Sunteți pe pagina 1din 588
 
HUMANITAS
 
Jurnal
1935-1944
Text îngrijit deGABRIELA OMĂ TPrefaă şi note deLEON VOLOVICI
 
 Dedicăm aceasă edi ie lui Har ry o fll,  făă e cae
 Jumalulnu
 a ji pll f ll f  să apaă.
EDITOR II
Prefată
,
 Nu e deloc sigur că Mihail Sebastian şi-ar fi pu blicat jurnalul, netransfigurat literar , cum apare astăzi, la peste cincizeci de ani de la moartea scr iitorului. Aşa cum mai ăcuse la înce putul carieei literar e, e de pesupus  l-ar fi olosit pentru un nou roman de ti p confesiv sau, mai cuînd, pentru un proiectat eseu-mărturie, men- ionat într-o însemnar e. E încă un motiv, pentr u cel (sau cei) car e-I editează postum,  nu de păşească rolul unui regizor tehnic la un spectacol de teatu, adică acela de a face toate pregătirile pentru ca "spectacolul" ajun la pu blic, întreg, nealteat, t mai apr oape de s piritul şi inteniile celui care l-a ceat. La nici 28 de ani, cînd începe acest junal (fe br uar ie 1935), Sebastian se ală într -un "ceas geu". Ciza fusese declanşată cu un an în urmă de scandalul în jurul romanului
 De ouă mii de ani
 şi alşocantei pr efee a lui Nae Ionescu, cae justiica teologic antisemi- tismul. Atacurilo de toate nuanele şi din toate dir eciile, vizînd romanul şi acce ptaea pr efeei, Se bastian le-a răspuns într-un eseu magistral,
 Cum am deveni huligan ,
 încheiat în decembrie 1934. Aici va face, cu o bişnuita lui luciditate, şi bilanul de du pă catastroă:
 De ouă mii e ani
 a fost un act iscat de sinceritate. Pe U1llialui, ămîne o casă pierdu, un simbol zut, o mae prietenie săgetată. Puin scum, atîta tot. (...) E o numărătoare tristă: nu mai este una de priman. Îmi s pun fără bavez pe nimeni şi, mai ales, ăă să mă bavez pe mine Însumi, că nu vom plăti veodată destul de scump dr eptul de a
 fi
 singuri, jumătăi de amintii, ă jumătăi de afeciuni, făă jumătăi de adeur i.
Ziarul
 Cuvânul
 ("casa piedută"), în redacia căruia lucrase din 1928, usese suspendat mai înainte, în ianuarie 1934, după asa- sinarea lui l.G. Duca. Oicum, inînd seama de noua oientae  politică, progardistă, a director ului (Nae Ionescu), prezena sa în redacie nu ar mai i fost posi bi. Scriitorul se simte însingurat, cu 5

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505