Sunteți pe pagina 1din 2

1

Exemple subiecte examen BDI. Teorie:
-toate cursurile

Problema:
Student (Nume, prenume, codStudent, codSpecializare, semestru)
Specializare(codSpecializare, numeSpecializare, codFac)
Facultate(codFac, numeFac)
Disciplina(codD,numeD, semestru)
Note(codD,codStud,nota)

a.Numele studentilor bursieri din semestrul 7 care sunt la specializarea AII la facultatea de
Automatica si care au cel mult 2 restante
b.Numele studentilor care au numar de restante >= decat media numarului de restante la
specializarea AII de la Automatica

Problema:
Plan_invatamant(Nume_d, cod_d, semestru, spec)
Student(Nume, Prenume, cod_s, spec)
Specializare(Nume_spec, spec)
Note(cod_s, cod_d, nota)

a) Nume_spec pentru specializarile din semestrele 6, 7 la care nu exista nici un restantier;
b) Nume, prenume pentru studentii la specializarea AII care au note > 4 la toate disciplinele din
sem. 5 corespunzatoare specializarii din care fac parte.
Problema:
Se da baza de date:
facultate(numef,codf)
specializare (DenumireSpec,CodSpec,CodF)
discipline(NumeD,CodD,CodSpec,Semestru)
Student(NumeS,CodS,Semestru,codSpec)
note(CodS,CodD,Nota,Data)

Se cere:
a) Lista studentilor de la specializarea AII a fac Automatica, studenti in sem 5, avand note de
trecere la toate disciplinele de specializare
b)Lista studentilor si nr de restante ordonata descrescator dupa media disciplinelor la care au
minim nota 5,studenti ai fac Automatica

a)Lista disciplinelor specializarii "informatica aplicata" la care toti studentii specializarii
respective sunt integralisti
b)Det studentilor si a mediei acestora, studenti in sem 7 la specializarea "Inf aplicata", ordonata
descrescator dupa medie,studenti integralisti cu toate notele >=7


2

Problema:
a.Sa se proiecteze BD aferenta unei facultati cunoscand :
- studentii sunt organizati pe specializari
- plan de invatamant ce contine detaliile despre disciplinele predate (trunchi
comun,specializare,semestre etc)
- sa se poata obtine rezultatele studentilor
b.La BD proiectata sa se scrie interogarea SQL ce produce lista studentilor unei specializari
integralisti in semestrul 5, impreuna cu media sem 5 ordonata desc dupa medie

Problema:
3. Proiectarea unei BD pt un magazin : materialele sunt aduse de la furnizori pe baza unei facturi;
fiecare material intra in magazie si iese pe baza unui bon de consum ; mai exista si stoc unde
fiecare material are un pret mediu ( de ex daca intr-o zi sunt aduse 2 kg de cuie la un pret si a
doua zi sunt aduse 3 kg de cuie la alt pret in stoc trebuie trecut pretul mediu- chestia asta nu
intervenea in select).
Se cerea diagrama entitate-relatie + definirea tabelelor cu constrangeri.
Interogarea: lista materialelor consumate in perioada ...(alegeam noi) din categoria ...(alegeam
noi) precum si id-ul bonului.

Problema:
Angajat(Nume, CNP, D_nr)
Proiect(P_nume, P_nr, D_nr)
Departament(D_nr, Manager(care e de fapt CNP al managerului))
Lucreaza(CNP, P_nr, Ore)

a. Numele angajatilor care lucreaza mai mult de 10 ore, la toate proiectele coordonate de
departamentul din care fac parte.
b. Numele angajatilor care lucreaza mai mult de 20 de ore, la cel putin un proiect la care
lucreaza si managerul departamentului din care fac parte.

Probleme:
- BD de la curs
1. Numele si prenumele managerilor departamentelor ce au cel putin o persoana in intretinere,
departamente ce coordoneaza proiecte la care nu lucreaza si angajati ai altor departamente.
2. Numele si prenumele angajatilor din departamentul la care angajatul 'Popescu' e manager si
lucreaza la toate proiectele coordonate de departamentul din care face parte angajatul

Problema:
- BD de la curs
a. Sa se determine lista angajatilor care lucreaza cel putin 10 ore la toate proiectele
departamentului (la fiecare proiect cel putin 10 ore) de care apartin angajatii.
b. Sa se determinne P_nume si P_nr pentru proiectele coordonate de departamentul 2,3 sau 5, la
care se lucreaza cel putin 200 de ore si la care lucreaza un angajat care cel putin o persoana la
intretinere