Sunteți pe pagina 1din 15

OUL LA TERMEN

Oul la termen conine:


A. nveliul format din: membrane i placent!
". #oninutul format din: ft! cordon ombilical i lic$id
amniotic.
A. nveliul
I. Membranele oului % &unt 'n numr de trei!
continu(ndu)&e cu placenta:
*. Amnio&ul % de ori+ine fetal
) e&te membrana cea mai apropiat de ft! limit(nd
cavitatea 'n care &e +&ete coninutul!
) &e de,volt din ve,icula amniotic!
) e&te &ubire! ela&tic! re,i&tent i tran&parent!
permeabil 'n ambele &en&uri!
) pornind de la ombilic! de la in&eria cordonului ombilical!
'nvelete cordonul pe toat lun+imea &a! apoi &e 'ntinde pe
toat faa fetal a placentei! iar de la mar+inea placentei
ader la poriunea membranoa& a corionului.
-. #orionul % de ori+ine fetal
) &e de,volt din trofobla&t! dublat de &tratul me,enc$imal!
) &e +&ete 'ntre amnio& i caduc!
) e&te ela&tic! permeabil 'n ambele &en&uri.
.. #aduca % de ori+ine matern
) 'nvelete faa e/tern a corionului!
) re,ult din unirea caducei parietale cu cea ovular care &)
a atrofiat treptat 'n cur&ul &arcinii!
) apare ca nite lambouri &ubiri! di&continui! friabile! care
diminuea, tran&parena membranelor.
*
-. 0lacenta
0lacento+ene,a:
a.1perioada previloas! &ub'mprit 'n:
etapa prelacunar 2,ilele 3)41! c(nd &e formea, cito) i
&inciiotrofobla&tul5
etapa lacunar 2,ilele 6)*-1! c(nd &e formea, lacunele
trofobla&tice 'ntre prelun+irile ace&tuia5
b.1perioada viloas, &ub'mprit 'n:
etapa de elaborare 2,iua *.)&f(ritul luniia 78)a1!
'n care:
) apar vilo,itile coriale primare care &e tran&form 'n
vilo,iti &ecundare i teriare i vilo,itile crampon5
) citotrofobla&tul proliferea, rapid prin erodarea
arteriolelor &piralate i venelor din decidu! &(n+ele
matern ptrunde 'n &paiile lacunare! form(ndu)&e &paii
interviloa&e5
etapa de &tare 2de la &f(ritul lunii a 78)a i p(n la
termen1! caracteri,at prin creterea 'n volum a
cotiledoanelor! 'n &ptm(na a 9:)a de +e&taie! fiecare
cotiledon mrindu)i volumul de apro/imativ ;:: de ori.
<tructura macro&copic a placentei:
) placenta la termen are o form di&coidal! cu dou fee
2matern i fetal1 i o circumferin! diametrul de *;)-: cm!
+reutate de ;::)=:: + 2repre,ent(nd *>= di +reutatea fetal1!
+roa& la centru de -). cm i &ubiindu)&e &pre periferie la ;)=
mm. 0oate fi i lobulat.
?aa matern:
) roie)lucioa&! conve/! acoperit de caduc!
) e&te divi,at 'n 4)*- cotiledoane &eparate de anurile
intercotiledonare. n anuri ptrund &epturi din caduca &erotin
care &epar cotiledoanele.
?aa fetal:
) alb&truie! tran&parent! neted!
) acoperit de membrana amniotic!
-
) 'n centrul ei &e in&er cordonul ombilical.
<tructura micro&copic a placentei:
a.10lacenta fetal e&te compu& din:
) membrana amniotic la e/terior!
) corionul ovular 2placa corial1
) totalitatea vilo,itilor coriale! care &unt &ituate 'n &paiul
intervilo& 2&paiul intervilo& care e&te limitat de corionul ovular%
placa corial i de corionul ba,al)placa ba,al1. n &paiul
intervilo& circul &(n+ele matern provenit de la arterele &piralate!
devenite artere utero)placentare! care &cald ma&a vilo,itar.
Trunchiurile viloase:
) &unt 'n numr de *;).:! &trbt(nd +ro&imea placentei i
ramific(ndu)&e 'n arbori,aii ca nite cren+i!
) unele din ace&te ramuri atin+ placa ba,al! unde &e
in&erea, % form(nd vilo,itile @cramponA!
) maBoritatea ramurilor plute&c liber 'n lacurile &an+uine
ale &paiului intervilo&! dup importana lor form(nd trunc$iuri
viloa&e de diferite +rade!
) trunc$iurile vilo,itare de +radul 77 i 777 &unt @vilo,iti de
nutriieA! care &e aea, re+ulat 'n Burul unui a/ fictiv! reali,(nd
un arbore vilo,itar comun! bombat 'n ,ona de miBloc! numit
@&i&tem tamponA!
) din trunc$iurile viloa&e de +radul 777 &e formea,
@vilo,itile definitiveA.
<i&temele tambur! camerele interviloa&e! &unt &ubdivi,ate
'n *;)-: caviti independente! prin &epturile intercotiledonare
plecate din caduca ba,al 2placa corial1! fr & atin+ placa
corial. ?iecare din ace&te caviti independente are un arbore
vilo& cotiledonar complet! cu &i&teme capilare &cldate de
&(n+ele matern. 0eretele vilo,itilor e&te locul &c$imburilor
materno)fatale 2vilo,itatea corial &e &cald 'n &paiul liber vilo&!
definind tipul $emocorial al placentei umane1. 8ilo,itatea
corial con&titue unitatea &tructural de ba, a placentei.
.
Schema ramificrii vilozitilor coriale
<tructura $i&tolo+ic a vilo,itilor coriale e&te urmtoarea:
*. 'nveliul epitelial
) &tratul e/tern &inciial 2&inciiotrofobla&t1
) &tratul intern Lan+$an& 2cititrofobla&t1
-. a/a va&cular
.. &troma conBunctiv
Structura vilozitii coriale
9
b.10lacenta matern
) e&te mult mai redu& de volum dec(t placenta fetal!
) e&te format din: placa ba,al 2caduca &erotin1 i din
&paiile &an+uine ale placentei2&paiile interviloa&e1.
*. #aduca &erotin
) e&te o membran &ubire! lucioa&! cu +ro&imea de :!;)*
mm!
) tapetea, faa uterin a placentei i vine 'n contact cu
,ona compact a caducei!
) din placa ba,al pleac &epturile care ptrund 'n &paiile
intercotiledonare!
) ace&te &epturi formea, un &i&tem de loBe i loBete
intercomunicante! 'n care plute&c vilo,itile coriale!
) 'n ,ona central a placentei ace&te &epturi nu aBun+ la
membrana corial! reali,(nd marile lacuri &an+uine.
-. <paiile interviloa&e
) &unt &pate 'n +ro&imea &erotinei! fiind delimitate de
corionul ovular 2cu vilo,itile &ale1 i de caduca ba,al 2cu
&epturile &ale1!
) vilo,itile coriale &e &cald 'n &(n+ele matern care e&te
&eparat de &(n+ele fetal prin membrana vilo,itar!
) la mar+inea placentei &e +&ete &inu&ul coronar 2&au
mar+inal1! &ituat la Bonciunea dintre corion i placa ba,al! din
care pleac trunc$oiuri venoa&e importante cu rol de colector
veno&.
#irculaia la nivelul placentei
E/i&t dou &i&teme circulatorii:
&i&temul circulator matern! i
&i&temul circulator fetal.
#ele dou &iteme &unt &eparate prin membrana vilo,itar!
care e&te permeabil 'n ambele &en&uri! reali,(nd &c$imburile
&an+uine fetalo)materne.
Sistemul circulator fetal
) e&te a&i+urat de - artere ombilicale 2care tran&port &(n+e
cu #O
-
1 i o ven ombilical 2care tran&port &(n+e o/i+enat1! ce
fac parte din cordonul ombilical!
;
) arterele ombilicale! la intrarea 'n placa corial fac un unt
de &i+uran i apoi &e de&part 'n placa corial &ub amnio&! 'n
ramuri alantocoriale! care trimit 'n fiecare trunc$i vilo,itar dou
artere cotiledonare! centrale de +radul 7! 77! 777! 'n funcie de
trunc$i. ABun+(nd la o vilo,itate terminal! cele dou arteriole
centrale! prev,ute cu unturi 'ntre ele! precum i cu vena
central! &e r&p(nde&c la &uprafaa vilo,itii 'ntr)o reea
capilar foarte &tr(n&! @'n voaletA. Acea&t di&po,iie e&te
favorabil unui &c$imb inten& 'ntre &(n+ele fetal i cel
intervilo,itar! iar unturile au rol 'n iri+aia ,onelor 'n ca, de
infarcti,are.
Sistemul circulator matern
) e&te a&i+urat de arterele &piralate uterine! devenite artere
utero)placentare!
) ace&te artere aduc &(n+ele 'n &paiul intervilo& &ub o
pre&iune de 3:)4: mm C+! &ub form de Bet @Betul "orrelA! iar
pre&iunea 'n &paiile interviloa&e e&te de *: mm C+ 'n repau& i
de .:)=: mm C+ 'n timpul contraciilor uterine. Ace&t Bet e&te
diriBat &pre placa corial! iri+ &i&temul capilar intervilo&! dup
care &e re(ntoarce &pre venele plcii ba,ale.
Re(ntoarcerea &(n+elui matern din &paiile interviloa&e &e
face prin &i&temul veno&! care e&te formet din nite vene turtite!
de calibru mare! care &e de&c$id la nivelul &paiului intervilo& i
al &inu&ului mar+inal.
=
?orele motrice placentare
?orele motrice care a&i+ur circulaia &(n+elui 'n &paiul
intervilo& &unt:
) undele pul&atile ale cordonului!
) pul&aiile vilo,itilor!
) modificrile tonu&ului uterin! contracia uterin
2contraciile foarte puternice 'ntrerup circulaia placentar1!
) pre&iunea arterial matern 2'n $ipoten&iunea arterial
&cade i pre&iunea 'n arteriolele uterine1!
) decubitul 2'n decubitul dor&al datorit compre&iunii
uterului pe aorta abdominal! &cade va&culari,aia i apare
ano/ia1!
) inervaia vilo,itilor!
) di&po,iia &pecial a circulaiei feto)placentar! diferena
de pre&iune 'ntre arter i ven. n arterele uterine pre&iunea
O
-
D6: mmC+ iar 'n venele uterine pre&iunea de O
-
D9: mmC+.
n arterele ombilicale pre&iunea O
-
D-: mmC+ iar 'n venele
ombilicale pre&iunea de O
-
D9: mmC+.
0lacenta cunoate trei etape 'n raport cu v(r&ta evolutiv:
) tinereea placentar % p(n 'n luna a 78)a!
) maturitatea placentar % 'ntre lunile a 8)a i a 8777)a!
) &ene&cena placentar % ultimele -). &ptm(ni. Ein luna
a 877)a ftul preia o parte din funciile placentei! av(nd or+ane
parenc$imatoa&e deBa mature.
<c$imburile placentare &unt condiionate de factori fi,ici:
) &uprafaa funcional a placentei la termen e&te de
apro/imativ *9 m
-
!
) +ro&imea membranei de &c$imb e&te de :!:-; mm. la
'nceputul &arcinii! i de :!::- mm la &f(ritul &arcinii!
) lun+imea total a capilarelor &an+uine din reeaua
vilo,itar e&te de apro/imativ ;: Fm.
Funciile placentei
*. A&i+urarea creterii i a metaboli&mului fetal! prin
intermediul &c$imburilor materno)fetale:
3
Tran&ferul +a,elor % &e reali,ea, pe ba,a
+radientului de pre&iune:
) O/i+enul: pO
-
'n artera uterin D 6:)*:: mmC+ pO
-
'n vena ombilical D .;)9: mmC+ !
) Eio/idul de carbon: p#O
-
'n artera ombilical D 9;
mmC+ p#O
-
'n arterele uterine D .:
mmC+.
Apa i electroliii
) apa tran&fer prin &impla difu,iune! dup +radientul de
pre&iune o&motic!
) electroliii prin &impla di+u,iune 2Na! #l! F1! prin
difu,iune facilitat 27! fo&fai1! prin tran&fer
activ 2?e! #a! Gn! M+1.
Hlucidele
) prin difu,iune facilitat
) 'nainte de maturarea $epatic fetal! placenta Boac i rol
de re,ervor +lucidic.
Lipidele
) aci,ii +rai trec 'n ambele &en&uri
) corpii cetonici traver&ea, placenta prin difu,iune &impl
) fo&folipidele! cole&terolul i tri+liceridele nu trec bariera
placentar.
0roteinele
) aminoaci,ii trec prin tran&fer activ!
) ureea trece prin &impla difu,iune 'n &en& ft)mam.
8itaminele
) vitaminele $idro&olubile trec prin tran&fer activ!
) vitaminele lipo&olubile trec printr)un tran&fer a&emntor
cu al lipidelor dar mult mai +reu.
Cormonii
) $ormonii polipeptidici nu trec bariera placentar!
) $ormonii &teroi,i trec bariera placentar 'n ambele
&en&uri! prin difu,iune facilitat.
-. 0rotecia contra a+re&iunii
a.1A+enii pato+eni
) bacteriile nu trec bariera placentar 2e/cept(nd &f(ritul
&arcinii c(nd trec &ifili&ul! difteria! li&terio,a1
4
) viru&urile trec uor bariera placentar! de unde rolul
important 'n malformaii!
) para,iii pot trece 'n circulaia fetal: to/opla&mo,a!
) anticorpii ) doar 7+H trece bariera $ematoplacentar!
oferind o imunitate pa&iv ftului.
b.1To/icele
) trec 'n funcie de +reutatea molecular a ace&tora 2trec
uor la +reutate molecular &ub =::! i foarte +reu la +reutate
molecular pe&te .:::1.
) pa&aBul e&te uor pentru alcool! plumb! mercur! opiacee!
barbiturice! atropin! c$inin! acid acetil&alicilic! di+italin!
betamimetice.
.. <ecreia $ormonal
..* Cormonii proteici
$ormonul +onadotrop corionic 2C#H1
) e&te &ecretat de &inciiotrofobla&t 'nc din &ptm(na a
877)a!
) la 77)777 luni &ecreia aBun+e la 9:)*::::: U7>L! pentru
ca dup luna a 78)a &ecreia &a & &cad! aBun+(nd 'n
ultimele dou trime&tre de &arcin la valori de 9:::)*::::
U7)l.
Efecte: ) menine corpul +alben de &arcin
) intervine 'n diferenierea +onadei ma&culine i
a &ecreiei de te&to&teron!
) are aciune imunodepre&oare matern!
opun(ndu)&e reBeciei oului.
$ormonul lacto+en placentar 2C0L1
) e&te &ecretat de &inciiotrofobla&t 'nc din &ptpm(nile =)
4 de &arcin! &ecreia &a crete dup &ptm(na -:)-9! pentru ca
dup &ptm(na .:).. i p(n la termen &ecreia & &e menin
'n platou la valori de ;)*: +amma la litru.
Efecte: ) aciune luteotrop! 'n &iner+ie cu C#H!
) aciune mamo+enetic!
) favori,ea, creterea ftului prin &timularea
$orminului de cretere $ipofi,ar!
6
) e&te $ipe+licemiant!
) mobili,ea, fr&imile de depo,it.
$ormonul &omato)mamotrop 2C#<1 ) idem ca C0L.
proteinele &pecifice de &arcin
..- Cormonii &teroi,i
e&tro+enii
unitatea feto)placentar e&te format din:
compartimentul matern!
compartimentul placentar de la nivelul &inciiului!
compartimentul fetal reali,at de
cortico&uprarenalele i ficatul
ftului.
placenta &ecret e&tradiolul i e&trona! dar nu poate
&inteti,a e&triolul 2$ormonul dominant 'n &arcin1!
valorile eliminrilor de e&tro+eni totali 'n &arcin &unt
ridicate de &ute i mii de ori fa de valorile con&tante ale
ciclului men&trual! a&tfel:
'n prima parte a ciclului men&trual -:)
+amma>,i>litru urin!
'n a 9)a ,i! *-: +amma>,i>litru urin!
'n ultimul trime&tru de &arcin ;:)3;:::
+amma>,i>litru urin! cu predominana
e&triolului!
'n &(n+ele matern valorile e&triolului &unt de =)-9
m+>ml! cu mult cre&cute fa de valorile din timpul
ciclului men&trual de :!*):!. m+>ml.
pro+e&teronul
) e&te &ecretat de &inciiotrofobla&t prin &cindarea
cole&terolului!
) 'n or+ani&mul matern va fi metaboli,at i eliminat prin
urin &ub form de pre+nandiol!
) 'n or+ani&mul fetal! 'n cortico&uprarenalele ace&tuia
e/i&t &ub&tane intermediare din care &unt &inteti,ai $ormonii
corticoi,i!
*:
) valorile eliminrilor de pre+nandiol cre&c pro+re&iv p(n
la termen 2=:)4: m+>,i>l 'n ultimul trime&tru de &arcin1 i &cad
'n momentul declanrii travaliului!
) valorile din timpul ciclului men&trual &unt de * m+
pre+nandiol 'n prima parte a ciclului i . m+>,i>l urin! 'n a doua
parte a ciclului men&trual.
... Ali $ormoni
rela/ina
) e&te o peptid $idro&olubil care acionea, a&upra
e&utului conBunctiv al &imfi,ei pubiene! depolimeri,(nd
mucoproteinele din &ub&tana fundamental i concur(nd la
in&talarea &indromului de rela/are dureroa& de &imfi,.
pro&ta+landinele
) &unt aci,i +rai ne&aturai cu aciune &timulativ pe
miometrul +ravid 2'n &pecial 0H?
-
alfa1! &en&ibilitatea ace&tuia
cre&c(nd cu v(r&ta.
factorul imuno&upre&or de &arcin 2E0?1.
". #oninutul
I. #ordonul ombilical
) face le+tura dintre placent i ft!
) are culoare alb! a&pect lucio&! nere+ulat! +ro& de *)- cm
i lun+ de ;:)=: cm! cu variaii 'ntre -;)*;: cm!
) 'n mod obinuit cordonul ombilical e&te tor&ionat 'n Burul
a/ului lon+itudinal! datorit r&ucirii va&elor din cordon!
acea&t tor&iune conferindu)i mai mult re,i&ten 2;)=
F+ p(n & &e rup1!
) e&te compu& din:
va&ele ombilicale ) - artere 2care tran&port &(n+e
neo/i+enat1 i o ven 2de -). ori mai +roa&e i
care tran&port &(n+e o/i+enat1!
**
a/ul conBunctiv ) format dintr)un e&ut muco&)
+elatina lui I$arton!
membrana amniotic ) care 'nvelete ca o teac
va&ele ombilicale i e&utul conBunctiv.
) in&eria cordonului ombilical pe placent &e poate face:
central in&erie central
aproape de mar+ine in&erie mar+inal
lateral! pe mar+inea placentei in&erie 'n
rac$et
direct pe membrane in&erie vilamentoa&.
) patolo+ia de cordon mai cuprinde nodurile de cordon!
circularele de cordon 2c(nd cordonul e&te prea lun+1 &au
cordonul prea &curt 2c(nd e/i&t ri&cul de,lipirii
placentei1.
77. Lic$idul amniotic
E&te produ&ul biolo+ic care umple cavitatea amniotic!
con&tituind mediul ambiant al ftului!
Ori+inea lic$idului amniotic difer 'n funcie de v(r&ta
&arcinii:
)la 'nceputul &arcinii lic$idul amniotic e&te produ& de
epiteliul cilindric al amnio&ului! lucru dovedit de mito,ele
ma/ime din celulele amniotice! ceea ce traduce o activitate
celular inten&!
)apoi! o dat cu creterea ve,iculei amniotice care &e
'nconvoaie 'n Burul oului! ori+inea lui e&te dependent de
tran&&udarea lic$idului prin caduc 2av(nd deci o ori+ine
matern1 i de produ&ele proprii ftului 2deci! ori+ine fetal1!
)p(n 'n &ptm(na -3 de +e&taie prin pielea ftului &e
produc treceri de &ub&tane! dup acea&t v(r&t 'n&! ca urmare
a c$eratini,rii! ace&te treceri &e &i&tea,!
)cordonul ombilical e&te o alt &ur&! minim 'n& prin
tran&&udarea din va&e! ca i placa coriala i &ubcorial!
)&ecreiile tra$eobronice ale ftului 2;:)=: ml de lic$id1
provenind din tractul re&pirator! conin(nd i produ&e &ecretate
*-
de pneumocit )fo&folipidele care con&tituie &urfactantul! cre&cute
'n ultimul trime&tru de &arcin!
)urina fetal e&te alt &ur& de lic$id amniotic 2.::);::
ml1! dovad fiind oli+oamnio&ul din a+ene,iile renale fetale.
Lic$idul amniotic are o circulaie continu! care &e face
prin membranele ovulare! anomalii ale amnio&ului duc(nd la
acumularea &au pierderea de lic$id. E/i&t o circulaie inten& a
apei i proteinelor! lic$idul amniotic re'nnoindu)&e continuu.
nlocuirea! primenirea total a lic$idului amniotic! &e face
'ncep(nd din luna 87)a 'n dou ore i ;9 de minute dup unii
autori! 'n .)9 ore dup alii! ,ilnic 'nlocuindu)&e -)9!; +rame
proteine.
n mod fi,iolo+ic! &e produc p(n la ; ml lic$id amniotic
pe or.
Lic$idul amniotic poate fi re&orbit datorit permeabilitii
membranelor. Re&orbia lic$idului amniotic &e produce i dup
moartea intrauterin a ftului! precum i 'n &arcinile prelun+ite.
?tul 'n+$ite o cantitate apreciabil de lic$id amniotic!
lucru dovedit de pre,ena de lanu+o i celule epidermice 'n tubul
di+e&tiv fetal! ca i de faptul c a+ene,iile e&ofa+iene i
anencefaliile produc $idramnino&.
#aracterele lic$idului amniotic
Densitatea lic$idului amniotic e&te de *:*=)*:.:. Are un
a&pect clar 'n prima Bumtate a &arcinii! apoi opale&cent datorit
&ebumului fetal! cu +u&t &rat! miro& caracteri&tic de &perm i
pC alcalin. Eeterminarea pC)ului lic$idului amniotic e&te
folo&it pentru dia+no&ticul de rupere a membranelor5 'n contact
cu lic$idul amniotic! care e&te alcalin! culoarea reactivului
folo&it 2fenil)&ulfon)ftaleina1 virea, de la +alben la rou ciclam.
Volumul i compoziia lic$idului amniotic &e folo&e&c ca
te&te 'n aprecierea:
) afeciunilor ftului! &tarea ftului5
) v(r&ta ftului5
) malformaiilor fetale.
*.
Volumul, cantitatea:
'n luna a 777)a! *:: ml5
'n lunile a 78)a i a 8)a! -;: ml5
'n luna a 8777)a! =;: ml5
'n luna a 7J)a! 4::)*;:: ml.
n &trile patolo+ice! c(nd depete cantitatea de -::: ml!
e&te vorba de $idramnio&5 &ub -:: ml ) de oli+oamnio&.
Compoziia lichidului amniotic:
ap! 64K5
+luco,! -K5
lipide! 4:)=: m+K. Eintre ace&tea! de reinut &unt
fo&folipidele! lecitina 2L1 i &fin+omieline 2<1! raportul L7<
traduc(nd maturitatea fetal5 dac e&te &upraunitar! trece de *.
?tul e&te matur! viabil! daca L7<L *5
creatinina! cre&cut dup &ptm(na a -:)a! 'n &ptm(na
a .:)a de +e&taie fiind de *!4)- m+K. <e folo&ete! de a&emenea
ca te&t de maturitate fetal5
uree! .* m+K 'n &ptm(na .: de +e&taie5
proteine! * +K 2alfa)+lobuline! imuno+lobuline1. Eintre
alfa)+lobu*ine! alfa)fetoproteina! &inteti,at de ficatul fetal! e&te
o protein &pecific care &cade pe m&ur ce &arcina 'naintea,!
fiind cre&cut 'n malformaiile tubului neural 2ra$i&c$i,i&! &pina
bifid! menin+ocel1 deci 'n anomalii de 'nc$idere a ace&tuia.
Eo,area ace&teia e&te intere&ant 'n &ptm(nile *-)*= de
+e&taie 2-* +amma>ml15
e&tro+eni! 4: +amma>ml e&triol5
pro+e&teron! 9 +amma>ml5
bilirubina tr. 77 ):!9 m+K! tr. 777 ):):! 7 m+K.
Lic$idul amniotic mai conine:
tromboc$ina,5
pro&ta+landine i ali a+eni bioactivi: 7L)* "! 7L)=! 7L)4!
endotelina)*! TN?! 0A? cu rol 'n declanarea travaliului5
&ruri! 'n &pecial clorura de &odiu5
lanu+o! verni/ ca&eo&a5
epitelii fetale. Ee&cuamarea fetal e&te important!
Meratini,area d(nd o colorare &pecific cu alba&tru de Nil5
*9
celule oranBofile 2mature! cre&c cu v(r&ta &arcinii: &ub .-
&ptm(ni &unt puine! 'n &ptm(na a .=)a! *-K i pe&te -:K
dup .4 &ptm(ni1
0roba GeiNan+ evidenia, dac &unt rupte membranele:
coloraia apoa& cu eo,in arat un c(mp rou 'n care apar
elemente fetale 2celule epiteliale! lanu+o1 i &poradic! ,one albe
2necolorate1 care repre,int verni/ ca&eo&a.
Rolul lic$idului amniotic:
*. Rol protector! ferind ftul! placenta i cordonul ombilical de
traumati&mele e/terne! amorti,(nd ocurile.
-. Rol termic! temperatura ftului rm(n(nd con&tant.
.. 0ermite acomodarea ftului 'n uter i micrile fetale.
9. Rol bacterio&tatic! proteB(nd ftul de infecia a&cendent.
;. ABut dilataia! prin reali,area pun+ii apelor.
=. Lubrefia, tractul +enital.
3. Reparti,ea, forele e/ercitate pe ft! 'n mod e+al.
4. Mediu de $omeo&ta,ie fetal.
6. Rol nutritiv! &c,ut 'n&.
*:. Rol ocitocic! conin(nd pro&ta+landine.
*;