Sunteți pe pagina 1din 7

Acordul Schengen.

Istorie i
realitate
Introducere
Spaiul Schengen este o zon de circulaie liber n Europa. Statele membre ale acestui
spaiu au eliminat sau vor elimina controalele la frontierele interne, astfel nct este (sau va fi)
posibil trecerea frontierei ntre oricare dou asemenea state fr acte i fr opriri pentru
control. !cordul de liber circulaie a fost semnat la "# iunie "$%& n mica localitate
lu'emburghez Schengen. (rimele state care l)au implementat au fost *elgia, +rana,
,ermania, -u'emburg, (ortugalia, Spania i .rile de /os, care i)au deschis graniele pe 01
martie "$$&.
(n n prezent, 23 de state au aderat la !cordul Schengen, dintre care 0& l)au i
implementat. 4ntr)un moment istoric, pe 0" decembrie 0335, nou state, ma6oritatea din
centrul i estul Europei, i)au deschis graniele, astfel nct pentru prima dat este posibil
cltoria liber peste fosta 7ortin de +ier. !sta, cu e'cepia aeroporturilor, care vor intra n
noile ri n regim Schengen de la 0$ martie 033%. 8in Spaiul Schengen fac parte Elveia i
-iechtenstein , respectiv 9orvegia i :slanda , care nu sunt membre ale ;E . 4n acelai timp,
<egatul ;nit i :rlanda , ri membre ale ;niunii Europene, au optat s nu implementeze
acordul Schengen pe teritoriul lor.
Istoria i dezvoltarea Acordului Schengen
-a "# iunie "$%&, <epublica +ederal ,ermania, +ran a, *elgia, -u'emburg i =landa
au semnat !cordul Schengen (Schengen fiind o localitate din -u'emburg) cu privire la
abolirea treptat a controlului vamal comun acestor ri. -a "$ iunie "$$3 a fost semnat
7onven ia cu privire la :mplementarea !cordului Schengen. (unctele cheie ale acordului
vizeaz msurile de creare, n urma abolirii controlului vamal comun, a unui spa iu comun de
securitate i 6usti ie. =biectivele principalele ale acordului rezid n>
armonizarea prevederilor legate de intrarea i ederea de scurt durata n spa iul
Schengen a cet enilor din afar ;E (omogenizarea vizei Schengen)?
problema azilului (cu determinarea privind crui dintre Statele @embre se va
supune solicitantul azilului)?
probleme de combatere vamal a crimelor legate de droguri?
cooperarea politiei (urmriri periculoase)?
cooperarea dintre statele Schengen n probleme de 6usti ie.7onven ia cu privire la
:mplementarea !cordului Schengen a intrat n vigoare la " septembrie "$$2?
prevederile lui nu puteau s aib un efect practic totu i, pn cnd condi iile tehnice i legale
(a a c datele bancare i datele relevante privind protec ia autorit ilor) nu erau ndeplinite.
!stfel, 7onven ia a nceput s aib efect practic la 01 martie "$$& att pentru pr ile originare
ale !cordului Schengen, cat i pentru Spania i (ortugalia. 8in "$$&, :talia, ,recia, !ustria,
8anemarca, +inlanda i Suedia au aderat la 7onven ie, care a intrat n vigoare pentru cele trei
ri nordice abia la 0& martie 033".
=dat ce controlul vamal este complet abolit, de intorul vizei comune este ndrept it
s stea n cele "& state mai sus men ionate care aplic 7onven ia cu privire la :mplementarea
!cordului Schengen pentru ma'imum pn la $3 zile ntr)o perioad de ase luni, n timpul n
care e valabil viza.
(unctele cheie ale 7onven iei cu privire la :mplementarea !cordului Schengen
"
>
7etatenii rilor ce implementeaz !cordul Schengen pot trece frontierele interne
ale rilor semnatare la orice punct fr controlul vamal.
= viz fr restric ii teritoriale (viza turistic sau cea business ce permite
de intorului s stea pn la $3 de zile ntr)o perioad de ase luni, viza de tranzit sau la
aeroport), acordat unui cet ean dintr)o tar)ter de una din rile semnatare, ndrept e te
de intorul, n acela i scop i pe durata validit ii vizei, s intre fr controlul vamal pe
teritoriul oricrei dintre rile semnatare.
=rice cet ean dintr)o tar)ter cu permis de re edin valid n una dintre rile
semnatare poate cltori cu un pa aport valid, fr a cere o viz, timp de $3 de zile ntr)o
perioad de ase luni, n alte ri semnatare.
!rmonizarea politicii de vize n rile Schengen (lista comun a cet enilor din
rile)ter e care solicit vize).
1
Courty Guillaume, Devin Guillaume -Constructia europeana, Editura C.N.I.
"Coresi" SA, Bucuresti. p. 1
7ontrolul vamal e'tern potrivit unui standard comun Schengen.
!ccesul tuturor rilor Schengen la Sistemul :nforma ional Schengen(S:S) furnizind
date despre identitatea personal sau alte informa ii dinspatiul Schengen.
7ooperare apropiat dintre politie i 6usti ie.
;nificarea eforturilor pentru combaterea crimei legate de droguri.
Participarea Regatului Danemarcei
8e i 8anemarca a semnat !cordul Schengen, ea poate alege s aplice sau nu,orice
decizii noi adoptate n cadrul Aitlului :B, chiar i cele care constituie odezvoltare a acCuis)ului
Schengen.
Participarea Irlandei i a Regatului Unit
7onform (rotocolului ane'at !cordului !msterdam, <egatul ;nit i :rlanda pot
participa n totalitate sau doar n anumite aspecte ale acCuis)ului Schengen, dac celelalte "2
state membre Schengen decid astfel n unanimitate, n cadrul 7onsiliului. @area *ritanie a
solicitat, n luna martie "$$$, s participe n unele aspecte ale 7onven iei Schengen precum>
cooperarea poli ieneasc i 6udiciar, combaterea drogurilor i Sistemul :nformatic Schengen.
:rlanda a solicitat s participe n unele prevederi ale 7onven iei Schengen, acestea fiind n
mare parte, acelea i cu cele ale @arii *ritanii.
Participarea Islandei i Regatului Norvegiei
!lturi de Suedia, +inlanda i 8anemarca, 9orvegia i :slanda iau parte n ;niunea
9ordic a (a apoartelor, n cadrul creia au fost eliminate controalele la frontierele interne.
:slanda i 9orvegia au semnat un !cord cu ;E n mai "$$$, n urma cruia cele dou state pot
participa la elaborarea noilor instrumente legislative ale acCuis)ului Schengen. !ctele sunt
adoptate doar de ctre statele membre ;E, dar se aplic i :slandei i 9orvegiei. 4n practic,
aceast asociere ia forma unui 7omitet mi't n afar cadrului ;E, format din reprezentan i ai
:slandei, 9orvegiei, 7onsiliului ;E i 7omisiei Europene.
Participarea Elveiei
4n anul 0330 7omisia European a nceput negocierile cu Elve ia. !ceste negocieri au
avut ca finalizare semnarea de ctre ;niunea European i Elve ia a unui acord de asociere a
Elve iei la implementarea, aplicarea i dezvoltarea acCuis)ului Schengen.
Politica n domeniul vizelor
7ea mai important etap n evolu ia spre o pia intern real, n care s nu mai e'iste
obstacole n calea liberei circula ii a persoanelor, este reprezentat de ncheierea celor dou
acorduri Schengen> !cordul Schengen (semnat la "# iunie "$%&) i 7onven ia de
:mplementare Schengen (semnat la "$ iunie "$$3 i intrat n vigoare la 01 martie "$$&). 4n
prezent 7onven ia este semnat de "2 state membre? :rlanda i @area *ritanie nu sunt
membre ale 7onven iei, dar au avut posibilitatea s opteze pentru aplicarea anumitor pr i ale
corpului de legisla ie Schengen. 8in momentul aplicrii 7onven iei pentru :talia i !ustria ("
aprilie "$$%), au fost eliminate controalele la frontierele interne ale tuturor statelor semnatare,
cu e'cep ia ,reciei. 4n plus, :slanda i 9orvegia (membre ale ;niunii (a apoartelor 9ordice)
au statut de membrii asocia i. 8irectiva 7onsiliului din 0% februarie 0330 reglementeaz
cererea :rlandei de a participa la cteva dispozi ii ale acCuis)ului Schengen, un pas
premergtor spre adoptarea deplin a aCuisului Schengen de ctre acest stat.
:mplementarea 7onven iei Schengen are ca scop eliminarea controalelor la frontierele
interne pentru toate persoanele, incluznd binen eles msuri de ntrire a controalelor la
frontierele e'terne. !ceste msuri implic o politic devize comun, posibilitatea procesrii
cererilor de azil, cooperare 6udiciar i poli ieneasc, precum i un schimb eficient de
informa ii. -a frontierele e'terne ale spa iului Schengen, cet enii ;E trebuie doar s prezinte
un document de identificare valid, iar cet enii ter elor ri cuprinse n lista comun a rilor ai
cror cet eni au nevoie de viz de intrare trebuie doar s posede o viz unic valabil n
ntregul spa iu Schengen. Aotu i, fiecare stat membru are libertatea de a cere viza n cazul
cet enilor altor ter e ri.
!oncluzii
4n perspectiva crerii unui spa iu comunitar n care controalele la frontiere vor
disprea, iar libera circula ie a cet enilor va fi deplin este nevoie de crearea unei securitati a
frontierelor e'terne i de o solidaritate a statelor ;E n acest sens. +or ele de politie
coopereaz n depistarea i prevenirea criminalit ii i au drept de urmrire a criminalilor
fugari i a trafican ilor de droguri pe teritoriul unui stat nvecinat din spa iul Schengen. (entru
func ionarea ct mai eficient a 7onven iei, a fost introdus o msur tehnic compensatorie
esen ial D Sistemul de :nforma ii Schengen (S:S), sistem ce furnizeaz informa ii referitoare
la intrarea cet enilor ter elor ri, problemele legate de vize i de cooperarea poli ieneasc.
!ccesul la S:S este restric ionat n principal la politie i la autorit ile responsabile cu
controlul la frontiere. <eglementarea legal aacestui sistem este dat de art. $0)"0& din
7onven ia de :mplementare a !cordului Schengen.
"i#liogra$ie%
". http>EEFFF.schengen.mira.gov.roE
0. http>EEFFF.i6pfiasi.roEschengenEmanualulGschengenEmanualulGschengen.pdf
2. 7ourtH ,uillaume, 8evin ,uillaume )7onstructia europeana, Editura 7.9.:. I7oresiI
S!, *ucuresti.