Sunteți pe pagina 1din 11

Nota informativ la proiectul de hotrre a Guvernului

Cu privire la modificarea destinaiei i schimbul unor terenuri


Proiectul de hotrre a Guvernului Cu privire la modificarea destinaiei i schimbul unor
terenuri prevede modificarea categoriei de destinaie a urmtoarelor terenuri agricole:
a) cu trecerea n categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i
cu alte destinaii speciale, cu acordul consiliilor unitilor administrativteritoriale respective:
!,"#$% hectare de terenuri agricole &!,#''( hectare arabile, !,)*** hectare grdini, !,)%"( hectare
puni), proprietate privat a +,-, .oldtelecom/, n legtur cu construcia turnurilor pentru
amplasarea antenelor i a echipamentului reelei celulare, n cadrul unitilor administrativteritoriale,
conform ane0ei,
Construcia reelelor de telefonie se efectuea1 n conformitate cu 2otrrea Guvernului nr,)%(#
din )!,)),%!!# Cu privire la aprobarea Programului de telefoni1are a rii pentru anii %!!'%!)!/,
.aterialele privind modificarea destinaiei terenurilor, n legtur cu construcia turnurilor pentru
amplasarea antenelor i a echipamentului reelei celulare, n cadrul unitilor administrativteritoriale
&*( obiecte), au fost ntocmite de ctre 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area 5ertitoriului n ba1a
solicitrii +,-, .oldtelecom/,
Pentru amplasarea echipamentului reelei celulare, se folosesc turnuri cu nlimea de %# m, (!
m, '! m, i *' m,
6eieind din volumul echipamentului, lotul de teren repre1int un patrulater, cu dimensiunile
indicate n planurile cadastrale, care snt ane0ate la dosarele cadastrale, pe fiecare obiect separat,
7n conformitate cu prevederile art, 8( al Codului funciar, se inter1ice retragerea din circuitul
agricol a terenurilor cu gradul de evaluare a fertilitii solului de peste *! puncte, 5otodat, aceste
restricii nu se rsfr9ng asupra ca1urilor folosirii acestor terenuri pentru construcia obiectivelor liniare,
inclusiv liniilor de telecomunicaii,
Conform art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la preul
normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, +,-, .oldtelecom/ a achitat n bugetul de stat
mi<loacele financiare n sum total de $8) '%!, 88 lei,
.odificarea destinaiei terenurilor a fost coordonat cu Consiliile locale, +erviciile raionale ale
republicii, 3nspectoratul =cologic de +tat al .inisterului .ediului i alte servicii interesate &conform
ane0ei),
!,#$'( hectare de terenuri agricole &arabile), numrul cadastral 8!($()!'*#, proprietate privat
a cetenilor Popa >aleriu i 6usu :iliana, din e0travilanul com, 5rueni, mun,Chiinu, n legtur cu
proiectarea i construcia centrului pentru deservirea transportului rutier,
?osarul cadastral cu privire la modificarea destinaiei terenului agricol, proprietate privat, cu
numrul cadastral 8!($()!'*#, pentru proiectarea i construcia centrului de deservire tehnic a
transportului rutier n e0travilanul satului 5rueni, mun,Chiinu, este ntocmit n conformitate cu
demersul proprietarelor de teren >aleriu Popa i :iliana 6usu,
Construcia centrului de deservire tehnic a transportului rutier n e0travilanul satului 5rueni,
municipiul Chiinu la o distan de apro0imativ ),' @m de la 1ona selitim a oraului Chiinu i la o
distan de apro0imativ ),! @m de la casele de locuit a satului 5rueni, este solicitat prin faptul, c
transportul rutier, care circul pe drumul naional 6l ChiinuAngheni+culenifrontiera cu 6om9nia,
n multe ca1uri necesit deservire auto,
4biectivul nominali1at va presta servicii de deservire tehnic att pentru transportul rutier, care
circul pe drumul 6) ChiinuAngheni+culenifrontiera cu 6om9nia, ct i pentru transportul
proprietarilor din localitile din prea<ma oraului Chiinu,
5otodat construcia obiectului va crea )#)* locuri noi de munc,
7n componena centrului se vor include: blocul administrativ, centrul de deservire a
automobilelor &blocul nr,l i nr,%), depo1it pentru pstrarea combustibilului tehnic i depo1it pentru
pstrarea pieselor de schimb,
Conform Planului Arbanistic de detaliu al centrului pentru deservirea transportului rutier,
aprobat prin deci1ia Consiliului primriei 5rueni, mun,Chiinu nr,"B% din )",!",%!)%, obiectivul se
amplasea1 la intersecia a dou drumuri, de nivel republican i local, i este coordonat cu 3nstitutul de
Proiectri Chiinuproiect/, care a elaborat Planul Arbanistic General al localitii &Certificat: -CP
+eria %!!$P Dr,!)!% din !$,!",%!!$), schia schem a proiectului se ane0ea1 n dosarul cadastral,
:a solicitarea proprietarilor de teren, de ctre 3+ 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area
5eritoriului/ pe terenul preconi1at pentru construcia obiectului au fost efectuate cercetri pedologice,
3n re1ultatul cercetrilor pedologice sa constatat, c gradul mediu ponderat de fertilitate a solului
constituie '! puncte,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul primriei 5rueni,
mun,Chiinu prin deci1ia nr,%B" din %$,!%,%!)%, avi1ul Centrului de +ntate Public din
mun,Chiinu nr,!#B#,)#8" din %(,!(,%!)%, avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului
.ediului nr, 8)$ din )!,!',%!)%,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, cetenii Popa >aleriu i 6usu :iliana au
achitat n bugetul de stat suma total de #$%)*(, destinat compensrii pierderilor cau1ate de
e0cluderea terenului din circuitul agricol,
!,!*!! hectare de terenuri agricole &grdini), numerele cadastrale ale suprafeei totale:
()'(%)')!)$, ()'(%)')!%!, proprietate privat a cet, :upu 3urie, din intravilanul com,+tuceni,
str,-,.ateevici, mun,Chiinu, n legtur cu proiectarea i construcia comple0ului comercial,
Construcia comple0ului comercial este prev1ut pe terenurile proprietate privat arabile
&grdini), amplasate n intravilanul comunei +tuceni, cu numerele cadastrale ()'(%)')!)$,
()'(%)')!%! din suprafaa total de !,)) hectare, adiacent de fiile de teren a drumului naional .%
Chiinu+oroca i a str1ii .ateevici, parte component a comunei +tuceni,
Pentru construcia comple0ului comercial, conform planului general de construcie a obiectului
elaborat de ctre 3nstitutul Chiinuproiect, este necesar suprafaa de !,!* hectare,
Construcia comple0ului comercial va crea posibilitatea de a deservi att locuitorii comunei
+tuceni, ct i cltorii, care parcurg pe drumul naional .% Chiinu+oroca,
4biectivul n cau1 este proiectat conform +chemei amplasrii Comple0ului Comercial
elaborat i coordonat cu 7.P Chiinuproiect la )),!',%!)% i inclus n Planul Arbanistic General al
comunei +tuceni, mun,Chiinu,
:a solicitarea cet, 3urie :upu, de ctre 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area 5eritoriului au
fost efectuate investigaii pedologice pe suprafaa total de !,)) hectare, dintre care !,!* hectare pentru
construcia comple0ului comercial, 7n re1ultat sa stabilit gradul de fertilitate a solului, care constituie
'" puncte,
-mplasarea acestui obiectiv la periferia municipiului, i pe marginea unui traseu cu
circulaie intensiv, va re1olvca o bun parte a problemelor populaiei, vor fi create circa (! locuri
de munc, care vor contribui la obinerea beneficiilor ma<ore n bugetul local, n urma achitrii
impo1itelor pe venit,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul comunal +tuceni,
mun,Chiinu, prin deci1iile nr, )!B)* din ',)%,%!!* i nr,%B%% din !*,!(,%!!", avi1ul 3nspectoratului
=cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, $"( din )',!*,%!!" i avi1ul Centrului de +ntate
Public din municipiul Chiinu nr,##) din )#,!(,%!!"
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, ceteanul 3urie :upu a achitat n bugetul
de stat suma total de *"$*" lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea terenului din
circuitul agricol,
!,%*!! hectare de terenuri agricole &arabile), numrul cadastral al suprafeei totale 8!(!(!%("',
proprietate privat a cet,Dicolae .anolache, dn e0travilanul satului 6deni, raionul +treni, n
legtur cu construcia staiei de alimentare cu petrol i ga1 lichefiat,
4biectul va fi construit adiacent de drumul naional .)# ErestEriceniChiinu5iraspol
4desa i la intersecia cu drumul local :##(.))# 6deniDegreti+treni,
Construcia obiectivului nominali1at va presta servicii de alimentare cu petrol i ga1 lichefiat,
att pentru transportul rutier, care circul pe drumul nominali1at, ct i pentru transportul proprietarilor
din localitile din vecintate,
7n re1ultatul modificrii destinaiei terenului, pentru construcia n cau1, se vor soluiona
problemele populaiei, ntru deservirea transportului cu produse petroliere,
:a deservirea obiectivului vor fi create circa )' locuri noi de munc,
5otodat autoritatea public local, va obine beneficii ma<ore n bugetul local, n urma
achitrii impo1itelor pe venit,
Conform +chemei generale de detaliu a staiei de alimentare cu petrol i ga1 lichefiat, aprobat
prin deci1ia Consiliului primriei 6deni, raionul +treni nr,!"B!( din %*,!*,%!!$, obiectivul se
amplasea1 la intersecia a dou drumuri, de nivel republican i local &6deniDegreti), i este
coordonat cu 3DC? Arbanproiect/ la )" noiembrie %!)),
4biectivul, construcia staiei de alimentare cu produse petroliere i ga1 lichefiat, este
coordonat cu .inisterul 5ransporturilor i 3nfrastructurii ?rumurilor la )% noiembrie %!!),
Prin urmare, obiectivul este inclus n +chema de amplasare a staiilor de alimentare i a
depo1itelor cu produse petroliere i ga1e pe teritoriul 6epublicii .oldova n anii %!!%%!!*,
:a solicitarea proprietarului de teren, de ctre 3+ 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area
5eritoriului/, pe terenul preconi1at pentru construcia obiectivului au fost efectuate cercetri
pedologice, n scopul aprecierii gradului de fertilitate a solului, 3n re1ultat sa constatat, c gradul de
fertilitate a solului constituie %# puncte,
.odificarea destinaiei terenurilor a fost aprobat de ctre Consiliul comunal 6deni, prin
deci1ia nr,!"B!( din %*,!*,%!!$, avi1ul Preedintelui raionului +treni nr,"#$ din %*,)),%!!$, avi1ul
3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr,% din )),!),%!)!,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, ceteanul Dicolae .anolache a achitat n
bugetul de stat mi<loacele financiare n sum total de )%#!)! lei, echivalente cu pierderile cau1ate
de e0cluderea terenului din circuitul agricol,
!,!$!! hectare de terenuri agricole &grdini), numrul cadastral al suprafeei totale ''%$%!)#*",
proprietate privat a +C E-+-P=564:/ +6:, din intravilanul s,+ociteni, raionul 3aloveni, n
legtur cu construcia unui centru hotelierturisticF
Confirmm, c n perioada pre1entrii proiectului de hotrre a Guvernului la avi1ri, ctre
.inisterele interesate, +C E-+-P=564:/ +6: conform =0trasului din 6egistrul bunurilor imobile
deinea imobilul cu nr, cadastral ''%$%!!#*" din %*,!),%!!8, ulterior la data de )!,!$,%!)% a fost
renregistrat cu un nou numr cadastral ''%$%!)#*" &intravilan),
+C E-+-P=564:/ +6: deine n proprietate un sector de teren cu suprafaa total de !,#8
hectare, teren agricol &grdini), dintre care pentru schimbarea destinaiei terenului, n legtur cu
construcia unui centru hotelierturistic este necesar de !,!$ hectare,
+atul +ociteni, raionul 3aloveni nu dispune de Planul Arbanistic, acesta este nlocuit prin
+chema general a localitii, cu includera obiectivului n cau1, aprobat de 3DCP
A6E-DP643=C5/,
5erenul selectat pentru amplasarea construciei, conform +chemei generale coordonat cu
7DCP Arbanproiect/, este situat n partea de nordvest a satului +ociteni, raionul 3aloveni, fiind
adiacent drumului 6( Chiinu2ncetiCimiliaEasarabeasca,
:a acest obiectiv, vor fi create circa %! locuri de munc, care vor contribui la obinerea
beneficiilor ma<ore n bugetul local, n urma achitrii impo1itelor pe venit,
Conform investigaiilor pedologice, efectuate de ctre 7+ 3nstitutul de Proiectri pentru
4rgani1area 5eritoriului/, gradul de fertilitate a solului constituie '! puncte,
.odificarea destinaiei terenurilor a fost aprobat de ctre Consiliul stesc +ociteni prin deci1ia
nr,!(B$ din %) mai %!!8, Consiliul raional 3aloveni prin deci1ia nr,!#B!# din %",)),%!!8, avi1ul
3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, %""% din )),)%,%!!8,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, +C E-+-P=564:/ +6: a achitat n
bugetul de stat suma total de 8$#(! lei, echivalent cu pierderile cau1ate de e0cluderea terenurilor
din circuitul agricol,
!,!*'! hectare de terenuri agricole, numrul cadastral #'#!)!*)**, proprietate privat a
ceteanului Getescu Dicu, din e0travilanul satului :unga, raionul Gloreti, n legtur cu proiectarea i
construcia restaurantului :a iepura/F
Ceteanul Dicu Getescu a procurat sectorul de teren aferent casei mecani1atorului cu suprafaa
de !,!*' hectare teren agricol &construcii i curi gospodreti), cu nr, cadastral #'#!)!*)**, i a
hotrt s construiasc un restaurant cu obiecte accesorii, prin reconstrucia capital a casei
mecani1atorului,
.enionm, c n pre1ent pe traseul : )$' +evirovca Gura Cainarului Putineti numrul de
maini i de cltori este n cretere, i pentru oferirea unor condiii mai bune, apare necesitatea de un
loc de popas, Pe traseul sus menionat lipsete un local de odihn,
Construcia obiectivului n cau1 va contribui la crearea noilor locuri de munc pentru circa )!
persoane, la de1voltarea infrastructurii i la mrirea veniturilor n bugetul local,
:und n vedere cele e0puse mai sus, administraia raionului Gloreti a convocat comisia
respectiv pentru e0aminarea propunerilor de amplasare i construcie a obiectivului, cu ntocmirea
materialelor de modificare a destinaiei terenului, cu pre1entarea acestora spre aprobare n ordinea
prev1ut de legislaie,
:ocul solicitat este amplasat n partea de nord a satului :unga, pe partea stng a drumului :
)$' +evirovca Gura Cainarului Putineti pe o suprafa de !,!*' hectare teren agricol &construcii i
curi gospodreti),
Conform investigaiilor pedologice, efectuate de ctre 7+ 3nstitutul de Proiectri pentru
4rgani1area 5eritoriului/, pe suprafaa de !,!*'! hectare, sa stabilit gradul de bonitate medie a
solului, care constituie (8 puncte,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul primriei :unga, raionul
Gloreti prin deci1ia nr, !$B)) din )% decembrie %!)), avi1ul Preedintelui raionului Gloreti nr,!(B)%!
#*8 din )%,)%,%!)), avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr,*! din
)!,!),%!)%,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, ceteanul Dicu Getescu a achitat n
bugetul de stat suma total de #$!8" lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea
terenului din circuitul agricol,
a !,)!'! hectare de terenuri agricole &arabile), numrul cadastral al suprafeei totale
'"#)%!'#8*, proprietate privat a +C 5=>++-6G-H/ +6:, din e0travilanul satului 5omai,
raionul :eova, n legtur cu proiectarea i construcia staiei de alimentare cu produse petroliere i
ga1 lichefiat,
Construcia staiei de alimentare cu petrol i ga1 lichefiat este amplasat n e0travilanul satului
5omai, la o distan de apro0imativ )" @m, de la centrul raional :eova, i este ntemeiat prin faptul,
c la momentul actual tot autotransportul, care se afl n satul 5omai i satele din vecintate este nevoit
s se alimente1e cu combustibil la staiile de alimentare cu produse petroliere amplasate n oraul
:eova,
5erenul pentru construcia staiei de alimentare cu produse petroliere i ga1 lichifiat propus de
ctre comanditar i acceptat de ctre membrii comisiei raionului :eova prin procesulverbal din # mai
%!)% &ane0at n dosarul cadastral), este amplasat adiacent de autodrumul de nsemntate local :
'$(,%, drum de acces spre satul 5omai, la o distan de apro0imativ )8!! m de la casele de locuit a
locatarilor din satul 5omai, raionul :eova,
:a solicitarea comanditarului, de ctre specialitii 7+ 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area
5eritoriului pe toat suprafaa terenului proprietate privat, au fost efectuate cercetri pedologice n
scopul aprecierii gradului de bonitate a solului, 3n re1ultat, sa stabilit gradul de ') puncte,
Construcia obiectivului este de mare necesitate pentru populaia din satul 5omai i satele din
vecintate, i se argumentea1 cu necesitatea de a lrgi i a imbunti reeaua de deservire a
populaiei,
Conform Planului de situaie a amplasrii obiectivului, coordonat cu +6: IPetrolproiect/,
obiectivul pentru construcie este amplasat n e0travilanul satului 5omai, raionul :eova, adiacent
traseului :eova5omai5ochile 6ducani,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat prin ?eci1ia Consiliului primriei 5omai,
raionul :eova nr, "B% din !",!*,%!)%, avi1ul Preedintelui raionului :eova nr, %8%!%B))# din
)$,!*,%!)%, avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat a .inisterului .ediului nr,)))) din !#,!",%!)%,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, +C 5=>++-6G-H/ +6: a achitat n
bugetul de stat suma total de )!*#%% lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea
terenului din circuitul agricol,
),)!!% hectare de terenuri agricole &arabile), numerele cadastrale 8')*%!(!%', 8')*%!!%*',
proprietate privat a ceteanului Etc ?enis, din e0travilanul satului Cioburciu, raionul Ctefan >od,
n legtur cu e0ploatarea 1cmntului de nisip Cioburciu/, de ctre 73 Doroc/,
Decesitatea e0ploatrii 1cmintelor de nisip a aprut n legtur cu cerinele populaiei
crescnde, n ceia ce privete materialele de construcie din partea locuitorilor satului Cioburciu i
locuitorilor din localitile vecine, pentru construcia caselor individuale de locuit,
Conform materialelor de e0ploatare a 1cmintelor de nisip, terenul preconi1at este format din
dou parcele cu numerele cadastrale 8')*%!(!%' i 8')*%!!%*', amplasate n partea de sudvest de
s,Cioburciu la o distan de circa ),' @m, i este repre1entat de relief cu nclinarea de pn la '8J
e0po1iia nordvestic,
7n temeiul actului de confirmare a perimetrului minier nr,'!% din !% august %!)!, proiectul de
e0ploatare i recultivare a carierei de nisip este ntocmit pe suprafaa de ),(8 ha, =0tragerea nisipului
se va efectua pe suprafaa de ),)!!% hectare,
:a solicitarea proprietarului de teren, de ctre 3+ 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area
5eritoriului/, pe terenul preconi1at pentru e0tragerea 1cmntului de nisip au fost efectuate cercetri
pedologice, n scopul aprecierii gradului de fertilitate a solului, 3n re1ultat sa constatat, c gradul de
fertilitate a solului constituie (( puncte,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul satului Cioburciu, raionul
Ctefan >od, prin deci1ia nr,"B)8 din )!,)%,%!)!, 3nspectoratul =cologic de +tat al .inisterului
.ediului nr,8$# din (!,!',%!)),
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, 73 DorocK a achitat n bugetul de stat
suma total de )##(!" lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea terenurilor din
circuitul agricol,
!, '$!! hectare de terenuri agricole &arabile), numr cadastral al suprafeei totale 8$((%!##)",
proprietate privat a Girmei P4?3C/ +6:, din e0travilanul s, 3neti, raionul 5eleneti, n legtur cu
e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii 3neti/,
7n conformitate cu solicitarea Girmei P4?3CK +6: este ntocmit dosarul de schimbare a
categoriei de destinaie a terenului n legtur cu e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii
3netiK,
Girma P4?3CK +6: dispune de un sector de teren privat cu suprafaa total de )*,)'!' ha &titlu
de autentificare a dreptului deintorului de teren nr,8$((%!##)" din * noiembrie %!!") dintre care pe o
suprafa de !,'$ ha sunt rspndite 1cmintele de nisip pentru construcii 3netiK unde este necesar de
a schimba categoria de destinaie a terenului pentru e0ploatarea 1cmntului de nisip,
Hcmintele sunt rspndite pe o suprafa de !,'$ ha i au fost transmise cu re1ervele de bilan
n cantitate de %(,( mii m
(
Girmei P4?3CK +6: prin actul de transmitere din !' septembrie %!!"
pentru e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii 3netiK,
5otodat, n temeiul actului de confirmare a perimetrului minier nr, #'$ din %% octombrie %!!",
proiectul de e0ploatare i recultivare a carierei de nisip este ntocmit pe suprafaa de !,'$ hectare,
:a solicitarea proprietarului de teren, de ctre 3+ 3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area
5eritoriului/, pe terenul preconi1at pentru e0tragerea 1cmntului de nisip au fost efectuate cercetri
pedologice, n scopul aprecierii gradului de fertilitate a solului, 3n re1ultat sa constatat, c gradul de
fertilitate a solului constituie ($ puncte,
Comisia raionului 5eleneti e0aminnd documentele respective, care fundamentea1 necesitatea
de schimbare a destinaiei terenului pentru e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii 3netiK
a ntocmit procesul verbal privind schimbarea destinaiei terenului la data de %' octombrie %!!",
5erenul solicitat se afl n partea de vest a satului 3neti la ),) @m, pe o suprafa de !,'$ ha
teren arabil,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul primriei 3neti, raionul
5eleneti, prin deci1ia nr, 'B)! din !),!$,%!!*, avi1ul Preedintelui raionului 5eleneti nr,!%!"B)#( din
)),!*,%!!", avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, )*'$ din %!,)),%!!",
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, 73 +6: P4?3C/ a achitat n bugetul de
stat suma total de $)#'" lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea terenurilor din
circuitul agricol,
),)'!! hectare terenuri agricole &puni), numr cadastral al suprafeei totale )"(#)!'!"$,
proprietate public din fondul de re1erv al primriei .oscovei, din e0travilanul comunei .oscovei,
raionul Cahul, n legtur cu e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii .oscovei/, de
ctre +6: C4:4.==L >-:=D53D/,
:a solicitarea +6: C4:4.==L >-:=D53D/, de ctre 3nstitutul de Proiectri pentru
4rgani1area 5eritoriului este ntocmit dosarul cadastral cu privire la modificarea destinaiei terenului n
cau1,
Hcmntul a fost cercetat de ctre Comisia de +tat pentru 6e1ervele de +ubstane .inerale
Atile a 6epublicii .oldova, conform procesului verbal nr,)%% din )! iunie %!!8, cu un volum de ()!,*
mii m
(
, pe suprafaa total de ',!! ha,
.enionm, c terenul cu suprafaa de ',!! hectare a fost transmis, de ctre primria local
prin contractul de arend din !" iulie %!!8, la +6: C4:4.==L >-:=D53DK, pe un termen de )! ani,
pentru e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii .oscoveiK, iar pentru a schimba destinaia
terenului n legtur cu e0ploatarea carierei, este necesar de ),)' hectare &prima etap),
Conform ?eci1iei Consiliului com, .oscovei nr,%B# din %# februarie %!)%, sa hotrt de a
permite +6: C4:4.==L >-:=D53D/ s perfecte1e materialele de modificare a destinaiei
terenului agricol &puni), n legtur cu e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii
.oscoveiK pe o suprafa de ),)' hectare &prima etap),
Comisia raionului Cahul, e0aminnd documentele respective, care fundamentea1 necesitatea
de modificare a destinaiei terenului, n legtur cu e0ploatarea 1cmntului de nisip pentru construcii
.oscoveiK a ntocmit procesul verbal al comisiei de evaluare din %" martie %!!8 &ane0at n dosarul
cadastral),
5erenul solicitat se afl n partea de vest a comunei .oscovei, raionul Cahul pe o suprafa de
),)' hectare teren &puni), &planulproiect, ane0at n dosar),
Pe sectorul n cau1 au fost efectuate investigaii pedologice de ctre 3nstitutul de Proiectri
pentru 4rgani1area 5eritoriului, unde sa stabilit, c nveliul de sol este pre1entat prin cerno1iom
carbonatic lutonisipos, cerno1iom obinuit erodat slab nisipolutos, cerno1iom obinuit erodat moderat
nisipos i roci nisipoase, i gradul de bonitate medie ponderat pe suprafaa de ),)' hectare, constituie
)8 puncte,
Pentru e0tragerea 1cmntului de nisip, +6: Colomee >alentin/ dispune de actele de
confirmare a perimetrului minier nr, #8% din )",!%,%!!$, aprobat de .inisterul =conomiei i
Comerului, proiectul de recultivare a terenurilor, care se atribuie pentru e0ploatarea 1cmintelor de
substane minerale utile, coordonat cu 3nspectoratul =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr,!''
(%"*B%8" din )% martie %!!$,
Hcmntul de nisip n aceast 1on nu este prea rspndit, deaceia, se simte o necesitate acut
pentru construciile individuale, la fel i n folosirea ca material antiderapant,
Decesitatea e0ploatrii 1cmntului de nisip este o cerin a funcionrii normale a ramurilor
de construcii i ntreinerii drumurilor n perioada de iarn, ntro stare bun pentru circulaia
transportului,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul comunei .oscovei, raionul
Cahul prin deci1ia nr,%B# din %#,!%,%!)%, avi1ul Consiliului raional Cahul nr,)*$ din !*,!(,%!)% i
avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, (8" din !%,!(,%!)%,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, +6: Colomee >alentin/ a achitat n
bugetul de stat suma total de 8%%"* lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea
terenurilor din circuitul agricol,
Prin dispo1iia Guvernului nr,)#*!)'"B( din !',!%,%!)! au fost susinute propunerile
agenilor economici de a perfecta materialele privind modifica destinaiei terenurilor n scopul
deschiderii sau e0tinderii carierilor pentru e0tragerea 1cmintelor minerale utile &se ane0ea1),
a !,!# hectare terenuri agricole &puni), numr cadastral al suprafeei totale ''%$)!%#)$,
proprietate privat a cetenei +andua >era din e0travilanul satului +ociteni, raionul 3aloveni, n
legtur cu construcia unei cafenele,
5erenul solicitat pentru construcie este amplasat n partea dreapt a autodrumului 6( Chiinu
2ncetiCimiliaEasarabeasca,
Gradul de fertilitate a solului, conform cercetrilor pedologice constituie %# puncte,
.odificarea destinaiei terenurilor a fost acordat de ctre consiliul stesc +ociteni, raionul
3aloveni prin deci1ia nr,!"B"B) din )' decembrie %!!8, deci1ia consiliului raional 3aloveni nr,!%!8B)
din )# mai %!!$, avi1ul 3nspectoratul =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, *(# din % iunie
%!!$,
Ceteanca +andua >era a achitat n bugetul de stat suma total de )$!"8,#) lei, destinat
compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea terenurilor din circuitul agricol,
!,%(%" hectare terenuri agricole &arabile), numrul cadastral ()'(%)#*)8, proprietate privat a
cetenilor Carau =ugeniu i Carau 6aisa, din e0travilanul com,+tuceni, mun,Chiinu, cu trecerea
n categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i cu alte destinaii
speciale, n legtur cu proiectarea i construcia unui depo1it angro de piese auto,
.aterialele de modificare a destinaiei terenului, n legtur cu propiectarea i construcia unui
depo1it angro de piese auto n e0travilanul satului +tuceni mun, Chiinu, au fost ntocmite conform
demersului ceteanului Carau =ugeniu din !$,)),%!)),
:otul solicitat este ales n partea de nord a satului +tuceni, pe partea dreapt a traseului .l#
ErestEriceniChiinu5iraspol4desa, pe o suprafa de !,%(%" ha arabil, &planul M proiect este
ane0at n dosarul cadastral),
Calea de acces M e0istent, aprovi1ionarea cu ap i canali1area va fi efectuat de la sistemele
inginereti e0istente ale satului +tuceni, ncl1irea autonom,
Conform investigaiilor pedologice, gradul de bonitate mediu ponderat, constituie '( puncte,
Construcia unui astfel de depo1it angro de piese auto, adiacent de traseul .l# ErestEriceni
Chiinu5iraspol4desa, a fost generat de necesitatea acut a unor astfel de uniti comerciale pentru
automobilitii din ar,
-mplasarea acestui obiectiv la periferia municipiului i pe marginea unui traseu cu circulaie
intensiv, va re1olvca o bun parte a problemelor automobilitilor, ?in punct de vedere a amplasrii,
obiectivul se ncadrea1 ideal n ansamblu teritoriuluilui i traseului e0istent,
:a acest obiectiv, vor fi create circa )! locuri de munc, care vor contribui la suplinirea
bugetului local i central, prin plile ce vor fi efectuate,
4biectivul n cau1 este inclus n Planul Arbanistic General al comunei +tuceni, mun,Chiinu,
prin ?eci1ia Consiliului communal nr,))B%( din )% octombrie %!)!, :a dosarul cadastral este ane0at
Planul de ncadrare n teritoriul com,+tuceni, str,?umbravei #% I-/, beneficiar Carau =ugeniu,
Certificatul de Arbanism nr,)% din !),!(,%!)),
Proiectul construciei depo1itului angro de piese auto a fost elobarat de 3P 3D?-:P643=C5/
cu :icena nr,!%"**$ seria -..33 din !),!(,%!!8,
.odificarea destinaiei terenului a fost coordonat de ctre Consiliul comunal +tuceni,
mun,Chiinu, prin deci1ia nr,)#B8 din !%,)%,%!)), avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al
.inisterului .ediului nr, #%" din )#,)%,%!)) i avi1ul Centrului de +ntate Public din municipiul
Chiinu nr,!#B#)!$# din !),!*,%!)),
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, cetenii Carau =ugeniu i Carau 6aisa
au achitat n bugetul de stat suma total de %#')!!,!! lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de
e0cluderea terenului din circuitul agricol,
!,%8!! hectare terenuri agricole &puni), cu nr, cadastral $%#")!$%##, proprietate privat a
ceteanului 5odia 3gor, din e0travilanul comunei .noileti, raionul Angheni, n legtur cu
construcia unui 5erminal de ga1 petrolier lichefiat, cu trecerea n categoria de terenuri destinate
industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i cu alte destinaii speciale,
?osarul cadastral cu privire la modificarea categoriei de destinaie a terenului, pentru construcia
5erminalului de ga1 petrolier lichefiat, n e0travilanul s,.noileti, raionul Angheni a fost ntocmit n
ba1a contractului *)8 din )",!$,)%, conform demersului cet, 3gor 5odia,
Pentru e0tinderea unui astfel de obiectiv, cet,3,5odia a procurat un lot de teren agricol cu
suprafaa total de !,%8 ha, nr,cadastral $%#")!$%##,
4biectivul nominali1at, conform planului general de construcie i amena<are, va fi construit n
cteva etape,, Prima etap prevede construcia terminalului, a doua etap prevede construcia cilor de
acces &conform planului general de construcie i amena<are),
Decesitatea amplasrii unui astfel de obiectiv n localitatea .noileti, raionul Angeni, a aprut
la iniiativa proprietarului, care este susinut de ctre conducerea raionului Angheni,
5erenul este amplasat n partea de nord a sat, .noileti i n partea de sudvest a or,Angheni,
la o distan de (@m,
Comisia de selectare a terenului, a e0aminat lotul propus de beneficiar pentru proiectarea i
construcia obiectivului, i a dat acordul po1itiv, pentru amplasarea unui astfel de obiectiv,
4biectivul nominali1at se afla ntru 1on perfect pentru distribuia, pstrarea i ree0portarea
produselor petroliere i ga1ului lichefiat, n apropierea drumului i cii ferate Chiinu Angeni,
5erminalul va fi asigurat cu un echipament de ultima generatie, ceia cei va oferi un grad sporit de
securitate, unde vor fi respectate toate cerinele ecologice necesare pentru funcionarea unei astfel de
ntreprinderi,
:a fel terminalul prevede amena<area spaiilor pentru asigurarea personalului cu toate serviciile
sociale: osptrie, baie, maga1ine, comple0 sportiv etc,
5erminalul va fi racordat la utila<ele urbane, ap, canali1are, electricitate, calea de acces
carosabile0istent, de la drumul .noiletiCetreni,
7n ba1a celor e0puse mai sus a fost organi1at comisia de selectare a terenului pentru construcia
terminalului de ga1 petrolier lichefiat, n ba1a -ctului comisiei de evaluare din %) septembrie %!)%,
Pe lotul n cau1 au fost efectuate cercetri pedologice, n scopul aprecierii gradului real de
fertilitate a solului, Cercetrile pedologice au fost efectuate pe suprafaa de !,%8 hectare, 7n re1ultat s
a constatat, c gradul mediu de fertilitate a solului constituie )! puncte,
-rgumenarea proiectului prevede: construcia terminalului de Ga1e Petroliere :ichifiate pe
teritoriul 6epublicii .oldova, cu amplasare in or, Angheni, care are o valoare strategic pentru
industria n curs de de1voltare a rii noastre si care va aduce un aport esenial n de1voltarea teritorial
i n cooperarea transfrontalier cu 6om9nia,
7n urma anali1ei minuioase a pieei de desfacere a ga1elor petroliere lichifiate, att europene ct
i autohtone, am constatat o cerere sporit i n continu de1voltare a acestor produse, :ivrarea ga1elor
ctre terminal va fi efectuat cu cisterne de cale ferat ceea ce va spori traficul garniturilor pe teritoriul
6epulicii .oldova si va mri ncasrile la CG., 5erminalul cu o capacitate de acumulare, pstrare de
%!!! de t, de ga1 petrolier lichefiat va putea efectua transportarea produsului ctre garniturile de tren,
care vor pleca spre Comunitatea =uropean, fiind o important pia de consum,
Construcia terminalului va fi efectuat n strict concordan cu normele de securitate europene
i respectnd toate cerinele ecologice necesare funcionrii unei astfel de ntreprinderi, ?e asemenea
terminalul va beneficia de un sistem de1voltat de logistic i distribuie de ga1e, 5oat activitatea
terminalului va fi monitori1at de un sistem performant de securitate care minimi1ea1 la ma0imum
riscurile unor eventuale scurgeri de ga1e, ?otarea terminalului se va face cu echipament de ultim
generaie ceea cei va oferi un grad sporit de securitate,
Prin de1voltarea acestei ntreprinderi n or, Angheni va beneficia n primul rnd +tatul
6epublicii .oldova, care va obine beneficii considerabile la buget, se vor crea noi locuri de munc, i
se va asigura o re1erv considerabil de resurse energetice att de necesare rii ct i vecinilor notri,
.odificarea destinaiei terenului a fost aprobat de ctre Consiliul comunei .noileti, raionul
Angheni prin deci1ia nr, *B)" din %8,!8,%!)%, avi1ul Consiliului raional Angheni nr,((8!%B))" din
)),)!,%!)%, avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, )"!( din %(,)!,%!)%,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, cet,5odia 3gori a achitat n bugetul de
stat suma total de ''*#* lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea terenului din
circuitul agricol,
b) cu trecerea n terenuri pentru construcii urbane i rurale:
!,)'$$ hectare terenuri agricole, numr cadastral al suprafeei totale !)#%(!')!(, proprietate
privat a +6: 6-5>3HC4./, din intravilanul satului Eubuieci, str,Gospodarilo ', mun,Chiinu, n
legtur cu proiectarea i construcia blocului administrativ i atelierului de prelucrare a lemnului,
Conform contractului de vn1arecumprare nr,($$% din # octombrie %!!), +6: I6-5>3H
C4./ a procurat un sector de teren agricol &fosta ferm de porcine) cu suprafaa de !,'8%$ hectare i a
hotrt s schimbe destinaia terenului agricol pentru a reconstrui construcia veche ntrun bloc
administrativ i a atelierului de prelucrare a lemnului,
Conform e0trasului din 6egistrul bunurilor imobile, terenul agricol, solicitat pentru
reconstrucie este situat n intravilanul localitii com,Eubuieci, mun,Chiinu, str,Gospodarilor, ',
Conform Planului urbanistic e0istent al com,Eubuieci obiectul este amplasat n partea de sud M
est al satului Eubuieci,
+chimbarea destinaiei terenului agricol a fost coordonat cu 3DCP Arbanproiect/ la
!$,)),%!)!,
Gradul de fertilitate a solului, conform investigaiilor pedologice constituie ## puncte,
Construcia obiectivului este de mare necessitate pentru populaie i se argumentea1 cu
necesitatea de a lrgi i a imbunti reeaua de deservire a populaiei,
.odificarea destinaiei terenului agricol a fost coordonat cu consiliul comunal Eubuieci,
mun,Chiinu, prin deci1ia nr,$%# din %$,!$,%!!*, prin avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al
.inisterului .ediului nr,)%(%, din )",)),%!!*,
.enionm, c folosirea terenurilor din intravilan i e0travilan, se coordonea1 cu autoritile
administraiei publice locale n limitele mputernicirilor din domeniul urbanismului i amena<rii
teritoriului la nivelul unei uniti administraivteritoriale, la nivel regional sau la nivel naional,
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului +6: 6-5>3HC4./ a achitat n
bugetul de stat suma total de )($8%) lei, echivalent cu pierderile cau1ate de e0cluderea terenului
din circuitul agricol,
!,!(!! hectare de terenuri agricole &puni), numr cadastral )")!%!$)#%, proprietate privat a
cet,Gus .ihail, din intravilanul satului -ndruul de Nos, raionul Cahul, n legtur cu proiectarea i
construcia unui maga1in de piese auto cu punct de deservire tehnic a automobililor,
.aterialele de schimbare a destinaiei terenului in legtur cu proiectarea i construcia unui
maga1in de piese auto cu punct de deservire tehnic a automobilelor n intravilanul satului -ndruul
de Nos, raionul Cahul au fost ntocmite conform demersului ceteanului Gus .ihail,
Ceteanul Gus .ihail ia procurat un sector de teren cu suprafaa total de !,!$( hectare
teren agricol cu nr, cadastral )")!%!$)#%, conform e0trasului din 6egistrul bunurilor imobile, dintre
care pe suprafaa de !,!( ha a hotrt s construiasc un maga1in de piese auto cu un punct de
deservire tehnic a automobilelor,
Decesitatea construciei acestui obiectiv urmrete re1olvarea ntrebrilor privitor la repararea
urgent a automobilelor ce trece pe drumul 6(# 2nceti :eova M Cahul+lobo1ia .are, maga1inul
de piese auto cu punctul de deservire tehnic a automobilelor va avea un aspect agreabil i se
ncadrea1 ideal n amena<area i de1voltarea teritoriilor naionale,
7n aceast procedur de lucru vor fi create cteva locuri de munc i va contribui la suplinirea
bugetului local i central prin plile care vor fi efectuate,
Ceteanul Gus .ihail sa adresat ctre primria satului -ndruul de Nos cu rugmintea de a i se
permite schimbarea destinaiei terenului agricol pentru proiectarea i construcia obiectivului sus
menionat,
7n ba1a celor e0puse mai sus a fost convocat comisia raional Cahul pentru ntocmirea
materialelor de schimbare a destinaiei terenului agricol,
:otul solicitat este ales in partea de vest a satului -ndruul de Nos, de partea sting a
autodrumului 6(# 2nceti :eova Cahul +lobo1ia .are, pe o suprafa de !,!( ha teren agricol
&puni), &privii planulproiect), -provi1ionarea cu ap Msurs autonom de ap &re1ervuar),
Canali1area M n ha1na, 7ncl1irea autonom,
Cale de acces de la drumul 6(# 2nceti:eovaCahul +lobo1ia .are,
7nveliul de sol de pe lotul de teren solicitat este pre1entat prin cerno1iom carbonatic lutos
nisipos i cerno1iom carbonatic erodat &decopertat) moderat lutonisipos, Dota de bonitate medie
ponderat este egal cu #) puncte,
.odificarea destinaiei terenului a fost acordat de ctre Consiliul satului -ndruul de Nos,
raionul Cahul, prin deci1ia nr,!(B' din %8 aprilie %!)), avi1ul 3nspectoratului =cologic de +tat al
.inisterului .ediului nr, )(*% din )$,!",%!)),
7n conformitate cu art,)# alin &%) i &() din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, ceteanul Gus .ihail a achitat n
bugetul de stat suma total de %#### lei, destinat compensrii pierderilor cau1ate de e0cluderea
terenului din circuitul agricol,
%, +e permite schimbul a %,!!!! hectare de terenuri mpdurite din fondul de re1erv,
proprietate public a unitii administrativteritoriale Cuhuretii de +us, raionul Gloreti, cu acordul
Consiliului local respectiv, cu !,'$!! hectare de terenuri mpdurite din fondul forestier, proprietate
public a statului, gestionat de ctre 7ntreprinderea de +tat pentru +ilvicultur +oroca, amplasate n
e0travilanul comunei Cuhuretii de +us, raionul Gloreti, n legtur cu e0tinderea i amena<area
cimitirului din com,Cuhuretii de +us, raionul Gloreti,
(, +e modific categoria de destinaie a !,'$!! hectare de terenuri mpdurite din fondul
forestier, proprietate public a unitii administrativteritoriale Cuhuretii de +us, raionul Gloreti, cu
trecerea n categoria de terenuri din intravilanul localitilor, n legtur cu e0tinderea i amena<area
cimitirului din com,Cuhuretii de +us, raionul Gloreti,
7n conformitate cu prevederile 6egulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin 2otrrea
Guvernului nr, )!"% din %%,)!,)$$8 i demersului Consiliului comunal Cuhuretii de +us, raionul
Gloreti, 7,+,/3nstitutul de Proiectri pentru 4rgani1area 5eritoriului/ a ntocmit materiale cu privire la
schimbul terenurilor, n legtur cu e0tinderea i amena<area cimitirului, i a efectuat lucrrile de
proiectri i investigaii, pentru schimbarea destinaiei acestor terenuri,
:a selectarea terenurilor a fost format o comisie din repre1entanii responsabili ai raionului
Gloreti, primriei com,Cuhuretii de +us i a 7,+,/3nstitutului de Proiectri pentru 4rgani1area
5eritoriului/, care au e0aminat varianta propus de primrie cu privire la schimbul terenurilor pentru
e0tinderea cimitirului cu suprafaa dc !,'$ha din Gondul +ilvic de +tat al raionului +oroca, cu terenul
npdurit din re1erva primriei Cuhuretii de +us cu suprafaa de %,!!ha, limitrof Gondului +ilvic de
+tat +oroca,
5otodat la %* martie %!!$ a fost ntocmit i coordonat -ctul de evaluare tehnic a suprafeelor
silvice revendicate pentru e0cluderea din fondul forestier de stat a terenului cu suprafaa de !,'$
hectare, pentru e0tinderea i amena<area cimitirului din com,Cuhuretii de +us,
Lnnd cont, c schimbul se prevede cu terenurile proprietate a +tatului aflate n gestiunia 7,+,
pentru +ilvicultur +oroca, conform 6egulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a
destinaiei i schimbul terenurilor aprobat prin 2otrrea Guvernului 6epublicii .oldova nr, )#') din
%# decembrie %!!" i n conformitate cu prevederile :egii nr, $);>3 din ',!#,%!!", privind terenurile
proprietate public i delimitatea lor, primaria comunei Cuhuretii de +us n urma solicitrii ctre
Guvernul 6epublicii .oldova &nr, )()))8( din %' februarie %!))) i 7,+, pentru +ilvicultur +oroca
&nr, %%# din %',!(, %!!$) au obinut acordul po1itiv pentru iniierea schimbului de terenuri, pentru
e0tinderea i amena<area cimitirului din localitatea Cuhuretii de +us, raionul Gloreti,
5erenurile cu suprafeele de %,!! ha i '$,!! ha, sunt amplasate n partea de +ud a comunei
Cuhuretii de +us, raionul Gloreti, i acces la ele servesc drumurile e0istente,
7n urma efecturii investigaiilor pedologice, de ctre 7+ 3nstitutul de Proiectri pentru
4rgani1area 5eritoriului sa stabilit gradul de bonitate a solurilor: pe terenul cu suprafaa de %,!! ha
amplasat n satul Cuhuretii de +us constituie ## puncte, iar pe terenul 7ntreprinderii de +tat pentru
+ilvicultur +oroca "8 puncte,
.aterialele cu privire la schimbul terenurilor n legtura cu e0tinderea i amena<area cimitirului
sunt coordonate cu comisia respectiv, aprobate de Consiliul comunal Cuhuretii de +us, raionul
Gloreti prin deci1ia nr,( din 12 aprilie %!)), avi1ul preedintelui raionului Gloreti nr,%))B!(B))# din
)! mai %!)), avi1ul -geniei I.oldsilva/ nr, !)!"B)!! din !*,!%,%!)) i avi1ul 3nspectoratului
=cologic de +tat al .inisterului .ediului nr, )$#( din )",)!,%!)),
7n conformitate cu prevederile art,)% &#) din :egea nr,)(!8;333 din %' iulie )$$" cu privire la
preul normativ i modul de vn1arecumprare a pmntului, terenul cu suprafaa de !,'$ hectare, n
legtur cu e0tinderea i amena<area cimitirului din com,Cuhuretii de +us, raionul Gloreti se
consider de u1 public, i nu necesit achitarea pierderilor cau1ate de e0cluderea din circuitul agricol
i ale fondului silvic,
Proiectul de hotrre a Guvernului a fost coordonat n modul stabilit cu .inisterul =conomiei,
.inisterul -griculturii i 3ndustriei -limentare, .inisterul ?e1voltrii 6egionale i Construciilor,
.inisterul 5ransporturilor i 3nfrastructurii ?rumurilor, .inisterul .ediului, -genia .oldsilva/ i
.inisterul Nustiiei, ma<oritatea obieciilor i propunerilor naintate au fost luate n consideraie, iar
divergenele aprute snt reglementate cu argumentele respective n tabela de sinte1, ane0at la
proiect,
Anatolie GHIA!
"irector #eneral al A#eniei $elaii %unciare i Cadastru
&asilii $oca
!eful 'eciei (uridice al A#eniei $elaii %unciare i Cadastru