Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005


x−3 1  1 0
1. Se consideră matricea A =  , x ∈ . Se notează A2 = A ⋅ A , I 2 =  .
 1 x − 3 0 1
5p a) Să se determine x real, ştiind că det ( A ) = 0 .
5p
( )
b) Să se verifice egalitatea A2 = ( 2 x − 6 ) A − x 2 − 6 x + 8 ⋅ I 2 .
5p c) Să se determine x ∈ pentru care A2 = 2 A .
2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = xy − 2 ( x + y ) + 6.
5p a) Să se arate că x y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2, oricare ar fi x, y ∈ .
5p b) Să se demonstreze că x 2 = 2 , oricare ar fi x ∈ .
5p c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă, să se calculeze valoarea expresiei
E = ( −2009 ) ( −2008 ) … ( −1) 0 1 2 … 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2