Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Adresa: Bucureti, Bd. Uirii r. !", B#. J$B, sect%r $& Te#e'%: ()"*+,-. $-/*0*", Fa1: ()"*+,-. $-/*0*$& C%d 2%ta#:
*$*0$!
3e4site: 555.%rc.r%& E+6ai#: %rc7%rc.r%&C%d de Ideti'icare Fisca#a: -"8",*8-&
Nr.: 870221
Furi9are i'%r6atii e1tise
E:;ERT UTILAJE SI EC<I;AMENTE SER=ICE SRL
INFORMAII >E I>ENTIFICARE
Sediu social: Bucureti Sectorul 5, Strada GHEORGHIENI, Nr. 1 !o"tacte sediu social tele#o": 07$2%18&&7
Nu'ar de ordi"e i" Re(istrul !o'ertului: )$0*10&%0*2012, atri+uit i" data de 1%.0%.2012
Stare #ir'a: #u"c,iu"e
Se'"ale #ir'a: certi#icat de -"'atriculare .resc/i'+at
0ir'a .ro1i"e di" : Sc/i'+are sediu i" alt 2udet
Nr. de -"'atriculare a"terior -" re(istrul co'er,ului: )2%*%3%*2010
0ir'a .ro1i"e di" : Sc/i'+area sediului di" alt 2ude,
0or'a de or(a"i4are: societate co'erciala cu ras.u"dere li'itata
!od u"ic de i"re(istrare: 2720&828 atri+uit i" data de 23.07.2010
!erti#icat de i"re(istrare: B2&3828$, e'is .e data de 1%.0%.2012 si eli+erat la data 20.0%.2012
5ata ulti'ei i"re(istrari i" re(istrul co'ertului: 1%.0%.2012
5urat6: "eli'itat67
!o"tacte #ir'a tele#o": 07$2%18&&7
ct co"stituti1 actuali4at .ri" 'e"tiu"ea "r. 77717% di" 17.0%.2012
SE>IU SOCIAL
ct sediu: !o"tract de co'odat "r. 1 di" data 27.08.2012 e'is de E89ER: ;:I<)E SI E!HI9=EN:E
SER>I!E SR<
5urata:"eli'itat.
CA;ITAL SOCIAL
!a.ital social su+scris: 210 RON , i"te(ral 16rsat
Nu'6r .6r,i sociale: 21
>aloarea u"ei .6r,i sociale: 10 RON
ASOCIA I ;ERSOANE JURI>ICE
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
ASOCIA I ;ERSOANE FI?ICE
:;5OR R@A>N !OS:IN
!alitate: asociat
!et6,e"ie: ro'B"6
Stare ci1il6: "edeclarat
5ata i locul "aterii: 2$.05.1%71, 9<OIEC:I*9H
Se?: 'asculi"
!N9: 171052$2%31$$
ct de ide"titate: !arte Ide"titate, 9H*5$87%7e'is de 9O<. 9<OIEC:Ila data 07.0&.2005
5o'iciliul: =u"ici.iul 9loieti, Str. !RICN, Nr. 2$, Bloc 135!, Scara , Eta2 1, .. 3, )udet 9ra/o1a
1
.ort la ca.ital: 10 RON
.ort 16rsat total: 10 RON
.ort 16rsat -" RON : 10 RON
Nu'6r .ar i sociale: 1
!ota de .artici.are la +e"e#icii i .ierderi: $.7&D * $.7&D
S=@R@N5EN; <I>I; E !OS:INE<
!alitate: asociat
!et6,e"ie: ro'B"6
Stare ci1il6: "ecasatorit
5ata i locul "aterii: 30.03.1%70, ONEC:I, B!@;
Se?: 'asculi"
!N9: 17003300$$$30
ct de ide"titate: !arte Ide"titate, RR*%1%720e'is de S.9.!.E.9. sector 5la data 13.0$.2012
5o'iciliul: Bucureti Sectorul 5, Strada GHEORGHIENI, Nr. 1
.ort la ca.ital: 200 RON
.ort 16rsat total: 200 RON
.ort 16rsat -" RON : 200 RON
Nu'6r .ar i sociale: 20
!ota de .artici.are la +e"e#icii i .ierderi: %5.2$D * %5.2$D
ASOCIATI LISTA
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
;ERSOANE IM;UTERNICITE
S=@R@N5EN; <I>I; E !OS:INE<
!alitate: ad'i"istrator
0u"c,ie: "es.eci#icata
!et6,e"ie: ro'B"6
Se?: 'asculi"
9uteri: 5E9<INE
5ata i locul "aterii: 30.03.1%70, ONEC:I, B!@;
!N9: 17003300$$$30
ct de ide"titate: !arte Ide"titate, RR*%1%720 e'is de S.9.!.E.9.sector 5 la data 13.0$.2012
dresa: Bucureti Sectorul 5, Strada GHEORGHIENI, Nr. 1
5ata "u'irii -" #u"c,ie: 15.07.2010
5urat6 'a"dat: "eli'itat6
5ata de.u"ere s.eci'e" se'"atura: 15.07.2010
:e'ei le(al: co"#. <e(ii "r.31*1%%0
CEN?ORI
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
AU>ITORI
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
>OMENII >E ACTI=ITATE
cti1itatea .ri"ci.al6: co"#or' codi#icarii FOrdi" 337*2007G Re1. !ae" F2G
$531 E !o'er, cu ridicata de .iese i accesorii .e"tru auto1e/icule
cti1it6,ile secu"dare: co"#or' codi#icarii FOrdi" 337*2007G Re1. !ae" F2G
13%& E 0a+ricarea de articole te/"ice i i"dustriale di" te?tile
13%% E 0a+ricarea altor articole te?tile ".c.a.
25&2 E O.era,iu"i de 'eca"ic6 (e"eral6
2
2&51 E 0a+ricarea de i"stru'e"te i dis.o4iti1e .e"tru '6sur6, 1eri#icare, co"trol, "a1i(a,ie
2822 E 0a+ricarea ec/i.a'e"telor de ridicat i 'a"i.ulat
282% E 0a+ricarea altor 'ai"i i utila2e de utili4are (e"eral6 ".c.a.
28%% E 0a+ricarea altor 'ai"i i utila2e s.eci#ice ".c.a.
32%% E 0a+ricarea altor .roduse 'a"u#acturiere ".c.a.
3312 E Re.ararea 'ai"ilor
3313 E Re.ararea ec/i.a'e"telor electro"ice i o.tice
331$ E Re.ararea ec/i.a'e"telor electrice
3317 E Re.ararea i -"tre,i"erea altor ec/i.a'e"te de tra"s.ort ".c.a.
331% E Re.ararea altor ec/i.a'e"te
3320 E I"stalarea 'ai"ilor i ec/i.a'e"telor i"dustriale
3511 E 9roduc,ia de e"er(ie electric6
$321 E <ucr6ri de i"stala,ii electrice
$322 E <ucr6ri de i"stala,ii sa"itare, de -"c6l4ire i de aer co"di,io"at
$32% E lte lucr6ri de i"stala,ii .e"tru co"struc,ii
$3%% E lte lucr6ri s.eciale de co"struc,ii ".c.a.
$520 E H"tre,i"erea i re.ararea auto1e/iculelor
$532 E !o'er, cu a'6"u"tul de .iese i accesorii .e"tru auto1e/icule
$&1% E I"ter'edieri -" co'er,ul cu .roduse di1erse
$&$% E !o'er, cu ridicata al altor +u"uri de u4 (os.od6resc
$&51 E !o'er, cu ridicata al calculatoarelor, ec/i.a'e"telor .eri#erice i so#tIareE ului
$&52 E !o'er, cu ridicata de co'.o"e"te i ec/i.a'e"te electro"ice i de teleco'u"ica,ii
$&&& E !o'er, cu ridicata al altor 'ai"i i ec/i.a'e"te de +irou
$&&% E !o'er, cu ridicata al altor 'ai"i i ec/i.a'e"te
$&73 E !o'er, cu ridicata al 'aterialului le'"os i al 'aterialelor de co"struc,ii i ec/i.a'e"telor sa"itare
$&7$ E !o'er, cu ridicata al ec/i.a'e"telor i #ur"iturilor de #ier6rie .e"tru i"stala,ii sa"itare i de -"c6l4ire
$&%0 E !o'er, cu ridicata "es.eciali4at
$711 E !o'er, cu a'6"u"tul -" 'a(a4i"e "es.eciali4ate, cu 1B"4are .redo'i"a"t6 de .roduse ali'e"tare, +6uturi
i tutu"
$71% E !o'er, cu a'6"u"tul -" 'a(a4i"e "es.eciali4ate, cu 1B"4are .redo'i"a"t6 de .roduse "eali'e"tare
$7$1 E !o'er, cu a'6"u"tul al calculatoarelor, u"it6,ilor .eri#erice i so#tIareEului i" 'a(a4i"e s.eciali4ate
$7$2 E !o'er, cu a'6"u"tul al ec/i.a'e"tului .e"tru teleco'u"ica,ii -" 'a(a4i"e s.eciali4ate
$7$3 E !o'er, cu a'6"u"tul al ec/i.a'e"tului audio*1ideo -" 'a(a4i"e s.eciali4ate
$75$ E !o'er, cu a'6"u"tul al articolelor i a.aratelor electrocas"ice, -" 'a(a4i"e s.eciali4ate
$75% E !o'er, cu a'6"u"tul al 'o+ilei, al articolelor de ilu'i"at i al articolelor de u4 cas"ic ".c.a., -" 'a(a4i"e
s.eciali4ate
$778 E !o'er, cu a'6"u"tul al altor +u"uri "oi, -" 'a(a4i"e s.eciali4ate
5210 E 5e.o4it6ri
522$ E =a"i.ul6ri
&3%% E lte acti1it6,i de ser1icii i"#or'a,io"ale ".c.a.
7112 E cti1it6,i de i"(i"erie i co"sulta",6 te/"ic6 le(ate de acestea
7120 E cti1it6,i de test6ri i a"ali4e te/"ice
7$%0 E lte acti1it6,i .ro#esio"ale, tii",i#ice i te/"ice ".c.a.
%511 E Re.ararea calculatoarelor i a ec/i.a'e"telor .eri#erice
%512 E Re.ararea ec/i.a'e"telor de co'u"ica,ii
%521 E Re.ararea a.aratelor electro"ice de u4 cas"ic
%522 E Re.ararea dis.o4iti1elor de u4 (os.od6resc i a ec/i.a'e"telor .e"tru cas6 i (r6di"6
%52% E Re.ararea articolelor de u4 .erso"al i (os.od6resc ".c.a.
%&0% E lte acti1it6,i de ser1icii ".c.a.
FILIALE @ SUCURSALE @ SUBUNITATI
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
SE>II SECUN>ARE @ ;UNCTE >E LUCRU
3
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
SE>II SI@SAU ACTI=ITATI AUTORI?ATE CONFORM ART. -A >IN L$A8@,**"
cti1it6,i des#6urate -" a#ara sediului social i a sediilor secu"dare F!EN RE>. 2G : 25&2, 3312, 3313, 331$,
3317, 331%, 3320, $321, $32%, $3%%, $531, $&1%, 7112, 7120, 7$%0, %511, %512, %521, %522, %52%, %&0%.
data certi#icatului co"statator:1%.0%.2012
!o"#or' declara,iei E ti. 'odel 3 "r. 77717% di" 17.0%.2012
Sediul social di":Bucureti Sectorul 5, Strada GHEORGHIENI, Nr. 1
:i. sediu: .ri"ci.al
!o"#or' declara,iei E ti. 'odel 3 "r. 77717% di" 17.0%.2012
des#6oar6 acti1it6,i .ro.rii de +irou .e"tru societate
data certi#icatului co"statator: 1%.0%.2012
SITUATIA FINANCIARA ;E ANUL ,*-,
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
SITUATIA FINANCIARA ;E ANUL ,*--
SITUATIA FINANCIARA ;E ANUL ,*-*
Nu e?ist6 -"re(istr6ri.
ALTE MENTIONARI
=e",io"are acte: 5eclara,ie .e .ro.ria r6s.u"dere co"#or' art.15 di" <e(ea "r. 35%*200$
Nr. i"trare: 53%%05 di" 28.08.2012
Nu'6r declara,ii: 1
Nu'6r certi#icate co"statatoare: 2
=e",io"are acte: 5e.u"ere act co"stituti1 actuali4at Fart.20$ di" <e(ea "r. 31*1%%0G
Nr. i"trare: 53%%05 di" 28.08.2012
=e",io"are acte: 5e.u"ere act co"stituti1 actuali4at Fart.20$ di" <e(ea "r. 31*1%%0G
Nr. i"trare: 3%28& di" 13.07.2011
5escriere: 5e.u"ere act co"stituti1 actuali4at Fart.20$ di" <e(ea "r. 31*1%%0G "r. 3%28&*13.07.2011
=e",io"are acte: 5eclara,ie .e .ro.ria r6s.u"dere co"#or' art.15 di" <e(ea "r. 35%*200$
Nr. i"trare: &8&08 di" 15.07.2010
5escriere: 5eclara,ie .e .ro.ria r6s.u"dere co"#or' art.15 di" <e(ea "r. 35%*200$
Nu'6r declara,ii: 1
Nu'6r certi#icate co"statatoare: 2
$
Informaiile sunt eliberate din registrul comerului central computerizat, inut de Oficiul Naional al Registrului Comerului,
i au la baz inregistrrile existente n acesta pn la data de !"#$"%#& %%'(&"
9e"tru #ur"i4area acestor i"#or'a,ii a #ost .erce.ut6 su'a de 0.0 RON.
5