Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Cnd cererea nu ndeplinete aceste cerine:) reclamantului i se vor comunica in


scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea
comunicarii
2. incheierea de anulare a cererii de chemare in judecata poate i atacata: !)cu cerere
de ree"aminare in termen de 1# zile de la data comunicarii incheierii
$. %ntampinarea: )tre!uie depusa in termen de 2# de zile&&
'. (udecata poate dispune: )citarea paratului la intero)atoriu chiar si din oiciu..
#. *odiicarea cererii de chemare in judecata: !) se poate ace numai pana la primul
termen la care acesta este le)al citat
+. Cercetarea procesului: !) se deasoara in camera de consiliu , in ata priemi
instante ,daca le)ea nu prevede altel.
,. -manarea judecatii prin invoiala partilor: ) nu se poate incuviinta decat o
sin)ura data
.. /ipsa partii le)al citate :) nu poate impiedica judecarea cauzei, daca le)ea nu
dispune altel
0. 1artea care a depus cererea personal sau prin mandatar:&&..
10. 1artile nu au termenul in cunostinta: ) in cazul reluarii judecatii, dupa ce a ost
suspendata
11. (udecatorul va respin)e motivat cererea de depunere la dosar a inscrisului, in
intre)ime sau in parte, cand: !)depunerea inscrisului ar incalca indatorirea le)ala
de pastrare a secretului
12. -cela caruia i se opune un inscris su! semnatura privata:c) are acultatea sa
recunoasca, ie sa conteste scrierea ori semnatura.
1$. cand se contesta scrierea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste un inscris :
c) instanta va proceda la veriicarea inscrisului prin:e"pertiza2 orice alte mijloace de
pro!a admise de le)e.
1'. 1ro!a cu martori este admisi!ila: c) daca partea s3a alat in imposi!ilitate
materiala sau morala de a3si intocmi un inscris pentru dovedirea actului juridic
1#. %nceputul de dovada scrisa: c) poate ace dovada intre parti numai daca este
completat prin alte mijloace de pro!a, inclusiv prin pro!a cu martori ori prin
prezumtii.
intrebarea 10. recuzarea expertului: a) se poate face pntru alte motive decat recuzarea judecatorului; b) se
poate face numai in termen de 5 zile de la numirea expertului; c) se judeca cu citarea partilor
11. Solutionarea cererii de asigurare a probelor: a) se face intotdeauna cu citarea partilor; b) se face in
sedinta publica daca obiectul il constituie audierea martorilor; c) se face prin incheiere care nu este supusa
nici unei cai de atac daca cererea este admisa
12. Administrarea probelor asigurate: a) trebuie facuta imediat ce cererea a fost admisa; b) administrarea
probei se face printr-o incheiere care nu este supusa nici unei cai de atac