Sunteți pe pagina 1din 2

Biserica

Penticostala
Biserica
Ortodoxa
Sfantul
Gheorghe
- str.
Catanesti
Biserica
Iscroni sclaninoasa@yahoo.c
Baptista - om Elev: Corlan Narcisa
str. Costeni
pentru informaţii Bogdan Roxana
Biserica suplimentare accesaţi
Ortodoxa - Profesor: Muntean Aurelia
site-ul
str. www.aninoasa.ro
Libertatii
Credinţa nu este
un act săvârşit
o singură dată,
ci o
neîntreruptă
privire aruncată
din inimă lui
Dumnezeu.

Pe raza oraşului Biseica Ortodoxa Biserica


Aninoasa sunt un Înălţarea Domnului Catolica -
număr de 9 biserici. str. G. Doja
Biserica Este
Ortodoxa construită în Biserica
Sfântul stil Reformata
neoghotic ,
Nicolae- a cu un turn
- str. G.
fost constuită Doja
de 27,5 m Biserica
in 1929, este
fiind
un locaş de
inagurata şi
Romano-
cult în stil Catolica -
sfiinţită la 9
bizantin cu 3
turle, având
mai 1929. str. Centru
un numar de I Iscroni