Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE TRANZACIE

ncheiat astzi .................


la .....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat n ...................................................., str.
.................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........
sector/jude ........................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. n
(localitatea) ................................ sector/jude .........................., fiul lui ....................................... i al
..........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat
de ..............................., cod numeric personal ..........................................., n calitate de
reclamant(), pe de o parte, i
1.2. D ........................................................................., domiciliat n ...................................................., str.
..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......
sector/jude ........................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. n
(localitatea) ............................... sector/jude ............................., fiul lui ..................................... i al
..........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat
de ..................., cod numeric personal ........................................, n calitate de prt(), pe de alt
parte, pri n procesul civil, dosar nr. ................................., aflat pe rolul judectoriei, tribunalului sau
Curii de Apel ................................................................... cu termen de judecat la data de
................................, avnd ca obiect ................................... .
n vederea ncheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacie, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Reclamantul va primi de la prt urmtoarele bunuri/suprafaa de teren de ................... mp/ha, avnd
ca vecini la N ................................. la S ............................... la E ....................................... i la V
.................................., cu toate construciile ce se afl pe el i n a crui posesie va intra la data de
..................................................... .
2.2. Prtul rmne n deplina proprietate i posesie asupra bunurilor/terenului agricol n suprafa de
............................., avnd ca vecini la N ................, la S .................., la E ......................... i la V
................................. .
2.3. Aceast nelegere scris, neviciat, reprezint voina liber a prilor, act pe care l depun la instana
de judecat cu rugmintea de a fi consfinit printr-o hotrre judectoreasc definitiv (fr drept de
apel), n temeiul art. 271-273 Cod procedur civil.
III. CLAUZA PENAL
3.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete n
mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti/daune-interese n valoare de
..................................., astfel:....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .......... exemplare, din care cte unul pentru
fiecare parte i unul pentru instana de judecat.
RECLAMANT,
PRT,