Sunteți pe pagina 1din 1

Solicitare schimbare titular contract de furnizare gaze naturale

Documente necesare
1
:
Persoana fizi ca Persoana juridica Asociatie de propri etari
Copie act identitate presedinte -
2 exemplare
Copie CUI / CIF 2 exemplare Copie Hotarare
J udecatoreasca
2 exemplare
Copie act spatiu 2 exemplare Copie act spatiu 2 exemplare Copie Cod Fiscal
2 exemplare
Acordurile coproprietarilor insotite de
copiile actelor de identitate (daca este
cazul) 2 exemplare
Acordul proprietarului insotit de
copia actului de identitate (daca
este cazul) 2 exemplare
Copie act identitate
presedinte 2 exemplare
Acordul proprietarului insotit de copia
actului de identitate (daca este cazul)
2 exemplare
Contul bancii platitoare
1 exemplar
Delegatie din partea
Asociatiei 2 exemplare
Acordurile celorlalti utilizatori insotite
de copia actelor de identitate (daca este
cazul) - 1 exemplar
Copie act identitate persoana
delegata 2 exemplare

Cerere de reziliere din partea firmei
care a parasit locul de consum (daca
este cazul) 1 exemplar
Delegatie din partea firmei
2 exemplare

Proces verbal de predare-primire al
imobilului in care se pecifica indexul
contorului de gaze natural (daca este
cazul) 1 exemplar
Cerere de reziliere din partea
firmei care a parasit locul de
consum (daca este cazul)
1 exemplar

Proces verbal de predare-
primire al imobilului in care se
pecifica indexul contorului de gaze
natural (daca este cazul)
1 exemplar

Acordurile celorlalti utilizatori
insotite de copia actelor de
identitate (daca este cazul) -
1 exemplar


Suplimentar:
Stampila firmei / asociatiei ;
Serie contor . index la data depunerii cererii mc;
Dovada achitarii la zi a debitelor

Noul titular de contract este de acord sa preia eventualele debite nefacturate la data prezentei
(contravaloare consum gaz, taxe, servicii).
In situatia emiterii facturii pe numele fostului client, suma va fi transferata in contul noului client, iar la
momentul platii trebuie transmis numele actualului client / codul noului client.


Consilier clienti: Data ..
Semnatura
L.S. Semnatura solicitant

L.S. (daca e cazul)

1
: in functie de particularitatile actelor pe care dvs. le prezentati, pot fi solicitate documente
suplimentare fata de cele mentionate mai sus.