Sunteți pe pagina 1din 15

Subiectul Pag

Cap. 1. Denumire, Scop, Destinatie 1


Cap. 2. Baza legala
Cap. 3. Generalitati CATIA V5
Cap. 4. Descriere SKETCHER
Cap. 5. Descriere PART DESIGN
Cap. 6. Descriere DRAWING
Cap. 7. Exemplificare
Cap. 8. Concluzii
BibliografieCAP.1 DENUMIRE, SCOP, DESTINATIE


1. Denumire
Denumirea completa a lucrarii este INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU PROGRAMUL
DE PROIECTARE CATIA V5 GENERARE CORPURI IN 3D SI REPREZENTAREA LOR
IN DESEN DE EXECUTIE.

2. Scop
Lucrarea defineste modalitatea de proiectare 3D (solide prelucrate mecanic), precum si
transferarea modelului astfel creat in format de desen de executie, folosind programul de
proiectare CATIA V5.
Se face mentiunea ca prezenta lucrare contine instructiuni pentru varianta CATIA V5R7, pentru
varianta CATIA V5R5 fiind posibil ca anumite instructiuni sa nu se regaseasca, in sensul ca,
pentru aceasta varianta, nu sunt disponibile instructiunile respective.
3. Destinatie
Lucrarea este destinata compartimentelor de proiectare, in vederea instruirii personalului pentru
lucrul cu programul de proiectare CATIA V5 .CAP.3 BAZA GENERALITATI CATIA V5


1. Deschiderea unei sesiuni de lucru

Dupa ce s-a lansat programul CATIA V5 se apasa pe iconita apare fereastra de dialog:


Se selecteaza Part Design, Drawing in functie de ce se doreste sa se obtina.

2. Salvarea unei sesiuni de lucru

Dupa un anumit timp(de lucru), sau chiar la inceput, trebuie salvat fisierul de lucru.
Modalitatea este urmatoarea:
FileSave AsSe alege numele fisierului si locatia sa.

3. Incadrarea pe ecran a tuturor elementelor desenate

Pentru aceasta se apasa pe iconita .

4. Navigarea pe ecran

Pentru aceasta se apasa pe iconita .
Procedura: dupa activarea comenzii se tine apasata tasta din stanga a mouse-ului si se misca
obiectul selectat pe ecran, in pozitia dorita.


5. Rotirea obiectelor

Pentru aceasta se apasa iconita .
Procedura: dupa activarea comenzii se tine apasata tasta din stanga a mouse-ului si se roteste
obiectul dorit, in pozitia dorita.

CAP.4 DESCRIERE SKETCHER


Pentru a intra in meniul de Sketcher (Schita) se apasa pe iconita si se selecteaza apoi unul din
planele xy, xz sau yz.1. Apasarea conduce la desenarea unui profil compus din linii si arce.

Pentru a desena linii se apasa, simplu, pe o anumita locatie a spatiului de lucru.
Pentru a desena arce se tine apasata tasta din stanga a mouse-ului si se descrie astfel arcul de
cerc dorit.
Pentru a incheia comanda se da dublu-click in punctul in care se doreste incheierea profilului.

2. Apasarea conduce la desenarea unui profil dreptunghiular.

De asemenea, aceasta comanda poate definii profile particulare.
Accesarea lor se face prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei :

A. Iconita defineste un profil rectangular, folosind trei puncte.

B. Iconita defineste un paralelogram, folosind trei puncte.

C. Iconita defineste un profil de tip gaura alungita longitudinal, folosind doua puncte.

D. Iconita defineste un profil de tip gaura alungita cilindric, folosind doua puncte.
De fapt, se parcurg urmatorii pasi: se defineste, initial, centrul arcului de cerc, apoi, se
apasa pentru definirea razei si punctului de start al arcului, apoi, se misca cursorul pentru
a defini punctul de sfarsit al arcului si, in final, se defineste, aleatoriu, dimensiunea
profilului, prin apasarea pe conturul acestuia.

E. Iconita defineste un profil de tip gaura cheie.

Se parcurg urmatorii pasi: initial, se defineste centrul razei mari, apoi se defineste centrul
razei mici dupa care urmeaza definirea unui punct pe profil pentru definirea razei mici
iar, in final, un punct pe profil pentru definirea razei mari.

F. Iconita creeaza un hexagon prin definirea razei cercului circumscris.

3. Apasarea permite crearea unui cerc prin marcarea centrului sau.
De asemenea, prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei se pot defini profile ca:

A. Iconita defineste un cerc prin trei puncte.
B. Iconita defineste un cerc prin introducerea, intr-o fereastra de dialog, a
coordonatelor centrului cercului si dimensiunea razei.
C. Iconita defineste un cerc, tritangent, prin selectarea a trei elemente.
D. Iconita defineste un arc de cerc de-a lungul a trei puncte.
E. Iconita defineste un arc de cerc de-a lungul a trei puncte, incepand cu limitele.
F. Iconita un arc de cerc.
Procedura: se defineste un punct pentru definirea centrului arculuise defineste raza
arcului si punctul de start si, in final, se defineste punctul de sfarsit al arcului de cerc.

4. Apasarea conduce la crearea unui profil spline, prin definire de puncte.


Profilul se incheie prin dublu click pe ultimul punct. Prin apasarea pe sageata din dreapta jos a
iconitei se selecteaza si se poate defini o curba de legatura intre doua profile.

5. Apasarea permite crearea unei elipse, utilizand trei puncte.
Procedura: se defineste, initial, centrul elipseise defineste un punct care va defini axa mare si
orientarea elipseise defineste apoi un punct pe profilul creat.
Prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei se pot desena urmatoarele profile:

A. Iconita defineste o parabola, prin focar
Procedura: se defineste un punct pentru localizarea focaruluise defineste apoi un punct
pentru apexse defineste punctul de start al paraboleise defineste punctul de sfarsit al
parabolei.
B. Iconita defineste o hiperbola, prin focar
Procedura: analog ca la pct. 6.A.

C. Iconita defineste un profil conic
Procedura: se defineste primul punct de sfarsitse defineste cel de-al doilea punct de
sfarsitse definesc, apoi, pe rand, trei puncte pe profilul conic.

6. Apasarea conduce la crearea unei linii, prin doua puncte.
Prin apasarea pe sageata din dreapta jos a iconitei se pot desena:

A. Iconita defineste o linie (orizontala sau verticala), infinita, utilizand doua puncte.

B. Iconita defineste o linie bitangenta, prin selectarea a doua elemente.

C. Iconita defineste o linie bisectoare, infinita, prin selectarea a doua linii.

7. Apasarea conduce la crearea unei axe, prin marcarea a doua puncte.

8. Apasarea permite crearea unui punct.
Prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei se mai pot desena:

A. Iconita defineste un punct prin introducerea coordonatelor sale.

B. Iconita defineste puncte dispuse echidistant de-a lungul unui suport (linie, arc, etc).

C. Iconita defineste puncte, ca intersectie de elemente.
Procedura: se marcheaza elementele care se intersecteaza si, automat, va apare punctul
de intersectie.

D. Iconita defineste puncte, prin proiectie.

Procedura: se selecteaza punctul de proiectatse selecteaza suportul pe care se face
proiectia.

Dimensionarea tuturor profilelor, elementelor definite la pct. 1.8., se face astfel:9. Apasarea permite selectarea elementului de dimensionat (entitatea) si pozitionarea cotei in
locatia dorita.
Prin dublu click pe valoarea dimensiunii pare o fereastra de dialog in care se poate modifica
valoarea.
Alta modalitate, mai simpla, de modificat valoarea dimensiunii unei entitati este sa se dea dublu
click pe entitatea respectiva si sa se modifice in fereastra de dialog aparuta, valorile dorite.
NOTA: Uneori modificarea unei cote nu se materializeaza in desen. Aceasta se datoreaza
unor constrangeri (o, h, v, etc), care apar pe langa elementele desenate. Stergere
acestora cu Delete permite modificarea si pe desen a elementeului modificat ca
valoare.

10. Apasarea permite realizarea unei racordari
Procedura: se selecteaza elementele care delimiteaza muchia de racordatse pozitioneaza
cursorul astfel incat racordarea sa apara in directia doritaodata cu racordarea apare si raza cu
care se face aceasta racordareprin dublu click pe ea se poate modifica aceasta la valoarea
dorita.

11. Apasarea permite realizarea unei tesituri.
Procedura: analog ca la pct. 10

12. Apasarea permite realizarea divizarii, impartirii unui element cu un altul.
Procedura: se selecteaza pe rand elementele (trebuie sa fie de forma )se imparte linia
dorita in doua entitati diferite.

13. Apasarea permite realizarea unei comenzi de tip trim
Procedura: de exemplu, folosind un profil de forma , prin apasarea pe una din cele doua
linii si apoi prin pozitionarea cursorului astfel incat sa ramana pe ecran doar portiunea dorita, se
realizeaza comanda de trim.

14. Apasarea permite inchiderea unor elemente.
De exemplu: daca se selecteaza profilul , automat, se inchide cercul din care face
parte arcul de cerc initial.

15. Apasarea permite afisarea complementului unui element.
De exexmplu: daca se selecteaza profilul , automat, va apare complementul sau
.

16. Apasarea permite realizarea de elemente simetrice fata de o linie sau axa.

17. Apasarea permite realizarea de translatii.
Procedura: se selecteaza elementul de translatatse selecteaza punctul start de translatiese
selecteaza punctul de sfarsit de translatat sau se introduce in fereastra de dialog valoarea
distantei.18. Apasarea permite realizarea de rotatii.
Procedura: se selecteaza elementul care se doreste a fi rotitse selecteaza punctul centru de
rotatiese introduce in fereastra de dialog valoarea unghiului.

19. Apasarea permite realizarea scalarii unor elemente.
Procedura: se selecteaza elementul de scalatse selecteaza punctul centru de scalarese
introduce in fereastra de dialog coeficientul de scalare.

20. Apasarea permite realizarea unui offset
Procedura: se selecteaza elementul doritse localizeaza noua pozitie a elementului.

21. Pentru iesirea din Sketcher (Schita) si pentru a intra in 3D se apasa .

CAP.5 DESCRIERE PART DESIGNFolosind un profil desenat anterior in Sketcher se pot defini urmatoarele:

1. Apasarea si avand profilul din 2D selectat conduce la aparitia unei ferestre de dialog , in
care se completeaza lungimea de extrudare la valoarea dorita.
De asemenea, prin bifarea Mirrored extent, se extinde obiectul extrudat si de partea cealalta a
profilului.
Prin bifarea Reverse direction se schimba directia de extrusiune in sens invers fata de cea
implicita.

2. Apasarea permite realizarea unui corp de extrusiune inclinat si cu raze de racordare.
Pentru exemplificare vom folosi urmatoarea situatie:


Procedura:
Se apasa pe iconita se selecteaza profilul desenat cu culoarea albaapare o fereastra de
dialog in care se completeaza astfel:
La First Limit, Lengthse completeaza la valoarea dorita;
La Second Limit se selecteaza o fata a obiectului 3D- in cazul nostru fata pe care se afla
desenat profilul;
La Draft se introduce unghiul dorit si ca element neutru se alege, de ex. Second Limit;
La Fillets se completeaza tinand cont de urmatoarele:
- Lateral radius defineste racordarile pe muchiile verticale;
- First limit radius defineste racordarea First limit;
- Second limit radius defineste racordarea Second limit.

3. Apasarea conduce la crearea unui profil de revolutie.
Plecandu-se de la un profil desenat anterior in Sketch, se apasa pe iconita de mai sus
mentionata.
Apare o fereastra de dialog in care se procedeaza astfel:


Se introduc cele doua valori ale unghiurilor;
Se selecteaza profilul de revolutie;
Se selecteaza una din laturile profilului sau o axa, ca referinta de rotatie.

4. Apasarea permite executarea unei gauri intr-un solid.
Modalitatea si facilitatile comenzii de gaurire sunt urmatoarele:
Se apasa pe iconita mai sus mentionata;
Se selecteaza fata de gaurit;
Apare o fereastra de dialog: se definesc aici diametrul si adancimea gaurii.
Tipul gaurii poate fi ales prin apasarea pe Type. Se poate realiza un filet prin apasarea pe
Thread definition: se bifeaza Threaded se alege tipul filetului: standard, metric mic,
metric marese completeaza celelalte caracteristici geometrice.
Pentru pozitionarea corecta a gaurii(pentru revenirea la starea initiala a ferstrei de dialog
Hole definition se apasa pe Extension) se se da dublu click pe Positioning Sketch;
centrul gaurii este materializat prin *.
Folosind comanda de dimensionare , se dimensioneaza centrul gaurii fata de marginile
solidului si apoi se modifica dimensiunile la valorile dorite. Dupa ce s-a pozitionat corect
centrul gaurii se apasa si se incheie, in 3D, comanda gaurii, prin apasarea pe OK.

5. Apasarea creeaza decupari prin scoatere de material din corpuri rezultate din extrusiuni.
Procedura: se intra in Sketch, prin alegerea fetei pe care se va face decuparea(se deseneaza,
anterior acestei faze, un solid, obtinut prin extrudare)se deseneaza un profil care va avea
forma decuparii doritese realizeaza, folosind comanda , dimensionarea corecta a
profiluluise iese din 2D prin apasarea in 3D se apasa pe iconita daca profilul de
decupare nu este selectat, in fereastra de dialog aparuta, acesta se selecteaza. Tot aici se dau si
dimensiunile geometrice necesare.

6. Apasarea creeaza caneluri prin scoatere de material din corpuri de revolutie.
Procedura: se intra in Sketch, prin alegerea fetei pe care se va face decuparea (se deseneaza,
anterior acestei faze, un corp de revolutie) se deseneaza un profil care va avea forma canelurii
doritese realizeaza, folosind comanda , dimensionarea corecta a profilului se iese din
2D prin apasarea in 3D se apasa iconita daca profilul de decupare nu este
selectat, in fereastra de dialog aparuta, acesta se selecteaza. Tot aici se dau caracteristicile
geometrice necesare.

7. Apasarea permite realizarea unei nervuri
Procedura: se realizeaza, initial, o schita, in care se defineste o curba, linie, axa, etcse
realizeaza un profil care sa fie sectiunea transversala a nervurii. Trebuie, deci, sa fie un profil
perpendicular pe planul in care s-a realizat curba, linia, axa:Se apasa pe iconita apare o fereastra de dialog in care, la Profile, se selecteaza profilul
desenat, iar la Center curve se selecteaza curba desenata.
In functie de cum se doreste sa fie nervura se alege "Keep angle, Pulling direction sau
Referrence surface.

8. Apasarea permite realizarea unei crestaturi
Procedura: se foloseste un corp de extrusiune, anterior desenatse deseneaza, in Sketch, un
profil pe una din fetese deseneaza in Sketch alt profil (va reprezenta directia pe care se face
crestatura) pe o fata a solidului perpendiculara pe cea pe care s-a facut profilul anteriorse
apasa pe iconita apare o fereastra de dialog in care, la Profile, se selecteaza primul
profil, iar la Center curve se selecteaza cel de-al doilea profil:

In functie de cum trebuie sa fie crestatura se selecteaza "Keep angle, Pulling direction sau
Referrence surface.

9. Apasarea permite realizarea unei racordari unei muchii
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza muchia de racordatse modifica, in fereastra de
dialog aparuta, raza.

10. Apasarea permite realizarea unei tesituri unei muchii
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza muchia de tesit (aici exista doua posibilitati
pentru tesire: lungime/unghi, lungime1/lungime2) se modifica, in fereastra de dialog aparuta,
caracteristicile geometrice.

11. Apasarea permite realizarea unei inclinari unei fete a unui solid
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza, initial, fata pe care se va face inclinarease
selecteaza apoi elementul neutru fata de care se face inclinarease modifica corespunzator
unghiul.

12. Apasarea permite realizarea unei grosimi (coaje)
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza fata unui solid (reprezinta fata pe care se face
decuparea) se selecteaza fata cu care se va face decuparea materialuluise introduce
grosimea dorita.13. Apasarea permite cresterea grosimii unei fete a unui solid.
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza fata careia i se doreste modificarea grosimiise
modifica grosimea la valoarea dorita.

14. Apasarea permite realizarea unui filet exterior
Pentru a putea da aceasta comanda solidul caruia i se va practica filetul trebuie sa fie cilindric.
Trebuie retinut ca, daca se doreste practicarea unui anumit metric in faza de desenare a solidului
(cilindrului), diametrul exterior trebuie sa aiba corespondent in gama Metric.
Procedura: se apasa pe iconitaapare o fereastra de dialog in care se vor completa
caracteristicile dorite.

15. Apasarea permite masurarea unghiului si a distantei intre doua solide.
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza cele doua solidese afiseaza in fereastra de
dialog aparuta caracteristicile dorite.16. Apasarea permite afisarea ariei si a coordonatelor centrului de greutate al unui solid.
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza solidul dorit se afiseaza in fereastra de dialog
aparuta aria si coordonatelor centrului de greutate.

17. Apasarea permite afisarea pentru un solid sau suprafata caracteristici de arie, volum,
densitate, masa, coordonate centru de greutate, momente de inertie.
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza suprafata sau solidul doritapare o fereastra de
dialog in care sunt afisate caracteristicile de mai sus.

18. Apasarea permite afisarea elementului dorit, in oglinda fata de pozitia initiala.
Procedura: se apasa iconitase selecteaza suprafata, planul de referintase selecteaza
elementul caruia i se aplica comanda.

19. Comanda de dimensionare este analoaga celei de la Sketch.
CAP.6 DESCRIERE DRAWING


Pentru a intra in meniul de Drawing (Desen de executie), dupa ce s-a lansat programul CATIA V5 se
procedeaza astfel:
Se apasa pe iconita se selecteaza Drawing apare o fereastra de dialog, in care se alege
standardul, formatul, orientarea si scara desenului.

1. Dezactivare grid desen
Procedura: se apasa Toolsse apasa Optionsse selecteaza in dreapta ferestrei de dialog
Drafting se apasa Generalpentru dezactivare grid se debifeaza Display pentru
dezactivare mod Snap(modul in care, daca este activ, se permite point-area numai in colturile
grid-ului).2. Daca se doreste a se lucra pe ecran atat cu fereastra de solid cat si cu cea de desen de executie
se apasa WindowTile Horizontally.

3. Obtinerea unei vederi din 3D
Procedura: se apasa iconita in fereastra de 3D (solid) se selecteaza obiectul doritin
fereastra de desen de executie va apare, implicit, o vedere a obiectului 3D, insotita de un
manipulator : .
Prin apasarea pe sageti se selecteaza vederea dorita si se da un click pe desen pentru
definitivarea comenzii.

4. Avand deja o vedere realizata, se pot obtine relativ usor celelalte vederi.
Procedura se apasa pe sageata din stang jos a iconitei se selecteaza iconita prin
miscarea cursorului pe ecran se obtin, prin repetarea comenzii, vederile dorite.


5. Apasarea permite obtinerea, din 3D, in mod automat, a mai multe vederi asociate unui
solid.
Procedura: se apasa pe iconita apare fereastra de dialog:

in care se pot alege modul de dispunere a vederilor din coloana din stanga, precum si distanta
dintre vederise selecteaza obiectul 3Dapare manipulatorul in care se alege modul de
vizualizare a unei vederidupa ce s-a dat dublu click pe desen, se regenereaza automat
celelalte vederi.

6. Apasarea permite realizarea unei sectiuni.


Procedura: se apasa pe iconita se defineste, in vederea dorita, axa de sectionare (forma
acesteia poate fi oricare; daca la un anumit pas s-a gresit o parte a axei de sectionare se apasa
iconita ) pentru incheierea axei de sectionare se da dublu click in ultimul punctapare,
automat, sectiunea care se poate pozitiona in locatia dorita.
Se poate modifica configuratia hasurii prin urmatoarea procedura: se da click dreapta pe
hasurase apasa Propertiesapare o fereastra de dialog in care se fac modificarile dorite.
7. Apasarea permite realizarea unui detaliu.
Procedura: se apasa pe iconitase apasa, pe desen, intr-o vedere, in punctul in jurul caruia se
doreste crearea detaliuluiva apare un cerc albastru la miscarea cursoruluise muta vederea
de detaliu in locatia dorita.
Implicit, apare scara 2 pentru detaliu.

8. Apasarea permite realizarea unei taieturi (sectionari) printr-un detaliu sau printr-o vedere.
Procedura: se apasa pe iconitase traseaza profilul de sectionarese da dublu click pe ultimul
punctse pozitineaza vederea de detaliu in pozitia dorita.

9. Apasarea creeaza o ruptura intr-o vedere
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza un punct in interiorul vederii, corespunzator
primului profilva apare un profil de culoare verde care va permite pozitionarea profilului,
orizontal sau verticalse selecteaza un punct corespunzator celui de-al doilea profilse da
click pe desen pentru definitivarea comenzii.

10. Apasarea creeaza o sectiune (vedere) perforatoare
Procedura: se apasa pe iconitase defineste, pe o vedere, profilul de perforarepentru
incheierea profilului se da dublu click pe ultimul punctva apare o vedere 3D in care apare
part-ul 3D corespunzator vederii generate. Aceasta vedere permite repozitionarea planului
definit de linia continua prin tragerea sa in locatia doritase da OK pentru incheierea
comenzii si, automat, va apare sectiunea dorita.

11. Apasarea genereaza automat dimensionarea desenului
Procedura: se apasa pe iconitape vederile definite anterior vor aparea toate dimensiunile.
Se face mentiunea ca vor aparea toate dimensiunile part-ului 3D, dimensiuni care au fost
folosite in stadiul de schita.

12. Apasarea permite dimensionarea manuala a desenului
Procedura: se apasa pe iconitadin sageata aflata in dreapta jos a iconitei apare fereastra de
dialog:

de unde se selecteaza tipul de cota ce se preteaza elemntului de cotat.
O alta facilitate a comenzii este ca: dupa ce s-a selectat elementul, entitatea de dimensionat,
inainte de a pozitiona cota pe desen, daca se da click dreapta apare o fereastra de dialog in care
exista mai multe moduri de reprezentare a cotei: Projected Dimension, Force Dimension on
Element, Force Horizontal Dimension in View, Force Vertical Dimension in View.

13. Apasarea permite definirea de tolerante geometrice


Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza dimensiunea careia i se doreste introducerea
campului de tolerante geometriceapare o fereastra de dialog in care se introduc simbolurile
valorile si geometrice dorite.

14. Apasarea permite crearea de text
Procedura: se apasa pe iconitase apasa apoi in spatiul desenului locatia doritase scrie in
fereastra de dialog aparuta textul dorit.
Prin apasare click dreapta pe text, se se selecteaza Properties si se pot face modificari de font,
marime, grafica, etc.

15. Apasarea permite crearea de text, cu linie de referinta
Procedura: se apasa pe iconitase apasa pe un punct apartinand unui element de pe care se
doreste ca linia de referinta sa inceapase pozitioneaza pe desen linia de referintaapare o
fereastra de dialog in care se introduce textul dorit.
Pentru modificarea proprietatilor textului se procedeaza astfel:
Se da click dreapta pe textapare o fereastra de dialog, in care, daca se apasa pe Properties, se
pot face modificarile de rigoare.

16. Apasarea permite realizarea identificarii elementelor
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza un punct in interiorul elementului de
identificatse trage linia de identificare si se pozitioneaza in locatia doritaapare o fereastra
de dialog in care se introduce numarul dorit.

17. Apasarea permite introducerea simbolului de rugozitate
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza elementul, entitatea pentru care se doreste
introducerea rugozitatiiapare o fereastra de dialog in care se introduc valorile rugozitatii
dorite.

18. Apasarea permite introducerea simbolului de sudura
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza elementele, entitatile care vor fi supuse
suduriiapare o fereastra de dialog in care se introduc valorile necesare.

19. Apasarea permite introducerea simbolizarii cordonului de sudura
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza elementele, entitatile carora li se va aplica
sudurase introduce grosimea si forma cordonului de sudura.

20. Apasarea permite introducerea de axe (de referinta) unei gauri
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza un cerc sau o gauravor aparea automat axele de
referinta.

21. Apasarea permite simbolizarea unui filet
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza gaura doritava aparea simbolizarea
(materializarea) filetului

22. Apasarea permite crearea unei axe oarecare
Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza obiectul sau prima linie de referintase
selecteaza o a doua linie de referintava apare, automat, axa corespunzatoare celor doua linii
de referinta.

23. Apasarea permite crearea, in mod simultan, de axe si linii centrale pentru mai multe gauri


Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza doua sau mai multe gaurivor apare, automat,
axele si liniile aferente

24. Pentru afisarea unui camp de tolerante, de exemplu 120
+0.05
-0.1
, se parcurg urmatoarele etape: se
selecteaza una din cotele de pe desen, de exemplu cota de 120se da click dreaptase apasa
Propertiesin fereastra de dialog aparuta se apasa pe Tolerancela Main Value se alege, de
exemplu, TOL_NUM2pentru a afisa valorile de mai sus se completeaza astfel: la Upper
Value +0.05 iar la Lower Value 0.1.

CAP.7 EXEMPLIFICARE


Pentru exemplificare se considera exemplul de mai jos:


Succesiunea pasilor de lucru:

1. Se deseneaza, in 2D, o placa de dimensiuni 40x26.
Pentru aceasta se intra in Sketcher sau se apasa pe iconita si se alege unul din planele xy,
xz sau yz. Se dimensioneaza un profil dreptunghiular , dupa care se dimensioneaza la cotele
impuse.

2. Se genereaza un solid, avand ca baza, profilul desenat anterior; se da ca lungime de extrudare
10mm.

3. Se dau gaurile 5 si 3.
Pentru aceasta se dau comenzile , unde se pozitioneaza corect gaurile respective.

4. Se realizeaza tesitura de 3x55
0
, folosind comanda .


5. Se practica decuparea strapunsa, folosind comanda .


De asemenea se practica si decuparea nestrapunsa.

6. Se practica si decuparea pe muchie, folosind aceeasi comanda ca la punctul 5.

7. Se practica racordarea R6, folosind comanda .

8. Se practica tesitura de 6.5x45
0
, pe muchie.

9. Se intra in fereastra de desen de executie prin apasarea si se selecteaza Drawing se
alege formatul A4.

10. Se utilizeaza comanda pentru a crea vederea frontala.

11. Se traseaza sectiunea A-A, folosind comanda .

12. Folosind se dimensioneaza vederea si
sectiunea creata.

CAP.8 CONCLUZIILucrarea defineste modalitatea de proiectare 3D (solide prelucrate mecanic), precum si transferarea
modelului astfel creat in format de desen de executie.


BIBLIOGRAFIE


Documentatie internet HELP CATIA V5R7.