Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NCHIRIERE

I. Prile contractante
Intre__________________________________________________________________,
cu sediul n___________________________________________________ reprezentat
prin__________________________________________________ n calitate de locator
i S.C. _____________S.R.L.cu sediul n ________________________________,
reprezentat prin ______________________________, administrator n calitate de
locatar
s-a ncheiat prezentul contract de nchiriere.
I I. Obiectul contractului
Art.1- Obiectul contractului este obinerea folosinei bunului imobil sau mobil nciriere !
"ali #entru #ro$ra% &e 'or%are #ro'e"ional ! pre"tire teoretic, situat n incinta unitii
de n#m$nt.
III. Ter%enul
Art. %- &ermenul nchirierii este de__________ani cu ncepere de la data
______________________ 'i se poate prelun"i prin act adiional.
I (. Preul
Art. (- )reul nchirierii - chiria pentru folosirea obiectului nchirierii este de______________
'i #a fi achitat n raport cu durata de timp n care este folosit sala.
(. Plata ciriei
Art. *- )lata chiriei se #a face lunar, cel mai t$rziu p$n la sf$r'itul lunii pentru care se face
plata, n funcie de durata de timp n care a fost folosit sala.
Art. +. )lata chiriei se face prin casierie sau cont bancar.
Art. ,. -eplata chiriei la termen, autorizeaz pe locator s solicite rezilierea contractului, cu
respectarea unui termen de prea#iz de %. de zile calendaristice.
( I. Obli$aiile locatorului
Art. /- 0ocatorul se obli"
a1 s predea bunul cu toate accesoriile sale n stare corespunztoare folosinei
pentru care a fost I-23I4IA& 'i s-i ntrein n aceast stare tot timpul c$t
dureaz nchirierea5
b1 s e6ecute toate lucrrile de reparaii care nu sunt n sarcina locatarului5
c1 s asi"ure folosirea bunului nchiriat n tot timpul contractului "arant$nd
locatarul contra pierderii totale sau pariale a bunului, contra #iciilor bunului
ori tulburrii folosinei bunului.
d1 7 dein toate a#izele necesare desf'urrii unui pro"ram de formare
profesional
e1 7 pun la dispoziia locatarului sli dotate corespunztor procesului
didactic.

( I I. Obli$aiile locatarului
Art. 8- 0ocatarul se obli"
a1 s foloseasc bunul nchiriat dup destinaia care rezult din contract5
b1 s plteasc chiria conform pre#ederilor art. ( 5
c1 la sf$r'itul contractului s restituie bunul nchiriat pe care l-a primit n
aceea'i stare n care l-a primit la nceput
(III . Liti$ii
Art. 1. ! 0iti"iile de orice fel decur"$nd n e6ecutarea prezentului precontract de nchiriere
sunt de competena instanei 9udectore'ti de drept comun sau arbitra9ului
I) . Clau*e "#eciale
Art. 11- :n raport de natura 'i specificul obiectului nchirierii prile pot pre#edea prin
contract clauze speciale de folosire a acestuia, obli"aii 'i "aranii suplimentare, cazuri de
reziliere a acestuia 'i altele
Art. 1;.- 0ocatorul deine toate autorizaiile le"ale pentru desf'urarea pre"tirii teoretice.
) . )rezentul precontract se ncheie n dou e6emplare, c$te unul pentru fiecare
parte.
Data
------------------------------------
Locator Locatar
----------------------------------------------- 7.2. _______________________