Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ............................., domiciliat in ............, str. .........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............, declar apel in
termen legal impotriva sentintei civile nr. ..... pronuntata la data de ..........., de catre .................. in dosar nr. ..../...........,
pentru .................. .
Motivele cererii:
In sentinta civila nr. .... pronuntata de catre ................ la data de .......... in dosar nr. ..../............, s-a
dispus ................... Consider ca sentinta civila sus-mentionata este nelegala pentru ca: ........................................ .
Pentru aceste motive, va rog sa admiteti prezentul apel si sa modificati sentinta civila sus-mentionata.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 282 si urmatoarele din C. de procedura civila.
In sustinerea apelului, inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe: ..................
Data ................

Semnatura apelantului
..................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...........................