarea debitelor de aer in cladiri, inclusiv infiltratiile 53
SR EN 15242-2007 Ventilarea cladirilor. Metode de calcul determinarea debitelor de aer in cladiri, inclusiv infiltratiile 56
SR EN 15243-2008 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. Calculul temperaturii incaperilor, a sarcinii termice si a energiei pentru cladiri prevazute cu
instalatii de conditionare a aerului 156
SR EN 15243-2008
Ventilarea in cladiri. Calculul temperaturii incaperilor, a sarcinii termice si a energiei pentru cladiri prevazute cu
instalatii de conditionare a aerului 174
SR EN 15316-4-7-2009 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentului instalatiei. Partea 4-7:
Instalatii de generare a caldurii pentru incalzirea spatiilor, instalatii de ardere cu biomasa 54
SR EN 15316-4-1-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-1:
Instalatii de generare pentru incalzirea spatiilor, instalatii de ardere (cazane) 100
SR EN 15316-4-1-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-1:
Instalatii de generare pentru incalzirea spatiilor, instalatii de ardere (cazane) 96
SR EN 15316-3-2-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-2:
Instalatii de preparare a apei calde menajere, distributie 42
SR EN 15316-3-3-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-3:
Instalatii de preparare a apei calde menajere, generare 33
SR EN 15316-4-3-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-3:
Instalatii de generare a caldurii, instalatii termice solare 47
SR EN 15316-4-6-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-6:
Instalatii de generare a caldurii, instalatii fotovoltaice 19
SR EN 15316-2-1-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 2-1:
Instalatii de emisie pentru incalzirea spatiilor 40
SR EN 15316-4-4-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 4-4:
Instalatii de generare a caldurii, instalatii de cogenerare integrate in cladiri 25
SR EN 15316-4-5-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-5:
Instalatii de generare a caldurii pentru incalzirea spatiilor, performanta si calitatea instalatiilor de incalzire urbana si
a instalatiilor de volum mare 24
SR EN 15316-3-1-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-1:
Instalatii de preparare a apei calde menajere, caracterizarea necesarului (cerinte referitoare la consum) 20
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 15316-2-3-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 2-3:
Instalatii de distributie pentru incalzirea spatiilor 50
SR EN 15316-2-3-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 2-3:
Instalatii de distributie pentru incalzirea spatiilor 56
SR EN 15316-2-1-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 2-1:
Instalatii de emisie pentru incalzirea spatiilor 42
SR EN 15316-1-2007 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 1:
Generalitati 24
SR EN 15316-1-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 1:
Generalitati 30
SR EN 15316-4-4-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 4-4:
Instalatii de generare a caldurii, instalatii de cogenerare integrate in cladiri 28
SR EN 15316-4-3-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-3:
Instalatii de generare a caldurii, instalatii termice solare 54
SR EN 15316-4-6-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-6:
Instalatii de generare a caldurii, instalatii fotovoltaice 22
SR EN 15316-4-5-2007
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-5:
Instalatii de generare a caldurii pentru incalzirea spatiilor, performanta si calitatea instalatiilor de incalzire urbana si
a instalatiilor de volum mare 28
SR EN 15316-4-2-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-2:
Instalatii de generare pentru incalzirea spatiilor, instalatii cu pompe de caldura 128
SR EN 15316-4-2-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-2:
Instalatii de generare pentru incalzirea spatiilor, instalatii cu pompe de caldura 144
SR EN 15316-3-1-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-1:
Instalatii de preparare a apei calde menajere, caracterizarea necesarului (cerinte referitoare la consum) 22
SR EN 15316-3-2-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-2:
Instalatii de preparare a apei calde menajere, distributie 42
SR EN 15316-3-3-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-3:
Instalatii de preparare a apei calde menajere, generare 32
SR EN 15316-4-7-2009
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentului instalatiei. Partea 4-7:
Instalatii de generare a caldurii pentru incalzirea spatiilor, instalatii de ardere cu biomasa 60
SR EN 15316-4-8-2011
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentului instalatiei. Partea 4-8:
Instalatii de generare a caldurii pentru incalzirea spatiilor, instalatii de incalzire cu aer cald si prin radiatii 46
SR EN 15316-4-8-2011 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al cerintelor energetice si al randamentului instalatiei. Partea 4-8:
Instalatii de generare a caldurii pentru incalzirea spatiilor, instalatii de incalzire cu aer cald si prin radiatii 39
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN 15377-1-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor de incalzire si racire integrate, cu agent termic apa. Partea 1:
Determinarea puterii nominale de incalzire si racire 55
SR EN 15377-1-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor de incalzire si racire integrate, cu agent termic apa. Partea 1:
Determinarea puterii nominale de incalzire si racire 54
SR EN 15377-3-2008 ver.eng.
Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor de incalzire si de racire integrate cu agent termic apa. Partea
3: Optimizare pentru utilizarea surselor de energie regenerabile 73
SR EN 15377-3-2008
Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor de incalzire si de racire integrate cu agent termic apa. Partea
3: Optimizare pentru utilizarea surselor de energie regenerabile 76
SR EN 15378-2008 ver.eng. Instalatii de incalzire in cladiri. Inspectia cazanelor si a instalatiilor de incalzire 87
SR EN 15378-2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Inspectia cazanelor si a instalatiilor de incalzire 90
SR EN 15450-2008 ver.eng. Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor de incalzire cu pompa de caldura 48
SR EN 15450-2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor de incalzire cu pompa de caldura 54
SR EN 15459-2008 ver.eng. Performanta energetica a cladirilor. Procedura de evaluare economica a sistemelor energetice din cladiri 51
SR EN 15459-2008 Performanta energetica a cladirilor. Procedura de evaluare economica a sistemelor energetice din cladiri 52
SR EN 15665-2009 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Determinarea criteriilor de performanta pentru sistemele de ventilare rezidentiale 37
SR EN 15665-2009 Ventilarea in cladiri. Determinarea criteriilor de performanta pentru sistemele de ventilare rezidentiale 38
SR EN 15698-1-2009 ver.eng.
Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de biconducte preizolate pentru retele subterane de apa
calda. Partea 1: Ansamblu de biconducte de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de
polietilena 19
SR EN ISO 5801-2009 Ventilatoare industriale. incercari aerodinamice pe circuite standardizate 250
SR EN ISO 5801-2009 ver.eng. Ventilatoare industriale. incercari aerodinamice pe circuite standardizate 243
SR EN ISO 5802-2009 Ventilatoare industriale. incercare de performanta in situ 100
SR EN ISO 5802-2009 ver.eng. Ventilatoare industriale. incercare de performanta in situ 96
STAS 10750-88 Instalatii de ventilare si climatizare. Rame cu jaluzele. Clasificare si tipizare 6
SR 11573-1998 Instalatii de ventilare. Ventilarea naturala organizata a cladirilor. Prescriptii de calcul si de proiectare 32
SR EN 12237-2004 Ventilarea in cladiri. Retea de canale de aer. Rezistenta si etanseitatea canalelor de aer circulare de tabla 16
SR EN ISO 12499-2009 Ventilatoare industriale. Securitatea mecanica a ventilatoarelor. Protectori 22
SR EN ISO 12499-2009 ver.eng. Ventilatoare industriale. Securitatea mecanica a ventilatoarelor. Protectori 21
STAS 12781-89 Instalatii de ventilatie si climatizare. Determinarea puterii termice a bateriilor de racire cu apa 14
SR EN 12792-2004 Ventilarea in cladiri. Simboluri, terminologie si simboluri grafice 58
SR EN 12792-2004 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Simboluri, terminologie si simboluri grafice 54
STAS 12795-89 Instalatii de ventilare si climatizare. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de incalzire si de racire 18
STAS 13046-3-92 Instalatii de ventilare si conditionare. Rame cu jaluzele. Determinarea valorii momentului fortei necesare actionarii 6
SR EN 13141-2-2011 Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. 30
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

Partea 2: Guri pentru evacuarea si introducerea aerului
SR EN 13141-4-2011 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercari de performanta ale componentelor/produ-selor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 4: Ventilatoare utilizate in sistemele de ventilare a cladirilor de locuit 22
SR EN 13141-6-2004 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 6: Instalatii de ventilare prin extractie utilizate in cladirile individuale 19
SR EN 13141-6-2004
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 6: Instalatii de ventilare prin extractie utilizate in cladirile individuale 20
SR EN 13141-3-2004
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 3: Hote de bucatarie pentru utilizare casnica 16
SR EN 13141-3-2004 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 3: Hote de bucatarie pentru utilizare casnica 13
SR EN 13141-1-2004 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului montate in exterior si in interior 24
SR EN 13141-7-2011 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 7: incercari de performanta a centralelor cu dublu flux (inclusiv recuperarea caldurii) pentru instalatiile de
ventilare mecanica prevazute pentru locuinte individuale 37
SR EN 13141-1-2004
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului montate in exterior si in interior 26
SR EN 13141-7-2011
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 7: incercari de performanta a centralelor cu dublu flux (inclusiv recuperarea caldurii) pentru instalatiile de
ventilare mecanica prevazute pentru locuinte individuale 42
SR EN 13141-5-2005
Ventilarea cladirilor. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 5: Caciuli de ventilare si dispozitive de iesire prin acoperis 20
SR EN 13141-2-2011 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercarea performantei componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 2: Guri pentru evacuarea si introducerea aerului 24
SR EN 13141-4-2011
Ventilarea in cladiri. incercari de performanta ale componentelor/produ-selor pentru ventilarea cladirilor de locuit.
Partea 4: Ventilatoare utilizate in sistemele de ventilare a cladirilor de locuit 24
SR EN 13142-2004 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. Componente/produse pentru ventilarea locuintelor. Caracteristici de performanta obligatorii si
optionale 17
SR EN 13142-2004
Ventilarea in cladiri. Componente/produse pentru ventilarea locuintelor. Caracteristici de performanta obligatorii si
optionale 20
SR EN ISO 13349-2010 Ventilatoare. Vocabular si definitii ale categoriilor 54
SR EN ISO 13349-2010 ver.eng. Ventilatoare. Vocabular si definitii ale categoriilor 54
SR EN ISO 13350-2009 ver.eng. Ventilatoare industriale. incercare de performanta a ventilatoarelor cu jet 33
SR EN ISO 13350-2009 Ventilatoare industriale. incercare de performanta a ventilatoarelor cu jet 38
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

SR EN ISO 13351-2010 Ventilatoare. Dimensiuni 22
SR EN ISO 13351-2010 ver.eng. Ventilatoare. Dimensiuni 24
SR EN 13403-2004 Ventilare in cladiri. Canale nemetalice. Retele de distributie realizate din panouri izolante 22
SR EN 13403-2004 ver.eng. Ventilare in cladiri. Canale nemetalice. Retele de distributie realizate din panouri izolante 21
SR 13446-2000
Instalatii de ventilare si climatizare a aerului. Canale de aer. Caracteristici, conditii esentiale si specifice, metode de
incercare 18
SR EN 14134-2004 ver.eng.
Ventilarea in cladiri. incercarea performantelor si verificari la punerea in functiune a sistemelor de ventilare a
cladirilor de locuit 26
SR EN 14134-2004
Ventilarea in cladiri. incercarea performantelor si verificari la punerea in functiune a sistemelor de ventilare a
cladirilor de locuit 28
SR EN 14239-2004 Ventilare in cladiri. Retele de canale de aer. Masurarea ariei laterale a canalelor 14
SR EN 14239-2004 ver.eng. Ventilare in cladiri. Retele de canale de aer. Masurarea ariei laterale a canalelor 15
SR EN 14240-2004 ver.eng. Ventilare in cladiri. Plafoane racite. incercari si evaluare 22
SR EN 14240-2004 Ventilare in cladiri. Plafoane racite. incercari si evaluare 22
SR EN 14518-2005 ver.eng. Ventilarea cladirilor. Grinzi reci. incercarile si evaluarea grinzilor reci pasive 15
SR EN 14518-2005 Ventilarea cladirilor. Grinzi reci. incercarile si evaluarea grinzilor reci pasive 18
SR CEN-TR 14788-2012 Ventilarea in cladiri. Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de ventilare rezidentiale 68
SR EN 15116-2008 Ventilarea in cladiri. Grinzi reci. incercarile si evaluarea grinzilor reci active 24
SR EN 15116-2008 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Grinzi reci. incercarile si evaluarea grinzilor reci active 21
SR EN 15240-2007 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Performanta energetica a cladirilor. Ghid pentru inspectia instalatiilor de climatizare 37
SR EN 15240-2007 Ventilarea in cladiri. Performanta energetica a cladirilor. Ghid pentru inspectia instalatiilor de climatizare 40
STAS 11050-87 Instalatii de gaze naturale. Terminologie 10
SR EN 12279-2001 ver.eng.
Sisteme de alimentare cu gaze. Instalatii de reducere - reglare a presiunii de gaz care fac parte din bransamente.
Prescriptii functionale 19
SR EN 12279-2001
Sisteme de alimentare cu gaze. Instalatii de reducere - reglare a presiunii de gaz care fac parte din bransamente.
Prescriptii functionale 22
STAS 4377-76 Compensatoare de dilatatie. Compensatoare plane in forma de U, Zsi L. Prescriptii de calcul 6
STAS 9448-89 Racorduri elastice pentru reducerea vibratiilor in instalatii 4
SR 7335-11-2001
Protectie anticorosiva. Constructii metalice ingropate. Prescriptii pentru executia si montarea statiilor de protectie
cu redresor 20
STAS 7335-7-87 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. imbinari electroizolante cu flanse 12
STAS 7335-3-86 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel 8
STAS 7335-1-86 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Terminologie 8
STAS 7335-2-88 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Semne conventionale 6
Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

STAS 7335-8-85 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Prize de potential 18
STAS 7335-5-90 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. imbinari electroizolante cu niplu 6
SR 7335-12-1998 Protectia anticoroziva. Constructii metalice ingropate. Protectia catodica a conductelor de otel 20
STAS 7335-10-77 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Protectia catodica prin drenaj electric. Prescriptii 6
STAS 7335-9-88
Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Protectia catodica si legarea la pamant cu anozi
reactivi metalici. Prescriptii generale 10
STAS 7335-4-77 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Electrod de referinta Cu/CuSO4 6
SR EN 12068-2002 ver.eng.
Protectie catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia impotriva coroziunii conductelor de otel
ingropate sau imersate in conjunctie cu protectia catodica. Benzi si materiale contractibile 51
SR EN 12068-2002
Protectie catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia impotriva coroziunii conductelor de otel
ingropate sau imersate in conjunctie cu protectia catodica. Benzi si materiale contractibile 58
SR EN 12473-2002 ver.eng. Principii generale a protectiei catodice in apa marii 34
SR EN 12474-2002 ver.eng. Protectia catodica a conductelor submarine 30
SR EN 12495-2002 ver.eng. Protectia catodica a structurilor de otel fixe in mare 36
SR EN 12499-2004 ver.eng. Protectie catodica interioara a structurilor metalice 43
SR EN 12499-2004-AC-2006 ver.eng. Protectie catodica interioara a structurilor metalice 3
SR EN 12954-2002 ver.eng. Protectia catodica a structurilor metalice ingropate sau imersate. Principii generale si aplicatie pentru canalizare 35
SR EN 13173-2002 ver.eng. Protectia catodica a structurilor de otel care plutesc in mare 29
SR 13415-1998 Protectia anticorosiva a structurilor metalice marine din industria de petrol si gaze. Conditii tehnice generale 14
SR EN 13509-2004 ver.eng. Tehnici de masurare aplicabile in conditiile protectiei catodice 42
SR EN 13509-2004 Tehnici de masurare aplicabile in conditiile protectiei catodice 40
SR EN 13636-2005 ver.eng. Protectia catodica a rezervoarelor metalice ingropate si conductelor asociate 46
SR EN 14505-2005 ver.eng. Protectia catodica a structurilor complexe 25
SR EN 15112-2007 ver.eng. Protectie catodica exterioara a tuburilor pentru puturi 37
SR EN 15257-2007 ver.eng. Protectie catodica. Niveluri de competenta si certificare a personalului in protectie catodica 28
SR EN ISO 21809-2-2008-AC-2009 ver.eng.
Industria petrolului si gazelor naturale. Acoperiri exterioare conducte ingropate sau imersate utilizate in sistemele
de transport prin conducte. Partea 2: Acoperiri pe baza de rasina epoxidica aplicata prin topire 4
SR EN ISO 21809-2-2008 ver.eng.
Industria petrolului si gazelor naturale. Acoperiri exterioare conducte ingropate sau imersate utilizate in sistemele
de transport prin conducte. Partea 2: Acoperiri pe baza de rasina epoxidica aplicata prin topire 47Pentru a vedea unul din stasuri-le din lista publicata pe site trimiteti la doarpttransfer@gmail.comunul din stasurile de mai jos si ve-
ti primi in aceeasi zi STASUL cerut. Specificati in mail STASUL pe care il doriti http://standarde.meximas.com/

LISTA SE ACTUALIZEAZA SAPTAMANAL
DOARPTTRANSFER@GMAIL.COM
HTTP://STANDARDE.MEXIMAS.COM/