Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032


1. Se consideră punctele An ( n, n 2 ) , unde n ∈ `.
5p a) Să se determine ecuaţia dreptei A0 A1 .
5p b) Să se calculeze aria triunghiului A0 A1 A2 .
5p c) Să se arate că pentru orice m, n, p ∈ ` , distincte două câte două, aria triunghiului Am An Ap este un
număr natural.
( )
2. Se consideră polinomul f = 4 X 4 + 4mX 3 + m 2 + 7 X 2 + 4mX + 4 , unde m ∈ \ .
5p a) Să se determine m ∈ \ ştiind că x = 1 este rădăcină a polinomului f .
5p b) Să se determine m ∈ \ ştiind că suma rădăcinilor polinomului f este egală cu 0.
5p c) Pentru m = −5 să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia f ( x ) = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2