Sunteți pe pagina 1din 7

Aprobat la sedinta catedrei

Psihologie si Asistent social


din.
proces verbal nr..
Sef catedr.


Universitatea de Stat Alecu Russo
Facultatea Pedagogie, Psihologie i Asisten#$ social$CURRICULUM
Etica i deontologia profesional#
Specialitatea Psihologie
Informa&ii despre titularul de curs:
Nume: Natalia Gu&u
Titlu tiin&ific: Lector universitar
Informa&ii de contact: e-mail: ngutu@mail.ru
Orar consulta&ii: Vineri, 14.00-17.00


2

1. Repartizarea orelor conform planului de studii

Denumirea disciplinei Etica i deontologia profesional#
Total ore Forma de
nvtmnt
Sem. Nr.
credite
auditoriale St.ind.dir.
Ore
prelegeri
Ore
seminare
Ore
laborator
Forma
evaluare
Studii cu
frecvent
la zi
1 4 45 45 15 30 - ex

2. Descrierea disciplinei:
a) Locul i rolul disciplinei 'n contextul concep&iei form#rii specialistului

n cadrul disciplinei de studiu Etica si deontologia profesional, etica apare ca o filozofie
practic, fiind studiat nu numai pentru a afla ce este bine si ru, dimensiunea moral a
personalittii si societtii, virtute si vicii, mil, perfectiune, dar pentru a deveni virtuos, bun,
moral etc. Scopul studierii disciplinei const nu numai n acumularea unui anumit bagaj de
cunostinte, ci n a orienta studentii spre valori si virtuti supreme, fapte bune, tendinte spre
perfectiune continue, comportament moral.
Etica, ca parte component a disciplinei de studiu, va deveni util pentru viitorii specialisti
numai atunci cnd cunostintele asimilate, deprinderile si priceperile formate se vor materializa n
comportarea studentilor n perioada studiilor si apoi n activitatea profesional.
Deontologia profesional este un suport fundamental n pregtirea profesional a
psihologilor, asigur pregtirea teoretic si practic bazat pe principiile etice si standardele
generale ale Codului Deontologic al psihologilor.

b) Competen&e dob'ndite:
Cunoatere i 'n&elegere (cunoasterea conceptiei formrii specialistului psiholog;
obiectivele de baz si competentele specialistului la specialitatea Psihologie)
ntelegere rolul disciplinei Etica si deontologia profesional n formarea chipului moral al
viitorului specialist;
ntelege importanta moralittii n formarea imaginii profesionale a psihologului;
ntelege conceptiile morale, experienta practic a ndrumtorilor omenirii si a filozofilor
moralei;
ntelege importanta respectrii Codului Deontologic n activitatea profesional;
Cunoaste rolul activittii psihologului n diferite domenii de activitate, n crearea si
mentinerea confortului psihologic;
ntelege valoarea comportamentului virtuos al psihologului n activitatea profesional.
Cunoaste principiile fundamentale, standardele generale ale Codului Deontologic;
Explicare i interpretare (interpreteaz si explic functiile si rolurile psihologului ca
profesionist)
Explic notiunile fundamentale ale eticii;
Argumenteaz functiile si problematica eticii;
Explic continutul experientei morale;
Argumenteaz impactul comportamentului moral asupra continutului si rezultatului activittii
profesionale.
Explic si interpreteaz rolul si functiile psihologului ca profesionist.
Instrumental aplicativ
3
Determinarea si aplicarea n situatii practice concrete a diverselor roluri si functii
profesionale n dependent de trebuintele si problemele beneficiarilor;
Respectarea si aplicarea principiilor etice profesionale n solutionarea problemelor clientilor;
Proiectarea strategiilor de interventie n corespundere cu functiile si rolul psihologului.
Atitudinale (constientizarea de ctre student a principiilor eticii profesionale si a
modului corect de raportare la situatii concrete)
Dezvolt o atitudine responsabil fat de propriul comportament n mediul profesional,
comunitate;
Propag un comportament virtuos n societate;
Respect diferentele de cultur, religie, vrst, etnie, statut, orientare etc.;
Se angajeaz continuu n dezvoltarea armonioas personal si profesional;
Dezvolt independenta gndirii, spiritului critic.
c) Con&inutul cursului: Introducere n specialitate. Conceptia formrii specialistului Psiholog.
Etica ca stiint normativ si filozofie practic. Etica profesional. Notiunile fundamentale ale
eticii si ale experientei morale. Codul etic al psihologului. Cultura moral a psihologului.
Aspectele etice ale activittii psihologului n diferite domenii.
d) Strategii didactice:
Curs: expunere, exemplu demonstrativ, dezbateri, descoperire dirijat, sinteza cunostintelor.
Seminar: sinteza cunostintelor, descoperirea dirijat, activitate n grup, graficare conceptual,
studiu de caz.
3. Distribuirea modular# a cursului
Nr. de ore 15/30
Studii cu frecvent la zi Studii cu frecvent redus
Te
ma
Unittile tematice ale cursului
Prelegeri Seminare Prelegeri Seminare
Plan (puncte de reper, aplicatii
Practice pentru seminare
Aud.

l.i.dir.

Aud

l.i.dir. Aud. l.i.dir. Aud. l.i.dir
1. Introducere 'n specialitate 2 - - -
1. Obiectivul de baz si
competetentele specialistului la speiclitatea
Psihologie;
2. Studiile la ciclul I (studii
superioare de licent), durata,
titlul obtinut;
3. Planul de nvtmnt.
Posibilittile de angajare n
cmpul muncii.


2. Etica ca tiin#$ normativ$ i
filozofie practic$
2 4 - -
1. Etica si morala: definitii;
2. Dimensiunea moral a
personalittii si societtii;
3. Particularittile functionrii
moralei n societate;
4. Paradoxul evalurii morale
si a comportamentului moral.
Aplicaii practici:
Formulati deviza vieii mnevoastre
analiz!nd-o din punct de de vedere
al paradoxsului evalu$ evalu$rii

4
'i comportamentului
Moral.
.
3. No#iunile fundamentale ale
eticii i experien#ei morale
4 - -
1. Notiunile fundamentale ale
Eticii: Ideal, Bine si ru,
Datorie si constiint, Libertate
si responsabilitate, Virtute si
vicii, Fericire;
2. Experienta moral. Notiunea
plcerii, utilului, milei,
perfectiune. Etica lor si cile
de obtinere.
Alicaii practice:
Prezentaii un set de aforizme g!nduri
g!nduri filozofice, care dezv$luie sensul
sensul unor noiuni fundamentale a eticii,
etici!,argument!ndule...

4. Concep#iile etice ale um$torilor
omenirii
- 4 - -
1. Conceptiile si ideile morale
ale lui Confucius, Budda, Moise,
Isus Hristos, Muhamed;
2. nvtturile etice si ideile ale lui
morale ale lui Socrat, Epicur,
Kant.
Alicaii practice:
Evedeniai 2 idei morale ale
!ndrum*torilor omenirii,argumen-
t!ndule ca viitori psihologi


5. Etica profesional$ 2 2 - -
1. Etica profesional. Notiune.
Tipuri.
2. Functiile eticii;
3. Etica si deontologia
profesional.
Alicaii practice:
Prezentaii coninutul Codulu!.
moral al studentului.

6. Etica i deontologia
profesional$ a psihologilor
4 6 - -
1. Problemele eticii
profesionale n activitatea
psihologului;
2. Psihologia n sistemul
stiintelor sociale;
3. Cultura moral a
psihologului;

5
4. Personalitatea psihologului;
5. Codul deontologic al
psihologului.
Alicaii practice:
Eseu.Ca viitor psiholog eu
n-am sa-mi permit sa....
7. Aspectele etice ale activit$#ii
psihologului
2 4 - -
1. Aspectele etice ale
activittii psihodiagnostice si
de corijare;
2. Aspectele etice ale activittii
de consiliere si profilactic;
3. Psihologul si mass-media;
4. Cabinetul psihologului.
Alicaii practice:
1Evedeniai etapelor de
preg$tiri 'i prezentare a
unui discurs,lecii .
2.Prezentai planul cabinetulu!
psihologulu!


8. Aspectele etice ale asisten#ei
psihologice 'n diferite domenii
3 6 - -
1. Aspectele etice ale activittii
psihologului n:
a) Institutiile de nvtmnt;
b) Institutiile medicale;
c) Institutiile penitenciare;
d) Serviciile sociale
Aplicaii practice
Evideniai 5 deprinderi de lucru
a psihologulu! 'i descriei c*ile de
formare a lor.

15 30 - -

4. Bibliografia:
1. Blanut M. Codul etic al functionarului public / M. Blnut, Chisinu: 2000.
2. Capcelea V. Etica juridic / V. Capcelea, Chisinu: 2004. 240p.
3. Cornitchi S. Serviciul psihologic n grdinita de copii / S. Cornitchi, Chisinu: Lumina, 1996.
60p.
4. Srbu T. Introducere n deontologia comunicrii / T. Srbu, Iasi: 1998.
5. Platon C. Serviciul psihologic scolar / C. Platon, Chisinu, 2001. 167p.
6. Iycenon A, Anpecxn P. 3rnxa / A. Iycenon, P. Anpecxn, Mocxna: Iapapnxn, 2000.
472 crp.
7. Kornuep ., uamnep B. Hearornuecxax +rnxa / . Kornuep, B. uamnep, Knmnnen:
Brnnnna, 1984.
8. Hemon P. Hcnxonornx: Vuennx nx cryenron ntcm. ne. yue. saneennn: B 3xn. 4-e
nsanne / P. Hemon, Mocxna Mocxna: BHAOC, 2003. Kn.2: Hcnxonornx opasonannx.
608 crp.
6
9. Onuapona. Texnonornx opasonannx npaxrnuecxoro ncnxonora / Onuapona.
10. Hcnxonornuecax narnocrnxa / Ho pe. K. Iypennua, E.M. Fopncono, 2-e ns., ncnp.
Mocxna: VPAO, 2000. 304 crp.
11. Hcnxonornx. Cnonapt / Ho pe. A. B. Herponcxoro, M.I. pomencxoro, Mocxna:
Honnrnsar, 1990. 494 crp.
12. Hcnxonor n omxontnom yupexenn: Meronuecxne pexomenannn x npaxrnuecxo
exrentnocrn / Ho pe. T. B. Honpenrteno, Mocxna: Inom n , 2002. 144 crp.
13.Meneena I.H.3rnxa connantno paort.Vue.nocone nx cry.ntcm.yue.saneenn.-
M.:Iymannr.ns.nenrp Bnaoc.2002.-208c
14.Texnonornn connantno paort:Vuennx/Ho om. pe.npo].E.H.uonocrono.-M.:HH
uPA-MF2004.-400c.


5. Lucrul individual dirijat

Timpul total (ore pe semestru) al activittilor de studiu individual pretinse studentului

(completai cu zero activit$ile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 4 8. Pregtire prezentri orale 4
2. Studiu dup manual, suport de curs 4 9. Pregtire examinare final 4
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Consultatii 4
4. Documentare suplimentar n bibliotec 4 11. Documentare pe teren -
5. Activitate specific de pregtire (ore) 4 12. Documentare pe
INTERNET
5
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 4 13. Activitti de promovare a
Stilului de viat teren, spital
-
7. Pregtire lucrri control 4 14. Alte activitti -
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 45 ore

6. Evaluare: (forma, formula, exigene, regulament, chestionar pentru proba de evaluare final$,
tematica tezelor de an)
Forma de evaluare examen scris, formula: media evalurii curente / 0,6 +nota ex / 0,4 =
nota final.

7. Chestionar de evaluare final#
Subiecte pentru examen la Etica i deontologia profesional#
1. Determinati notiunea de etic, moral si moralitate.
2. Demonstrati esenta dimensiune morale a personalittii.
3. Demonstrati esenta dimensiune morale a societtii.
4. Argumentati particularittile functionrii moralei n societte.
5. Determinati n ce const paradoxul evalurii moralei.
6. Determinati n ce const paradoxul comportamentului moral.
7. Proentati functiile eticii.
8. Specificati notiunea de etica profesional,continut.
9. Descrieti Idealul ca notiune a eticii.
10. Binele si rul. Demonstrati natura si interdependenta lor.
11. Comparati esenta notiunii de datorie si constiint.
12. Analizati notiunea de libertate, necesitate si responsabilitate.
13. Determinati esenta notiunii de virtute si viciu.
14. Explicati notiunea de fericire ca categorie fundamental a eticii.
7
15. Dezvluiti esenta notiunei plcerii si etica plcerii.
16. Descrieti violenta si nonviolenta ca categorie a eticii.
17. Descrieti notiunea de perfectiune si demonstrati cile de obtinere a ei.
18. Analizati nonviolenta ca categorie a moralei.
19. Descrieti particularittile eticii profesionale a activittii n sistemul om-om.
20. Determinati particularittile profesiei psihologului si nsemntatea ei moral.
21. Descrieti portretul profesional al psihologului.
22. Analizati Codul deontologic al psihologului. Importanta. Structura.
23. Caracterizati principiile etice: respectarea drepturilor si demnittii umane.
24. Caracterizati principiile etice: responsabilitate profesioal si social.
25. Caracterizati principiile etice: integritatea profesional.
26. Descrieti standardele de competent.
27. Descrieti standarde cu privire la relatiile umane.
28. Descrieti standarde de confidentialitate.
29. Descrieti standarde de conduit colegial.
30. Descrieti standarde de nregistrare, prelucrare si pstrare a datelor.
31. Specificati personalitatea psihologul si mass-media.
32. Descrieti standarde generale n relatiile de consiliere.
33. Determinati aspecte etice n consilierea telefonic.
34. Enumrati standarde etice generale n relatiile de psihodiagnostic.
35. Analizati statutul psihologului scolar, sarcinile si functiile .
36. Caracterizati personalitatea psihologului n sistemul de nvtmnt-
37. Determinati care snt drepturile si obligatiunile psihologului scolar. Codul etic.
38. Descrieti drepturile si obligatiunile psihologului n institutiile medicale.
39. Analizati statutul, drepturile si obligatiunile psihologului din sistemul penitenciar.
40. Proactati drepturile si obligatiunile psihologului n sistemul serviciilor de AS-.

S-ar putea să vă placă și