Sunteți pe pagina 1din 37

Mihai Eminescu

De la Wikipedia, enciclopedia liber


(Redirecionat de la Eminescu)
Pagin semiprotejat
cest articol se re!er la poet" Pentru alte sensuri, #edei Eminescu
(de$ambigui$are)"
%igla academia romana"gi! Membru post mortem al cademiei Rom&ne
Mihai Eminescu
Eminescu"jpg
Mihai Eminescu 'n ()*+, la Praga
,a-tere (. ianuarie ()./
0lag o! Molda#ia"s#g 1oto-ani, Principatul Moldo#ei
Deces (. iunie ())+ (2+ de ani)
0lag o! Romania"s#g 1ucure-ti, Rom&nia
3cupaie poet, jurnalist
,aionalitate rom&n
cti#itatea literar
cti# ca scriitor ()**4()))
Mi-care5curent literar Romantism
%ubiecte condiia geniului, moartea, iubirea
%pecie literar poe$ie, nu#el
3per de debut poe$ia 67a morm&ntul lui ron Pumnul8
9n:uene;ascunde<
0olclorul rom&nesc, Mitologia egiptean, =ultura clasic, %hakespeare,
%chopenhauer, >ant, ?egel, %chiller, 7enau, ,o#alis, @oethe, Aede, 1udism,
=re-tinism ortodoB
in:uenat pe;ascunde<
Coat literatura rom&n ce iDa urmat (de la tradiionali-ti, la marii scriitori
'ncadrai modernismului rom&nesc, ca -i la cei neomoderni-ti sau scriitorii
postmoderni, opt$eci-ti)
,ote
Mihai Eminescu signature"jpg
modiEc =onsultai documentaia !ormatului
Mihai Eminescu (nscut Mihail Emino#ici) (n" (. ianuarie ()./, 1oto-ani D d"
(. iunie ())+, 1ucure-ti) a !ost un poet, pro$ator -i jurnalist rom&n, socotit
de cititorii rom&ni -i de critica literar postum drept cea mai important
#oce poetic din literatura rom&n";(< Recepti# la romantismele europene de
secol FA999 -i F9F, -iDa asimilat #i$iunile poetice occidentale, creaia sa
aparin&nd unui romantism literar relati# 'nt&r$iat" Gn momentul 'n care Mihai
Eminescu a recuperat temele tradiionale ale Romantismului european, gustul
pentru trecut -i pasiunea pentru istoria naional, creia a dorit chiar sDi
construiasc un Pantheon de #oie#o$i, nostalgia regresi# pentru copilrie,
melancolia -i culti#area strilor depresi#e, 'ntoarcerea 'n natur etc", poe$ia
european descoperea paradigma modernismului, prin =harles 1audelaire
sau %tephane Mallarme, bunoar" Poetul a#ea o bun educaie ElosoEc,
opera sa poetic Eind in:uenat de marile sisteme ElosoEce ale epocii sale,
de ElosoEa antic, de la ?eraclit la Platon, de marile sisteme de g&ndire ale
romantismului, de teoriile lui rthur %chopenhauer, 9mmanuel >ant (de alt!el
Eminescu a lucrat o #reme la traducerea tratatului acestuia =ritica raiunii
pure, la 'ndemnul lui Citu Maiorescu, cel care 'i ceruse sD-i ia doctoratul 'n
ElosoEa lui >ant la Hni#ersitatea din 1erlin, plan neEnali$at p'n la urm) -i
de teoriile lui ?egel"
Rdcina ideologic principal a g&ndirii sale economice sau politice era
conser#atoareI de alt!el poetul a !ost o Egur marcant a acestui partid
politic, iar prin articolele sale publicate mai ales 'n perioada 'n care a lucrat la
Cimpul a reu-it sDi deranje$e pe c'i#a lideri importani din acest mare partid
care au lansat sloganul, celebru 'n epoc, 69a mai opriiDl pe Eminescu staJ8"
Publicistica eminescian o!er cititorilor o radiograEe a #ieii politice,
parlamentare sau gu#ernamentale din acea epocI 'n plus $iaristul era la
ne#oie -i cronicar literar sau teatral, scria despre #iaa monden sau despre
e#enimente de mai mic importan, Eind un #eritabil cronicar al
momentului"
Eminescu a !ost acti# 'n societatea politicoDliterar Kunimea, -i a lucrat ca
redactor la Cimpul, $iarul oEcial al Partidului =onser#ator";L< publicat primul
su poem la #&rsta de (* ani, iar la (+ ani a plecat s studie$e la Aiena"
Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, M* de #olume, aproBimati# (M"/// de
Ele, au !ost druite cademiei Rom&ne de Citu Maiorescu, 'n -edinta din L.
ianuarie (+/L";2< Eminescu a !ost internat 'n 2 !ebruarie ())+ la spitalul
Mrcua din 1ucure-ti -i apoi a !ost transportat la sanatoriul =aritas" Gn data
de (. iunie ())+, 'n jurul orei M dimineaa, poetul a murit 'n sanatoriul
doctorului Nuu" Gn (O iunie Eminescu a !ost 'nmorm&ntat la umbra unui tei
din cimitirul 1ellu din 1ucure-ti" !ost ales postDmortem (L) octombrie (+M))
membru al cademiei Rom&ne"
=uprins
( 1iograEe
("( Data -i locul na-terii
("L 0amilia Eminescu
("2 =opilria
("M Debutul 'n literatur
(". %u:eor -i copist
("* %tudent la Aiena -i 1erlin
("O Re'ntoarcerea 'n ar" Rtciri
(") 1oala
("+ Moartea -i ser#iciul !unerar
L ProElul psihologic
2 =ultura sa ElosoEc" 9$#oarele operei eminesciene
M Eminescu la Kunimea din 9a-i
. cti#itatea literar
* cti#itatea de jurnalist politic
O Receptarea operei eminesciene
) 3pere antume
+ Mihai Eminescu 'n con-tiina public
+"( Gn mu$ic
+"L Ceatru -i Elm
+"2 ,umismatic
+"M ,otaElie
+". Publicistic
(/ Portrete
(( 0ragmente audio
(L 1usturi ale poetului
(2 ,ote
(M 3pere complete
(. 1iograEi
(* MonograEi, studii critice, istorii literare" Gntre ()//D(+MO
(O MonograEi, studii critice, istorii literare" Gntre (+2/DL//O" 3pere
selecti#e
() 7egturi eBterne
1iograEe
Data -i locul na-terii
0amilia
%tatuia lui Mihai Eminescu din =ernuPi
GntrDun registru al membrilor Kunimii Eminescu 'nsu-i -iDa trecut data na-terii
ca Eind L/ decembrie ()M+, iar 'n documentele gimna$iului din =ernui unde
a studiat Eminescu este trecut data de (M decembrie ()M+" Cotu-i, Citu
Maiorescu, 'n lucrarea Eminescu -i poe$iile lui (())+) citea$ cercetrile 'n
acest sens ale lui ," D" @iurescu -i preia conclu$ia acestuia pri#ind data -i
locul na-terii lui Mihai Eminescu la (. ianuarie ()./, 'n 1oto-ani" ceast
dat re$ult din mai multe surse, printre care un dosar cu note despre
bote$uri din arhi#a bisericii Hspenia (Domneasc) din 1oto-aniI 'n acest dosar
data na-terii este trecut ca 6(. ghenarie ()./8, iar a bote$ului la data de L(
'n aceea-i lun" Data na-terii este conErmat de sora mai mare a poetului,
glae Drogli, care 'ns susine c locul na-terii trebuie considerat satul
9pote-ti";M<
0amilia Eminescu
Mihai Eminescu este al -aptelea dintre cei unspre$ece copii ai cminarului
@heorghe Emino#ici, pro#enit dintrDo !amilie de rani rom&ni din nordul
Moldo#ei, -i al Raluci Emino#ici, nscut Kura-cu, Eic de stolnic din Kolde-ti"
0amilia cobora pe linie patern din Cransil#ania de unde emigrea$ 'n
1uco#ina din cau$a eBploatrii iobge-ti, obligaiilor militare -i a persecuiilor
religioase";necesit citare< Hnii autori au gsit rdcini ale !amiliei Emino#ici
'n satul Aad, din Qara 0gra-ului, unde mai eBist -i ast$i dou !amilii
9mino#ici" 1unicii si, Aasile -i 9oana, triesc 'n =line-tii lui =uparencu, nu
departe de %ucea#a, comuna 'ntemeiat de emigranii transil#neni" 1unicii
paterni mor din cau$a epidemiei de holer din ()MM, -i poetul, nscut mult
mai t&r$iu, nuDi cunoa-te -i nuDi e#oc 'n scrierile sale" @heorghe, primul biat
al lui Aasile, tatl poetului, trece din 1uco#ina 'n Moldo#a -i 'ndepline-te
!uncia de administrator de mo-ie" Este ridicat la rangul de cminar -i '-i
'ntemeia$ gospodria sa la 9pote-ti, 'n Qinutul 1oto-anilor"
Primul nscut dintre biei, Nerban (n"()M(), studia$ medicina la Aiena, se
'mboln#e-te de tuberculo$ -i moare alienat 'n ()OM" ,iculae, nscut 'n
()M2, se #a sinucide 'n 9pote-ti, 'n ())M" 9orgu, (n" ()MM) studia$ la
cademia Militar din 1erlin" re o carier de succes, dar moare 'n ()O2 din
cau$a unei rceli contractate 'n timpul unei misiuni" RuBandra se na-te 'n
()M., dar moare 'n copilrie" 9lie, n" ()M* a !ost to#ar-ul de joac al lui
Mihai, descris 'n mai multe poeme" Moare 'n ()*2 'n urma unei epidemii de
ti!os" Maria, n" ()M) sau ()M+ trie-te doar -apte ani -i jumtate" Mihai a !ost
cel deDal -aptelea copil" glae (n" ().L, d" (+/*), a !ost cstorit de dou ori
-i are doi biei, pe 9oan -i pe @eorge" su!erit de boala 1asedoRD@ra#es"
Dup el sDa nscut 'n jur de ().M ?arieta, sora mai mic a poetului, cea care
lDa 'ngrijit dup instaurarea bolii" Matei, n" ().*, este singurul care a lsat
urma-i direci cu numele Eminescu" studiat Politehnica la Praga -i a de#enit
cpitan 'n armata rom&n" %Da luptat cu Citu Maiorescu, 'ncerc&nd s
'mpiedice publicarea operei postume" Hltimul copil, Aasile, a murit la un an -i
jumtate, data na-terii sau a morii neEind cunoscute"
3 posibil eBplicaie este c 'n secolul al F9FDlea sperana de #ia nu
dep-ea M/ de ani, epidemiile de ti!os, tuberculo$, hepatit erau !rec#ente,
iar pentru siElis nu eBista #reun tratament, boala Eind incurabil p&n la
in#entarea penicilinei"
=opilria
=ldirea ,ationalD?auptschule din =ernui, unde Mihai Eminescu a studiat 'n
perioada ().)D*/" Gn pre$ent cldirea adposte-te o -coal auto" %trada
%hkilna (Ncolii) nr" M"
=opilria a petrecutDo la 1oto-ani -i 9pote-ti, 'n casa printeasc -i prin
'mprejurimi, 'ntrDo total libertate de mi-care -i de contact cu oamenii -i cu
natura, stare e#ocat cu ad&nc nostalgie 'n poe$ia de mai t&r$iu (0iind
bietS sau 3, rm&i)"
Gntre ().) -i ()**, a urmat cu intermitene -coala primar ,ational
?auptschule (Ncoala primar ortodoB oriental) la =ernui" 0rec#entea$
aici -i clasa a 9ADa 'n anul scolar ().+5()*/" ,u cunoa-tem unde !ace primele
dou clase primare, probabil 'ntrDun pension particular" re ca 'n#tori pe
9oan 7it#iniuc -i 9oan Tibacinschi, iar director pe Aasile 9lasie#ici" =adre
didactice cu eBperien, 'n#torii si particip la #iaa cultural -i 'ntocmesc
manuale -colare" Cermin -coala primar cu re$ultate bune la 'n#tur" ,u
sDa simit legat, a!ecti#, de 'n#torii si -i nuDi e#oc 'n scrierile sale"
urmat clasa a 999Da la 6,ationale ?auptschuleU din =ernui, Eind clasiEcat al
(.Dlea 'ntre OL de ele#i" terminat clasa a 9ADa clasiEcat al .Dlea din )L de
ele#i, dup care a !cut dou clase de gimna$iu"
=ldirea 3berD@Vmnasium din =ernui, unde poetul -iDa !cut studiile 'n
perioada ()*/D*2" Cot aici a predat ron Pumnul" Gn pre$ent, -coala general
nr" (" %e gse-te pe str" M" Eminescu, col cu str" 9" 0ranko"
Gntre ()*/ -i ()*( a !ost 'nscris la 3berD@Vmnasium, liceu german din
=ernui 'nEinat 'n ()/), singura instituie de 'n#m&nt liceal la acea dat
'n 1uco#ina aneBat de 9mperiul habsburgic 'n (OO." %e impune 'n cursul
anilor prin buna organi$are administrati# -i marea se#eritate 'n procesul de
'n#m&nt" Pro!esorii se recrutau, cu precdere, din ustria, 'ntocmesc studii
-i colaborea$ la publicaiile #remii" %e 'nEinea$ -i o catedr de rom&n,
destul de t&r$iu, dup ()M)" Este ocupat de ron Pumnul" =unoscut prin
7epturariu rom&nesc, 'n patru tomuri, tiprit la Aiena 'ntre ()*L -i ()*., cea
dint&i istorie a literaturii rom&ne 'n teBte" 0rec#entea$ cursurile la 3ber
@Vmnasium -i !raii si, Nerban, ,icolae, @heorghe -i 9lie" Cermin clasa 9 cu
re$ultate bune la 'n#tur" ,u are not la rom&n pe primul semestru -i
este clasiEcat de Miron =linescu, erudit 'n istoria bisericii ortodoBe rom&ne"
Ele#ul Emino#ici Mihai a promo#at clasa 9, Eind clasiEcat al ((Dlea 'n primul
semestru -i al L2Dlea 'n cel deDal doilea semestru" Gn clasa a 99Da, pe care a
repetatDo, lDa a#ut ca pro!esor pe 9on @" %biera, succesorul lui ron Pumnul la
catedr, culegtor din creaie popular -i autor de studii de inut academic"
ron Pumnul lDa caliEcat, 'n ambele semestre, cu note maBime la rom&n"
obinut insuEcient pe un semestru la Aalentin >ermanner (la limba latin) -i la
Kohann ?aiduk, pe ambele semestre (la matematic)" Mai t&r$iu a mrturisit
c 'ndeprtarea sa de matematic se datora metodei rele de predare"
Gn (* aprilie ()*2 a prsit deEniti# cursurile, de-i a#ea o situaie bun la
'n#tur" #ea note !oarte bune la toate materiile" 9on @" %biera iDa dat la
rom&n caliEcati#ul #or$Wglich (eminent)" Plec&nd de #acana Pa-telui la
9pote-ti, nu sDa mai 'ntors la -coal"
PromoPia ()*M a gimna$iului din =ernuPi" Gn medalion ar putea E Eminescu
Gn ()*M ele#ul Emino#ici Mihai a solicitat Ministerul Gn#m&ntului din
1ucure-ti o sub#enie pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier"
!ost re!u$at, 6neEind nici un loc #acant de bursierU" Gn L( martie ()*M, prin
adresa nr" +)(* ctre gimna$iul din 1oto-ani, i sDa promis c #a E primit
6negre-it la oca$iune de #acan, dup ce, 'ns, #a 'ndeplini condiiunile
concursuluiU" Ele#ul Emino#ici a plecat la =ernui unde trupa de teatru 0annV
CardiniDAladicescu ddea repre$entaii" 7a . octombrie ()*M, Emino#ici a
intrat ca practicant la Cribunalul din 1oto-ani, apoi, peste puin timp, a !ost
copist la comitetul permanent judeean"
7a . martie ()*., Emino#ici a demisionat, cu rugmintea ca salariul cu#enit
pe luna !ebruarie s Ee 'nm&nat !ratelui su Nerban" Gn (( martie t&nrul M"
Emino#ici a solicitat pa-aport pentru trecere 'n 1uco#ina" Gn toamn sDa a:at
'n ga$d la pro!esorul su, ron Pumnul, ca 'ngrijitor al bibliotecii acestuia"
%ituaia lui -colar era de 6pri#atistU" =uno-tea 'ns biblioteca lui Pumnul
p&n la ultimul tom"
Debutul 'n literatur
=asa din =ernuPi a lui ron Pumnul, unde a locuit o perioad -i Mihai
Eminescu (strada ron Pumnul nr" (+)
()** este anul primelor mani!estri literare ale lui Eminescu" Gn (L5LM
ianuarie moare pro!esorul de limba rom&n ron Pumnul" Ele#ii scot o
bro-ur, 7crmioarele 'n#ceilor gimna$i-ti (7crimioare""" la morm&ntul
preaDiubitului lor pro!esoriu), 'n care apare -i poe$ia 7a morm&ntul lui ron
Pumnul semnat M" Emino#iciu, pri#atist" 7a L. !ebruarie5+ martie (stil nou)
debutea$ 'n re#ista 0amilia, din Pesta, a lui 9osi! Aulcan, cu poe$ia DeDa-
a#ea" 9osi! Aulcan 'l con#inge sD-i schimbe numele 'n Eminescu -i mai t&r$iu
adoptat -i de ali membri ai !amiliei sale" Gn acela-i an 'i mai apar 'n 60amilia8
alte cinci poe$ii"
%u:eor -i copist
Din ()** p&n 'n ()*+, a pribegit pe traseul =ernui 4 1laj 4 %ibiu 4 @iurgiu 4
1ucure-ti" De !apt, sunt ani de cunoa-tere prin contact direct a poporului, a
limbii, a obiceiurilor -i a realitilor rom&ne-ti, un pelerinaj transil#nean al
crui autor moral a !ost ron Pumnul" 6=&t de clar este, respect&nd
documentele epocii cernuene, respect&nd ade#rul istoric at&t c&t eBist 'n
ele, c&t de cert este c drumul lui Eminescu 'n Cransil#ania, departe de a E o
X'mprejurare boemY, Xun imbold romantic al adolesceneiY, a !ost D 'n !ond D
'ncheierea sublim a unei lecii pentru toat #iaaZ ideea unitii naionale -i a
culturii rom&ne aplicat programatic -i sistematic, cu strategie -i tactic,
dup toate normele -i canoanele unei campanii ideologice"8 (%&n$iana Pop 'n
0ormula % nr" 2*O)
intenionat sD-i continue studiile, dar nu -iDa reali$at proiectul" Gn iunie
()** a prsit 1uco#ina -i sDa stabilit la 1laj cu intenia mrturisit de aD-i
re'ncepe studiile" Gn perioada LO D L) august ()**, a participat la adunarea
anual a %CRE9, la lba 9ulia" Gn toamn, a prsit 1lajul -i a mers la %ibiu,
unde a !ost pre$entat lui ," Densu-ianu" De aici a trecut munii -i a ajuns la
1ucure-ti"
Gn ()*O a intrat ca su:eor -i copist de roluri 'n trupa lui 9orgu =aragiale, apoi
secretar 'n !ormaia lui Mihail PascalV -i, la recomandarea acestuia, su:eor -i
copist la Ceatrul ,aional, unde 'l cunoa-te pe 9" 7" =aragiale" =u aceast
trup !ace turnee la 1rila, @alai, @iurgiu, Ploie-ti" continuat s publice 'n
0amiliaI a scris poe$ii, drame (Mira (dram)), !ragmente de roman (@eniu
pustiu), rmase 'n manuscrisI a !cut traduceri din german (rta
repre$entrii dramatice, de ?" Ch" R[tscher)"
Este angajat 'n ()*) ca su:eor 'n trupa lui Mihail PascalV, care concentrase
mai multe !ore teatraleZ Matei Millo, 0annV CardiniDAladicescu -i actori din
trupa lui 9orgu =aragiale" Gn timpul #erii, aceasta trup a jucat la 1ra-o#,
%ibiu, 7ugoj, Cimi-oara, rad -i alte ora-e bnene" 9osi! Aulcan lDa 'nt&lnit cu
oca$ia acestui turneu -i a obinut de la Eminescu poe$iile 7a o artist -i
morul unei marmure, publicate apoi 'n 0amilia din ()52/ august -i (+
septembrie5( octombrie" A$&nd aceste poe$ii 'n 0amilia, cminarul @heorghe
Emino#ici a: de soarta Eului su, rtcitor 'n lume" %tabilit 'n 1ucure-ti,
Eminescu a !cut cuno-tin cu 9" 7" =aragiale" PascalV, Eind mulumit de
Eminescu, lDa angajat ca su:eor a doua oar -i copist al Ceatrului ,aional" Gn
L+ septembrie, Eminescu semnea$ contractul legal 'n aceast calitate"
3bine de la PascalV o camer de locuit, 'n schimb, 'ns, se oblig s traduc
pentru marele actor rta repre$entrii dramatice D De$#oltat -tiiniEc -i 'n
legtura ei organic de pro!esorul dr" ?einrich Cheodor Rotscher (dup ediia
a 99Da)" Craducerea, neterminat, scris pe mai multe sute de pagini, se a:
printre manuscrisele rmase" cum 'ncepe -i proiectul su de roman @eniu
pustiu"
%tudent la Aiena -i 1erlin
=asa din Aiena 'n care a locuit Eminescu (>ollergasse 2)
Plcua de pe casa din Aiena 'n care a locuit Eminescu (>ollergasse 2)
Gntre ()*+ -i ()OL este student la Aiena" Hrmea$ ca 6auditor eBtraordinar8
0acultatea de 0ilo$oEe -i Drept (dar audia$ -i cursuri de la alte !aculti)"
cti#ea$ 'n r&ndul societii studene-ti (printre altele, particip la
pregtirea unei serbri -i a unui =ongres studenesc la Putna, cu oca$ia
'mplinirii a M// de ani de la $idirea mnstirii de ctre Nte!an cel Mare), se
'mprietene-te cu 9oan %la#iciI o cunoa-te, la Aiena, pe Aeronica MicleI 'ncepe
colaborarea la =on#orbiri literareI debutea$ ca publicist 'n $iarul lbina, din
Pesta" par primele semne ale 6bolii\"
Gntre ()OL -i ()OM a !ost student 6eBtraordinar8 la 1erlin" Kunimea iDa acordat
o burs cu condiia sD-i ia doctoratul 'n Elo$oEe" urmat cu regularitate
dou semestre, dar nu sDa pre$entat la eBamene"
0i-ierZ1=HD9a]i"KP@
1iblioteca =entral Hni#ersitar 6Mihai Eminescu8 9a]i
7a ( aprilie ()*+, a 'nEinat 'mpreun cu ali tineri, cercul literar 3rientul,
care a#ea ca scop, 'ntre altele, str&ngerea basmelor, poe$iilor populare -i a
documentelor pri#itoare la istoria -i literatura patriei" Gn data de L+ iunie, se
EBea$ comisiile de membri ale 3rientului, care urmau s #i$ite$e di!eritele
pro#incii" Eminescu era reparti$at pentru Moldo#a" Gn #ar se 'nt&lne-te
'nt&mpltor 'n =i-migiu cu !ratele su 9orgu, oEer, care lDa s!tuit s reia
legturile cu !amilia" Poetul a re!u$at hotr&t" Gn #ar, a plecat cu trupa
PascalV 'n turneu la 9a-i -i =ernui" =u oca$ia ultimului turneu, Eminescu se
'mpac cu !amilia, iar tatl su iDa promis o sub#enie regulat pentru a urma
cursuri uni#ersitare la Aiena, unde se a:au mai toi colegii lui de la =ernui"
Gn L octombrie, Eminescu sDa 'nscris la 0acultatea de 0ilosoEe ca student
eBtraordinar, ca simplu auditor deci, deoarece iDa lipsit bacalaureatul" ici a
!cut cuno-tin cu 9oan %la#ici -i cu ali studeni rom&ni din Cransil#ania -i
din 1uco#ina" reluat legturile cu #echii colegi de la =ernui -i de la 1laj" %D
a 'nscris 'n cele dou societi studene-ti eBistente, care apoi sDau contopit
'ntrDuna singur D Rom&nia jun" 'nceput s creasc numrul scrisorilor -i
telegramelor ctre prini pentru trimiterea banilor de 'ntreinere"
Gmpreun cu o delegaie de studeni, Eminescu 'l #i$itea$ de nul ,ou, ()O/,
pe !ostul domnitor leBandru 9oan =u$a, la D[bling" Gn semestrul de iarn
()*+D()O/ Eminescu a urmat cu oarecare regularitate cursurile" Dup
aceasta, Eminescu nu sDa mai 'nscris p&n 'n iarna lui ()O(D()OL, c&nd a
urmat dou semestre consecuti#e" Gn schimb, setea lui de lectur era
nepotolit" 0rec#enta, cu mult interes, biblioteca Hni#ersitii" Gl preocupau -i
unele probleme cu care a#ea s ias 'n publicistic"
%osit incognito la Aiena, 9acob ,egru$$i 'i comunic lui Eminescu impresia
puternic pro#ocat de poet 'n s&nul societii Kunimea din 9a-i, prin poe$iile
publicate de acesta 'n =on#orbiri literare" Gi propune ca dup terminarea
studiilor s se stabileasc la 9a-i"
7a * august ()O(, i se adresea$ din 9pote-ti lui Citu Maiorescu, d&nduDi
oarecare relaii pri#itoare la organi$area serbrii" Printre tinerii de talent,
participani acti#i la serbare, sDau remarcat pictorul Epaminonda 1uce#ski -i
compo$itorul =iprian Porumbescu"
Gn toamna anului ()O(, din cau$a unor curente contradictorii 'n s&nul
societii Rom&nia jun, Eminescu demisionea$ 'mpreun cu %la#ici din
comitetul de conducere" m&ndoi sunt acu$ai c sunt ata-ai ideilor Kunimii
din 9a-i" Gn studiul su despre Direcia nou, Citu Maiorescu e#idenia$
meritele de poet, 6poet 'n toat puterea cu#&ntuluiU, ale lui Eminescu,
cit&nduDl imediat dup lecsandri" %tudiul se tipre-te cu 'ncepere din acest
an 'n =on#orbiri literare" 7a (* decembrie ()O(, 'ntrDo scrisoare ctre Nerban,
care se a:a 'n ar, iDa scris necjit c duce o mare lips de bani, a#&nd
datorii pentru chirie, apoi 6la birt, la ca!enea, 'n Ene, pretutindeneaU" Din
aceast cau$, intenionea$ s se mute la o alt uni#ersitate, 'n pro#incie"
()OL este anul probabil al 'nt&lnirii cu Aeronica Micle, la Aiena" Gn data de (/
!ebruarie a aceluia-i an, 'ntrDo scrisoare ctre prini, se pl&nge c a !ost
bolna#, din care cau$ se a: 'ntrDo stare su:eteasc !oarte rea, agra#at -i
de -tirile triste primite de acas" Gn () martie, a ajuns s constate c 6anul
acesta e 'ntrDade#r un an ne!astU din cau$a bolii -i a lipsurilor de tot !elul, iar
'n ) aprilie a cerut bani pentru a se 'nscrie 'n semestrul al 99Dlea" %e pl&nge -i
de lipsa unui pardesiu"
Mihai Eminescu 'n prima jumtate a anilor ()O/
Gn aceste 'mprejurri a prsit Aiena -i sDa 'ntors 'n ar" Gn () decembrie sDa
'nscris la Hni#ersitatea din 1erlin, ajuns aici cu ajutorul unei sub#enii lunare
de (/ galbeni, din partea Kunimii" De data aceasta Eminescu era 'nmatriculat
ca student, pe ba$a unui certiEcat de absol#ire de la liceul din 1oto-ani"
=ursurile la care se 'nscrisese, sau pe care -i le notase s le urme$e, erau
!oarte #ariateZ din domeniul Elo$oEei, istoriei, economiei -i dreptului"
Gn L* iulie ()O2 i sDa eliberat certiEcatul dorit" Rosetti iDa 'nlesnit 'ns
rm&nerea mai departe la 1erlin, prin mrirea salariului" Gn ) decembrie sDa
re'nscris la Hni#ersitate pentru semestrul de iarn"
Gn perioada (O5L+ ianuarie D O mai ()OM, a a#ut loc o bogat coresponden
'ntre Maiorescu -i Eminescu, 'n care i se propunea poetului sD-i obin de
urgen doctoratul 'n ElosoEe pentru a E numit pro!esor la Hni#ersitatea din
9a-i" Ministrul Gn#m&ntului iDa trimis la 1erlin suma de (// galbeni pentru
depunerea doctoratului" Gn timpul #erii i sDa dat sarcina de a cerceta oEcial,
pentru statul rom&n, documentele din >[nigsberg" Coamna a petrecutDo 'n
to#r-ia lui 9oan %la#ici, g$duit la %amson 1odnrescu"
Poetul a 'nceput s su!ere de o in:amaie a 'ncheieturii piciorului" Gn (
septembrie a !ost numit 'n postul de director al 1ibliotecii =entrale din 9a-i" Pe
l&ng sarcinile de la bibliotec, Eminescu a predat acum lecii de logic la
9nstitutul academic 'n locul lui Fenopol" Gn (+ septembrie, printrDo scrisoare
adresat secretarului ageniei diplomatice din 1erlin, a moti#at de ce a
abandonat aceast sarcin -i de ce a luat drumul ctre ar" Gn O octombrie,
Maiorescu a luat cuno-tin prin l" 7ambrior c Eminescu nu poate pleca a-a
cur&nd 'n strintate ca s !ac doctoratul, Eind oprit de 'nt&mplri gra#e 'n
!amilieZ dou surori se 'mboln#iser de ti!os la bi 'n 1oemia" Gn (/
octombrie, Nerban, !ratele poetului, care dduse semne de o alienaie
mintal, sDa internat 'n spital prin inter#enia ageniei rom&ne din 1erlin"
%Da 'ntors 'n noiembrie ()OM la 1erlin pentru eBamene, iar 'n ) noiembrie a
promis c #a #eni 'ntrDo joi la serata literar de la Aeronica Micle, pentru a citi
o poe$ie cu subiect luat din !olclor" Gn L) noiembrie, agenia din 1erlin a
anunat moartea lui Nerban, !ratele poetului"
Re'ntoarcerea 'n ar" Rtciri
Cimbru po]tal rom&nesc din (+.)
Gn prima parte a anului ()O. a pus ordine 'n bibliotec -i a propus
'mbogirea ei cu manuscrise -i cri #echi rom&ne-ti" Cot 'n acest an a
'nceput traducerea din german a unei gramatici paleosla#e" 7Da introdus pe
9on =reang 'n societatea Kunimea" Rmas !r ser#iciu, Eminescu a primit
postul de corector -i redactor al prii neoEciale la $iarul local =urierul de la-i,
unde numeroase rubrici redactate de el au !ost publicate !r semntur"
!rec#entat cu regularitate -edinele Kunimii" De multe ori lDa #i$itat pe
=reang 'n bojdeuca sa" !cut un drum la 1ucure-ti, unde, prin Maiorescu,
sDa 'mprietenit cu Mite >remnit$, Aeronica Micle a rmas, 'ns, idolul su"
Gn * martie, 'ntrDun raport adresat lui Maiorescu, ministrul Gn#m&ntului, a
'naintat o list bogat de tiprituri -i manuscrise #echi pentru achi$iionare,
iar 'n (M martie, 'n cadrul prelegerilor publice ale Kunimii a rostit con!erina pe
care a tipritDo 'n =on#orbiri literare din ( august sub titlul 9n:uena austriac
asupra rom&nilor din principate"
Cimbru po]tal din Republica Moldo#a din (++*
Gn L* mai a 'naintat Ministerului un raport elogios asupra unei cri didactice
alctuit de 9on =reang -i alii" Gn 2 iunie, schimb&nduDse gu#ernul,
Eminescu a !ost pus 'n disponibilitate prin decretul domnesc nr" (/(2" Gn (.
iunie a primit scrisoarea lui Maiorescu prin care i sDa propus !uncia de re#i$or
-colar pentru districtele 9a-i -i Aaslui" Gn LL iunie, prin raportul su ctre
Ministerul Gn#m&ntului, D" Petrino a cerut ca Eminescu, !ost bibliotecar, s
Ee urmrit pentru obiecte -i cri 6sustraseU" Ministerul a 'naintat raportul
Parchetului din 9a-i"
Gn ( iulie a !ost in#itat sD-i ia 'n primire noul post de re#i$or, iar 'n $iua
urmtoare a predat biblioteca lui D" Petrino, autorul bro-urii criticate de
Eminescu prin articolul su 3 scriere critic" Cot 'n aceast #reme a !ost
'nlocuit -i la -coal, din cau$a gre#ei declarate de ele#ii unor clase" Gn (/
august a 'naintat Ministerului un raport asupra constatrilor !cute cu oca$ia
con!erinelor cu 'n#torii din judeul 9a-i" remarcat pe institutorul 9on
=reang de la Ncoala nr" L din Pcurari, 9a-i" Gn (. august sDa stins din #iat la
9pote-ti, mama poetului, Raluca Emino#ici"
Gn . septembrie a trimis un raport cu propuneri de reorgani$are a -colilor din
judeul Aaslui, iar 'n (O decembrie, judectorul de instrucie 'n ca$ul
raportului 'naintat la Parchet de ctre D" Petrino, a declarat c 6nu este loc de
urmareU" Gn L/ septembrie ()OO, iDa comunicat lui %la#ici c se simte din ce
'n ce mai singur, iar 'n (L octombrie a preci$at, ctre acela-i, c 9a-ii iDau
de#enit 6nesu!eriiU" Gn a doua jumtate a lunii octombrie, Eind in#itat s intre
'n redacia $iarului Cimpul, Eminescu a prsit 9a-ii -i a #enit la 1ucure-ti,
unde sDa dedicat ga$etriei"
Gn * august ()O+, a murit Nte!an Micle" Adu#a lui Micle a #enit la 1ucure-ti -i
lDa rugat s inter#in pentru urgentarea pensiei sale" Gmpreun au !cut
planuri de cstorie nereali$abile"
GntrDo scrisoare din ())/ ctre ?enrieta, sora sa, sDa pl&ns c are mult de
lucru -i c este bolna# trupe-te, dar mai mult su:ete-te" Din partea !amiliei a
primit numai imputri, 'n special adresate de tatl su" ,u a a#ut nici timp,
nici dispo$iie sDl !elicite mcar pe Matei, careDi trimisese in#itaie de nunt"
,u a publicat dec&t o poe$ie" ,egru$$i 'i scrie imput&nduDi c nuDi mai trimite
nici o colaborare" renunat la cstoria proiectat cu Aeronica Micle"
%Da re'ntors 'n ar, trind la 9a-i 'ntre ()OMD()OO" !ost director al 1ibliotecii
=entrale, pro!esor suplinitor, re#i$or -colar pentru judeele 9a-i -i Aaslui,
redactor la $iarul =urierul de 9a-i" continuat s publice 'n =on#orbiri literare"
de#enit bun prieten cu 9on =reang, pe care lDa determinat s scrie -i lDa
introdus la Kunimea" %ituaia lui material era nesigurI a a#ut neca$uri 'n
!amilie (iDau murit mai muli !rai, iDa murit -i mama)" %Da 'ndrgostit de
Aeronica Micle"
Gn ()OO sDa mutat la 1ucure-ti, unde p&n 'n ())2 a !ost redactor, apoi
redactorD-e! ('n ())/) la $iarul Cimpul" des!-urat o acti#itate publicistic
eBcepional, care iDa ruinat 'ns sntatea" cum a scris marile lui poeme
(seria %crisorile, 7ucea!rul etc")"
,u a publicat nici o poe$ie 'n tot timpul anului ())L" Gn schimb a citit 'n mai
multe r&nduri 67ucea!rul8 pe care Mite >remnit$ lDa tradus 'n german, 'n
-edinele Kunimii de la Citu Maiorescu" Este semnalat adeseori 'n cas la
Maiorescu" Gn ( ianuarie, la ga$et, Eminescu este :ancat de un director -i un
comitet redacional care urmau sDi tempere$e a#&ntul su polemic"
Reorgani$area redaciei este 'ns inoperant, Eindc poetul continu s scrie
'n stilul su propriu" Gn (2 septembrie, 'n absena poetului, probabil, se citesc
6iar-i #ecinic !rumoasele poe$ii de Eminescu8 'n casa lui Maiorescu"
Gn luna ianuarie a anului ())2, Eminescu este internat pentru o #reme 'n
spital" Gn lipsa lui se cite-te la Maiorescu, 'n dou r&nduri, 67ucea!rul8 'n
limba german"
1oala
Poesii D ())M
7a 1ucure-ti, 'n L2 iunie, pe o cldur 'nbu-itoare, Eminescu a dat semne de
alienare mintal, iar la L) iunie, boala a i$bucnit din plin" Gn aceea-i $i a !ost
internat 'n sanatoriul doctorului Nuu, cu diagnosticul de 6manie acut8"
=on!orm prerii dr" 9on ,ica, eBprimat 'n cartea 6Eminescu, structura
somatoDpsihica8 ((+OL), poetul su!erea de psiho$ maniacoDdepresi# D opinie
adoptat -i de criticul ,icolae Manolescu;.<"
Maiorescu a !ost #i$itat 'n (L august de @heorghe Emino#ici -i de !ratele
poetului (locotenentul), care au cerut relaii asupra bolna#ului" 0ondurile
str&nse din #&n$area biletelor, 'n #aloare de L,/// lei, au !ost adugate
contribuiei amicilor pentru plecarea lui Eminescu" Eminescu a !ost trimis la
Aiena 'n L/ octombrie -i internat 'n sanatoriul de la 3berDDobling, Eind 'nsoit
pe drum de un #echi prieten, leBandru =hibici Re#neanu"
Gn ( ianuarie ())M Eminescu a !ost #i$itat de Maiorescu -i de #rul acestuia,
=" Popa$u, din Aiena, care a#eau sarcina sDl #ad c&t mai des la sanatoriu" Gn
) ianuarie a murit la 9pote-ti, @heorghe Emino#ici, tatl poetului" Gn (L
ianuarie Eminescu iDa scris lui =hibici c dore-te s se 'ntoarc 'n ar, iar 'n M
!ebruarie iDa scris lui Maiorescu, eBprim&nduDi aceea-i dorin" Doctorul
3bersteiner a recomandat la (/ !ebruarie ca pacientul s !ac o cltorie prin
9talia" Gn L* !ebruarie Eminescu a plecat 'n cltoria recomandat, 'nsoit de
=hibici"
Gn O martie la 9pote-ti, !ratele lui, ,eculai Emino#ici (,icu) sDa sinucis prin
'mpu-care"
Eminescu a sosit la 1ucure-ti 'n LO martie, primit la gar de mai muli amici"
plecat 'n O aprilie la 9a-i, cu acela-i 'nsoitor" Gn LM septembrie a !ost numit
'n postul de subDbibliotecar al 1ibliotecii =entrale din 9a-i" Gn L. octombrie a
!ost pre$ent la banchetul anual al Kunimii, iar 'n noiembrie a !ost internat 'n
spitalul %!" %piridon" Gn luna decembrie a primit #i$ita lui Alahu, care lDa
gasit in deplinatate putere creatoare, si chiar binedispus"
Gn perioada iulie D august ()). a urmat o cur la 7iman, l&ng 3dessa, de
unde a scris cer&nd bani pentru plata taBelor" 7a 'nceputul lunii septembrie
'nc nu #enise la 9a-i" Editura %ocec iDa dat .// lei 'n contul #olumului de
poe$ii"
Gn anul ())* a !ost meninut 'n ser#iciul bibliotecii, unde a 'ndeplinit roluri
-terseZ a scris statele de plat, adresele pentru 'naintarea lor, di#erse
circulare pentru restituirea crilor 'mprumutate -i pentru con#ocarea
comisiei bibliotecii" Gn (. martie, lbumul literar al societii studenilor
uni#ersitari Hnirea iDa publicat poe$ia ,u mDnelegi" !ost 'nlocuit 'n +
noiembrie din postul de la bibliotec -i, 'n urma unui consult medical, este
transportat la ospiciul de la M&nstirea ,eam"
Gn prim#ara lui ())O, Eminescu a plecat la 1oto-ani, la sora sa ?enrieta, -i a
!ost internat 'n spitalul local %!&ntul %piridon" Gn timpul acesta, la 9a-i sDau
organi$at comitete de ajutorare, care au lansat liste de subscripie public
pentru 'ntreinerea -i 'ngrijirea poetului" Gn (2 iulie a mers la 9a-i pentru un
consult medical" ce-tia au recomandat trimiterea pacientului la Aiena -i ?all,
iar 'n (. iulie Eminescu a plecat 'nspre destinaiile recomandate, 'nsoit de
doctorandul @rigore 0oc-a" Gn ( septembrie sDa 'ntors de la ?all la 1oto-ani,
unde a stat sub 'ngrijirea doctorului 9s$ak -i a sorei sale, ?enrieta" Crupa de
teatru a !railor Aldicescu, cunoscui poetului, a dat 'n luna decembrie la
1oto-ani, un spectacol 'n beneEciul bolna#ului"
Morm&ntul lui Mihai Eminescu
Eminescu a dorit 'n ())) sD-i termine unele lucrri de care -iDa amintit c leD
a lsat 'n manuscris" 9Da amintit ?enrietei de gramatica limbii sanscrite,
rmas 'n manuscris la 1iblioteca =entral din 9a-i" Prin scrisoare
recomandat iDa cerut lui Maiorescu sDi trimit biblioteca -i manuscrisele
rmase la 1ucure-ti" =riticul 'ns nu a dat niciun rspuns acestei scrisori"
9acob ,egru$$i a depus pe biroul =amera Deputailor o petiie din partea unui
numr de ceteni din toate prile rii, pentru un proiect de lege prin care
s se acorde poetului, de ctre stat, o pensie #iager" Propunerea a !ost
susinut -i de Mihail >oglniceanu" =amera a #otat un ajutor lunar de L./
lei" Aeronica Micle a #enit la 1oto-ani -i lDa determinat pe Eminescu s se
mute deEniti# la 1ucure-ti" Gn (. aprilie, poetul sDa stabilit deEniti# la
1ucure-ti" ici a a#ut un modest 'nceput de acti#itate literar" Gn L2
noiembrie proiectul de lege a trecut la %enat, unde a !ost susinut de ,icolae
@ane ca raportor" 7egea sDa #otat abia 'n luna aprilie a anului urmtor"
Eminescu a !ost internat 'n 2 !ebruarie ())+ la spitalul Mrcua din 1ucure-ti
-i apoi a !ost transportat la sanatoriul =aritas" Medicul Taharia Petrescu,
'mpreun cu dr" leBandru Nuu, lDa eBaminat pe Mihai Eminescu, la L/ martie
())+" =onclu$ia raportului medical a !ost urmtoareaZ Udl" Mihail Eminescu
este atins de alienaie mintal 'n !orm de demen, stare care reclam
-ederea sa 'ntrDun institut8";*< Gn (2 aprilie sDa instituit o curatel pentru
asistena judiciar a bolna#ului"
Moartea -i ser#iciul !unerar
Moartea lui Eminescu sDa produs pe data de (. iunie ())+, 'n jurul orei M
dimineaa, dup ce la 'nceputul anului boala sa de#enise tot mai #iolent, 'n
casa de sntate a doctorului Nuu din strada Plantelor, 1ucure-ti" Tiarul
Rom&nul anuna $iua urmtoare la -tiriZ Eminescu nu mai este" =orpul
poetului a !ost eBpus publicului 'n biserica s!" @heorghe, pe un cata!alc
simplu, 'mpodobit cu cetin de brad" Hn cor dirijat de mu$icianul
="1rcnescu a interpretat litania 6Mai am un singur dor\" Dup slujba
ortodoB -i discursul lui @rigore Aentura, carul !unebru, la care !useser
'nhmai doar doi cai, sDa 'ndreptat spre Hni#ersitate, unde D"7aurian roste-te
al doilea discurs !unebru" poi cortegiul, la care se adaug di#er-i trectori o
porne-te pe =alea Aictoriei, =alea Raho#ei -i se 'ndreapt spre cimitirul
Nerban Aod, denumit a$i 1ellu" Patru ele#i ai Ncoala normal de institutori
din 1ucure-ti au purtat pe umeri sicriul p'n la morm'nt, unde a !ost 'ngropat
sub 6teiul s!'nt8 din cimitirul 1ellu cum scria chiar =aragiale 'n necrologul su,
Gn ,ir#ana"
Despre moartea poetului, @" =linescu a scrisZ
6st!el se stinse 'n al optulea lustru de #ia cel mai mare poet, pe care lDa
i#it -iDl #a i#i #reodat, poate, pm&ntul rom&nesc" pe #or seca 'n albie -i
peste locul 'ngroprii sale #a rsri pdure sau cetate, -i c&te o stea #a
#e-teji pe cer 'n deprtri, p&n c&nd acest pm&nt sD-i str&ng toate se#ele
-i s le ridice 'n ea#a subire a altui crin de tria par!umurilor sale";O<8
Cudor Aianu a spusZ 6!r Eminescu am E mai alt!el -i mai sraci\
EBist teorii conspiraioniste care aErm c ar E murit ucis";)<
,eghina R, ,eghina M (Departmentul de Para$itologie, Hni#ersitatea de
Medicina si 0armacie 6Aictor 1abes\, Cimisoara) aErma ca 6dupa anali$area
ipote$elor medicale, conclu$ionam ca el a su!erit de tulburare bipolara si a
murit datorita intoBicarii cu mercur, un tratament inadec#at administrat ca
urmare unui diagnostic incorect (siElis)" 9nternat in locuri inadec#ate si tratat
de catre medici incompetenti, el a su!erit nu doar E$ic ci si moral, nu sDa
putut adapta stressului si a murit in mod prematur\";+<
ProElul psihologic
1ustul lui Mihai Eminescu din =onstanPa
1ustul lui Mihai Eminescu in Ae#eV, El#ePia
=ea mai realist anali$ psihologic a lui Eminescu iDo datorm lui 9"7"
=aragiale care dup moartea poetului a publicat trei scurte articole pe
aceast temZ Gn ,ir#ana, 9ronie -i Dou note" Dup prerea lui =aragiale
trstura cea mai caracteristic a lui Eminescu era !aptul c 6a#ea un
temperament de o eBcesi# neegalitate8;(/<" Aiaa lui Eminescu a !ost o
continu oscilare 'ntre atitudini intro#ertite -i eBtra#ertite";((<
6-a lDam cunoscut atuncea, a-a a rmas p&n 'n cele din urm momente
buneZ #esel -i tristI comunicati# -i ursu$I bl&nd -i aspruI muluminduDse cu
nimica -i nemulumit totdeauna de toateI aci de o abstinen de pustnic, aci
apoi lacom de plcerile #ieiiI !ugind de oameni -i cut&nduDiI nepstor ca
un btr&n stoic -i iritabil ca o !at ner#oas" =iudat amestecturJ 4 !ericit
pentru artist, ne!ericit pentru omJ8
=riticul Citu Maiorescu, cel care lDa sprijinit moral -i material pe parcursul
'ntregii #iei dar mai ales dup tragicul moment al declan-rii bolii sale, sDa
ocupat de poe$ia sa 'n dou dintre articolele sale, Direcia nou 'n poe$ia -i
pro$a rom&neasc(()OL), 'n care #a anali$a doar c'te#a poe$ii publicate 'n
re#ista =on#orbiri literare p'n 'n momentul tipririi articolului, este #orba
despre Aenere -i Madon, Mortua Est, -i Epigonii -i #a re#eni ulterior dup
moartea poetului asupra 'ntregului set de poe$ii publicate antum 'n studiul
Eminescu -i poe$iile sale, publicat la scurt #reme dup moartea sa
prematur" Dar poate documentul cel mai uman, cel mai cald este scrisoarea
pe care iDo trimite 'n perioada 'n care poetul se 'ngrijea de sntate, 'n
strintate, 'ntrDun sanatoriu din Aiena, asigur'nduDl c #olumul su de Poesii,
editat de %ocec 'n ediie princeps 'n ())2, se bucur de o bun recepie, Eind
citit at't de locuitorii mahalalei Circhile-tilor c't -i de doamnele de la =urtea
Reginei =armen %Vl#a, o alt admiratoare declarat a poetului, cea care a
inter#enit pe l'ng regele =arol 9 pentru aDi E acordat distincia 61ene
merenti\, re!u$at totu-i de poet din moti#e politice" Gn portretul pe care i lDa
!cut poetului 'n studiul Eminescu -i poe$iile sale(())+), Citu Maiorescu
accentuea$ trsturile intro#ertite ale lui Eminescu, care de alt!el erau
dominante" Maiorescu a promo#at imaginea unui #istor rupt de realitate,
care nu su!erea din cau$a condiiilor materiale 'n care tria, indi!erent la
ironiile -i laudele semenilor, caracteristica lui principal Eind 6senintatea
abstract8;(L<"
6=eea ce caracteri$ea$ mai 'nt&i de toate personalitatea lui Eminescu este o
a-a co#&r-itoare inteligen, ajutat de o memorie creia nimic din cele ceD-i
'ntiprise #reodat nuDi mai scpa (nici chiar 'n perioadele bolna#e declarate),
'nc&t lumea 'n care tria el dup Erea lui -i !r nici o sil era aproape
eBclusi# lumea ideilor generale ce -i le 'nsu-ise -i le a#ea pururea la
'ndem&n" Gn aceea-i proporie tot ce era ca$ indi#idual, 'nt&mplare eBtern,
con#enie social, a#ere sau nea#ere, rang sau ni#elare ob-teasc -i chiar
soarta eBtern a persoanei sale ca persoan 'i era indi!erent"8
Gn realitate, a-a cum se poate constata din poe$iile sau scrisorile sale, -i a-a
cum '-i aminte-te =aragiale, Eminescu era de multe ori sub in:uena unor
impulsuri incon-tiente nestp&nite" Aiaa lui Eminescu a !ost o suprapunere
de cicluri de di!erite lungimi !ormate din a#&nturi alimentate de #isuri -i cri$e
datorate impactului cu realitatea" =iclurile puteau dura de la c&te#a ore sau
$ile, p&n la sptm&ni sau luni, 'n !uncie de importana 'nt&mplrilor, sau
puteau E chiar de mai lung durat c&nd erau legate de e#enimentele care iD
au marcat #iaa 'n mod semniEcati#, ca legtura cu Aeronica, acti#itatea
politic din timpul studeniei, participarea la 'nt&lnirile Kunimii sau $iaristica
de la Cimpul" Dm ca eBemplu caracteristic acestor cri$e !elul 'n care descrie
el 'nsu-i accesele sale de gelo$ie";(2<
6Cu trebuie s -tii, Aeronic, c pe c&t te iubesc, tot a-a 4 uneori 4 te urscI te
ursc !r cau$, !r cu#&nt, numai pentru cDmi 'nchipuiesc c r&$i cu altul,
pentru care r&sul tu nu are preul ce iDl dau eu -i nebunesc la ideea c teDar
putea atinge altul, c&nd trupul tu e al meu eBclusi# -i !r 'mprt-ire" Ce
ursc uneori pentru c te -tiu stp&n pe toate !armecele cu care mDai
nebunit, te ursc presupun&nd c ai putea drui din ceea ce e a#erea mea,
singura mea a#ere" 0ericit pe deplin nu a- E cu tine, dec&t departe de lume,
unde s nDam nici a te arta nimnui -i lini-tit nu a- E dec&t 'nchi$&nduDte
'ntrDo coli#ie, unde numai eu s am intrarea"8
9oan %la#ici, un alt mare scriitor junimist, descoperit tot de Mihai Eminescu la
Aiena, a e#ocat 'n c'te#a teBte cu caracter memorialistic at't amintirile din
perioada prieteniei lor #iene$e, c't -i srbtoarea consacrat serbrii de la
Putna, organi$at la propunerea societii 6Rom&niei june\, din care cei doi au
!cut parte 'n epoca studiilor lor la Hni#ersitatea din Aiena"
=ultura sa ElosoEc" 9$#oarele operei eminesciene
Recepti# la marile romantisme europene de secol FA999 -i F9F, cunoscute 'n
literatura de specialitate sub numele ?igh Romanticism, Romantism 'nalt,
poetul -iDa asimilat #i$iunile poetice occidentale, unii critici obser#'nd maliios
cum c creaia sa ar aparine unui Romantism relati# 'nt&r$iat, poetul Eind
u-or desincroni$at !a de 3ccident, care strbtea 'n acei ani tran$iia ctre
Modernism" Gn momentul 'n care Mihai Eminescu a recuperat temele
tradiionale ale Romantismului european, gustul pentru trecut -i pasiunea
pentru istoria naional, creia a dorit chiar sDi construiasc un Pantheon de
#oie#o$i, mai ales 'n !ragmentele unor piese de teatru, neterminate, undeDl
a#ea drept model principal pe William %hakespeare, numit 'ntrDo poe$ie
postum, =rile, 6prieten drag al su:etului meu\, nostalgia regresi# pentru
copilrie, melancolia -i culti#area strilor depresi#e, 'ntoarcerea 'n natur
etc", poe$ia european descoperea paradigma Modernismului, prin =harles
1audelaire sau %tephane Mallarme, bunoar" Poetul a#ea o bun educaie
Elo$oEc, opera sa poetic a !ost in:uenat de marile sisteme Elo$oEce ale
epocii sale, de ElosoEa antic, de la ?eraclit la Platon -i de marile sisteme de
g&ndire ale Romantismului, 'n special de tratatul lui rthur %chopenhauer,
7umea ca #oin -i repre$entare, de idealismul lui 0ichte -i %chelling sau de
categoriile din tratatele lui 9mmanuel >ant, de alt!el a lucrat o #reme la
traducerea tratatului su =ritica raiunii pure, iar la 'ndemnul lui Citu
Maiorescu, cel care 'i ceruse sD-i ia doctoratul 'n ElosoEa lui >ant la
Hni#ersitatea din 1erlin, plan neEnali$at p&n la urm, sau de ideile lui ?egel"
Pentru acest 'nalt coninut Elo$oEc al operei sale =onstantin ,oica, un
cunoscut eseist -i Eloso! rom&n din perioada interbelic -i apoi postbelic lDa
denumit pe bun dreptate omul deplin al culturii rom&ne" Pe plan poetic sau
'n opera sa 'n pro$ Mihai Eminescu era in:uenat de mari creatori romantici
germani, de ,o#alis, de la care a preluat moti#ul 6:orii albastre\, de @oethe
sau 7enau -i de ali mari pro$atori germani, de E"C""?o^mann, Kean Paul etc"
Eminescu era interesat -i de ElosoEa indian, citise RigDAeda 'n traducerea
german, iar cosmogonia din incipitul %crisorii 9 a !ost preluat din acest
#echi teBt indian, -i iDa recomandat amicului su 9oan %la#ici, nalectele lui
=on!ucius" Mai multe !ragmente din cursurile de istoria ElosoEei audiate la
1erlin scrise 'n limba german sDau pstrat 'n caietele rmase de la poet -i
sunt studiate de speciali-tii 'n opera sa, denumii 'n mod generic
eminescologi" 7a Hni#ersitatea din 1erlin a audiat cursuri de economie
politic, ElosoEe, drept, egiptologie, medicin legal etc" !ost in:uenat de
teoria metempsiho$ei sau re'ncarnrii, care a stat la rdcina pro$ei sale
neterminate #atarii !araonului Cla, -i de =artea Morilor din mitologia
egiptean, cuno-tea -i utili$a Eguri mitologice din mai multe culturi sau
religii, din Toroastrism, 1udism, =atolicism sau 3rtodoBism" Gn peregrinrile
sale a adunat o 'nsemnat bibliotec de cri #echi, 'n al!abet chirilic, de cri
populare, cu care dorea s alctuiasc o chrestomaie a culturii nostre
str#echi, dup moartea sa ele au intrat 'n arhi#a cademiei Rom&ne -i au
!ost utli$ate de ="=hiimia sau de Moses @aster" =reaia popular a constituit
un i$#or !oarte important al poeticii sale, Eminescu a scris multe poeme 'n
metrica poe$iei populare, a cules c'ntece de petrecere sau basme, crora leDa
adugat numeroase simboluri onirice sau !antastice" 7ucea!rul, poemul su
cel mai cunoscut, o _uintesen a temelor -i moti#elor eminesciene, a !ost
inspirat de o creaie !olcloric, de basmul popular 60ata 'n grdina de aur\,
publicat de Richard >unisch, un cltor prin Qrile Rom&ne, mai eBact prin
3ltenia, care reprodusese mai multe asemenea creaii 'ntrDo carte deDa sa de
cltorie, editat 'n limba german 'n ()*("
Eminescu la Kunimea din 9a-i
Eminescu a !ost un membru !oarte acti# al societii politicoDliterar Kunimea,
unde !usese in#itat de criticul -i omul politic Citu Maiorescu, -i a lucrat ca
redactor la Cimpul, $iarul oEcial al Partidului =onser#ator";L< publicat primul
su poem la #&rsta de (* ani, iar la (+ ani a plecat s studie$e la Aiena"
Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, M* de #olume, aproBimati# (M"/// de
Ele, au !ost druite cademiei Rom&ne de Citu Maiorescu, 'n -edinta din L.
ianuarie (+/L";2<
cti#itatea literar
rticol principalZ 3pera poetic a lui Mihai Eminescu"
cti#itatea de jurnalist politic
rticol principalZ Eminescu jurnalist politic"
cti#itatea de $iarist a lui Eminescu a 'nceput 'n #ara anului ()O*, ne#oit s o
practice din cau$a schimbrilor prilejuite de cderea gu#ernului conser#ator"
P&n atunci el !usese re#i$or -colar 'n judeele 9a-i -i Aaslui, !uncie obinut
cu sprijinul ministrului conser#ator al 'n#m&ntului, Citu Maiorescu" 9mediat
dup preluarea conducerii ministerului de ctre liberalul =hiu, Eminescu a
!ost demis din !uncia de re#i$or -colar -i a lucrat ca redactor la =urierul de
9a-i, publicaie a:at atunci 'n proprietatea unui grup de junimi-ti" 7a
iniiati#a lui Maiorescu -i %la#ici, Eminescu a !ost angajat 'n octombrie ()OO
ca redactor la cotidianul Cimpul, organul oEcial al conser#atorilor, unde a
rmas 'n urmtorii -ase ani"
De-i a ajuns jurnalist printrDun concurs de 'mprejurri, Eminescu nu a
practicat jurnalismul ca pe o meserie oarecare din care sD-i c&-tige pur -i
simplu eBistena" rticolele pe care le scria au constituit o oca$ie de a !ace
cititorilor educaie politic, a-a cum '-i propusese"
6Prerea mea indi#idual, 'n care nu oblig pe nimeni deDa crede, e c politica
ce se !ace a$i 'n Rom&nia -i dintrDo parte -i dintrDalta e o politic necoapt,
cci pentru ade#rata -i deplina 'nelegere a instituiilor noastre de a$i ne
trebuie o generaiune ceDa#em deDa o cre-te deDacuDnainte" Eu las lumea ca
s mearg cum 'i place dumisale 4 misiunea oamenilor ce #or din ad&ncul lor
binele rii e cre-terea moral a generaiunii tinere -i a generaiunii ce #a
#eni" ,u caut adepi la ideea cea 'nt&i, dar la cea de a doua su:etul meu ine
ca la el 'nsu-i";(M<8
Pentru Eminescu legea suprem 'n politic era conser#area naionalitii -i
'ntrirea statului naionalZ
6 S toate dispo$iiile c&te ating #iaa juridic -i economic a naiei trebuie s
re$ulte 'nainte de toate din suprema lege a conser#rii naionalitii -i a rii,
cu orice mijloc -i pe orice cale, chiar dac -i mijlocul -i calea nDar E con!orme
cu ci#ili$aia -i umanitarismul care a$i !ormea$ masca -i preteBtul sub care
apusul se lupt cu toate ci#ili$aiile rmase 'ndrt sau eterogene"8 ;(.<8
De aceea o politic eEcient putea E reali$at numai in&nd seam 6de
calitile -i de!ectele rasei noastre, de predispo$iiile ei psihologice8" Prin
atitudinea sa, Eminescu nu dorea s constr&ng cetenii de alt etnie s
de#in rom&ni sau sDi eBclud din #iaa public" =eea ce '-i dorea era ca
interesul naional s Ee dominant, nu eBclusi#" 6Dar ceea ce credem,
'ntemeiai pe #orbele btr&nului Matei 1asarab e c ara este, 'n linia 'nt&ia,
elemental naional -i c e scris 'n cartea #eacurilor ca acest element s
determine soarta -i caracterul acestui stat"8 ;(*<
Publicistica lui Eminescu acoper perioada R$boiului de 9ndependen, a
proclamrii independenei, a satis!acerii condiiilor impuse de =ongresul de la
1erlin pentru recunoa-terea independenei -i proclamarea regatului" Pe l&ng
aceste mari e#enimente politice -i sociale el sDa ocupat 'n articolele sale de
toate problemele societii rom&ne-ti din acea #remeZ rscumprarea cilor
!erate, noua constituie -i legea electoral, bugetul, 'nEinarea 1ncii
,aionale, drile, inamo#ibilitatea magistrailor, politica eBtern etc"
Majoritatea articolelor scrise de Eminescu !ac parte dintrDo polemic continu
dus cu $iarele liberale -i 'n principal cu Rom&nul condus de ="" Rosetti,
liberalii a:&nduDse atunci la gu#ernare"
Receptarea operei eminesciene
3pera poetic eminescian a !ost di#i$at de destinul poetului 'n dou
seciuni, prima, cea antum a !ost publicat 'n timpul #ieii poetului de Citu
Maiorescu la editura %ocec, cu puin timp 'nainte ca mintea acestuia s se
'ntunece 'n ())/" =ea mai mare parte a creaiei sale a rmas 'n manuscris,
predate de Citu Maiorescu 1ibliotecii cademiei Rom&ne, unde au !ost !olosite
iniial de Perpesscius pentru ediia critic, iniiat 'n (+2+ la Editura
0undaiilor Regale Regele =arol al 99Dlea, -i Enali$at abia 'n anul L///"
Manuscrisele au rmas mult #reme ne!olosite, criticii au considerat c ele
conin bruioane sau simple schie ale operelor neterminate, din acest moti#
Citu Maiorescu nici nu -iDa pus problema posibilei lor editri" =riticul literar
care leDa pus 'ntrDo lumin cu totul special a !ost @eorge =linescu, cel care
'-i #a susine doctoratul 'n literatur pornind de la nu#ela postum #atarii
!araonului Cla -i care #a recompune imaginea 'ntregii opere 'n magistrala sa
monograEe 3pera lui Mihai Eminescu, un studiu 'n patru #olume, editat iniial
la Editura 0undaiilor Regale Regele =arol al 99Dlea pentru 7iteratur -i rt, 'n
perioada (+2MD(+2*"
Dup schimbarea de regim politic din (+MO poe$ia lui Mihai Eminescu a !ost
gra# cen$urat, 'n manualele -colare au ptruns doar c'te#a teBte, printre ele
poe$ia 6Gmprat -i proletar\, iar poe$ia lui a !ost redus la o supra!a !oarte
mic -i 'nlocuit de poetica poe$iei proletcultiste, speciEc acelei epoci de
trist amintire" EBege$a eminescian a re#enit la ni#elul ei abia dup (+*.
prin c'te#a momente semniEcati#e, trebuind menionate 'n acest conteBt
studiile unor eminescologi ca 9on ,egoiescu, Rosa del =onte, 9oana
Em"Petrescu, Toe Dumitrescu 1u-ulenga, Petru =reia, 9lina @regori care sDau
adugat canonului eminescologiei interbelice, la care -iDau adus contribuia
mari critici sau stilisticieni literari cum ar E Cudor Aianu, Perpessicius, Dumitru
=aracostea etc"
Hn moment semniEcati# al contestrii poetului de ctre un grup de critici
literari consacrai, din care !ceau parte ,icolae Manolescu, 9on 1ogdan
7e!ter, Mircea =rtrescu, un politolog D pro!esorul de -tiine politice =ristian
Preda, dar -i de un numr de tineri scriitori, -i anume de cel care coordonase
numrul, redactorul =e$ar PaulD1descu, R$#an Rdulescu, C"3"1obe,
studentul Marius =hi#u, lDa constituit numarul L*. din (++) al re#istei
6Dilema\, care a st'rnit o reacie !oarte puternic a lumii culturale rom&ne-ti
dar -i a jurnali-tilor de la di#erse publicaii, toate aceste reacii Eind adunate
de =e$ar PaulD1descu 'ntrDo antologie intitulat 6=a$ul Eminescu\" cesta a
selectat numai reaciile emoionale -i a trecut cu #ederea pe cele a#i$ate
care #eneau din partea unor eminescologi ca 9lina @regori, Eugen %imion,
Nte!an =a$imir etc" Multe din aceste reacii au aparinut simplilor cititori, iar
la aceasta sDau adugat reaciilor semiDoEciale sau oEciale, #enite din partea
unor repre$entani ai unor partide politice naionaliste, cum ar E Partidul
Rom&nia Mare, sau a unor personaliti culturale din Republica Moldo#a, unde
Mihai Eminescu se bucur de un cult !oarte special"
\Gn uni#ersul operei, pro$a se arat ca o dens complementaritate de idei -i
imagini a poe$iei, pe care, 'n numeroase !eluri, o duce mai departe -i o
eBplic" ,e 'ntrebm adesea cum sDar 'nelege structura roului titanic ori
demonic din poe$ia eminescian dac nDar inter#eni paginile cu moti#ri
ample -i coerente ad&nc din @eniu pustiu ori %rmanul Dionis` %au cum sDar
ptrunde 'n lupta eroului cu categoriile de spaiu -i timp !r elucidrile
ElosoEce din %rmanul Dionis` Crecerile de la o iposta$ ElosoEc la alta,
modiEcrile 'n concepia despre lume -i erou a poetului, raportul dintre
g&ndul ElosoEc -i ideea mitoDpoetic sau imagine se limpe$esc numai
luminate de pro$, care o!er adesea -i #alori estetice de m&na 'nt&i"8 (Toe
DumitrescuD1u-ulenga, Eminescu4cultur -i creaie)
\Eminescu este un po#estitor !antastic cruia i se impune nu obser#area
realitii, ci recompunerea ei #i$ionar, grea de semniEcaii ad&nci" ,imeni
'naintea lui Eminescu -i nimeni dup el nDa reu-it mai bine 'n acea pictur
!antastic a realitii care aminte-te de arta unui William 1lake"8 (Cudor
Aianu)
3pere antume
3pera nul apariiei 3bser#aii
Din ()O/
Aenere -i Madon (. aprilie ()O/, 6=on#orbiri literareU
Mortua estJ ( martie ()O(, 6=on#orbiri literareU
,oaptea""" (. iunie ()O(, 6=on#orbiri literareU
0loare albastr ( aprilie ()O2, 6=on#orbiri literareU
Melancolie ( septembrie ()O*, 6=on#orbiri literareU
=riasa din po#e-ti ( septembrie ()O*, 6=on#orbiri literareU
7acul ( septembrie ()O*, 6=on#orbiri literareU
Dorina ( septembrie ()O*, 6=on#orbiri literareU
Po#estea codrului martie ()O), 6=on#orbiri literareU
%ingurtate martie ()O), 6=on#orbiri literareU
Departe sunt de tine""" martie ()O), 6=on#orbiri literareU aprut
!r titlu
Pajul =upidon ( !ebruarie ()O+, 6=on#orbiri literareU
3, rm&i ( !ebruarie ()O+, 6=on#orbiri literareU
De c&te ori, iubito""" septembrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
t&t de !raged""" septembrie ()O+, 6=on#orbiri literareU"
!arDi toamn""" octombrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
%unt ani la mijloc""" octombrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
=&nd 'nsu-i glasul""" octombrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
0reamt de codru octombrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
Re#edere octombrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
Desprire octombrie ()O+, 6=on#orbiri literareU
Din ())/
3, mam""" ( aprilie ())/, 6=on#orbiri literareU
%crisoarea 9 ( !ebruarie ())(, 6=on#orbiri literareU
%crisoarea 99 ( aprilie ())(, 6=on#orbiri literareU
%crisoarea 999 ( mai ())(, 6=on#orbiri literareU
%crisoarea 9A ( septembrie ())(, 6=on#orbiri literareU
7ucea!rul aprilie ())2, 6lmanahul %ocietii cademice Rom&nia junU
%Da dus amorul""" LM aprilie5* mai ())2, 60amiliaU ,r" ()
=&nd amintirile""" (.5L. mai ())2, 60amiliaU ,r" L/
dio .5(O iunie ())2, 60amiliaU ,r" 22
Doin ( iulie ())2, 6=on#orbiri literareU
Pe l&ng plopii !r so""" L) august5+ septembrie ())2, 60amiliaU ,r" 2.
Ni dac""" (25L. noiembrie ())2, 60amiliaU ,r" M*
=riticilor mei ())25)M Poe$iile au !ost scrise 'ncep&nd cu anul ()O*"
Mai am un singur dor ())25)M,
%omnoroase psrele""" ())25)M,
Aeneia ())25)M,
9ubind 'n tain""" ())25)M,
CrecutDau anii""" ())25)M,
Din ,oaptea""" (L5LM !ebruarie ())M, 60amiliaU ,r" O
%ara pe deal ( iulie ())., 6=on#orbiri literareU
%crisoarea A D Dalila ( ianuarie ())*, 6EpocaU
,u m 'nelegi (. martie ())*, 6lbum literarU al sociaiei studene-ti
Hnirea
7a steaua L. octombrie ())*, 6Rom&nia liberU
De ce nuDmi #ii !ebruarie ())O, 6=on#orbiri literareU
>amade#a ( iulie ())O, 6=on#orbiri literareU
3ric&te stele""" ( !ebruarie ()+/, 6=on#orbiri literareU
lbumul iulie ()+L, 6=on#orbiri literareU
Mihai Eminescu 'n con-tiina public
Gn mu$ic
Ae$i -iZ 7ist de compo$iii pe #ersurile lui Mihai Eminescu
Ceatru -i Elm
@eniu sublim (Eminescu), scenariu de Elm, scris 'n (+** de scriitorul =ristian
Petru 1lan -i achi$iionat oEcial de =entrul =inematograEc 1ucure-ti, secia
scenarii Elm, 'n (+*O" Dup emigrarea autorului 'n merica, scenariul a !ost
publicat 'n (++*, la editura Western Publishing din =hicago, c&te#a eBemplare
eBist&nd -i 'n Rom&nia (1iblioteca cademiei Rom&ne, 1iblioteca =entral
Hni#ersitar din 1ucure-ti -"a")"
Gn anul (+)*, re#enit 'n R%% Moldo#eneasc, regi$orul Emil 7oteanu a regi$at
Elmul artistic de tele#i$iune 7ucea!rul, despre #iaa -i creaia poetului Mihai
Eminescu"
,umismatic
Pe o moned comemorati#, cu #aloarea nominal de ( rubl, emis de
Hniunea %o#ietic 'n (+)+, a !ost gra#at chipul lui Mihai Eminescu";(O<
Moneda, pus 'n circulaie pe L* decembrie (+)+, pentru a celebra
centenarul Eminescu, a !ost btut la monetria din 7eningrad, cu un tiraj de
L milioane de monede" De remarcat c prenumele poetului este scris Mihail -i
nu Mihai, #ariant recunoscut de ctre eminescologi"
,otaElie
1anca ,aional a Rom&niei a pus 'n circulaie mai multe emisiuni de
bancnote, pe care a !ost gra#at portretul lui Mihai EminescuZ
bancnota cu #aloare nominal de ("/// de lei (R37), 'n (++(I
bancnota cu #aloare nominal de ("/// de lei (R37), 'n (++2I
bancnota cu #aloare nominal de ("/// de lei (R37), 'n (++)I
bancnota cu #aloare nominal de .// de lei (R3,), 'n L//."
Publicistic
Portrete
Gn urma lui Mihai Eminescu au rmas patru portrete !otograEce" Primul,
reali$at la Aiena 'n ()*+, cel mai cunoscut -i pe ba$a cruia sDa construit -i
mitul geniului, se pare c e un portret neretu-at al unui !otogra! austriac" Mai
sunt alte trei portrete retu-ate, unul din ()O), reali$at de 0rant$ Dushek la
1ucure-ti, unul din ())MD())., reali$at de ,estor ?eck la 9a-i, altul cu
Eminescu , de Kean 1ielig, reali$at in ())O, -i dup acesta sDa !cut o
litograEe de ctre Ch" MaVerho!er" %e pare c pe acesta din urm lDa rupt Citu
Maiorescu atunci c&nd iDa !ost artat";()<
()*+
()O)
()).
())O
0ragmente audio
@" =linescu despre M" Eminescu
Meniu
/Z//
@eorge =linescu #orbind despre Mihai Eminescu ((+*M)
Probleme 'n ascultarea E-ierului` =onsultai pagina de ajutor"
9ar c&nd #oi E pm&nt
Meniu
/Z//
Mihail %ado#eanu recit&nd 69ar c&nd #oi E pm&nt8
Probleme 'n ascultarea E-ierului` =onsultai pagina de ajutor"
Pe l&ng plopii !r so
Meniu
/Z//
Mihail %ado#eanu recit&nd 6Pe l&ng plopii !r so8
Probleme 'n ascultarea E-ierului` =onsultai pagina de ajutor"
Re#edere
Meniu
/Z//
Mihail %ado#eanu recit&nd 6Re#edere8
Probleme 'n ascultarea E-ierului` =onsultai pagina de ajutor"
1usturi ale poetului
1ustul lui Mihai Eminescu din %ucea#a" Pe soclu ]i un altorelie! din bron$ cu
chipul scriitorului Ceodor A" Nte!anelli
1ustul lui Mihai Eminescu din %ucea#a" Pe soclu ]i un altorelie! 'n bron$ cu
chipul poetului Aasile 1umbac
1ustul lui Mihai Eminescu 'n Rotonda scriitorilor din 1ucure]ti
,ote
a Mihai Eminescu D accesat (("/("/+
a a b Mircea M&ciu dr", ,icolae =" ,icolescu, Aaleriu Nuteu dr", Mic dicionar
enciclopedic, Ed" %tiiniEc -i enciclopedic, 1ucure-ti, (+)*
a a b 1iblioteca cademiei D Program de accesare digitala a manuscriselor
D Mihai Eminescu D accesat (("/("/+
a Citu Maiorescu, Eminescu -i poe$iile lui (())+) (seciunea 6,ot asupra
$ilei -i locului na-terii lui Eminescu8)
a ,icolae Manolescu, 61oala ]i moartea lui Eminescu8, de#rul, L) iunie
L/(2
a Eminescu -i Celeormanul
a @" =linescu, Aiaa lui Mihai Eminescu ((+2L)
a de#rul despre Eminescu 4 la (L/ de ani de la ucidere
a ,eghina R, ,eghina M", Department o! ParasitologV, Aictor 1abes
Hni#ersitV o! Medicine and PharmacV, Cimisoara, Romania, Medical
contro#ersies and dilemmas in discussions about the illness and death o!
Mihai Eminescu (()./D())+) Romaniabs national poet
a 9"7" =aragiale, Gn ,ir#ana, 'n Ei lDau #$ut pe Eminescu, ntologie de
teBte de =ristina =rciun -i Aictor =rciun, Editura Dacia, =lujD,apoca, (+)+,
pag" (M)
a 9"7" =aragiale,Gn ,ir#ana, 'n Ei lDau #$ut pe Eminescu, ntologie de teBte
de =ristina =rciun -i Aictor =rciun, Editura Dacia, =lujD,apoca, (+)+ pag"
(MO
a Citu Maiorescu, =ritice, #ol" 99, Editura pentru literatur, 1ucure-ti, (+*O,
pag" 222
a Dulcea mea Doamn 5 Eminul meu iubit" =oresponden inedit Mihai
Eminescu 4 Aeronica Micle, Editura P379R3M, L/// pag" (.O
a @" =linescu, 3pera lui Mihai Eminescu, Editura Miner#a, 1iblioteca
pentru toi, 1ucure-ti, (+)., #ol" 999, p" MM"
a M" Eminescu, 3pere, #ol" F, Ed" cademiei, 1ucure-ti, (+)+, p" 2/("
a M" Eminescu, 3pere, #ol" F999, Ed" cademiei, 1ucure-ti, (+)., p" M/"
a Personaliti Rom&ne peste hotare
a @eorge =linescu, Aiaa lui Mihai Eminescu, (+M.
3pere complete
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" 9, Poe$ii tiprite 'n timpul #ieii, 9ntroducere,
,ote -i #ariante, ediie critic 'ngrijit de Perpessicius, 0undaia pentru
7iteratur -i rt, Regele =arol al 99Dlea, (+2+
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" 99, Poe$ii tiprite 'n timpul #ieii, ,ote -i
#ariante, De la Po#estea =odrului la 7ucea!rul, ediie critic 'ngrijit de
Perpessicius, 0undaia pentru 7iteratur -i rt, Regele =arol al 99Dlea, (+M2"
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" 999, Poe$ii tiprite 'n timpul #ieii, ,ote -i
#ariante, De la Doina la >amade#a, 0undaia pentru 7iteratur -i rt, Regele
Mihai 9, (+MM
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" 9A, Poe$ii postume" neBe" 9ntroducere" Cabloul
ediiilor, ediie critic 'ngrijit de Perpesiccius, 1ucure-ti, Editura cademiei
Rom&ne R"P"R", (+.L
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" A, Poe$ii postume" neBe" ,ote -i #ariante"
EBerciii -i molo$D ddenda -i corrigenda" pocri!e" Mrturii" 9ndice, ediie
critic 'ngrijit de Perpessicius, 1ucure-ti, Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul
7iteraturii Rom&ne, R"P"R", (+.)
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" A9, 7iteratura popular, 9ntroducere" Poeme
originale de inspiraie !olcloric, 7irica popular, balade" Dramatice" 1asme 'n
pro$, 9rmoase" Paremiologie" ,ote -i #ariante" neBe" EBerciii -i molo$"
=aetul anonim, 1ibliograEe, 9ndici" Ediie critic 'ngrijit de Perpessicius,
1ucure-ti, Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul 7iteraturii Rom&ne, R"P"R", (+*2
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" A99, Pro$ literar" %rmanul Dionis" 7a
ni#ersar" =e$ara" @eniul pustiu" =elelalte pro$e postume" CeBte inedite,
studiu introducti# de Perpessicius, Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul
7iteraturii Rom&ne, (+OO
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" A999, Ceatrul original -i tradus" Craducerile de
pro$ literar, Dicionarul de rime, studiu introducti# de Petru =reia, ediie
critic 'ntemeiat de Perpessicius, Editura cademiei Rom&ne, (+))
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" 9F, Publicistic ()O/D ()OO, lbina, 0amilia,
0ederaiunea, =on#orbiri literare, =urierul de 9a-i, studiu introducti# de l"
3prea, ediie critic 'ntemeiat de Perpessicius, Editura cademiei Rom&ne,
Mu$eul 7iteraturii rom&ne, (+))
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" F, Publicistica" ( noiembrie ())OD (. !ebruarie
()+/, Cimpul, ediie critic 'ntemeiat de Perspessicius, coordonator Dimitrie
Aatamaniuc, Editura cademiei Rom&ne, (+)+
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" F9, Publicistic, (O !ebruarie 4 2( decembrie
())/, Cimpul, ediie critic 'ntemeiat de Perspessicius, coordonator Dimitrie
Aatamaniuc, Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul 7iteraturii Rom&ne, (+)M
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" F99, Publicistic, ( ianuarieD2( decembrie ())(,
Cimpul, coordonator Dimitrie Aatamaniuc, Editura cademiei Rom&ne, Editura
cademiei Rom&ne, Mu$eul 7iteraturii rom&ne, (+).
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" F999, Publicistic, ())LD())2, ()))D())+,
Cimpul, Rom&nia liber, 0'nt'na 1landu$iei, ediie critic 'ntemeiat de
Perpessicius, coordonator Dimitrie Aatamaniuc, Editura cademiei Rom&ne,
Mu$eul 7iteraturii Rom&ne, (+).
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" F9A, Craduceri Elo$oEce, istorice -i -tiiniEce"
?urmu$aki" Rotscher" >ant" 7eskien" 1opp" rticole -i eBcerpte, ediie critic
'ntemeiat de Perspessicius, coordonator Dimitrie Aatamaniuc, studiu
introducti# de l" 3prea, Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul 7iteraturii
Rom&ne, (+)2
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" FA, 0ragmentarium, ddenda ediiei, ediie
critic 'ntemeiat de Perspessicius, coordonatori D"Aatamaniuc -i Petru
=reia, Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul 7iteraturii Rom&ne, (++2
Mihai Eminescu, 3pere, #ol" FA9, =oresponden" Documentar, ediie critic
'ntemeiat de Perspessicius, coordonatori D"Aatamaniuc -i Petru =reia,
Editura cademiei Rom&ne, Mu$eul 7iteraturii Rom&ne, (+)+
7a acestea se adaug un #olum ce cuprinde corespondena intim cu
Aeronica Micle, Dulcea mea Doamna5 Eminul meu iubit" =orespondena
inedit Mihai Eminescu D Aeronica Micle, ediie de =hristina Tari!opol 9lias,
9a-i, Editura Polirom, L///"
1iograEi
@eorge =linescu, Aiaa lui Mihai Eminescu, (+M.
=reu, 9on, Mihail Eminescu (biograEe documentar), Editura pentru
7iteratur, 1ucure-ti,(+*)
Dumitru Murra-u, Mihai EminescuD#iaa -i opera, Editura Eminescu,(+)2
9lina @regori,Ntim noi cine a !ost Eminescu` 0apte, enigme, ipote$e, Editura
rt,L//)
MonograEi, studii critice, istorii literare" Gntre ()//D(+MO
Citu Maiorescu, =ritice, ()+L
Cudor Aianu, Poe$ia lui Eminescu, (+2/
@" =linescu, Aiaa lui Mihai Eminescu, (+2L
@" =linescu, 3pera lui Mihai Eminescu, 9A #olume, (+2MD(+2*
D" =aracostea, rta cu#&ntului la Eminescu, (+2*
@" =linescu, 9storia literaturii rom&ne de la origini p&n 'n pre$ent,
C" rghe$i, Eminescu, (+M2
D" =aracostea, =reati#itatea eminescian, (+M2
E"7o#inescu, Eminesciana
MonograEi, studii critice, istorii literare" Gntre (+2/DL//O" 3pere selecti#e
mita 1hose, Eminescu -i 9ndia, Editura Kunimea, 9a-i, (+O), (O* p"
@heorghe 1ulgr, Momentul Eminescu 'n e#oluia limbii rom&ne literare,
Editura Miner#a, (+O(
@h" 1ulgr, De la cu#'nt la meta!or 'n #ariantele liricii eminesciene,
Kunimea, 9a-i, (+O., L*M p"
=onstantin 9" =alot, Poe$ia lui Mihail Eminescu -i psihologia
romantismului, =u o pre!a de =" RdulescuDMotru, Editura 7ibrriei
6Principele Mircea8, 1ucure-ti, (+2*I
=onstantin 9" =alot, 9dealismul magic la ,o#alis -i Eminescu, Editura
7ibrriei 6Principele Mircea8, 1ucure-tiI
Dumitru =aracostea, =reati#itatea eminescian, Editura 0undaiilor Regale,
(+M2
@" =linescu, 3pera lui Mihai Eminescu, #ol" 9DA, Editura 0undaiilor Regale,
(+2MD(+2* -i reed, Editura Miner#a
@" =linescu, #atarii 0araonului Clc, Editura Kunimea, 9a-i, (+O+, (+L p"
Matei =linescu, Citanul -i geniul 'n poe$ia lui Eminescu, E"P"7", (+*M
Rosa del =onte, Mihai Eminescu o dell ssoluto, (+*L
Petru =reia, Cestamentul unui eminescolog, ?umanitas, (++)
9on Dumitrescu, Meta!ora mrii 'n poe$ia lui Eminescu, Editura Miner#a,
1ucure-ti, (+OL, 2.* p"
Toe DumitrescuD1u-ulenga, Eminescu, (+*2
Toe Dumitrescu 1u-ulenga, Eminescu, cultur -i creaie
Toe DumitrescuD1u-ulenga, Eminescu -i romantismul german, Editura
Eminescu, 1ucure-ti, (+)*, L+L p"
7ds$le @dldi, %tilul poetic al lui Mihai Eminescu, Editura cademiei RPR,
1ucure-ti, (+*M, MO2 p"
lain @uillermou, 7a @fngse intfrieure des pofsies d Eminescu, Paris,
Didier, (+*2I
lain @uillermou, @ene$a interioar a poe$iilor lui Eminescu, Craducere de
@h" 1ulgr -i @abriel P'r#an, Editura Kunimea, 9a-i, (+OO, */) p"
@" 9brileanu, Eminescu, studii -i articole, Ediie 'ngrijit, pre!a, note -i
bibliograEe de Mihai Drgan, Editura Kunimea, 9a-i, (+OM, 2)M p"
9urii >oje#niko#, Mihai Eminescu -i problema romantismului 'n literatura
rom&n, Craducere, pre!a -i indice de autori de riton Araciu, Editura
Kunimea, 9a-i, (+O+, 2L) p"
D" Murra-u, Mihai Eminescu, Aiaa -i 3pera, Editura Eminescu, 1ucure-ti,
(+)2, M)) p"
=onstantin ,oica, 9ntroducere la miracolul eminescian, Editura ?umanitas,
1ucure-ti, (++L, 2)M p", reeditare 'n L//2
Edgar Papu, Poe$ia lui Eminescu, Editura Miner#a, (+O(
Perpessicius, Eminesciana, Ediie 'ngrijit, pre!a -i bibliograEe de Dumitru
D" Panaitescu, Editura Kunimea, 9a-i, (+)2, **M p"
9oana Em" Petrescu, Eminescu" Modele cosmologice -i #i$iune poetic,
Editura Miner#a, (+OL
9on Ro-u, 7egend -i ade#r 'n biograEa lui M" Eminescu h 3riginile, =artea
Rom&neasc, 1ucure-ti, (+)+, LL) p" 9%1, +O2DL2D/(/(D.
Eugen %imion, Pro$a lui Eminescu, (+*M
Eugen Codoran, Eminescu, Editura Miner#a, (+OL
Cudor Aianu, %tudii de literatur, (+*.
Cudor Aianu, Poe$ia lui Eminescu, Editura =artea Rom&neasc, (+2/ -i
reed"
Cudor Aianu, Eminescu, Pre!a de l" Dima, Editura Kunimea, 9a-i, (+OM,
2.* p"
9on ,egoiescu, Poe$ia lui Eminescu, (+*OI Ediia a 999Da, Editura Kunimea,
9a-i, (+O/, ()M p"
Dicionarul limbii poetice a lui Eminescu, coord" Cudor Aianu, Editura
cademiei, 1ucure-ti, (+*)
7egturi eBterne
Wikisurs
7a Wikisurs eBist teBte originale legate de Mihai Eminescu
Wikicitat
7a Wikicitat gsii citate legate de Mihai Eminescu"
=ommons
Wikimedia =ommons conine materiale multimedia legate de Mihai Eminescu
de Mihai Eminescu 'n =atalogul 1ibliotecii ,aionale a @ermaniei (9n!ormaii
despre Mihai Eminescu i P9= i =utare pe siteDul pper)
Memorialul 9pote-ti D =entrul ,aional de %tudii 6Mihai Eminescu\
Premiul ,aional de Poe$ie 6Mihai Eminescu\
Direcia judeean pentru =ultur, =ulte -i Patrimoniu =ultural 1oto-ani
1iblioteca Kudeean 6Mihai Eminescu8 1oto-aniI =atalogul 0ondului
Documentar EminescuI Donaia 9on =" Rogojanu
=ele mai importante momente din #iaa lui Mihai Eminescu, (M ianuarie
L//O, mos ,eRs
Aolumul 6Poesii\, asa cum era, (M ianuarie L//*, Daniela =&rlea Nontic,
Kurnalul ,aional
6Po#atuitoriu la cetire prin scriere8 D Prietenia cu 9on =reang, (M ianuarie
L//*, =ostin nghel, Mihai %tirbu, Kurnalul ,aional
Portalul MihaiDEminescu"Ro D reali$at de 0undatia Pentru Romania
Poe$ii -i biograEe
9=9"roZ 1iograEe
0ormula % D =ltoria lui Eminescu 'n Cransil#ania
%ite elaborat special de 0undatia =ulturala 7ibra si 9C=, cu sprijinul Enanciar
al Ministerului =ulturii"
=inci mituri despre Mihai Eminescu, LL ianuarie L/((, ndreea Dogar,
E#enimentul $ilei
6Eminescu nu ne re:ectZ 'n el punem imaginea noastr idilic\, (.
ianuarie L/(/, ndreea Dogar, E#enimentul $ilei
=ellalt Mihai EminescuZ cronicarul conser#ator, (L ianuarie L/(2, Mihai
Mincan, de#rul
Aolumele 6Eminescu D drama sacriEcarii8 de Cheodor =odreanu si 61oala si
moartea lui Eminescu8 de ,icolae @eorgescu (PD0) si Primul Elm documentar
despre Eminescu, reali$at in (+(M de 3cta# MinarZ 6Eminescu, Aeronica,
=reanga8
Kurnalistul
Mihai Eminescu D omul politic naionalist -i ga$etarul tradiionalist
Ceoria conspiraiei
sociaia =i#ic Media D Dosarul Eminescu
Eminescu a !ost #ictim politic D inter#iu cu ,icolae @eorgescu
(eminescolog), (M ianuarie L//*, Daniela =&rlea N3ntic, Kurnalul ,aional
Eminescu D moartea misterioasa a unui geniu, (2 aprilie L//+, @eorgiana
0e!ea, Descoper
Eminescu D un om singular
EBtrase" 1ibliograEe" Ediii critice
=raterul Eminescu
L//)Z =raterul Mihai Eminescu de pe planeta Mercur