Sunteți pe pagina 1din 14

1

R O M N I A
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD
Arad, Bd. Revoluiei nr. 94 - 96, tel. 0040/257/280260,
fax 0040/257/280260, e-mail:rectorat@uvvg.ro
Metodologie de desfurare a concursului de admitere la ciclul de studii
universitare de licen n cadrul Facultii de Medicin, Farmacie i Medicin
dentar

Sesiunea Iulie/Septembrie 2014


I. n conformitate cu urmtoarele prevederi legale:

Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011;
H.G. nr. 493/17.07.2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor i al
specializrilor/programelor de studii universitare, a structurii instituiilor de
nvmnt superior, a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate s funcioneze provizoriu, a locaiilor geografice de desfurare, a
numrului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, form de nvmnt sau limb de predare, precum i a numrului
maxim de studeni care pot fi colarizai;
Ordin nr. 5734/24.12.2013 privind cadrul general de organizare i desfurare a
admiterii n ciclurile de studii universitare de licen, de master i de doctorat pentru
anul universitar 2014 2015;
Carta Universitii de Vest Vasile Goldi din Arad;
Regulamentul privind organizarea i desfurarea admiterii n ciclul de studii
universitare de licen, de masterat i de doctorat pentru anul universitar 2014
2015 n cadrul Universitii de Vest Vasile Goldi din Arad

Consiliul Facultii de Medicin, Farmacie i Medicin dentar a aprobat
prezenta Metodologie

Concursul de admitere se desfaoar cu respectarea tuturor normelor i
reglementrilor privind criteriile utilizate n selectarea candidailor, nivelul pregtirii
profesionale fiind cel mai important.
Pot participa la concursul de admitere absolvenii de liceu cu diplom de
bacalaureat sau diplom echivalent.
MCMXC

2
La concursul de admitere n Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad
cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene pot candida n aceleai condiii
prevzute de lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de
colarizare.
La concursul de admitere pot participa i cetenii strini care se ncadreaz
n prevederile O.G. 194/2002, cu drept de edere permanent n Romnia.
Recunoaterea studiilor din rile de domiciliu se va realiza de ctre direcia
de specialitate din cadrul M.E.N., nainte de nscrierea candidailor la concursul de
admitere, fiecare candidat avnd obligaia de a prezenta la nscrierea la concurs
atestatul de recunoatere a studiilor.

II. Calendarul de desfurare a examenului de admitere:

1. Examenul de admitere la studiile universitare de licen se organizeaz n
dou sesiuni nainte de nceperea anului universitar, respectiv n data de data
de 28 iulie 2014, ora 9.00. n cazul n care rmn locuri neocupate se
organizeaz o a doua sesiune de admitere, n aceleai condiii ca i prima
sesiune, cu aceai comisie, n luna septembrie, respectiv 22 septembrie
2014, ora 9.00.
2. Perioadele de nscriere 1 iulie 26 iulie 2014, respectiv 01 septembrie 20
septembrie 2014.
Examenul de admitere la specializrile organizate ntr-o limb strin,
respectiv Medicin (n limba francez) i Medicin (n limba englez), se
organizeaz la aceai dat i n aceleai condiii cu admiterea la specializrile cu
predare n limba romn.

SESIUNEA IULIE 2014

2. nscrierea candidailor de face n perioada
- 01 iulie 26 iulie 2014 - nscrierea candidailor - Centrul de Informare i
nscriere, Bd. Revoluiei nr. 94 96, Arad, tel. 0257/280373 dup urmtorul
program: - luni vineri ntre orele 08.00 18.00; - smbt duminic ntre orele
08.00 13.00.

3. Concursul de admitere din data de 28 iulie se va desfura ntre orele 09.00
11.00. n Campusul Universitar Vasile Goldi situat pe strada Liviu Rebreanu
nr. 86. Accesul candidailor n slile de concurs se face cu maximum 1 or nainte
de nceperea probei, pn la ora 08.45, pe baza crii de identitate i a adeverinei
de nscriere.

3
4. n data de 31 Iulie rezultatele admiterii vor fi afiate la avizierul din Campusul
universitar i pe pagina web a Universitii. Eventualele contestaii se vor depune n
termen de 24 de ore de la afiarea rezultatelor la secretariatul facultii.

5. Afiarea rezultatelor finale 1 August 2014.

6. Pn la data de 4 August confirmarea locului obinut pentru candidaii admii,
prin predarea la secretariatul Facultii de Medicin, Farmacie i Medicin dentar,
strada Liviu Rebreanu nr. 86, a chitanei doveditoare de achitare a taxei de
colarizare integral pentru anul I de studiu, an universitar 2014 2015, achitat la
Serviciul Contabilitate al UVVG Arad, Bd. Revoluiei nr. 94 96.

7. Dac n termenul prevzut la pct. 6 candidaii admii nu depun copia
chitanei de achitare i confirmare acetia pierd locul obinut prin concurs.

8. Locurile rmase neocupate se vor ocupa de ali candidai cu media minim 5
(cinci), n ordinea descresctoare a mediei obinute, pe baza cererii individuale
depuse la secretariatul facultii, strada Liviu Rebreanu nr. 86, nsoite de
chitana de plat a taxei de confirmare.

9. Lista final va fi afiata n data de 6 August 2014.

10. Dosarele candidailor respini se restituie pn cel trziu la data de 8 august
2014.

III. Specializrile pentru care se organizeaz examen de admitere, cursuri de
nvmnt cu frecven, ciclul I, studii universitare de licen.

Nr.
crt.
Programul de studii
universitare de licen
Acreditare/
Autorizare
provizorie
Capacitatea
de
colarizare
Durata
studiilor
Nr. credite
transferabile
1. Medicin A 75 6 ani 360
2.
Medicin
(n limba englez)
A 40 6 ani 360
3.
Medicin
(n limba francez)
A 20 6 ani 360
4. Medicin dentar A 100 6 ani 360
5. Farmacie AP 50 5 ani 300
6.
Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A 75 3 ani 180
7. Nutriie i dietetic AP 45 3 ani 180
8. Tehnic dentar A 30 3 ani 180


4
Cifra de colarizare, aprobat de Senatul Universitii de Vest Vasile Goldi din
Arad, pentru anul universitar 2014 2015, pentru specializrile organizate ntr-o
limb de predare strin englez/francez:

Nr.
crt.
Programul de studii
universitare de licen
Acreditare/
Autorizare provizorie
Locuri
1.
Medicin
(n limba englez)
A 40
2.
Medicin
(n limba francez)
A 20


IV. Probele de concurs

1. La specializrile Medicin i Medicin dentar, testul va fi unic, i va cuprinde:
60 de ntrebri: tip gril i descriptive, din tematica afiat i bibliografia
recomandat, pentru care se acord 90 de puncte.
10 puncte se acord din oficiu.
Notarea final se face de la 1 la 10.
Timpul de desfasurare al testului scris 2 ore.

2. La specializarea Farmacie, grila va cuprinde:
60 de ntrebri: tip gril din tematica afiat i bibliografia recomandat dup
cum urmeaz:
30 ntrebri din Botanic,
15 ntrebri din Chimie anorganic,
15 ntrebri din Chimie organic.
Notarea final se face de la 1 la 10.
Timpul de desfasurare al tesului scris 2 ore.

3. La specializarile Tehnic dentar, Balneofiziokinetoterapie, Nutriie i
dietetic, testul va cuprinde:
30 de ntrebri: tip gril i descriptive cu barem de corectur, din din tematica
afiat i bibliografia recomandat, pentru care se acord 90 de puncte.
10 puncte se acord din oficiu.
Notarea final se face de la 1 la 10.
Timpul de desfasurare al tesului scris 60 minute.

4. Completarea grilei n mod valabil de ctre candidat se face prin haurarea
5
rspusurilor corecte. Nu se admit corecuri, sau alte semne distinctive, situaie n
care lucrarea va fi anulat.

5. Pentru studiile universitare organizate ntr-o limb strin, admiterea se
organizeaz n limba respectiv, dup caz, englez sau francez.

V. nscrierea candidailor la concursul de admitere

1. Actele necesare pentru nscrierea la concursul de admitere:
fi tip de nscriere
diploma de bacalaureat (sau echivalent cu aceasta) n original sau copie
legalizat, dac cel n cauz s-a nscris n prealabil la o alt facultate, n acest caz
depunnd la dosar i o adeverin care s certifice faptul c diploma de bacalaureat
n original se afl la respectiva facultate; candidaii care au promovat examenul de
bacalaureat n sesiunea iunie-iulie 2014 sau n sesiunea august-septembrie 2014
pot prezenta la nscriere, pentru sesiunea imediat urmtoare examenului de
bacalaureat, n locul diplomei de bacalaureat, adeverin eliberat de liceu, n care
se menioneaz media general de la bacalaureat i mediile obinute n anii de liceu,
la sfritul fiecrui an de studiu, termenul de valabilitate i menionarea faptului c
nu a fost eliberat diploma de bacalaureat;
certificatul de natere (copie legalizat);
certificat de cstorie n copie legalizat (dac este cazul);
adeverin medical tip M.S. 18.1.1;
trei fotografii format ;
un dosar plic;
acte doveditoare pentru acei candidai care pot beneficia i solicit scutire de
tax de colarizare;

Cunoaterea limbii romne pentru cetenii Uniunii Europene, ai SEE, ai
Confederaiei Elveiene i pentru cetenii non UE se atest prin certificatul ECL
eliberat de Centrul de examinare ECL din cadrul Universitii de Vest Vasile Goldi
din Arad.

Alctuirea dosarului de aplicaie pentru cetenii Uniunii Europene :

1. Formular de aplicaie (datat, semnat) 1 exemplar (vezi anexele 1 i 2 )

2. CV Europass descrcat n limba n care dorete s studieze Romn
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions

3. Scrisoarea de motivaie ;

6
4. Diplomele de studii :
a. Copii legalizate la un notariat, dup diploma de Bacalaureat si foaia matricola
de la Bacalaureat (unde este cazul) sau dovada de absolvire a liceului, dac
documentele sunt redactate n limbile englez, francez - 2 exemplare;
Traduceri n limba romn legalizate i copii legalizate dup documentele originale,
dac originalul este redactat ntr-o alt limb dect cele menionate mai sus 2
exemplare ;
b. Copii legalizate dupa foile matricole din anii de liceu dac documentele sunt
redactate n limbile englez, francez 2 exemplare ;
Traduceri n limba romn legalizate i copii legalizate dup foile matricole din anii
de liceu dac originalul este redactat ntr-o alt limb dect cele menionate mai sus
2 exemplare ;

5. Certificat de natere
Copie legalizat dac originalul este redactat n limbile englez i francez 2
exemplare ;
Copie nelegalizat i traducere legalizat n limba romn dac certificatul este
redactat n alt limb dect limba englez sau francez 2 exemplare;

6. Copie dup paaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se accept fotocopie dup cartea de
identitate) 2 exemplare; Valabil minin 9 luni de la data depunerii dosarului.

7. Certificat de atestare a strii de sntate a candidatului, n limbile englez sau
francez, care s cuprind examenul clinic general, precum i examen oftalmologic,
O.R.L., neurologic i psihiatric 2 exemplare.
Certificatul medical trebuie s includ i informaii despre eventuale afeciuni cronice
ale candidatului i trebuie s fie semnat i parafat de ctre medicul de familie/medicii
specialiti care au consultat candidatul i trebuie s aib tampila unitii sanitare
care elibereaz actul medical.
Pentru specializarea medicin i medicin dentar, prezena n plus i a unui
examen psihologic constituie un avantaj.
8. Certificat de competen lingvistic (sunt exceptate persoanele care provin din
rile unde limba oficial a statului este limba n care se in cursurile la facultate).

9. Cererea de recunoatere a studiilor liceale n vederea acceptrii la studii
universitare - 2 exemplare;
Documentul tipizat poate fi descrcat de la adresa:
http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-
licenta.pdf

10. 6 poze tip paaport cm ;

7
11. Fotocopie dup documentul de plat a taxei nerambursabile de procesare a
dosarului;

12. Un plic autoadresat cu adres exact de domiciliu (nume, prenume,
localitate, strad, numr, cod potal, ara).
Diplomele emise n statele care nu sunt pri ale Conveniei privind Apostila de la
Haga vor fi supralegalizate de ctre Ministerul nvmntului, Ministerul Afacerilor
Externe din ara emitent i Ambasada/Oficiul Consular al Romniei n ara
respectiv.
Pentru cetenii din Grecia, Italia Spania, Portugalia i Cipru, actele de studii
trebuiesc vizate cu Apostila de la Haga.


B. Alctuirea dosarului de aplicaie pentru cetenii din ri tere Uniunii
Europene :

1. Formular de aplicaie (datat, semnat) 1 exemplar (vezi anexele 1 i 2 )

2. CV Europass n limba n care dorete s studieze (romn/englez/francez)
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions

3. Scrisoarea de motivaie ;

4. Diplomele de studii *
Copii legalizate la un notariat, dac documentele sunt redactate n limbile englez i
francez - 2 exemplare ;
Traduceri legalizate n limbile romn, englez sau francez i copii dup
documentele originale, dac originalul este redactat ntr-o alt limb dect limba
englez sau francez 2 exemplare ;

5. Certificat de natere
Copie dup original 2 exemplare ;
Traducere legalizat n limbile romn, englez sau francez dac certificatul este
redactat n alt limb dect limba englez sau francez 2 exemplare;

6. Fotocopie dup paaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se accept fotocopie dup
cartea de identitate) 2 exemplare ; Valabil minin 9 luni de la data depunerii
dosarului.

7. Certificat de atestare a strii de sntate a candidatului, n limbile englez sau
francez, care s cuprind examenul clinic general, precum i examen oftalmologic,
O.R.L., neurologic si psihiatric 2 exemplare.
8
Certificatul medical trebuie s includ i informaii despre eventuale afeciuni cronice
ale candidatului i trebuie s fie semnat i parafat de ctre medicul de familie/medicii
specialiti care au consultat candidatul i trebuie s aib tampila unitatii sanitare
care elibereaz actul medical.
Pentru specializarea medicin i medicin dentar, prezena n plus i a unui
examen psihologic constituie un avantaj.

8. Certificat de competen lingvistic (sunt exceptate persoanele care provin din
rile unde limba oficial a statului este limba n care se in cursurile la facultate).

9. Cererea tip pentru obinerea Scrisorii de Acceptare la studii completat la
toate rubricile 2 exemplare;
Documentul tipizat poate fi descrcat de la adresa:
http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=16
812

10. 6 poze tip paaport cm;

11. Fotocopie dup documentul de plat a taxei nerambursabile de procesare a
dosarului ;

12. Un plic autoadresat cu adresa exact de domiciliu (nume, prenume,
localitate, strad, numr, cod potal, ara).

Fotocopiile dup actele de studii, actul de natere, paaportul i certificatul medical
trebuiesc vizate spre autentificare de ctre Ministerul Afacerilor Externe din ara
emitent i Ambasada Romniei din ara emitent sau Apostilate cu Convenia de
la Haga (dup caz).
Candidaii din Algeria, Egipt, India, Iran, Malaesia, Nigeria i Pakistan vor depune
obligatoriu un dosar i la sediul misiunilor diplomatice ale Romniei din statele
menionate.
Acceptarea la studii a candidailor din aceste ri este conditionat att de
selecionarea lor de ctre universitate ct i de avizul misiunii diplomatice a
Romniei.

* Diplomele de bacalaureat din statele menionate mai jos vor fi nsoite de
urmtoarele documente:
Brazilia Vestibular
Chile - Prueba de seleccin universitaria
China - Chinese National University Entrance Examination (Gao Kao)
Cipru - examenele naionale pentru liceu general (Hyperesia exetaseis)- media
minim 10 sau renci Seme Snav (examen naional de selecie)
Columbia - Examen del estado
9
Ecuador - Cursos pre-universitarios
Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naionale pentru liceu general)
media minim 10
Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)
Japonia - test naional admitere (senta shiken)
Republica Moldova - Adeverina de autenticitate eliberat de Ministerul Educaiei
din Republica Moldova, n original, pentru diplome emise anterior anului 2008
Noua Guinee - one-year foundation course
Peru - Curso preparatorio
Portugalia - Provas de Ingreso (media minim 9,5)
Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacin Apto";
Suedia - adeverin emis de Verket fr hgskoleservice privind accesul la studii
universitare;
SUA - SAT (Scholastic Aptitude Test) sau ACT (American College Testing)
Turcia - SS - renci Seme Snav (examen naional de selecie)
Venezuela - Prueba de Aptitud Academica

Cetenii rilor tere Uniunii Europene au nevoie de viz de studii, eliberat de
Ambasada Romniei n ara de origine. Viza se elibereaz n baza Scrisorii de
Acceptare la studii emis de ctre Direcia General Relaii Internaionale. Cetenii
Uniunii Europene nu au nevoie de viz de studii n Romnia. Ei trebuie s-i anune
ederea la organele Ministerului Administraiei i Internelor. Biroul Studeni Strini i
va consilia din acest punct de vedere.


VI. Comisiile de admitere

1. Senatul Universitii, prin hotrre, a nominalizat membrii Comisiei Centrale de
Admitere i membrii Comisiei de admitere la nivelul Facultii de Medicin, Farmacie
i Medicin dentar.
2. Comisia Central de Admitere rspunde de ntreaga activitate privind organizarea
i desfurarea admiterii.
3. Preedintele Comisiei Centrale de Admitere este Rectorul Universitii.
4. Comisia Central de Admitere este compus din Rector, prorectori, preedinii
comisiilor de admitere pe facultate i secretarul ef al Universitii.
5. Atribuiile Comisiei Centrale de Admitere sunt urmtoarele:
instruirea personalului didactic i administrativ implicat n organizarea i
desfurarea admiterii pentru cunoaterea normelor legale i a normelor interne care
reglementeaz aceast activitate;
centralizarea rezultatelor de la nivelul facultilor i filialelor;
stabilirea i comunicarea rezultatelor finale la nivelul Universitii;
coordoneaz activitatea comisiilor de admitere ale facultilor;

10
6. Atribuiile Comisiei de admitere la nivelul Facultii de Medicin, Farmacie i
Medicin dentar, sunt urmtoarele:
extragerea aleatorie a ntrebrilor formulate de ctre Comisia de realizare a
subiectelor;
verificarea corectitudinii ntrebrilor extrase;
ntocmirea grilei de corectare.
supravegherea multiplicrii foilor de concurs i rspunde de pstrarea secretului
testelor pn la distribuirea lor n slile de concurs;
numete dintre membrii comisie de admitere pe facultate delegaii care asigur
distribuirea foilor de concurs n slile de concurs;
asigur corectarea lucrrilor, centralizeaz rezultatele i afieaz rezultatele;
analizeaz i rezolv eventualele contestaii;
numesc efii de sal i supraveghetorii la concursul de admitere;
asigur instructajul tehnic al membrilor comisiilor de admitere precum i al
personalului auxiliar implicat n organizarea concursului de admitere.
asigur, prin efii de sal, buna desfurare i corectitudinea concursului;
verific, prin efii de sal, identitatea candidailor la intrarea n slile de concurs;
verific, prin efii de sal, respectarea prevederilor privind interzicerea accesului
cu telephone mobile sau orice aparatur de emisie-recepie n slile de concurs; n
acest scop toate genile, servietele, poetele, crile, caietele etc, aflate asupra
candidailor, se vor depune la catedr i se vor putea ridica numai dup terminarea
probei de concurs.
corectarea fiecrei lucrri va fi efectuat de 2 cadre didactice care vor semna pe
lucrare;
efii de sal urmresc ca, la terminarea probei, candidatul s semneze pentru
predarea lucrrii de concurs;

VII. Admiterea unor categorii speciale de candidai

Olimpicii care au obinut premiile I, II sau III la olimpiadele naionale sau
internaionale n ultimii doi ani (2012 2013 i 2013 - 2014) vor fi admii fr
concurs de admitere.

VIII Criterii de selecie a candidailor din state tere UE
Criterii de selecie prin concurs de evaluare a performanelor colare i a realizrilor
personale ale candidailor extracomunitari, n conformitate cu datele coninute n
dosarul personal de aplicaie


11

Criterii de selecie

Punctaj
Numr de puncte
acordat
(se completeaz de
ctre universitate)
Bacalaureat internaional/GCE nivel A sau
A+ cu urmtorul procentaj minim la
examenul de Biologie:
- 50- 59%

- 60 - 69%

- 70 - 79%

- 80 - 89%

- 90 - 100%4

5

10

15

20

Bacalaureat internaional/GCE nivel A sau
A+ cu urmtorul procentaj la examenul de
Chimie
- 50- 59%

- 60- 69%

- 70 - 79%

- 80 - 89%

- 90 - 100%4

5

10

15

20

Absolvirea unui liceu cu predare n limba
Francez/Englez

20

Notarea examenului de bacalaureat:
- 50- 59%

- 60- 69%

- 70- 79%

- 80- 89%

- 90- 100%

5

10

20

30

4012
Media rezultatelor anuale la biologie:
- 50- 59%

- 60-69%

- 70-79%

- 80-89%

- 90-100%

4

5

10

15

20

Media rezultatelor anuale la chimie:
- 50- 59%

- 60-69%

- 70-79%

- 80-89%

- 90-100%

4

5

10

15

20

TOTAL

Pentru ca un punctaj sa fie validat de ctre Comisia de admitere, candidaii trebuie
s prezinte documente doveditoare oficiale pentru criteriul respectiv (original + copie
legalizat)


IX. Rezultatele admiterii i departajarea candidailor cu medii egale

1. Media general de admitere nu pote fi mai mic de 5 (cinci) i se calculeaz
conform prezentului regulement.

2. n cazul n care, pe ultimul loc, exist mai multi candidai cu media egal,
departajarea acestora se va face pe baza urmtoarelor criterii:
a. media de la bacalaureat.
b. media obinut pe parcursul studiilor liceale la Biologie, iar la specializarea
Farmacie media obinut pe parcursul studiilor liceale la Botanica;
Nu se admite depirea cifrei de colarizare aprobat prin Hotrre a Guvernului.

X. Depunerea contestaiilor i soluionarea acestora
1. Eventualele contestaii cu privire la modul de desfurare a concursului de
admitere sau la rezultatele acestuia se vor depune, n termen de 24 de ore de la
13
afiarea rezultatelor, la secretariatul Facultii de Medicin, Farmacie i Medicin
dentar.
2. Rezolvarea contestaiilor este n exclusivitate de competena Comisiei de
admitere respectiv a Comisiei de contestaii din cadrul Facultii de Medicin,
Farmacie i Medicin dentar, care va analiza i soluiona contestaiile n 24 de ore
de la formularea acestora. Decizia comisiei este definitiv i va fi comunicat prin
afiare, la sediul facultii si pe site-ul Universitii.
3. Dup rezolvarea eventualelor contestaii se vor ntocmi i afia listele candidailor
admii i respini, pe programe de studiu, cu mediile obinute de candidai n ordine
descresctoare pentru admii i n ordine alfabetic pentru candidaii respini.


XI. Confirmarea locului obinut
1. Pn la data de 3 August 2014 candidaii declarai admii vor depune, obligatoriu,
la secretariatul facultii, chitana doveditoare a achitrii integrale a taxei de
colarizare aferant anului I de studiu, an universitar 2014 2015, n vederea
confirmrii locului.
2. Dac n termenul prevzut la pct. 1 candidaii admii nu depun copia
chitanei de confirmare, acetia pierd locul obinut prin concurs.
3. Locurile rmase neocupate se vor ocupa de ali candidai cu media peste 5 (cinci),
n ordinea descresctoare a mediei obinute, pe baza de cereri individuale depuse
la secretariatul facultii, nsoite de chitana de plat a taxei de confirmare.
4. n data de 5 august vor fi afiate rezultatele redistribuirii locurilor rmase
neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmrii dup prima etap de
confirmare a locurilor.

XII. nmatricularea candidailor declarai admii.
nmatricularea studenilor declarai admii n urma concursului de admitere se face
prin decizie a Rectorului Universitii de Vest Vasile Goldi din Arad. Candidaii
declarai admii sunt nmatriculai n anul I de studiu, prin decizia Rectorului. Dup
aprobarea nmatriculrii, stuenii sunt nscrii n Registrul matricol sub un numr unic
valabil pentru ntreaga perioad de colarizare la programul de studiu la care au fost
admii.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014
Se va organiza dup aceeai metodologie doar la specializrile la care locurile
nu au fost ocupate n sesiunea Iulie 2014.
1. nscrierea candidailor de face n perioada
- 01 Septembrie 20 septembrie 2014 - nscrierea candidailor - Centrul de
Informare i nscriere, Bd. Revoluiei nr. 94 96, Arad, tel. 0257/280373 dup
urmtorul program: - luni vineri ntre orele 08.00 18.00; - smbt duminic
ntre orele 08.00 13.00.

14
2. Concursul de admitere din data de 22 septembrie se va desfura ntre orele
09.00 11.00. n Campusul Universitar Vasile Goldi situat pe strada Liviu
Rebreanu nr. 86. Accesul candidailor n slile de concurs se face cu maximum 1
or nainte de nceperea probei, pn la ora 08.45, pe baza crii de identitate i a
adeverinei de nscriere.

3. n data de 24 septembrie rezultatele admiterii vor fi afiate la avizierul din
Campusul universitar i pe pagina web a Universitii, i formularea contestaiilor

5. Afiarea rezultatelor finale 25 septembrie 2014.

6. Pn la data de 26 Septembrie confirmarea locului obinut pentru candidaii
admii, prin predarea la secretariatul Facultii de Medicin, Farmacie i Medicin
dentar a chitanei doveditoare de achitare a taxei de colarizare integrale pentru
anul I de studiu, an universitar 2014 2015, achitat la Serviciul Contabilitate al
UVVG Arad, Bd. Revoluiei nr. 94 96.

7. Dac n termenul prevzut la pct. 6 candidaii admii nu depun copia
chitanei de achitare i confirmare, acetia pierd locul obinut prin concurs.

8. Locurile rmase neocupate, se vor ocupa de ali candidai cu media peste 5
(cinci), n ordinea descresctoare a mediei obinute, pe baza de cereri individuale
depuse la secretariatul facultii, strada Liviu Rebreanu nr. 86, nsoite de
chitana de plat a taxei de confirmare.

9. Lista final va fi afiata n data de 28 Septembrie 2014.

S-ar putea să vă placă și