Sunteți pe pagina 1din 6

Leonard Gavriliu

De la Wikipedia, enciclopedia liber


(Redirecionat de la Leonard gavriliu)
Din textul acestui articol nu rezult caracterul notabil al subiectului.
Dac n ter!en de " zile nu va # co!pletat bibliogra#a necesar, articolul
va # redirecionat, co!binat cu altul sau propus pentru $tergere.
%uestion book&'.svg
(cest articol sau aceast seciune are bibliogra#a inco!plet sau
inexistent.
)utei contribui prin adugarea susinerii bibliogra#ce pentru a#r!aiile
coninute.
Leonard Gavriliu (n. * aprilie *+,", )a$cani) este un psi-olog, scriitor,
publicist $i traductor ro!.n. ( publicat poezie, proz, critic literar, eseuri,
studii $tiini#ce. /tudii ele!entare $i gi!naziale n ora$ul natal, iar liceale la
0ernui, )ite$ti, 1a$i $i 2i!i$oara. /tudent !edicinist n anii *+3,&*+33, la
1a$i $i 2i!i$oara, iar n *+33&*+34 student la 5acultatea de 5ilologie a
6niversitii din 7ucure$ti, de unde se retrage ca s se ncadreze n redacia
revistei /crisul bnean, la 2i!i$oara. 8n anul *+44 a absolvit, ca $e9 de
pro!oie, 5acultatea de 5iloso#e a 6niversitii din 7ucure$ti. 8n *+"' a
obinut titlul de doctor n )si-ologie la 6niversitatea (.1.0uza din ia$i, cu teza
/tructur $i deter!inis! n psi-ologia abisal. :ste !e!bru al 6niunii
/criitorilor din Ro!.nia din *+34. :ste pri!ul traductor n li!ba ro!.n al
operelor lui /ig!und 5reud (*+;<) $i (l9red (dler (*++*).
0uprins
* (ctivitate publicistic
, (ctivitate didactic $i $tiini#c
= 0ri publicate
=.* 7eletristic $i critic literar
=., Lucrri $tiini#ce
=.= 2raduceri
' )re!ii $i distincii
3 (#lieri
4 Legturi externe
(ctivitate publicistic
( debutat cu versuri (*+=+) n revista Lu!inia, scoas de pro9esorul 1on
>itroiu la Gi!naziul 0R5 din )a$cani, iar cu proz (*+'")n revista )?g!alion
din 1a$i, la reco!andarea lui George >rgrit. ( 9ost redactor la ziarul
Lupttorul bnean din 2i!i$oara (*+';&*+3,), secretar de redacie $i $e9
secie critic literar la revista /crisul bnean (*+34&*+4*), 9ondator $i
redactor&$e9 al revistei /tudiu! din /uceava (*+"<&*+",), redactor $i $e9 de
rubric la ziarul 1n9or!aia 7ucure$tiului (*+",&*+;+), consilier al editurilor 1R1
$i 6nivers :nciclopedic din 7ucure$ti (*++3&,<<'), consilier al revistei /pirit
!ilitar !odern. :ste directorul 9ondator al revistei tri!estriale /piritul 0ritic,
care din ianuarie ,<<= apare la )a$cani. 8ntre anii *++,@,<<=, a colaborat
asiduu la revistele Ro!.nia >are $i )olitica, precu! $i la revista Are!ea a lui
(drian )unescu.
(ctivitate didactic $i $tiini#c
8n *+43, pe c.nd nc !ai era student, a descoperit o iluzie de greutate
radical di9erit de acelea de tipul size&Beig-t illusion, iluzia descoperit de el
i!plic.nd o prealabil experien cognitiv, de!onstrat experi!ental (C
1luzia Gavriliu)(vezi Dicionar de cerebrologie, ,<<;, cap. 1luzie). 8n perioada
*+44&*+", a 9ost preparator, asistent $i lector universitar la 1nstitutul
)edagogic de = ani din /uceava. ( iniiat $i e9ectuat cercetri siste!atice
privind relaia deter!inant dintre interese $i aptitudini n dezvoltarea
o!ului, sco.ndu&se n eviden rolul ne9ast al cultivrii unor interese
neconcordante cu aptitudinile reale ale individului. 8n *+4;, #ind $i g-id DE2,
a argu!entat necesitatea n#inrii unei discipilne aparte, )si-ologia
turis!ului, util tuturor lucrtorilor din acest do!eniu $i n !od special
g-izilor (a se vedea revista /60:(A(@iunie *+4;). Din *+"' este doctor n
)si-ologie. /poradic, ntre anii *+;'&*+;", a predat $i un curs de )si-ologie a
!uncii industriale la 1nstitutul )olite-nic din 7ucure$ti. 8n perioada *++'&*++4
a 9ost expert parla!entar n /enatul Ro!.niei.Dper capitalF elaborarea
unui dicionar de cerebrologie (ediia princeps, *++;), unde a 9or!ulat, ntre
altele, legea coextensiunii anato!o9uncionale 0R:1:R & DRG(E1/>. (utor
(*++;) al ipotezei c aporiile lui Genon din :leea sunt expresia kineziagnoziei
de care su9erea #loso9ul grec, adic a incapacitii patologice a acestuia de a
percepe !i$carea $i de a o ad!ite ca atare (vezi Dicionar de cerebrologie,
*++;, ,<<;, art. Genon). >editaii perseverente, inclusiv experi!ente
i!aginare re9eritoare la noiunea de psi-ic, la a$a&nu!ita relaie corp&psi-ic
(bod?&!ind), soldate cu ad!iterea supoziiei lui Daniel 0o-en c !e!oria
o!ului postuterin rezid n genele necodante, supranu!ite silenioase. (
de!onstrat cu elegan acest 9aptF de vre!e ce reHexele $i instinctele $i au
sediul n genele necodante (#logeno!), n !od necesar deprinderile etc., n
general con$tiina, sunt opera genelor necodante (ontogeno!). ( se vedea
eseul intitulat (nti&WarBick 0ollins. D #loso#e a geno!ului (,<*,), unde
autorul propune un experi!ent crucial ntru soluionarea acestei proble!e
9unda!entale.
0ri publicate
7eletristic $i critic literar
A.nt pe trestii, sonete (*+';) & debutul editorial
1ncon$tientul n viziunea lui Lucian 7laga (*++")
0u! a! IevadatJ din (r!ata Ro$ie (*+++)
Repar.nd zidul, versuri (*+++)
(venturi pe /iret, proz autobiogra#c (,<<*)
1l traduttore tradito per la 0asa :ditrice Eiculescu (,<<=)
1nterlocutori din secolul KK (,<<=)
Ludeci critice, vol. 1 (,<<'), vol. 11 (,<<3), vol. 111 (,<<4), vol. 1A (,<<")
Lurnalul anului revoluionar *+;+ (,<<')
/isi9 n pisc, poe!e (,<<3)
Lurnalul lui >arcel (,<<3)
)ole!ici necordiale (,<<3)
(venturi pe LiMia $i pe 7a-lui, scriere autobiogra#c (,<<3)
(venturi pe 7ega, pe D.!bovia $i la apa /ucevei (,<<4)
Da!eni din )ascani, n c.te un interviu&autoportret (,<<")
7ucuria de a !uri, dra! $tiini#co&9antastic n = !o!ente (,<<")
/crisori de la scriitori (/ecolul KK) (,<<+)
0uttorul de co!ori, ro!an (,<<+)
(venturi pe 7ega, pe D.!bovia si pe >ure$ ()agini de Murnal *+34&*+4<)
(,<<+)
Ludeci critice, vol.A (,<<+)
AiraMul, ro!an (,<*<)
Ludeci critice, vol.A1 (,<**)
)e ur!ele unui Murnal ars la /uceava, ro!an (,<*,)
Ludeci critice, vol.A11 (,<*,)
Lucrri $tiini#ce
1ntroducere n psi-ologia educaiei (*+4+)
>ic tratat de so#stic (*++4)
Dicionar de cerebrologie (0reier $i psi-ic) ediia 1 (*++;)N ediia a 11&a,
revzut $i adugit (,<<;)
0erebrologie $i #loso#e. D privire asupra dualis!ului (,<<<)
1nteligena $i patologia ei. 0e este prostia (,<<*)
/9.r$itul :rei 5reudO (,<<4)
/crisori de la Aasile )avelcu (1storia unui doctorat n )si-ologie (,<**)
1ntroducere in )si-ologia educaiei, ediia a 11&a (,<**)
(nti & WarBick 0ollins. D #loso#e a geno!ului,(,<*,)
2raduceri
( tradus zeci de volu!e din li!bile 9rancez, ger!an, englez $i italian.
:ste pri!ul traductor care a tradus n li!ba ro!.n operele lui /ig!und
5reud $i (l9red (dler.
)re!ii $i distincii
)re!iul naional al revistei Ro!.nia >are (*++,)
)re!iul >aior (lexandru 0-iappella al revistei /pirit !ilitar !odern (,<<*)
0etean de onoare al >unicipiului )a$cani, din ,<<"
(#lieri
>e!bru al 6niunii /criitorilor din Ro!.nia din *+34
Legturi externe
/ite&ul 6niunii /criitorilor din Ro!.nia, #liala 1a$iF Leonard Gavriliu
6rsula Pc-iopu (coordonator), Dicionar enciclopedic de psi-ologie (*++").
>anuela Qoropciuc, 8napoi la creierR, n Aiaa !edical nr.**@*3 !artie
,<<,.
Aasile 1ancu, /piritul critic la...)a$cani, n 0onvorbiri literare Er."@ 1ulie
,<<=.
)etru 6rsac-e, Dosarul 5reud sau dosarul o!ului (Leonard Gavriliu la ;< de
ani), n 0onvorbiri literare Er.=@ >artie ,<<".
>ircea Radu 1acoban, >arele spion, n Dglinda literar, (n A1, Er.44@ 1ulie
,<<".
Aladi!ir 6drescu, Dicionar de cerebrologie (0reier $i psi-ic), n 7ucovina
literar nr.,&=@ 9ebruarie&!artie ,<<+.
:lena /oluncaF )entru o nou paradig!F creier&!inte&identitate, n Aiaa
!edical, nr. ', (*<=,)@*4 octo!brie ,<<+
>i-ai >erticaru, Ro!anul psi-ologic redivivus, n 7ucovia literar nr.=@
!artie ,<*<.
Leonard GavriliuF Eevoia biologic de poezie, n ziarul Drizont, ediia online
din =* iulie ,<<;, accesat la =< iulie ,<*<
Radu )rpuF (bra$ul Gavriliu, n Giarul de 1a$i din ;.*<.,<<+, ediie
online accesat la =< iulie ,<*<
:lvira /oro-an, /criitorul $i !ultidisciplinaritatea, n 0onvorbiri literare
E.r+@ /epte!brie ,<*<.
Leonard GavriliuF :xerciiile de ad!iraie ale lui 1on (rie$anu, n revista
/piritul critic, nr.=@,<*<, pag. ,4&=<, accesat online pe scribd.co!, la =< iulie
,<*<
Aaleriu /tancu, 5iciune, realitate, politic, n revista 0ronica, (n KLA1,
nr.*<@ Dcto!brie ,<**.
>agda 6rsac-e, 1ubire $i sex n cetate, n volu!ul Aieile crarilor
conti!porani (,<*,).
>ircea Radu 1acoban, n volu!ul )rintre (alte) cri (,<*,).
0./tnescu, /piritul critic $i nodul n papur, n revista 0ultura Er.=,@ Moi =<
august ,<*,.