Sunteți pe pagina 1din 15

Proiectarea unei reele de

calculatoare
Cursant:
PRVULESCU SORIN

2011
1
NOIUNI FUNDAMENTALE
DESPRE REELE DE ALULATOARE
Tehnologia care a marcat lumea secolului al XXlea a ost cu siguran!" cea legat" #e
colectarea$ %relucrarea &i #istri'uirea inorma!iei( Instalarea re!elelor #e teleonie$ a)$
ra#ioul$ tele*i+iunea$ olosirea calculatoarelor$ toate sunt ,nsemne ale e*olu!iei tehnologice
,nce%ute cu ce*a tim% ,n urm"( Ca urmare a %rogresului tehnologic$ aceste #omenii con*erg-
%e m"sur" ce %osi'ilit"!ile #e colectare$ %relucrare &i #istri'uire a inorma!iei cresc$ cresc &i
cererile %entru %relucr"ri #in ce
,n ce mai soisticate(
Se %oate s%une$ %e #re%t cu*.nt c" tr"im ,ntr/o societate inormati+at"( n +ilele
noastre$ ,nt.lnim calculatoare %este tot( Se *or'e te$ %e #re%t cu*.nt #es%re o a #oua
ala'eti+are i anume #es%re necesitatea ,nsu irii lim'a0ului inormatic #e c.t mai mul i
oameni( Peste tot sunt calculatoare$ conectate e*entual ,ntre ele &i orm.n# astel re!ele #e
calculatoare( O re!ea #e calculatoare se com%une #intr/un gru% #e calculatoare autonome$
interconectate$ care %ot comunica ,ntre ele cu sco%ul #e a transmite &i #e a %rimi #ate( Toate
acestea se #atorea+" a%tului c" ne #"m seama #in ce ,n ce mai mult c" PC/ul ne u&urea+"
munca( 1ar tre'uie #e su'liniat a%tul c" un calculator este #e a%t un $$'un e)ecutant2 care
%relucrea+" os informaiile %e care i le #"m(
Inorma!ia$ este elementul esen!ial #in acest ,ntreg lan!( Pentru ca a #e*enit un element
*ital al *ie!ii #e +i cu +i$ *oi %une ,n lumin" un as%ect al muncii mele$ e*i#ent$ cu
im%licare calculatorului &i a intercone)iunilor sale 3re!ea #e calculatoare4( Pentru
clasiicarea re!elelor #e calculatoare nu e)ist" ,nc" un set #e criterii unanim acce%tate(
1ou" #intre criterii sunt ,ns" consi#erate cele mai im%ortante ,n clasiicarea re!elelor:
tehnologia #e transmisie &i scara la care o%erea+"(
2
TIPURI DE REELE
n unc!ie #e tehnologia #e transmisie a #atelor$ re!elele %ot i clasiicate ,n #ou"
categorii:
5( re!ele cu #iu+are #e mesa0e-
6( re!ele %unct la %unct (
Reelele cu di!u"are se 'a+ea+" %e e)isten!a unui me#iu comun la care au acces toate
#is%o+iti*ele$ a unui singur canal #e comunica!ii$ %arta0at #e toate ma&inile 3calculatoarele4
#in re!ea( Orice ma&in" %oate transmite mesa0e 3numite &i %achete #e #ate4 care sunt %rimite
#e toate ma&inile #in re!ea( Pachetul #e #ate este ,nso!it #e o inorma!ie s%eciic" %rin care
se %oate i#entiica #estinatarul$ res%ecti* ma&ina c"reia ,i este a#resat %achetul( La
rece%!ionarea unui %achet #e #ate #in re!ea$ ma&ina *eriic" a#resa care/l ,nso!e&te &i #ac" ,i
este a#resat ,l re!ine &i/l %relucrea+"- #ac" nu$ ,l ignor"( Pachetul #e #ate %oate i ,nso!it #e o
a#res" s%ecial" consi#erat" *ali#" 3corect"4 %entru orice ma&in" #in re!ea$ astel ,nc.t
mesa0ul *a i ca%tat &i %relucrat #e toate ma&inile interconectate(
Reelele #unct la #unct #is%un #e numeroase cone)iuni ,ntre %erechi #e ma&ini
in#i*i#uale( Un %achet #e #ate care %leac" #e la o ma&in" surs" ar %utea s" treac" %rin mai
multe ma&ini interme#iare %entru a a0unge la #estina!ie( Este %osi'il #e asemenea$ ca un
%achet #e #ate s" %oat" a0ung" la #estina!ie %e mai multe rute %osi'ile$ a&a ,nc.t$ ,n astel #e
ca+uri$ este necesar un algoritm #e #iri0are a %achetelor %e o rut" o%tim"(
n general$ %entru re!elele #e mic" ,ntin#ere se a#o%t" mo#elul re!elelor cu #iu+are #e
mesa0e- %entru cele #e larg" aco%erire mo#elul cel mai #es olosit este %unct la %unct- e)ist"
'ine,n!eles &i e)ce%!ii(
n unc!ie #e scara la care o%erea+" re!eaua$ e)ist" trei ti%uri %rinci%ale #e re!ele #e
calculatoare:
5( re!ele locale 3Local Area Network / LAN4-
6( re!ele metro%olitane 3Metropolitan Area Network / MAN4-
7( re!ele #e larg" ,ntin#ere 3Wide Area Network / $AN4(
3
Reelele locale (Local Aria Network LAN4$ #enumite ,n general L8N/uri$ sunt re!ele
%ri*ate$ alate #e regul" ,ntr/o singur" cl"#ire( Sco%ul acestor re!ele este conectarea
calculatoarelor &i a echi%amentelor ,n *e#erea %arta0"rii resurselor &i %entru schim'ul #e
inorma!ii( Re!elele L8N se #ieren!ia+" a!" #e alte ti%uri #e re!ele %rin m"rime$
tehnologie #e transmitere &i to%ologie(
L8N/urile utili+ea+" rec*ent ca tehnologie #e transmisie #iu+area #e %achete %e un
singur ca'lu la care sunt ata&ate toate ma&inile( L8N/urile tra#i!ionale unc!ionea+" la
*ite+e cu%rinse ,ntre 59$ 599 sau 5999 :'%s( n ca+ul L8N/urilor cu #iu+are sunt %osi'ile
mai multe to%ologii(
DESRIEREA DE PRINIPIU A SOLUIEI
Ar%itectura retelei&retelelor 'i co(#onentelor de conectare la retea
Pentru a nu consuma e)agerat resursele ser*er/ului ,n ca#rul a%lica!iei #ar &i
,n lucru cu Internet/ul am a%elat la un router %entru a #econgestiona ser*erul(
n ca#rul &colii generale Chirnogi am reali+at re!eaua$ %e care am g.n#it/o cu sco%ul
#e a a0uta %e %roesori$ %e ele*i$ secretariatul(
Re!ea ;ireless 3"r" ir4$ calculatoare la%to%$ cu
a#a%tor ;ireless Intel <i=i Lin> ?599 8@N
To#olo)ie
Re!ea Ethernet$ calculatoare #es>to%$ cu
a#a%toare Intel3R4 A6?BB1:
Sta!ii #e lucru conectate la un S;itch &i un
Router Tren#net cu %atru cone)iuni #e re!ea
Ethernet(
alculatoare *i ec%i#a(ente conectate la reea
4
Sunt conectate 6 calculatoare 3sta!ii #e lucru4 la Router$ 7 calculatoare la S;itch/ul
care este conectat &i el la Router(

La Router mai este conectat" tot %rin RCD? 3Ethernet4 &i o im%rimant" #e re!ea(

Routerul are %e intera!a #e L8N a#resa IP 5E6(5BA(59(56B &i unc!ionea+" ca
ser*er 1NS &i 1FCP %entru clien!ii #in re!eaua local"(
Protocoale de co(unicaii !olo'ite+
TCPGIP IP*D- IP*B NetHIOS o*er TCP
5
htt%$ htt%s
POP7 %entru accesul la ser*erul #e mail local -
S:TP %entru trimiterea mesa0elor e/mail
8#rese #e re!ea sunt o'!inute automat #e la ser*erul 1FCP
i%conig Gall
1escriere INTEL3R4A6?BB1:/6giga'Ite Net;or> Connection
8#resa i+ica 99/66/BD/88/H6/D5
1FCP acti*at : Nu
IPVD 8#resa IP 5E6(5BA(59(56B
IPVD :asca su'retea 6??(6??(6??(9
I%*D @ate;aI im%licit 5E6(5BA(59(5
IPVD Ser*er 1NS A9(EB(?9(57
A9(EB(?9(6
Net Hios %e TCPIP acti*at 1a
8#resa IPVB lin> local eA9::E#6A:B6?a a6E:JADJK59
IPVB @ate;aI im%licit
IPVB Ser*er 1NS A9(EB(?9(6
Net Hios o*er TCPIPLLLL( ena'le#
Tunnel a#a%ter Cone)iune #e retea localaDM:
:e#ia stateLLLLLLLL(( ::e#ia #isconnecte#
Conection/s%eciic 1NS Sui):
1escri%tionLLLLLLLL : isata%:NAB7ea'?/J'De/D5Ba/AAaD/J97'#97DB6D'O
PhIsical a##ressLLLLLLL((99/99/99/99/99/E9
1FCP Ena'leLLLLLLLLL((No
Tunnel a#a%ter Cone)iune #e retea localaDMB:
Conection/s%eciic INS Sui):
6
1escri%tionLLLLLLLL :Tore#o Tunneling Pseu#o/ Interace
PhIsical a##ressLLLLLLL(( : 96/99/?D/??/DE/95
1FCP Ena'leLLLLLLLLL((No
8utoconiguration Ena'leLLL((Pes
IPVB 8##ress LL( :6995:9:?e?:J7'A:6AD9:7DE:7?J:?A5 3Preerre#4
Lin> local IPVB 8##ress : eA9::6AD9:7DE:7?J:?A5K563Preerre#4
Net Hios TCPIPLLLLLLL(1isa'le#
Re!eaua este olosit" %entru ne*oile a#ministrati*e ale &colii 3ele*i$ %roesori$
conta'il$ a#ministrator$ #irector4( Im%rimanta este olosit" ,n comun #e c"tre to!i
utili+atorii(
Calculatoarele #in re!ea sunt mem're ale unui gru% #e lucru 3gru%ul ;or>grou%4(

Pentru autentiicare se *a olosi un cont #e utili+ator local$ ne%ri*ilegiat( Utili+atorii
autentiica!i lucrea+" local$ olosin# a%lica!ii instalate local$ utilitare incluse ,n sistemul #e
o%erare %recum &i i&ierele %ro%rii( To!i utili+atorii au acces la Internet$ %entru accesul la
resursele %arta0ate se olose&te un utili+ator s%ecial #estinat acestui sco% 3user/share4 &i o
%roiec!ie #e ti% map(
Conectarea la reeaua Internet
tracert ;;;(google(ro
Tracing route to ;;;(l(google(com QJD(56?(AJ(EER
o*er a ma)imum o 79 ho%s:
7
5 S5 ms S5 ms S5 ms 5E6(5BA(59(5
6 55 ms 65 ms 59 ms 59(59D(7E(A5
7 55 ms E ms A ms R@96(HCURESTI(R1SNET(RO Q657(5?D(57J(AER
D 565 ms 55 ms 55 ms ''95(Hucuresti(r#snet(roQ657(5?D(57J(D5R
? 59 ms 57 ms E ms cr95(Hucuresti(r#snet(roQ657(5?D(56?(?DR
B 67 ms 6D ms 67 ms 657/5?D/56A/65(r#snet(roQ657(5?D(56A(65R
J 7E ms D9 ms D9 ms 657/5?D/579/67D(r#snet(roQ657(5?D(579(67DR
A DD ms 7A ms 7A ms 69E(A?(6D6(679
E D5 ms D5 ms 7E ms 69E(A?(6DA(D7
59 D7ms 7Ams DEms J6(5D(67A(595
Trace com%lete(
REELE DE ALULATOARE MIROSOFT $INDO$S
Numim re!ea #e calculatoare un gru% #e calculatoare conectate ,ntre ele &i care
comunic" ,n a&a el ,nc.t un utili+ator %oate a*ea acces at.t la resursele locale c.t &i la
resurse %arta0ate alate la #istan!"( Resursele re!elei %ot i %arta0ate
3Tshare24 ,ntre mai mul!i utili+atori(
n unc!ie #e rolul %e care ,l ,n#e%linesc sistemele Microsoft Windows$ re!elele res%ect"
ie mo#elul egal la egal$ ie %e cel cu #omenii(
ntr/o re!ea #e calculatoare e)ist" rela!ii #e ti% client ser*er: clientul cere acces$ iar
ser*er/ul L ser*e&te$ a#ic" oer" ser*iciul solicitat( Ser*iciul solicitat este oerit #ac" cel
care l/a cerut era ,n #re%t s"/l cear" &i #ac" are suiciente %ri*ilegii %entru a olosi ceea ce i
se %une la #is%o+i!ie(
Calculatoarele client 3,n general calculatoarele %e care le olosesc utili+atorii4
ormulea+" cereri %entru o'!inerea #e #ate sau %entru accesul la un ser*iciu(
Cererile lor sunt trimise calculatoarelor care ,n#e%linesc rol #e ser*er(
E)em%le #e ser*ere:
5( ser*ere #e i&iere &i im%rimare
6( ser*er #e 'a+e #e #ate
7( ser*er #e %o&t" electronic"
D( ser*er #e a)
8
?( ser*er %entru ser*icii #irector #e resurse
Rolurile #e client &i ser*er ale calculatoarelor stau la 'a+a sta'ilirii mo#elului
logic al re!elei(
Domeniile Windows Server sunt gru%uri #e calculatoare %e care rulea+" sisteme #e
o%erare Microsoft Windows &i care olosesc ,n comun o 'a+" #e #ate central"$ comun"$
numit" #irector( 8ceast" 'a+" #e #ate con!ine conturile utili+atorilor &i inorma!ii legate #e
securitatea resurselor re!elei( =iecare %ersoan" care olose&te calculatoare incluse ,n
#omeniu$ %rime&te un cont unic #e utili+ator( 8cest cont are acces la resursele #omeniului(
1irectorul unui #omeniu se al" %e controlerul #e #omeniu( Controlerul #e #omeniu este
un ser*er care controlea+" toate as%ectele legate #e securitatea accesului la resurse &i #e
a#ministrarea #omeniului(
8cti*itatea #e a#ministrare a unei re!ele cu%rin#e ,n general urm"toarele
o%era!ii 3acti*it"!i4:
@estiunea conturilor utili+atorilor
@estiunea resurselor
Sal*area G restaurarea #atelor
Su%ra*egherea 3monitori+are4 acti*it"!ilor #in re!ea
Sistem #e o%erare <in#o;s XP Proessional Protocol TCPGIP IP*D 8#rese
IP intro#use manual #in clasa 5E6(5BA(5(55L69
Ser*er Linu) Suse E(9:
router 3gate;aI4
Router cu conectori (porturi ! Ethernet "i anten# radio (cone$iune wireless!
Ser*erul are a#resa alocata automat &i unc!ionea+" ca ser*er 1NS %entru #esktopurile #in
aceast" re!ea local"( Cererile #e re+ol*are #e nume #e la clien!ii #in re!eaua local" sunt
retransmise %entru re+ol*are 3forward4 ser*erului( Ser*erul %"strea+" ,n cache re+ol*"rile
eectuate(
PROTOOALE DE OMUNIAII FOLOSITE
TCPGIP IP*D- NetHIOS o*er TCP htt%
POP7 %entru accesul la ser*erul #e mail local(
9
S:TP %entru trimiterea mesa0elor e/mail%
DESRIEREA DE PRINIPIU A FUNION,RII REELEI
Utili"atori *i )ru#uri de utili"atori
<in#o;s este un sistem #e o%erare multi/user &i multi/tas>ing$ #re%t urmare tre'uie s"
a*em mecanisme care s" oere control #e%lin asu%ra accesului ,n sistem( Ca &i ,n alte
sisteme #e o%erare$ ,n Linu) 'eneiciem #e conturi #e utili+atori$ %rin care ne %utem
#es"&ura acti*it"!ile( =iecare utili+ator are o %arol" & i ace %arte #in cel %u!in un gru% #e
utili+atori un gru% #e utili+atori este un set #e utili+atori$ care ar %utea a*ea ce*a ,n
comun$ &i sunt gru%a!i astel %entru o mai 'un" organi+are: %utem gru%a #e e)em%lu to!i
stu#en!ii unei acult"!i ,n gru%ul 'tudeni &i to!i %roesorii ,n gru%ul #ro!e'ori(
:oti*ul gru%"rii utili+atorilor este %osi'ilitatea #e a sta'ili accesul la resurse
ale sistemului la un ni*el mai general #ec.t cel #e utili+ator #ar &i acest lucru este %osi'il$
#at iin# un num"r re#us #e utili+atori4( Sistemul #e %ermisiuni sta'ile&te
clar cine &i cum %oate accesa i&ierele sistemului(
Re!eaua este olosit" #e %roesorii #e inormatica( =iecare %ersoan" olose&te un desktop
conectat la retea(Im%rimanta este olosita in comun #e catre toti( Calculatorele #in re!ea
sunt mem're ale unui gru% #e lucru(
OMPONENTELE REELEI+
ARATERISTII -ARD$ARE .I SOFT$ARE
OMPONENTE -ARD$ARE
Sta!iile sunt i#entice #in %unct #e *e#ere har#;are &i sunt conigurate sot;are
asem"n"tor(1eose'irile #intre ele sunt minore( Com%onentele har#;are ale sta!iilor:
Procesor:Intel3R4 Celeron3R4 CPU
:emorie3R8:4:6$?9 @O
Far#:6E@O$ TIP sata
Placa *i#eo ti%: Intel3R4 U77 E)%ress
Placa #e retea: Intel3R4 A6?BB1:/6 @O Net;or> Connection
Sistem #e o%erare: <in#o;s X% Proessional
10

Si'te(e de o#erare
aracteri'tici )enerale ale 'i'te(elor de o#erare Micro'o!t $indo/'
Numim sistem #e o%erare un ansam'lu #e %rograme care gestionea+" resursele
calculatorului( Sistemul #e o%erare este cel care %ermite &i controlea+" accesul la resursele
3com%onentele4 har#;are( Prin com%onentele sale s%eciali+ate$ sistemul #e o%erare
controlea+" echi%amentele %erierice$ oer" mi0locul 3instrumentul4 #e comunicare cu
11
utili+atorul &i lansea+" ,n e)ecu!ie alte %rograme( ntr/ un sens larg se s%une c" sistemul #e
o%erare este Tintera!a2 #intre utili+ator &i har#;are/ul calculatorului(
Caracteristici generale ale sistemelor #e o%erare #in amilia :icrosot ;in#o;s
inclu#:
Multitaskin&
memorie *irtual"
multi%rocesare simetric"
Tplu&' ( )pla*2
lucrul Toffline2 cu i&iere 3sincroni+are4
ti%"rirea ,n re!ea
sistem #e i&iere =8T5B$ =8T76$ NT=S inclusi* cote #e ocu%are a #iscului$
securitatea accesului$ com%resia i&ierelor sistem #e cri%tare a i&ierelor $cri%tarea
#atelor transmise ,ntre calculatoare 3IPSec4
$indo/' 0P Pro!e''ional

8%lica!ii instalate:
:icrosot Oice 6997
8#o'e Rea#er
:o+illa =ireo)
SImantec 8ntiVirus
8*ira 8ntiVirus Personal
V:;are %laIer
Roluri 1nde#linite 1n reea
Lucr"rile terminate$ sal*"rile interme#iare &i orice alte inorma!ii &i #ate sunt sal*ate
#e c"tre ele*i %e stic>/uri %ro%rii iar #atele &i a%lica!iile #e la secretariat$ #irector$
conta'ilitate etc( sunt sal*ate #e c"tre %ersoanele res%onsa'ile( 8#resele IP sunt conigurate
static cu: a#resa #eault gate;aI 5E6(5BA(n(5$ a#resa ser*erului 1NS 5E6(5BA(9(5(

Re)uli *i #roceduri de utili"are a re'ur'elor reelei
Utili"atori *i conturi ale utili"atorilor2 autenti!icare
=iecare sta!ie #e lucru are un cont %entru ele*i numit Ele*( Nu %ot i utili+ate %arole
%entru conturile ele*ilor #eoarece la iecare or" #e curs %e aceea&i sta!ie lucrea+" un alt ele*
#e la alt" clas"$ uneori iin# necesare chiar mo#iic"ri ,n orar sau schim'area la'oratoarelor
,n unc!ie #e necesit"!i(
12
Acce' la re'ur'ele locale ale !iec3rui calculator
=iecare utili+ator are acces la resursele locale ale sta!iei la care lucre+" iar acestea
sunt i#entice la toate sta!iile #in la'orator( Prin #eschi#erea #e sesiune utili+atorii sunt
autentiica!i &i *or a*ea acces la resursele locale$ ,n limita %ri*ilegiilor(
=iecare la'orator constituie un gru% #e lucru #ar %ri*ilegiile gru%urilor #e lucru #in toate
la'oratoarele sunt i#entice$ astel ca iecare mem'ru al gru%ului 3ele*ii4 'eneicia+" #e acele
%ri*ilegii( =iecare utili+ator 3ele*4 are un #osar 3#irector$ ol#er4 numit generic Vacas"2$ acolo
un#e ,&i sal*ea+" lucr"rile &i un#e/&i %lasea+" inorma!iile #e lucru #e care are ne*oie( La
s.r!itul sesiunii #e lucru$ ele*ul ,&i sal*ea+"%e stic>/ul #e memorie %ro%riu toate #atele %e
care tre'uie sa le %astre+e( 8cest #osar %ersonal se al" %e o %arti!ie 3alta #ec.t %arti!ia C4 #e
%e har# #iscul local(
Acce' la re'ur'e di'#oni4ile 1n reea
n aar" #e accesul la resursele locale$ iecare ele* 3utili+ator4 are acces &i la un ol#er
sta'ilit #e c"tre iecare %roesor la sta!ia sa #e la cate#r" ,n a&a el ,nc.t ele*ii s" %oat" s"
accese+e inorma!iile %e care %roesorul le %une la #is%o+i!ie acestora %entru a reali+a
sarcinile conorm %rogramei &colare(
5ru#uri de utili"atori
Utili+atorii sunt gru%a!i %e %roesori i ele*i3la'oratoare4$ secretariat$ %ersonalul
au)iliar etc(
O#eraii & aciuni e6ecutate
Sunt *eriicate sta!iile #e lucru #ac" sunt la %arametrii #e la instalare$ ori #e c.te ori
este ne*oie(
Pri7ile)ii
To i cei care utili+ea+" re eaua au #re%turi &i %ermisiuni la resurse( 1re%turile
utili+atorilor 3Vuser rights24 sunt o%era!ii 3*er'e$ ac!iuni4 %e care ei le %ot e)ecuta asu%ra
sistemelor *"+ute ,n ansam'lu( 8ceste #re%turi se reer" la: accesul la calculatorul #in re!ea$
#eschi#erea #e sesiuni #e lucru olosint echi%%amentele calculatorului$ sal*area i&ierelor &i
a #osarelor$ restaurarea i&ierelor &i a #osarelor$ mo#iicarea #atei sistemului$ ,nchi#erea
calculatorului$ etc( Permisiunile NT=S %entru i&iere %ot i: control #e%lin 3ull control4$
mo#iic" 3mo#iI4$ cite&te &i e)ecut" 3rea# W e)ecute4$ scrie 3;rite4$ cite&te 3rea#4( Pentru
#osare se a#aug" ,n %lus %ermisiunea list"rii con!inutului lor 3list ol#er contents4( Sistemul
#e i&iere%e toate sta!iile #e lucru este NT=S %entru c" sistemele =8T5B &i =8T76 nu
controlea+" accesul local la i!iere &i #osare 3#eci nu %ermit restric!ionarea accesului local4(
Numai %arti!iile NT=S asocia+" %ermisiuni i&ierelor &i #osarelor( Permisiunile sunt asociate
at.t conturilor #e utili+ator c.t &i gru%urilor( Prin urmare$ %ermisiunile unui utili+ator se
o'!in %rin ,nsumarea tuturor %ermisiunilor care ,i re*in %rin contul s"u #e utili+ator c.t &i
%rin a%artenen!a la gru%uri 3un utili+ator %oate s" ac" %arte #in mai multe gru%uri
simultan4(
Per(i'iuni8 re'tricii8 dre#turi
13
Pe %arti ia %e care se al" sistemul #e o%erare &i sot;are/ul necesar conorm
%rogramelor &colare ele*ii nu au acces la scriere( Pe celelalte %arti!ii ele*ii au acces &i
%entru scriere(
Re)uli de 'ecuritate
8u ost sta'ilite %ermisiuni &i restric!ii %rin conigurarea iec"rei sta!ii %entru to i cei
ce utili+ea+" re eau$ #ar mai ales %entru ele*i(
Proceduri *i te%nici de 1ntreinere %ard/are *i 'o!t/are
9urnale de e7eni(ente
E*enimentele 0urnali+ate sunt cele im%licite: unc!ionea+" 0urnalele im%licite ,n care
sunt acumulate e*enimentele im%licite( 8#ministratorul nu a im%lementat ,nc" un mo#el #e
0urnali+are$ #e sal*are &i inter%retare a e*enimentelor(
Proceduri de audit
=unc!ionea+" %roce#urile #e au#it im%licite(
Su#ra7e)%erea #er!or(anelor reelei
Re!eaua este #estul #e utili+at" mai ales ,n %rima %arte a +ilei$ at.t %e %artea #e
%rocesor c.t &i %entru traicul #e #ate ,n re!ea(
c.n# ele*ii #es"&oar" acti*it"!i ,n la'oratoarele #e inormatic"(
Per!or(an e 'contate
Sunt a te%tate %erorman e la ni*elul cerin elor actuale i seinter*ine la iecare sta!ie #e
lucru atunci c.n# se %ro#uc e*enimente ne#orite(
riterii de #er!or(an3
Suntem %reocu%a!i #e g"sirea celor mai 'une solu!ii ,n a&a el ,nc.t to i utili+atorii s"
ai'" acces la toate resursele necesare i s"/ i ,nsu easc" un minim #e cuno tin e((
Soluii de 4ac:u#
Calculatoarele #in la'oratoare au aceea&i conigurare &i nu sunt sal*ate #ate$ %roiecte
sau %rograme %e sta!ii$ iecare ele* sal*.n#u/&i totate %roiectele la care lucrea+" %e stic>/uri
#e memorie %ro%rii sau C1/uri(
Proceduri de in'talare *i con!i)urare
Sot;are/ul necesar ele*ilor este i#entic %e toate sta!iile #e lucru #in la'oratoare &i s/au
reali+at clone cu acest sot %entru a se instala ra%i# cu toate conigur"rile necesare(
1ac" tre'uie reinstalat sistemul #e o%erare &i tot sot;are/l necesar ele*ilor$ aceast"
o%era!ie #urea+" mult mai %u!in utili+.n# clone %entru c" acestea au sal*ate &i toate
conigur"rile re!elei(
Li(it3ri te%nice8 te%nolo)ice 'au de orice !el
14
Testele #e %.n" acum au ar"tat c" la 8ccess Point nu se %ot conecta
corect &i eicient oarte multe calculatoare( Prea multe calculatoare conectate con#uc la
re#ucerea #rastic" a %erorman!elor re!elei$ mai ales la re#ucerea *ite+ei #e transer a
%achetelor #e #ate( Se mai ,nt.m%l" ca unele cone)iuni s" ie automat &i #e+acti*ate
,nt.m%l"tor(
onclu"ii
Puncte tari8 #uncte 'la4e ale 'oluiei TI *i ale reelei #re"entate
Puncte tari Puncte sla'e
8#ministratorul re!elei este cel care
conigurea+" orice com%onent" har#;are
sau sot;are #in re!ea(Pe iecare #intre
sta!iile #e lucru e instalat acela&i sot/;are
stan#ar# %e care ,l utili+ea+" to!i ele*ii iar
#atele$ %roiectele &i %rogramele reali+ate
#e c"tre ele*i sunt sal*ate #e catre iecare
#intre ace&tia %e stic>/uri #e memorie( n
ca+ul unor inci#ente$ nu e)ist" riscul #e a
%ier#e #ate$ iar %entru sot;er/ul utili+at
sunt create clone$ acestea instal.n#u/se
ra%i# ,n ca+ #e ne*oie(
Utili+atorii autentiica!i sunt
ne%ri*ilegia!i$ ceea ce le limitea+"
o%era!iile #e conigurare$ reconigurare(
Unele calculatoare au o *echime mai mare
Sunt reali+ate conigur"ri #e securitate ,n
aara celor im%licite$ #ar nu s/au %utut
reali+a %rea multe restric!ii #eoarece ,n
la'orator au acces mai multe clase ce au
#e %arcurs %rograme &colare #ierite &i
%entru anumite teme #in curriculum ele*ii
au ne*oie #e mai multe resurse iar
restric!ionarea lor #u%" iecare or" #e curs
e %ractic im%osi'il"(
;ulnera4ilit3i identi!icate
E)ist" nenum"rate riscuri %ri*in# securitatea re!elei$ mai ales c" unii ele*ii au aceast"
ten#in!" #e a accesa resurse la care &tiu c" n/au acces( Sunt situa!ii ,n care ele*ilor tre'uie s"
li se #ea acces la unele resurse &i atunci e)ist" riscul ca unii #intre ei sa a'u+e+e #e acest
acces %entru a/&i asigura accesul la c.t mai multe resurse &i ,n alte situa!ii( Chiar #ac" e)ist"
%rotec!ie %rin nume #e utili+atori &i %arole$ ei reu&esc$ uneori %rin meto#e sim%le$ s" acese+e
resurse la care$ ,n mo# natural$ nu ar tre'ui s" a0ung" iar ,ntr/o unitate &colar" nu %rea %ot i
utili+ate e*entuale autentiic"ri 'iometrice %rin touch%a# &i &colile nici nu au ,nc"
echi%amente care s" %ermit" aceast" m"sur" #e securitate( Ele*ii nu au acces la camera ,n
care se al" roter/ul i la la'oratoare #ec.t su%ra*eghea i(
Vulnera'ilitatea calculatoarelor #in re eaua re!ea local" este oarte re#us": unc!ionea+"
c.te*a ire;all/uri$ inclusi* %ara*anul ire;all local(
15