Sunteți pe pagina 1din 16

IAS 16 Imobilizri corporale OMFP 3055/2009

IAS 16 se aplic pentru contabilizarea imobilizrilor corporale.


IAS 16 nu este aplicabil pentru:
(a) Active biologice aferente activitii agricole (IAS41 Agricultura)
p!uri "i alte resurse naturale neregenerabile similare# si
(b) concesiuni miniere prospeciuni "i e$tracie !e minereu !e petrol
gaze naturale "i resurse naturale neregenerabile.
Sfera imobilizrilor corporale !in %r!in este
mai e$tins fa !e imobilizrile corporale ce
intr &n aria !e aplicabilitate a IAS 16.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile care aplic pentru prima !at I()S vor analiza !ac imobilizrile corporale !in bilanul conform %*(+
,.-../0--1 intr &n sfera stan!ar!ului IAS 16. +ot e$ista imobilizri corporale care vor trebui &nca!rate &n alte categorii
conform IAS (!e e$emplu investiii imobiliare active imobilizate !einute &n ve!erea v2nzrii active biologice). +e
l2ng transferul &n alt categorie !e active vor fi necesare retratri !eoarece politicile contabile utilizate pentru investii
imobiliare active biologice sau active imobilizate !einute &n ve!erea v2nzrii sunt !iferite.
$%al!area iniial
3n cazul &n care plata este am2nat peste termenele normale !e
cre!itare !iferena !intre preul &n numerar ec4ivalent "i plata total
este recunoscut ca !ob2n! pe perioa!a !e cre!itare cu e$cepia
cazului &n care o astfel !e !ob2n! este recunoscut &n valoarea
contabil a elementului &n conformitate cu IAS 0,. 5ac efectul ratei
!ob2nzii este semnificativ entitile vor trebui s actualizeze sumele
!e pltit "i s reflecte !iferena !rept cost al finanrii (&n planul !e
conturi !in )eglementrile conforme cu I()S contul 6661 74eltuieli cu
am2narea plii peste termenele normale !e cre!itare).
&O'(
+otrivit %8 6/0-1, sunt ne!e!uctibile !in punct !e ve!ere fiscal
c4eltuielile cu !ob2nzile stabilite &n conformitate cu reglementrile
contabile conforme cu Stan!ar!ele internaionale !e raportare
financiar &n cazul &n care mi9loacele fi$e/ imobilizrile
necorporale/stocurile sunt ac4iziionate &n baza unor contracte cu
plat am2nat. :oate re!ucerile !e pre se !e!uc !in costul !e
ac4iziie.
$%al!area iniial
%*(+ ,-../0--1 nu conine o cerin !e
actualizare &n cazul &n care plata contravalorii
unei imobilizri este am2nat &n timp.
)e!ucerile financiare nu sunt !e!use !in costul
!e ac4iziie ci sunt recunoscute ca venituri
financiare (;6; <=enituri !in sconturi primite>).
)e!ucerile comerciale primite &n facturi
ulterioare a9usteaz c4eltuielile !in e$ploatare
(contul !e a9ustare ? 6-1 <)e!uceri comerciale
primite>).
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
+entru prezentarea situaiilor financiare sol!urile conturilor ;6; "i 6-1 vor !iminua costul !e ac4iziie pentru re!ucerile
aferente imobilizrilor e$istente. 'ste separat componenta !e finanare la ac4iziiile la care s@a !ep"it termenul
normal !e cre!itare. A9ustarea costului !e ac4iziie poate !etermina "i a9ustarea amortizrii.
Sc)imb!l "e ac#i%e
'valuarea imobilizrii primite se realizeaz la valoarea 9ust cu
e$cepia situaiilor &n care tranzacia !e sc4imb nu are substan
comercial sau nici valoarea 9ust a activului primit "i nici cea a
activului ce!at nu pot fi !eterminate fiabil.
Sc)imb!l "e ac#i%e
Sc4imbul !e active !etermin &nregistrarea a
!ou operaii !istincte.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
Se vor efectua a9ustri la nivelul prezentrii situaiilor financiare.
Amor#izarea
Se amortizeaz valoarea amortizabil (costul !in care este !e!us
valoarea rezi!ual). Amortizarea unei imobilizri &ncepe atunci c2n!
aceasta este !isponibil pentru utilizare a!ic atunci c2n! se afl &n
amplasamentul "i con!iia necesare funcionrii &n maniera vizat !e
con!ucere. Amortizarea ar trebui &ntrerupt atunci c2n! valoarea
rezi!ual !ep"e"te valoarea net contabil.
+erioa!a !e amortizare
@&ncepe c2n! imobilizarea este !isponibil pentru utilizare
@inceteaza can! imobilizarea este !isponibila pentru vanzare (I()S .)
sau !erecunoscuta
@nu &nceteaz atunci c2n! imobilizarea nu este utilizata (cu e$ceptia
situatiei in care este complet amortizat)
+entru revizuirea valorii rezi!uale a meto!ei !e amortizare "i a
!uratei !e via util se aplic tratamentul pentru sc4imbrile !e
estimri !in IAS 6.
Amor#izarea
Se amortizeaz costul (nu e$ist noiunea !e
valoare rezi!ual). Amortizarea imobilizrilor
corporale se &nregistreaz &ncep2n! cu luna
urmtoare punerii &n funciune "i p2n la
recuperarea integral a valorii lor !e intrare.
Sc4imbarea meto!ei !e amortizare este
consi!erat sc4imbare !e politic si pro!uce
efecte &ncep2n! cu anul urmtor lurii !eciziei
!e sc4imbare.

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile vor trebui s !efineasc politici contabile &n conformitate cu IAS 16 "i s efectueze retratrile necesare sau
pot s utilizeze opiunea valorii 9uste !rept cost prezumat !in I()S 1 la !ata trecerii la I()S. Atilizarea opiunii nu este
!epen!ent !e politica utilizat !e entiti pentru imobilizrile corporale. Acestea pot utiliza opiunea c4iar !ac nu
!oresc s reevalueze imobilizrile conform I()S. +oliticile aplicabile conform IAS 16 pot fi selectate i!epen!ent !e
cele pe care le utilizau entitile anterior conform %*(+ ,-../0--1.
IAS 3* Imobilizri necorporale OMFP 3055/2009
74eltuielile !e constituire nu pot fi capitalizate (afecteaz contul !e
profit "i pier!ere atunci c2n! sunt anga9ate).
'$ist categoria imobilizrilor necorporale cu !urat !e via
ne!eterminat care nu se amortizeaz.
&O'A+
+rin %8 6/0--, se precizeaz c !in punct !e ve!ere fiscal
imobilizrile necorporale cu !urat !e via ne!eterminat nu
reprezint active amortizabile.
(on!ul comercial este supus unui test !e !epreciere anual.
5eprecierea constatat pentru fon!ul comercial nu poate fi reluat
ulterior.
+e l2ng mo!elul costului e$ist "i mo!elul reevalurii. Imobilizrile
necorporale pentru care e$ist o pia activ pot fi reevaluate.
+entru anga9amentele !e concesiune a serviciilor se aplic preve!erile
I()I7 10 (potrivit creia operatorul recunoa"te &n anumite con!iii o
imobilizare necorporal contabilizat conform IAS ,6).
% entitate poate capitaliza c4eltuielile !e
constituire caz &n care trebuie s proce!eze la
amortizarea acestora pe o perioa! !e ma$im .
ani.
(on!ul comercial se amortizeaz &ntr@o
perioa! !e . ani. :otu"i entitile pot s
amortizeze fon!ul comercial &n mo! sistematic
&ntr@o perioa! !e peste cinci ani cu con!iia ca
aceast perioa! s nu !ep"easc !urata !e
utilizare economic. %*(+ ,-../0--1 nu
permite reevaluarea imobilizrilor necorporale.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile care trec la I()S pot utiliza pentru imobilizrile necorporale politici contabile &n conformitate cu IAS ,6
(imobilizri cu !urat !e via ne!eterminat reevaluare). 'ntitile vor anula amortizarea fon!ului comercial e$istent
"i vor proce!a la efectuarea unui test !e !epreciere. %piunea valorii 9uste !rept cost prezumat !in I()S 1 (care
presupune evaluarea imobilizrilor necorporale la valoarea 9ust la !ata trecerii la I()S care s fie utilizat !rept cost
ulterior &n !etrimentul unei aplicri retrospective a politicilor !in IAS ,6) este aplicabil !oar pentru imobilizrile
necorporale pentru care e$ist pia activ.
IAS 36 ,eprecierea ac#i%elor OMFP 3055/2009
IAS ,6 se aplic pentru:
@ imobilizri corporale "i necorporale
@ investiii imobiliare evaluate la cost
@ investiii &n filiale societi asociate "i asocieri &n participaie.
5eprecierea se !etermin prin compararea valorii nete contabile cu
valoarea recuperabil (la nivel in!ivi!ual sau la nivel !e unitate
generatoare !e numerar). +entru o unitate generatoare !e numerar o
pier!ere !e valoare trebuie s fie contabilizat !ac "i numai !ac
valoarea sa recuperabil este mai mic !ec2t valoarea contabil.
+ier!erea !e valoare trebuie s fie repartizat pentru a re!uce
valoarea contabil a activelor unitii generatoare !e numerar &n
urmtoarea or!ine:
@mai &nt2i fon!ului comercial afectat unitii generatoare !e numerar
(!ac este cazul)#
@apoi celorlalte active ale unitii &n funcie !e prorata valorii contabile
a fiecruia.
Bu este !efinit noiunea !e unitate
generatoare !e numerar "i nici cea !e valoare
recuperabil. 5eprecierea se !etermin la nivel
in!ivi!ual.

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
=or trebui efectuate teste !e !epreciere pentru activele pentru care e$ist in!icii !e !epreciere "i anual pentru
imobilizrile necorporale cu !urat !e via ne!eterminat "i pentru fon!ul comercial.
IAS -0 In%es#iii imobiliare OMFP 3055/2009
3n referenialul internaional se face !istincie &ntre bunurile imobiliare
(terenuri "i cl!iri) utilizate !e proprietar pentru care se aplic IAS 16
scopul acestora fiin! s fie utilizate &n obinerea !e bunuri prestarea
!e servicii sau scopuri a!ministrative "i !e cele !einute &n scopul
&nc4irierii sau valorificrii capitalului pentru care se aplic IAS 4-.
$.empl!
C a) An teren ac4iziionat pentru care nu s@a stabilit utilizarea
viitoare este investiie imobiliar p2n la !ata stabilirii utilizrii.
C b) % cl!ire &n curs !e construcie care va fi &nc4iriat terilor va
fi consi!erat investiie imobiliar
5ac plata pentru o investiie imobiliar este am2nat trebuie separat
efectul trecerii timpului (6661 74eltuieli cu am2narea plii peste
+entru investiiile imobiliare se aplic politicile
specifice imobilizrilor corporale.
Dunurile primite &n leasing operaional nu sunt
recunoscute &n bilan. +entru investiiile
imobiliare se aplic politicile specifice
imobilizrilor corporale.
:ransferul !in categoria stocurilor &n categoria
imobilizrilor corporale se realizeaz la
valoarea contabil. 'valuarea imobilizrii
corporale la valoarea 9ust (!ac entitatea
utilizeaz aceast politic) se &nregistreaz la
sf2r"itul e$erciiului !up regulile aplicabile
termenele normale !e cre!itare).
+ot fi recunoscute ca investiii imobilizare investiiile primite printr@un
contract !e leasing operaional &n urmtoarele con!iii:
@contractul s fie contabilizat ca un contract !e leasing financiar
@activul primit &n!epline"te !efiniia investiiei imobiliare
@pentru investiia imobiliar se utilizeaz mo!elul valorii 9uste.
+entru evaluarea investiiilor imobiliare poate fi utilizat mo!elul costului
sau mo!elul valorii 9uste cu recunoa"terea variaiilor !e valoare &n
rezultat. 3n reglementrile conforme cu I()S au fost intro!use
conturile:
01.1 Investiii imobiliare evaluate la valoarea 9ust
01.0 Investiii imobiliare evaluate la cost
pentru a reflecta investiiile imobiliare &n funcie !e politica utilizat "i
conturile ;.61 72"tiguri !in evaluarea la valoarea 9ust a investiiilor
imobiliare "i 6.61 +ier!eri !in evaluarea la valoarea 9ust a investiiilor
imobiliare pentru a reflecta variaiile !e valoare. 'ntitile trebuie s
aplice politica aleas pentru toate investiiile imobiliare (pentru
!repturile imobiliare !einute &n baza unui contract !e leasing
operaional trebuie aplicat mo!elul valorii 9uste).
+entru cesiunea investiiilor imobiliare se vor utiliza conturile ;.60
=enituri !in ce!area investiiilor imobiliare pentru &nregistrarea !rept
venit a preului !e v2nzare "i 6.60 74eltuieli cu ce!area investiiilor
imobiliare@valoarea contabil.
3n cazul &n care un activ este transferat la investiii imobiliare evaluate
la valoarea 9ust !iferena !intre valoarea 9ust "i valoarea contabil
este tratat !iferit &n funcie !e originea activului. 5ac acesta a fost
anterior stoc atunci !iferena afecteaz contul !e profit "i pier!ere iar
!ac a fost imobilizare corporal atunci !iferena !intre valoarea 9ust
"i valoarea contabil &n momentul transferului este contabilizat ca o
reevaluare conform IAS 16. 5ac transferul nu implic sc4imbarea
bazei !e evaluare acesta se realizeaz la valoarea contabil. 5e
e$emplu pentru transferul !e la stocuri (cu !epreciere anterioar) la
investiii imobiliare evaluate la cost se efectueaz &nregistrarea:
E F ,;1
01.0
,1;
/e0!lile pri%in" #rans1er!rile
reevalurii.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile care trec la I()S vor trebui s i!entifice imobilizrile corporale !in bilanul conform %*(+ ,.-../0--1 care
&n!eplinesc !efiniia investiiilor imobiliare conform IAS 4- "i s !esemneze politicile contabile aplicabile pentru
investiiile imobiliare (cost cu prezentarea valorii 9uste &n note sau valoare 9ust).
%piunea valorii 9uste !rept cost prezumat conform I()S 1 poate fi utilizat pentru investiiile imobiliare evaluate la
cost.
IF/S 5 Ac#i%e imobiliza#e "ein!#e 2n %e"erea %3nzrii OMFP 3055/2009
+otrivit I()S . activele imobilizate !einute &n ve!erea v2nzrii sunt
acele active a cror valoare contabil va fi recuperat mai !egrab
prin v2nzare !ec2t prin utilizare. 3n reglementrile conforme cu I()S a
fost intro!us contul ,11 Active imobilizate !einute &n ve!erea v2nzrii.
)eclasificarea are loc la !ata la care sunt &n!eplinite urmtoarele
con!iii:
@ activul este !isponibil pentru o cesiune ime!iat#
@ cesiunea are un gra! ri!icat !e probabilitate.
7erinele !e evaluare !in I()S . se aplica tuturor activelor pe termen
lung si grupurilor !estinate ce!rii cu e$cepia:
(a) activelor !e impozit am2nat (IAS 10 <Impozitul pe profit>)
(b) activelor ce rezult !in beneficiile acor!ate anga9ailor (IAS 11
<Deneficiile anga9ailor>)
(c) activelor financiare care intra in aria !e aplicabilitate a IAS ,1
<Instrumente financiare: recunoa"tere si evaluare>#
(!) activelor pe termen lung care sunt evaluate la valoarea 9usta mai
puin costurile estimate !e v2nzare &n conformitate cu IAS 41
<Agricultura>#
(e) activelor pe termen lung care sunt contabilizate in conformitate cu
mo!elul valorii 9uste !in IAS 4- <Investiii imobiliare>
(f) !repturilor contractuale aferente contractelor !e asigurare asa cum
sunt !efinite in I()S 4 <7ontractele !e asigurare>.
An activ imobilizat (sau grup !estinat ce!rii) clasificat !rept !einut &n
ve!erea v2nzrii este evaluat la valoarea cea mai mic !intre valoarea
contabil "i valoarea 9ust minus costurile generate !e v2nzare.
An activ imobilizat nu este amortizat c2t timp este clasificat !rept
!einut &n ve!erea v2nzrii sau face parte !intr@un grup !estinat
ce!rii clasificat ca fiin! !einut &n ve!erea v2nzrii.
% entitate trebuie s recunoasc o pier!ere !in !epreciere pentru
orice re!ucere iniial sau ulterioar a valorii contabile a unui activ
(sau grup !estinat ce!rii) p2n la valoarea 9ust minus costurile
generate !e v2nzare (contul 6.,1 +ier!eri !in evaluarea activelor
!einute &n ve!erea v2nzrii).
% entitate trebuie s recunoasc un c2"tig !in orice cre"tere ulterioar
a valorii 9uste minus costurile generate !e v2nzare ale unui activ !ar
fr a !ep"i pier!erea cumulat !in !epreciere care a fost
recunoscut fie &n conformitate cu I()S . fie anterior &n conformitate
cu IAS ,6 (;.,1 72"tiguri !in evaluarea activelor !einute &n ve!erea
v2nzrii). +entru cesiunea activelor imobilizate !einute &n ve!erea
v2nzrii au fost intro!use conturile ;.,0 =enituri !in ce!area activelor
!einute &n ve!erea v2nzrii "i 6.,0 74eltuieli cu ce!area activelor
!einute &n ve!erea v2nzrii).
Activele rm2n &n categoria imobilizrilor
corporale sau necorporale p2n &n momentul
v2nzrii.
Atunci c2n! e$ist o mo!ificare a utilizrii unei
imobilizri corporale &n sensul c aceasta
urmeaz a fi &mbuntit &n perspectiva
v2nzrii la momentul lurii !eciziei privin!
mo!ificarea !estinaiei &n contabilitate se
&nregistreaz transferul activului !in categoria
imobilizri corporale &n cea !e stocuri.
:ransferul se &nregistreaz la valoarea
neamortizat a imobilizrii. 5ac imobilizarea
corporal a fost reevaluat concomitent cu
reclasificarea activului se proce!eaz la
&nc4i!erea contului !e rezerve !in reevaluare
aferente acestuia.

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile vor trebui s i!entifice activele imobilizate (imobilizri corporale necorporale investiii imobiliare evaluate la
cost) care au &n!eplinit con!iiile pentru a fi &nca!rate &n categoria activelor imobilizate !einute &n ve!erea v2nzrii
!up !ata trecerii la I()S "i vor efectua retratrile corespunztoare (reclasificarea activelor &n aceast categorie
anularea amortizrilor "i recunoa"terea pier!erilor !e valoare). Similar vor fi i!entificate grupurile !e active !einute &n
ve!erea v2nzrii.
IAS 0, 7ostul &n!atorrii
7osturile &n!atorrii care se pot atribui !irect ac4iziiei construciei sau
pro!uciei unui activ cu ciclu lung !e pro!ucie #reb!ie capitalizate ca
parte !in costul acelui activ. 7elelalte costuri ale &n!atorrii trebuie
recunoscute !rept c4eltuial &n perioa!a &n care sunt suportate.
7osturile &n!atorrii pot inclu!e:
@ !ob2nzile calculate folosin! meto!a !ob2nzii efective a"a cum este
!escris &n IAS ,1#
@ c4eltuielile !e finanare aferente contractelor !e leasing financiar
recunoscute &n conformitate cu IAS 1;# "i
@ !iferenele !e curs valutar aferente &mprumuturilor &n valut &n
msura &n care acestea sunt privite ca o a9ustare a c4eltuielilor cu
!ob2n!a.

*eto!ologia !e calcul al costurilor capitalizabile presupune !e!ucerea
venitului !in investiia fon!urilor &mprumutate special pentru activ "i
calculul unei rate me!ii a &n!atorrii pentru &mprumuturile cu caracter
general.
7osturile &n!atorrii care sunt !irect atribuibile
ac4iziiei construciei sau pro!uciei unui activ
cu ciclu lung !e fabricaie po# 1i incl!se &n
costul acelui activ. 5ac entitile au trecut pe
c4eltuieli costurile finanrii aferente activelor cu
ciclu lung !e fabricaie conform %*(+
,.-../0--1 vor trebui s sc4imbe politica la
trecerea la I()S.
5e e$emplu &n costurile &n!atorrii pot fi incluse
!ob2n!a la capitalul &mprumutat pentru
finanarea ac4iziiei construciei sau pro!uciei
!e active cu ciclu lung !e fabricaie precum "i
comisioanele aferente acestor &mprumuturi
contractate.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
5up !ata trecerii la I()S costurile &n!atorrii aferente activelor cu ciclu lung !e pro!ucie vor fi capitalizate. 'ntitile
vor trebui s !etermine valoarea costurilor &ncorporabile !up meto!ologia !escris !e IAS 0,. 7apitalizarea se va
realiza !e manier in!irect (costurile sunt &nregistrate !up natur pe c4eltuieli urm2n! s se ma9oreze valoarea
contabil a activelor cu suma costurilor capitalizabile).
IAS 2 S#oc!ri OMFP 3055/2009
IAS 0 nu se aplic pentru:
@ pro!usele &n curs !e e$ecuie &n baza unor contracte !e e$ecuie
inclusiv contracte !e prestri !e servicii !irect legate !e acestea (IAS
11 7ontracte !e construcii)#
@ activele biologice aferente activitii agricole "i pro!ucia agricol la
momentul recoltrii (IAS 41 Agricultura).
IAS 0 nu face !istincie &ntre !iferitele tipuri !e re!uceri (toate se
!e!uc !in cost).
% entitate poate ac4iziiona stocuri &n con!iii !e !econtare am2nat.
Atunci c2n! acor!ul conine efectiv un element !e finanare elementul
respectiv !e e$emplu o !iferen &ntre preul !e ac4iziie &n con!iii
normale !e cre!itare "i suma pltit este recunoscut !rept c4eltuial
cu !ob2n!a pe perioa!a !e finanare.
*eto!a GI(% este interzis !e IAS 0.
)eglementarea naional inclu!e &n categoria
stocurilor "i active pentru care &n conte$tul
aplicrii referenialului internaional se aplic
IAS 11 7ontracte !e construcie "i respectiv IAS
41 Agricultura.
%*(+ ,-../0--1 nu conine cerine !e
separare a costului finanrii pentru ac4iziiile &n
con!iii !e !econtare am2nat.
%*(+ ,-../0--1 permite evaluarea la ie"ire a
stocurilor cu a9utorul meto!elor (I(% GI(%
7*+.

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile vor i!entifica stocurile care intr &n sfera altor stan!ar!e (IAS 11 IAS 16 "i IAS 41) "i le vor reclasifica "i
evalua la bazele !e evaluare solicitate !e stan!ar!ele respective. )e!ucerile comerciale &n facturi ulterioare "i scontul
aferent stocurilor e$istente vor fi !e!use !in costul stocurilor e$istente la nivelul prezentrii situaiilor financiare. 5ac
entitatea utilizeaz meto!a GI(% va trebui s sc4imbe politica.
IAS -1 A0ric!l#!ra OMFP 3055/2009
Produsul agricol reprezint pro!usul recoltat !e la activele biologice
ale entitii. (contul ,4; +ro!use agricole)
An activ biologic este un animal viu sau o plant vie . '$emple !e
active biologice: oi copacii !intr@o pepinier vaci !e lapte porci vi
!e vie pomi fructiferi. '$emple !e pro!use agricole: l2n bu"teni
lapte carcase strugurifructe.
An activ biologic trebuie evaluat la recunoa"terea iniial "i la fiecare
!at a bilanului la valoarea sa 9ust minus costurile estimate la
punctul !e v2nzare cu e$cepia cazului &n care valoarea 9ust nu
poate fi evaluat &n mo! cre!ibil.
+ro!usele agricole recoltate !in activele biologice ale unei entiti
trebuie evaluate la valoarea lor 9ust minus costurile !e v2nzare &n
momentul recoltrii.
72"tigurile sau pier!erile ce rezult !in recunoa"terea iniial a unui
activ biologic la valoarea 9ust minus costurile estimate la punctul !e
v2nzare "i !in mo!ificarea valorii 9uste minus costurile estimate la
punctul !e v2nzare trebuie incluse &n contul !e profit "i pier!ere &n
perioa!a &n care apar (;.;1 72"tiguri !in evaluarea la valoarea 9ust a
activelor biologice "i 6.;1 +ier!eri !in evaluarea la valoarea 9ust a
activelor biologice). +entru pro!usele agricole c2"tigurile "i pier!erile
se reflect cu a9utorul conturilor 6.;0 "i ;.;0. '$ist conturi separate
pentru cesiunea activelor biologice ;.;, "i 6.;,.
B%:H
3n planul !e conturi !in %*(+ 1066/0-10 au fost intro!uce conturile
0411 <Active biologice evaluate la valoarea 9ust> (A) 0410 <Active
biologice evaluate la cost> (A) pentru evi!enierea separat a activelor
biologice &n funcie !e politicile contabile utilizate.
Activele biologice "i pro!usele agricole nu sunt
!efinite &n ca!rul or!inului. Sunt consi!erate fie
stocuri fie imobilizri corporale. Sunt
consi!erate stocuri animalele "i psrile
respectiv animalele nscute "i cele tinere !e
orice fel (viei miei purcei m2n9i "i altele)
crescute "i folosite pentru repro!ucie
animalele "i psrile la &ngrsat pentru a fi
valorificate coloniile !e albine precum "i
animalele pentru pro!ucie ? l2n lapte "i
blan.
+entru evaluarea acestora se utilizeaz politici
contabile specifice imobilizrilor corporale "i
stocurilor .

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
Activele vor fi reclasificate !in categoria imobilizrilor sau stocurilor &n categoria activelor biologice sau pro!uselor
agricole "i evaluate conform IAS 41.
IAS 19 4ene1iciile an0a5ailor OMFP 3055/2009
7ostul beneficiilor acor!ate salariailor trebuie recunoscut &n perioa!a
&n care aceste beneficii sunt c2"tigate !e salariai.
+entru beneficiile pe temen scurt (pltibile &ntr@o perioa! mai mic !e
+entru beneficiile post anga9are "i alte !atorii pe
termen lung este recunoscut un provizion (!acI
sunt &n!eplinite criteriile !e recunoa"tere).
un an) valoarea neactualizat a acestora va afecta c4eltuielile &n
perioa!a &n care salariaii presteaz serviciile.
%*(+ ,.-../0--1 permite evaluarea
provizioanelor la valori actualizate.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile care trec la I()S recunosc beneficiile pe termen scurt la valoarea nominal "i beneficiile pe termen lung la
valori actualizate (constituire !e provizioane 1.1; +rovizioane pentru beneficiile anga9ailor "i conturile 4001 Deneficii
postanga9are4000 Alte beneficii pe termen lung 400, Deneficii pentru terminarea contractului !e munc). 5ac
aceste beneficii au fost recunoscute vor fi efectuate a9ustri !e valoare !ac evalurile nu au fost efectuate &n
conformitate cu IAS 11 "i reclasificri la nivel !e prezentare. 5ac nu au fost recunoscute este !eterminat valoarea
lor la !ata trecerii la I()S i mo!ificrile &n e$erci iile urmtoare.
IAS 12 Impozi#!l pe pro1i# OMFP 3055/2009
IAS 10 conine criterii !etaliate !e recunoa"tere evaluare "i
prezentare pentru activele "i !atoriile !e impozit am2nat.
Impozitul curent "i cel am2nat trebuie s fie recunoscute ca un venit
sau ca o c4eltuial cu e$cepia cazului &n care impozitul respectiv
apare !in:
(a) o tranzacie sau un eveniment care este recunoscut() !irect &n
capitalurile proprii &n aceea"i perioa! sau &ntr@o perioa! !iferit# sau
(b) combinri !e &ntreprin!eri.
B%:H
Impozitul pe profit care potrivit IAS 10 se recunoaste in alte elemente
ale rezultatului global !efinite astfel potrivit preve!erilor I()S se
evi!entiaza in contul 1-,4 JImpozit pe profit curent si impozit pe profit
amanat recunoscute pe seama capitalurilor propriiK urmarin!u@se
!istinct impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat.
'$ist cerine similare pentru impozitul pe profit
e$igibil.
+rovizionul pentru impozite se constituie pentru
sumele viitoare !e plat !atorate bugetului !e
stat &n con!iiile &n care sumele respective nu
apar reflectate ca !atorie &n relaia cu statul.
Impozitul curent se recunoa"te pe seama unei
c4eltuieli. +rovizionul pentru impozite urmeaz
regulile aplicabile pentru provizioane.

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
)ecunoa"terea !e impozite am2nate la !ata trecerii la I()S. 'voluia ulterioar a impozitelor am2nate conform va fi
&nregistrat !up preve!erile IAS 10.
IAS 20 Con#abili#a#ea s!b%eniilor 0!%ernamen#ale 6i prezen#area
in1ormaiilor le0a#e "e asis#ena 0!%ernamen#al
OMFP 3055/2009
Subveniile aferente activelor pot fi prezentate prin !e!ucerea valorii
subveniei !in activul subvenionat.
3n general preve!eri asemntoare cu cele ale
IAS 0-.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
A9ustri la nivelul prezentrii situaiilor financiare (&n funcie !e politicile !e prezentare !in IAS 0- a!optate !e entitate.)
IAS 1* 7eni#!ri OMFP 3055/2009
IAS 16 se aplic pentru contabilizarea veniturilor provenite !in
urmtoarele tranzacii "i evenimente:
%r!inul nu face referire la meto!a !ob2nzii
efective pentru recunoa"terea veniturilor !in
(a) v2nzarea bunurilor#
(b) prestarea serviciilor# "i
(c) utilizarea !e ctre teri a activelor entitii care genereaz !ob2nzi
re!evene "i !ivi!en!e.
=eniturile !in !ob2nzi sunt recunoscute !up meto!a !ob2nzii
efective.
Separarea componentei !e !ob2n! &n cazul v2nzrilor &n care
valoarea 9ust a contraprestaiei este mai mic !ec2t valoarea
nominal (;661 =enituri !in am2narea &ncasrii peste termenele
normale !e cre!itare).
7onform IAS ,1 creana este evaluat la cost amortizat. 3n cazul
programelor !e fi!elizare a clienilor v2nztorii recunosc un venit &n
avans pentru obligaia !e a furniza pro!use sau servicii gratuite sau cu
pre re!us care este reluat la venituri pe msur ce v2nztorul se
ac4it !e obligaie (I()I7 1,).
I()I7 1. conine precizri referitoare la acor!urile privin! construcia
!e proprieti imobiliare (c2n! se aplic IAS 11 IAS 16 sau IAS 0).
SI7 ,1 conine &n!rumri cu tranzacii barter !e servicii !e publicitate.
3n cazul transferurilor !e active !e la clieni (I()I7 16) entitatea
recunoa"te activele primite pentru a conecta clienii la o reea "i pentru
a le furniza accesul continuu la anumite mrfuri (electricitate gaze
ap) &n contraparti! cu un venit &n avans reluat la venituri pe msura
prestrii serviciilor.
B%:H
7u a9utorul contului 4;6 J=enituri in avans aferente activelor primite
prin transfer !e la clientiK se tine evi!enta !atoriei corespunzatoare
valorii activelor primite !e entitate !e la clientii sai sub forma !e
imobilizari corporale sau numerar pentru a@i conecta conform
preve!erilor legale la o retea !e electricitate gaze apa sau pentru a
le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii potrivit
preve!erilor I()I7 16 J:ransferul !e active !e la clientiK.
!ob2nzi. 7onform %*(+ ,.-../0--1 !in
valoarea veniturilor se !e!uc !oar re!ucerile
comerciale scontul reprezent2n! o c4eltuiala
financiar pentru v2nztor.
3n %*(+ ,-../0--1 nu e$ist cerina !e
actualizare a sumelor !e primit.
7reana client se evalueaz la valoarea
nominal. 3n cazul programelor !e fi!elizare a
clienilorv2nztorii recunosc venitul pentru
valoarea brut "i un provizion pentru obligaia
!e a furniza pro!use sau servicii gratuite sau cu
pre re!us.
7onform %*(+ ,-../0--1 nu este permis
gruparea a !ou sau mai multe tranzacii
similare &n ve!erea aplicrii criteriilor !e
recunoa"tere. Sc4imbul !e bunuri similare sau
!iferite implic &nregistrarea a !ou tranzacii:
scoaterea !in bilan a activului ce!at "i
recunoa"terea activului primit &n sc4imb.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
A9ustri !e valoare sunt necesare pentru recunoa"terea venitului !in !ob2nzi !up meto!a ratei efective a !ob2nzii.
A9ustri la nivelul prezentrii situaiilor financiare &n cazul programelor !e fi!elizare a clienilor.
IAS 11 Con#rac#e "e cons#r!cii OMFP 3055/2009
Atunci c2n! rezultatul unui contract poate fi estimat fiabil veniturile "i
c4eltuielile sunt recunoscute prin referin la gra!ul !e avansare a
activitii contractului la sf2r"itul perioa!ei !e raportare (meto!a
gra!ului !e avansare).
Atunci c2n! rezultatul contractului nu poate fi estimat fiabil
recunoa"terea venitului poate fi realizat !oar &n limita costurilor
anga9ate probabil a fi recuperate. 7osturile contractuale sunt
recunoscute !rept c4eltuieli atunci c2n! sunt suportate.
=enitul este recunoscut atunci c2n! !ocumentul
!e recepie privin! realizrile este semnat !e
beneficiar. 7osturile suportate &n contul
contractului !ar neacceptate !e beneficiar &nc
trebuie recunoscute !rept lucrri &n curs (&n
categoria stocurilor).

Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
'ntitile recunosc veniturile !up !ata trecerii la I()S !up meto!a gra!ului !e avansare (416F;-4). Activele "i
!atoriile aferente contractelor !e construcie vor fi clasificate evaluate "i prezentate conform IAS 11 la !ata trecerii la
I()S.
IAS 18 Con#rac#e "e leasin0 OMFP 3055/2009
An contract !e leasing este clasificat la &nceput !rept contract !e
leasing financiar !ac transfer locatarului ma9oritatea riscurilor "i
avanta9elor asociate proprietii. :oate celelalte contracte sunt
contracte !e leasing operaional.
3n cazul contractului !e leasing financiar locatarul recunoa"te activele
"i !atoriile la valoarea 9ust sau la valoarea actualizat a plilor
minime !e leasing !ac aceasta este mai sczut.
+ot fi &nca!rate &n categoria contractelor !e leasing conform IAS 1; "i
contracte care nu &mbrac aceast form 9uri!ic (I()I7 4).
5ac o tranzacie !e v2nzare "i leasebacL con!uce la un contract !e
leasing financiarorice c2"tig realizat !e ctre v2nztorul@locatar este
am2nat "i amortizat pe !urata contractului !e leasing.
'$emplu
An ec4ipament cu un cost !e 4.--- "i amortizare cumulat !e 0..--
este v2n!ut la preul !e ,.--- "i preluat &n leasing financiar.
+otrivit IAS 1; se efectueaz urmtoarele &nregistrri:
461F E ,.---
;.6, 1..--
4;0 1..--
EF01,1 4.---
061, 0..--
6.6, 1..--
01,1F16; ,.---
5ac o tranzacie !e v2nzare "i leasebacL con!uce la un contract !e
leasing operaional "i este clar c tranzacia a fost realizat la
valoarea 9ust v2nztorul@locatar trebuie s recunoasc ime!iat orice
profit sau pier!ere.
5ac preul !e v2nzare este sub valoarea 9ust v2nztorul@locatar
trebuie s recunoasc ime!iat orice profit sau pier!ere &n afara
cazului &n care pier!erea este compensat prin plile viitoare !e
leasing sub preul pieei. 3n acest caz v2nztorul@locatar trebuie s
am2ne "i s amortizeze o astfel !e pier!ere proporional cu plile !e
leasing pe perioa!a pentru care se preconizeaz c va fi utilizat
activul. 5ac preul !e v2nzare este mai mare !ec2t valoarea 9ust
v2nztorul@locatar trebuie s am2ne !iferena pozitiv !intre valoarea
9ust"i preul !e v2nzare "i s o amortizeze peperioa!a pentru care se
preconizeaz c activul va fi utilizat.

'$emplele !e situaii care ar con!uce &n mo!
normal la clasificarea unui contract &n categoria
contractelor !e leasing financiar !in %*(+
,-../0--1 sunt &n general coerente cu IAS 17
cu e$cepia unuia care precizeaz c la
&nceputul contractului valoarea total a ratelor
!e leasing mai puin c4eltuielile accesorii este
mai mare sau egal cu costul !e ac4iziie al
bunului pentru locator
3n cazul tranzaciilor !e v2nzare "i leasebacL ce
con!uc la un contract !e leasing financiar
activul nu este !erecunoscut "i este
recunoscut o !atorie pentru preul !e v2nzare.
$.empl!
An ec4ipament cu un cost !e 4.--- "i
amortizare cumulat !e 0..-- este v2n!ut la
preul !e ,.--- "i preluat &n leasing financiar.
+otrivit %*(+ ,.-../0--1 se &nregistreaz:
461F16; ,.---
3n cazul tranzaciilor !e v2nzare "i lease bacL
ce con!uc la un contract !e leasing operaional
sunt &nregistrate !ouI tranzacii: v2nzarea
activului "i contractul !e leasing. 72"tigul
rezultat este recunoscut integral &n contul !e
profit "i pier!ere. Bu e$istI o cerinI !e a
compara preul !e v2nzare cu valoarea 9ustI
(ca &n IAS 1;).
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
Ar putea fi i!entificate contracte care s fie reclasificate &n categoria contractelor !e leasing financiar. Activul "i !atoria
corespunztoare trebuie evaluate la !ata trecerii la I()S. +ot fi necesare a9ustri impuse !e evaluarea "i prezentarea
tranzaciilor !e v2nzare "i lease@bacL. +ot fi i!entificate anga9amente care conin contracte !e leasing (I()I7 4).
Con#abilizarea ins#r!men#elor 1inanciare OMFP 3055/2009
7erinele privin! instrumentele financiare se regsesc in urmtoarele
stan!ar!e:
IAS ,0 Instrumente financiare : +rezentare conine:
@ !efiniiile instrumentelor financiare
@ !istincia capitaluri proprii !atorii "i evaluarea instrumentelor 4ibri!e
@ compensarea activelor "i !atoriilor financiare
IAS ,1 Instrumente financiare: recunoa"tere "i evaluare conine
aspecte legate !e:
@clasificarea activelor "i !atoriilor financiare
@recunoa"tere "i !erecunoa"tere
@evaluarea iniial "i evaluarea ulterioar (inclusiv !eprecierea)
@contabilitatea !e acoperire.
I()S ; Instrumente financiare:cerine !e prezentare a informaiilor
conine cerine !e prezentare referitoare la impactul instrumentelor
financiare asupra performanei "i poziiei financiare "i natura "i
mrimea riscurilor la care este e$pus entitatea "i mo!ul !e gestiune
a acestora.
)ecunoa"tere
7onform IAS ,1 o entitate recunoa"te un activ sau o !atorie financiar
atunci c2n! !evine parte la preve!erile contractuale ale instrumentului
financiar.
3n cazul ac4iziiilor sau v2nzrilor cu temene stan!ar! activele "i
!atoriile financiare pot fi recunoscute/!erecunoscute la !ata
tranzacionrii sau la !ata !econtrii &n funcie !e politica utilizat !e
entitate.
'valuarea iniial
Ga recunoa"terea iniial activele "i !atoriile financiare sunt evaluate
la valoarea 9ust reprezentat !e obicei !e preul tranzaciei.
=aloarea 9ust ar putea fi !iferit !e suma tranzaciei.
Sunt capitalizate costurile !e tranzacionare cu e$cepia celor care
sunt aferente activelor "i !atoriilor financiare evaluate la valoarea 9ust
cu variaiile !e valoare &nregistrate &n rezultat).
'valuarea ulterioar !epin!e !e categoria &n care se &nca!reaz
activele:
1. active !einute p2n la sca!en#
0.&mprumuturi "i creane#
,. active financiare evaluate la valoarea 9ust cu &nregistrarea
variaiilor !e valoare &n contul !e profit "i pier!ere#
4.active !isponibile pentru v2nzare.
Activele financiare ("i toate !erivatele) trebuie evaluate la valoarea
9ust cu e$cepia categoriilor 1"i 0 evaluate la costul amortizat
Investiiile &n aciuni care nu sunt cotate pe o
pia reglementat sunt evaluate iniial la cost
(inclusiv costurile legate !e ac4iziie). 3n bilan
investiiile &n aciuni care nu sunt cotate pe o
pia reglementat sunt evaluate la cost minus
a9ustrile !e valoare. Investiiile pe termen scurt
&n aciuni cotate pe o pia reglementat sunt
recunoscute iniial la preul !e ac4iziie
(costurile legate !e ac4iziie fiin! &nregistrate pe
c4eltuieli) "i ulterior la preul pieei la !ata
bilanului (cu recunoa"terea plusurilor sau
minusurilor ca venituri financiare sau c4eltuieli
financiare).
5iscuia privin! instrumentele financiare este
!ezvoltat la seciunea privin! opiunea !e a
evalua la valoarea 9ust anumite instrumente
financiare posibil &n conte$tul aplicrii %*(+
,-../0--1 !oar la nivelul situaiilor financiare
consoli!ate.
7onform %*(+ ,-../0--1 nu se efectueaz
separarea &ntre componenta !e !atorie "i
componenta !e capital obligaiunile convertibile
&n aciuni fiin! clasificate integral !e emitent ca
!atorii.
Ga recunoa"terea iniial creanele comerciale
sunt evaluate la valoarea nominal. Sunt
&nregistrate a9ustri !e valoare pentru creane
pentru sumele care se estimeaz c nu vor fi
recuperate.
%bligaiunile emise sunt evaluate &n bilan la
preul !e rscumprare minus prima privin!
rambursarea obligaiunilor neamortizat. Bu
e$ist cerina !e evaluare la costul amortizat.
Bu sunt prevzute criterii !etaliate privin!
!erecunoa"terea activelor "i a !atoriilor
financiare.

(&mpreun cu instrumentele !e capital necotate).
Se aplic reguli !iferite pentru contabilitatea !e acoperire.
Categorie Se utilizeaz pentru
Evaluate la
valoarea
just prin
rezultat
Derivate (daca nu sunt desemnate ca
instrumente de acoperire).
Alte elemente pe care entitatea intenioneaz
sa le tranzacioneze activ.
Orice element desemnat in aceasta categorie
care ndeplinete criteriile.
Deinute
pn la
scaden
nstrumente de datorie ac!iziionate pentru a
"i deinute pn la scaden.
#mprumuturi
i creane
$reane (emise sau ac!iziionate)% creane
comerciale.
Disponi&ile
pentru
vnzare
Active care nu se a"la in categoriile de mai
sus.
$ategorie rezidual
5atorii financiare:
1.!atoriilor financiare evaluate la valoarea9ust cu &nregistrarea
variaiilor !e valoare &n contul !e profit "i pier!ere#
0.alte !atorii evaluate la cost sau cost amortizat.
Categorie Se utilizeaz pentru
Evaluate la
valoarea just
cu variaiile n
contul de
pro"it i
pierdere
Derivate (daca nu sunt desemnate ca instrumente
de acoperire)
Alte elemente pe care entitatea intenioneaz s
le tranzacioneze activ
Orice element desemnat in aceasta categorie care
ndeplinete criteriile
Alte datorii Alte datorii neincluse in categoria anterioar.
Me#o"a "ob3nzii e1ec#i%e este o meto! !e calcul a costului
amortizat al unui activ/ !atorii financiare "i !e alocare a veniturilor/
c4eltuielilor cu !ob2nzile &n perioa!a relevant.
Cos#!l amor#iza# al unui activ / !atorii financiare F =aloarea !e la
recunoa"terea iniial
@ )ambursrile !e principal M/@ Amortizarea cumulat a !iferenelor
!intre valoarea iniial "i valoarea la sca!en utiliz2n! meto!a
!ob2nzii efective ? +ier!erile !in !epreciere.
IAS ,1 conine reguli specifice pentru contabilitatea !e acoperire "i
impune separarea !erivatelor &ncorporate &n anumite con!iii. 3n
situaiile financiare in!ivi!uale ale societii mam investiiile &n filiale
sau societi asociate sunt evaluate la cost sau &n conformitate cu IAS
,1.
Consecine as!pra proces!l!i "e re#ra#are
Activele "i !atoriile financiare vor fi clasificate la !ata trecerii la I()S &n categoriile !escrise !e IAS ,1 "i evaluate
conform IAS ,1. 7erinele legate !e contabilitatea !e acoperire "i !erecunoa"tere vor fi aplicate prospectiv &ncep2n!
cu !ata trecerii la I()S. 5erivatele vor fi recunoscute la !ata trecerii la I()S. =a avea loc separarea componentei !e
!atorie !e cea !e capital pentru obligaiunile convertibile (&n cazul &n care componenta !e !atorie un a fost !econtat
p2n la !ata trecerii la I()S). 7ontabilitatea !e aacoperire poate fi aplicat voluntar.
IAS 21 $1ec#!l %ariaiei c!rs!rilor "e sc)imb OMFP 3055/2009
*one!a funcional este mone!a me!iului economic !e baz &n care
opereaz entitatea.
%*(+ 01,/0-1, precizeaz c N'lementele monetare respectiv
nemonetare e$primate &n valut se evalueaz la 1inele 1iecrei
perioa"e "e rapor#are conform preve!erilor I()S>.
7onceptul !e mone! funcional nu este
!efinit &n %*(+ ,-../0--1. *one!a !e
prezentare a entitilor ce ca! sub inci!ena
%r!inului este leul. 'ste consi!erat valut
orice alt mone! &n afara leului. % tranzacie &n
valut este convertit la cursul !e sc4imb
comunicat !e Danca Baional a )om2niei la
!ata tranzaciei.
Ga sf2r"itul fiecrei luni o entitate trebuie s
converteasc elementele monetare &n valut la
cursul !e &nc4i!ere "i va recunoa"te !iferenele
!e curs &n contul !e profit "i pier!ere.
%r!inul 1066/0-10 preve!e ca situatiile financiare intocmite in conformitate cu stan!ar!ele I()S sa fie intocmite in
limba romana si in )%B.:otusi pentru societile av2n! o mone! funcionala !iferit conform IAS 01 situatiile
financiare &ntocmite &n conformitate cu stan!ar!ele I()S vor fi &ntocmite pe baza mone!ei functionale a acestora. 3n
scop !e prezentare se pot folosi si valori &n )%B "i in acest caz se vor folosi regulile !e conversie mentionate !e IAS
01.

IAS * Poli#ici con#abile9 mo"i1icri 2n es#imrile con#abile9 erori OMFP 3055/2009
3n selectarea unei politici contabile vom urmri:
@!ac e$ist un stan!ar! sau interpretare aplicabil()@se aplic acesta
@nu e$ist stan!ar!@se e$ercit raionamentul profesional pentru a
obine informaie relevant "i cre!ibil urmrin!:cerinele altor
stan!ar!e preve!erile ca!rului conceptual precizrile ale altor
organisme !e normalizare ce utilizeaz un ca!ru conceptual similar.
@!ac sc4imbarea !e politic este impus !e un stan!ar! se aplic
preve!erile tranzitorii ale acestuia
@pentru sc4imbrile !e politici voluntare se aplic tratamentul
retrospectiv (prin afectarea capitalurilor proprii)

5efiniia politicii contabile este coerentI cu
!efiniia !in IAS 8. :otu"i meto!a !e amortizare
este consi!eratI politicI contabilI (IAS
8consi!erI meto!a !e amortizare !rept
estimare).
OMFP nr. 3.055!00" nu conine o ierar4ie a
altor &n!rumIri care ar trebui urmate atunci
c2n! nu e$istI o cerinI e$plicitI &n
reglementarea naionalI.
Boua politic este aplicat &ncep2n! cu anul
urmtor anului &n care a fost luat !ecizia !e
sc4imbare. Bu sunt permise sc4imbIri !e
politici contabile &n timpul anului. Informaiile
comparative !in bilan "i !in contul !e profit "i
pier!ere nu sunt retratate ca urmare a
sc4imbIrii !e politici. 5acI valorile prezentate
nu sunt comparabile lipsa !e comparabilitate
trebuie e$plicatI &n note. Sc4imbIrile !e
estimIri sunt recunoscute prospectiv prin
inclu!erea efectelor &n profitul sau pier!erea
perioa!ei afectate (a!icI perioa!a sc4imbIrii "i
perioa!ele viitoare).

IAS 38 Pro%izioane9 "a#orii con#in0en#e 6i ac#i%e con#in0en#e OMFP 3055/2009

3n general preve!erile IAS ,; au fost preluate
&n %*(+ ,.-../0--1 (vor trebui aplicate
preve!erile I()I7 1). +rovizioanele care nu au
fost recunoscute trebuie s fie recunoscute la
!ata trecerii la I()S.
IAS 29 /apor#area 1inanciar 2n economiile )iperin1laionis#e OMFP 3055/2009
+rin aplicarea retrospectiv a IAS 01 elementele nemonetare aflate &n
bilanul !e la !ata trecerii la I()S trebuie retratate la inflaie p2n la
,1.10.0--,. Sunt elemente nemonetare:

Active
$!eltuieli n avans
Avansuri pltite
'tocuri
nvestiii n aciuni
mo&ilizri corporale
mo&ilizri necorporale

Datorii
Avansuri primite
IAS 01 se va aplica pana la ,1.10.0--,.
(enituri n avans (de e)emplu% su&venii pentru investiii)
$apitaluri proprii


In!icii preurilor !e consum pot fi consultai la a!resa
)##ps+//s#a#is#ici:insse:ro/s)op/;pa0e<ipc1=lan0<ro
$.empl!
Societatea * retrateaz la inflaie capitalul social (&n funcie !e
in!icele general al preurilor !e la ,1.10.0--, "i momentul constituirii
"i al ma9orrilor !e capital) "i &nregistreaz un plus !e 4-.--- lei.

*+.+++
118
Rezultatul
reportat
provenit din
adoptarea
pentru prima
dat a IAS 29
,
1028
Ajustri ale
capitalului
social

*+.+++


%*(+ 01,/0-1, precizeaz c valoarea capitalului social (ct. 1-1
<7apital>) se prezint !istinct &n situaia poziiei financiare "i situaia
mo!ificrilor capitalurilor proprii.
IF/S 2 Plile pe baz "e aci!ni OMFP 3055/2009
+rincipii generale !e recunoa"tere
C 5ebit
C Sunt recunoscute bunurile/serviciile c2n! sunt primite
C 5ac bunurile/serviciile nu &n!eplinesc criteriile !e recunoa"tere
ale activelor sunt recunoscute c4eltuieli
C 7re!it
C 3n cazul plilor pe baz !e aciuni !econtate cu instrumente !e
capital este recunoscut o cre"tere &n capitalurile proprii # "i
C 3n cazul tranzaciilor pe baz !e aciuni !econtate &n numerar
este recunoscut o !atorie evaluat la valoarea 9ust (cu variaiile !e
valoare &n contul !e profit "i pier!ere).

Deneficiile sub forma aciunilor proprii ale
entitii (sau alte instrumente !e capitaluri
proprii) acor!ate anga9ailor sunt &nregistrate
!istinct (contul 644 N74eltuieli cu remunerarea
&n instrumente !e capitaluri proprii>) &n
contraparti!a conturilor !e
capitaluri proprii (!e e$emplu contul 1-66 NAlte
rezerve> analitic !istinct) la valoarea 9ust a
respectivelor instrumente !e capitaluri proprii
!e la !ata acor!rii acelor beneficii.
)ecunoa"terea c4eltuielilor aferente muncii
prestate !e anga9ai are loc &n momentul
prestrii acesteia.Bu e$ist preve!eri referitoare
la tranzaciile !econtate &n numerar.

+lile pe baz !e aciuni care nu au fost recunoscute anterior sunt recunoscute evaluate "i prezentate conform
preve!erilor I()S 0.

IF/S 3 Combinri "e a1aceri
OMFP 3055/2009 6i Ordinulnr: 1:386/200-
pen#r! aprobarea &ormelor
me#o"olo0ice privindre1lec#area in
con#abili#a#e a principalelor operai!ni
"e fuziune
I()S , poate avea inci!ene "i la nivelul situaiilor financiare
in!ivi!uale.@I()S , solicit evaluarea la valoarea 9ust a activelor "i
!atoriilor afacerii ac4iziionate.
@ 'ntitile care trec la I()S pot aplica e$cepia opional !in I()S 1
sau pot aplica retroactiv I()S ,.
(on!ul comercial negativ este recunoscut integral la venituri.
(on!ul comercial pozitiv este testat perio!ic pentru !epreciere.
Spre !eosebire !e I()S listele !e clien i nu
sunt recunoscute ca o imobilizare necorporal
conform %*(+ ,-../0--1.
(on!ul comercial pozitiv
este supus amortizrii
Prezen#area si#!aiilor 1inanciare 6i cerine "e in1ormare
+rezentarea situaiilor financiare trebuie s respecte cerinele IAS 1.
3n situaia rezultatului global (contul !e profit "i pier!ere) este interzis
prezentarea separat a elementelor e$traor!inare. Stan!ar!ele
internaionale conin cerine !e informare suplimentare fa !e
informaiile solicitate !e %*(+ ,--./0--1.
5e e$emplu conform %*(+ ,-../0--1 entitile trebuie s prezinte
tranzaciile cu prile afiliate inclusiv sumele acestor tranzaciinatura
relaiei "i alte informaii referitoare la tranzacie necesare pentru o
&nelegere a poziiei financiare a entitilor dac# aceste tran$ac%ii sunt
se&ni'icative (i nu au 'ost )nc*eiate )n condi%ii nor&ale de pia%#.
%*(+ ,-../0--1 solicit !efalcarea cifrei !e afaceri pe segmente !e
activitate "i segmente geografice. 7erinele I()S 6 mult mai e$tinse.
'$ist stan!ar!e care solicit cerine !e informare ce nu se regsesc
&n %*(+ ,-../0--1 (!e e$emplu IAS ,, I()S ; etc). +oate fi
necesar colectarea !e informaii suplimentare.