Sunteți pe pagina 1din 80

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

NORMATIVPENTRUPROIECTAREA
MANSARDELOR
LACLDIRIDELOCUIT
INDICATIV:NP06402
Elaboratde:
INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETARElTEHNICDECALCULN
CONSTRUCIIIPCTSABUCURETI
DIRECTORGENERAL: dr.ing.DanCpn
DIRECTORGENERALADJUNCT: ing.SerbanStnescu
DIRECTORTEHNIC: ing.CristianBlan
DIRECTORCERCETARE ing.VictoriaPleu
DIRECTORDEP.ARHITECTUR: arh.AlinaGheorghiu
RESPONSABILLUCRARE: arh.IoanaAtanasescu
Incolaborarecu:
UNIVERSITATEADEARHITECTURAlURBANISM"IONMINCUBUC.
RESPONSABILLUCRARE: arh.AnaMriaDabija
i
BIROUPROIECTAREM.DRIMER
RESPONSABILLUCRARE: ing.MosesDrimer
Avizatde:
DIRECIAGENERALATEHNICNCONSTRUCIIMLPTL
DIRECTOR: ing.IonStnescu
RESPONSABILTEM: ing.EugeniaHintea
ELABORATORI:
arh.IoanaAtanasescu IPCTSA
ing.MihaelaGeorgescu IPCTSA
ing.MosesDrimer BirouPr.M.Drimer
arh.AlexandruStan UAUIMBucureti
arh.AnaMriaDabija UAUIMBucureti
arh.FlorinaTurlea UAUIMBucureti
ing.ConstantinBuzdugan UAUIMBucureti
CUPRINS
1.GENERALITI.
1.1.Obiect
1.2.Domeniudeaplicareicondiiideutilizare
1.3.Definiii
2.PRINCIPIIDEREZOLVAREFUNCIONALCONSTRUCTIVAA
MANSARDELOR
2.1.Considerentegenerale
2.2.Posibilitiderezolvareiocupareaspaiuluiinterior
2.3.Posibilitidemobilareaspaiuluiinterior
2.4.Posibilitideaccesicirculaiepevertical
2.5.Relaiacuexteriorul
3.ASIGURAREACERINELORDECALITATE
(criteriispecificeprivindproiectareamansardelor)
3.1.Rezistenistabilitate
3.2.Sigurananexploatare
3.3.Siguranalafoc
3.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereaiproteciamediului
3.5.Izolareatermic,hidrofugieconomiadeenergie
3.6.Proteciampotrivazgomotului
4.PRINCIPIIDEREZOLVAREAINSTALAIILORCORESPUNZTOARE
MANSARDELOR
4.1.Ventilareamecanicprinaspiraie
4.2.Instalaiidenclzire
4.3.Instalaiideclimatizare
4.4. Instalaiisanitare
4.5.Instalaiidegazenaturale
4.6.Instalaiidegazepetrolierelichefiate(GPL)
4.7. Instalaiielectrice
4.8. Reutilizareairestaurareainstalaiilorexistentedepe acoperiurilecldirilorlacare
sevoramenajamansarde
NORMATIVPENTRU PROIECTAREA
MANSARDELORLACLADIRIDELOCUIT
INDICATIVNP06402
1.GENERALITI
1.1.OBIECT
1.1.1. Prezentulnormativstabileteprincipiideproiectarecorespunztoaremansardelor,
avnd funciunea de locuire, amenajate sau realizate peste ultimul planeu al
cldirilordelocuitexistentesaunoi.
1.1.2. Condiiile minime de calitate corespunztoare locuinelor amenajate n spaii
mansardate, sunt aceleai cu cele ale locuinelor clasice, conform "Normativ
privind proiectarea cldirilor de locuit cerine conform Legii nr.10/1995 NP
01697",cuunelediferenespecifice,menionatenprezentulnormativ.
1.2.DOMENIUDEAPLICARElCONDIIIDEUTILIZARE
1.2.1. Prevederileprezentuluinormativvorfiutilizatela:
amenajareaunorlocuinenpoduriexistente,
proiectareaunorlocuinemansardatepesteultimulnivelaluneicldiridelocuit
existente,
proiectareacldirilordelocuitnoi,cumansardlaultimulnivel.
Elaborator:
INSTITUTULDEPROIECTARE,
CERCETAREITEHNICDE
CALCULNCONSTRUCIIIPCTSA
Aprobatde:
MINISTRULLUCRRILOR
PUBLICEILOCUINTEI
cu ordinulnr: 1991/12.12.2002
1.2.2. Prevederileprezentuluinormativsevorutilizadectre:
organismeledeadministraieteritorialprecumialtepersoanefiziceijuridice
careiniiazinvestiiindomeniullocuinelor,
elaboratorii studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, precum i a proiectelor
tehniceidetaliilordeexecuie,
verificatoriideproiecteiexperiiautorizainconformitatecuLegea10/1995.
1.2.3. Cldiriledelocuitexistentecevorfimansardateconformprevederilorprezentului
normativ, n sensul legislaiei n vigoare, vor fi considerate cldiri
amenajate/reamenajate.
1.2.4. Oricemansardare,lacldiriledelocuitexistente,impuneexpertizareaconstruciei
respective,nconformitatecuprevederileNormativuluiP100.
1.2.5 La proiectarea unei mansarde cu funciunea de locuire se vor respecta, pe lng
prevederile prezentului normativ, toate documentele legislative i reglementrile
tehnicecorespunztoaredomeniului,nvigoareladataproiectrii.
1.3.DEFINIII
In contextul prezentului normativ, termenii de mai jos au urmtoarea
semnificaie:
Acoperi Subansamblu constructiv, de tip teras sau npant, format din elemente
structuraleinestructurale,carenchidecldirealaparteasuperioarpeste
ultimulnivelconstruit.
Invelitoare Stratul exterior al acopeiului, care protejeaz cldirea mpotriva
intemperiilor(ploaie,zpad,vnt).
Pod Spaiu nenclzit (circulabil sau necirculabil) cuprins ntre nvelitoare i
ultimulplaneualuneicldiri.
Mansarda Spaiu funcional cuprins ntre nvelitoare i ultimul nivel al unei cldiri,
care asigur respectarea cerinelor de siguran, protecie i confort
corespunztoareutilizrii specifice(delocuire).Seincluden numrulde
nivelurisupraterane.
AcoperimansardatAcoperinpant,ninteriorulcruiaafostamenajatomansard.
Lucarn Fereastr prevzut n acoperiul nclinat al unei construcii, dispus n
plan vertical, cu structur i nvelitoare proprie, avnd funciunea de
iluminareiventilareancperilormansardeisaupodului.
Tabacher Fereastr mic, nclinat, dispus pe versantul acoperiului unui pod,
paralel cu panta acestuia, avnd funciune utilitar (iluminare, ventilare,
accesdin/npodpenvelitoare).
Fereastr de mansard Fereastr asemntoare tabacherei, dispus pe versantul coperiului
unei mansarde, avnd funciunea de iluminare i ventilare a ncperilor
mansardei,asigurndconfortulhigrotermiciacustic.
ElementedeconstruciemasiveElementedeconstruciedinzidriesaubetonarmatcareintr
uneori n alctuirea structurii de rezisten a acoperiului mansardat, sub
formaunortimpane,parapeteetc.
2.PRINCIPIIDEREZOLVAREFUNCIONALCONSTRUCTIVAA
MANSARDELOR
2.1CONSIDERENTEGENERALE
2.1.1. Mansardelepotfirealizateprin:
a.amenajareapodurilorcirculabileexistente
podurimansardate
b.concepereaunuispaiumansardatlacldiriexistente,modificndparialsau
totalacoperiul(arpantsauteras)
mansarderealizateprinsupraetajare
c.prinproiectareaiexecutareamansardelorodatcucldirea
mansardenoi
2.1.2. Larealizareamansardelor,indiferentdetipulacestora,sevaurmri:
asigurareacondiiilordefuncionalitate,
asigurarearezisteneiistabilitiiacoperiuluimansardat,
asigurareaexploatriispaiuluimansardat,ncondiiidesiguran,
asigurareaprotecieimpotrivafocului,
asigurarea igieniei mediului interior, n condiiile unei iluminri i ventilri
naturaleeficiente,
asigurareaizolriitermiceihidrofugecorespunztoare,
asigurareaprotecieimpotrivazgomotului.
2.1.3. De la caz la caz, n funcie de tipul mansardei, se vor lua msurile
corespunztoare pentru asigurarea proteciei i confortului utilizatorilor de
locuinemansardate.
2.2.POSIBLITATIDEREZOLVARESIOCUPAREASPAIULUIINTERIOR
2.2.1. Inmansardesepotrealiza:
a.apartamenteindependente
peunnivel
peunnivelisupant
pe dou niveluri (tip duplex) n funcie de nlimea spaiului mansardat
(existent sau creat) avnd acces separat de cel al apartamentelor de dedesubt,
interior sau exterior, n funcie de tipul cldirii i de posibilitile concrete de
rezolvare
b. extinderi ale ultimului nivel, accesul fcnduse prin intermediul unei scri
interioare,dincadrulspaiuluidelaultimulnivelmansarda,mpreuncuultimul
nivel,poatedeveniastfelunapartamenttipduplexsautriplex.
2.2.2. In funcie de tipul de mansard, conformarea acestora se face n mod diferit,
corespunztor posibilitilor i/sau exigenelor beneficiarului, precum i conform
reglementrilorspecifice,urmrinduse:
a. asigurareauneinlimiutile(nzonacunlimeamaximancperii)de:
h=min.2.55mpentruncperiledelocuitibuctrii,
h=min.2,30mpentrudegajamente,debarale,bi.
b.asigurareauneinlimiliberedecirculaiede:
h=min.1,90m,
limitelespaiuluicunlime liberdecirculaie,considernduse"zonaactiv"a
mansardei
c. limitarea suprafeei utile a mansardei, n funcie de panta acoperiului,
recomandnduseurmtoarelelimite:
pentrupant< 20
m h 50 , 1 . min =
minator peretedeli

pentrupant20 45
m h 20 , 1 . min =
minator peretedeli

pentrupant>45
m h 00 , 1 . min =
minator peretedeli
d. limitareagabarituluimansardei,princorelareanlimilorminimeimpuse,cu
dimensiuneasuprafeeiutilerezultate.
2.2.3. nfunciedeformainumruldeversani,acoperiurilemansardeipotfi
(conformfig.A2):
a.n2versanicupantefrnte(tipMansart)
b.n2versanicupantedrepte
c.ntrunversantcupantdreapt(saufrnt)
2.2.4. Infunciedepantaacoperiului,princorelarecuforma acestuia,rezultmaimulte
posibilitideocupareaspaiuluiinterior,astfel:
2.2.4.1. pentru mansarde n acoperiuri avnd versanii cu pante frnte, conform
fig.A3
2.2.4.2. pentrumansardenacoperiuriavndversaniicupantedrepte:
conformfig.A4pentru panta<20
0
conformfig.A5pentru panta20
0
45
0
conformfig.A6pentru panta>45
0
2.3.POSIBILITIDEMOBILAREASPAIULUIINTERIOR
2.3.1. Avnd n vedere geometria variabil a pereilor i tavanului respectiv relaia
pereteverticaltavannclinatpotfirecomandatectevaposibilitidemobilare
aspaiuluiinterioralmansardelor,cudestinaiadelocuin,astfel:
Pentru dormitor, mobilarea se recomand a fi fcut n conformitate cu
geometria spaiului construit conform fig.A7 (variante posibile de amplasare a
patului, n funcie de panta mansardei). Astfel, n cazul n care patul este adosat
peretuluiscund,serecomandcala70cmdepereteledelimitatorsseasigureh
>1,90m.
In camera de zi, mobilierul pentru depozitare(biblioteci joase, scrinuri,bufete,
etc.)serecomandafidispusperimetral,nzonelecunlimemaimicde 1,90m
conform fig.A8, cu condiia respectrii nlimii minime a peretelui scund,
conformcap.2.2.2c.
Acoloundeactivitatespecificsedesfoarnceamaimarepartenpicioare
(respectivzonafrontuluidelucrudinbuctrii),mobilareatrebuiefcutastfel
nctactivitateassedesfoarenzonacunlimemaimarede1,90mase
vedeafig.A9.
In ceea ce privete camera de baie, lavoarul se poate amplasa n spaiul cu
nlimeliberdeminim1,90m,iarvasuldeW.C.ibideul,sepotamplasan
spaiulcutavannclinat,cucondiiaasigurrii,la70cmdelaperete,anlimii
libere de circulaie minime (1,90 m). Recomandarea poate fi respectat la
mansardele cu panta acoperiului > 20 i nlimea peretelui delimitator al
mansardei de minimum 1,20 m. Pentru pante mai mici, recomandm fie
dispunereaobiectelorsanitarepepereiicunlimemare,fienlareaperetelui
delimitatoralmansardeipnlaonlimeconvenabilasevedeafig.A10
2.4.POSIBILITIDEACCESSICIRCULAIEPEVERTICALA
2.4.1. Accesul (circulaia) la (n) spaiile mansardate se poate asigura prin scri
interioare/exterioarei/saulifturi,nfunciedetipulcldirii,tipulapartamentelor
mansardate,precumideposibilitileconcretederezolvareaacestora.
2.4.2. Incazulcldirilorexistente,accesulsevaasiguraastfel:
2.4.2.1. La"apartamenteindependente"(conf.2.2.1.a.)sepoatefaceprin:
a. prelungireascriicomuneinterioare,cuncunnivel(cazulcldirilorcumai
multdeunnivel,ceauscarcomunexterioarapartamentelor),
b. prevederea unei scri exterioare cldirii (de regul n cazul cldirilor
individualecuunnivel,darposibililaP+1)
nchis,sau
deschisdaracoperit,astfelconceputiexecutatnctsconferecondiiide
siguran utilizatorilor, inclusiv n condiii atmosferice nefavorabile (ploaie,
zpad,furtunetc.)
2.4.2.1.1. Circulaia n cadrul apartamentelor mansardate etajate (duplex) sau cu supant
(2.2.1.a) se va face prin intermediul unor scri interioare uoare, dimensionate
minimal.
2.4.2.2. La spaii mansardate ce constituie "extinderi ale apartamentelor de la ultimul
nivel"(conf.2.2.1.b.)sevafaceprin scriinterioareapartamentelor,rezolvateprin
decuparea planeului de la ultimul nivel, dimensionate minimal, dar conformate
corespunztorasigurriicondiiilordesiguran.
2.4.3. In cazul cldirilor noi, accesul la spaiul mansardat se va asigura printro
proiectare iniial corespunztoare, n funcie de solicitarea beneficiarului i
conformreglementrilorspecificenvigoareladataproiectrii.
2.4.4. In cazul cldirilor de locuit colective existente, se va asigura posibilitatea
accesului, din spaii comune, pe nvelitoarea mansardei, pentru lucrri de
ntreinere,reparaiietc.
2.4.5. In cazul cldirilor existente, cu P+3 P+4 niveluri, ce nu au ascensor, se
recomand prevederea unui ascensor exterior, sau interior (dac conformarea
noduluidecirculaiepermite).
2.5.RELAIACUEXTERIORUL
Relaia mansardelor cu exteriorul,respectiv asigurarea uneiiluminri i ventilri
eficiente,precumialunuiconfortvizualcorespunztor,sefaceprinprevederea
unordeschideri(maimarisaumaimici nfunciedeposibilitileconcrete)n:
versaniiacoperiurilormansardelor,prin:
ferestredemansard,
lucarne,
uiferestre(glasswanduri).
timpane,prin:
ferestre,
uiferestre
2.5.1. Ferestredemansard
Acestetipurideferestrenclinate(fig.A11),inseratenstructuraacoperiurilorn
pant,prezintattavantajectidezavantaje,fadeofereastrvertical,astfel:
2.5.1.1.Avantaje
a.avndaceeaipantcuceaanvelitorii,potfiutilizatelamansardarea podurilor
existente, fr a produce modificri majore n structura acoperiului i fr a
schimbaaspectulgeneralalacestuia
b. prin inserarea lornplanulacoperiurilor,sesimplific finisarea interioara
tavanuluimansardei.
2.5.1.2. Dezavantaje
a. nsorireainclzireaatmosfereiinterioareancperilor,petimpdevar,este
maiputernic
b. cantitatea de aer proaspt care ptrunde printro ferastr nclinat este mai
mic
c. manevrarea ferestrelor este ngreunat de poziia acestora, n special la cele
poziionatepestenlimea de2,00m
d. posibilitateadentreinereaacestoraestemaidificil
e. riscul de ngheare i deci obturarea, pe timp de iarn, este mai ridicat, n
speciallapante<45.
2.5.1.3. Modalitideameliorareadezavantajelor"ferestrelordemansard"
a.mrireaeficieneiventilriinaturaleaspaiuluisepoatefaceprinprevedrea,pe
lng "fereastra de mansard", a unei ferestre clasice, verticale (fig.A11a), sau
prinprevedereaadou"ferestredemansard" consecutive.
Fereastradelaparteainferioarvafipoziionatlamax.2,00m (fig.A11b)
b. diminuarea efectelor nsoririi excesive prin prevederea de dispozitive
parasolare, storuri rulante exterioare, transperanturi, veneiene, perdele de
faadexterioareetc
c. prevedereade"ferestredemansadr"cudispozitiveelectricededezgheare
d. asigurarea unei circulaii mai eficiente a aerului, de la sursa de cldur la
geam, prin conformarea corespunztoare a cptuelii "ferestrei de mansard"
(orizontal la partea superioar i vertical la partea inferioar) a se vedea
fig.A12a.
2.5.2. Lucarne
Aceste tipuri de ferestre (fig.A13), specifice acoperiurilor cu pant mare, au
urmtoareleavantajeidezavantajefade"ferestreledemansard":
2.5.2.1. Avantaje
a. nsorirea i nclzirea atmosferei interioare a ncperilor este mai puin
agresiv
b. ventilareanaturalsepoateasigurancondiiioptime
c. manevrabilitatea ochiurilor mobile este facil (n condiiile asigurrii unei
poziionricorespunztoarea sistemelordemanevrare)
d. confortulvizualesteasiguratprinposiblitateapoziionriicorespunztoare
aacestortipuride ferestre(h
p
<1,20m)
asevedeafig.A13.
2.5.2.2. Dezavantaje
a.risculinfiltrriiapeideploaie,ncazulnerezolvriicorectearacordriidintre
versaniiacoperiuluiilucarn.
2.5.2. Uiferestre(glasswanduri)
In cazul n care volumetria i conformarea spaiului interior permit, se pot
realizaterase,balcoaneetc,prinretragereapereilorperimetrali,obinndu
se astfel vitraje de dimensiuni mai mari (glasswand, uferestr) care au
avantajulcpotasigurapelngoiluminareioventialreeficient,olegtur
confortabilcuexteriorul vezifig.A14.
Fig.A14
h=conformcap.2.2.2.C
3.ASIGURAREACERINELORDECALITATE
(criteriispecificeprivindproiectareamansardelor)
3.1.REZISTENTASISTABILITATE
3.1.1.GENERALITI
3.1.1.1. Prevederiledinprezentulcapitolsereferlaproiectareaelementelorde
construcie structurale i nestructurale ale mansardelor, din punctul de vedere al
cerineiderezistenistabilitate.Indicaiileiprecizriledincapitoluldefase
refer numai la condiiile specifice acoperiurilor mansardate i nu repet
condiiile generale de rezisten i stabilitate coninute n actele normative n
vigoare,caretrebuiesfieintegralirigurosrespectate[11].
3.1.1.2.Prevederileacestuicapitolsuntvalabilen \urmtoarelesituaii:
lacldiriledelocuitnoi,proiectatedelanceputculocuinemansardate
laultimulnivel
la cldirile de locuit existente, la care se amenajeaz acoperiuri
mansardatepesteultimulplaneuexistent,printroproiectareulterioar
lacldiridelocuitnoi,conceputecuposibilitateauneiextinderiviitoare
sau concepute cu posibilitatea amenajrii unor locuine mansardate ntro alt
etapdeexecuie.
Prevederile coninute n acest capitol pot fi utilizate de asemenea la expertizarea
iconsolidareamansardelorexistente.
3.1.1.3. Elementele de construcie care alctuiesc structura de rezisten a acoperiurilor
mansardatesuntsupuseunorsolicitrirelativmari,provenitedindeplasrilemari
care apar la vrful structurii de rezisten a cldirii n timpul incursiunilor n
domeniul postelastic la aciunea seismelor de intensitate ridicat, deplasri
amplificatedeefectuldefavorabilaltorsiuniigenerale.
In aceste condiii, elementelor de construcie structurale ale acoperiurilor
mansardate trebuie s li se asigure o prindere corespunztoare de structura de
rezisten a cldirii, precum i printro dimensionare corespunztoare o
comportare n domeniul elastic n toate etapele de deformare elastic i
postelasticalestructurii.
3.1.1.4. Ca principiu general, la proiectarea structurii de rezisten a unui acoperi
mansardat la o cldire de locuit existent, se va urmri ca greutatea total a
acoperiului s nu fie mai mare dect greutatea elementelor de construcie
structurale i nestructurale ale acoperiului existent, sau ca depirea acesteia s
fienesemnificativ.
3.1.1.5. Cldiriledelocuitexistentelacareurmeazaseamenajaacoperiurimansardate
sepotaflanunadinurmtoarelesituaii:
a.cldiricuterasnecirculabilsaucirculabil
b.cldiricuacoperinclinatipodneutilizabil
c.cldiricuacoperinclinatipodutilizabil.
Cldirile aflate n una din situaiile de mai sus pot avea, sau nu, scar (normal)
deaccespeteras,respectivnpod.
Cldiriledincazurile "a"i "b"demai sus,presupunndeprtareatotalsaun
cea mai mare parte a elementelor de construcie structurale i nestructurale
existente peste ultimul planeu i proiectarea unui acoperi mansardat nou, n
timp ce, n cazul "c", se poate menine cea mai mare parte din elementele de
construciealeacoperiuluiexistent.
3.1.1.6. nainte de a adopta opiunea demolrii unor elemente de construcie existente
(aticedeteras,frontoanedepoduri,couridefumsaucanaledeventilaie.a.)se
vaanalizaposibilitateaadaptriilorlanouasituaieiaeventualeilormodificri
i/sauconsolidri.
3.1.1.7. In cadrul prezentului capitol se dau indicaii privind proiectarea elementelor de
construciestructuralealeacoperiurilormansardate,ntreivariantedealctuirea
structuriiprincipalederezisten:
cuarpantdinlemn
cuelementedeconstruciedinbetonarmat
cuelementedeconstruciemetalice.
Intoatecele3variante,nalctuireastructuriiprincipalederezistenpotintrai
unele elemente de construcie masive, realizate din zidrie sau din beton armat:
frontoane,parapeteetc.
Pelng varianteledemaisus,sepotrealizaialctuirimixtecuutilizareaunor
elemente de construcie metalice n combinaie cu elemente de construcie din
betonarmatsaudinlemn.
3.1.1.8. ncapitoluldefasetrateaz dinpunctdevederestructuraldouposibiliti
derezolvareaaccesuluidelaultimulnivelalcldiriiexistente,lancperiledela
mansard:
prinprelungireapeverticalacaseiscriiexistente
prin crearea unor scri interioare, de tip uor, n cadrul locuinelor
dezvoltatepe2niveluri tipduplex.
Dinpunctdevederestructural,ceadeadouavariantestemaiavantajoas,fiind
caracterizatprintrunconsummaimic demateriale iogreutatemairedus,iar
rezistena i rigiditatea diafragmei orizontale de peste ultimul nivel al cldirii
existentenusuntdectnmicmsurafectate.
3.1.1.9. Aspectele specifice, din punct de vedere structural, legate de amplasarea n
cldireaexistentaunuiascensordepersoane,nufacobiectulprezentuluicapitol.
3.1.2.INVESTIGAIIPRELIMINARELACLDIRIEXISTENTE
3.1.2.1. n cadrul primei etape de proiectare structural a acoperiului mansardat este
obligatoriu a se face o serie de investigaii preliminare, care s confirme
capacitatea cldirii existente de a accepta un nou nivel locuibil. Investigaiile i
analizelepreliminaresereferla:
rezistenaantiseismicacldiriiexistente
capacitatea terenului de fundare de a suporta o eventual ncrcare
gravitaionalsuplimentar
capacitatea elementelor de construcie structurale verticale existente
(perei i stlpi) de a primi eventuale solicitri suplimentare, att din aciunea
ncrcrilorgravitaionalectidinaciuneaseismic
capacitateaderezistenirigiditateaplaneuluidepesteultimulnivelal
cldiriiexistente,laaciuneanoilorsolicitri
starea elementelor de construcie din lemn care se pstreaz n cadrul
proiectuluideamenajareamansardei,subaspectuldurabilitii.
3.1.2.2. Rezistena antiseismic a cldirii la care urmeaz a se amenaja un acoperi
mansardat sestabilete prin efectuarea unei expertizei tehnice de ctreun expert
atestat.
Efectuarea acestei expertize este obligatorie nainte de proiectarea acoperiului
mansardat.Prinexpertizsedetermin:
ncadrarea cldirii n una din clasele de risc seismic precizate n [2]
pct.11.6proiectareaiexecutareaacoperiuluimansardatnuseadmitelacldirile
ncadrate n clasele R
S
I (cu risc ridicat de prbuire) i R
S
II (cu degradri
structurale majore) la aceste cldiri, mansardarea este posibil numai dup, sau
concomitent cu efectuarea unor consolidri corespunztoare (care s aduc
cldireanclasaderiscseismicR
S
III sauR
S
IV)
gradulnominaldeasigurarelaaciuniseismice,respectivraportuldintre
solicitarea capabil i solicitarea necesar (R) proiectarea i executarea
acoperiuluimansardatesteposibil numaidac gradulnominaldeasigurare(cu
saufrconsolidare)arevaloarea:
R>0,5lacldiriledelocuitparter(clasadeimportanIV)
R>0,6lacelelaltecldiridelocuit(clasadeimportanIII)
La cldirile care urmeaz a fi mansardate i care, pe baza expertizei tehnice
trebuie s fie supuse unei intervenii, se recomand ca, dup consolidare, s se
obin:
clasaderiscseismicR
S
IV
gradulnominaldeasigurarelaaciuniseismiceR 0,8.
3.1.2.3. Verificareacondiiilordefundarealecldiriisefacenprincipalprinexaminarea
modului n care sa comportat cldirea existent n timp (tasri semnificative,
fisuri provenite din tasri inegale .a.). Se recomand a se consulta Studiul
geotehnic existent i n lipsa acestuia sau/i n caz c exist unele aspecte
neclareaseexaminaoportunitateaefecturiiunuinouStudiugeotehnic.
Proiectarea acoperiului mansardat este posibil numai n condiiile elucidrii
problemelor geotehnice sesizate i a includerii n proiect a eventualelor
consolidri considerate ca necesare. Se atrage atenia c unele depiri ale
presiunilor convenionale date n Studiul geotehnic iniial pot fi acceptate n
limitele stabilite de specialistul geotehnician innd seama de consolidarea n
timpaterenuluidesubfundaii.Acestaspectvafiavutnvedereilaefectuarea
unuieventualStudiugeotehnicnou.
3.1.2.4. Determinarea capacitii de rezisten a elementelor structurale verticale se va
face n principal pe baza consultrii proiectului iniial, prin investigaii
suplimentare"insitu"precumincazcseconsidernecesarprinncercrin
laborator.
3.1.2.5. Capacitateaderezistenirigiditateaplaneuluidinbetonarmatsaudinlemnde
pesteultimul nivel al cldirii existente, se determin prin consultarea proiectului
iniial,precumiprinexaminareaatent"insitu",attlafaainferioar(existena
unor eventuale fisuri, deformaii excesive .a.) ct i dup ndeprtarea tuturor
straturilornestructurale lafaasuperioar.
3.1.2.6. La stabilirea capacitii de rezisten a planeului care lucreaz ca o diafragm
orizontal la aciunea ncrcrilor orizontale, se vor avea n vedere slbirile
produse prin crearea, prin spargere, a golurilor pentru amplasarea scrilor de
acces n mansard fie n cadrul apartamentelor (n cazul unor locuine tip
duplex),fiencaseledescar.
3.1.2.7. Verificarea strii elementelor de construcie din lemn, existente n construcia
existenticaresepstreazinnouaconstrucie,sereferla:
grinzile principale i secundare ale eventualelorplanee (sau poriuni
deplanee)dinlemn,inclusivextremitileacestora,nglobatenzidrie
nspecialsubaspectulcomportriilafenomenuldeputrezireilaaciunea
distructivacariilor
elementeleconstructivealearpanteipescaunesaudin ferme,precum
i elementele secundare ale acoperiului (popi, pane, contrafie, montai,
diagonale, cleti, cpriori, tlpi, cosoroabe), inclusiv mbinrile i
rezemrileacestora.
3.1.2.8. Chiar n condiiile existenei proiectului iniial, se recomand, n toate cazurile,
ntocmireaunuireleveuexactalstructuriiderezistenacldiriiexistente.
Releveulplaneuluidepesteultimul nivelalcldiriiexistenteesteobligatoriun
cazulncareacestaestecugrinzidinlemn.
3.1.2.9. Capacitatea de rezisten i rigiditatea grinzilor din lemn ale planeelorde peste
ultimul nivel al cldirilor existente se verific obligatoriu, pe baza releveelor
efectuate(conf.pct.3.1.2.8.),astriituturorelementelordeconstruciedin lemn
sub aspectul durabilitii (conf,pct.3.1.2.7.) i a noilor ncrcri rezultate prin
mansardare.
3.1.2.10. Avndn vedereprevederileart.18dinLegea nr.10/1995[1]precumi faptulc
pentru majoritatea cldirilor de locuit existente nu exist proiectele iniiale
complete,elaborareaproiectelordeamenajareamansardelorlacldirileexistente
se va face numai n condiiile obligatorii ale ntocmirii unei expertize tehnice de
ctre un expert tehnic atestat i ale efecturii unor investigaii preliminare
multilaterale"insitu".
3.1.3.ALCTUIREAELEMENTELORDECONSTRUCIEMASIVEALE
ACOPERIULUIMANSARDAT
3.1.3.1. Frontoaneleitimpanelesepotrealiza:
dinzidriedecrmizisaublocuriceramicecugoluriverticale,cumortarmin.
M50Z, cu sau fr armare orizontal, cu stlpiori i centuri din beton armat
monolit
dinbetonarmatmonolitde1214cmgrosime,cubetonclasaC12/15saumai
multicustrattermoizolantexterior.
Capacitatea de rezisten la aciunea forelor orizontale perpendiculare pe planul
frontonului poate fi substanial mrit prin prevederea unor pinteni amplasai n
planul pereilor longitudinali interiori sau pe grinzi ntoarse din beton armat
monolit,ncorelarecuplanuldearhitectur.
3.1.3.2. Frontoanelengeneraldeformtriunghiularsautrapezoidalsecalculeazla
aciunea ncrcrilor orizontale care acioneaz perpendicular pe planul lor,
amplasateastfel:
ncentruldegreutatealarieiexpuseaciuniivntului
n centrul de greutate al masei proprii (inclusiv eventualii pinteni) la
aciuneaforelordeinerieprovenitedinaciuneaseismic
la nivelul feei superioare a centurii nclinate de la partea de sus a
frontonului la aciunea ncrcrilor seismice orizontale perpendiculare pe
fronton,aferentepaneloricpriorilorcarereazempecentur.
Inmodsimilar,frontoanelesecalculeazilaaciuneancrcrilororizontalecare
acioneaz n planul lor. In ambele direcii de aciune a ncrcrilor orizontale,
valoarea acestora se determin de regul n funcie de ariile aferente i de
deschideriledecalculalepaneloricpriorilor.
In condiiile asigurrii rezistenei, stabilitii i rigiditii la aciunea tuturor
ncrcrilor verticale i orizontale, n pereii de fronton se pot amplasa goluri de
ferestre.
3.1.3.3. Pereii transversali antifoc, de la calcane i de la rosturi, se alctuiesc i se
calculeaz n mod similar cu frontoanele, cu luarea n consideraie a condiiilor
specifice:absenaaciuniivntului,asigurarearezisteneilafoc.a.
3.1.3.4. Parapetele pe care reazem cosoroabele de pe conturul acoperiului (la
acoperiurile fr frontoane) sau numai cele aferente faadelor longitudinale (la
acoperiurilecufrontoane),sevoralctuinmodsimilarcufrontoanele.
La parapetele din zidrie, se vor prevedea obligatoriu stlpiori de dimensiuni
min.25x25cm,ladistanecarese stabilescprincalcul,darcarevorfidemax.
4,0 4,5 m, n funcie de nlimea parapetelor i de valoarea ncrcrilor
orizontale. La partea superioar a parapetelor din zidrie se va realiza o centur
dinbetonarmatmonolitavndlimeademin.25cminlimeadecelpuin15
cm. n funcie de posibilitile oferite de criteriile de arhitectur i n strict
corelare cu acestea, se recomand a se mri rezistena, rigiditatea i stabilitatea
parapetelor prin prevederea unor pinteni avnd o lungime de min. 50 cm i o
nlime egal cu cea a parapetului, amplasai pe pereii transversali ai structurii
existente.
Calcululparapetelorsefacenmodsimilarcucalcululfrontoanelor.
3.1.3.5. Structuracasei scriicareseexecut penlimea acoperiuluimansardattrebuie
s formeze un ansamblu stabil, rigid i rezistent, de regul avnd In plan forma
unuidreptunghi.
Att pereii, ct i planeul de la partea superioar a casei scrii, trebuie s fie
astfelrealizainctsaibcelpuinaceleaicaracteristiciderezistenlafocca
elementele de construcie ale casei scrii de la celelalte niveluri, n condiiile
respectriituturorprevederilordinnormativulP11899[13].
Pereii vor avea o alctuirea similar cu cea afl frontoanelor, iar planeul de la
parteasuperioarvafirealizatdereguldintroplacnclinatdinbetonarmat
monolit,turnatodatcucenturiledepezidurileadiacente.
3.1.3.6. Stlpiorii din beton armat monolit, precum i frontoanele, timpanele, calcanele,
parapeteleipinteniidinbetonarmatmonolit,vorfiobligatoriuancorainpereii
structurali, centurile sau grinzile pe care reazem, prin intermediul unor musti
dinoelbetoniacldirilenoiicuajutorulunorancorechimicesaumecanice,la
cldiriledelocuitexistentelacareseamenajeazunacoperimansardat.
3.1.3.7. Canalele de fum i de ventilare, executate din zidrie de crmid, pe nlimea
acoperiului mansardat i peste nvelitoarea acestuia, vor fi realizate n
conformitatecuprevederile normativuluiP285[8],cumortarmin.M50Z i vor
fi armate cu bare verticale exterioare i cu etrieri de legtur n rosturile
orizontale.
Barele verticale vor fi ancorate corespunztor n centurile i grinzile sau n
ultiminstannplacaplaneuluidesubmansard,ivorfiprotejatecuunstrat
de mortar de ciment de 4...5 cm grosime. Canalele de fum i de ventilare
executatedinelementedeconstrucieuoare(deex.dintuburidetablzincat+
strat termoizolant) pot fi prinse cu tirani metalici fixai de planeul din beton
armati/sauprinancoraredeelementelearpantei.
3.1.4.ALCTUIREAARPANTEIDINLEMN
3.1.4.1. Structuraarpanteiserealizeazderegulsubformdearpantdin lemnpe
scaune.
arpanta trebuie s fie astfel conceput i alctuit nct s poat prelua i
transmite fr dificulti ncrcrile gravitaionale, precum i cele provenite din
aciuneaseismiciavntului,lastructuraderezistenacldiriiexistente.
Rezistena i stabilitatea la aciunea ncrcrilor din vnt i cutremur trebuie
asiguratepentruoricedirecieposibildemanifestareaacestora.
3.1.4.2. Alctuireaarpanteidin lemnpescauneestederegulceauzual,eatrebuind
s asigure, n condiiile respectrii prevederilor din codul NP 00596 [9],
satisfacereaurmtoarelorexigenegeneraleprincipale:
transmiterea, ct mai direct posibil, la pereii structurali ai cldirii, a
tuturor ncrcrilor gravitaionale n condiiile efecturii tuturor verificrilor
necesare, se admite i rezemarea arpantei pe grinzile i plcile din beton armat
aleplaneuluidesubmansard
asigurarea stabilitii, rezistenei i rigiditii ansamblului arpantei,
precum i a tuturor elementelor componente, la aciunea ncrcrilor orizontale,
provenite n principal din aciunea seismic i a vntului, prin prevederea unui
numrcorespunztordecontravntuiriverticale,peambeledireciiprincipale
ancorarea,ncondiiicorespunztoarederezisten,indeformabilitatei
durabilitate,aansambluluiarpanteiprinintermediultlpiloriacosoroabelor
destructuraderezistenacldirii,laaciuneancrcrilororizontale.
3.1.4.3. Suplimentar, la alctuirea arpantei de lemn pe scaune, proiectat pentru
acoperiurilemansardate,sevorrespectaiurmtoarelecondiiispecifice:
distanele dintre scaune pot fi mrite, dar n mod judicios i n strict
corelarecucerineledearhitectur
prin modul de amplasare a popilor, cletilor contrafielor i
diagonalelor,sevaurmricreareaunorspaiictmailibere,attpeorizontalct
ipevertical
pe direcie transversal, rigiditatea scaunelor se va realiza n principal
printriunghiurilenedeformabileformatedincpriori+popi+cleti,amplasatede
regul la partea superioar a acoperiului (fig.R1) se va evita utilizarea de popi
nclinaiicontrafie
pe direcia longitudinal, rigiditatea arpantei se va obine, de regul,
prinrealizareaunortriunghiuridedimensiuni sporite,formatedinpopi+pane+
contrafiesauaunorgrinzicuzbreleformatedinpane+tlpi+popi(montai)+
diagonale se va urmri ea aceste elemente, fiind coplanare, s fie nglobate n
pereiiexteriorisauinteriori, decompartimentare,aspaiuluilocuit
serecomandaseevitarealizareaunorarpantepescaunecuoalctuire
care conduce la mpingeri laterale (fig.R1.6) la cldiri cu lime mare i/sau
amplasate n zone cu seismicitate ridicat, precum i n situaiile n care este
dificil de a prelua mpingerile (fig.R2.c), aceast schem constructiv nu va fi
utilizat
laalctuireadeansambluaarpanteipescaune,precumi la stabilirea
poziieiidistanelordintrecpriori,sevaaveanvederenecesitateaprevederiin
zonele nclinate ale mansardei, a lucarnelor i a ferestrelor amplasate paralel cu
nvelitoarea
la stabilirea distanelor dintre cpriori, n cazul amplasrii stratului
termoizolanttotalsauparial ntrecpriori,sevaine seamadedimensiunilede
livrarealeplcilorsaualesaltelelortermoizolante.
3.1.4.4. Elementele de construcie din care se realizeaz arpanta pe scaune, vor fi
proiectatedereguldinlemnecarisatcheresteaderinoaseconformSTAS
94286[12]ianume:grinzi,dulapi,rigleiipci.
Se va folosi cherestea de calitatea I, cu respectarea condiiilor standardizate n
ceeacepriveteumiditateaadmis.
Piesele din lemn vor fi n prealabil ignifugate i antiseptizate cu materiale de
calitatesuperioar,garantatedeproductoriagrementatenRomnia.
3.1.4.5. mbinrile dintre piesele de lemn ale arpantei, precum i ancorarea acesteia de
structura de rezisten a cldirii, vor fi realizate cu un grad mai ridicat de
exactitateiacurateedectlaarpantelepescaunealepodurilordeasemenea,se
vorfolosisoluiidembinricucaracterdefinitivi ingineresc,durabileicuun
gradmairedusdedeformabilitate.
Sevorfolosimbinrichertate(cuprag,njumtatealemnului,cucep.a.),iarn
loculprinderilorcuscoabeialegturilorcusrmsevorfolosiguseeizbanuri
metaliceprinsecubuloaneiuruburi.
Sepot,deasemenea,folosimbinrilecucuie,darnumaipebazaunorcalculede
dimensionare.Toatepieselemetalicevorfitratateanticoroziv.
3.1.4.6. Tlpile i cosoroabele se vor lega de elementele structurale din beton armat
planeeicenturiastfel:
cubuloane filetate, ancorate corespunztor n elementele de construcie
din beton armat i prevzute cu aibe i piulie n cazul elementelor de
construcienouturnate(fig.R2a,c)
cu piese metalice speciale, prevzute cu dispozitive de expandare sau
similarencazulelementelordeconstrucieexistente(fig.R2b).
3.1.4.7. Intoatecazurile,rezemareapopilorpecenturilei\planeeledinbetonarmatse
va face prin intermediul unor tlpi de repartiie, dimensionate corespunztor i
prevzutesaunucucontrafiederigidizare(fig.R2e).
3.1.4.8. Pentru realizarea lucarnelor i a ferestrelor de mansard, precum i la
strpungerile pentru couri i ventilaii, se vor folosi juguri i grinzi duble,
prevzutecuchertriizbanurimetalice.
3.1.4.9. n cazul n care lungimile necesare ale cpriorilor depesc lungimile maxime
care pot fi procurate (6,00 m conf.[12]), acetia pot fi nndii n zonele cu
solicitri minime nndirile se vor realiza cu eclise de lemn sau metalice + cuie
sau uruburi i vor fi dimensionate conform actelor normative n vigoare [9] i
[10].
3.1.4.10. Pentruomaibunconlucrareiretransmitereancrcrilorverticaleiorizontale
ntre cpriori i de la acetia la pane i la scaune, se recomand n deosebi n
zonecuseismicitateridicatadoptareauneisoluiicuastereal n loculsoluiei
cuipci.Asterealapoatefirealizatfiedindulapide28mmgrosimeilimect
mai mare, fixai cu min. 2 cuie de fiecare cprior, fie din panouri (plci) din
diversemateriale.
3.1.4.11. Infig.R1seprezintctevaexempledeschemeconstructivealeunorarpantedin
lemn pe scaune (seciuni transversale), posibil de utilizat la acoperiurile
mansardate,astfel:
1...6 frparapetelongitudinale
7...10 cuparapetelongitudinale
6 frpopi intermediari,cumpingerilaterale
1,7cuunirdepopiinteriori:
2,8 cu2iruridepopiinteriori
3,4,9 cu3iruridepopiinteriori,frfrngereaapelor
5,10 idem,cufrngereaapelor
3,4 cu pereii exteriori ai mansardei, retrai fa de planul faadelor
longitudinale.
In schemele constructive din fig.R1 nu sunt figurate tlpile de sub popi i nici
contravntuirilelongitudinale.
Infig.R2seprezintctevadetaliicaracteristice,aferenteschemelorconstructive
dinfig.R1
3.1.4.12. In unele cazuri este necesar s se analizeze oportunitatea utilizrii, n locul unei
arpante din lemn pe scaune, aunei arpante din ferme de lemn. Aceast soluie
poate deveni necesar din punct de vedere tehnic i eficient din punct de
vedereeconomic,nurmtoarelesituaii:
deschiderimarintreelementeleportanteverticale
planeecuocapacitatederezistenredusi/saucuodeformabilitatemare,n
specialplaneecugrinzidinlemn
absena unor perei structurali interiori amplasai la distane i n poziii
convenabile,corelatecuamplasareancperilordelamansard
fermedinlemn,existente,caredinconsiderentefuncionale,derezisteni/sau
dedurabilitatetrebuiesfienlocuite,etc.
Fermele din lemn se vor alctui i calcula n conformitate cuprevederile actelor
normativenvigoare([9]i[10]).
3.1.5. ALCTUIREAARPANTEICUSTRUCTURA
PRINCIPALADEREZISTENTADINELEMENTE
DECONSTRUCIEDINBETONARMAT
3.1.5.1. Laacesttipdearpant,elementeledeconstruciestructurale,portantelaaciunea
ncrcrilor verticaleicareasigurcontravntuireapeambeledireciiprincipale
ale ansamblului acoperiului la aciunea ncrcrilor orizontale, sunt realizate n
principal dinelementedeconstruciedinbetonarmat.
3.1.5.2. Caelementedeconstruciestructuraleprincipalesepotfolosi:
a. perei transversali: frontoane (cu sau fr goluri de ferestre), perei antifoc,
pereiadiacenirosturilor,pereiadiacenicaseiscrii(cusaufrgolurideui),
precumi,eventual,pereidecompartimentare(ntrelocuinediferite)
b. perei longitudinali: perei adiaceni casei scrii (cu sau fr goluri de ui),
pinteni dezvoltai ai unor perei transversali, precum i, eventual, unii perei de
compartimentare(ntrelocuinediferite)
c. parapete, cu sau fr pinteni de rigidizare, pe ntregul contur al cldirii sau
numaipeunelefaade
d. intersecii ortogonale ale unor fii de perei, formnd stlpi n form de
cruce,LsauT
e.grinzilongitudinaleinterioare(pane)dinbetonarmatmonolit
f. stlpi i grinzi din beton armat monolit, de dimensiuni reduse, formnd cadre
longitudinalei/sautransversale.
3.1.5.3. Pentru elementele de construcie de la pct.3.1.5.2. a, b i c, sunt valabile
prevederiledelasubcapitolul3.1.3.demaisus.
3.1.5.4. Stlpii formai din intersecii ortogonale de fii de perei transversali i
longitudinali se prevd, de regul, n zona median a cldirii, peste pereii
structuralidelaniveluldesubmansard.
Stlpiisepotrealiza:
dinpereidebetonarmatmonolit,cugrosimeadecelpuin14cm
dinzidriedincrmiziplinesauGVP,de25cmgrosime,cuarmturin
rosturileorizontale icustlpioridinbetonarmatcudimensiuni25x25
cm.laextremitiieventuallaintersecie.
Suprafeeleorizontaledelafaasuperioaracenturilorpecarereazemstlpiise
trateazconformprevederilordelapct.3.1.7.5,iarbareleverticalealestlpiorilor
dinbetonarmatseancoreazconformpct.3.1.7.6.
3.1.5.5. Grinzile longitudinale din beton armat monolit ndeplinesc funcia de pane i
reazempeuneledinelementelestructuraleverticalemenionatelapct.3.1.5.2a,b
id.Avndnvederecelesedispun,deregul,nzonacentralaacoperiului,
pesteplaneulsuperioralmansardei,nlimea liberdisponibil estemare i,n
consecin,sepotrealizagrinzicudeschiderirelativmari.
Grinzileserealizeazdeformdreptunghiularsaucutalplaparteasuperioar.
3.1.5.6. Cadrele din beton armat monolit sunt alctuite din stlpi verticali de dimensiuni
min.25x25cmigrinziorizontalesaunclinate.
n funcie de modul de realizare a detaliilor de rezemare i de fixare a stlpilor,
acetiaseconsiderncalculecancastraisauarticulailabaz.
3.1.5.7. In fig.R4, R5 i R6 se prezint trei exemple de acoperiuri cu arpanta alctuit
din elemente de construcie din beton armat, avnd urmtoarele caracteristici
principale:
fig.R4 acoperi cu 2 ape, avnd frontonul rigidizat cu un pinten de lungime
relativmare
pereiiadiacenicaseiscriiprelungiipn subnvelitoare,pereiitransversali
fiindextinipetoatlimeacldirii
parapeterelativnalteprevzutecupinteniderigidizare
grinddinbetonarmatlacoam,cutalplaparteasuperioar(pentruobinerea
unei capaciti de rezisten la ncovoiere n plan orizontal), cu deschidere i
nlimerelativmari.
fig.R5 acoperi cu 4 ape, cu parapete de nlime redus, fr pinteni de
rigidizare
stlpin formdecruce,dinbetonarmatmonolit,dispuipeaxullongitudinal
median
grind longitudinal din beton armat monolit, de form dreptunghiular, cu
deschideriidimensiunirelativmici,amplasatlacoam
grinzi din beton armat monolit de form dreptunghiular, cu deschideri i
dimensiunimaimari,lacoamelenclinate.
fig.R6 acopericu2ape,cupantefrnteifrontonnestructural
frparapetelongitudinale
cadredinbetonarmatmonolit,curigleorizontalepedirecielongitudinalicu
riglenclinatepedirecietransversal.
3.1.5.8. La calculul elementelor de construcie structurale aleacoperiului se vor avea n
vedereurmtoarele:
nlipsauneidiafragmeorizohtalerigide,fiecareelementdeconstrucievertical
va fi dimensionat la eforturile secionate corespunztoare ariilor i ncrcrilor
aferente
grinzile orizontale i nclinate vor fi verificate la ncovoiere att n plan
vertical,ctinplanorizontal,respectivnclinat
toateelementelestructuraleverticalevorfiverificateilalunecarenplanulde
separaie dintre betonul existent i betonul nou turnat verificrile se vor face n
conformitate cu prevederile pct.3.4.2. din STAS 10107/090 [6], lunecrile
capabilefiinddeterminateculuareanconsideraieattaefortuluisecionaiaxial
decompresiune,ctiaariilorseciunilorconectoriloriavalorilorcoeficientului
echivalentdefrecare,nfunciedemoduldetratareasuprafeelor
avndnvedereefectuldeaibalasterelii,ncazulncarelaparteasuperioar
acpriorilorseprevedeastereal,elementeledeconstrucieverticalecurigiditate
mai mare (de regul frontoanele i ali perei structurali), vor fi verificate la
aciunea unor ncrcri orizontale mai mari dect cele care i revin din ariile
aferente,valoareaacestorafiindapreciatdeproiectant.
3.1.5.9. Laarpantelecustructuraprincipalderezistendinelementedeconstruciedinbeton
armat,cprioriisevorexecuta deregul dindulapidinlemn,calaarpantelepescaune.
Pebazaunorjustificricorespunztoare(rezistensporitla foc, rigiditatemaimare,.a)
sepotfolosideasemenea:
cpriorimetalici,realizatedinprofilecuperei subiri
cprioridinbetonprecomprimat,avndderegul
seciunedreptunghiular.
3.1.5.10. La faa superioar a grinzilor din beton armat cu funciunea de pane n cazul
cpriorilordinlemnilafaasuperioaracpriorilordinbetonprecomprimat,sevorprevedea
piesedin lemn,pentruprindereacpriorilordinlemn,respectivaastereliisauaipcilor. Aceste
piese vor fi temeinic fixate de elementele din beton armat sau din beton precomprimat pe care
reazem.
3.1.5.11.Lacldiriledelocuitnoi,sepoateadoptaosoluielacarestratulsuportalcpriorilori
al nvelitorii este realizat din plci nclinate din beton armat monolit (fig.T15 i T16).
Soluia prezint dezavantajul unor ncrcri verticale orizontale sensibil mai mari, dar este
avantajoassubaspectulrezisteneilafoc,izolriifonicefadeexteriorialdurabilitii.
3.1.6.ALCTUIREAARPANTEICUSTRUCTURA
PRINCIPALADEREZISTENTADINELEMENTEDECONSTRUCIEMETALICE
3.1.6.1. La acest tip de arpant, principalele elemente de construcie structurale, care asigur
rezistena, rigiditatea i stabilitatea acoperiului mansadat la aciunea tuturor ncrcrilor de
calcul,verticaleiorizontale,suntrealizatedinmetal.
Sunt posibile i structuri mixte, la care unele elemente de construcie sunt executate din
metal n special elementele de construcie ncovoiate iar altele, n deosebi elementele de
construcieacionatelacompresiunesaulacompresiuneexcentric,dinbetonarmatmonolit.
3.1.6.2 Utilizarea elementelor de construcie metalice la structura principal de rezisten a
arpanteloracoperiurilormansardateareurmtoareleavantaje:
permiteacoperireaunordeschiderimaimari
n comparaie cu arpanta din lemn, se caracterizeaz printrun grad mai mare de
rezistenlafoc,iprintrodensitatemaimicasarcineitermice.
3.1.6.3. Caelementedeconstrucieprincipalemetalicesepotfolosi:
stlpimetalici,realizaidinprofilelaminate,dinevisaudinprofilecupereisubiri
grinziprincipaleisecundare,realizatedinprofilelaminatesaucupereisubiri
grinzicuzbrele
contravntuiriorizontalei/sauverticale
cadremetalice,cudiferitealctuiriiforme.
3.1.6.4.Imbinriledintrepieselemetalicealeacoperiuluimansardatsevorrealizaderegulcu
sudur, iarprinderea lordeplaneul sau centurile din beton armat seva face de regul prin
intermediul unor plci de repartiie fixate cu buloane ancorate prin procedee mecanice sau
chimice la cldirile existente care se mansardeaz, sau prevzute de la turnarea betonului, la
cldiriledelocuitnoi.
3.1.6.5. Toate piesele metalice vor fi protejate anticoroziv, utiliznd n acest scop exclusiv
materialeiprocedeeagrementatenRomnia.
3.1.6.6.Laarpantelecustructuraprincipalderezistendinelementedeconstruciemetalice,
cpriorisevorprevedeafiedindulapidinlemn,fiedinprofilemetalicecupereisubiri.
3.1.7.PLANSEESISCRILACLDIRIEXISTENTE
3.1.7.1.Dacnplaneuldinbetonarmatmonolitsaudinelementeprefabricatedinbetonarmat
trebuie s fie create goluri pentru amplasarea scrilorde acces la acoperiul mansardat, acestea
vor fi realizate prin spargere atent, fr ocuri i fr a produce deteriorri la elementele de
construcie nvecinate. Se interzice utilizarea barosului i/sau a picamerului. La decuparea
golurilor n planeu se va urmri a se pstra n cea mai mare msur integritatea barelor din
centuri, precum i un numr ct mai mare din armturile planeelor existente, care trebuie s
devinamustidelegturcuzoneledeplaneucaresevorturnannoilecondiii.
3.1.7.2.Incazulscrilorinterioaredinlocuineletipduplex,sevaurmricagolurilederegul
avndoformcircularsaudreptunghiular saibedimensiunictmaireduse,sfieamplasate
n zonele cu solicitri minime (adiacent unor perei structurali interiori) i s fie bordate cu
armturi corespunztoare, necesare att pentru preluarea ncrcrilor verticale, ct i pentru
solicitriledinplanulplaneului,laaciuneaseismic.
3.1.7.3. Incazulprelungiriipevertical,cuncunnivel,acaseiscrii,sevaurmri:
reducerea dimensiunilor golului din planeu la valorile minime cerute de condiiile de
circulaie
alctuireacorespunztoareanouluipalierdebetonarmatmonolit,pentrunoilecondiii:
placdegrosimesporit,eventualgrindpodestetc.
prevedereaunorarmturisuplimentare,debordaj,lamarginea dinspregolapodestului,
ancorate corespunztor n zonele adiacente ale planeului existent, n scopul restabilirii
capacitiiderezistenlancovoierenplanulei,adiafragmeiorizontaledelaultimulnivel.
3.1.7.4. In situaia n care planeul de peste ultimul nivel al cldirii existente este alctuit cu
grinzidinlemn,estenecesarsseanalizeze:
oportunitatea realizrii unui nou sistem de centuri, nglobate n pereii structurali sau
adosateacestora
oportunitatea realizrii unui planeu din beton armat monolit n locul sau deasupra
planeuluidinlemn,existent.
Pelngavantajeleaduseproiectriidearhitectur,realizareaunuiplaneudinbetonarmat
monolitn loculceluidin lemnestebeneficatt dinpunctuldevedere alpreluriincrcrilor
gravitaionale,ctidinpunctuldevederealaciuniiseismice.Laproiectareaiexecuianoului
planeudinbetonarmatmonolit,sevadaoateniedeosebitmoduluincaresefaceconectarea
nouluiplaneudepereiistructuraliexisteni.
3.1.7.5 Suprafeele orizontale de la faa superioar a planeului/centurilor/grinzilor pe care
urmeazaseexecutafrontoane,parapetesaualipereistructuraliaiacoperiuluimansardat din
zidriesaudinbetonarmatmonolitvorfipregtitenprealabil,prinbuciardaresaucioplirecu
dalta, crend asperiti cu adncimea mai mare de 2 mm suprafaa betonului va fi curat de
laptele de ciment, prin periere cu peria de srm, suflat cu aer comprimat i splat cu jet de
ap.
3.1.7.6. Bareleverticalealepereilorsaualestlpiorilordin betonarmatmonolit,vorfinndite
cu musti ancorate n pereii structurali din zidrie sau din beton armat, de la ultimul nivel al
cldiriiexistente.Ancorelecarendeplinescifunciadeconectorivorfirealizatedinbarede
oel beton PC 52 10... 18 i vor fi introduse n guri verticale forate cu dispozitive
rotopercutante, curate de praf i umplute cu rini epoxidice sau cu alte substane adezive
similare. Capacitatea de rezisten la ntindere a ancorelor se determin prin calcul i este n
funcie de diametrul i adncimea gurilor, de rezistena la ntindere a betonului, respectiv a
zidriei,precumidecaracteristicilematerialuluiadeziv.
3.1.7.7. La locuinele tip duplex, scara de acces la ncperile amplasate la mansard va fi, de
regul, de tip uor din lemn sau metalic i va fi rezemat i/sau fixat att de planeul
inferior,ctidecelsuperior.
3.1.7.8. Incazulprelungiriicaseiscriicomune,rampeleieventualulpodestintermediarvorfi
realizatedinbetonarmatmonolit,inndseamadeurmtoarele:
lascrilecudourampeiunpodestintermediar,serecomandcaacestadinurmsfie
realizat cu dou grinzi perpendiculare pe direcia rampelor, rezemate n guri create n pereii
transversalistructuraliaicaseiscrii(fig.R3a).
n cazul n care structura de rezisten a cldirii este cu cadre, se va acorda o atenie
deosebit ca, prin modul de rezemare a podestului intermediar, s nu se modifice substanial
comportareacadrelorexistenteisnusecreezeefectuldestlpiscuri
la rezemarea rampei, la partea inferioar, pe palierul existent, n funcie de alctuirea,
dimensiunile iarmareaacestuiadinurm,se va analiza necesitateaunei eventualeconsolidri,
pentruacorespundenoilorcondiiiderezemareincrcare.
3.1.7.9.Lascrilecudourampeiunpodestintermediar,dacsedoreteanufiafectainnici
un fel pereii existeni adiaceni casei scrii, se poate adopta o soluie cu podestul intermediar
agatlanivelulultimuluiplaneuexistent,canexempluldinfig.R3b.
3.1.8.CALCULULELEMENTELORDECONSTRUCIEALEACOPERIULUI
MANSARDAT
3.1.8.1.Intensitilenormatealencrcrilordinvnticoeficieniiparialidesiguran,
caremultiplicvalorileintensitilornormatealencrcrilorpentruobinereavalorilordecalcul
alencrcrilor,suntstabiliteprinSTAS10101/2090[4].
3.1.8.2.Valorilenormatealencrcrilordinzpadi coeficieniiparialidesiguranafereni
acestorncrcrisedaunSTAS10101/2192[5].
3.1.8.3. Valorile ncrcrilor seismice care se consider c acioneaz asupra tuturor
elementelor de construcie amplasate la mansard, peste nivelul ultimului planeu al cldirii
existente,sedetermincurelaia(5.11)din normativulP10092[2]:
S
w
= a x c
w
xG
w
ncare:
c
w
coeficientseismicglobal
G
w
ncrcaregravitaionalaelementuluideconstrucieconsiderat
a coeficientdeimportan,care,nconformitatecutabelele5.1.i5.2.din[2],arevaloarea:
a =0,8 lacldiriledelocuitparter(clasadeimportan IVconstruciideimportanredus)
a= 1,0 la toate celelalte cldiri de locuit (clasa de importan III construcii de importan
normal).
3.1.8.4. Valorile coeficienilor seismici globali c
w
i direciile de aciune ale nclcrilor
seismiceS
w
,sedauntabelulR1,ntocmitpebazatabelului5.6.din[2].
Pentru pereii despritori, valorile coeficientului c
w
sau dat difereniat, n funcie de
posibilitateadedeplasareaextremitilorverticale(fixatedeelementeledeconstrucieadiacente,
saulibere).
3.1.8.5. Coeficienii k
s
se iau din normativul P10092 [2] tabelul 5 .3. n funcie de zona
seismicncareesteamplasatcldirea,pebazahriidezonareateritoriuluiRomniei,din[2]
fig.5.1.
1.1.8.6. Incrcrile utile care acioneaz asupra elementelor de construcie care alctuiesc
acoperiul mansardat, i coeficienii ncrcrilor, se consider n calcul n conformitate cu
prevederiledinSTAS10101/2A187[3].
3.1.8.7.Dimensionareaiverificareaelementelordeconstruciedinlemnsefacnconformitate
ipebazaprevederilordincodulNP00596[9]iaghiduluiNP01997[10].
Sevaacordaoatenie deosebitverificrii la starealimitdedeformaieaelementelorde
construcie solicitate la ncovoiere care susin elemente nestructurale, care pot fi influenate
negativnceeacepriveteintegritatea,funcionalitateaiaspectul,dedeformaiilepreamariale
elementelorstructuraledinlemn.
3.1.8.8. Calculul elementelor de construcie din zidrie, zidrie armat i zidriemixt, se va
face pe baza prevederilor din normativul P285 [8] n curs de revizuire.
3.1.8.9. Calcululelementelordeconstruciedinbetonarmatibetonprecomprimat,sevafacen
conformitatecuprevederiledinSTAS10107/090[6].Ladimensionareai verificareapereilor
structuralidinbeton armatsevoraveanvedereiprevederileconinutencodul P8596[7].
3.1.8.10. CalcululelementelordeconstruciemetalicesevafacepebazaprevederilordinSTAS
10108/078 [14] STAS 10108/181 [15] i STAS 10108/283 [16] precum i din normativul P
10092[2].
3.1.8.11. La verificarea structurii de rezisten a cldirilor de locuit existente, la care se
amenajeaz ulterior un acoperi mansardat, n condiiile existente dup mansardare, se va ine
seamaattdemasaadugat,depoziiaacestorncrcri suplimentarenplanipevertical
precum i de eventualele modificri aduse la structura de rezisten a cldirii existente (de
ex.consolidareaunorpereistructurali,nlocuireaplaneuluidelemndepesteultimulnivelcuun
planeudinbetonarmat,.a.)
3.1.8.12. La proiectarea din punct de vedere al rezistenei i stabilitii a elementelor de
construcie structurale i nestructurale ale acoperiurilor mansardate se vor avea n vedere i
prevederiledinnormativulNP01697[11].
Materiale
de con
strucie
Elementedeconstrucie Coefi
cientul
DireciadeaciuneancrcriiseismiceS
w
Perei care fac parte din
structura de rezisten a
acoperiului mansardat
(frontoane,parapeteetc.)
3k
s
Orizontal,nlungul
elementuluide
construcie
iperpendicularpeel
Perei
despritor,
nestructurali
fixaila
ambele
extremiti
k
s
Normalpesuprafaaelementuluideconstrucie
fixailao
singur
extremitate
2k
s
nefixaila
ambele
extremiti
3k
s
Zidrie,
betoni
beton
armat
Couri de fum, canale de
ventilaie
4k
s
Orizontal,nambeledirecii
Beton
armat
Cpriori,pane,grinzi k
s
Orizontal, perpendicular pe elementul de construcie
ivertical
Lemn Elemente de construcie
carefacpartedinstructura
vertical de rigidizare
(grinzi cu zbrele, scaune
rigidizate cu cleti i
contrafie,pane)
2k
s
Orizontal,nlungulstructuriiderigidizare
Elemente de construcie
secundare ale acoperiului
(cpriori, contravntuiri
orizontale,astereal.a.)
k
s
Oricedirecie.
Diverse Tavanesuspendate k
s
Normalpesuprafaaelementuluide construcie
ANEXA3.1.a.DOCUMENTECONEXE
[1].Legea10/1995 Legeaprivindcalitateanconstrucii.
[2].P100 Normativpentruproiectareaantiseismicaconstruciilordelocuine,
socialculturale,agrozootehniceiindustriale.
[3]. STAS 10101/2A1 Aciuni n construcii ncrcri tehnologice din exploatare, pentru
construciicivile,industrialeiagrozootehnice.
[4].STAS10101/20 Aciuninconstruciincrcridatedevnt.
[5J.STAS10101/21 Aciuninconstrucii.ncrcridatedezpad.
[6]. STAS 10107/0 Construcii civile i industriale. Calculul i alctuirea elementelor
structuraledebeton,betonarmatibetonprecomprimat.
[7].P85 Codpentruproiectareaconstruciilorcupereistructuralide
betonarmat.
[8].P2 Normativ privind alctuirea, calculul i executarea
structurilordinzidrie.
[9].NP005 Codpentrucalcululialctuireaelementelordeconstruciedin
lemn.
[10]. NP 019 Ghid pentru calculul la stri limit a elementelor
structuraledinlemn.
[11].NP 016 Normativprivind proiectarea cldirilordelocuit cerine
conformL10/1995.
[12].STAS942 Cheresteaderinoase.Dimensiuni nominale.
[13].P118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor.
[14].STAS10108/0 Calcululelementelordeoel.
[15].STAS10108/1 Prescripiipentruproiectareaconstruciilordinevideoel.
[16]. STAS10108/2 Calculul elementelor din oel alctuite din profile cu perei subiri,
formatelarece.
ANEXA3.1.b.
FIGURIILUSTRATIVE
LEGENDA
1.Centuradinbetonarmatmonolit
2.Cpriori
3.Cooroab
4.Pan
5.Pop
6.Talp
7.Cleti
8.Contrafie
9.Ancordinbulonfiletat
10.Piesmetalicspecialprevzutcudispozitiv deexpandare
11.Guseumetalic
12.Zbanmetalic
13.Pinten
14.Parapet
15.Frontonstructural
16.Frontonnestructural
17.Grinddinbetonarmat(saumetalic)
18.Grinddinbetonarmat
19.Parapetdinbetonarmat
20.Stlpdinbetonarmat
21.Peretetransversal
22.Rigldinbetonarmat
23.Casascrii
NOTA
Figurile care ilustreaz textul cap.3.1. nu sunt detalii de execuie, ci schie i detalii de
principiu.
3.2.SIGURANAINEXPLOATARE
Prevederile specifice mansardelor cu privire la cerina de calitate "Sigurana n exploatare" se
referla:
siguranacirculaieinspreinmansard(attpeorizontalctipevertical),
siguranacuprivirelalucrriledentreinere,
siguranalaintruziuneiefracie.
3.2.1.Siguranacuprivirelaaccesulnmansarde
a. Scriledeacces spremansardetrebuiesndeplineascaceleaicondiiidesiguran
cacelealeuneilocuineclasice.
b.nlimealiberdecirculaiepeoscarcaremergectreomansardvafi:
I =min.1,90m
c. LamansardareacldirilorexistentecuP+3i P+4etaje serecomandprevedereaunui
ascensor(dacnuexist)
3.2.2.Siguranacuprivirelacirculaianinteriorulapartamentelormansardate
a. Inlimea liber de trecere n zona cilor de circulaie curent, pentru evitarea
accidentriiprimcontactulcuproeminenejoase,vafi:
h=min.1,90m
b.Scrileinterioareapartamentelorvorfi dimensionateiconformatecorespunztori
condiiilor de siguran n utilizare, asigurnduse inclusiv posibilitatea manevrrii de obiecte
voluminoase,delaunnivellaaltul.
3.2.3.Siguranacuprivirelantreinereaacoperiurilor
a. Pentru ntreinerea acoperiurilor, inclusiv a "ferestrelor de mansard", se va asigura
accesulpeacoperii se vorprevedeadispozitivedesiguranastfelalctuitei fixate,ncts
seeviteaccidentareantimpullucrrilordentreinere.
3.2.4.Siguranalaintruziuneiefracie
a. Elementele delimitatoare ale mansardei (perei, nvelitoare, ferestere) vor fi astfel
conceputeirealizate,nctsnupermitptrundereaprinefraciearufctorilor
b."Ferestrelede mansard"i/sau"lucranele" vorfiprevzutecumecanismede nchidere
speciale,avndacionarenumaidininterior
c.Grilajeledeprotecievorfiastfelconceputenctspaiuldintreelementelecomponente
sfiedemax.10cm
d. Toate golurile din perei i acoperi (ochiuri mobile de ferestre, guri de evacuare aer
viciat, prize de aer prospt, orificii de acces a aerului in straturile ventilate din structura
acoperiului) vor fi protejate cu plase de srm, pentru evitarea ptrunderii insectelor i a
psrilormicininterior.
ANEXA3.2.
DOCUMENTECONEXE
[1] NP 016 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuit cerine conform L
10/1995.
[2] CE 1 Normativ privind proiectarea cldirilor civile, dinpunct de vedere al
cerinei"Sigurananexploatare"
3.3. SIGURANALAFOC
Prevederile specifice mansardelor, cuprivire la cerina de calitate "Sigurana la foc", sunt
urmtoarele:
3.3.1.Intre numrul de niveluri admis (n care se include i mansarda) al cldirilor de locuit
supraterane, n funcie de gradulde rezisten la foc, numrul de persoane imaterialele din
careserealizeazstructuramansardelorsevorrespectacorelaiiledintabelul3.3.1.
Tabelul3.3.1.
Structuraderezistena
mansardei
Numrmaximdeniveluri
corelatcugradulderezist.lafocalcldirii
Structura portant
vertical
Structura
acoperiului
I II III IV V
S
t
r
u
c
t
u
r

m
i
x
t

beton
armat
i/sau
zidrie
lemn protejat 5 3
neprote
jat
2
metal protejat cldire
nalt
max.P+11E 5 3
neprote
jat
2
betonarmat cldire
nalt
max.P+11E
lemn protejat 5 3
neprote
jat
2
metal protejat cldire
nalt
max.P+11E 5 3
neprote
jat
2
S
t
r
u
c
t
u
r

i
n
t
e
g
r
a
a
l

d
i
n
:

betonarmat cldire
nalt
max.P+11E
Capacitate (numr maxim de
persoane)
nelimitat 200
Pentru cldirile gradul III V de rezisten la foc se poate adopta, prin acordul scris al
proprietaruluisauasociaieideproprietari,unsingurnivelnplusfadeprevederiledintabelul
3.3.1.
NOTA:
Proteciileaplicateelementelordeconstrucietrebuiesasigurecombustibilitateairezistena
lafoccorespunztoaregraduluiderezistenlafocincareestencadratcldirea.
Nu se recomand amenajare de mansarde la cldiri existente care, prin mansardare, pot
devenicldirinalte.
3.3.2 Elementele de construcie ale mansardelor vor respecta urmtoarele condiii de
combustibilitateirezistenlafoc:
Tabelul3.3.2.
Nr.
Crt.
Denumireelement Condiii
minime
Observaii
1. Perei despritori
ntre
cldiri, tronsoane
i
apartamente
Co
1or
Pentrucldiride:
gr.IVC
2
gr.V C
3
2. Perei despritori ntre
bi
i buctrii fa de
celelalte
ncperi ale
apartamentului n cldiri
degr.lll
Co
15min.
3.3.3.Condiiiledecombustibilitateiderezistenlafocadmisepentrupereii,caredelimiteaz
ciledevacuaredinmansardelecldirilordelocuit,suntconformtabelul3.3.3.
Niveledecomportarelafocadmise Nr.
crt.
Cldiri de
locuit
Gradde
rezisten
la
foc
Pereila
coridoare
iholuri
Pereilacasedescri
1. Cldiricare
nusunt
naltesau
foarte
nalte
I C
0
30min. C
0
21/2ore
C
0
11/2ore
C
1
C
2
15min.
II
III
IV
V
C
1
30min.
C
2
15min.
C
3
C
4
2. Cldiri
nalte
saufoarte
nalte
I C
0
>2ore
cldirifoarte
nalte
C
0
3ore
C
0
>1or
cldirinalte
3.3.4.Incazulmansardeloramenajatepesteultimul nivelaluneicldiri delocuitexistente,casa
scriicomunese vaprelungicuncun nivel,pereiiacesteiatrebuindsrespecte condiiilede
combustibilitateirezistenlafocalescriiexistente.
3.3.5.In construcii existente de gr.IIII rezisten la foc, n cazul n care casa scrii nu este
prevzutcuiluminarenatural(directsauindirect)prelungireaacesteia va fiastfelrezolvat
nct s se asigure o deschidere de 5 % din suprafaa casei de scar, dar min.1 m
2
pentru
evacuareafumului,ncazdeincendiu.
3.3.6.Scrile de evacuare din mansarda locuinelorindividuale, precumsi cele din
cadrulapartamentelorduplexsautriplex(indiferentdetipulcladiriidelocuitpotfirealizatedin
materialeclasaC4inenchiseincasedescriproprii.
33.7.Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxim admis a traseului deparcurspe
cailedeevacuare,dincadrulmansardeloramenajateincldiridelocuit,vorficonformtabel3.
3.7.
Tabelul 3. 3. 7
Nr.c
rt
Cldiri de
locuit
Gradul
de
rezis
ten la
foc
Timpuldeevacuare
(lungimemaximde
evacuare)
Observaii
In dou
direcii
diferite
Intro
singur
direcie
(condor
nfundat)
secun
de
metri secun
de
metri Distanele n interiorul apartamentelor
nuselimiteaz
IsiII 125 50 63 25
IIIi IV 63 25 30 12
1. Cldiri
carenu
sunt
inaltesau
foarte
nalte
V 30 12 20 8
2 Cldiri
naltesau
foarte
nalte
I 50
(88)
20
(35)
5
(38)
10
(15)
Valoarea
din
paranteze
sereferlacldincuH<50m|
ANEXA3.3.
DOCUMENTECONEXE
[1]OG60/97aprobatcu
L212/97,modificat
icompletat
cuOG114/2000 Privindaprareampotrivaincendiilor.
[2] OMI 775/1998 Pentru aprobarea Normelor generale de prevenire i stingere a
incendiilor.
[3]P118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor.
3.4.IGIENA,SNTATEAOAMENILOR,REFACEREA
SIPROTECIAMEDIULUI
Prevederea specific mansardelor cu privire la cerina "Igiena, sntatea oamenilor,
refacereaiproteciaoamenilor"sereferla"Igienamediuluiinterior"astfel:
3.4.1.Asigurareailuminatuluinatural
a.Raportuldintreariaferestreloriariapardoselilorvafi:
ferestredemansard1/81/10,
lucarne1/61/8,
b. Ferestrele vor fi dimensionate i amplasate astfel nct s se evite nsorirea excesiv i
supranclzireaartmosfereiinterioareancperilor
c.Evitareansoririiexcesivesevafaceprin:
orientareacorectasuprafeelorvitrate:
fereastrdemansardNNE
lucarnNNES
msuri de protecie (rulouri, jaluzele exterioare, parasolare, transperanturi interioare,
geamurispecialeetc)
d.Pentru realizarea unei ambiane luminoase favorabile, se recomand utilizarea unor
materialedefinisaj(perei,platforme,pardoseli)cuuncoeficientdereflexiectmairidicat:
3.4.2.Asigurareaventilriinaturale
a. Ferestrele de mansard vor fi astfel dimensionate i poziionate, nct s se asigure o
ventilare corespunztoare, evitnduse eventualele surse de poluare (couri de fum, ventilaii
buctrii,canalizrietc)
b.Asigurareauneiventilrinaturalecorespunztoaresepoaterealizaprin:
suprapunerea a dou "ferestre de mansadr" n planul acoperiului, cea de jos fiind
amplasatlamax.2,00m
combinareaferestrelordemansard(amplasatelanlime demax.2,00m.delanivelul
pardoselii)cuferestreverticaleamplasatenparteadejosancperii,
utilizareaferestrelorprevzutecuclapetedeventilare,filtrei plasecontrainsectelor
respectareamsuriloricondiiilordeventilarenaturaldinstandardelenvigoare.
ANEXA3.4.
DOCUMENTECONEXE
[1]NP016 Normativprivindproiectareacldirilordelocuit
cerineconformL10/1995.
3.5.IZOLAREATERMICA,HIDROFUGASIECONOMIADEENERGIE
3.5.1. GENERALITI
3.5.1.1.La proiectarea locuinelor amplasate n mansardele amenajate peste ultimul planeu al
cldirilor de locuit, trebuie s se acorde o atenie deosebit urmtoarelor probleme specifice,
privindcomportareadinpunctdevederetermotehnicaelementelordenchidereperimetrale:
proteciatermicpetimpdevarcaurmareaaciuniidirectearazelorsolarepeoarie
relativmareaunuimarenumrdeelementeperimetrale
stabilitatea termic, att pe timp de iarn, ct i pe timp de var, a elementelor de
construcie i a ncperilor ca urmare a ineriei termice i a masei specifice substanial mai
reduseatuturorelementelordeconstrucieperimetralealemansardelor
comportarealadifuziavaporilorcaurmareaalctuiriineomogene,multistrat,azonelor
opace orizontale, nclinate i uneori i a celor verticale, precum i a absenei nspre interior a
unuistratstructuralcuorezistenmarelapermeabilitatelavapori.
3.5.1.2. Comportarea termotehnic a elementelor de construcie perimetrale ale
mansardelor se proiecteaz i se verific pe baza prevederilor coninute n
normativele din seria C 107 1997 ([1]...[5], precum i n standardele din seriile 6472 ([6].
..[9]),6648([10],[11])inalteactenormativen vigoare.
3.5.1.3. In prezentul capitol se fac doar o serie de completri i precizri legate de specificul
proiectrii elementelor de nchidere ale acoperiurilor mansardate, fr a mai repeta multiplele
aspecte care trebuie s fie concepute i verificate, astfel nct s fie satisfcute toate exigenele
dinpunctdevederetermotehnic,higrotermicitermoeconomic.
3.5.1.4. Din punctul de vedere al respectrii prevederilor cu caracter termotehnic din actele
normative n vigoare, locuinele care urmeaz a se realiza n acoperiurile mansardate ale
cldirilordelocuitexistente,suntconsiderate"construciinoi".
3.5.1.5.Laproiectareai verificareadin punctdevederetermotehnicalocuineloramplasaten
acoperiul mansardat al cldirilor existente, unitatea care este avut n vedere este ansamblul
ncperilor amplasate peste ultimul planeu, pe ntreaga arie a cldirii care constituie obiectul
proiectului.
Aceast precizare este valabil i n cazul amenajrii unor locuine tip duplex, amplasate
parial laultimulnivelalcldirii existente iparialn acoperiulmansardat,situaien care,n
entitateacareseverificdinpunctdevederetermotehnici\termoenergetic,suntinclusenumai
ncperileamplasatelamansard.
Laproiectareaiverificareadinpunctdevederetermotehnicalocuineloramplasatetotal
sauparialnacoperiulmansardatalcldirilordelocuitnoi,unitateacareesteavutnvedere
estentreagacldire,inclusiv mansarda. |
3.5.1.6. Realizarea unor mansarde peste ultimul planeu al cldirilor existente aduce o
mbuntire substanial la nivelului de protecie termic a cldirii existente, prin reducerea
pierderilor de cldur prin planeul de sub terasa sau de sub podul existent, care, n cele mai
frecventecazuri,suntinsuficientizolatetermic. I
3.5.1.7. In calculele de cost real al investiiei pentru realizarea unor locuine amplasate la
mansard, este indicat s se in seama i de avantajele economice pe care le obin proprietarii
cldiriiexistente,ianume:
economisirea sumelor care trebuie s fie cheltuite periodic pentru repararea straturilor
hidroizolantealeteraselorexistente
micorarea cheltuielilor pentru nclzire, ca urmare a reducerii necesarului de cldur
aferentcldiriiexistente
micorarea cotei parte din cheltuielile dentreinerecare revine fiecruiapartament din
cldireaexistent,caurmareacreteriinumruluitotaldelocuinelaoscar.
3.5.2.CARACTERISTICITERMOTEHNICEALEMATERIALELOR
3.5.2.1.Pentruelementeledeconstrucieperimetralealeacoperiuluimansardatsevorfolosi
materialetermoizolanteavndconductivitateatermic l 0,06W/(mk)
Deoareceactualmenteexistncomerogamfoartlargdematerialetermoizolantecare
ndeplinesc condiia de mai sus, la proiectarea acoperiurilor mansardate se vor putea folosi n
calcule caracteristicile termotehnice prezentate de diveri productori n prospecte i n
documentaiile de promovare a respectivelor materiale numai dac valorile respective sunt
atestate prin agremente. Nu se vor folosi dect acele materiale i sorturi care sunt agrementate
pentru utilizare n Romnia. In tabelul T1 se prezint principalele caracteristici termotehnice
orientative ale materialelor termoizolante (sub form de plci sau saltele) care se pot utiliza la
construciaacoperiurilormansardate.
TabelulT1
Densitateaparent Conductivitate
termicde
calcul
Capacitate caloric
masic
Materialul
termoizolant
kg/m
3
W/(mK) J/(kgK)
Polistiren
celular
(PS)
expandat
(EPS)
15...40 0,035...0,045
1500
extrudat
(XPS)
25...50 0,030...0,040
Poliuretan(PUR) 30...45 0,020...0,040 1500
Vatdesticl 20...150 0,030...0,060 850
Vatmineral 30...200 0,035...0,050 750
3.5.2.2. Referitor la conductivitatea termic de calcul, se atrage atenia asupra faptului c n
unele prospecte n locul valorii de calcul se d valoarea de control( l
0
) a materialului n stare
uscat, care este sensibil mai mic dect conductivitatea termic de calcul, care ine seama de
umiditatea materialului, care se stabilizeaz n elementele de construcie dup civa ani de
exploatare.
3.5.2.3.Coeficientuldeasimilaretermicacruivaloare,deregul,nuseprezintnprospecte
secalculeazcurelaia(25)dinnormativulC107/31997[3].
3.5.2.4. Referitor la rezistena la permeabilitatea la vapori a materialelor termoizolante se
precizeaz c aceast caracteristic este dat n mod diferit n diferite ri, astfel nct valorile
prezentate n prospecte trebuie sa fie interpretate, echivalate i transformate n factori ai
rezisteneilapermeabilitatelavapori(1/K
D
)utilizainaranoastrconformSTAS6472/489
[7].
3.5.2.5. Materialele termoizolante se livreaz sub diferite forme: plci rigide i semirigide,
saltele,etccaeratesaunecaeratecudiferitedimensiuni,densiti,caracteristicitermotehnice
icudiferitedomeniideaplicarerecomandate.
Este necesar ca n funcie de caracteristicile de mai sus, precum i n funcie de toate
celelalte caracteristici: rezistena mecanic, rezistena la foc, absorbia de ap, toxicitatea, etc,
proiectantulsaleagpentruelementeledeconstrucieperimetralealeacoperiurilormansardate,
celemaiadecvateiconvenabilematerialeisortimente.
3.5.2.6. Piesele din lemn ecarisat care intr n alctuirea elementelor de construcie perimetrale
seconsiderncalculeletermotehnicecuoconductivitatetermicdecalcul l = 0,17W/(mK).
3.5.3.TEMPERATURIDECALCUL
3.5.3.1. Verificrile termotehnice pentru timpul iernii ale elementelor de construcie
aferente mansardelor se fac n condiiile temperaturilorde calcul T
e
, T
i
, i T
u
prevzute n [3]
cap.5,cuurmtoareleprecizriicompletri:
Temperatura n podul nelocuit i nenclzit, dar ventilat corespunztor cu respectarea
prevederilordinprezentulnormativ sevaputeaconsidera,indiferentdenaturanvelitoriiifr
amaiefectuaniciuncalculdebilantermic,cuvaloareadecalcul:T
U
=T
e
+1,5(C)
Aceeai temperatur se va putea considera i n exteriorul zonei nclinate a planeului
superior,n spaiulventilatcorespunztor,depestestratultermoizolant.
Temperaturadecalculncasascriicomunsevaconsideraastfel:
ncasedescarnenclzitesaumultmaipuinnclzite(T
i
+15C).............T
u
=+5C
ncasedescarnclzite,avndcelpuinunpereteexterior...............T
u
=+10C
ncasedescarnclzite,delimitateexclusivdepereiinteriori...........T
u
=+15C
Temperatura de calcul n spaiul apartamentelor de sub mansard, se va considera
astfel:
ncazulunorapartamentediferite,racordatelainstalaii denclzirediferite....T
u
=+5C
ncazulunorapartamentetipduplex,amplasateparial lamansardiparial la nivelul
desubmansard,racordatelainstalaiidenclzirediferite...............T
U
=+10C
n cazul cnd mansarda este racordat la instalaia de nclzire central
existent..............T
u
=+15C
Temperatura n logiile nchise sau deschise amplasate sub planeul inferior al
mansardeisevaconsideraegalcutemperaturaexterioarnormatT
e
.
3.5.3.2. La verificrile termotehnice ale planeului de sub mansard, la fluxul termic de jos n
sus,temperaturiledinspaiiledepesteplaneusevorconsideraastfel:
npod(spaiunenclzit):T
u
=T
e
+1,5(C)
nmansard(spaiunclzit)calaapartamenteledesubmansard,lafluxultermicdesus
njos(conform3.5.3.1)
3.5.3.3.Incazulncarelamansardseprevdlogiideschisesaunchiseamplasatepeste
ncperilenclzite(directsauindirect)delaniveluldesubacoperiulmansardat,temperaturan
logiisevaconsideraegalcutemperaturaexterioarnormatT.
3.5.4.DIMENSIUNIDECALCUL
3.5.4.1. Dimensiunile de calcul ale elementelor de construcie perimetrale ale mansardei se
considernconformitatecuprevederileconinutennormativul[2]
pct.3.2...3.4,nnormativul[3]cap.6i n ghidul[4]cap.6,cuurmtoareleprecizri i
completri:
suprafeele nclinate cu un unghi fa de orizontal mai mic de 45 sunt considerate
"planee",iarcelecuununghimaimarede45 "pereti"
inariile pereilor i planeelor se vor include i ariile elementelorde construcie opace
caredelimiteazlucarnele,cuprecizareacsuprafeeledelaparteasuperioaralucarnelorsevor
considera"planee"indiferentdenclinareafadeorizontal
nariileelementelordeconstrucieperimetrale se includiariile depeconturulcldirii
saude lacoame,caredeiprevzutecustraturitermoizolantesuntmascatedinconsiderente
igienice i de aspect, cu elemente de compartimentare, neprevzute cu straturi termoizolante
(fig.T2,T3a,T3b)
3.5.4.2.Lacldiriledelocuitexistente, lacarese amenajeazulteriorunacoperimansardat,la
determinarea ariilor elementelor de construcie perimetrale, a ariei anvelopei i a
volumuluiinterior,nclzit,amansardei,sevoraveanvedereurmtoarele:
pevertical,suprafeelepereilorsedelimiteazlaparteainferioarprinfaasuperioara
pardoseliincperilordelamansard
ariaplaneuluidelapartea inferioaramansardeicuprinden totalitateariamansardei,
delimitatpeconturdesuprafeeleverticalesaunclinatetermoizolate
n aria pereilorvor fi incluse i ariile pereilor depeconturul casei scrii, msurate pe
conturullorexterior(spremansard),iarnariatmplriei ariauilordeaccesdincasascrii
comunnapartamenteledelamansard
nariileelementelordeconstrucieorizontalenusevaincludeariaplaneuluisuperioral
caseiscriicomune,msuratepeconturulmenionatmaisus.
3.5.4.3.Lacldiriledelocuitexistente lacare se amenajeazulteriorunacoperimansardat,n
cazul unor apartamente tip duplex, amplasate parial la mansard i parial la nivelul de sub
mansard,ariileplaneelorsevordeterminaavndnvedereurmtoarele:
n mod convenional nu se va ine seama de prezena golurilor din planeu, prevzute
pentruacces,prinscriledincadrulapartamentelor,nspaiulacoperiuluimansardat
n condiiile n care scara comun nu se ridic la nivelul mansardei, iar peste ultimul
planeuexistentncasascriiseamenajeazncperi,attplaneulinferior,cticelsuperioral
acoperiuluimansardatdinzonacaseiscriivorfiincluseintegralnariilerespectivelorplanee.
3.5.4.4.Lacldiriledelocuitnoi,prevzutedinfazadeproiectareiniialcuacoperimansardat,
ariile totalei ale elementelor de construcie perimetrale, precum i aria anvelopei i volumul
interior,nclzit,secalculeazpentruntreagacldire,inclusivmansarda.
3.5.4.5. La cldirile de locuit existente, la care peste ultimul nivel se amenajeaz o mansard,
ariile totale ale elementelor de construcie perimetrale, precum i aria anvelopei i volumul
interior, nclzit, se refer exclusiv la spaiul de peste ultimul planeu existent, cu urmtoarele
precizri:
ariaanvelopeimansardeisecalculeazcasumatuturorariilorelementelordeconstrucie
aferente,inclusivariaplaneuluiinferior,cuprecizriledelapct.3.5.4.1,3.5.4.2.i3.5.4.3.
volumul interior al mansardei reprezint volumul delimitat, pe contur, de suprafeele
interioare ale elementelor de construcie perimetrale i se calculeaz ca o nsumare de volume
geometrice(V = Vj)nvolumultotalsevorincludeivolumeleinterioarealelucarnelor
nlimealiber,medie,amansardei,secalculeazcurelaia:
V
H
m
= (m)
A
ncareAreprezintariatotalaplaneuluidelaparteainferioaramansardei.
3.5.5.COEFICIENIDETRANSFERTERMICSUPERFICIAL
3.5.5.1.Coeficieniidetransfertermicsuperficial(
i
a , a
e
)iinversullor,rezisteneletermice
superficiale (R
si
, R
se
) pentru timpul iernii se vor considera n calcule n conformitate cu
normativulC107/31997[3]pct.7.3.itabelulII,cuprecizriledela pct.3.5.5.2.i3.5.5.3.
3.5.5.2.Lafluxultermicdirecionatdininteriorul,mansardeispreexteriorulacesteia(fig.T1a):
pesuprafaapardoselii
i
a =6W/(m
2
K)
petoatecelelaltesuprafee:orizontale,verticaleinclinate
i
a =8W/(m
2
K)
petoatesuprafeteledin pod
e
a =12W/(m
2
K)
pesuprafeelenclinate,paralele cucpriorii, prevzutecu12straturideaerventilat,
amplasatentrestratultermoizolantinvelitoare
ae
=12W/(m
2
K)
latavanulultimuluinivelexistent
ae
=8W/(m
2
K)
latavanullogiiloramplasatesubmansard
ae
=24W/(m
2
K)
pe faa exterioar a tuturor pereilor care separ mediul exterior de mansard a
e
= 24
W/(m
2
K)
pesuprafeeleinterioarealepereiloradiacenicaseiscrii a
i
=8W/(m
2
K)
idempesuprafeeleexterioare
a e
=8W/(m
2
K)
3.5.5.3. La fluxul termic direcionat din interiorul spaiului nclzit (direct sau indirect) de la
niveluldesubmansard,spreexteriorulacestuia(fig.Tlb):
lafaainferioaraplaneului a
i
=8W/(m
2
K)
lapardosealamansardei
a e
=8W/(m
2
K)
pesuprafaaorizontaldelaparteainferioarapodului a
e
=12W/(m
2
K)
pepardosealalogiiloriateraselordelamansard a
e
=24W/(m
2
K)
3.5.5.4. Petimpdevar,nloculvalorilor a
e
=24W/(m
2
K)sevorconsidera,nconformitate
cu[3]tabelulII,valori a
e
=12W/(m
2
K).
3.5.6.1.Rezisteneletermicespecifice aleelementelordeconstrucieperimetralesedetermin
nconformitatecuprevederiledin[3]cap.7.
3.5.6.2. Rezistenele termice ale straturilor de aer neventilate (R
a
) se iau din [3] tabelul III, n
funciededireciaisensulfluxuluitermicidegrosimeastratuluideaer.
3.5.6.3. Rezistena termic unidirecional R, n cmp curent, se determin cu relaia de calcul
(5)dinnormativulC107/31997[3].
3.5.6.4.Rezistenatermiccorectatsedeterminnconformitatecuprevederilecap.7.6din[3]
ipebazaindicaiilordinanexaJdinacelainormativsefoloseterelaiadecalcul(7)din[3].
3.5.6.5. Rezistena termic corectat a planeelor i pereilor uori alctuii dintrun material
termoizolant eficient amplasat total sauparial ngrosimea unei structuri din lemn (de ex. ntre
cpriori),sedeterminpebazaunuicalculautomatalcmpuluidetemperaturiaferentdiferitelor
zone,noduriidetaliicaracteristice,n condiiileutilizriiunuiprogramdecalculomologat.
3.5.6.6. Calcululnumericautomatseefectueaznconformitatecuprevederiledin[3]anexaJ,
cu precizarea c interseciile care nu sunt ortogonale (de ex. la coame, dolii i la interseciile
suprafeelornclinatecuceleorizontaleicuceleverticale),sevormodelanmodacoperitor
canoduriortogonale.
3.5.6.7. Deilemnulareoconductivitatetermicrelativmica,eaestetotuide3...5orimaimare
dect conductivitatea termic a materialelor termoizolante i, n consecin, punile creeate de
diferite piese din lemn ale acoperiului mansardat, pot influena sensibil rezistena termic
specificaelementelordeconstrucieperimetrale.
3.5.6.8. Calculautomatalcmpuluidetemperaturitrebuieefectuatilaacelenoduriidetaliila
care se apreciaz c nu sunt de ateptat valori mari ale coeficienilor g(de ex. pe conturul
ferestrelor) sau la nodurile cu o frecven mai redus, dar la care determinarea cmpului de
temperaturipoatefiimportantpentruverificarearisculuidecondenssuperficial.
In mod obligatoriu se va efectua un calcul al cmpului de temperaturi la intersecia
planeului superior nclinat cu elementele masive ale structurii acoperiului (pereii de fronton,
parapeteledinplanulfaadelor,pereiistructuraliinteriori.a).
3.5.6.9. Rezistena termic corectat, n zona curent a planeului superior uor, orizontal sau
inclinat, n situaia n care alctuirea sa este neomogen (prin amplasarea materialului
termoizolant,totalsauparial,ntreelementeledelemnalearpantei)sepoatedeterminapebaza
unuicalculautomatalcmpuluidetemperaturinseciunecurent,pemaimulteci,astfel:
prindeterminareadirectavaloriiR'curelaia(2)dinAnexa3.5.a
prindeterminareauneiconductivititermiceechivalente,curelaiile(3)i(4)dinAnexa
3.5.a
prin determinarea unor coeficieni liniari de transfer termic, folosind relaiile (5) i (6)
dinAnexa3.5.a.
3.5.6.10. InAnexa3.5.aseprezint,exemplificativ,rezultateleunorastfeldecalcule,efectuate
pentruurmtoriiparametri:
conductivitatea termic de calcul a materialului termoizolant l =0,03 si 0,05
W/(mK)
distanainteraxntrecpriori:a=60si90cm
nlimeastratuluitermoizolant:t=10si15cm
limeacpriorilor:b=6si10cm.
Ca rezultate, se dau valorile conductivitilor termice echivalente i coeficienii liniari de
transfertermic.Dinexaminarea valorilorconductivitilortermice echivalenten comparaiecu
valorileconductivitilortermicedincmpcurent,seremarccacesteadinurmcresccu:
30...70%pentru l =0,03W/(mK)
16...38%pentru l =0,05W/(mK)
DateledintabelulprezentatnAnexa3.5.a.potservilaestimareaaproximativavalorilor
conductivitilor termice echivalente direct sau prin interpolare la fazele preliminare de
proiectare.
3.5.7.TEMPERATURISUPERFICIALE
3.5.7.1.Valoriletemperaturilorpesuprafaainterioaraelementelordeconstrucie,attncmp
curent,ctinzonapunilortermicesedeterminnconformitatecuprevederiledin[3]cap.10.
3.5.7.2. In zona punilor termice (vezi anexa G din [3]), temperaturile T
si
se determin
obligatoriu printrun calcul automat al cmpului plan, bidimensional, de temperaturi, n
condiiileutilizriiunuiprogramdecalculomologat.
3.5.7.3. In mod uzual, la calculul cmpurilor de temperaturi, n conformitate cu prevederile
pct.7.3.2. din [3], la colurile interioare intrnde se consider o variaie liniar a
coeficientuluidetransfertermicsuperficialinterior(
i
a )peolungimede25cm,delavaloarea
i
a =8W/(m
2
K)lavaloarea
i
a =6W/(m
2
K).Pentruungradmaimaredeasigurarefaderiscul
de apariie a condensului superficial, n conformitate cu prevederea de la pct.8.6 din ghidul C
107/41997 [4], la calculul automat al cmpului de temperaturi se recomand a se considera
valori
i
a ,maimici,ianumepnlavalorile:
i
a =4W/(m
2
K) njumtateasuperioarancperilor
i
a =3W/(m
2
K) njumtateainferioarancperilor
3.5.7.4. Ca la toate cldirile de locuit, la o temperatur interioar de calcul T
i
= + 20C,
temperatura superficial minim normat este egal cu temperatura punctului de rou
corespunztoareuneiumiditirelativeaaeruluiinterior
i
j =60%ianume
r
q =+12C.
Pentruareducenctmaimaremsurrisculdecondenssuperficial,serecomandca,la
puniletermicecufrecvenmaimare,sserespecte condiiaT
si min
13,2Cncare valoarea
13,2Creprezinttemperaturapunctuluideroucorespunztoareuneiumiditirelativeaaerului
interior i
j
,=65%.
3.5.7.5.Severificrisculdecondenssuperficialprinefectuareaunuicalculautomatalcmpului
de temperaturi i la nodurile de la nivelul de submansard, chiar dacacestea nu fac partedin
anvelopa locuinelordelamansarddeex.interseciadintrepereteledefaadipodnsituaia
cndmansardaesteretrasfadeplanulfaadei.
3.5.8.COMPORTAREAELEMENTELORDECONSTRUCIELADIFUZIA
VAPORILORDEAPA
3.5.8.1.De cea mai mare importan pentru o bun comportare a elementelor de construcie
perimetralealemansardelor,oarecreareaunuiacoperiventilat,caretrebuiesasigureobun
circulaie a aerului in spaiile adiacente volumului nclzit (fig.T2, T3). Aceast soluie
constructivdeprincipiuareurmtoareleavantaje:
In timpul verii, aerul cuprins n spaiul dintre tavanul mansardei i nvelitoare se
nclzetesubaciunearazelorsolareiianatereuncurentascensional.
Aerul cald iese n atmosfer prin golurile care se prevd la coamele acoperiului i
antreneazptrundereaaeruluiproasptprinorificiileprevzutenlungulstreainei.
Inacest felpetavanulmansardei semenineotemperaturinferioaraceleiaanvelitorii,
supranclzitderazelesolare.
In timpul iernii, spaiul ventilat al podului, constituie un element de izolare termic
eficient suplimentar, ntre interiorul i exteriorul volumului locuit i pstreaz materialele
termoizolantepermanent aerateiuscate,evitnduseastfel formareai acumulareadecondens
interior,generatordecondens superficialimucegai,caurmareascderiicapacitiideizolare
termicprinumezireamaterialuluitermoizolant.
3.5.8.2.Inacestcontext,estedeasemeneafoarteimportant:
folosirea unor materiale corespunztoare sub aspectul permeabilitii la migraia
vaporilordeapdininteriorspreexterior
alctuirea corespunztoare a elementelor de construcie, n special n ceea ce privete
ordineaisuccesiuneastraturilor.
3.5.8.3. Ca urmare a celor artate mai sus, alctuirea de principiu a elementelor de nchidere
orizontaleinclinatealemansardelorcomport:
unstratcuorezistenmarelapermeabilitatelavaporiideap(bariercontravaporilor)
care,dispusspresuprafaainterioaraelementelordenchidere,limiteaztrecereaspreexterior
aunorcantitimaridevaporideap
folosireaunuistrattermoizolantctmaipermeabillatrecereavaporilordeap,permind
astfelcaacetiasajungnestingheritnspaiuldeaerventilatideaicinatmosfer
utilizarea unor materiale termoizolante care au caracteristici favorabile sub aspectul
absorbiei de ap (absorbieredus) i care nu se deterioreazi nici nu i micoreaz sensibil
capacitateadeizolaretermicsubinfluenaumiditii
interzicerea de a prevedea la faa dinspre exterior a stratului termoizolant a unui strat
hidroizolant care este n acelai timp un strat impermeabil (cu rezisten mare) la trecerea
vaporilordeapicarempiedicastfelndeprtareaacestoradinconstrucie.
3.5.8.4.Inalctuireaacoperiuluisevorcreadereguldouspaiideaerventilatianume,n
ordine,dejosnsus(fig.T2b,T2diT3):
un strat dispus ntre faa superioar a stratului termoizolant i un strat impermeabil
hidroizolantcarefacepartedinalctuireanvelitoriidinaceststratfaceparteintregul volum
deaerdinpod
un strat de aer de grosime constant, dispus ntre nvelitorile montate pe ipci (de
ex.igle,plci planedinazbociment,indril.a)istratulimpermeabilmenionatmai
sus care, astfel, separ cele dou straturi de aer ventilat acest al doilea strat de aer trebuie s
asigure,pelngobuncirculaieaaerului(prinorificiileprevzutelastreainilacoam),i
o rapid ndeprtare a cantitilor de ap care pot penetra prin rosturile dintre piesele care
alctuiescnvelitoareancazulunornvelitoricaresemonteazdirectpeastereal(deex.tabl,
bardolinebituminoase,etc.)acestaldoileastratdeaerventilatpoatelipsi.
3.5.8.5.Unrolnulipsitdeimportannventilareaceluidealdoileastratdeaeriiaurosturilei
neeteneitiledintrepieseleindependentealenvelitorii,care,mpreuncuorificiileprevzutela
coameleacoperiului,asigurobuncirculaieaaeruluinacestspaiu(fig.T10).
In acelai scop se pot prevedea n zona nalt a acoperiului, piese de o form special,
prevzute cu fante, prin care se ndeprteaz aerul care circul n acest al doilea strat de aer
ventilat(fig.T11).
3.5.8.6.Pentruventilarealacoamastraturilordeaer,pelngdetaliiledeprincipiuilustraten
fig.T10iT11,semaipotfolosiialtesoluii,prezentateschematicnfig.T17.
3.5.8.7. In zonele cu ferestre de mansard, lucarne, couri, etc. este necesar s se asigure
continuitateastraturilordeaerventilat.
Infig.T18seprezintschematicmodulderezolvareacirculaieiaeruluinstratuldeaerde
subnvelitoare,ndreptuluneiferestredemansard.
3.5.8.8.LundnconsiderareclasificareastraturilordeaerventilatfcutncadrulanexeiEdin
normativul[3],celedoustraturirealizatelaacoperiurilemansardatefacpartedin
categoria straturilor "bine ventilate", situaie n care, la calculul rezistenei termice, aceasta nu
includeniciaportulstraturilordeaer,nicicelalstraturiloramplasatentrestratuldeaerimediul
exterior.
3.5.8.9. Fadeceleartatemaisus, serecomandurmtoareaalctuireaelementelor
deconstrucieperimetralenclinate,uoare,alemansardelor,dispusenordine,dejosnsus:
strat de finisaj i de protecie spre interior a straturilor termoizolante (de ex.gipscarton,
scndurifluite,lacaj,lambriuri,.a.)
ipci pentru montarea stratului de protecie (fixate de cpriori) + interspaiu de aer
neventilat(ntreipci)
bariercontravaporilor(foliedinpolietilensaudinPVC,etc)
straturitermoizolante
strat deprotecie spre exterior a straturilor termoizolante, dintrun material permeabil la
vapori, eventual caerat pe termoizolaie de la caz la caz, n funcie de natura i sortimentul
materialuluitermoizolant
spaiudeaerbineventilat
folie (membran) impermeabil din punct de vedere hidrofug, montat liber sau pe
astereal
ipcimontateparalelculiniadeceamaimarepant+interspaiudeaerbineventilat
ipcidispuseparalelcustreain,pentrumontareapieselorcarealctuiescnvelitoarea
nvelitoareadinpieseindependente(deex.igle).
Incazulnvelitorilorcaresemonteazpeastereal(deex.tabl)dinalctuireadescrismai
suslipsescambelerndurideipciistratuldeaerventilatdepestefoliaimpermeabil.
3.5.8.10. Pentru o bun ventilare a spaiului de aer realizat ntre stratul termoizolant i folia
impermeabil,sevorrespectaurmtoarele:
nlimeaspaiuluideaermin.3cm,respectnduseicondiiacaseciunealibersfie
decelpuin200cm
2
/m
orificiile din zona streainei, prin care ptrunde aerul n spaiul ventilat min.2 din
arianvelitorii,darcelpuin200cm
2
/m
orificiile din zona coamei, princare iese aerul din spaiul ventilat min.0,5 din aria
nvelitorii.
3.5.8.11.Inraportcucpriorii,stratultermoizolantpoatefiamplasatastfel(fig.T4iT5):
subcpriori fig.T4a
parial subcpriorii parialntrecpriori(doustraturi,dincarestratul inferiormontat
ntregrinzioaredispuseperpendicularpecpriori iprinsedeacetia)fig.T5c
ntrecpriori fig.T5aiT5b
peste cpriori de regul stratul termoizolant este montat pe astereal, iar cpriorii sunt
apareninncperi fig.T4biT4c.
Fiecare din aceste variante prezint avantaje i dezavantaje, n funcie de care se va face
alegereasoluiei.
Avndnvedereavantajuluneinlimideconstruciemaireduse,nlipsaaltorcondiii,se
recomandaadoptareavarianteicustratultermoizolantdispusparialntre,iparialsubcpriori.
Variantacustratultermoizolantdispusintegralntrecprioriprezintavantajuluneinlimide
construcie i mai reduse, dar necesit folosirea unor cpriori cu nlime mare i are
dezavantajuluneieficientetermotehnicemaireduse,caurmareaexisteneipunilortermice
dinlemn,neprotejate(veziAnexa3.5.a).
Inmaimicmsurdectlasoluiacustratultermoizolantdispusntrecpriori,ila
celelaltesoluii,continuitateastratuluitermoizolantestentrerupt,astfel:
la varianta cu stratul termoizolant sub cpriori cu dispozitivele de susinere a
termoizolaiei
la variantele cu stratul termoizolant peste cpriori cu elementele de distanare care
traverseaz termoizolaia n dreptul cpriorilor i pe carereazem ipcile dispuse perpendicular
pestreain
la varianta cu stratul termoizolant amplasat parial ntre i parial sub cpriori cu
structuradingrinzioaredesubcpriori,dispusngrosimeastratuluitermoizolantinferior.
Deprezenaacestor punitermiceliniaresau/ipunctuale,realizatedereguldinlemn,se
va ine seama la toate verificrile termotehnice, dar n special la determinarea rezistenelor
termicecorectate,nconformitatecuprevederilecorespunztoaredinnormativul[3].
3.5.8.12.InfigurileT6,T7,T8seprezinttreidetalii destreain la niveldeprincipiucare
diferntreeleprinpoziiastratuluitermoizolantnraportcucprioriiiprinmodulderezolvare
astreainei.
Lafig.T6stratultermoizolant(dinpolistirenextrudat)estedispuspestestratulhidroizolant,
calaterasele"inverse".
3.5.8.13. Orificiile de acces a aerului n straturile ventilate amplasate sub streain vor fi
prevzute cu plase care s mpiedice ptrunderea insectelor i a psrilor mici n aceste spaii
(fig.T9).
3.5.8.14.Pereii verticaliuori,retraifadeplanul faadei,care separmansardadepod,vor
aveaurmtoareaalctuiredeprincipiu(fig.T12):
stratdefinisajideproteciespreinteriorastratuluitermoizolant(gipscarton,lambriuri,
.a.).
ipcipentrumontareastratuluideprotecie+interspaiudeaerneventilat(ntreipci)
bariercontravaporilor
unul sau dou straturi termoizolante, fixate ntre i n exteriorul unui schelet din lemn,
prins la partea superioar de cpriori i rezemat la partea inferioar pe planeul existent prin
intermediuluneitlpicontinue
strat de etanare i de protecie, permeabil la vaporii de ap, eventual caerat pe faa
exterioarastratuluitermoizolantdispusnexteriorulscheletuluidinlemn.
In variant, se poate adopta urmtoarea succesiune a straturilor, enumerate n ordine, din
interiorspreexterior(fig.T13):
tencuialinterioar
peretedespritordinzidrie,cugrosimeigreutateredus
strattermoizolantmontatncadrulunuischeletuordinlemn,prinsdecpriori
stratdeetanareiprotecie,caretrebuiespermitdifuziavaporilordeap.
3.5.8.15.InfigurileT15iT16seprezintdoudetaliidealctuireaacoperiurilormansardate,
n soluia cu stratul suport al termoizolaiei i al nvelitorii realizat dintro plac nclinat din
betonarmat,astfel:
custratultermoizolantdispusparialsubiparialntrecpriori,carenaceastvariant
reazempecosoroabeipane(fig.TI5)
custratultermoizolantdispusntrecpriori,carenaceastvariantreazemcontinuu
peplacadinbetonarmat(fig.T16).Soluia,carepoatefiutilizatnspeciallacldiriledelocuit
noi, este avantajoas att sub aspectul comportrii la difuzia vaporilorde ap, ct i n ceea ce
privete stabilitatea termic, protecia mpotriva zgomotului, durabilitatea i sigurana la foc.
Soluia i detaliile din fig.T15 i T16 se aplic i n zona de peste casa scrii, sub nvelitoare,
unde,dinconsiderentedesiguranlafoc,estenecesarunplaneudinbetonarmat.
3.5.8.16.Pentruaobineobuncomportareladifuzia vaporilordeap,ordineadedispunerea
diferitelor straturi la planeele din beton armat de sub acoperiul mansardat va fi, de regul,
urmtoarea(straturilefiindenumeratedejosnsus):
Planeusubmansard,pestencperialeniveluluiinferior.
planeudinbetonarmat,
strattermoizolant(eventualicurolfonoizolant)
pardoseala,deregulpeoapdinmortardeciment,eventualarmat.
Planeusubpod,pestencperialeniveluluiinferior.
planeudinbetonarmat
bariercontravaporilor
strattermoizolant
apdeproteciedinmortarsaustratdeetanareiprotecie,permeabillavapori.
Planeusubmansard,pestelogii.
strat de finisaj i de protecie a stratului termoizolant (eventual tencuial pe rabi), la
tavanullogiei
strattermoizolant,acrui grosimesedetermin princalcul,culuareanconsideraiei a
stratuluitermoizolantamplasatpesteplaneu
planeudinbetonarmat
strattermoizolant
pardoseala,deregul,peoapdinmortardeciment,eventualarmat.
Planeusublogiiledelamansard,pestencperialeniveluluiinferior.
planeudinbetonarmat
apdinmortardeciment,pentruegalizareipentrucreareapantelor
strathidroizolant,avndifunciedebariercontravaporilor
strattermoizolantdinpolistirenextrudat,dispuscalaterasele"inverse"
pardoseala,peoapdinmortardeciment,eventualarmat.
Dei inferioar din punct de vedere termotehnic, se poate adopta i soluia "clasic", cu
stratulhidroizolantdispuspestestratultermoizolant.
3.5.8.17. Pentru a obine o bun comportare la difuzia vaporilor de ap i o stabilitate
termiccorespunztoare,ordineadedispunereadiferitelorstraturilapereiiexteriorimasivi(din
zidriei/saubetonarmat),careseparmansardademediulexterior(frontoane,timpane,calcane
iparapete)vafi,deregul,urmtoarea(straturilefiindenumeratedininteriorspreexterior):
Pereimonostrat
tencuialinterioar
zidrie din blocuri ceramice cu multe goluri, avnd toate punile termice (stlpiori i
centuri)protejatecorespunztor
tencuialexterioar.
Pereibistratcuostructurcompact.
tencuialinterioar
peretedinbetonarmatmonolitsaudinzidriedincrmiziplinesauGVP,custlpiori
icenturi
strattermoizolant
stratdeprotecieifinisaj(tencuialarmat,rezematiancoratcorespunztor,scnduri
dispusencaplama,.a.).
Pereibistratcuostructurventilat.
tencuialinterioar
perete,camaisus
strattermoizolant
stratdeprotecieideetanare,dintrunmaterialpermeabillavapori(eventualcaeratpe
stratultermoizolant)
stratdeaerventilatcugrosimeademin.4cm
placajdefaad,rezematiancoratcorespunztor.
3.5.8.18.Verificriletermotehnicereferitoareladifuziavaporilordeapsevorefectuan
conformitatecuprevederiledin[3],[7]i[8].
3.5.9.STABILITATEA TERMICAAELEMENTELORDECONSTRUCIE
SIANCPERILOR
3.5.9.1. Concepia,proiectarea i verificarea stabilitii termice a zonelor opace ale elementelor
denchidereidecompartimentarealemansardelorsubaspectulinerieilortermice,precumia
stabilitii termice a ncperilor, se face n conformitate cu prevederile normativului C 107/6
1998[5].
3.5.9.2. In conformitate cu prevederile din normativul [5], tabelul 4.1., locuinele amplasate n
acoperiuri mansardate se ncadreaz, ca i toatecelelalte tipuride locuine, n grupade cldiri
"b".
Exigeneledestabilitatetermicalemansardelor,amplasateattnacoperiulmansardatal
unorcldiriexistente,ctincldiriledelocuitnoi,sedauntabelulT2.
TABELULT2
Nr.
crt.
Caracteristica Criteriul
de
performan
A
Ti V
T
e Ci
C h
Stabilitateatermicancperilordelocuit(exclusivdependinele)
a petimpdeiarn 1,0
b petimpdevar 5,0
Stabilitateatermicaelementelorde
nchidere
1 ntrencperiiexterior 15 9 5
2
ntre ncperi i podul
nenclzit
10 8 3
3
Perei
ntre ncperi i spaii mai
puinsaudelocnclzite
5 2
45
6
7
Planee
la partea
superioar a
mansardei
ntre ncperi
iexterior
25 11 6
ntre ncperi
i podul
nenclzit
10 8 3
la partea
inferioar a
mansardei
ntre ncperi
iexterior
30 11 7
ntre ncperi
i nivelul
inferior
5 2
A
TI
amplitudineadluiinterioreosclaieatemperaturi
v
T
coeficientuldeamortizareaamplitudiniioscilaiilortemperaturiiaeruluiexterior
e coeficientuldedefazareaoscilaiilortemperaturiiaeruluiexterior,petimpdevar
Cicoeficientuldestabilitatetermicaelementuluidenchidere,petimpdeiarn.
3.5.9.3.In situaia n care condiiile din tabelul T3 sunt simultan satisfcute, nu mai este
necesar verificarea la stabilitate termic nici a elementelor de nchidere, nici a ncperilor,
exigenadestabilitatetermicconsidernduseimplicitndeplinit,cuexcepiacazuluicndprin
temadeproiectaresecereobligatoriuiexplicitefectuareaacestorcalcule.
_____________________________ TABELULT3
R D m V Nr.
crt.
Elementedenchidere
m
2
K/
W
kg/m
2

1 Perei ntrencperiiexterior 1,40 3,0 100 0,35


2 ntre ncperi i
podulnenclzit
3 ntre ncaperi si spaii
mai putin nclzite

1,10
* * "
4 la partea
superioar
a
mansardei
ntre
ncperi i
exterior
3,5 300
5 ntre
ncperi i
podul
nenclzit
3,00
2,5 *
0,35
6 la partea
inferioar
a
mansardei
ntre
ncperi i
exterior
4,50 * *
7
Planee
ntre
ncperi i
nivelul
inferior
1,65 * 200
*InnormativulC107/6[5]nuseprevadconditii.
R rezistenatermicunidirecional
D indiceleinerieitermice
m masaspecificazoneiopace,ncmpcurent
v gradul de vitrare = aria suprafeelor vitrate raportate la aria total
(suprafaavitrat+suprafaa opac):
3.5.9.4. Elementele de nchidere din tabelele T2 i T3 sunt n
principalurmtoarele:
pereiiexterioriopaci(exclusivsuprafeelevitrate):parapeteledinplanul
faadelor,frontoanele,timpanele,calcanele,pereiiadiacenirosturilordeschisei
ailogiiloramenajatelanivelulmansardei,.a.
pereiiuoridenlimeredus,retraifadeplanulfaadelor
pereiiadiacenicaseiscriiirosturilornchise
planeele de la partea superioar a mansardei, prevzute cu 12 straturi
deaerventilat
planeele care delimiteaz ncperile de locuitdela mansard, lapartea
inferioar,deexterior (deex.pestelogiileamplasatelaniveluldesubmansard)
planeele peste apartamentele de la nivelul de sub mansard care,
temporar(intenionatsauaccidental)potaveatemperaturide515C.
3.5.9.5. Stabilitateatermicseapreciazattprinstabilitateatermicancperilor,ctiprin
stabilitatea termic a elementelor de nchidere. Stabilitatea termic a ncperilor este
influenat de stabilitatea termic a elementelorde nchidere, care, larndul ei, este influenat
direct de proprietile termofizice ale materialelor i de ordinea de dispunere a straturilor n
grosimeaelementelordeconstrucie.
3.5.9.6.Insituaiancareserealizeaztoatecriteriiledeperformanprevzutepentrustabilitatea
elementelordeconstrucientabelulT2,numaiestenecesaraseefectuaverificareaprincalcula
stabilitiitermiceancperilor.
3.5.9.7. Stabilitatea termic a ncperilor se evalueaz pe baza calculelor efectuate pentru
ncperile cele mai defavorabile, pe timp de var i de iarn, considerate deproiectant ca fiind
reprezentativepentruncperiledelocuitdelamansard.
3.5.9.8.Incazulncarencperileconsideratenusatisfac criteriiledeperformanprevzuten
tabelul T2, ncperile respective i cele similare vor fi prevzute obligatoriu cu instalaie de
ventilareclimatizare.
3.5.9.9.Calculeledeverificarea stabilitiitermiceaelementelordeconstrucieperimetrale ia
ncperilorseefectueazpebazaprevederilordinnormativul[5]cap.5.2.ianexaA.
La cldirile i ncperile prevzute, prin tema de proiectare, cu instalaii de ventilare
climatizare, msurile i verificrile coninute nprezentul capitol,precum i n normativul [5],
aucaracterderecomandare.
3.5.9.10. Pentru creterea stabilitii termice a ncperilor, att pentru perioada de iarn, ct i
pentruceadevar,serecomandurmtoarelemsuri:
utilizarea unor perei exteriori care au spre faa interioar straturi din materiale grele
(beton armat sau zidrie) i izolaie termic amplasat spre faa exterioar aceste elemente de
nchidere funcioneaz ca volant termic, astfel nct cldura acumulat de straturile masive
dinspre interior este cedat, n bun parte, aerului interior, n perioadele de ntrerupere a
funcionriiinstalaieidenclzire
adoptareaunorelementedenchiderecurezistenetermicesporite,attlazoneleopace,
ctilacelevitrate
limitarea la strictul necesar, cerut de condiiile de iluminare i ventilare natural, a
zonelorvitrate
utilizarea unor sisteme de nclzire autonome, cu durate lungi de funcionare i
termostatate,caracterizateprintrocedarectmaiuniformacldurii
prevedereaunor finisaje interioare care s conduc la valori mari pentru coeficienii de
asimilaretermicprinsuprafeeleinterioarealeelementelordenchidereidecompartimentare
adoptareauneisoluiidealctuireaacoperiuluicudouspaiideventilare
prevederea la faade i la acoperiul mansardat a unor finisaje i nvelitori de culori
deschiseidepreferincucaracteristicireflectante,carestransmitnatmosferaexterioar
unprocentctmaimaredinclduraprovenitdinradiaiasolar
realizarea umbririi suprafeelor vitrate prin prevederea unor sisteme parasolare: storuri,
obloane,draperii,etc.
3.5.10.REZISTENTETERMICENORMATE
3.5.10.1. Rezistena termic necesar din considerente igienico sanitare, R'
nec
, care se compar
curezistenatermiccorectataelementelordeconstrucieaferentefiecreincperinparte,se
calculeaz cu relaia (27) din [3] n care diferena maxim de temperatur, admis ntre
temperatura interioar i temperatura medie a suprafeei interioare DT
i max
= (T
i
T
sim
)se
considerastfel:
pereicumasaspecificm250Kg/m
2
......... DT
imax
=4K I
pereicumasaspecific150<m<250Kg/m
2
... DT
max i
=3K I
tavane orizontale sau nclinate, cu masa specific total a planeului m > 150 Kg/m
2
...
DT
max i
=3K
pardoseli........................... DT
imax
=2K
3.5.10.2. Pentrupereii tavane cu masa specific total a elementelor de construcii m <150
Kg/m
2
sevorrespectavalorileminimeR'
nec
prevzuten[3]pct.13.8.
3.5.10.3. Rezistenele termice specifice necesare ale elementelor de construcie vitrate ale
mansardelor nclzite difer de cele prevzute pentru locuine n tabelul VII din [3] i se vor
consideraastfel:
tmplrieexterioarR'
nec
>0,45m
2
K/W
luminatoareiperei exteriorivitraiR'
nec
>0,40m
2
K/W
3.5.10.4.Rezisteneletermiceminime,R'
min
,stabilitenvedereareduceriinecesaruluidecldur
nexploatare,caresecomparcurezisteneletermicecorectate,mediipeansamblulmansardei,
sevorconsideraconformanexei3dinnormativulC107/11997[2].
Sevorrespectadeasemeneaurmtoarelevaloriminime,specificemansardelor:
R'
min
=2,50m
2
K/W pentrupereiuoricare separvolumulinterioralmansardeidespaiul
adiacentalpodului
R'min = 1,10 m
2
K/Wpentruplanee care separ mansardade volumul nclzit direct sau
indirectalniveluluidesubacoperiulmasardat.
3.5.10.5. La cldirile de locuit noi, rezistenele termice minime R'
min
se vor compara i cu
rezistenele termice specifice corectate, medii pe ansamblul cldirii, respectnduse condiia
prevzutlapct.3.6.din[2]:
R
m
R
min
3.5.11.COEFICIENIGLOBALIDEIZOLARETERMICA
3.5.11.1. La cldirile de locuit noi, prevzute din faza de proiectare iniial cu acoperiuri
mansardate, coeficientul global de izolare termic (G) se determin pentru ntreaga cldire,
inclusivmansarda.
3.5.11.2. La cldirile de locuit existente la care se amenajeaz ulterior un acoperi mansardat,
coeficientulglobaldeizolaretermicsedeterminexclusivpentruvolumulaferentmansardei.
3.5.11.3. Coeficientul global de izolare termic (G), se calculeaz n conformitate cu
prevederile,din[2]i[4],cuprecizrileicompletriledemaijos.
3.5.11.4. Ariile elementelor de construcie, aria anvelopei i volumul interior, precum si
rezistenele termice corectate medii ale elementelor de construcie perimetrale se
determin cu luarea n consideraie a completrilor i precizrile din prezentul normativ
(pct.3.5.4.i3.5.6.)
3.5.11.5.Factoruldecoreciea temperaturilorexterioaresecalculeaz,ngeneral,curelaia(4)
dinnormativulC107/11997[2].
Incondiiileunortemperaturinpodul nenclzit(T
u
)conformpct.3.5.3.,laelementelede
construcieadiacenteacestuia,factoruldecorecieatemperaturilorexterioaresepoateconsidera,
ntoatezoneleclimatice t =0,96.
3.5.11.6.Vitezadeventilarenaturalamansardei,respectivnumrulschimburilordeaerpeor
(n) se ia din [2] anexa 1 mansardele amenajate peste ultimul nivel al cldirilor de locuit
existentesevorncadrancategoriacldirilorcumaimulteapartamente,cudublexpunere.
Se recomand cu insisten a se evita utilizareaunor tmplarii exterioare fr garnituri de
etanare(clasadepermeabilitateridicat).
3.5.11.7. Valorile coeficientului global normat de izolare termic (GN), se vor considera n
conformitatecuprevederiledinanexa2din[2],cuurmtoareleprecizri:
la cldirile de locuit noi, numrul de niveluri (N) inclusiv nivelul acoperiului
mansardatsevacalculacurelaia(8)din[2]
lacldiriledelocuitexistente,iacarese1amenajeazulteriorunacoperimansardat,1
sevaconsideraN=1.
3.5.12.IZOLAREAHIDROFUGA
La proiectarea i execuia acoperiurilor mansardate, se va acorda o atenie sporit
asigurriiunuinivelridicatdeizolarehidrofug,avndnvederedeteriorrileidezagrementele
carepotafectabunafuncionare,izolareatermic iaspectulinterior alncperiloramplasate la
mansard,ncazulproduceriiunorinfiltraii.
Impermeabilizareamritanvelitoriisevarealizaprin:
utilizareaunortipuridenvelitoriverificatenpractic,cuungradsporitdeetanarefa
deinfiltraiiledeap(inclusivlaploinsoitedevntputernic)icuobundurabilitatentimp
utilizarea exclusivaunorsoluii,materiale iprocedeedeexecuie careaulabazacte
normativen vigoare,sauagrementeaprobatenRomnia
adoptarea, de preferin, a unei soluii cu dubl asigurare hidrofug, realizat prin
dispunerea,subnvelitoareaaparent,aunuialdoileastratimpermeabil,montatpeasterealsau
autoportant, capabil s conduc la streaini eventualele infiltraii aprute ca urmare a unor
neetaneitiaccidentalentrepieselenvelitoriipropriuzise
evitarea adoptrii la nvelitori (inclusiv la dolii) a unor pante mai mici dect valorile
considerate,"uzuale"nstandarde,normativeiagremente
adoptarea unor detalii de execuie care s asigure scurgerea nestnjenit a apei, att pe
nvelitoare,ctipeceidealdoileastrathidroizolantse vadaoatenie specialdetaliilorde
racordare a nvelitorilor cu ferestrele de mansard, precum i cu lucarnele, courile i
ventilaiileetc.
lanvelitorilecaresemonteazpeipci,lamargineastreainilorsevorluamsuricares
mpiedicedeplasareaismulgereapieselorcarealctuiescnvelitoarea.
ANEXA3.5.a.
CARACTERISTICITERMOTEHNICEALEUNORPLANSEE
CUSTRATULTERMOIZOLANTDISPUSINTRECPRIORI
(exempludecalcul)
RELAIIDECALCUL
Sefolosescurmtoarelenotaii:
j fluxul termic, determinat din calculul automat al cmpului de temperaturi (W/m)
B limeaconsideratncalcul(m)
ATdiferenadetemperaturconsideratncalcululautomatalcmpuluidetemperaturintre
cele 2 medii situate de o parte i de alta a elementului de construcie (K)
R rezistena termic specific, undirecional, n cmp curent,ntre cpriori (m
2
K/W)
R' rezistena termic specific, corectat, cu luarea nconsiderare a influenei
punilor
termicedinlemn(m
2
K/W)
ech
l conductivitatea termic echivalent a planeului (W/mK)
y coeficientulliniardetransfertermicaferentcpriorilor(W/mK)
I lungimeapunilortermicedeacelaifel,existentenariaA(m)
A ariapentrucaresecalculeazrezistenatermiccorectat
R` (m
2
)
RezistenatermicspecificcorectatR',aferentarieiA,sedetermincuunadinrelaiile
decalcul(2),(4)sau(6).
ANEXA3.5.b.
DOCUMENTECONEXE
1.C107/0 Normativpentruproiectareaiexecutarea
lucrrilordeizolaiitermicelacldiri.
2.C107/1 Normativprivindcalcululcoeficienilorglobalide
izolaretermiclacldiriledelocuit
3.C107/3 Normativprivindcalculultermotehnical
elementelordeconstruciealecldirilor
4.C107/4 Ghidpentrucalcululperformanelor
termotehnicealecldirilordelocuit
5.C107/6 Normativpentruproiectarealastabilitate
termicaelementelordenchiderealecldirilor(revizuireNP200/89)
6.STAS6472/2 Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Parametrii
climaticiexteriori(cumodificriledin[3]cap.5.1.)
7.STAS6472/4 FizicaConstruciilor.Termotehnica.
Comportarea elementelor de construcie la difuzia vaporilor de ap. Prescripii de calcul (cu
modificriledinanexaKdin[3]).
8.STAS6472/5 Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Principiide
calculidealctuirepentruacoperiuriventilate.
9.STAS6472/7 Fizicaconstruciilor.Termotehnica.Calculul
permeabilitiilaaeraelementelorimaterialelordeconstrucie.
10.STAS6648/1 Instalaiideventilareiclimatizare.Calculul
aporturilordecldurdinexterior.
11.STAS6648/2 Instalaiideventilareiclimatizare.Parametrii
climaticiexteriori
12. STAS13149 Fizica construciilor. Ambiane termice moderate. Determinarea indicilor
PMViPPDiniveledeperformanpentruambiane
ANEXA3.5.c.
FIGURIILUSTRATIVE
LEGENDA(fig.T2...T16)
1.Centuradinbetonarmatmonolit
2.Cooroab
3.Cpriori
4.Astereal
5.Sipciperpendicularepestreain,ndreptulcpriorilor
6.Sipciparalelecustreain
7.Strattermoizolant
8.Stratdeaerventilat
9.Stratdeaerneventilat
10.Bariercontravaporilor
11.Strathidroizolantmontatpeastereal
12.Foliehidroizolantautoportant
13.Stratdeprotecie,permeabillavaporiideap
14.Placajinterior(gipscarton,scnduri,.a.)
15.Piesmetalicdeprindere
16.Plasdinsrmzincat
17.Fiesuplimentardestrathidroizolant
18.Caroiajdinipci
19.Structurdingrinzioaredelemn+termoizolaie
20.Piesdecoam
21.Piesspecialcufantdeventilare
22.Placnclinatdinbetonarmat
23.Elementdespritoruor,frstrattermoizolant
24.Strattermoizolantdinplcidinpolistirenextrudat
25.Peretedinzidriedincrmiziplineaezatepemuchie
26.Tencuial
27.Tencuialpeipciitrestie
28.Scheletdinlemn
29.Stratdeproteciedinmortararmat
30.Stratsuport(dinPFL.a.)
hnlimeacpriorilor
tGrosimeastratuluitermoizolant
NOTA
Figurilecareilustreaztextulcap.3.5.nusuntdetaliideexecuie,cidetaliideprincipiu.
3.6. PROTECIAMPOTRIVAZGOMOTULUI
Protecia mansardelor mpotriva zgomotului implic conformarea elementelor
delimitatoare(pereiiacopri)alencperilordelocuit,astfelnctzgomotulperceputdectre
ocupani ssepstrezelaun nivelcorespunztorcondiiilorncaresntateaacestorasnufie
periclitat,asigurndusetotodatunconfortminimacceptabil.
3.6.1.Asigurareaambianeiacusticenncperiledelocuit
Pentru meninerea nivelului de zgomot admis n interiorul ncperilor, max.35 dB(A)
elementele delimitatoare trebuie astfel alctuite nct s se asigure un indice de izolare
corespunztorreglementrilorspecifice,nfunciedeniveluldezgomotexteriorcldirii.
3.6.2.Msuriprivindmbuntireaizolriiacusticeaacoperiurilor
a.pentruprotecialazgomotdeimpact
prevederea izolaiei termice astfel nct s se amelioreze formarea punilor fonice ntre
nvelitoareiarpantaacoperiului
b.pentruprotecialazgomotaerian
alegereamaterialelordenvelitoareastfelnct,pringreutatesaumoddealctuire,sse
asigureoproteciectmaieficient.
ANEXA3.6.
DOCUMENTECONEXE
[1]NP016 NormativprivindproiectareacldirilordelocuitcerineconformL10/1995.
4.PRINCIPIIDEREZOLVAREAINSTALAIILOR
CORESPUNZTOAREMANSARDELOR
4.1.VENTILAREAMECANICAPRINASPIRAIE
4.1.1.In cadrul mansardelor, ncperile mici caracterizate prin viciere puternic a aerului prin
gaze,vapori,mirosurisaudegajridecldur,cumsuntbuctriile,bile,grupurilesanitare,se
recomand a fi prevzute cu instalaii de ventilare prin aspiraie [1] chiar dac acestea sunt
iluminatenatural.
4.1.2. In cadrul locuinelor instalaiile de ventilare prin aspiraie vor realiza un numr de
schimburiorareaaeruluidecea.45vol/hlaunniveldezgomotcenuvadepi35dB(A).
4.1.3.Uzual,debiteledeaerextrasevorfi[1]:
buctrii45120m
3
/h
bigrupurisanitare3060m
3
/h.
4.1.4.Aerul de compensaie va fi preluat din ncperile nvecinate, de regul, prin grile de
transfer,montatenusauperei.
4.1.5.Serecomandcaventilatoareledebaiesfieprevzutecureleedetimpncorporate,care
vor realiza o ntrziere de 2 minute la pornire i 8 minute la oprire, comanda fiind dat, de
regul,dentreruptoareleiluminatuluincperilor.
4.1.6.Amplasareadispozitivelordeevacuareaaeruluiviciat,nplanulacoperiului,sevafacela
celpuin1mdistandegoluriledeiluminativentilare,depreferatlacoamaacoperiului.
ANEXA4.1.
DOCUMENTECONEXE
[1]. NP016 Normativ privind proiectarea cldirilordelocuit cerine conform L
10/1995.
[2].SR6724/123 Ventilareadependinelordinconstruciiledelocuit.
[3]. I 5 Normativprivindproiectareaiexecutarea
instalaiilordeventilareiclimatizare.
4.2.INSTALAIIDENCLZIRE
4.2.1.Modul de asigurare al confortului termic, difer n cazul locuinelor mansardate de cel al
locuinelorclasice,ntimpcecriteriile,parametriiiniveluriledeperformansuntaceleai[1].
4.2.2.Asigurareaconfortuluitermicsefaceprinsistemuldenclzireales,nstrnscorelarecu
comportamentultermicalelementelordeconstrucieperimetrale.
4.2.3.Ineriatermicmicanvelitoriiipereilormansardeiva impuneinstalaiilordenclzire
aferente spaiilor de locuit mansardate, regimuri de funcionare complet deosebite de cele ale
spaiilordelocuitclasice.
4.2.4.Suplinirea stabilitii termice reduse a spailor de locuit mansardate se va face de ctre
instalaiiledenclzirenesen,prin:
continuitatenfuncionare
prelungireasezonuluidenclzire
programareafuncionrii,zinoapte,aproximativinversdectcelobinuit.
4.2.5. La cldirile existente, n cazul n care reabilitarea, modernizarea i transformarea
instalaiilorvechi,n vederearacordriilaacesteaainstalaiilornoiaferentespaiilormansardate,
este foartecomplicatdinpunctdevederetehnic,sociologic,financiari juridic,serecomand
realizarea unei instalaii noi, autonome, proprie spaiului mansardat, care s asigure nclzirea
spaiiloripreparareaapeicaldedeconsum.
4.2.6.Reabilitarea i modernizarea instalaiilor de nclzire la locuinele existente, precum i
sistemele de nclzire individual a locuinelor, trebuie astfel asigurat nct s fie eficient
economic,prinrecuperareacheltuielilordeinvestiiicucheltuieliminimedeexploatare(energie
termic,energieelectricicombustibiliutilizai).
4.2.7. Pe lng sistemele de nclzire local, se recomand utilizarea sistemelor de nclzire
centraldeapartament,cucirculaieforat.
4.2.8.In cazul amenajrii mansardelor duplex sau al realizrii unor spaii cu arhitectura mai
pretenioas (holuri, livinguri pe dou nivele) se recomand, adoptarea unei combinaii ntre
nclzirealocali nclzireacentral.
4.2.9. In cazurilencareacoperiurile spaiilormansardateauoorientare favorabil(sud/sud
est 15) se recomand ca soluie,pentruprepararea apei calde de consum,utilizarea panourilor
solare,ncombinaiecuinstalaiiledenclziricentraleclasice.
4.2.10.Problematicarealizriiinstalaiilordenclzireaspaiilormansardatencldirinoi,seva
rezolva,ncdinfazeleiniiale,prinproiect,nstrnscorelarecucelelaltecategoriideinstalaii,
urmrinduse:
ncadrareanprevederilenormativuluiC107/1[3]
realizareadistribuiilordeapartament
contorizareaindividualaconsumatorilordeenergietermic[5].
ANEXA4.2.
DOCUMENTECONEXE
[1]. NP016 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuit cerine conform L
10/1995.
[2].I13 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzire
central.
[3]. C 107/1 Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la
cldiriledelocuit.
[4] GP 051 Ghiddeproiectare,execuieiexploatareacentralelortermicemici.
[5] OG 29/2000 Ordonana Guvernului privind reabilitarea fondului construit existent i
stimulareaeconomisiriienergieitermice.
4.3. INSTALAIIDECLIMATIZARE
4.3.1.Avnd n vedere lipsa de inerie termic a structurii nvelitorii mansardei, se recomand
climatizareancperilordelocuitmansardate,celpuinpentrucelesituatenzonaIIIaclimatic
devar(+28C).
4.3.2. Criteriile, parametrii i nivelurile de performan, pentru asigurarea ambianei higro
termice globale normale nu difer, n cazul locuinelor mansardate, de cei specifici locuinelor
clasice[1].
4.3.3.SistemeledeclimatizareconformnormativuluiI598[2],sepotrealiza,nprincipiu,cu:
aparatemobile
aparatedefereastr
dulapurideclimatizare
sistemesplitsaumultisplit
centraledeclimatizare.
4.3.4. Pentru climatizarea locuinelor amenajate n spaii mansardate, din considerente de
reducere a zgomotului, a masei aparatelor, i a spaiilor necesare amplasrii echipamentelor, se
recomandutilizareasistemelorsplitsaumultisplit,rcitecuaer.
4.3.5.Alegerea unitilor interioare ale sistemului split se va face avnd n vedere posibilitile
oferitedevolumetria spaiilormansardaterealizate,precumideimagineaplasticdorit.
4.3.6. Avnd n vedere c unitile interioare ale sistemului split nu asigur i mprosptarea
aeruluidinncperi,esteobligatorierealizareaventilriinaturale.
4.3.7. Amplasareaunitilorinterioarenspaiile mansardatese vafaceastfelca jeturilerecis
speleplafoaneleiferestrelenclinate,frafindreptate,direct,ctreocupani.
4.3.8. Amplasarea unitilor exterioare (de condensare) impune rezolvarea unor probleme
tehnice,legatede:
cerinelearhitecturale
susinereiancorare
acceslamontajintreinere,
strpungereanvelitoriidectreconductefrigorificeielectrice
topireagheiiprovenitedincondens,n cazulunitilorreversibile(pompadecldur)
proteciampotrivatrsnetului
poluareasonor.
ANEXA4.3.
DOCUMENTECONEXE
[1].NP016 NormativprivindproiectareacldirilordelocuitcerineconformL10/1995.
[2]. I5 Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare i
climatizare.
4.4. INSTALAIISANITARE
4.4.1. Cerinele referitoare la igiena apei calitate, debit, cantitate, precum i cele ale evacurii
apelor uzate, sunt aceleai, att n cazul cldirilor de locuit clasice, ct i n cazul amenajrii
locuinelornspaiimansardate,isuntceleenunatencadrulnormativuluiNP01697[1].
4.4.2. Realizarea instalaiilor sanitare n cazul amenajrii spaiilor de locuit mansardate, se va
subordona att posiblitilor de racordare la instalaiile existente ct i cerinelor de utilizare
funcional a spaiilor cu nlimi mai mici, pentru bi i buctrii, cerine n cele mai multe
cazuricontradictorii(coloanalainterior,obiectesanitarespreexterior).
4.4.3. Conformaia spaiului mansardei va fi determinant pentru rezolvarea canalizrilor
menajerepesteplac,precumiaalegeriitipurilordeobiectesanitarecorespunztoare.
4.4.4. Configuraia instalaiilor sanitare existente, starea de uzur a acestora, lipsa de
performanaechipamentelorderidicareapresiuniisauinexistenalor,regimulnecorespunztor
de furnizare al apei reci sau calde, sunt problemele care trebuie rezolvate din punct de vedere
tehnic, financiar i sociologic, n vederea racordrii instalaiilor sanitare aferente amenajrii
spaiilormansardatelafondulconstruit(existent).
4.4.5. In cazul construirii de spaii mansardate peste terase, canalizrile interioare ale apelor
meteoricenuvormaiputeafiutilizate,fiindnecesarenlocuireaacestoracujgheaburiiburlane.
4.4.6. Realizarea alimentrii cu ap a spaiilor mansardate n cldiri noi se va face cu condiia
contorizriifiecruiconsumator(apartament).
ANEXA4.4.
DOCUMENTECONEXE
[1].NP016 NormativprivindproiectareacldirilordelocuitcerineconformL10/1995.
[2]. I 9 Normativpentruproiectareainstalaiilorsanitare.
[3].C90 Normativpentrucondiiilededescrcareaapeloruzatenreeleledecanalizarea
centrelor populate.
4.5. INSTALAIIDEGAZENATURALE
4.5.1.Incazulutilizriigazelornaturale,laamenajareaspaiilordelocuitnmansarde,sevaine
seama,obligatoriu,deprevederilenormativului1698[1]respectivdeprincipiu:
ncperile nu trebuie s prezinte pericol de incendiu, prin aprinderea materialelor i a
elementelor combustibile, datorit radiaiei termice directe sau a transferului de cldur prin
conveciesauconducie.
pentru nclzirea de apartament, cazanul tip TURBO, la care, prin tubulatur etan, se
asiguraccesuldinexterioralaeruluinecesararderiiievacuareanexterioragazelordeardere
[1]cap.8.4.sepoatemontanbuctrie,vestibul,debara,darnuncameredelocuitsaubi[2].
4.5.2.Instalaiile interioare de utilizare a gazelor, se vor realiza n conformitate cu prevederile
normativului I 698 [1], precum i a reglementrilor tehnice privind lucrrile de proiectare i
executareasistemuluidealimentarecugaze naturale,impunndrezolvri specificeacestora,n
rezolvareaconstruciiloraspaiilormansardate.
4.5.3.Racordarea instalaiilor interioare de gaze, proprii fiecrei uniti locative, la coloana
existent n spaii comune sau instalaia exterioar se va face printro singur derivaie n
condiiileimpusedereglementri.
4.5.4.Nuseadmite:
trecereaconductelorunuiapartamentprinaltapartament
trecereaconductelorcomuneprinapartamente
trecereaconductelorprinspaiineventilate
montarea,conductelornglobate nelementeledeconstruciealepardoselii.
4.5.5.Esteinterzistrecereaconductelorprin:
couriicanaledeventilare
puuriicameredeascensoare
ncperineventilateispaiinchisecurabisaualtemateriale
ncpericuumiditatepronunat
cmripentrupstratalimente
podurilecldirilor
WCuri
locurigreuaccesibilencarentreinereanormalaconductelornupoatefiasigurat.
4.5.6.Sevaevita,deregul,trecereaconductelorprincamerededormitneprevzutecuinstalaii
degazenaturale.
4.5.7.Incazulbuctriilor(oficiilor)amenajatenmansardecugradulIIIIVVrezistenalafoc,
construite din materiale combustibile, se recomand utilizarea plitelor electrice n locul
aparatelorcuflacrdeschis(aragaze).
\
ANEXA4.5
DOCUMENTECONEXE
[1].I6 Normativpentruproiectarea iexecutareasistemelordealimentarecu gaze
naturale.
[2J.GP051 Ghiddeproiectare,execuieiexploatareacentralelortermicemici.
[3].NP016NormativprivindproiectareacldirilordelocuitcerineconformLegiinr.10/1995
privindcalitateanconstrucii.
4.6.INSTALAIIDEGAZEPETROLIERELICHEFIATE(GPL)
4.6.1. In cazul utilizrii GPL, amenajarea spaiilor de locuit n mansarde va ine seama
obligatoriudecondiiileimpusedenormativulI 3199[1].
4.6.2. Utilizarea GPL este permis numai n cldiri neracordate la reeaua dedistribuie a altor
gazecombustibile.IntrocldireestepermisutilizareaGPLproveninddelaunsingursistemde
alimentarecurecipientefixesaumobile.
4.6.3. Distana minim de siguran ntre depozitul de GPL cu recipiente mobile (baterii de
butelii)icldireade locuit,vafide30m,nconformitatecuprevederile normativuluiI3199
[1].
4.6.4. Distanele minime de siguran ntre depozitele de GPL cu recipiente supraterane i
cldirile de locuit, vor fi n conformitate cu prevederile din normativul 13199 [1] funcie de
capacitateadepozitului.
4.6.5. Instalaiile interioare de utilizare a GPL se vor rezolva n conformitate cu prevederile
normativului I 3199 [1] precum i a reglementrilor tehnice privind lucrrile de proiectare i
executareasistemuluidealimentarecugazepetroliereGPL,enunatenanexaacestuia.
4.6.6.Incazulbuctriilor(oficiilor)amenajatenmansardecugradulIIIIVVrezistenlafoc,
construite din materiale combustibile, se recomand utilizarea plitelor electrice n locul
aparatelorcuflacrdeschis(aragaze).
ANEXA4.6.
DOCUMENTECONEXE
[1]. I 3199 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze
petrolierelichefiate(GPL).
4.7. INSTALAIIELECTRICE
4.7.1. Consideraiile generale de racordare a instalaiilor electrice, noi, aferente amenajrii
spaiilormansardate la instalaiile existente sunt analoage celor fcutepentru celelalte categorii
deinstalaii,darlaoscardiferit.
4.7.2. Racordarea instalaiilor electrice la circuitele existente n cldire va antrena intervenii
minoredereabilitare,modernizaresauamplificareaacestora,datfiindamplasarea,deregul,a
distribuiilor electrice n prile comune ale imobilului, precum i a faptului c necesitile de
spaiisuntmicipentruaceastcategoriedeinstalaii.
4.7.3. Instalaiile electrice de toate categoriile specifice locuinelor, nu difer n cazul spaiilor
mansardatedecelalspaiilor clasice[1,2].Caparticulariti,potapareoportunitisaucerine
noi,respectiv:
protecia diferenial a circuitelor de lumin i priz, pentru diminuarea riscului de
incendiu,conformnormativ I 798cap4.1.29i4.3.4.[1]
acionareadeladistanaferestreloriadispozitivelordeproteciecontransoririi
instalaiiantiefraciepentruferestreledeacoperi
dezghearea electric a jgheaburilor i burlanelor sau a platformelor unitilor de
condensarereversibile(pompadecldurclimatizare).
4.7.4. Tipuldistribuieiimoduldepozare(aparent,ngropat,nglobat,nplinte,etc.)respectiv
tipulconductelorelectrice,sevoralegenfunciedeinflueneleexterne,pebazaprevederilordin
Anexa3lanormativulI 798[1]
4.7.5. Amenajarea locuinelor mansardate, n spaii existente sau peste terase, va trebui s in
seamacprezenaantenelor(pilonilor)deteleviziunesautelefoniemobilevaimpunerezolvarea
unor probleme tehnice complicate i costisitoare, inclusiv luarea de msuri de combatere a
poluriielectromagnetice.
In cazul imobilelor multifamiliale rezolvrile tehnice vor fi ngreunate de interesele i
posibilitilematerialeifinanciare,diferite,alelocatarilor(proprietarilor).
ANEXA4.7.
DOCUMENTECONEXE
[1]. I 7 Normativpentruproiectareaiexecutarea
instalaiilorelectricelaconsumator,cutensiunipnlalOOOV.
[2].PE136 Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatulnaturalartificialin
utilizricasnice.
[3].NP016 NormativprivindproiectareacldirilordelocuitcerineconformL10/1995.
4.8.REUTILIZAREASIRESTAURAREAINSTALAIILOREXISTENTEDEPE
ACOPERIURILECLDIRILORLACARESEVORAMENAJAMANSARDE
4.8.1.Couriledefumactive,existente,semeninnfunciunezidinduieledevizitaresituaten
spaiilencareseamenajeazmansarde.
4.8.2.Courile de fum inactive pot fi restaurate i repuse n funciune pentru noile instalaii de
nclzireiventilaremecanicdeevacuare,saureutilizatepentrutraseelecablurilorantenelor.
4.8.3.Courile de ventilare natural existente se menin n funciune i se vor ngloba, devia,
transforma,n cadrulcompartimentrilormansardelor.
4.8.4.Conducteledeventilareacanalizrilorvorfiutilizate,dupadaptare,pentrunoileinstalaii
sanitarealemansardelor.
4.8.5.Incazulmansardelor,cesevorrealizapesteteraseexistente,receptoriideapemeteoricese
vor plomba, sau utiliza pentru drenajul jardinierilor (serelor interioare) construite n spaiul
amenajat.
4.8.6.Posibilele conducte, vase de expansiune deschise, rezervoare de ap etc. aparinnd
instalaiilor existente, situate n poduri n care se vor amenaja mansarde, vor fi meninute n
funciune,restaurate,transformateiadaptatecerinelordearhitecturalenoilorspatii.
4.8.7.Cablajele existente de antene radio, televiziune, se vor menine n funciune, reorientnd
poziiile antenelor i traseele cablurilor, funcie de cerinele sau posibilitile oferite de
amenajareaspaiilormansardelor.
4.8.8.Orice element de instalaii inactiv, prsit, care nu poate fi reutilizat in cadrul amenajrii
mansardei,vafidemontat.