Sunteți pe pagina 1din 21

Pelerinaj în Ţara Sfântă

Ierusalim

Este cel mai vechi oraş din lume,locuit de la


începutul mileniului 3 până în zilele noastre.
Devine centru religios al iudaismului şi loc de
închinare pentru pelerini de când regele Solomon
construieşte în Ierusalim templul iudaic.
Ierusalimul este centrul cultural şi
religios a trei religii monoteiste:
Al creştinismului(lăcaşul sfânt central-
Biserica Sfântului Mormânt/Biserica
Invierii,Golgota,Muntele Sion
Al iudaismului(Zidul
Plângerii,Mormântul lui David)
Al islamismului(Domul
Pietrei,moscheile Omar şi El Aksa)
De ce este acest loc important pentru creştini?

 Aici,Mântuitorul rosteşte cuvintele:”Eu sunt


calea,adevărul şi viaţa”.
 Aici a vestit Domnul dragostea şi frăţia oamenilor de
pretutindeni
 Aici a instituit Domnul Iisus Hristos Cina cea de
Taină,Sfânta Euharistie
 În grădina Ghetsimani,Domnul s-a rugat,a fost vândut
de Iuda,judecat,răstignit pe cruce pe Golgota
 Aici a fost îngropat şi a Înviat,iar de pe Muntele
Măslinilor S-a înalţat la cer
Statutul locurilor de închinare

 Statutul locurilor de închinare la Locurile Sfinte a fost


ratificat de Tratatul de la Paris in 1856 şi de Tratatul de la
Berlin în 1878.Conform articolului 63 al Tratatului de la
Berlin”Nicio schimbare nu poate fi facută în statutul
Locurilor Sfinte.”
Biserica Sfântului Mormânt

 În interiorul Bisericii se află Biserica


Sfântului Iacob,Piatra Ungerii,Locul
răstignirii
Domnului,Golgota,Mănăstirea Sfintei
Elena,Sfântul Mormânt.

 Curtea Sfântului Mormânt are lungimea


de 50 m şi lăţimea de 40 m.
 Crucea lui Hristos a fost înălţată
exact în locul în care Adam a
fost înmormântat .
Sfânta Lumină

 În anul 1326, în timpul Sfintelor


Paşti,pentru rugăciunile
Patriarhului Silvestru şi a
creştinilor ortodocşi,îndată s-a
despicat una din coloanele ce
erau inaintea Sfintei Porţi şi a
ieşit din ea Sfânta Lumină
 Sâmbătă dimineaţa se sting ,peste tot, toate candelele Sfântului
Mormânt,în Mormânt rămănând doar puţină lumină ce vine prin
nişte gemuleţe mici de la zi(datorită galeriilor).
 Sunt puşi călugări de strajă
 Fiecare are locul său în Biserică:ortodocşii într-un loc,catolicii în
altul(fiecare religie are locul ei)
 Fiecare are în mână un smoc de câte 33 lumânări-lipite una de alta
având pictată Învierea lui Hristos pe ele şi se vând în magazinele din
Ierusalim
 La amiază vine Patriarhul Ierusalimul,desculţ,cu capul gol,îmbrăcat
într-o cămaşă albă de mătase cu mâneca largă.
 Patriarhul este controlat de armată în faţa a mii de oameni,ca nu cumva să
aibă ceva de aprins şi să se spună că a facut ceva şi a aprins Sfânta
Lumină.

 Apoi este îmbrăcat cu toate veşmintele de patriarh ,apoi pe la orele 13 se


roagă în 3 limbi:”Să ne rugăm să vie Sfânta Lumină!”Rugăciunea durează
cam o jumătate de oră .

 Dupa cântarea “Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc…”intră un nor


azuriu albastru în Biserică,care te orbeşte când te uiţi la el.
 Din nor fulgeră de 3 ori un fulger care trece peste
Catapeteasmă(iconostas) şi se duce lin,drept la Mormântul lui
Hristos,unde aprinde vata de pe Sfântul Mormânt,iar candelele se aprind
singure ;la cei din balcoanele de sus li se aprind singure lumânările.

 După ce armata rupe sigiliile şi deschide uşile Sfântului Mormânt


,înăuntru găsesc un cuptor mare de văpaie de foc.

 Se ia vata aprinsă apoi şi se bagă cu foc în cutii şi lumina ţâşneşte prin


găurile cutiilor închise apoi cu cheiţă ,iar apoi merg şi împart Sfânta
Lumină celor din Biserică.
 Catolicii ca să nu ia de la ortodocşi ,iau din cele 6 candele din dreapta,iar
armenii din stânga,iar la ortodocşi s-a aprins chiar pe Mormântul lui Hristos.

 Lumina Învierii se aprinde numai la Paştile Ortodoxe,nu şi la cele catolice .

 Când se aprind lumânările,bat şi tocile şi începe a se cânta:”Învierea


Ta,Hristoase Dumnezeule îngerii o laudă în ceruri…”multe coruri cântă în
marea de flăcări şi în mireasma de tămâie şi nimeni nu s-a ars vreodată de
atâtea lumini.

 Lumina este imaterială,timp de 2 minute dai pe faţă cu ea şi nu te arde .


 Sfânta Lumină nu vine în fiecare an la fel(taine mari).

 În anul 2005,de exemplu,stâlpul de foc s-a despicat în 3(unul a


mers la Golgota,unul la Mormântul Domnului şi unul la Biserica
Sf Învieri).

 Iar aceasta minune se petrece de 2000 de ani,dovada învierii


sigure a lui Hristos,la Paştile ortodoxe.
Biserica ortodoxă a Sfintei Învieri(“Nu-sul-tinis”=mijlocul pământului)

 Biserica aparţine numai ortodocşilor

 La 3 m de la intrarea bisericii,înăuntru,în
dreptul uşilor se află un suport de
piatră,sub formă de cupă,ca şi o
floare,înalt de 0,5 m,lat de 0,20 m,care are
deasupra un glob galben,împărtit în 4 de
două linii grele,care se întretaie.Unde se
unesc liniile,are un buton negru,care
uneşte cele 4 laturi ale lumii-aici este
mijlocul pământului.

 “Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu:Acesta


este Ierusalimul pe care Eu l-am pus în
mijlocul neamurilor şi al ţărilor
dimprejur”.(Iezechiel 5,5)
Biserica celor 9 fericiri

 Aici s-a săvârşit minunea celei de-a doua


înmulţiri a pâinilor

 Este situată pe colina la poalele căreia a stat


Domnul când a rostit celebra Sa
cuvântare”Predica de pe Munte”

 Pe vârf sunt fericirile în limba latină;actuala


biserică este catolică franciscană, construită
în anul 1934

 Se consideră că scena Predicii a fost pe


înălţimea dintre Capernaum şi Tabgha  În anul 808 există o mănăstire la
locu înmultirii pâinilor “Cele 12
 tronuri” ridicată în amintirea
Tot aici a avut loc iertarea lui Petru şi promisiunii făcute de Iisus
repunerea lui în apostolat:”Păstoreşte oile Apostolilor Săi”(Mt 19,28),din
Mele,paşte mieluşeii Mei.” care azi se mai văd 6 pietre mari.
Moscheea El Omar
Gădina Ghetsimani

A fost locul de rugăciune cel mai iubit de


Domnul nostru Iisus Hristos din tot
Ierusalimul.

Aici ,se retrage după Cina cea de Taină


împreuna cu ucenicii săi,spre a face
rugăciune.

Aici Mântuitorul s-a rugat cu lacrimi de


sânge,părăsit de ucenicii care adormiseră.

Este locul în care ucenicul Iuda îşi va vinde


Învatatorul cu acel sărut mincinos
 -este incadrata în actuala curte a Bisericii
Tuturor Naţiunilor(Biserica Agoniei)

Aici se afla 8 măslini roditori foarte bătrâni,


contemporanii lui Hristos(3000 de ani) şi o mar
varietate de flori.

 Aici se afla 4 locuri de închinare:


 -Mormântul Maicii Domnului
 -Peştera Ghetsimani(unde Iisus s-a rugat cu
sudori de sânge)
 -Piatra Ungerii lui Iisus
 -Biserica Sfantului Arhidiacon Stefan
 Tot aici,in partea dreaptă se află Mormântul
Sfinţilor Ioachim şi Ana(în biserica Adormirii
Maicii Domnului),iar în stânga Mormântul
Dreptului Iosif.