Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029


1. În mulţimea M2 ( \ ) notăm cu At transpusa matricei A .
1 0
a) Să se calculeze I 2 + ( I 2 ) , unde I 2 = 
t
5p .
0 1
b) Să se demonstreze că pentru orice A∈ M2 ( \ ) şi m ∈ \ are loc relaţia ( mA ) = mAt .
t
5p
0 0
5p c) Să se determine matricele A∈ M2 ( \ ) pentru care A + At = O2 , unde O2 =  .
0 0
(
2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ∗ y = x − 2 )( y − 2 ) + 2.
5p a) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x = x , unde x ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2