Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE NCHIRIERE

Nr. ............./.............

I. cheiat intre:
S.C ................., cu sediul in .........................., nr. Reg. Com. ..................., CUI,
reprezentata prin ....................., avand contul nr.............., n calitate de PROPRIETAR
i
S.C. ..........................................................., n calitate de CHIRIA

a intervenit prezentul contract de nchiriere n urmtoarele condiii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul contractului l constituie nchirierea imobilului situat n ..compus
din.., nscris n CF..astfel cum acesta este individualizat n schia ce constituie
anexa nr. 1 la prezentul contract
(2) Imobilul descris la alineatul precedent se pred n stare de folosin, cu instalaiile i
inventarul prevzute n procesul-verbal de predare-primire ncheiat ntre proprietar i
chiria, care face parte integrant din prezentul contract.
(3) Imobilul va fi folosit de chiria cu destinaia activitati depozitare, comercializare,
productie si service tehnica de calcul, telefoane mobile.
(4) Predarea efectiva a spatiului se face la data semnarii procesului verbal de predare-
primire a acestuia.

III. DURATA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract se ncheie i este valabil pe o perioad de 5 ani, ncepnd cu data
de semnare a procesului verbal de predare primire.
(2) La expirarea termenului de inchiriere, contractul va putea fi prelungit doar cu acordul
ambelor parti,cu renegocierea chiriei in functie de evolutia pietei imobiliare.
(3) La sfritul perioadei de nchiriere, ntre pri se va semna un proces-verbal de
predare-primire.
(4) Proprietarul acorda chiriasului o perioada de gratie de 30 zile timp in care chiriasul nu
datoreaza si nu plateste chirie.Perioada de gratie incepe de la data semnarii procesului
verbal de predare-primire.

IV. OBLIGAIILE PRILOR

A. OBLIGAIILE CHIRIAULUI

(1) S plteasc proprietarului chiria lunar n cuantumul, modalitatea i termenele
prevzute la cap. V din prezentul contract.
(2) S achite integral facturile aferente utilitilor i serviciilor pentru imobilul
nchiriat, respectiv: telefon, gaz, gunoi, ap, canal, cablu TV, in baza facturii
fiscale emise de proprietar fara nici un interes comercial din partea acestuia.
(3) S foloseasc imobilul nchiriat potrivit destinaiei stabilite n contractul de
nchiriere, ca un detentor de bun-credin (chiriasul nu poate dobandi in nici
un caz prin contractul de locatiune altceva decat un drept de folosin care
confer doar detenia bunului i nu posesia acestuia)
2
(4) S pun la dispoziia proprietarului o copie a certificatului de nmatriculare a
societii.
(5) S foloseasc spaiul nchiriat exclusiv conform destinaiei convenite cu
localtorul
(6) S realizeze toate lucrrile de ntreinere a imobilului nchiriat , inclusiv s
remedieze toate defeciunile ce apar n funcionarea instalaiilor,
echipamentelor sanitare i electrice, etc., indiferent dac aceste defeciuni
apar din culpa sa sau din orice alt cauz. Proprietarul se oblig doar la
efectuarea lucrrilor de ntreinere a structurii de rezisten a cldirii, orice
alte alte lucrri cznd n sarcina chiriaului.
(7) S ia pe proprie rspundere msurile legale de prevenire i stingere a incendiilor,
conform prevederilor legale n domeniu.
(8) S obin toate autorizaiile i avizele de funcionare n spaiul nchiriat, n
conformitate cu legislaia n vigoare;
(9) S pstreze imobilul n stare de curenie i igien i s ia toate msurile necesare
prevzute de normele de protecia muncii i PSI.
(10) S efectueze toate lucrrile de reparaii necesare utilizrii imobilului n scopul
convenit. Eventualele modernizri, dotri, recompartimentri vor putea fi fcute,
numai cu acordul prealabil scris al proprietarului iar contravaloarea unor asemenea
eventuale lucrri va fi suportat de chiria. Chiriaul pstreaz proprietatea asupra
mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar cu care a dotat spaiul folosit pe
perioada nchirierii.
(11) S poarte rspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa. Chiriaul va
suporta contravaloarea reparaiei sau nlocuirii tuturor elementelor de construcii i
instalaii deteriorate, indiferent dac acestea sunt n interiorul sau n exteriorul
cldirii.
(12) S asigure paza imobilului, pe proprie rspundere;
(13) Sa nu subinchirieze dreptul de locatiune pentru imobilul inchiriat, fara acordul
prealabil scris al proprietarului, cu exceptia situatiilor in care subanchirierea se face
urmatoarelor societati comerciale: SC ..................SRL. Subinchirierea se poate face
doar cu respectarea integrala a prezentului contract, att de ctre chiria ct i de
subchiriai.
(14) Este interzis cedarea total sau parial a prezentului contract de nchiriere sau a
dreptului de locaiune deinut de chiria..
(14) S elibereze imobilul nchiriat la sfritul perioadei de nchiriere, n termen de 15
zile lucrtoare de la data expirrii termenului contractual. n cazul nerespectrii
acestui termen, chiriaul datoreaz chiria lunara plus penaliti n cuantum de 5 %
pe zi din chiria lunara datorat, pentru fiecare zi de ntrziere precum i daune
interese. (DE CE??????????)
(15) S predea la sfritul perioadei de nchiriere, proprietarului, imobilul n starea n
care l-a preluat consemnat n procesul-verbal de predare-primire .
(16) Chiriaul va permite vizite periodice anunate din partea proprietarului.

B. OBLIGAIILE PROPRIETARULUI

(1) S pun la dispoziia chiriaului imobilul astfel cum este prevzut la cap. II alin. (1),
pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
(2) S pun la dispoziia chiriaului serviciile/utilitile, n condiiile prevzute de cap.
IV lit. A alin. (2).
3
(3) S pun la dispoziia chiriaului toate documentele necesare acestuia n vederea
funcionrii n legalitate.???
(4) S ntrein n bune condiii elementele structurii de rezisten a imobilului,
elementele de construcie exterioar (acoperi, mprejmuiri, pavimente, etc.).
(5) S suporte plata impozitelor i taxelor aferente imobilului, care potrivit legislaiei
revin proprietarilor.
(6) S garanteze chiriaului folosina linitit, util, exclusiv, nentrerupt, continu i
netulburat a imobilului nchiriat potrivit destinaiei specificate n contract i n
conformitate cu prevederile prezentului contract.
(7) S garanteze chiriaul contra viciilor ascunse ale spaiului conform dreptului comun.
(8) n situaia n care proprietarul nstrineaz sau pierde drepturile asupra spaiului, pn
la data expirrii prezentului contract de nchiriere, i noul proprietar nu recunoate
drepturile chiriaului astfel cum sunt stipulate n prezentul contract, prezentul
contract va nceta pe data nstrinrii sau pierderii acestui drept de proprietate.
ntr-o asemenea situaie, n temeiul prezentei clauze penale, chiriaul va putea solicita
DOAR despgubiri, cuantumul maxim al despgubirilor la care poate fi obligat
locatorul constnd doar din valoarea investiiilor aduse spaiului (i care nu pot fi
ridicate de chiria) rmase neamortizate, precum i echivalentul a 3 chirii lunare.
Totodat chiriaului i se vor restitui i sumele pltite n avans cu titlu de chirie (cele 6
luni de chirie) la semnarea procesului verbal de predare primire .
(9) S nregistreze prezentul contract la Administraia Financiar precum si la Cartea
Funciara in termen de 60 zile de la preluarea efectiva a spatiului de catre chirias. In
cazul depasirii acestui termen proprietarul isi da acordul explicit ca inscrierea
contractului in Cartea Funciara sa fie facuta de chirias printr-un imputernicit al sau.
(10) Proprietarul va preda spatiul cu urmatoarele amenajari : vitrina cu geam
termopan, gresie de trafic greu, centrala termica, circuit electric cu contor separat,
grup sanitar functional si igienizat,pereti zugraviti, subsol zugravit si igienizat.

V. CHIRIA I MODALITI DE PLAT

(1) Cuantumul chiriei l reprezint echivalentul n lei al sumei de .......... EUR/lunar,
echivalent calculat conform cursului comunicat de BNR pentru 1 EUR valabil n ziua
de 1 a fiecarei luni, la care se adauga TVA-ul aferent.
(2) Plata chiriei se va face lunar pn la data de 15 a fiecrei luni. Proprietarul trebuie sa
emita si sa trimita chiriasului factura lunar pana cel tarziu in data de 5 a fiecarei luni
n parte. Intarzierea emiterii facturii prelungeste automat data scadentei. Prima chirie
se va plati dupa 30 zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire.
(3) La semnarea procesului verbal de predare-primire se vor plati in avans 6 luni de
chirie, acest decalaj de 6 luni fiind pstrat pe toat perioada de derulare a contractului,
astfel c plata chiriei se va face ntotdeauna cu un avans de 6 luni de zile (ultima
chirie urmnd a fi pltit cu 6 luni anterior expirrii termenului pentru care s-a
ncheiat prezentul contract)
(4) Chiria nu cuprinde plata utilitilor/serviciilor care se vor achita in termen de 7 zile
lucratoare de la data la care chiriasul a primit de la proprietar factura fiscala ce
cuprinde valoarea consumului utilitatilor/serviciilor pentru saptiul inchiriat. La
factura de utilitati/servicii, proprietarul are obligatia de a atasa documentele
justificative cu privire la consumul si valoarea utilitatilor.
(5) Plata se efectueaz prin transfer bancar, din contul chiriasului n contul proprietarului
- stipulate la cap. I din prezentul contract, la data stipulat n prezentul contract. Daca
4
plata nu se face n termen de 15 zile lucrtoare de la scaden, chiriaul va plti
proprietarilor o penalizare de 0,2% din suma datorat, pentru fiecare zi de ntrziere.
(6) n cazul n care chiria nu va fi pltit, n ntregime, n avans cu 6 luni de zile, ntr-un
termen de cel mult 60 de zile de la data exigibilitii chiriei, chiar i numai pentru o
singur rat lunar, contractul de locaiune va fi reziliat de plin drept , fr a mai fi
necesar ndeplinirea vreunei formaliti , n baza prezentului pact comisoriu de ultim
grad.

VI. NCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract nceteaz n urmtoarele situaii:

i. De plin drept, la expirarea termenului pentru care a fost ncheiat.
ii. Prin reziliere convenional realizat prin acordul de voin al prilor.
iii. Prin denuntare unilateral de catre Chirias nainte de expirarea termenului
pentru care a fost ncheiat, cu o notificare scris prealabil, transmis
proprietarului cu cel puin 45 de zile nainte de data la care dorete
ncetarea contractului.
iv. In conditiile prevazute la Cap V alin 7.
v. In situatia in care contractul se intrerupe prin denuntare unilaterala de
catre chirias ( VI.iii ) sau se reziliaza in urma neplatii chiriei datorate (V.7)
chiriasul pierde cele 6 chirii platite in avans ( V.3 ) .

VII. ALTE CLAUZE

(1) Proprietarul se oblig s nu pretind mrirea chiriei specificate n prezentul contract
pe ntreaga durat a acestuia.
(2) Chiriaului i este ngduit s i amplaseze nsemnele firmei n condiiile legii
(3) La ncetarea prezentului contract, indiferent de dat sau cauz, locatarul va ridica
odat cu toate bunurile sale aflate n imobil i mbuntirile aduse de el dac pot fi
detaate (ex. sistem de sonorizare, mobilier i echipamente, aparat de aer condiionat
etc.). mbuntirile aduse spaiului de ctre chiria, cu acordul proprietarilor, care nu
pot fi detaate fr a deteriora fondul, vor rmne proprietarilor.
(4) Chiriaul va avea drept de preemiune in situaia n care proprietarul dorete vnzarea
imobilului n cauz.
(5) In cazul in care chiriasul refuza sa semneze procesul verbal de predare-primire,
dorind sa rezilieze prezentul contract inainte de aceasta data , va datora proprietarului
contravaloarea a 3 chirii lunare , exceptie facand cazul in care nu se respecta
prevederile art IV lit B,alin 11.VIII. FORA MAJOR

Fora major intervenit n orice moment al derulrii prezentului contract, invocat de
pri n condiiile legii i recunoscut ca atare de instituiile abilitate ale statului,
exonereaz de rspundere partea care o invoc i o notific celeilalte pri n termen de 5
zile de la data apariiei. De asemenea, partea care o invoc este obligat s ia toate
msurile pentru limitarea consecinelor produse de un asemenea caz.

5
IX. DISPOZIII FINALE

(1) Toate nenelegerile privind validitatea, interpretarea, executarea sau ncetarea
prezentului contract se vor rezolva de pri pe cale amiabil.
In caz contrat,orice litigii decurgnd din prezentul contract sau n legtur cu
prezentul contract, inclusiv cele privitoare la validitatea, executarea sau neexecutarea,
ncetarea prezentului contract vor fi soluionate de Comisia de Arbitraj de pe lng
Camera de Comer i Industrie Cluj, conform regulilor arbitrare ale acestei instane.
(2) Prezentul contract se supune legislaiei civile romne n materie de nchiriere i
dispoziiilor Codului Civil.
(3) Orice modificare/completare a dispoziiilor prezentului contract se face n baza
acordului prilor, prin act adiional. Modificarea unilateral a contractului este nul.
(4) Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice nelegere verbal dintre
acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
(5) Orice comunicare ntre pri, n legtur cu prezentul contract de nchiriere, trebuie
fcut n scris, de ex: prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire, la
adresele stipulate la cap. I.

Prezentul contract s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare originale, cte un exemplar
pentru fiecare parte contractant, la data de , data intrarii lui in vigoare.

Chiria Proprietar